رساتر از فریاد

به نقل از خبرگزاریها در مورد رساتر از فریاد : شب بر سرمن جز غم ایام ی نیست...... میسوزم و میمیرم و فریاد رسی نیست.....فریاد رس همچو منی نیست در این شهر....فریاد رسی نیست ی را که که ی نیست.....بیمارم وتبدارم و در مجروح.....چندان که فغان میکشم از دل نفسی نیست....آن میوه جانبخش که دل در طلب اوست.....زینت گر شاخیست که در دسترسی انتخابات ریاست جمهوری 1396 ، نه فقط انتخاب رئیس جمهور کشور برای 4 سال آینده که انتخاب راه آینده کشور برای سالیان درازتر بود. در 29 اردیبهشت، علاوه بر رأی دهندگان همیشگی و رأی اولی ها ، بسیاری از انی که هیچگاه در سنت انتخاباتی ایران مشارکت نداشتند نیز پای صندوق های رأی آمدند چرا که با تمام وجود دریافته بودند کشور به یک دو راهی تاریخی رس. تویوتا کمری تویوتا کمری 2018 نسل هشتم, خودرویی سدان در اندازه ی متوسط با ظاهری رساتر و رانندگی لذت بخش تر ارائه خواهد شد ادامه مطلب چمران در تاریخ 30 داد 1360، یک روز قبل از شهادت خود در اهواز و در جلسه شورای عالی دفاع برای آ ین بار شرکت کرد و پس از آنکه خبر شهادت فرمانده نیروها ی دهلاویه، ایرج رستمی را در سحرگاه 31 داد دریافت کرد به سرعت فرد دیگری را برای فرماندهی انتخاب وبا خود به دهلاویه برد.

او به سمت گرد به راه افتاد و در پشت نزدیکترین خاکریز درمقابل نیروهای عراقی قراری گرفت . خم ها چپ و راست در اطراف او به زمین می خوردند ، ناگهان خم ای در او منفجر شد و وی از ناحیه پشت سر مورد اصابت ترکش قرار گرفت و به مقام رفیع شهادت نایل آمد.

روح بلند و آسمانی اش قرین رحمت واسعه ی الهی باد ... گوشه ای از مناجات شهید چمران :

خدایا تو مرا عشق کردی که در قلب عشاق بسوزم.

تو مرا اشک کردی که در چشم یتیمان بجوشم.

تو مرا آه کردی

که از بینوایان و دردمندان به آسمان صعود کنم.

تو مرا فریاد کردی

که کلمه حق را هر چه رساتر برابر جباران اعلام نمایم.

تو مرا در دریای مصیبت و بلا غرق کردی

و در کویر فقر و حرمان تنهایی سوز .

خدایا تو پوچی لذات زودگذر را عیان نمودی،

تو ناپایداری روزگار را نشان دادی.

لذت مبارزه را چش ...

