ررسی انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام در بورس ا

به نقل از خبرگزاریها در مورد ررسی انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام در بورس ا : معامله گران بورس در اولین روز از بازار سرمایه، در حالی به افت حجم معاملات روزانه بازار سهام خیره شدند که از سرگیری دوباره عرضه انواع ابزارهای مالی و اوراق بدهی باعث شده تا بورس اعتبار خود را دو دستی به پای بازار بدهی بریزد.
بررسی انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران
دسته: حسابداری
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 360 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 166

بررسی انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران
 
 ید
بررسی انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران
فصل اول- کلیات 1
1ـ1ـ مسئله پژوهش 2
1ـ2ـ پرسش های پژوهش 2
1ـ3ـ اه پژوهش و ضرورت آن 2
1ـ4ـ فرضیات پژوهش 2
1ـ5ـ تعاریف عملیاتی 3
1ـ6ـ نهاد یا موسساتی که می توانند از یافته های این پژوهش بهره گیرند 3
1ـ7ـ اطلاعات مربوط به روش شناسی پژوهش 4
1ـ7ـ1ـ تعریف جامعه آماری و ویژگی های آن 4
1ـ7ـ2ـ روش نمونه گیری و حجم تقریبی نمونه 4
1ـ7ـ3ـ ابزار سنجش، مقیاس های سنجش (پایایی – اعتبار) 4
1ـ7ـ4ـ روش تجزیه و تحلیل داده ها 7
فصل دوم- مروری بر ادبیات نظری 8
2ـ1ـ مقدمه 9
2ـ2ـ نهادهای مالی 9
2ـ3ـ بازار پول و سرمایه 10
2ـ3ـ1ـ بازار پول 10
2ـ3ـ2ـ بازار سرمایه 11
2ـ4ـ بازار اولیه و ثانویه 11
2ـ4ـ1ـ بازار اولیه 11
2ـ4ـ2ـ بازار ثانویه 12
2ـ5ـ بازارهای متشکل و غیر متشکل 12
2ـ5ـ1ـ بازار متشکل (سازمان یافته) بورس اوراق بهادار 12
2ـ5ـ2ـ بازار غیرمتشکل (خارج از بورس ) 12
2ـ6ـ نقش بورس اوراق بهادار در کشور 13
2ـ7ـ عرضه عمومی اولیه 16
2ـ8ـ اعضای تیم ipo 19
2ـ9ـ روش های انجام عرضه عمومی اولیه 21
2ـ9ـ1ـ روش ثبت دفتری 22
2ـ10ـ فرایند ثبت دفتری 23
2ـ11ـ کشف قیمت عرضه عمومی اولیه 25
2ـ12ـ ناهنجاری های عرضه عمومی اولیه سهام 27
2ـ12ـ1ـ افت قیمت در بلند مدت 27
2ـ12ـ2ـ ارزش گذاری زیر قیمت 31
2ـ12ـ3ـ عرضه عمومی اولیه داغ 38
2ـ13ـ عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران 39
فصل سوم- روش تحقیق 44
3ـ1ـ مقدمه 45
3ـ2ـ جامعه آماری 45
3ـ3ـ نمونه آماری 47
3ـ4ـ چهارچوب مفهومی تحقیق 47
3ـ5ـ متغیرهای تحقیق 48
3ـ5ـ1ـ متغیرهای مستقل بررسی ارزش گذاری زیر قیمت 48
3ـ5ـ2ـ عوامل موثر بر افت قیمت در بلند مدت 53
3ـ6ـ ابزار و نحوه جمع آوری داده ها 54
3ـ7ـ روایی داده ها 55
3ـ8ـ پایایی داده ها 55
3ـ9ـ روش تجزیه و تحلیل داده ها 55
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده ها 59
4ـ1ـ مقدمه 60
4ـ2ـ توصیف داده ها 60
4ـ3ـ آزمون نرمال بودن داده ها 61
4ـ4ـ آزمون فرضیات 62
4ـ4ـ1ـ فرضیه اول: 62
4ـ4ـ2ـ فرضیه دوم: 65
4ـ4ـ3ـ فرضیه سوم: 80
4ـ5ـ خلاصه فصل 86
فصل پنجم- خلاصه و نتیجه گیری 88
5ـ1ـ مقدمه 89
5ـ2ـ خلاصه 89
5ـ3ـ متغیرهای تحقیق 90
5ـ4ـ ارزی و تشریح نتایج آزمون فرضیات 91
5ـ5ـ محدودیت های تحقیق 93
5ـ6ـ پیشنهادها 94
5ـ6ـ1ـ پیشنهاد مبتنی بر نتایج تحقیق 94
5ـ6ـ2ـ پیشنهاد برای تحقیقات آینده 94
5ـ7ـ خلاصه فصل 95
ضمائم 96
پیوست 1 97
پیوست 2 98
پیوست 3 99
پیوست 4 103
پیوست 5 109
پیوست 6 114
پیوست 7 118
پیوست 8 123
پیوست 9 128
فهرست منابع و مآخذ 136
منابع فارسی : 137
منابع لاتین : 139
 
