دوشیزه ی خیالباف

به نقل از خبرگزاریها در مورد دوشیزه ی خیالباف : با سلام هفته آ شهریور 93هفته شادی برای اهالی روستای هندوالان بود مراسم عقد آقای الیاس فاروقی و دوشیزه خسروی آغاز این شادی و مراسم های ازدواج دو نوعروس که دوشیزه خسروی (صبییه مرحوم حاج دوریش احمد) و دوشیزه فاروقی(صبییه عبدالرحمن) برای آغاز زندگی خود به ترتیب به شهر طبس و روستای طاغان با حضور با شکوه اهالی بدرقه گردیدند حسن ختامی بر ت. به غرب زده های خیالباف باید گفت که بهتر است تا دیر نشده از خواب غفلت بیدار شوید و بیهوده بر طبل توخالی غرب و ی جنایتکار نکوبید و بدانید در میان این میدان کارزار این شما هستید که قربانی می شوید، بدون آنکه بتوانید ذره ای بر این حرکت انقل و جهادی خللی وارد کنید. پلوسی: ترامپ فردی خیالباف و متوهم استرئیس فرا یون اقلیت کنگره دونالد ترامپ را فردی خیالباف و متوهم خواند.به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از العالم ؛ پلوسی ، رئیس فرا یون اقلیت کنگره با انتقاد از تصمیم های اخیر دونالد ترامپ، وی را فردی خیالباف معرفی کرد که برای فرار از یک موضوع، موضوعی جدید را پیش می کشد. 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
شب ها آن ها منتظر مونیکا می شدند. او در شهری کار می کرد که خطوط راه آهنش بد هستند. دختر، مرد و زنش پشت میز غذا می نشستند و منتظر مونیکا می شدند. از وقتی که او توی شهر کار می کرد، آن ها تازه ساعت هفت ونیم غذا می خوردند. پیش تر ها یک ساعت زودتر غذای شان را خورده بودند. حالا هر روز یک ساعت پشت میز آماده، در جای خودشان معطلند؛ پدر بالای میز. دوشیزه در دوزخ نام اولین مجموعه شعر سرکار خانم لیلی صابری نژاد است که در زمستان 87 توسط اتشارات افراز به چاپ رسیده است . در بیان معرفی این تاب می توان چنین افزود که این مجموعه کتاب شامل ده عدد شعر آزاد می باشد که به عقیده بیشتر منتقدین از جمله ، پرویز حسینی در کتاب آوای بانوی شط و شرجی نگاهی به شعر ن خوزستان و جناب آقای کاظم کریمیان که در کتاب سیر تحول در شعر امروز به تجزیه و تحلیل شعر امروز بعد از انقلاب پرداخته است مجموعه این اشعار با هارمونی خاص و ترکیب مدرن نوید موج جدید و رگ های تحول در عرصه شعر دهه هشتاد می توان یافت با سلام در روزهای قبل امید ملائی و دوشیزه معینی مراسم ازدواجشان را در یک روز شدیداً بارانی جشن گرفتند و بسایت هندوالان برای این زوج آرزوی خوشبختی و سعادت در زندگی را دارد. از آغاز ثبت نام برای یارانه دفتر ای سی تی هندوالان با اعزام به روستاهای دره چرم ، خلف ، نخاب و محمدیه اقدام به ثبت نام از نیازمندان به یارانه نمود که این کار مورد . خواب جابر مغربی می گوید: اگر بیند دختری دوشیزه را به زنی کرد و دوشیزگی او را بستد، دلیل که اندر آن سال او را زنی یا کنیزکی حاصل شود و از پادشاه خیر و نیکی بیند. اگر بیند به حرام دوشیزگیِ دختری بستد، دلیل که مالی حرام بدست آورد. jaber al-maghribi says:
if he sees a virgin, the woman and her maidens bstd, because the woman involved or the maid of that year, and the king sees goodness. i irl sees maidens forbidden bstd, . اگر موضوع حذف واژه طلاق برای بانوان مطلقه ای که دوشیزه هستند به تصویب برسد،مشکلات طلاق تسهیل می شود یا اینکه این کار قبح طلاق را بیش از پیش از بین خواهد برد؟ رویای در سر زمین رویاها آمده: یک دختر را می بوسید : خوشبختی بزرگ شما را به یک دختر معرفی می کنند : لذایذ بسیار در پیش است . یک دختر را در بغل دارید : شادی بزرگ یک دختر را  می ربائید : زندانی خواهید شد . تصویر صورت یک دختر : مشکلات شما را تهدید می کنند . شما در می ی د که دختری نیست : یک کینه شخصی با مقدس حرف می زنید : تسلی خاطر و آرامش یک بیمار. جمله هایی که به نظرم از کتاب قصر تانکارد جالب بود: با لحن شیرینی پرسید:« آیا شما ناراحت هستید دوشیزه ویکفورد؟ وقتی در سالن بودیم تو نگران اقدام بعدی من بودی و می ترسیدی،اینطور نیست؟» آرزو ای کاش هیچ گاه اینطور خیره به من نگاه نکند. نگاهش چشمان جانوری در بند را به یاد من می آورد که در انتظار فرار باشد. ازمی ادامه داد:«مادر بزرگ هم ترسیده بود او بیشتر وحشت داشت که مبادا چیزی درباره ی پدربزرگ بگویم» بعد آرام خندید دستان باریکش را به دور گردن خود حلقه کرد .من رو تختی را برایش کنار زدم و در حالی که به او خیره شده بودم پرسیدم :«ولی ازمی من فکر می تو از پدربزرگ می ترسی؟» سرش را به طرفین تکان داد و گفت :«اوه نه دوشیزه ویکفورد ،نه دیگر نمی ترسم راستش از زمانی که تو به من آن کلمات دعا را آموختی دیگر دیگر از او نمی ترسم .» ناگهان شروع به خواندن آن آواز ناخوشایند فرانسه کرد .لحظاتی بعد دوباره و به طور ناگهانی متوقف شد و گفت:«او مرده پدربزرگ مرده او دیگر ت شده من دیدم که او را زیر خاک د در تپه های لا هام او را دفن د .» قصر تانکارد/دایان پیرسون ترجمه:نوشین ریشهری معنی خواب در سر زمین رویاها آمده: یک دختر را می بوسید : خوشبختی بزرگ شما را به یک دختر معرفی می کنند : لذایذ بسیار در پیش است . یک دختر را در بغل دارید : شادی بزرگ یک دختر را  می ربائید : زندانی خواهید شد . تصویر صورت یک دختر : مشکلات شما را تهدید می کنند . شما در می ی د که دختری نیست : یک کینه شخصی با مقدس حرف می زنید : تسلی خاطر و آرامش یک ب. 12:30 بامداد یکشنبه     سپس  دوشیزه ی  روشنی  و صبور  های روشنی را  از محبس دیوان    آزاد می کند.    بعدا نوشت: اشاره به بخشی  از اسطوره های دین مانوی حیله های مدرن طوری طراحی شده است که همه افراد در همه ادیان و مذاهب را منحرف نماید در پروژه های فرهنگی که در مقابل قرار گرفته ایم گاهی اوقات همسنگر یان هستیم انی که میراث دار اهل بیت اند و با بصیرت دنیای امروز را درک می کنند حتما این مستند زیبا را کنند وعده صادق این مستند را برای اولین بار منتشر کرده است حیله های مدرن
برچسب ها:

ه. دو گل یاس سپید دو بنفشه دو اقاقی دو گل زنبق سرخ تکیه بر ساقه توحید زدند ریشه در خاک محبت د زیر گل واژه ی الونک شان واژه ی عشق و صفا رنگ گرفت جناب آقای مرادی (فرزندغلامعلی) و دوشیزه هاشمی (فرزن ی الله)
جناب آقای صفری و دوشیزه عباسزاده پیوندتان مبارک خدا رحمت کند مرحوم بوعلی و این بزرگان در سیره خود نوشتند ما تعهّد کردیم قصه نخوانیم.
شما می‌دانید یک طلبه یا دانشجو وقتی محقّق می‌شود که هر سریالی را نگاه نکند، هر خیالبافی را نخواند.
