ررسی انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام در بورس ا

به نقل از خبرگزاریها در مورد ررسی انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام در بورس ا : شیائومی درخواست عرضه اولیه سهام خود در هنگ کنگ را ثبت کرد
شیائومی به‌صورت رسمی، درخواست عرضه‌ی اولیه‌ی سهام خود در بازار بورس هنگ‌کنگ را برای جذب سرمایه‌ی ۱۰ میلیارد دلاری ثبت کرد. حسن قالیباف با بیان اینکه طی ۱۸ ماه گذشته، حدود ۱۹۳ هزار نفر برای ب معامله در بورس اقدام کرده اند، گفت: طی ی ال آتی، سهام ۱۳ شرکت برای اولین بار عرضه عمومی می شود.
بررسی انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران
دسته: حسابداری
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 360 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 166

بررسی انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران
 
 ید
بررسی انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران
فصل اول- کلیات 1
1ـ1ـ مسئله پژوهش 2
1ـ2ـ پرسش های پژوهش 2
1ـ3ـ اه پژوهش و ضرورت آن 2
1ـ4ـ فرضیات پژوهش 2
1ـ5ـ تعاریف عملیاتی 3
1ـ6ـ نهاد یا موسساتی که می توانند از یافته های این پژوهش بهره گیرند 3
1ـ7ـ اطلاعات مربوط به روش شناسی پژوهش 4
1ـ7ـ1ـ تعریف جامعه آماری و ویژگی های آن 4
1ـ7ـ2ـ روش نمونه گیری و حجم تقریبی نمونه 4
1ـ7ـ3ـ ابزار سنجش، مقیاس های سنجش (پایایی – اعتبار) 4
1ـ7ـ4ـ روش تجزیه و تحلیل داده ها 7
فصل دوم- مروری بر ادبیات نظری 8
2ـ1ـ مقدمه 9
2ـ2ـ نهادهای مالی 9
2ـ3ـ بازار پول و سرمایه 10
2ـ3ـ1ـ بازار پول 10
2ـ3ـ2ـ بازار سرمایه 11
2ـ4ـ بازار اولیه و ثانویه 11
2ـ4ـ1ـ بازار اولیه 11
2ـ4ـ2ـ بازار ثانویه 12
2ـ5ـ بازارهای متشکل و غیر متشکل 12
2ـ5ـ1ـ بازار متشکل (سازمان یافته) بورس اوراق بهادار 12
2ـ5ـ2ـ بازار غیرمتشکل (خارج از بورس ) 12
2ـ6ـ نقش بورس اوراق بهادار در کشور 13
2ـ7ـ عرضه عمومی اولیه 16
2ـ8ـ اعضای تیم ipo 19
2ـ9ـ روش های انجام عرضه عمومی اولیه 21
2ـ9ـ1ـ روش ثبت دفتری 22
2ـ10ـ فرایند ثبت دفتری 23
2ـ11ـ کشف قیمت عرضه عمومی اولیه 25
2ـ12ـ ناهنجاری های عرضه عمومی اولیه سهام 27
2ـ12ـ1ـ افت قیمت در بلند مدت 27
2ـ12ـ2ـ ارزش گذاری زیر قیمت 31
2ـ12ـ3ـ عرضه عمومی اولیه داغ 38
2ـ13ـ عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران 39
فصل سوم- روش تحقیق 44
3ـ1ـ مقدمه 45
3ـ2ـ جامعه آماری 45
3ـ3ـ نمونه آماری 47
3ـ4ـ چهارچوب مفهومی تحقیق 47
3ـ5ـ متغیرهای تحقیق 48
3ـ5ـ1ـ متغیرهای مستقل بررسی ارزش گذاری زیر قیمت 48
3ـ5ـ2ـ عوامل موثر بر افت قیمت در بلند مدت 53
3ـ6ـ ابزار و نحوه جمع آوری داده ها 54
3ـ7ـ روایی داده ها 55
3ـ8ـ پایایی داده ها 55
3ـ9ـ روش تجزیه و تحلیل داده ها 55
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده ها 59
4ـ1ـ مقدمه 60
4ـ2ـ توصیف داده ها 60
4ـ3ـ آزمون نرمال بودن داده ها 61
4ـ4ـ آزمون فرضیات 62
4ـ4ـ1ـ فرضیه اول: 62
4ـ4ـ2ـ فرضیه دوم: 65
4ـ4ـ3ـ فرضیه سوم: 80
4ـ5ـ خلاصه فصل 86
فصل پنجم- خلاصه و نتیجه گیری 88
5ـ1ـ مقدمه 89
5ـ2ـ خلاصه 89
5ـ3ـ متغیرهای تحقیق 90
5ـ4ـ ارزی و تشریح نتایج آزمون فرضیات 91
5ـ5ـ محدودیت های تحقیق 93
5ـ6ـ پیشنهادها 94
5ـ6ـ1ـ پیشنهاد مبتنی بر نتایج تحقیق 94
5ـ6ـ2ـ پیشنهاد برای تحقیقات آینده 94
5ـ7ـ خلاصه فصل 95
ضمائم 96
پیوست 1 97
پیوست 2 98
پیوست 3 99
پیوست 4 103
پیوست 5 109
پیوست 6 114
پیوست 7 118
پیوست 8 123
پیوست 9 128
فهرست منابع و مآخذ 136
منابع فارسی : 137
منابع لاتین : 139
 
