رایگان پرسشنامه بیگانگی از کار

به نقل از خبرگزاریها در مورد رایگان پرسشنامه بیگانگی از کار : توضیحات:
این پرسشنامه شیک پرسشنامه استاندارد می باشد که در سال 2008 توسط رامارجان، بارساد و بوراک طراحی و اعتباری شده است. تعداد سوالات پرسشنامه 5 سوال با طیف 5 درجه ای لیکرت از هرگز تا همیشه می باشد. منبع اصلی پرسشنامه در درون متن ذکر شده است.
پرسشنامه فاصله قدرتپرسشنامه-فاصله-قدرتپرسشنامه آماده مدیریت، این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد و دارای 27 سوال می باشد که ابعاد متغیر فاصله قدرت را مورد سنجش قرار می دهد. طیف مورد استفاده در این پرسشنامه 5 درجه ای لیکرت از کاملا موافقم تا کاملا مخالفم می باشد. منبع اصلی پرسشنامه در درون متن آورده شده است. فایل
پرسشنامه چابکی سازمانی در بخش تیپرسشنامه-چابکی-سازمانی-در-بخش- تیپرسشنامه آماده مدیریت، این فایل مربوط به پرسشنامه مورد استفاده در یک پایان نامه کارشناسی ارشد سراسری است. روایی و پایایی پرسشنامه محاسبه شده است. تعداد سوالات 16 سوالا و ابعاد مورد سنجش 5 بعد به شرح زیر می باشند. لازم به ذکر است که منبع اصلی پرسشنامه در درون متن اورده شده است. فایل پرسشنامه ی معنوی (فرای و همکاران، 2005)پرسشنامه- ی-معنوی- -(فرای-و-همکاران-2005)پرسشنامه آماده مدیریت، این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که در یک پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد سراسری مورد استفاده قرار گرفت است. تعداد سوالات پرسشنامه پیش رو 25 سوال می باشد. از طیف 5 درجه ای لیکرت استفاده گردیده است. لازم به ذکر است که منبع اصلی پرسشنامه در درون متن پرسشنامه فایل

پرسشنامه مثبت شی
پرسشنامه-مثبت- شی پرسشنامه مثبت شی، در قالب word و در 2 صفحه، قابل ویرایش. توضیحات: پرسشنامه مثبت شی در سال 2004 توسط گرین و همکاران ابداع شده و از پرسشنامه های استاندارد می باشد که سید محمد مقیمی و مجید رمضان آن را ترجمه کرده اند. فایلپرسشنامه استاندارد عملکرد بانک
پرسشنامه-استاندارد-عملکرد-بانک پرسشنامه استاندارد عملکرد بانک، در قالب word و در 7 صفحه، قابل ویرایش، شامل مؤلفه های پرسشنامه، تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه، مقیاس پرسشنامه، مدل عملکرد بانک، نمره گذاری پرسشنامه، تحلیل براساس مؤلفه های پرسشنامه، تحلیل براساس فایلپرسشنامه فن آوری اطلاعات
پرسشنامه-فن-آوری-اطلاعات پرسشنامه فن آوری اطلاعات، در قالب word و در 2 صفحه، قابل ویرایش. توضیحات: این پرسشنامه بر طبق مبانی فن آوری اطلاعات، تالیف استیو اسلایت و ترجمه سید محمدرضا رکن الدینی، در سال 1381 ساخته شده است. این پرسشنامه فن آوری فایلپرسشنامه عملکرد شغلی هرسی و گلداسمیت
پرسشنامه-عملکرد-شغلی-هرسی-و-گلداسمیتپرسشنامه آماده مدیریت، این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که در تحقیقات مختلف داخلی و خارجی استفاده شده است. پرسشنامه پیش رو در سال 1981 توسط هرسی و گلداسمیت طراحی و اعتباری شده است. تعداد سوالات این پرسشنامه 16 سوال می باشند فایل