ذهن خیالباف، خیالباف در می‌آید و محقّق در نمی‌آید. مگر ذهن ما ظرفیّت چقدر مطالب را دارد؟
خیالات را، اوهام را وقتی وارد کردیم دیگر پُر می. ان لمبتون ناکام اما پرامید بعداز ٩٦ سال دوشیزگى در ٢٠٠٨ در اوج وفادارى به کلیسا در خاک ارمید . انبوهى از خاطرات عصر ملى شدن صنعت نفت با خود به اسمانها برد شاید در جمعى دوستانه تر باز گویدشان. من فریبش خوردم ؛ در خواندن تاریخ میانه ایرانش و تاریخ ایران بعد از ش ، به بازه چهار ترم . اما به معاصر که رسیدم ، چهره اى دیگر دیدم ؛ جاسوس بریتان. در برکه ی شب ماه اگر گم شده باشد = باید بروم آه...اگر گم شده باشد یوسف...! چه امیدی به رها سازی ات حالا؟! = آواز تو در چاه اگر گم شده باشد پیراهن مجروح برادر به اهالی = سخت است که ناگاه اگر گم شده باشد خواهی که چگونه برسی خانه ی خود تا - = آبادی ما راه اگر گم شده باشد؟! بیچاره تر از این دل من هم که دلی هست = در لحظه ی کوتاه اگر گم شده باشد بازی که . من متولد پنجم اسفندم پس تولدم مبارک
متولدین اسفند ماه:بسیار حسّاس و رؤیایی ، دارای حسّ ششم ، خیلی ظریف و نرم عمل میکند ، اهل آرامش و ملایمت ، همیشه موافق ، سازش کار و دارای تخیّلات شدید ، اصلاْ واقع بین نیست ، سازگار ، زود رنگ عوض می کند ، احساساتی ، قابل انعطاف ، دارای افکار غیر واقعی و غیر منطقی ، بسیار متین و آرام ، کم عصبانی می . پکیج شامل:
های کوتاه پولانسکی در یک دی وی دی
the beautiful swindlers (با ژان لوک گدار و کلود شابرول)
چاقو در اب
انزجار
بن بست
خون اشام کشان نترس
بچه رزماری
مکبث
چه؟
محله چینی ها
مستاجر
تس
ان دریایی
دیوانه وار
ماه تلخ
مرگ و دوشیزه
دروازه نهم
الیور توییست
پیانیست
نویسنده
کشتار
ونوس در خز

برای سفارش تماس بگیرید: 09378782978 به اطلاع کلیه دوستان و خیرین می رساند حسب اطلاع رسانی صورت گرفته توسط یکی از معتمدین، یکی از هموطنان عزیزمان که در آستانه ازدواج قرار دارند، به شدت نیازمند کمک مالی جهت تامین ج ه خویش می باشند. لذا از کلیه دوستان و خیرین تقاضا داریم تا کمک های مالی خود را به حساب معرفی شده واریز نمایند. همچنین از پذیرش اجناس نو نیز استقبال می گردد. روسری آبی نام شفایافته: دوشیزه الوندی اهل: تربت حیدریه نوع بیماری: تشنج تاریخ شفا: 25-4-1372 روسری آبی رنگش را به سر کرد و در آینه به تماشای خود ایستاد. رنگ پریده می نمود. صورتش لاغر و استخوانی شده بود. انگار پوستی بر استخوانهای صورتش کشیده باشند. از دیدن تصویر خود در آینه وحشت کرد و نگاهش را بست. اثر جلال آل احمد:سنگی بر گوریاز آفات گندم:سیا از اجزای دستگاه گوارش:مریاز حواس پنجگانه:بویاییاز سازهای زهی:گیتاراز سازهای زهی:ویولوناستعفا دادن:کناره گرفتنپرنده زیبا:قوجهت:سودوشیزه:  

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] رامتین با اشاره به سمت محسن اورابه پسرش معرفی کرد وانها بادست دادن به یکدیگر صمیمیت این اشنایی را استوارتر د. بنیامین بانگاهی به تینا،لبخند همیشگی خودرا در گوشه ی لبان برجسته اش جای داد و بادراز دستان سفید ومردانه ی اش به سمت اوگفت:(از اشنایی باشماهم بسیار سندشدم دوشیزه دهقانیزاده .) وتینابانگاهی به .... کتابم را دستم گرفته ام و دورِ خودم میچرخم،این روزها حالم مثلِ دایره ای شده که هیچ گوشه ای برایش دنج نیست! کتابم را برداشتم و از خانه بیرون زدم،به پارک ها سر زدم،به یتیم خانه ها،خانه سالمندان؛حتا به تیمارستان ها هم سر زدم اما هیچ جا آنقدر آرام نبود که بشود نشست و روزها و شب ها بدون آب و غذا با کتاب سپری کرد.