 
 
 
 
 
 
فصل اول
 
کلیات
 
1ـ1ـ مسئله پژوهش
یکی از موضوعات مهم اقتصادی ومالی، عرضه سهام به صورت عمومی و تبدیل مالکیت خاص به عام می باشد که به دلیل منافع بسیار زیاد آن مانند افزایش سرمایه، رقابت بیشتر، ب معافیت های مالیاتی، دسترسی به منابع مالی ارزان قیمت و...، غالبا مورد استقبال شرکت ها نیز واقع می گردد.
در کشورهای پیشرفته و دارای بورس های صاحب نام، سالانه شرکت های زیادی برای اولین بار مبادرت به عرضه عمومی سهام خود می نمایند که در برخی موارد به 300 – 400 مورد در سال نیز می رسد؛ لیکن یکی از مسائلی که در این زمینه با آن روبه رو هستند، ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام، شامل
ارزش گذاری زیر قیمت، افت قیمت در بلند مدت و عرضه عمومی اولیه داغ، می باشد که به دلیل اهمیت آن، موضوع پژوهش های بسیاری واقع شده است.
با توجه به گسترش دامنه خصوصی سازی در کشور، مواجهه با ناهنجاری های عرضه عمومی اولیه در بورس اوراق بهادار تهران، امری محتمل است و اهمیت تحقیق حاضر را نشان می دهد.
لذا مسئله اصلی این پژوهش که در این تحقیق به آن پاسخ خواهیم گفت، این است که:
آیا در بورس اوراق بهادار تهران، همانند دیگر بورس های توسعه یافته، ناهنجاری های مرتبط با عرضه عمومی اولیه وجود دارد؟
در ایران، در ارتباط با عرضه عمومی اولیه سهام، روش ها، نحوه قیمت گذاری و... بررسی هایی انجام پذیرفته است ولی پیرامون ناهنجاری های آن کمتر پرداخته شده، لذا از این جهت می توان این تحقیق را از سایرین متمایز نمود.
 