ارزش شهادت را آموختی... تو مرا عشق کردی خدایا تو مرا عشق کردی که در قلب عشاق بسوزم. تو مرا اشک کردی که در چشم یتیمان بجوشم. تو مرا آه کردی که از بینوایان و دردمندان به آسمان صعود کنم. تو مرا فریاد کردی که کلمه حق را هر چه رساتر برابر جباران اعلام نمایم. تو مرا در دریای مصیبت و بلا غرق کردی و در کویر فقر و حرمان تنهایی سوز . خدایا تو پوچی لذات زودگذر را عیان نمودی، تو ناپایداری روزگار را نشان دادی. لذت مبارزه را چش . ارزش شهادت را آموختی.
روز 30 داد ، سالروز شهادت چمران
روحش شاد و یادش گرامی با سلام در ادامه مباحث قبل به بحث سجده می رسیم. درباره فلسفه سجده بر خاک، صادق علیه السلام فرموده است:
« سجده، خضوع در برابر خداست. پس سزاوار نیست بر خوراکی و پوشاکی سجده کنید. چون مردم، بنده خوردنی ها و پوشیدنی هایند، درحالی که سجده کننده، در حال عبادت خداست و نباید پیشانی اش را بر چیزی بگذارد که مردم دنیاپرست بر آن سجده می کنند و به آن فریب می خورند. سجده بر زمین بهتر است؛ چون تواضع در برابر خدا، بلیغ تر و رساتر است. » باید دقت داشت در سجده هفت موضع بر روی زمین قرار می گیرد: پیشانی، دو کف دست دو سر زانو و دو سر انگشتان بزرگ پا. صبح روز ۱۳ آبان ۱۳۵۷ ه.ش دانش آموزان در حالی که مدارس را تعطیل کرده بودند رو به سوی نهادند تا بار دیگر پیوندشان را با بت شکن خویش به جهان اعلام نمایند. این جوانان پرشور گروه گروه داخل شدند و به همراه دانشجویان و گروه های دیگری از مردم در زمین چمن اجتماع د. مأموران شاه، را به محاصره خود درآورده بودند تا چنانچه فریاد حق طلبانه از گلویی برخاست آن را با گلوله پاسخ دهند دانش آموزان در کناره نرده ها و زمین چمن اجتماع کرده بودند و فریاد مقدس “الله اکبر” آنان فضا را می شکافت و تا فاصله های دور طنین می انداخت. ساعت یازده صبح مأموران ابتدا چند گلوله گاز اشک آور در میان دانش آموزان و دانشجویان پرتاب د. اجتماع کنندگان در حالی که به سختی نفس می کشیدند، صدای خود را رساتر د و با فریاد دشمن شکن “الله اکبر” لرزه بر اندام مأموران مسلح شاه افکندند. در این هنگام تیراندازی آغاز شد و لاله های انقلاب یکی پس از دیگری در خون غلتیدند جوانان با فریاد الله اکبر و با شعارهای مرگ بر امریکا و مرگ بر شاه به شهادت رسیدند و انقلاب خونین یشان را تداوم بخشیدند و دشمنان را بیش از پیش به رسوایی و ش ت کشاندند. در این واقعه ۵۶ تن شهید و صدها نفر مجروح شدند. (ره) در پیامی که به همین مناسبت از پاریس برای امت قهرمان ایران فرستادند، فرمودند: “عزیزان من صبور باشید که پیروزی نهایی نزدیک است و خدا با صابران است. ایران امروز جایگاه آزادگان است… من از این راه دور چشم امید به شما دوخته ام… صدای خواهی و شما را به گوش جهانیان می رسانم”. از آن تاریخ به بعد، سیزدهم آبان ماه با عنوان روز دانش آموز، به عنوان حماسه خونین لاله های انقلاب در جریان نهضت ی گرامی داشته میشود. سند باشید می خواستم شمع باشم
” همیشه می خواستم که شمع باشم ، بسوزم ، نور بدهم و نمونه ای از مبارزه و کلمه حق و مقاومت در مقابل ظلم باشم . می خواستم همیشه مظهر فداکاری و شجاعت باشم و پرچم شهادت را در راه خدا به دوش بکشم. می خواستم در دریای فقرغوطه بخورم و دست نیاز به سوی ی دراز نکنم. می خواستم فریاد شوق و زمین وآسمان را با فداکاری و آسمان پایدا. 13 آبان 1357 روز دانش آموز در حالی که انقلاب ی مردم ایران به ی به روزهای سرنوشت سازی نزدیک می شد همه اقشار مردم ایران از زن و مرد و پیر و جوان، سعی در ایفا نمودن نقش تاریخی خود و عمل به تکلیف الهی داشتند. در این میان دانش آموزان و نوجوانان شور و حال دیگری داشتند. صبح روز 13 آبان 1357، دانش آموزان در حالی که مدارس را تعطیل کرده بودند، به سمت تهران حرکت د تا صدای اعتراض خود را به گوش همگان برسانند. این جوانان پر شور و خداجو، گروه گروه، داخل شدند و به همراه دانشجویان و گروه های دیگری از مردم در زمین چمن اجتماع د. ساعت یازده صبح، مأموران، ابتدا چند گلوله گاز اشک آور در میان این جمعیت وشان پرتاب