اختصاصی از یاری فایل پکیچ 23 پرسشنامه با و پر سرعت .
پکیچ 23 پرسشنامه
پکیچ 23 پرسشنامه پکیچ  23 پرسشنامه
تمامی پرسشنامه ها شامل سه بخش فرم داده خام، گزارش نتایج و پردازش اطلاعات می باشد که هر پرسشنامه دریک فایل ا ل قرار داده ایم.
. عناوین پرسشنامه ها: پرسشنامه خ رآمدی عمومی
پرسشنامه مینه سوتا
پرسشنامه شخصیت ایزنگ
پرسشنامه هوش هیجانی (28سوال)
پرسشنامه هوش هیجانی(90سوال)
پرسشنامه سبک تفکر
پرسشنامه سطوح نیاز
پرسشنامه خلاقیت عابدی
پرسشنامه مدیریت تعارض
پرسشنامه سلامت عمومی
پرسشنامه هوش فرهنگی
پرسشنامه هوش معنوی جامع
پرسشنامه هوش اخلاقی
پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش
پرسشنامه رغبت ‏سنج تحصیلی شغلی هالند
پرسشنامه پرسشنامه تیپ شخصیت
پرسشنامه فرسودگی شغلی
پرسشنامه سنجش صفات پنج گانه شخصیتی(neo)
پرسشنامه سبک تفکر
پرسشنامه استرس شغلی کارکنان شرکت ملی مس ایران
پرسشنامه افسردگی-اضطراب و استرس
پرسشنامه هوش هیجانی
پرسشنامه شخصیتscl90 . فهرست: فرم داده خام گزارش نتایج پردازش اطلاعات   عنوان: پکیچ 23 پرسشنامه
فرمت: ا ل تعداد صفحات: ه رسشنامه 3 صفحه ا ل
با
پکیچ 23 پرسشنامه


پرسشنامه ناگویی عاطفی
پرسشنامه-ناگویی-عاطفی پرسش نامه با موضوع ناگویی عاطفی، در قالب word و در 4 صفحه، قابل ویرایش، شامل معرفی پرسشنامه، مولفه ها و سوالات مربوط به هر مولفه، نمره گذاری پرسشنامه، تحلیل (تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه، روایی و پایایی. تعداد سوالات پرسشنامه فایل

پرسشنامه ارزی رضایت مشتریپرسشنامه-ارزی -رضایت-مشتریپرسشنامه آماده مدیریت، این پرسشنامه حاوی 30 سوال جهت ارزی رضایت مشتری می باشد که در آن از طیف 5 درجه ای لیکرت استفاده شده است و برای یک پایان نامه کارشناسی ارشد استفاده شده است. منبع اصلی پرسشنامه و شیوه نمره گذاری طیف در درون متن ذکر شده است. فایل اختصاصی از هایدی پرسشنامه نوع آوری در کشت با و پر سرعت .
پرسشنامه نوع آوری در کشت
پرسشنامه نوع آوری در کشت این پرسشنامه دارای 45 سوال بصورت طیف لیکرت می باشد. نوع فایل: word
با
پرسشنامه نوع آوری در کشت
یکی از دوستان در حال انجام پژوهشی با عنوان بالا و مطالعه تطبیقی آن با کشور هندوستان است. از آنجا که پرسشنامه الکترونیکی آن نیز تهیه شده است، دوستان ارشد و ی من باب کمک به این پژوهشگر می توانند از طریق لینک زیر وارد صفحه پرسشنامه شده و آن را پر کنند. میزان زمان لازم برای تکمیل این پرسشنامه در حدود 10 دقیقه است.... ممنون... پرسشنامه برنامه. پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد
یکی ازموضوعهایاساسیدرارتباطب تجوانان،سوءمصرفموادمخدراست،بررسیهایاخیردرزمینههایشیوعمصرفموادبیانگر آناستکهسوءمصرفمواددرایرانمسئلهایجدیوروبهرشداست. امروزاعتیادبهموادمخدروروانگرداننسلجوانوبهخصوصدانشجویانراکهآیندهسازکشورهستندبهتباهیکشاندهوزیانهایفردیو اجتماعیواقتصادیمصرفمواد. پرسشنامه عزت نفس آیزنک پرسشنامه عزت نفس آیزنک پرسشنامه عزت نفس آیزنک (esi) حاصل کوشش های آیزنک برای بررسی شخصیت است و سوالات ...
دریافت فایل