1ـ2ـ پرسش های پژوهش
پرسش هایی که با توجه به مسئله اصلی تحقیق مطرح می شود، به قرار زیر می باشند:

آیا علت ایجاد ناهنجاری های موجود در بورس اوراق بهادار تهران در اولین عرضه عمومی سهام،
ارزش گذاری زیر قیمت واقعی است؟
آیا علت ایجاد ناهنجاری های موجود در بورس اوراق بهادار تهران در اولین عرضه عمومی سهام، افت قیمت در بلند مدت است؟

 
 
 ید
برچسب ها : بررسی انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران , بررسی انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران , ارزش گذاری زیر قیمت , اطلاعات حسابداری , اطلاعات مربوط به مالکیت , شرایط بازار , اطلاعات مربوط به انتشار سهام , افت قیمت در بلند مدت کیفیت , ریسک و اعتبار شرکت , اندازه شرکت , هزینه های نمایندگی , پایان نامه انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام در بور
مدیرعامل بورس انرژی با بیان دلیل رشد قیمت سهام بورس انرژی، در مورد عرضه احتمالی نفت خام در بازار فیزیکی بورس انرژی گفت: اطلاعات موجود در این باره اطلاع رسانی شده و ازسهامداران درخواست می شود، بر اساس شایعات تصمیم گیری نکنند. «دونالد ترامپ» با انتشار یک توییت جدید از مقامات عربستانی خواست سهام شرکت نفتی آرامکو را در بازار بورس نیویورک عرضه کنند. بررسی انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران چکیده اصطلاح عرضه عمومی اولیه عبارت است از این که یک شرکت برای اولین بار در طول دوران فعالیت خود اقدام به عرضه سهام به عموم می نماید در بورس های صاحب نام ، سالانه شرکت های زیادی برای اولین بار مبادرت به عرضه عمومی سهام خود می نمایند که در برخی موارد به 400 – 300مورد در سال نیز می رسد ؛ لیکن یکی از مسائلی که در این زمینه با آن روبه رو هستند ، دسته بندی مدیریت فرمت فایل rar حجم فایل 1222 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 155 دریافت فایل بررسی انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران فروشنده فایل کد کاربری 8070 تمام فایل ها فهرست مطالب
فصل اول- کلیات.........................................................................................................................................................1
1ـ1ـ مسئله پژوهش.............................................................................................................................................................. 2
1ـ2ـ پرسش های پژوهش .................................................................................................................................................... 2
1ـ3ـ اه پژوهش و ضرورت آن...................................................................................................................................... 2
1ـ4ـ فرضیات پژوهش.......................................................................................................................................................... 2
1ـ5ـ تعاریف عملیاتی........................................................................................................................................................... 3
1ـ6ـ نهاد یا موسساتی که می توانند از یافته های این پژوهش بهره گیرند.............................................................................. 3
1ـ7ـ اطلاعات مربوط به روش شناسی پژوهش.................................................................................................................... 4
1ـ7ـ1ـ تعریف جامعه آماری و ویژگی های آن.............................................................................................................. 4
1ـ7ـ2ـ روش نمونه گیری و حجم تقریبی نمونه............................................................................................................ 4
1ـ7ـ3ـ ابزار سنجش، مقیاس های سنجش )پایایی – اعتبار( .......................................................................................... 4
1ـ7ـ4ـ روش تجزیه و تحلیل داده ها ............................................................................................................................. 7