کتاب آدم را میتواند به خیلی جاها بکشاند؛میتواند تو را ببرد و بنشاند کنارِ دوشیزه ای که عاشقِ چشمانِ قهوه ای شاهزاده سوار بر اسبِ سفیدش شده بودو حالا از فراقش گریه میکرد یا اینکه دستت را بگیرد و ببرد کنارِ ای که موهایش را گوشی بسته است و دست برادرش را گرفته و دارد میرود پارک... آ راستش این جاست که باید بروم وقتم را با کتاب ها و داستان هایی که دارند سعی میکنند جایِ خالیِ تو را بگیرند و عجیب هم کارشان را خوب انجام میدهند پر کنم... هیج جا نبود که نبود تا اینکه میدانید کجا را پیدا ؟یک کوچه که وسطش،دقیقا وسطش،یک صندلی منتظر بود تا مرا در آغوش بگیرد... رویش نشستم و کتاب را باز و کتاب مرا برد کنارِ آن دوشیزه ای که حالا کنار شاهزاده اش قدم میزد... برای از تو نوشتن نه ذهن بدیهه گویی میخواهد نه سواد ...خودش می آید ...مثل وقتایی که خودش در ذهنت تلنگر میزند مثل هر روز ،روزی چند بار.... بی اراده دنبال نامت در تمام این دنیا ی مجازی..شاید خبری باشد و ندانم... چقد بزرگ شده ام چقدر تغییر در این ساله های کم .. گاهی خودم را نمیشناسم همان دخترک عاشق پیشه ...که جز عشق از هیچ چیز دیگری طلب نکرد... حالا. کاش باخواب تاخواب می رفتم..مثل براب رفتن به خواب می رفتم.. دورازنفرین مادرم..خواب به خواب می رفتم!!!
کاش درخواب هم به خواب میرفتم..خواب باخواب.. که دیگرهیچ جزخواب نمی رفتم..تن رنجورم راخیال ملال نیست کاش روحم باخواب به خواب می رفت..
ش ت دلم و خاطراتم ریخت..کاش درخواب بادلم به خواب میرفتم.. میدانم اسیراحساساتم هستم...کاش بااحساسم تاب. فرشته ماهی ها جزء زیبا ترین ماهی های زینتی دریایی به حساب می آیند.نه تنها رنگ و طرح آن ها بسیار زیباست بلکه فرم بدن و حرکات آن ها نیز از زیبایی خاصی برخوردار است. رشد و نمو برخی از گونه های آن زیاد است و دارای باله های بلندی می باشند.در صورتی که برخی دیگر کوچک و سریع بوده و حرکاتی مشابه دوشیزه ماهی ها دارند.
می نویسم یک روز شما بخوانید پنج شنبه...
می نویسم دخترک شما بخوانید مینا...
می نویسم تصادف کرد شما بخوانید خودکشی کرد...
یک روز دخترک تصادف کرد...
به گزارش شیعه آنلاین، اخبار رسیده از شهر مقدس قم حاکی از آن است که دوشیزه خانم «لوسیس لدژا فرئیرا داسیلوا» (سمیرا) بعد از انجام تحقیقات لازم در مورد دین مبین ، سرانجام تصمیم گرفت که به دین مبین بگرود.

بر همین اساساو با حضور در محضر حضرت آیت الله سید «عبدالکریم اردبیلی» از مراجع تقلید قم، با ذکر مبارک شهادتین به دین مشرف شد و رسماً مذهب شیعه جعفری را به عنوان مذهب خود انتخاب نمود. در طلاق توافقی زوجین ا ام قانونی برای استفاده از ندارند و می توانند بدون حضور نیاز مراحل طلاق توافقی را بدون طی کنند اما وک به به جهت طلاق توافقی مزایایی برای موکل و حتی طرف مقابل دارد. اول این که چون نیاز به حضور ایشان نیست لطمه شغلی و یا حیثیتی - که احیانا ممکن است برای بعضی از افراد در اثر حضور در دادگاه خانواده متحمل باشد – به موک. به اطلاع کلیه دوستان و خیرین می رساند حسب اطلاع رسانی صورت گرفته توسط یکی دیگر از معتمدین، یکی از دوشیزگان سادات که از نعمت پدر محروم بوده و در آستانه ازدواج قرار دارند، به شدت نیازمند کمک مالی جهت تامین بخشی از هزینه جشن ازدواج آسان خویش ( به مبلغی در حدود 20 میلیون ریال معادل دو میلیون تومان ) می باشند. لذا از کلیه دوستان و خیرین تقا. در طلاق توافقی زوجین ا ام قانونی برای استفاده از ندارند و می توانند بدون حضور نیاز مراحل طلاق توافقی را بدون طی کنند اما وک به به جهت طلاق توافقی مزایایی برای موکل و حتی طرف مقابل دارد. اول این که چون نیاز به حضور ایشان نیست لطمه شغلی و یا حیثیتی - که احیانا ممکن است برای بعضی از افراد در اثر حضور در دادگاه خانواده متحمل باشد – به موک.
