دوست داشتن

به نقل از خبرگزاریها در مورد دوست داشتن : " جملات جادویی از علی شریعتی " 1- کتاب یعنی تبدیل ساعات ملامت بار به ساعات لذت بخش. 2- عشق خشن است و شدید و ناپایدار، دوست داشتن لطیف است و نرم و پایدار. 3- عشق همواره با شک آلوده است؛ دوست داشتن سرا پا یقین است و شک ناپذیر. 4- از عشق هرچه بیشتر نوشیم سیراب تر می شویم، از دوست داشتن هرچه بیشتر، تشنه تر. 5- عشق نیرویی است در عاشق ،که او را به مع. نوازش ات را از سرم گرفتی وُ
سایه دستت از شانه ام برداشته شد
من را کجای دوست داشتن، دوست می داری؟
در میانه ی دوری
در میانه ی
یا در خودِ خودِ میانه ی دوست داشتن؟
دوست داشتن در میانه ی دوری، بازی چشم وُ نگاه را از آدمی می گیرد
تماشای حسادتِ شیرینِ زیر پوست را
در میانه ی اگر دستها راضی ترند اما
هیبت حضور را تا . دوست داشتن، چیز عجیبی است گاهی خارج از تمام نیازهای تو و خارج از حواس ٥گانه شکل می گیرد
راستی این نوع دوست داشتن تابع کدام قانون طبیعت است؟؟؟ (شاید روزی کشف شود!!!)
برای من،این نوع دوست داشتن شبیه عشق مادر به جنینی هست که در بطن خود دارد
یا شاید حتی متفات تر..،،
راستی چگونه می توان تا آ عمر بی هیچ یک از تجربه حواس ٥گانه با این. خوشبختی نمیتواند نداشتن تو باشد اما میتواند دوست داشتن تو باشد,دوست داشتن تو میتواند جوانه بزند و رشد کند و تنومند شود و هیچ وقت خدا صاحب اصلی برای خودش نداشته باشد.دوست داشتن تو پروانه ای بود ک وقتی روی گلها مینشست زیباتر از وقتی بود ک زیر یک گلدان شیشه ای توی اتاق من کنار آواژور صورتی ام محبوس بود.باید مینوشتم ک دوست داشتن تو لذت ب. دوست داشتن یعنی چه
شمع از پروانه پرسید
پروانه مکثی کرد
سوی دوردست نگریست
دوست داشتن,
ای خورشید من, یعنی
دوستی تو باشد, زندگی برای من
هر چند به بهای سوختن
هر چند به بهای دوری
دوست داشتن یعنی
قلبم مال تو باشد
هر چند نخواهی تو
هر چند بسوزم من! غریب
٢٤ اکتبر ٢٠١٤ کتابخانه گرین آری آغاز دوست داشتن است گرچه پایان راه ناپیداست من به پایان دگر نین م که همین دوست داشتن زیباست...
فروغ فرخزاد

روز خوبیه... ! پرم از انرژی ... پر از حس خوب دوست داشتن ... پر از ترانه های عاشقانه ... پر از هیجان .... شیطنت ... پرم از طبیعت زیبای بهار ... بکر پرم از دوست داشتن هایی که عاشقانه نثار کنم ... به دوست به آشنا به غریبه ... به همه آنهایی که نام آدمیت را به یدک می کشند ... پی نوشت: خدایا من به داشتن تو مغرورم... غرورم رو نشکن... عشق هرجه دیر تر می پاید کهنه تر می شود و دوست داشتن نوتر.عشق نیرویی است در عاشق ، که او را به معشوق می کشاند ؛ و دوست داشتن جاذبه ای است در دوست ، که دوست را به دوست می برد.عشق ، تملک معشوق است و دوست داشتن تشنگی محو شدن در دوست.