د؛ اما، اجتماع کنندگان در حالیکه به سختی نفس می کشیدند، صدای خود را رساتر کرده و با فریاد الله اکبر، لرزه بر اندام مأموران مسلح شاه افکندند. در این هنگام تیراندازی آغاز شد و جوانان و نوجوانان بی گناه، یکی پس از دیگری، در خون خود غلتیدند. در این روز، 56 تن شهید و صدها نفر مجروح شدند. حضرت در پیامی به همین مناسبت فرمودند: «... عزیزان من صبور باشید، که پیروزی نهایی نزدیک است و خدا با صابران است ... ایران امروز جایگاه آزادگان است... من از این راه دور، چشم امید به شما دوخته ام ... صدای خواهی و شما را به گوش جهانیان می رسانم». به خاطر گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان دانش آموز، این روز در تاریخ انقلاب ی به نام روز دانش آموز نامگذاری شده است پدر و پسر در کوه ها قدم می زدند. ناگهان پسرک زمین خورد و صدمه دید فریاد کشید ووواو... و ... با کمال تعجب شنید ص در کوهستان تکرار کرد ووواو... و ...با تعجب فریاد کشید" تو کی هستی؟" و جواب شنید" تو کی هستی؟"پسرک فریاد کشید" من تو را تحسین می کنم." صدا جواب داد " صبح روز ۱۳ آبان ۱۳۵۷ ه.ش دانش آموزان در حالی که مدارس را تعطیل کرده بودند رو به سوی نهادند تا بار دیگر پیوندشان را با بت شکن خویش به جهان اعلام نمایند. این جوانان پرشور گروه گروه داخل شدند و به همراه دانشجویان و گروه های دیگری از مردم در زمین چمن اجتماع د. مأموران شاه، را به محاصره خود درآورده بودند تا چنانچه فریاد حق طلبانه از گلویی برخاست آن را با گلوله پاسخ دهند دانش آموزان در کناره نرده ها و زمین چمن اجتماع کرده بودند و فریاد مقدس “الله اکبر” آنان فضا را می شکافت و تا فاصله های دور طنین می انداخت. ساعت یازده صبح مأموران ابتدا چند گلوله گاز اشک آور در میان دانش آموزان و دانشجویان پرتاب د. اجتماع کنندگان در حالی که به سختی نفس می کشیدند، صدای خود را رساتر د و با فریاد دشمن شکن “الله اکبر” لرزه بر اندام مأموران مسلح شاه افکندند. در این هنگام تیراندازی آغاز شد و لاله های انقلاب یکی پس از دیگری در خون غلتیدند جوانان با فریاد الله اکبر و با شعارهای مرگ بر امریکا و مرگ بر شاه به شهادت رسیدند و انقلاب خونین یشان را تداوم بخشیدند و دشمنان را بیش از پیش به رسوایی و ش ت کشاندند. در این واقعه ۵۶ تن شهید و صدها نفر مجروح شدند. (ره) در پیامی که به همین مناسبت از پاریس برای امت قهرمان ایران فرستادند، فرمودند: “عزیزان من صبور باشید که پیروزی نهایی نزدیک است و خدا با صابران است. ایران امروز جایگاه آزادگان است… من از این راه دور چشم امید به شما دوخته ام… صدای خواهی و شما را به گوش جهانیان می رسانم”. از آن تاریخ به بعد، سیزدهم آبان ماه با عنوان روز دانش آموز، به عنوان حماسه خونین لاله های انقلاب در جریان نهضت ی گرامی داشته میشود. فریاد خواهم زد خودم را، در لابلای شعرهایمگم کن مرا باکت نباشد, در جای امنی هست جایم گم کن مرا و دور تر شو، تا نقطه باشم , نقطه باشمامّا دوباره جست و جو کن،اینجاست, اینجا ردّ پایم هق هق ترین آهنگ سالم، اندوه من اندازه ی کوه تو گریه کن البرز البرز، پژواک زخمت در صدایم گاهی بجای تو در این شعر،فریاد خواهم زد عزیزمفریاد خواهم زد تو را هم، د. رئیس قوه قضاییه گفت: موضوع مظلومیت و 70 ساله فلسطین مساله نظام سلطه جهانی است و حمایتی که از این غصب انجام می دهند و در طول این سالها فریاد ملت ما نه فقط فریاد مظلومیت یک ملت بلکه فریاد بر سر نظام سلطه است و آنها از همین نگرانند. یادداشت شماره 441 رساتر شدن صدای خ مگی و مطلق گرایی سخن گوی ت ( سخن گوی قوه ی مجریه ) اعلام کرد : « قرار نیست متن توافق در مجلس به رای گذاشته شود » . در حالی که اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی به روشنی می گوید : « عهدنامه ها ، مقاوله نامه ها ، موافقت نامه ها و قراردادهای ت ایران با سایر ت ها و هم چنین امضای پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای ی با رییس جمهور یا ی قانونی اوست ». هم چنین اصل هفتاد وهفتم قانون اساسی صراحت دارد : « عهدنامه ها ، مقاوله نامه ها ، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای ی برسد » . این گونه سخنان از سوی قوه ی مجریه ، قیام علیه قانون اساسی است و بوی تند خ مگی و دیکتاتوری کامل از آن به مشام می رسد . از سوی دیگر ، اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی می گوید: در مسایل مهم اقتصادی ، ، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه ی مقننه از راه همه پرسی و مراجعه ی مستقیم به آرای مردم صورت گیر. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دوسوم نمایندگان مجلس برسد ». برای پیش گیری از خ مگی کامل قوه ی مجریه لازم است نمایندگان مجلس شورای ی ، این امکان را ایجاد کنند تا مردم نظر خود را سر راست (مستقیم ) برای پذیرش یا رد « ( ترکمان چای هسته ای ) » اعلام کنند . پنج شنبه 8 امردادماه 1394 ـ هوشنگ طالع در اول ماه مه 1886، پلیس شیکاگو با حمله به تظاهرات گسترده کارگران، که برای هشت ساعت کار در روز، و حق تشکیل اتحادیه های کارگری ب ا شده بود، آنان را به خاک و خون کشید. چند روز بعد، دادگاه چند تن از ان کارگران را محاکمه، و به مرگ محکوم کرد. یکی از ان کارگران اعتص ، پس از اعلام رای ، در برابر دادگاه چنین گفت:«کارگران اینک دریافته اند، که می توانند با اتحاد و همبستگی، و مبارزه جمعی بر مشکلات خود فائق آیند. کارگران دریافته اند که چه قدرت عظیمی در اتحاد آنان نهفته است، و به همین دلیل است که کارفرماها با تمام توان می کوشند تا اتحاد کارگران را بشکنند، و میتینگ کارگران را به خون بکشند. ما کارگران گرد هم آمدیم تا اندکی از حقوق خود را باز پس بگیریم؛ اما اکنون از دادگاه و زندان سر در آورده ایم . آیا این است معنای برابری و عد در جامعه ما؟ امروز اگر صدای حق طلبانه ما را با گلوله خفه می کنید، مطمئن باشید که این صداها دیگر خاموش شدنی نیست، و هر روز طنین آن رساتر خواهد شد. در جملاتی که علی در تمام عمرش گفت ، این جمله از همه رساتر و عمیق تر ،زیبا تر ، اثر بخش و آموزنده تر بود. کدام عبارت؟کدام جمله؟ آن 25 سال سکوت است.علی شریعتی
ای مومنان قطعا تو راه مستقیمیتمام عمر به فرمان راه تو را ادامه خواهیم دادای بهترین خلقت زمینولادتت مبارک
**بهتر آن است بنالی تو به فریاد همه**
29 مهر 96 داراب
یاد تو می برد از خـاطر مــن یاد همهیا د بادی که برد خـــاطر ناشاد همهداد و فریاد بلند است ز بیداد زمانبهتر آن است بنالی تو به فریاد همه
از فتاح بحرانیhttp://fbahrani.blogsky.com به کودک گریان غزه..... آنجا گربه ها گریانند آرژانتین کشوره اسطوره ها اسطوره های فوتبال مارادونا و مسی کاپ را به منزل نیاوردند اما اینجا سرزمین زیتون های رنگین رنگ خون ک ن گریانند کودک غزه گریه کن صدای بمب و انفجار ناله ات از بمب رساتر گوش شنوایی نیست؟! ی ها کجایید؟! جهاد جهاد! چرا سوی دگر می رویید ؟! ، عراق، پا تان، افغانستان! حکم جهادت کجاست؟! غزه و خان یونس چشم به راهند الله اکبر؛ الله اکبر محمدجواد صادقی تیرماه ۹۳ فریاد سرخ تو قلب جلاد را رنگین نمی کند اما بر جسم نحیف آهنگر زمان همچو پتکش رعشه بر می آورد آه! چشمان سیاه تو شب را می آفریند اما چه سود چشمان مردمان شهر ما همه کور است! فریاد مزن ای رهگذر کوچه های تنگ قلب من فریاد تو گوش کوه را کر می کند ولی از های ضمخت مردمان شهر ما پژواک آهی بر نمی آید بیا به وسعت قلبم برای خود کلبه ای بساز که زمین عقی. در اندرونم هردم صد فریاد و صد غوغاست سکوت می کنم اما تمام ثانیه ها سکوت باید کرد تا آ دنیا در اندرون من خسته دل فریاد هزاران واژه ها است می جوشم از درون چون چشمه از دل زمین برونم اما فارغ از هر غوغاست کاش مرا هم کلامی بود در این دنیا کاش مرا همزبانی بود هم آوازی یا که همرازی بود مردی به دربار خان زند می رود و با ناله و فریاد می خواهد تا کریمخان را ملاقات کند. سربازان مانع ورودش می شوند. خان زند در حال کشیدن قلیان ناله و فریاد مرد را می شنود و می پرسد ماجرا چیست؟ پس از گزارش سربازان به خان، وی دستور می دهد که مرد را به حضورش ببرند.