 
 
 
 
 
 
فصل اول
 
کلیات
 
1ـ1ـ مسئله پژوهش
یکی از موضوعات مهم اقتصادی ومالی، عرضه سهام به صورت عمومی و تبدیل مالکیت خاص به عام می باشد که به دلیل منافع بسیار زیاد آن مانند افزایش سرمایه، رقابت بیشتر، ب معافیت های مالیاتی، دسترسی به منابع مالی ارزان قیمت و...، غالبا مورد استقبال شرکت ها نیز واقع می گردد.
در کشورهای پیشرفته و دارای بورس های صاحب نام، سالانه شرکت های زیادی برای اولین بار مبادرت به عرضه عمومی سهام خود می نمایند که در برخی موارد به 300 – 400 مورد در سال نیز می رسد؛ لیکن یکی از مسائلی که در این زمینه با آن روبه رو هستند، ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام، شامل
ارزش گذاری زیر قیمت، افت قیمت در بلند مدت و عرضه عمومی اولیه داغ، می باشد که به دلیل اهمیت آن، موضوع پژوهش های بسیاری واقع شده است.
با توجه به گسترش دامنه خصوصی سازی در کشور، مواجهه با ناهنجاری های عرضه عمومی اولیه در بورس اوراق بهادار تهران، امری محتمل است و اهمیت تحقیق حاضر را نشان می دهد.
لذا مسئله اصلی این پژوهش که در این تحقیق به آن پاسخ خواهیم گفت، این است که:
آیا در بورس اوراق بهادار تهران، همانند دیگر بورس های توسعه یافته، ناهنجاری های مرتبط با عرضه عمومی اولیه وجود دارد؟
در ایران، در ارتباط با عرضه عمومی اولیه سهام، روش ها، نحوه قیمت گذاری و... بررسی هایی انجام پذیرفته است ولی پیرامون ناهنجاری های آن کمتر پرداخته شده، لذا از این جهت می توان این تحقیق را از سایرین متمایز نمود.
 
1ـ2ـ پرسش های پژوهش
پرسش هایی که با توجه به مسئله اصلی تحقیق مطرح می شود، به قرار زیر می باشند:

آیا علت ایجاد ناهنجاری های موجود در بورس اوراق بهادار تهران در اولین عرضه عمومی سهام،
ارزش گذاری زیر قیمت واقعی است؟
آیا علت ایجاد ناهنجاری های موجود در بورس اوراق بهادار تهران در اولین عرضه عمومی سهام، افت قیمت در بلند مدت است؟

 
 