فصل دوم- مروری بر ادبیات نظری ..............................................................................................................................8
2ـ1ـ مقدمه........................................................................................................................................................................... 9
2ـ2ـ نهادهای مالی ............................................................................................................................................................... 9
2ـ3ـ بازار پول و سرمایه ....................................................................................................................................................10
2ـ3ـ1ـ بازار پول...........................................................................................................................................................10
2ـ3ـ2ـ بازار سرمایه ......................................................................................................................................................11
2ـ4ـ بازار اولیه و ثانویه.......................................................................................................................................................11
2ـ4ـ1ـ بازار اولیه..........................................................................................................................................................11
2ـ4ـ2ـ بازار ثانویه ........................................................................................................................................................12
ب
2ـ5ـ بازارهای متشکل و غیر متشکل...................................................................................................................................12
2ـ5ـ1ـ بازار متشکل )سازمان یافته( بورس اوراق بهادار...............................................................................................12
2ـ5ـ2ـ بازار غیرمتشکل )خارج از بورس ( ..................................................................................................................12
2ـ6ـ نقش بورس اوراق بهادار در کشور ............................................................................................................................13
2ـ7ـ عرضه عمومی اولیه ...................................................................................................................................................16
2ـ8ـ اعضای تیم 19..........................................................................................................................................................ipo
2ـ9ـ روش های انجام عرضه عمومی اولیه..........................................................................................................................21
2ـ9ـ1ـ روش ثبت دفتری..............................................................................................................................................22
2ـ10ـ فرایند ثبت دفتری.....................................................................................................................................................23
2ـ11ـ کشف قیمت عرضه عمومی اولیه..............................................................................................................................25
2ـ12ـ ناهنجاری های عرضه عمومی اولیه سهام .................................................................................................................27
2ـ12ـ1ـ افت قیمت در بلند مدت ................................................................................................................................27
2ـ12ـ2ـ ارزش گذاری زیر قیمت.................................................................................................................................31