عشق ، معشوق را مجهول و گمنام می خواهد تا در انحصار او بماند ، زیرا عشق جلوه ای  از خودآگاهی و روح تاجرانه یا ج. دوست داشتن اولین و آ ین احساس آدمی ست وهمی ست سراسر که روح آدم را قبضه می کند سوار ارابه ی دل می شود تاخت می زند توی تک تک یاخته های بدن دوست داشتن شاعرانه ترین قانون زندگی ست که موج می زند توی چشم و بیهوده سرازیر می شود .... دوست داشتن است دیگر نه جبر است و نه احتمال حساب و کتاب هم ندارد مثل نسیم می آید و مثل طوفان اب می کند زیر و زبر می شو. دوست نداشتن به مراتب خیلی سخت تر از دوست داشتن آدمها ست. برای دوست داشتن نیازی به دلیل نیست یا اگرم دلیل باشه خیلی دلیل محسوب نمیشه. ولی برای دوست نداشتن باید دلیل داشته باشی و بتونی حتی توضیحش بدی.... کلا دوست نداشتن آدمو منفی باف/نگر/ ش میکنه. دوست داشتن و دوست داشته شدن یه ا امه اونم تو شرایط من... خوشحالم که هستی.. عشق یک جوشش کور است و پیوندی از سر ن نایی
دوست داشتن پیوندی خود آگاه و از روی بصیرت روشن و زلالعشق بیشتر از غریزه آب می خورد و هرچه از غریزه سر زند بی ارزش است
دوست داشتن از روح طلوع می کند و تا هرجا که روح ارتفاع دارد همگام با آن اوج می گیردعشق با شناسنامه بی ارتباط نیست، و گذر فصل ها و عبور سال ها بر آن اثر می گذارد
دوست داشتن د. گفت : ی دوستم ندارد . می دانی که چه قدر سخت است ، این که ی دوستت نداشته باشد ؟ تو برای دوست داشتن بود که جهان را ساختی . حتی خدا هیچ نگفت . گفت : به پاهایم نگاه کن ! ببین چقدر چندش آور است . چشم ها را آزار می دهم . دنیا را کثیف می کنم . آدم هایت از من می ترسند . مرا می کشند . برای این که زشتم . زشتی جرم من است . خدا هیچ نگفت . گفت : این دنیا فقط مال قش. اگر تو خود را دوست داری، دیگران را نیز مانند خودت دوست داری . تا وقتی که دیگری را کمتر از خودت دوست داری در دوست داشتن خودت هم موفقیت واقعی ب نکرده ای، ولی اگر خودت و همه را به یک اندازه دوست بداری، آنگاه همگی را به منزله یک شخص دوست خواهی داشت و آن هم خداست هم انسان. بنابراین ی درستکار و بزرگ است، که ضمن دوست داشتن خود، همه را به تساوی .   دوست داشتن من به اندازه همه دوست نداشتن های توست @@@@@@@@ این ع را خودم گرفتم واقعی است و این مکان را دوست دارم یه حس آرامشی هست باید با نزدیک شدن لمس کرد  تو را به جای همه انی که نشناخته ام دوست می دارم تو را به خاطر عطر نان گرم برای برفی که آب می شود دوست می دارم تو را به جای همه انی که دوست نداشته ام دوست می دارم تو را به خاطر دوست داشتن دوست می دارم برای اشکی که خشک شد و هیچ وقت نریخت لبخندی که محو شد و هیچ گاه نشکفت دوست می دارم  تو را به جای همه نی که دوست نمی دارم . هیچ هیچ را دوست ندارد هر به خاطر خودش به دیگری ابراز علاقه میکند تنها ی که بدون وابستگی و نیاز تو را دوست دارد خداوند یکتاست اوست خ که جزء او خ نیست بی نیاز از هر چیز و هر است پس چرا تو را خلق کرده است جواب می دهیم چون تو را دوست داشته پس بدون نیاز تو را دوست داردواین همان دوست داشتن واقعی یعنی دوست داشتن بدون نیاز
مگذار که عشق ، به عادتِ دوست داشتن تبدیل شود. عشق، عادت به دوست داشتن و سخت دوست داشتنِ دیگری نیست… دوست داشتن که عیب نیست, دوست داشتن دل آدم را روشن میکند. اما کینه و نفرت دل آدم را سیاه میکند.
اگر از حالا دلت به محبت انس گرفت، بزرگ هم که شدی آماده دوست داشتن چیزهای خوب و زیبای دنیا هستی.