 ید
برچسب ها : بررسی انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران , بررسی انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران , ارزش گذاری زیر قیمت , اطلاعات حسابداری , اطلاعات مربوط به مالکیت , شرایط بازار , اطلاعات مربوط به انتشار سهام , افت قیمت در بلند مدت کیفیت , ریسک و اعتبار شرکت , اندازه شرکت , هزینه های نمایندگی , پایان نامه انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام در بور
«دونالد ترامپ» با انتشار یک توییت جدید از مقامات عربستانی خواست سهام شرکت نفتی آرامکو را در بازار بورس نیویورک عرضه کنند. سعید جمالی مدیر امور سهام و سرمایه گذاری های سایپا گفت: سیاست سایپا عرضه دوباره خودروی سراتو در بورس کالاست و امیدواریم در هفته های پیش رو این عرضه موفق از سر گرفته شود؛ همچنین پس از عرضه محصولات در بورس کالا و اخذ سایر شروط، انتشار اوراق را آغاز می کنیم. آمار ها نشان می دهد با وجود تکلیف قانونی برای عرضه سهام از سوی سهامداران عمده، تعداد زیادی از مدیران شرکت ها حاضر به رعایت قوانین و آیین نامه های مربوط به سهام شناور آزاد نیستند. انگلیس قصد دارد برای جلب نظر مقامات سعودی در راستای عرضه اولیه سهام آرامکو در بورس لندن وام ضمانتی ۲ میلیارد دلاری به آنها اعطا کند. معامله گران بورس تهران با غلبه عرضه بر تقاضای سهام مواجه شد، گروه خودرویی ها، پالایشی ها و ف ات اساسی و هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس مقابل سقوط نماگر بورس در کانال ۸۴ هزار واحدی ایستاد. به دنبال لغو تحریم ها و رونق قابل توجه در بازار بورس تهران، تغییرات قابل توجهی در بازار بورس تهران به وجود آمده است. به گفته مدیرعامل بورس تهران، انتظار می رود برای نخستین بار، سهام ۱۳ شرکت در بورس عرضه عمومی شود. رویترز گزارش داد تحریم های مانع از عرضه سهام خطوط کشتیرانی ایران در بورس لندن شده است. مدیرعامل آسیاتک با اعلام مننفی شدن ادغام با شرکت های وب از طی مراحل لازم برای عرضه اولیه ۱۰ درصد سهام این شرکت بورسی دراولین فرصت خبر داد. محمدعلی یوسفی زاده در گفت وگو با بورس پرس، درباره آ ین تصمیمات مرتبط با ادغام آسیاتک با شرکت داده گسترعصر نوین (های وب) ، اظهار داشت: طی روزهای اخیر تمام تلاش های از سوی دو طرف برای جمع بندی و حصول. معامله گران بورس تهران امروز معاملاتی آرام و کم حجم را در حالی به نظاره نشستند که غلبه عرضه بر تقاضای سهام در اغلب نمادهای معاملاتی پیشرو باعث شد، تا چراغ بورس تهران به امید حقوقی های بازارگردان روشن بماند. ببه گزارش ترند، د ی انتشار خبر غیر رسمی آغاز مذاکرات تجمیع دو یا سه شرکت ⁣#fcp با یکدیگر، مدیرعامل آسیاتک به شایعه ید “آسیاتک” توسط شرکت “⁣های‌وب” پاسخ داد.   مدیرعامل آسیاتک در پاسخ به این سؤال بورس ٢۴ که “آیا با توجه به جاری بودن مذاکرات در خصوص فروش یا تجمیع شرکت، عرضه اولیه [سهام آسیاتک] منتفی خواهد بود؟”  . نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، وج سهام عد از برزخ بلاتکلیفی نیازمند برنامه ریزی ت آتی است، گفت: آزادسازی سهام عد با توجه به نگرانی ت در خصوص عرضه سهام در بورس و افت یک باره قیمت آن ممکن نیست. معاون بورس تهران از تلاش فراگیر بورس برای اتصال بورس های تهران و استانبول تا پایان سال خبر داد و تأکید کرد که ۲ شرکت ایرانی نامزد عرضه سهام در بورس استانبول هستند. از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد (۵ /۰%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد… معامله گران بورس تهران امروز همزمان با اعلام نتایج اولیه آرای ریاست جمهوری شاهد تقویت حجم و ارزش معاملات و سبزپوش شدن نماگرهای بورسی بودند، بازاری که با وجود انباشت تقاضا شاهد معاملاتی متعادل در کلیت معاملات بازار سهام بود. رییس بورس سهام نیویورک حتی پس از این که اوپراتور بورس سعودی اعلام کرد برای لیست سهام آرامکو به طور انحصاری مشتاق است، هنوز به دنبال به دست آوردن اولین ارائه عمومی این شرکت است. شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران (تدپی ) در پایان معاملات امروز با افزایش 60 واحدی روی رقم 87 هزار و 477 واحد ایستاد.