پرسشنامه الگوهای انطباقی تدریس
پرسشنامه-الگوهای-انطباقی-تدریس پرسشنامه الگوهای انطباقی تدریس، در قالب word و در 2 صفحه، قابل ویرایش. توضیحات: پرسشنامه الگوهای انطباقی تدریس در سال 2006 توسط زتیجبرگ و فینچ ابداع شده و از پرسشنامه های استاندارد می باشد که سید محمد مقیمی و مجید رمضان در سال فایلپرسشنامه هوش هیجانی
پرسشنامه-هوش-هیجانی پرسشنامه با موضوع هوش هیجانی در قالب word و در 7 صفحه، قابل ویرایش، شامل: پرسش نامه هوش هیجانی 90 سوال فایل


پرسشنامه استاندارد موانع رعایت اخلاق حرفه ای پرسشنامه-استاندارد-موانع-رعایت-اخلاق-حرفه-ای پرسشنامه آماده مدیریت، این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که دارای سه مولفه و 33 سوال می باشد. در متن پرسشنامه نمره گذاری طیف و منبع اصلی پرسشنامه آورده شده است.  فایل پرسشنامه سبکهایعمومیتصمیمگیری(gdms)اسکات و بروس (1995)
تصمیمگیری،کارمشکلوحساسیاستواینناشیازماهیتپیچیدهتصمیم گیریمیباشد. مبحثتصمیمگیریهمیشهازابتدابهعنوانبخشیجداناپذیرازمدیریتدرادبیاتمدیریتمطرح بودهاست.
نقشتصمیمگیریدرجلوگیریازبروزمسائلوحلمشکلاتوانتقالراهحلمناسب،از عملکردهایمهممدیریتبهشمارمیرودباتوجهبهاینکهو.

پرسشنامه هوش فرهنگی (آنگ و همکاران)
پرسشنامه-هوش-فرهنگی-(آنگ-و-همکاران) پرسشنامه هوش فرهنگی (آنگ و همکاران)، در قالب word و در 4 صفحه، قابل ویرایش.توضیحات: پرسشنامه هوش فرهنگی 20 سوالی که توسط آنگ و همکاران در سال 2004 طراحی شده است. دارای چهار عامل است که آلفای کرونباخ برای هر عامل عبارت است فایلپرسشنامه خود تاب آوری (کلاهنن)
پرسشنامه-خود-تاب-آوری-(کلاهنن) پرسشنامه خود تاب آوری (کلاهنن)، در قالب word و در 2 صفحه، قابل ویرایش. توضیحات: این مقیاس اولین بار توسط کلاهنن (1996) به شکل مقیاس خودگزارشی ارزی تاب آوری از عبارات پرسشنامه روان شناختی کالیفرنیا cpi اقتباس شده و روی فایل

اختصاصی از اینو دیدی پرسشنامه احساس ناامنی ن با و پر سرعت .
پرسشنامه احساس ناامنی ن
پرسشنامه احساس ناامنی ن این پرسشنامه دارای 23 سوال بصورت طیف لیکرت می باشد. نوع فایل: word
با
پرسشنامه احساس ناامنی ن
پرسشنامه شادی و نشاط
یکی از نیازهای اساسی انسان شادی و نشاط است. شادی  به زندگی معنا می بخشد و موجب نشاط روحی و سلامتی و افزایش توانایی می شود. انسان شاد می تواند قدم های موفقیت را تند طی کند و در مدرسه و اجتماع نقش سازنده ای داشته باشد .
پرسشنامه شادی و نشاط از 37 گویه و 5 ده مقیاس رضایت از زندگی (8 سوال)، آراستگی ظاهری (9 سوال)، ت.