دل آدم عین یک باغچه پر از غنچه است، اگر با محبت غنچه ها را آب دادی باز میشوند، اگر نفرت ورزیدی غنچه ها پلاسیده میشوند...! دوست داشتنم را گم کرده بودم... داشتم دق می ...حالا قبول که نمی شود دانست دل، چرا دوست دارد اما دلیل نمی شود دوست داشتنش به نسیمی بند باشد. امروز که باز دوست داشتن لبخند می آوردم، از خودم کیف می کنم. حالا خیال کن آن مورد دوست داشته شده حقم را هم به طریقی خورده باشد یا نخورده باشد. که چه؟ دوست داشتن باید همین طور احمقانه باشد. اصلا نفس دوست . عشق مأمور تن است و دوست داشتن پیغمبر روح.عشق یک «اغفال» بزرگ و نیرومند است تا انسان به زندگی مشغول گردد و به روزمرگی که طبیعت سخت آن را دوست می دارد ، سرگرم شود ، و دوست داشتن زاده ی وحشت از غربت است و خودآگاهی ترس آور آدمی در این بیگانه بازار زشت و بیهوده.عشق لذت جستن است و دوست داشتن پناه جستن.عشق غذا خوردن یک حریص گرسنه است و دوست دا. یک دوست داشتن هایی هم هست که از دور است و در سکوت که دلت برایش از دور ضعف میرود....که وقتی حواسش نیست چشمانت را می بندی و در دل دعایش میکنی و با یک بوسه به سویش روانه میکنیکه وقتی بی هوا نگاهش با نگاهت یکی می شود...انگار ی به یک باره نفس کشیدن را ممنوع میکند!یک دوست داشتن هایی هست...که به یک باره بی مقدمه پا در کفش دلت میکند و جا خوش میکند!و از دست تو کاری بر نمی آید جز از دور دوست داشتن،یک دوست داشتن هایی هست ت است....آرام است...خوب است!!!

زهرا چی دوست داری؟
دوست دارم نقاشی بکشم
یه گلدون داشته باشم
 
اینو میدونی چه قدر باهات حرف زدم تا گفتی
الان برای داشتن اینا چه کار کردی
هیچ کار
مگه قرار نبود با خودت مهربان باشی
نیستی غریب است دوست داشتن. و عجیب تر از آن است دوست داشته شدن… وقتی می دانیم ی با جان و دل دوستمان دارد … و نفس ها و صدا و نگاهمان در روح و جانش ریشه دوانده؛ به بازیش می گیریم هر چه او عاشق تر، ما سرخوش تر، هر چه او دل نازک تر، ما بی رحم تر. تقصیر از ما نیست؛ تمامیِ قصه هایِ عاشقانه، اینگونه به گوشمان خوانده شده اند ! یک نوع از دوست داشتن هست، که عین پنی یتزا کش می آید...آنقدر کش می آید که اصلا طرفین یادشان می رود که همدیگر را دوست داشتند و به چه هدفی به هم نزدیک شده بودند و همین میشود که دیگر همه چیز عادی میشود، دیگر دوست داشتن هم انگارخیلی از مسایل روزمره زندگی بشود...ابهت دوست داشتن آن است که ابراز بشود، که دونفر برای کشف رمز ورازهای همدیگر تلاش ک. من و بی خو و قرص های گچ و چای و سیگار
من و چشم هایی که زایده شدن باشند بیدار
من و حرف های پشت سرم و درد های رو به روم
من و یه پشت ش ته هنوز هم خجنرِ دوست رو یدار من و قفس و در های باز
من و بیخیال شدن پرواز
من و عشق به خدایم
من و قلندر و این دراز من و دوست داشتن تو که اشتباه بود
من و سال ها تنهایی که تاوان این گناه بود
تو را
هر لحظه به خاطر می آورم
بی هیچ بهانه ای
شاید
دوست داشتن همین باشد

بیژن جلالی .
تازه فهمیدم از این دنیا چه میخواهم...!
میخواهم ی را بیابم که تا سرحد جنون عاشقش باشم...
.
اصلا دوست داشتن متقابلش مهم نیست...!
فقط این میل ن ا به خواستن اوست که مرا در این سرما زنده نگه داشته...
دوست داشتن ی که دلم او را بخواهد....
و هرطور نگاه میکنم،
تو دوست داشتنی ترینی .....
.
.
. تو را به جای همه انی که نشناخته ام دوست می دارم
تو را به خاطر عطر نان گرم
برای برفی که آب می شود دوست می دارم
تو را به جای همه انی که دوست نداشته ام دوست می دارم
تو را به خاطر دوست داشتن دوست می دارم
برای اشکی که خشک شد و هیچ وقت نریخت
لبخندی که محو شد و هیچ گاه نشکفت دوست می دارم تو را به خاطر خاطره ها دوست می دارم
. دوست داشتن،عشق و اردات و ایمان دو روح آشنای خویشاوند است.