معامله گران بورس تهران امروز همزمان با تداوم بازارگردانی سهام در برخی سهم های حامی نماگر بورس شاهد غلبه عرضه بر تقاضای سهام از سوی معامله گران حقیقی بود. معامله گران بورس تهران امروز در حالی معاملاتی آرام و کم حجم را به نظاره نشستند که در اغلب نمادهای معاملاتی غلبه عرضه بر تقاضای سهام هویدا بود. بازاری که امیدش را به بورس شب عید از دست داده و با افت ۳۴۰ واحدی شاخص کل رو به رو شد. مدتی است که صحبت هایی درباره عرضه خودرو در بورس شنیده می شود و چندی پیش هم برای شروع، ۵۰ دستگاه سراتو در بورس کالا عرضه شد ولی ی نمی تواند قطعا بگوید که عرضه خودرو در بورس، آینده مشخصی دارد یا خیر. مدیر عرضه و پذیرش بورس تهران می گوید صنعت غذایی و گردشگری پتانسیل خوبی برای ورود به بورس دارند. او همچنین می گوید تا پایان سال ۱۳۹۶، ۱۰ شرکت دیگر در بورس عرضه خواهند شد. معامله گران بورس تهران امروز شاهد ثبت رکورد جدید شاخص کل بورس و ورود به کانال ۹۷ هزار واحدی بودند. عرضه سهام حقوقی ها با اقبال معامله گران حقیقی در گروه پالایشی و پتروشیمی همراه شد. شرکت نفتی آرامکو عربستان که که بزرگترین شرکت نفتی جهان است رایزنی هایی برای حضور در بین المللی ترین بورس جهان یعنی بورس سنگاپور انجام داده است. مدیر عامل بورس اوراق بهادار با بیان اینکه روز شنبه 28 اسفند ماه 95 آ ین روز کاری بورس اوراق بهادار تهران محسوب می شود، عنوان کرد: این شرکت هنوز برنامه ای برای عرضه اولیه سهام هیچ شرکت جدیدی در دستور کار ندارد. ایسنا نوشت:مدتی است که صحبت هایی درباره عرضه خودرو در بورس شنیده می شود و چندی پیش هم برای شروع، ۵۰ دستگاه سراتو در بورس کالا عرضه شد ولی ی نمی تواند قطعا بگوید که عرضه خودرو در بورس، آینده مشخصی دارد یا خیر. مدیریت بورس در دوره حاضر در ابتدا به افزایش ورود شرکتهای جدید و افزایش ارزش بازار سهام روی آورد. در ادامه ورود انواع اوراق رونق گرفت و شاهد گسیل منابع به سمت اوراق با درامد ثابت بودیم. تالار بورس منطقه مازندران دومین هفته از ماه بهمن را با افزایش 33 درصدی میزان سهام یداری شده توسط سهامداران نسبت به هفته پیش به پایان برد . [افزایش 33 درصدی ید سهام در بورس مازندرن] به گزارش خبرنگارایرنا ، در تالار بورس منطقه ای مازندران در هفته جاری 131 میلیون و 111 هزار و 441 سهم به ارزش 238 میلیارد ریال داد و ستد شد. براساس این گزارش 158 میلی. شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش با نماد «سپ» در فهرست شرکت ها ی پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفت.     روح الله حسینی مقدم، معاون شرکت بورس تهران از درج نام شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش با نماد (سپ) در فهرست شرکت ها ی پذیرفته شده برای نرخ های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران خبر داد. حسینی مقدم ضمن گفت: پس ا. همشهری آنلاین: حسن قالیباف با بیان اینکه طی ۱۸ ماه گذشته، حدود ۱۹۳ هزار نفر برای ب معامله در بورس اقدام کرده اند، گفت: طی ی ال آتی، سهام ۱۳ شرکت برای اولین بار عرضه عمومی می شود. بورس کالای ایران امروز شاهد عرضه 42 هزار و 495 تن انواع محصولات کشاورزی است. معامله گران بورس تهران امروز در حالی معاملات کم حجم را نظاره گر بودند که با نوسان گروه خودرویی ها انتظار می رفت نماگرهای بورس دوباره سبز پوش شوند، اما غلبه عرضه بر تقاضای سهام از سوی نوسان گیران مانع از پایان عقب گرد شاخص ها شد. مدیرعامل تامین سرمایه سپهر گفت: حذف رکن بانک ها و گروه های مالی زیرمجموعه اینها ، هم در بخش سهام و هم اوراق بدهی، عرضه را زیاد می کند و این برای بورس خبر