2ـ12ـ3ـ عرضه عمومی اولیه داغ..................................................................................................................................38
2ـ13ـ عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران ............................................................................................39
فصل سوم- روش تحقیق............................................................................................................................................44
3ـ1ـ مقدمه.........................................................................................................................................................................45
3ـ2ـ جامعه آماری ..............................................................................................................................................................45
3ـ3ـ نمونه آماری ...............................................................................................................................................................47
3ـ4ـ چهارچوب مفهومی تحقیق.........................................................................................................................................47
3ـ5ـ متغیرهای تحقیق.........................................................................................................................................................48
3
نهادهای مالیرشته مدیریت بازرگانی (مدیریت مالی)بازار سرمایه
اعتماد شما سرمایه ما سعید جمالی مدیر امور سهام و سرمایه گذاری های سایپا گفت: سیاست سایپا عرضه دوباره خودروی سراتو در بورس کالاست و امیدواریم در هفته های پیش رو این عرضه موفق از سر گرفته شود؛ همچنین پس از عرضه محصولات در بورس کالا و اخذ سایر شروط، انتشار اوراق را آغاز می کنیم. طبق ادعای برخی منابع، کمپانی شیائومی موفق شده مجوزهای لازم را از بازار سهام بورس هنگ‌کنگ به منظور عرضه اولیه سهام عمومی (ipo) خود ب کند.   این تولید کننده اسمارت‌فون چینی روز پنج‌شنبه مدارک و درخواست خود را تحویل بازار بورس هنگ‌کنگ داده و منابعی که این خبر را منتشر د ظاهرا علاقه‌ای به فاش شدن نامشان ندارند چراکه این اطلاعات کاملا خصوصی و محرمانه هستند. شیائومی قصد دارد از چند روز آینده پروسه جذب سرمایه‌گذاران را آغاز کند. شیائومی یک از شرکت‌هایی است که سهام آن در چند سال اخیر مورد توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران بازار بورس هنگ‌کنگ بوده و طبق گفته برخی منابع مدیرعامل این شرکت «لی جون» قصد دارد از طریق عرضه عمومی سهام این شرکت مبلغی بالغ بر 10 میلیارد دلار ب کند. آمار نشان می‌دهند عرضه سهام شیائومی می‌تواند به بزرگترین فروش اولیه سهام یک کمپانی در دنیا تبدیل شود که در حال حاضر رکورد دارد آن کمپانی علی‌بابا است که در سال 2014 سهام خود را به صورت عمومی عرضه کرد.   پس از اعمال تغییرات اساسی در قوانین بازار بورس هنگ‌کنگ، شیائومی اولین شرکتی خواهد بود که خواهان عرضه عمومی سهامش در این بازار می‌شود. ضاهرا شیائومی هنوز واکنشی نسبت به این خبر نداشته و فقط نشریه ا ومیک تایمز هنگ‌کنگ چند روز پیش صحت این موضوع را با استناد به ادعای منابع ناشناخته تایید کرده است.   طبق اسناد مرتبط با این مسئله که ماه پیش منتشر شد، شرکت‌های citic securities، goldman sachs و morgan stanley وظیفه عرضه سهام شیائومی در بازار بورس هنگ‌کنگ را بر عهده خواهند داشت.   