دو انسانی که جز آن خمیره ی صمیمی و ناب و منزهی که منِ انسانی خالص هر ی را می سازد،
هیچ مصلحتی و ضرورتی آنان را به یکدیگر نمی پیوندد.
پیوندی که نه طبیعت، نه خلقت، بلکه تنهایی میان دو تنهای خویشاوند، بسته است. دوست داشتن از عشق برتر است. http://www.eshghentezar.com/imgcenter/uploads/1432474287.jpg
عشق یک جوشش کور است و پیوندی از سر ن نایی؛
اما دوست داشتن پیوندی خودآگاه و از روی بصیرت، روشن و زلال. عشق بیشتر از غریزه آب می خورد و هرچه از غریزه سرزند بی ارزش است
و دوست داشتن از روح طلوع می کند و تا هرجا که یک روح ارتفاع دارد دوست داشتن نیز همگام با آن اوج می یابد. عشق با شناسنامه بی ارتباط نیست و گذر فصل ها و عبور سال ها بر آن اثر می گذارد؛
اما دوست داشتن در ورای سن و زمان و مزاج زندگی می کند و بر آشیانه ی بلندش روز و روزگار را دستی نیست. عشق در هر رنگی و سطحی، با زیبایی محسوس، در نهان یا آشکار رابطه دارد؛
اما دوست داشتن چنان در روح غرق است و گیج و جذب زیبایی های روح که زیبایی های محسوس را به گونه ای دیگر می بیند. عشق در دریا غرق شدن است و دوست داشتن در دریا شنا .
عشق بینایی را می گیرد و دوست داشتن می دهد. عشق یک فریب بزرگ و قوی است و دوست داشتن یک صداقت راستین و صمیمی، بی انتها و مطلق.
عشق همواره با شک آلوده است و دوست داشتن سراپا یقین است و شک ناپذیر. از عشق هرچه بیشتر می نوشیم، سیراب تر می شویم و از دوست داشتن هر چه بیشتر، تشنه تر.
عشق هرچه دیرتر می پاید کهنه تر می شود و دوست داشتن نوتر. علی شریعتی دوست داشتن بهترین شکل مالکیت ومالکیت بدترین شکل دوست داشتن است... برای عاشق شدن نباید یک شخصیت متفاوت را دوست داشت،برای عاشق شدن باید یک شخصیت عادی را متفاوت دوست داشت.... سعی کنیم از دوس داشتن به عشق برسیم نه از عشق به دوس داشتن........ دوست داشتن به حرف نیست....!! به وقتیه که برات میذاره،
به ارزشیه که برات قائل میشه،
به دلگرمیه که بهت میده،
اما وقتی طرفت همش نیست!!
وقتی تو توی لحظه لحظه زندگیت تنهایی..
این دوست داشتن نیست!!
"دوست داشتن"این نیست که جاخالی هاشون رو باتو پر کنند! اینه که بخاطرتو..." جاخالی کنند".!!! ع شریعتی سامی پاتوق خدایا ! به هرکه دوست میداری بیاموز که : عشق از زندگی بهتر است
و به هر که دوست تر میداری بچشان که : دوست داشتن از عشق برتر
.
.
.
عشق یک جوشش کور است و پیوندی از سر ن نایی
دوست داشتن پیوندی خودآگاه و از روی بصیرت روشن و زلال
.
.
.
عشق بیشتر از غریزه آب می خورد و هرچه از غریزه سر زند بی ارزش است
دوست داشتن از روح طلوع می کند و تا هرجا که روح ارتفاع دارد همگام با آن اوج می گیرد
.
.
.
عشق با شناسنامه بی ارتباط نیست و گذر فصل ها و عبور سال ها بر آن اثر می گذارد
دوست داشتن در ورای سن و زمان و مزاج زندگی می کند
.
.
.
عشق طوفانی و متلاطم است
دوست داشتن آرام و استوار و پر وقار و سرشار از نجابت
.
.
.
عشق زیبایی های دلخواه را در معشوق می آفریند
دوست داشتن زیبایی های دلخواه را در دوست می بیند و می یابد بقیه در ادامه مطلب دوست داشتن نیست!