پرسشنامه ارزی فرهنگ یادگیری در مدرسه
پرسشنامه-ارزی -فرهنگ-یادگیری-در-مدرسه پرسشنامه ارزی فرهنگ یادگیری در مدرسه، در قالب word و در 3 صفحه، قابل ویرایش. توضیحات: پرسشنامه ارزی فرهنگ یادگیری در مدرسه در سال 2001 توسط بارنت و همکاران ابداع شده و از پرسشنامه های استاندارد می باشد که سید محمد مقیمی و فایل


پرسشنامه نگرش به ریاضی ایکنپرسشنامه-نگرش-به-ریاضی-ایکنپرسشنامه نگرش به ریاضی ایکن، در قالب فایل word، شامل 16 گویه، بهمراه روایی و پایایی، معرفی آزمون و فهرست منابع. پرسشنامه نگرش به ریاضی (atmi) در سال 1979 بوسیله ایکن تدوین شد. این پرسشنامه دارای 16 سوال است که آزمودنی باید میزان توافق خود را، با هر یک از گویه‏ ... فایل

پرسشنامه خودشکوفایی
پرسشنامه-خودشکوفایی پرسشنامه خودشکوفایی، در قالب word و در 2 صفحه، قابل ویرایش. ویژگی های پرسشنامه (به طور خلاصه): تعداد گویه ها: 15 تعداد مؤلفه: مؤلفه ندارد. روایی و پایایی: دارد. نحوه نمره گذاری: دارد. منبع: دارد نوع فایل: word و قابل ویرایش. فایلپرسشنامه عوامل موثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی
پرسشنامه-عوامل-موثر-بر-افزایش-بهره-وری-نیروی-انسانیپرسشنامه مدیریت:پرسشنامه عوامل موثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی:این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که متشکل از 23 سوال جهت سنجش عوامل موثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی است. سوالات با طیف 5 درجه ای لیکرت تنظیم شده اند. منبع اصلی پرسشنامه و شیوه نمره گذاری سوالات در درون متن آورده شده  فایل

پرسشنامه ش ت های شناختی شغلی بررسی حوادث نشان می دهد که وقوع بیش از 90 درصد حوادث صنعتی به خطاهای انسانی مربوط است. خطاهای شناختی، خطا هایی با پایه شناختی هستند که در طی انجام وظیفه ای که فرد معمولا قادر است آن را بدون خطا انجام دهد. این خطاها در حوزه های مختلف شناختی از قبیل حافظه، توجه و عمل رخ می دهند. بنابراین، هدف از این ابزار اند. یکی از بخش های مهم پایان نامه مدیریت، تهیه پرسشنامه برای تحقیق های مختلف می باشد. پرسشنامه مدیریت با توجه به موضوع تحقیق می تواند پرسشنامه استاندارد و یا محقق ساخته باشد. موسسه sibfam با دارا بودن اساتید مجرب در این زمینه می تواند پرسشنامه های پایان نامه مدیریت را متناسب با موضوع تحقیق برای دانشجویان ارائه کند و روایی و پایایی آن را ن. یکی از بخش های مهم پایان نامه مدیریت، تهیه پرسشنامه برای تحقیق های مختلف می باشد. پرسشنامه مدیریت با توجه به موضوع تحقیق می تواند پرسشنامه استاندارد و یا محقق ساخته باشد. موسسه sibfam با دارا بودن اساتید مجرب در این زمینه می تواند پرسشنامه های پایان نامه مدیریت را متناسب با موضوع تحقیق برای دانشجویان ارائه کند و روایی و پایایی آن را ن.

پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد (gbi)
پرسشنامه-فرسودگی-شغلی-گلدارد-(gbi) پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد (gbi)، در قالب word و در 6 صفحه، قابل ویرایش. توضیحات: پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد شاخصی برای تعیین میزان فرسودگی شغلی مشاوران و روان­درمانگران است و توسط دیوید گلدارد (1989) ساخته شده است. فایلپرسشنامه استاندارد احساس غربت
پرسشنامه-استاندارد-احساس-غربت پرسشنامه استاندارد احساس غربت، در قالب word و در 3 صفحه، قابل ویرایش. ویژگی های پرسشنامه (به طور خلاصه): تعداد گویه ها: 36 تعداد مولفه: 5 مؤلفه (دلتنگی برای خانواده، میل برگشتن به وطن، احساس تنهایی، ناسازگاری با محیط های جدید، فایل

اختصاصی از ژیکو پرسشنامه مشکلات اجتماعی سالمندان با و پر سرعت .
پرسشنامه مشکلات اجتماعی سالمندان
پرسشنامه مشکلات اجتماعی سالمندان این پرسشنامه دارای 30 سوال بصورت طیف لیکرت می باشد. نوع فایل: word
با
پرسشنامه مشکلات اجتماعی سالمندان