مرد به حضور خان زند می رسد و کریمخان از او می پرسد: «چه شده است چنین ناله و ف. سابقا" ، بعنی مثلا" همان 50 سال قبل ، خیلی بیش از امروز به « تک بیت » ها اهمٌیت می دادند و آنها را در محاورات روزمرٌه و نوشته هائی گوناگون بکار می بردند . تک بیت ها یا به خاطر اهمٌیت خاصشان از اشعار شعرا بیرون کشیده شده بودند ؛ یا اصولا" به صورت تک بیت وجود داشتند ؛ و باز یا سراینده ای مشخص داشتند یا اینکه اصولا" سراینده برخی از تک بیت های . به کودک گریان غزه..... آنجا گربه ها گریانند آرژانتین کشوره اسطوره ها اسطوره های فوتبال مارادونا و مسی کاپ را به منزل نیاوردند اما اینجا.. سرزمین زیتون های رنگین رنگ خون ک ن گریانند کودک غزه گریه کن صدای بمب و انفجار ناله ات از بمب رساتر گوش شنوایی نیست؟! ی ها کجایید؟! جهاد جهاد! چرا سوی دگر می رویید ؟! ، عراق، پا تان، افغانستان! حکم جهادت کجاست؟! غزه و خان یونس چشم به راهند الله اکبر؛ الله اکبر وبلاگ : حق گو بلوچ آیا اینگونه که او الان آزادانه در حرم حضرت عبدالعظیم فریاد می زند که فلانی و بهمانی را ما نمی خواهیم،دیگر هم می توانستند آزادنه فریاد بزنند که او را نمی خواهند؟ البته که می توانستند فریاد بزنند او را نمی خواهند!اما سرنوشت آنانی که فریاد می زدند او را نمی خواهند در اختیار سعید مرتضوی دادستان مورد علاقه قرار می گرفت!
شهید کیانند اینان در این روزگار که از خون و آتش گذر می کنند چنان ک شانی که در مرگ نیزار عبور از مدار شرر می کنند چه رفته است برجان این عاشقان که باشوق جانان خطر می کنند نه در باغشان بیم پ ر شدن نه از باد و توفان حذر می کنند چنان آفت که گاه غروب شفق را همه شعله ور می کنند به پیمان سرخ اند ثابت قدم به تیر بلا جان سپر می کنندگوشه ای از م. قلب بیش از عمل بدون خضوع انسان را به خدا نزدیک می کند
خوشا به حال ی که به خدا نزدیک باشد؛ نزدیک یعنی اینکه او بدن، حرف، دل و عمل صالحش به خدا نزدیک است. جواد (ع) در این باره می فرماید: «القصد الی الله تعالی بالقلوب أبلغ من إتعاب الجوارح بالأعمال»؛ «با دل ها به سوی خداوند متعال آهنگ نمودن، رساتر از به زحمت انداختن اعضا با اعمال است». متون حقوقی:از جمله مفاهیم اولیه در علم حقوق اهلیت است . که دو نوع از آن را در مباحث حقوقی مورد بحث قرار می دهند که یکی اهلیت تمتع و دومین آن اهلیت استیفاء می باشد . اهلیت تمتع برای انسان با تولد او و به عباررتی رساتر با زنده متولدشدن شخص آغاز می شود و تا لحظه مرگ ادامه داشته و با فوت شخص پایان می پذیرد. lawtexts.blog.ir ادامه مطلب نشریه شاهرود پیام- ستون نگاه- محمد رضائیان :در شماره قبل نشریه گفتگویی از یکی از مسئولین مهم وتاثیر گذار شهر درج گردید که بازتاب زیادی هم دربین مردم داشت. در این گفتگو اعلام شده بود که شعار استان شاهواریک شعار غیر قابل تحقق است. ج شاهرود از استان که از زمان مرحوم حسینی شکل گرفت وتا به امروزبا نام استان شاهوار ادامه دارد خود سمبل یک ح. حضور حماسی مردم نماد پایبندی ایرانیان به ارزش های انقلاب است   ستاد کل نیروهای مسلح در بیانیه ای با قدردانی از حضور حماسی و گسترده مردم در جشن مردم سالاری ی و انتخابات ۲۹ اردیبهشت ماه، این رخداد بزرگ را نماد پایبندی ایرانیان به آرمان ها و ارزش های انقلاب و نظام ی و هوشمندی و درک عمیق آنان از شرایط و مقتضیات زمانی دانست.