پلوسی ، رئیس فرا یون اقلیت کنگره با انتقاد از تصمیم های اخیر دونالد ترامپ، وی را فردی خیالباف معرفی کرد که برای فرار از یک موضوع، موضوعی جدید را پیش می کشد.
پلوسی گفت: واکنش خشم آلود عمومی در قبال اقدام خطرناک رئیس جمهور دونالد ترامپ در ممنوعیت (ورود مسلمانان) در طول آ هفته بسیار گسترده بود. رئیس جمهور نیز بسیار مشتاق بود تا توجهات را از این موضوع دور کند. توجه دارید که هر گاه موضوعی بسیار مورد توجه قرار می گیرد، وی موضوع را عوض می کند. وی فردی متوهم است و اگر نمی دانستید، اکنون شاهد این مساله هستید که وقتی موضوعی داغ می شود، وی از آن روی گردان می شود.
وی ادامه داد: با حضور گسترده مردم در فرودگاه ها که فکر می کنم ترامپ را غافلگیر کرد، تصمیم گرفت تا به جای روز پنجشنبه، روز قاضی دادگاه عالی را معرفی کند.
پلوسی اضافه کرد:  لینکلن معتقد بود احساسات عمومی همه چیز است و هر چه جامعه بیش از پیش نشان بدهد که از مسائل آگاه است، بیشتر ما را به پاسخگویی وامی دارند. دموکرات ها و جمهوری خواهان نیز همینطور هستند. اینجا دیگر مسائل مطرح نیستند، موضوع مطرح است. موضوع وظیفه مهین پرستی مطرح است، اینکه اطلاع داشته باشیم و افرادی را که تصمیم گیری های آنان روز زندگی مردم تاثیر می گذارد، به پاسخگویی واداریم. برای همین هم من نه از مراسم تحلیف بلکه از ن روحیه گرفته ام.
اقلیت دموکرات مجلس نمایندگان درباره برخی خبرها درباره کاهش تحریم های روسیه از سوی ت ترامپ گفت ی نباید تردیدی در اینکه موضوع تحریم ها چیست، به خود راه بدهد. برخی گفته اند اگر روسیه زرادخانه اتمی خود را بیش از ما کاهش بدهد، ما نیز تحریم ها علیه این کشور را برمی داریم. تحریم ها اصلا ارتباطی به مساله هسته ای ندارد بلکه موضوع، نظامی روسیه است. از این رو این موضوع برای من جای نگرانی است ولی همانطور که پیشتر نیز گفته ام، برای من آنچه نگران کننده است، رابطه ای است که روسها با ترامپ دارند که باعث شده است به ناگاه، به فکر برداشتن تحریم ها بیفتد. دیروز رفتم قم. زن تنها با دخترش رو داخل حرم بی بی معصومه دیدم. با هم حرف زدیم. از بدبختی های هوو داری گفتیم. هی گریه کردیم و هی به برخی از اتفاقات افتاده،خندیدیمبراش از زندگی و سبک مردی رو گفتم که چهارتا زن رو گرفته بود.هرچهارتا هم دائمی. هر کدوم توی یه خونه ای جدا و مستقل.وقتی براش تعریف که زن سوم دوشیزه بود و کلی عشوه میومد که بله من س. میر جلال الدینی کزازی :

کریسمس
همان شب چله است.