پرسشنامه اه تولید به هنگام (jit)
1395-11-08 توسط bahareh دسته دسته‌بندی نشده
پرسشنامه اه تولید به هنگام (jit) به صفحه پرسشنامه اه تولید به هنگام (jit) خوش آمدید . فایل ی با عنوان ((پرسشنامه اه تولید به هنگام (jit))) می تواند شما را در جهت رسیدن به اه تحقیقاتتان یاری رساند . این فایل توسط گروه محققین آفمَس آماده و استاندارد سازی شده است . در […].
پرسشنامه سازگاری اجتماعی sas
1395-11-16 توسط bahareh دسته دسته‌بندی نشده
پرسشنامه سازگاری اجتماعی sas به صفحه پرسشنامه سازگاری اجتماعی sas خوش آمدید . فایل ی با عنوان ((پرسشنامه سازگاری اجتماعی sas)) می تواند شما را در جهت رسیدن به اه تحقیقاتتان یاری رساند . این فایل توسط گروه محققین آفمَس آماده و استاندارد سازی شده است . در صورت نیاز به ه.
پرسشنامه استاندارد شایعه سازمانی پرسشنامه-استاندارد-شایعه-سازمانیپرسشنامه آماده مدیریت، این پرسشنامه یک پرسشنامه محقق ساخته است، نمره گذاری: این پرسشنامه حاوی 20 سوال است، سوالات 4 و 5 به صورت مع نمره گذاری می شود و بقیه سوالات به صورت مثبت نمره گذاری می شوند. فایل
پرسشنامه استاندارد ویژگی های شخصیتی پرسشنامه-استاندارد-ویژگی-های-شخصیتیپرسشنامه آماده مدیریت، این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که حاوی 20 سوال با طیف 5 درجه ای است و ابعاد زیر را مورد سنجش قرار می دهد: با وجدان: 3، 8، 13 و 18 عصبی: 19، 14، 9، 4 برون گرا: 16، 11، 6، 1 سازشکار: 17، 12، 7، 2 پذیرنده تجربه: 20، 15، 10، 5 فایل پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده چند بعدی  (mspss)
     مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده چند بعدی یک ابزار 12 گویه ای است که به منظور ارزی حمایت اجتماعی ادراک شده از سه منبع خانواده، دوستان و افراد مهم در زندگی توسط زیمت و همکاران (1988) تهیه شده است(فیچر و کورکوران، 2007). این مقیاس میزان حمایت اجتماعی ادراک شده فرد را در هر یک از . پرسشنامه ح ­های روانشناختی مثبت (pps )
این پرسشنامه توسط رجایی، خوی­نژاد، نسائی،(1390)، تهیه و تدوین گردیده است که شامل 96 سؤال بوده و در مجموع 15 ح روانشناختی مثبت به شرح ذیل می­سنجد(رجایی و همکاران، 1394).:
1. توکل به خدا                     2. خوش بینی          . اختصاصی از یارا فایل پرسشنامه عملکرد سازمانی کارکنان با و پر سرعت .
پرسشنامه عملکرد سازمانی کارکنان
پرسشنامه عملکرد سازمانی کارکنان این پرسشنامه دارای 35 سوال بصورت طیف لیکرت می باشد. نوع فایل: word
با
پرسشنامه عملکرد سازمانی کارکنان

پرسشنامه استاندارد سلامت جسمی پرسشنامه-استاندارد-سلامت-جسمی فرم پرسشنامه آماده و کامل سلامت جسمانی، این پرسشنامه صرفاً مشتمل بر 11 سوال می باشد. پاسخ ها در محدوده خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم درجه بندی شده اند،تعداد صفحات این پرسشنامه 2 صفحه میباشد. فایل پرسشنامه سنجش مدیریت ریسک پرسشنامه-سنجش-مدیریت-ریسکپرسشنامه آماده مدیریت، پرسشنامه استاندارد سنجش مدیریت ریسک، این پرسشنامه لاتین می باشد فایل اختصاصی از اینو دیدی نمونه پرسشنامه مهارت های مذاکره با و پر سرعت .
نمونه پرسشنامه مهارت های مذاکره
نمونه پرسشنامه مهارت های مذاکره پرسشنامه حاضر با هدف تعیین سبک مذاکره افراد، طراحی شده که به صورت فرمت pdf در . سوال در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، لازم به ذکر است این پرسشنامه کاملا استاندارد بوده و همراه با نحوه امتیاز بندی و نیمرخ سبک مذاکره ارائه شده است در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه یداری و نمایید.
با
نمونه پرسشنامه مهارت های مذاکره