در بخشی از این بیانیه آمده است: حضور مقتدرانه، پرشور و خیره کننده ملت ایران پای صندوق های رای در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ی شهر و روستا در ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶، رساتر از همیشه لبیک «امت» به ی معظم و مقتدای دور ش انقلاب ی عزیز (مدظله العالی) بود و بار دیگر جبهه دشمنان قسم خورده و انقلاب را مایوس و مبهوت اقتدار و عظمت خود ساخت.  
حضور حماسی مردم نماد پایبندی ایرانیان به ارزش های انقلاب است   ستاد کل نیروهای مسلح در بیانیه ای با قدردانی از حضور حماسی و گسترده مردم در جشن مردم سالاری ی و انتخابات ۲۹ اردیبهشت ماه، این رخداد بزرگ را نماد پایبندی ایرانیان به آرمان ها و ارزش های انقلاب و نظام ی و هوشمندی و درک عمیق آنان از شرایط و مقتضیات زمانی دانست.
در بخشی از این بیانیه آمده است: حضور مقتدرانه، پرشور و خیره کننده ملت ایران پای صندوق های رای در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ی شهر و روستا در ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶، رساتر از همیشه لبیک «امت» به ی معظم و مقتدای دور ش انقلاب ی عزیز (مدظله العالی) بود و بار دیگر جبهه دشمنان قسم خورده و انقلاب را مایوس و مبهوت اقتدار و عظمت خود ساخت. این روزها به یاد روزگاری نه چندان دور می افتم.زمانی که من حیران و صامت،افسرده و سیاهپوش به جست و جوی تو بودم و هرچه در پی پی تو لورده تر میشدم،پنهان تر میشدی .من در جاده ی بی انتها آرام آرام در پی حقیقت مشکوک بودم و تو در تعقیب منِ بهت زده به راه می افتادی.آنجا که از ظلم راه فریاد می زدم،میگریستی وآن زمان که خاک جامه ی خود پاک می ،لبخند. پدر و پسری مشغول قدم زدن در کوه بودند که ناگهان پای پسر به سنگی گیر کرد، به زمین افتاد و ناخودآگاه فریاد کشید: آآآی ی ی !!
ص از دوردست آمد: آآآی ی ی!!
پسرک با کنجکاوی فریاد زد: کی هستی؟
پاسخ شنید: کی هستی؟
پسرک خشمگین شد و فریاد زد: ترسو!
باز پاسخ شنید: ترسو!
پسرک با تعجب از پدرش پرسید: چه خبر است؟
پدر لبخندی زد و گفت: پسر. ( نان را دور نریزیم به قصد ) ****************************
نان را دور نریزیم به قصد
شاید این نان مرهمی باشد،
بر سرِ سفره یِ خلق؛
یا که احساس تو را
یا که احساس مرا
شاید هم؛
احساس خدا را، به تصویر کشد از دور دست
شاید این نان، شکم جنبده ای را سیر کند به فضل.
یا که شاید بی گناهی را از سرِ چوبه یِ دار
به پایین بکشد.
یا صدای اذان . در م خم ابروی تو در یاد آمد ح ی رفت که محراب به فریاد آمد زین حضوری که دلم با تو به محراب نمود ز حسد حور ملک بین که به فریاد آمد ای که بر عشق گرانت به سجود آمده ام دل ز هر سوی که رفت ، روی تو در یاد آمد زاهدی که عبادت به احد بهر مباهات کند زین ستایش ز تو و عشق زل به فریاد آمد دل از آن زلف کمندت نتواند که گریخت چه عجب وقت اذان موی تو در یاد آم. حضور حماسی مردم نماد پایبندی ایرانیان به ارزش های انقلاب است  ستاد کل نیروهای مسلح در بیانیه ای با قدردانی از حضور حماسی و گسترده مردم در جشن مردم سالاری ی و انتخابات ۲۹ اردیبهشت ماه، این رخداد بزرگ را نماد پایبندی ایرانیان به آرمان ها و ارزش های انقلاب و نظام ی و هوشمندی و درک عمیق آنان از شرایط و مقتضیات زمانی دانست.