خوبی نمی تواند باشد. معامله گران بازار سهام امروز شاهد عقب گرد نماگرهای منتخب این بازار با غلبه عرضه بر تقاضای سهام در اغلب گروه های پیشرو از جمله پالایشی ها و خودرویی ها بود. تسنیم نوشت: مدیرعامل بورس کالای ایران از عرضه برنج برای اولین بار خبر داد و گفت: اقدامات اولیه برای عرضه این محصول در بورس کالا در حال انجام است. مدیر بورس منطقه ای آذربایجان شرقی از افزایش 22 درصدی داد و ستد سهام و حق تقدم در تالار بورس تبریز در معاملات آبان ماه امسال نسبت به مهرماه خبر داد. معامله گران بورس تهران امروز در حالی شاهد در دست گیری سکان هدایت بازار سهام در دست فولاد مبارکه و بازارگردان های حامی شاخص بودند که حجم معاملات سهام در روندی متعادل و کم عمق رقم خورد. روشهای موفق سرمایه گذاری در بازار بورس و سهام(58) "هنر سهامداری در بورس" آشنایی با روش های مهم معاملات در بازارهای بورس و سهام...
از نظر روانشناسی، ترس مردم از باخت بیشتر از علاقه آنها به برد است. در نتیجه آنها به شدت تحت تاثیر روندهای کوتاه مدت قرار گرفته و این فرصت مناسبی برای ید سهام ارزنده با قیمتهای پایین است... معامله گران بورس تهران نظاره گر بازاری کم حجم بودند که غلبه عرضه بر تقاضای سهام در گروه خودرویی ها در کنار تکاپو برای نقد بازدهی ها از ویژگی های آن بود. بازاری که امروز حتی در تک سهم ها نیز علاقه… معامله گران بورس تهران امروز در حالی معاملات متعادل را در اغلب نمادهای معاملاتی بازار سهام به نظاره نشستند که تحرک برخی حقوقی ها برای حمایت از سهام باعث شد، روند معاملات در محدوده «صفر تابلو» به کار خود پایان دهد. معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی فارس از فراهم شدن زمینه ی عرضه سهام واحدهای صنعتی صنایع کوچک و متوسط استان در بورس کالا خبر داد. تالار صادراتی بورس کالا امروز میزبان عرضه ۱۸ هزار تن تختال شرکت فولاد خوزستان و ۴ هزار و ۴۰۰ تن انواع ورق گرم شرکت فولاد مبارکه اصفهان است. معامله گران بورس تهران در حالی معاملات پرحجم و قابل قبول را به نظاره نشستند که عطش یداران حقوقی سهام برای جمع آوری سهم های گروه ف ات اساسی و معدنی ها باعث شد، تا همچنان نیز این دو گروه پیشرو بازار سهام باشند. 42 میلیارد ریال از مجموع 81 میلیارد ریال سهام داد و ستد شده در بازار بورس منطقه ای مازندران در هفته سوم داد معادل 51 درصد آن به ید اختصاص داشت. [اختصاص51درصد سهام مبادله شده هفته سوم داد به ید] گزارش بورس منطقه ای مازندران در سومین هفته کاری داد ماه نشان می دهد که در چهار روز معاملاتی، 41 میلیون و 131 هزار و 628 سهم به مبلغ بیش از 81 میلیارد ری. غلامحسین گل ارضی اظهار کرد: در معاملات روز گذشته بورس سمنان سه میلیون و 674 هزار و 377 سهم مورد معامله قرار گرفت.
وی با اشاره به ارزش ریالی این تعداد سهام در معاملات روز گذشته توسط کارگزاران بورس سمنان افزود: ارزش ریالی این تعداد سهام بیش از 9 میلیارد ریال بوده است.
مدیر بورس منطقه سمنان با اشاره به میزان سهام یداری شده در بورس منطقه سمنان، خاطرنشان کرد: از مجموع تعداد سهام معامله شده در معاملات روز گذشته بورس منطقه سمنان، یک میلیون و 652 هزار و 719 سهم به ید اختصاص داشته است. بورس کارگزار رسمی سازمان بورس گفت: کشف قیمت سهام پدیده بر اساس شیوه بورس، باید در سیستم عرضه و تقاضا صورت بگیرد و فضایی رقابتی را ایجاد کند. به گزارش سایت مشهد فوری، مهدی دانایی افزود: کشف قیمت بر اساس دارایی های یک شرکت، بودجه، انحرافات بودجه آینده، سود نقدی و غیره قیاس می شود و قیمت ارزنده ای به دست می آید؛ اما در خصوص پدیده این اتفاق رخ نداد و همین موضوع باعث شد که کشف قیمت سهام پدیده غیر واقعی به نظر رسد. وی ادامه داد: زمانی یدار و یا به نوعی سهامدار ورود پیدا می کند که از کشف قیمت مطمئن باشد و قیمت سهام با توجه به عرضه سهام ادامه می یابد. کارگزار رسمی سازمان بورس افزود:....