اختیاری ست،
اِداری هم نیست،
ساعت کار ندارد، شبانه روزی ست
خواب و خوراک نمی شناسد
شوخی نیست، جدی هم نیست!
یک بازی ست که
 بَلد بودن و قاعده ی خودش را
 خودش تعیین می کند!

دوست داشتن،
 یا هست یا نیست
حدِ وسط ندارد..
✔️❤️✔️ دوست داشتن✔️❤️✔️ ℡ فقط به حرف نیست...!℡
♀مرد میخواد...!♂ ✘ جنم میخواد...!✘ دوست داشتن اونه که... تو شلوغی ..↶ بازم به یاد عشقت باشی.. ♂دوست داشتن اونه که...♀ ♬وقتی عشقت تنهاست... ♪
دلش پره...⚅ مریضه...↘️ حال و اوضاعش بده...⇟ ☜ کنارش باشی...☞ ✔️دوست داشتن اونه که✔️.. ♥️ ♛ اگه دیدی صداش گرفته..♛♥️
اگه دیدی صداش غم د. دوست داشتن اتفاقی نیست وقتی به حرمت اوج گرفتنت خیابان ها طرح زوج و فرد ندارن وقتی نور و صدای تو در دهان ها میشود پقتی از ترافیک و دود لعنتی گریزی نیست دوست داشتن اتفاقی نیست همانطور که نگرانی خدا برای به آرامش رسیدنت اتفاقی نبود دوست داشتن تو فریادهایی بود که نه دنیای صفر و یک ها که آسمان نیز بر آن گواه شد روحت شاد سوگند.ز.د/ به جرات می توان گفت اینکه ی گرفتار آدمی نباشه با همه یاس هایش نوعی خوشبختی است برای ی که دوست داشتن را فقط در دوست داشتن نبیند و مسولیت و تعهد را فراموش نکرده باشد دوست داشتن هیچوقت زورکی نبوده و نیست...!
نمیتوانی با مهربانی ات ی را مدیون خودت کنی و موظفش کنی دوستت داشته باشد.
دوست داشتنی که از روی دِین و تشکر باشد،دوست داشتن نیست اصلا.
نمیتوانی ی را مجبور کنی تپش قلبش را با حرارت دست های تو تنظیم کند،
که در شلوغی شهر یک باره به یادت بیفتد و دلش قنج برود...
من این را خوب فهمیده ام دوست داشتن منطق نمی شناسد و عشق،دلیل...
اگر روزی فهمیدی پشت دوستت دارم های رابطه ات، دلیل است، منطق است، دِین و انجام وظیفه است، دکمه ی لقِ پیراهن که با چنگ و دندان می ایستد،نباش.
فقط همین... سینمایی "کتاب دوست داشتن" به کارگردانی "بیل پ ل" از ابتدای سال میلادی اکران و از استقبال خوبی برخوردار شده است. اکثردوستام بهم میگن دوست داشتن برترازعشقه ومن یقین دارم حس تویک عشق نیست...یک عاشق هرگزاین جمله شایدبهم نرسیم یاقسمت هم نباشیم روبه کارنمی بره عشق عقل سرش نمیشه وچقدرخوشحالم که تومرادوس داری.عشق آدم روداغ میکنه ودوست داشتن پخته،هرداغی یک روزی سردمیشه ولی هیچ پخته ای خام نمیشه...داتنگتم خیلی زیاد... -----> دلیل خاص (علت) ----> آغاز دوست داشتن (تمرین برا دوست داشتن) -----> فو روی جمله: باید دوست بدارم چون ... --> دوست داشتن -----> حذف و از بین رفتن دلیل --> دوست داشتن * :: عادت به مهربونی. * حتی میتونه با تنفر جابه جا شه. : دوست داشتن، عشق و اردات و ایمان دو روح آشنای خویشاوند است. دو انسانی که جز آن خمیره ی صمیمی و ناب و منزهی که منِ انسانی خالص هر ی را می سازد، هیچ مصلحتی و ضرورتی آنان را به یکدیگر نمی پیوندد. پیوندی که نه طبیعت، نه خلقت، بلکه تنهایی میان دو تنهای خویشاوند، بسته است. دوست داشتن از عشق برتر است. عشق یک جوشش کور است و پیوندی از سر ن نایی؛ ا.