انگلیس قصد دارد برای جلب نظر مقامات سعودی در راستای عرضه اولیه سهام آرامکو در بورس لندن وام ضمانتی ۲ میلیارد دلاری به آنها اعطا کند. بازار سهام در هفته ای که گذشت شاهد تشدید روند ضعیف خود در روزهای پایانی سال بود و با افزایش عرضه سهام و کاهش انگیزه متقاضیان، شاخص کل 1.1 درصد عقب نشست. آ ین باری که شاخص کل بورس تهران رشد قابل توجهی را نشان داد مربوط به چهارشنبه 25 بهمن ماه 96 می باشد که با افزایش 244 واحدی معادل 0.25 درصد به رقم 98 هزار و 347 واحد رسیده بود. معامله گران بورس تهران با غلبه عرضه بر تقاضای سهام مواجه شد، گروه خودرویی ها، پالایشی ها و ف ات اساسی و هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس مقابل سقوط نماگر بورس در کانال ۸۴ هزار واحدی ایستاد. به دنبال لغو تحریم ها و رونق قابل توجه در بازار بورس تهران، تغییرات قابل توجهی در بازار بورس تهران به وجود آمده است. به گفته مدیرعامل بورس تهران، انتظار می رود برای نخستین بار، سهام ۱۳ شرکت در بورس عرضه عمومی شود. رویترز گزارش داد تحریم های مانع از عرضه سهام خطوط کشتیرانی ایران در بورس لندن شده است. معامله گران بورس تهران، امروز در حالی معاملاتی کم حجم را در اغلب نمادهای معاملاتی به نظاره نشستند که غلبه عرضه بر تقاضای سهام باعث شد تا عمده معاملات سهام در محدوده صفر تابلو بسته شود. بورس تهران در هفته که گذشت با رشد اندک 30 واحد در کانال 98 واحد باقی ماند و همچنان در روزهایی که نرخ ارز دستخوش نوسان های زیاد می باشد، ترجیح داده است که در فضای انتظاری در بازار سهام دادوستدهای خود را انجام دهد. هرچند سیر صعودی دلار به سود بخش عمده ای از سهام بورس تهران است اما احتمال عرضه قدرتمند بازارساز و اصلاح شاخص ارزی کشور موجب . معامله گران بورس تهران امروز معاملاتی آرام و کم حجم را در حالی به نظاره نشستند که غلبه عرضه بر تقاضای سهام در اغلب نمادهای معاملاتی پیشرو باعث شد، تا چراغ بورس تهران به امید حقوقی های بازارگردان روشن بماند. معامله گران بورس تهران امروز در حالی معاملات متعادل را در اغلب نمادهای معاملاتی به نظاره نشستند که با واگذاری صف ید بزرگترین عرضه اولیه سال در بورس تهران پس از 5 روز معاملاتی دوباره نقدینگی در جریان… رئیس سازمان بورس: هیچ مشکلی برای عرضه سهام شرکت های اینترنتی ازجمله دیجی کالا و اسنپ وجود ندارد مدیرعامل بورس تهران با بیان اینکه طی ۱۸ ماه گذشته، حدود ۱۹۳ هزار نفر برای ب معامله در بورس اقدام کرده اند، گفت: طی ی ال آتی، سهام ۱۳ شرکت برای اولین بار عرضه عمومی می شود. فرمان لغو عرضه های اولیه در بازار سهام تا پایان سال جاری، چهارمین اقدامی بود که روز گذشته به بهانه رونق بازار سهام صورت گرفت. معاون بورس تهران از تلاش فراگیر بورس برای اتصال بورس های تهران و استانبول تا پایان سال خبر داد و تأکید کرد که ۲ شرکت ایرانی نامزد عرضه سهام در بورس استانبول هستند. از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد (۵ /۰%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد… معامله گران بورس تهران امروز همزمان با اعلام نتایج اولیه آرای ریاست جمهوری شاهد تقویت حجم و ارزش معاملات و سبزپوش شدن نماگرهای بورسی بودند، بازاری که با وجود انباشت تقاضا شاهد معاملاتی متعادل در کلیت معاملات بازار سهام بود. تالارهای مختلف بورس کالای ایران، طی روز یکشنبه ۵ فروردین ماه، شاهد عرضه ۱۳ هزار و ۹۰۲ تن انواع محصول است. خبرگزاری رویترز گزارش داده شرکت کشتی رانی ایران به دلیل تحریم های موفق به عرضه سهام در بازار بورس لندن نشده است. بورس تهران در حالی امروز شاهد غلبه عرضه بر تقاضای سهام با حاکم شدن فضای اضطراب ریسک های غیرسیستماتیک به ویژه در حوزه سیاست خارجی بر کلیت معاملات بود که بازار بدهی با تحرک بیشتری نسبت به بازار سهام روبه رو بود. معامله گران بورس تهران امروز در حالی معاملاتی آرام و کم حجم را به نظاره نشستند که در اغلب نمادهای معاملاتی غلبه عرضه بر تقاضای سهام هویدا بود. بازاری که امیدش را به بورس شب عید از دست داده و با افت ۳۴۰ واحدی شاخص کل رو به رو شد. پانزدهمین عرضه اولیه امسال بازار سرمایه فردا( ) با عرضه سهام شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش در بورس تهران انجام می شود. مدتی است که صحبت هایی درباره عرضه خودرو در بورس شنیده می شود و چندی پیش هم برای شروع، ۵۰ دستگاه سراتو در بورس کالا عرضه شد ولی ی نمی تواند قطعا بگوید که عرضه خودرو در بورس، آینده مشخصی دارد یا خیر. همشهری آنلاین: مدتی است که صحبت هایی درباره عرضه خودرو در بورس شنیده می شود و چندی پیش هم برای شروع، ۵۰ دستگاه سراتو در بورس کالا عرضه شد ولی ی نمی تواند قطعا بگوید که عرضه خودرو در بورس، آینده مشخصی دارد یا خیر. معامله گران بورس تهران امروز شاهد ثبت رکورد جدید شاخص کل بورس و ورود به کانال ۹۷ هزار واحدی بودند. عرضه سهام حقوقی ها با اقبال معامله گران حقیقی