میر جلال الدین کزازی را که میشناسید ، همین ی که در ادبیات گفتاری و نوشتاری اش یک کلمه غیر فارسی هم پیدا نمیشود . چندی پیش در همایشی بنام
"کاوشی در شب چله " با یک سخنرانی آتشین راجع به تقلید یان از آیین های شب یلدا در کریسمس سخن گفت .این هم متنی برگرفته از همان سخنرانی با گوی. سید محمد باقر مشهور به میر داماد چهل سال در بستر استراحت نخو د و در عمر پر برکتش نافله ای را از دست نداد ودر سال 1401 در نجف از دنیا رفت و در حرم حضرت علی (علیه السلام) دفن شد. مشهور است در ایام جوانی روزی از فضیلت و پاکی او نزد پادشاه گفتگویی شده بود برای آزمایش دوشیزه ای را واداشتند در فضل زمستان به مدرسه و به حجره او برود و میر داماد را . نقد و چکیده کتاب غرور و تعصب جین آستین چکیده:آقا و خانم بنت(bennet) پنج دختر داشتند . جِین و الیزابت بزرگ تر از سه خواهر دیگر بودند و زیباتر و سنگین تر.چندی بود که در همسایگی شان در باغی به نام "نِدِرفیلد" مردی سرشناس و ثروتمند به اسم "چار بینگلی" زندگی می کرد که بسیار با محبّت و خوش چهره بود.خانم بنت می کوشید تا هر طور شده مرد جوان را برای ا. " جان بلا نکارد" از روی نیکمت برخاست. لباس ی اش را مرتب کرد وبه تماشی انبوه جمعیت که راه خود را از میان ایستگاه بزرگ مرکزی پیش می گرفتند مشغول شد. او به دنبال دختری می گشت که چهره او را هرگز ندیده بود اما قلبش را می شناخت
دختری با یک گل سرخ. از سیزده ماه پیش دلبستگی اش به او آغاز شده بود. از یک کتابخانه مرکزی فلوریدا با برداشتن کت از قفس. زمانی حضرت عیسی(ع) دنیا را دید به صورت عجوزه ای که قدش خمیده و چادر رنگین بر سر انداخته و یک دست خود را به حنا خضاب کرده و یک دست دیگر به خون آغشته کرده است.حضرت عیسی(ع) فرمود:«چرا پشتت خمیده ؟» گفت:«از بس که عمر کرده ام.» فرمود:«چرا چادر رنگین بر سر داری؟» گفت:«جوانان را به وسیله آن فریب می دهم.» گفت:«چرا دستت را به حنا آغشته کرده ای؟» گف.
سی چه - دوشیزه یی که به زیبایی بود - بیمار و بستری شد. می گفتند بیماری قلبی دارد. خود از این سبب بود که او را در همه حال دست بر نهاده و ابروها به هم درکشیده می دیدند. اما این هر دو به جلوه ی زیباییِ رخسارش بسی می افزود.
هم در آن کوی، دختری زشت روی نیز بود که گمان می برد زیباییِ دل انگیز "سی چه" از آن است که دست بر می گذارد و ابروها به ه. نشد که "واژه" زیورم شود مادر! مرا ببخش که مثل دیگران نشدم! تو برای من فروغ می خو و «بی تو مهتاب شبی» های مشیری و من نه به عاشق شدن، به عشق می شیدم! به عشق! تنها عشق! و بعدها هم، همه عاشق شدند و من خیالباف... پی نوشت: "همه" می گویند ساعتم عقب است! و من می گویمشان که هیس! خو ده! پی نوشت2: در دنیای تو ساعت چند است؟ متن شعر - ‫ ی آمد به سوی مادر خویش ‫بگفت مادر چرا رنجم دهی بیش ‫برو امشب برایم خواستگاری ‫اگر تو بچه ات را دوست داری ‫ مادر بگفتا ای پسر جان ‫تو را من دوست دارم بهتر از جان ‫ز بین این همه های خوشگل ‫یکی را کن نشان چون نیست مشکل ‫ ک از شادمانی جفتکی زد ‫کمی عرعر نمود و پشتکی زد ‫بگفت مادر به قربان نگاهت ‫به قربان دو چشمان سیاهت ‫ ه. روزی شخصی بر سر جالیز رفت که خیار ب د.

پیش خودش گفت: این گونی خیار را می‌برم و با پولی که برای آن می‌گیرم، یک مرغ می‌ م.