پرسشنامه احساس مثبت به همسر  -پرسشنامه-احساس-مثبت-به-همسر پرسشنامه احساس مثبت به همسر. این پرسشنامه شامل 17 سوال درباره احساسهای گوناگون زن و شوهرها نسبت به هم است. و همچنین این پرسشنامه دارای معرفی، روش نمره گذاری و تفسیرنتایج، پایایی و روایی می باشد.  فایل اختصاصی از یاری فایل نمونه پرسشنامه سبک های شناختی با و پر سرعت .
نمونه پرسشنامه سبک های شناختی
نمونه پرسشنامه سبک های شناختی پرسشنامه حاضر با هدف انجام پروژه ای تحت عنوان بررسی سبک های شناختی از دانش آموزان، طراحی شده  که به صورت فرمت pdf در 12 سوال در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه یداری و نمایید.
با
نمونه پرسشنامه سبک های شناختی

پرسشنامه دست برتری ادینبورو 1970
1395-10-23 توسط bahareh دسته دسته‌بندی نشده
پرسشنامه دست برتری ادینبورو 1970 به صفحه پرسشنامه دست برتری ادینبورو 1970 خوش آمدید . فایل ی با عنوان ((پرسشنامه دست برتری ادینبورو 1970)) می تواند شما را در جهت رسیدن به اه تحقیقاتتان یاری رساند . این فایل توسط گروه محققین آفمَس آماده و استاندارد سازی شده است . در ص. اختصاصی از هایدی پرسشنامه سرمایه اجتماعی و سلوک اجتماعی در مدرسه با و پر سرعت .
پرسشنامه سرمایه اجتماعی و سلوک اجتماعی در مدرسه
پرسشنامه سرمایه اجتماعی و سلوک اجتماعی در مدرسه این پرسشنامه دارای 42 سوال از چندین بخش مختلف تشکیل شده است. تعداد صفحات: 7 . نوع فایل: pdf
با
پرسشنامه سرمایه اجتماعی و سلوک اجتماعی در مدرسه
اختصاصی از نیک فایل نمونه پرسشنامه اضطراب بک (bai) با و پر سرعت .
نمونه پرسشنامه اضطراب بک (bai)
نمونه پرسشنامه اضطراب بک (bai) پرسشنامه حاضر با هدف انجام پروژه ای تحت عنوان بررسی اضطراب بک (bai)، طراحی شده  که به صورت فرمت pdf در 21 سوال همراه با شیوه نمره گذاری در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه یداری و نمایید.
با
نمونه پرسشنامه اضطراب بک (bai)
طراحی پرسشنامه پرسشنامه به عنوان یکی از ابزارهای بسیار متداول در تحقیقات پیمایشی است و عبارت است از مجموعه ای از پرسش های هدف مدار که با بهره گیری از مقیاس های گوناگون نظر، دیدگاه و بینش یک فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار می دهد. پرسشنامه شامل دسته های از پرسش هاست که برطبق اصول خاصی تدوین گردیده است و به صورت کتبی به افراد ارائه می شو. اختصاصی از یارا فایل نمونه پرسشنامه شخصیت آیزنک (epq) با و پر سرعت .
نمونه پرسشنامه شخصیت آیزنک (epq)
نمونه پرسشنامه شخصیت آیزنک (epq) پرسشنامه حاضر با هدف ارزی شخصیتی در سه بعد بنیادی شخصیت، طراحی شده که به صورت فرمت word در 90 سوال در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، لازم به ذکر است این پرسشنامه کاملا استاندارد بوده و همراه با پایایی و روایی و شیوه نمره گذاری سوالات ارائه شده است در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه یداری و نمایید.
با
نمونه پرسشنامه شخصیت آیزنک (epq)