در گروه پالایشی و پتروشیمی همراه شد. هرچند تعریف مشخص، دقیق و ی انی از سهام شناور آزاد و نحوه محاسبه آن در دنیا ارائه نشده است، اما قانونگذاران بورس های مختلف آن بخش از سهام هر شرکتی را سهام شناور آزاد می دانند که احتمال بیشتری برای حضور در فرآیند معاملات داشته باشد. چون در واقع عرضه و تقاضای این بخش از سهام است که قیمت سهام شرکت را تعیین نموده و قابلیت نقدشوندگی سهام ر. ساری - ایرنا - بورس منطقه ای مازندران آ ین هفته کاری اسفند ٩5 را با معامله بیش از ١56 میلیارد ریال سهام به پایان رساند که از این میزان ٩٢ میلیارد ریال مربوط به فروش سهام بود . سهام و محصولات واحد های صنعتی کوچک و متوسط فارس در فرابورس و بورس کالا عرضه می شود. ایسنا نوشت:مدتی است که صحبت هایی درباره عرضه خودرو در بورس شنیده می شود و چندی پیش هم برای شروع، ۵۰ دستگاه سراتو در بورس کالا عرضه شد ولی ی نمی تواند قطعا بگوید که عرضه خودرو در بورس، آینده مشخصی دارد یا خیر. تالار بورس منطقه مازندران دومین هفته از ماه بهمن را با افزایش 33 درصدی میزان سهام یداری شده توسط سهامداران نسبت به هفته پیش به پایان برد . [افزایش 33 درصدی ید سهام در بورس مازندرن] به گزارش خبرنگارایرنا ، در تالار بورس منطقه ای مازندران در هفته جاری 131 میلیون و 111 هزار و 441 سهم به ارزش 238 میلیارد ریال داد و ستد شد. براساس این گزارش 158 میلی. شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش با نماد «سپ» در فهرست شرکت ها ی پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفت.     روح الله حسینی مقدم، معاون شرکت بورس تهران از درج نام شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش با نماد (سپ) در فهرست شرکت ها ی پذیرفته شده برای نرخ های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران خبر داد. حسینی مقدم ضمن گفت: پس ا. ارزش بازار ۲۵.۶ میلیارد دلاری اسپاتیفای در اولین روز ورود به تالار بورس
پس از آنکه اسپاتیفای وارد تالار بورس شد و برای اولین بار سهام خود را به‌صورت عمومی عرضه کرد، شاهد افزایش ۱۲.۸ درصدی ارزش سهام و رسیدن ارزش بازار آن به بیش از ۲۶.۵ میلیارد دلار بود. حسن قالیباف با بیان اینکه طی ۱۸ ماه گذشته، حدود ۱۹۳ هزار نفر برای ب معامله در بورس اقدام کرده اند، گفت: طی ی ال آتی، سهام ۱۳ شرکت برای اولین بار عرضه عمومی می شود. بورس کالای ایران روز دوشنبه 14 فروردین ماه میزبان عرضه 38 هزار و 850 تن انواع محصولات کشاورزی است. بورس کالای ایران امروز شاهد عرضه 42 هزار و 495 تن انواع محصولات کشاورزی است. تالارهای مختلف بورس کالای ایران، طی روز یکشنبه ۵ فروردین ماه، شاهد عرضه ۱۳ هزار و ۹۰۲ تن انواع محصول است. مدیرعامل تامین سرمایه سپهر گفت: حذف رکن بانک ها و گروه های مالی زیرمجموعه اینها ، هم در بخش سهام و هم اوراق بدهی، عرضه را زیاد می کند و این برای بورس خبر خوبی نمی تواند باشد. رویترز گزارش داد تحریم های مانع از عرضه سهام خطوط کشتیرانی ایران در بورس لندن شده است. تسنیم نوشت: مدیرعامل بورس کالای ایران از عرضه برنج برای اولین بار خبر داد و گفت: اقدامات اولیه برای عرضه این محصول در بورس کالا در حال انجام است. مدیر بورس منطقه ای آذربایجان شرقی از افزایش 22 درصدی داد و ستد سهام و حق تقدم در تالار بورس تبریز در معاملات آبان ماه امسال نسبت به مهرماه خبر داد. معامله گران بورس تهران امروز در حالی شاهد در دست گیری سکان هدایت بازار سهام در دست فولاد مبارکه و بازارگردان های حامی شاخص بودند که حجم معاملات سهام در روندی متعادل و کم عمق رقم خورد. بازار سهام امروز با قرمزپوش شدن دسته جمعی نماگرهای خود در حالی شاهد افزایش عرضه سهام در گروه معدنی ها و پتروشیمی بود که بسیاری از فعالان بازار را از بابت تداوم ریزش قیمت سهام نگران کرد. روشهای موفق سرمایه گذاری در بازار بورس و سهام(58) "هنر سهامداری در بورس" آشنایی با روش های مهم معاملات در بازارهای بورس و سهام...
از نظر روانشناسی، ترس مردم از باخت بیشتر از علاقه آنها به برد است. در نتیجه آنها به شدت تحت تاثیر روندهای کوتاه مدت قرار گرفته و این فرصت مناسبی برای ید سهام ارزنده با قیمتهای پایین است... روز چهارشنبه 11 اسفند ماه 231 هزار و 372 تن انواع محصولات کشاورزی در تالار معاملات بورس کالای ایران عرضه می شود.