مرغ تخم می‌گذارد، روی آن‌ها می‌نشیند و یک مشت جوجه در می‌آید،
به جوجه‌ها غذا می‌دهم تا بزرگ شوند،
بعد آن‌ها را می‌فروشم و یک می‌ م،
را می‌پرورم تا بزرگ شود،
او را ب. کاریکاتور الاغ ی آمد به سوی مادر خویش ***** که ای مادر چرا رنجم دهی برو امشب برایم خواستگاری ***** اگر تو بچه ات را دوست داری بگفت مادر به قربان نگاهت ***** به قربان دو چشمان سیاهت همسایه را عاشق شدم من ***** ی ندارد ی زیبا تر از آن مادر بگفت پالان به تن کن ***** بزرگان محل را تو خبر کن همه ها بیامد در طویله ***** همان طوری که رسم است در قبیله ان از شور عرعر می نمودند ***** ز شربت کام شیرین می نمودند محضر کتاب خود بگشاد ***** وصال این دو این طور بخواند که ای دوشیزه خانم کی آیی ***** به عقد دایم این در آیی میان جمعیت ی ندا داد ***** عروس رفته بچیند یونجه در باغ به امید خوشی و شادمانی ***** برای این دو در زندگانی ...... راه پاک شدن از گناه این است (او باید اشونانه و پرهیزگارانه دختر دوشیزه ی مرد نادیده ای را چون تاوانی به روان سگ آبی ، به اشون مردی بدهد .
ای دادار جهان استومند ، ای اشون ،
چگونه دختری ؟
اهورامزدا پاسخ داد :
یکی از خواهران یا دختران جوان وی که از مرز پانزده سالگی گذشته و گوشواره هایی در گوش داشته باش 9 در کتاب اوستا ، وندیداد . در یک صبح آفت ، هیچ چیز به اندازه ی قدم زدن در جاده ها و خیابان های فرعی و سنگ فرش شده ی شهر باکو لذت بخش نیست. باکو به معنای “شهری از باد” تعبیر شده است. و در واقع بادهای تندی که از سمت دریای خزر می وزند، نام این شهر قدیمی و زیبا را تحت تاثیر خود قرار داده اند.در یک صبح آفت ، هیچ چیز به اندازه ی قدم زدن در جاده ها و خیابان های فرعی و سنگ فرش شده ی شهر باکو لذت بخش نیست. باکو به معنای “شهری از باد” تعبیر شده است. و در واقع بادهای تندی که از سمت دریای خزر می وزند، نام این شهر قدیمی و زیبا را تحت تاثیر خود قرار داده اند.   در باکو کجا را بگردیم؟ در یک صبح آفت ، هیچ چیز به اندازه ی قدم زدن در جاده ها و خیابان های فرعی و سنگ فرش شده ی شهر باکو لذت بخش نیست. باکو به معنای “شهری از باد” تعبیر شده است. و در واقع بادهای تندی که از سمت دریای خزر می وزند، نام این شهر قدیمی و زیبا را تحت تاثیر خود قرار داده اند.
در این شهر باستانی، ساختمان های قدیمی و بناهای تاریخی اطراف آن از جمله مناطق توریستی به شمار می رود که ده ریز های سنتی (تابلو فرش) را ارائه خواهند داد.
در خیابان های بالا شهر باکو، ساختمان های مدرن آذری فرصت ید فوق العاده ای را از برند (h&m) تا پرادا (prada) فراهم کرده اند. شهر باکو دارای ترکیبی از فرهنگ قدیم و جدید، و یا شرقی و غربی است که در فرهنگ آذری ادغام شده اند.