تو را به جای همه انی که نشناخته ام دوست می دارم 
تو را به خاطر عطر نان گرم 
برای برفی که آب می شود دوست می دارم 
تو را به جای همه انی که دوست نداشته ام دوست می دارم 
تو را به خاطر دوست داشتن دوست می دارم 
برای اشکی که خشک شد و هیچ وقت نریخت 
لبخندی که محو شد و هیچ گاه نشکفت دوست می دارم

 

تو . بین منطق و احساس اینکه یُ دوست داری ولی میدونی باش به جایی نمیرسی
در عوض ی هست که لیاقت دوست داشتن را دارد زندگی سخت است نازنین
گاهی وقت ها باید تصمیمی بگیری و این را هم میدانی که نتیجه تصمیمت چیست
با علم به این موضع که نتیجه تصمیت را میدانی
پا بر روی احساست میگذاری شاید اشتباه باشد
ولی بقول یک دوست دوست داشتن همیشه به . عزیــزِ من در من چیزی ازتو به یادگار مانده
که نمی گذارد از تو رهایی یابم
نمی شود،
نمی دانم چرا ولی..
نمی توانم آنگونه که باید دیگری را دوست بدارم.
. . . . . راستش من دیگر آن آدمِ سابق نیــستم، دیگر آن احساسِ قبل را ندارم،
آن چیزی که بعد از آمدنت شکل گرفت
شاید انی هستند که مرا دوست دارند یا به من فکر می کنند،
. . . اما. بنام ِ...

بعضی آدمها خود را بابت دوست داشتن سرزنش میکنند
دوست داشتن ی که دیگر نیست ، یا رابطه ای که مدتهاست تمام شده ... و یا حتی دوست داشتن های یک طرفه ..
بعضی آدمها فراموش میکنند دوست داشتن اگر از صمیم دل باشد هرگز جای سرزنش ندارد حتی اگر به رنج وج رسیده یا اگر توجهی که باید، به آن نشده ست ..
دوست داشتن ی نیاز به پنهانکاری ،. عشق و دوست داشتن دوست داشتن، عشق و اردات و ایمان دو روح آشنای خویشاوند است.
دو انسانی که جز آن خمیره ی صمیمی و ناب و منزهی که منِ انسانی خالص هر ی را می سازد،
هیچ مصلحتی و ضرورتی آنان را به یکدیگر نمی پیوندد.
پیوندی که نه طبیعت، نه خلقت، بلکه تنهایی میان دو تنهای خویشاوند، بسته است. دوست داشتن از عشق برتر است.
عشق یک جوشش کور است و پیوندی از سر ن نایی؛
اما دوست داشتن پیوندی خودآگاه و از روی بصیرت، روشن و زلال. عشق بیشتر از غریزه آب می خورد و هرچه از غریزه سرزند بی ارزش است
و دوست داشتن از روح طلوع می کند و تا هرجا که یک روح ارتفاع دارد دوست داشتن نیز همگام با آن اوج می یابد. عشق با شناسنامه بی ارتباط نیست و گذر فصل ها و عبور سال ها بر آن اثر می گذارد؛
اما دوست داشتن در ورای سن و زمان و مزاج زندگی می کند و بر آشیانه ی بلندش روز و روزگار را دستی نیست. عشق در هر رنگی و سطحی، با زیبایی محسوس، در نهان یا آشکار رابطه دارد؛
اما دوست داشتن چنان در روح غرق است و گیج و جذب زیبایی های روح که زیبایی های محسوس را به گونه ای دیگر می بیند. عشق در دریا غرق شدن است و دوست داشتن در دریا شنا .
عشق بینایی را می گیرد و دوست داشتن می دهد. عشق یک فریب بزرگ و قوی است و دوست داشتن یک صداقت راستین و صمیمی، بی انتها و مطلق.
عشق همواره با شک آلوده است و دوست داشتن سراپا یقین است و شک ناپذیر. از عشق هرچه بیشتر می نوشیم، سیراب تر می شویم و از دوست داشتن هر چه بیشتر، تشنه تر.
عشق هرچه دیرتر می پاید کهنه تر می شود و دوست داشتن نوتر. علی شریعتی دوست داشتن روح عشق مجموعه آثار 13