ادامه خبر
به گفته مدیر پذیرش بورس تهران هم اکنون ۵ شرکت گروه صنعتی مینو، ترانسفورماتور توزیع زنگان، پالایش نفت جی، فولاد کاوه جنوب کیش و نیز تأمین سرمایه امید که درج نماد در بورس را پشت سر گذاشته اند، در نوبت عرضه در بورس قرار دارند. معامله گران بورس تهران نظاره گر بازاری کم حجم بودند که غلبه عرضه بر تقاضای سهام در گروه خودرویی ها در کنار تکاپو برای نقد بازدهی ها از ویژگی های آن بود. بازاری که امروز حتی در تک سهم ها نیز علاقه به فروش وجود داشت. مدیرعامل بورس کالای ایران جزئیات عرضه گندم در بورس طی سال آینده را تشریح کرد و گفت:عرضه در بورس تفاوت گندم با کیفیت و بی کیفیت را مشخص می کند. کشف نرخ عادلانه بر مبنای عرضه و تقاضا، انجام معاملات در محیطی امن و شفاف، کاهش هزینه های فروش و تأمین مالی، تبلیغ رایگان برای عرضه کنندگان حاضر در بورس کالا و بی نیازی به برگزاری مزایده از مزایای عرضه… معاون بازار بورس تهران به حاشیه های ایجاد شده پس از عرضه اولیه و در معاملات دیروز سهام شرکت های وب گفت: منتظر پاسخ مسئولان فنی هستیم تا پس از ارائه گزارش تصمیم گیری مقتضی انجام و در صورت وجود هرگونه تخلف طبق مقررات با خاطی یا خاطیان برخورد خواهیم کرد.   علی صحرایی در گفتگو با بورس اقتصاد آنلاین پس از عرضه اولیه و در معاملات دیروز .