میدان سرچشمه، یکی از میدان های مرکز شهر باکو است که برای اولین بار در زمان اتحاد جماهیر شوروی ساخته شد. لازم به ذکر است که رشد و توسعه و همچنین بازسازی این میدان بر عهده ی آذربایجان بوده است. برای رسیدن به آنجا، ساده ترین راه ممکن عبور از خیابان نظامی است. در این خیابان، ساختمان های قدیمی بسیاری وجود دارد که همگی آن ها در قرن نوزدهم میلادی ساخته شده اند و یکی از خیابان های تخیلی و زیبای شهر است. فواره های این میدان (میدان چشمه) در شب روشن شده و در طول روز، یکی از محبوب ترین نقاط شهر هستند. کجا را ببینیم؟ برج دوشیزه، یک بنای تاریخی از میراث جهانی یونسکو است که در شهر باستانی باکو قرار دارد. به همین دلیل، توصیه می کنیم که از این برج جهانی بازدید کرده و از بالای آن،سواحل دیدنی باکو را تماشا کنید. قدمت این بنا به قرن پانزدهم میلادی می رسد. همان طور که قبلا گفته شد این برج، یکی از مشخص ترین نماهای ملی جمهوری آذربایجان است. برج دوشیزه در باکو کاخ شروان شاهان یکی دیگر از بناهایی تاریخی شهر است که قدمت آن به مسلمان آذری زبان برمی گردد. این بنا در طرف مقابل شهر (روبه روی شهر) قرار دارد.
مردم محلی این شهر، بسیار خونگرم و دوستانه برخورد می کنند. این ح دوستانه، در زمان نمونه برداری از محصولات محلی جلوه ی بیشتری پیدا می کند. بازار تخیل، یکی از بازارهای رو بازی است که در خیابان علیار علی اف (منطقه نریمانوف) واقع شده است. در این بازار، انار، فیجوا و سایر میوه های تازه را می توان پیدا کرد.
مرکز ید عل اف حیدر، یکی از مدرترین ساختمان هایی است که در سال ۲۰۱۲ بنا گردید. معماری این ساختمان به گونه ای است که توجه ین بسیاری را به خود جلب خواهد کرده است. معماری این ساختمان شما را یاد امضای بزرگی می اندازد که از منحنی ها و انحرافات زیبایی در جهات مختلف تشکیل شده است. ساخت این بنا برای آذری ها خاطره انگیز است و به ژانویه سیاه و جنگ قره باغ کوهستانی اشاره دارد. مرکز ید عل اف حیدر در جنوب شهر و در بالای یک تپه شیب دار قرار دارد. در این مکان، چشم انداز شهر فوق العاده است، به طوری که برج های شعله هم در آن دیده خواهند شد. مجموعه حیدر علی اف یه کارت عروسی دستم رسید از بس جذب این کارت شدم گفتم برای شما هم تعریف کنم : یکی از شخصیتهای مهم دخترش رو عروس میکنه، بعد توی کارت عروسیش مینویسه که : بِاسْمه تعالی ؛ " خواهی که جهان در کف اقبال تو باشد ، شیرین ی باش که فرهاد تو باشد " . دوشیزه فلانی و آقای بهمانی به عقد هم در آمدند ! بنا داشتیم جشن باشکوهی در نظر بگیریم و شما را هم دعوت کنی. 13 اکتبر خیلی خوشحالم... بالا ه به کوری چشم دشمنان در کوچه‎ی من هم عید شد!
باورم نمی‎شد. حتی به چشم‎های خودم هم اعتماد ندارم‎. از صبح زود در مقابل پنجره‎ی اتاقم مرد قدبلند مومشکی و چشم و ابرو سیاهی مرتبا قدم می‎زند. سبیل‎هایش عالی است! ... امروز پنجمین روزی است که از صبح زود تا اوایل شب مرتبا جلوی پنجره‎ی اتاق من قدم می‎زند و پیوست. با سلام با خبرهای هفته قبل و چند روز این هفته در خدمت شما دوستان هستم پنج شنبه مورخ 93/05/23 مراسم ازدواج آقای عبدالحمید خسروی و دوشیزه خسروی بصورت سنتی برگزار گردید که وبسایت هندوالان برای این زوج ، خوشبختی و سعادت را از خداوند متعال خواستار است . دوشنبه مورخ 93/05/27 جناب آقای کریم پور مدیریت س رستی پست بانک اسان جنوبی برای بازدید از باج. سه ماه.بله فقط سه ما از تاریخ گشایش بقالی ام می گذرد..و احمدقربانی گوشکجانی امروز سهم شراکت در مغازه را دریافت نمود250/000ریال .مبلغ اند ک است،اما هر چه هست برگ سبزی هست از طرف درویش.این مبلغ برگشت سود از طرف مغازه می باشد تمامی اجناس فروشی در مغازه به نرخ تعاونی می باشد..شکر 3هزار تومان قند 37/000ریال ربع 35/000ریال روغن های مایع کوچک40/000ریال .