در بخشی از این بیانیه آمده است: حضور مقتدرانه، پرشور و خیره کننده ملت ایران پای صندوق های رای در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ی شهر و روستا در ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶، رساتر از همیشه لبیک «امت» به ی معظم و مقتدای دور ش انقلاب ی عزیز (مدظله العالی) بود و بار دیگر جبهه دشمنان قسم خورده و انقلاب را مایوس و مبهوت اقتدار و عظمت خود ساخت. مبعث پیام آور وحی، نور و رحمت بر مسلمانان جهان مبارک باد داستان بعثت: ماجرای بعثت حضرت ، با نقل‏های متفاوتی روایت شده است. چه سخنی رساتر و شیرین‏تر از بیان هادی علیه‏السلام که می‏فرماید: «هنگامی که محمد صلی‏ الله ‏علیه ‏و‏آله تجارت شام را ترک گفت، هر روز به کوه حرا می‏رفت و از فراز آن به آثار رحمت پروردگار می‏نگریست و از آنچه . از حضرت صادق (ع) مرویست که حضرت المؤ منین (ع) را درد چشمى عارض شد.
حضرت رسول (ص) به عیادت آن حضرت تشریف برده مشاهده فرمود که آن حضرت از درد صیحه و فریاد مى کشند. آقا رسول اللّه (ص) فرمود: آیا این ناراحتى و فریاد از جزع و بى تابى است یا از شدت درد؟ حضرت المؤ منین (ع) فرمود! یا رسول اللّه من هنوز دردى نکشیدم که سخت تر از این درد باشد.
آقا ر. حضور حماسی مردم نماد پایبندی ایرانیان به ارزش های انقلاب است  ستاد کل نیروهای مسلح در بیانیه ای با قدردانی از حضور حماسی و گسترده مردم در جشن مردم سالاری ی و انتخابات ۲۹ اردیبهشت ماه، این رخداد بزرگ را نماد پایبندی ایرانیان به آرمان ها و ارزش های انقلاب و نظام ی و هوشمندی و درک عمیق آنان از شرایط و مقتضیات زمانی دانست.در بخشی از این بیانیه آمده است: حضور مقتدرانه، پرشور و خیره کننده ملت ایران پای صندوق های رای در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ی شهر و روستا در ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶، رساتر از همیشه لبیک «امت» به ی معظم و مقتدای دور ش انقلاب ی عزیز (مدظله العالی) بود و بار دیگر جبهه دشمنان قسم خورده و انقلاب را مایوس و مبهوت اقتدار و عظمت خود ساخت. «و انه لیعلم ان محلى منها محل القطب من الرحى‏» (على علیه السلام) خانه عایشه ماتمکده است.على (ع) ،فاطمه، عباس، زبیر، فرزندان فاطمه حسن، حسین، دختران او زینب و ام کلثوم اشک مى‏ریزند. على با همکارى اسماء بنت عمیس مشغول شست و شوى پیغمبر است. در آن لحظه‏هاى دردناک بر آن جمع کوچک چه گذشته است؟ خدا مى‏داند. کار شستشوى بدن پیغمبر تمام شده یا نشده، بانگى بگوش مى‏رسد: الله اکبر. على به عباس: - عمو. معنى این تکبیر چیست؟ - معنى آن اینست که آنچه نباید بشود شد (1) . دیرى نمى‏گذرد که بیرون حجره عایشه همهمه و فریادى بگوش مى‏رسد. فریاد هر لحظه رساتر مى‏شود: -بیرون بیائید!بیرون بیائید!و گرنه همه‏تان را آتش مى‏زنیم!دختر پیغمبر بدر حجره مى‏رود.در آنجا با عمر روبرو مى‏شود که آتشى در دست دارد. - عمر!چه شده؟چه خبر است؟ - على،عباس و بنى هاشم باید به مسجد بیایند و با خلیفه پیغمبر بیعت کنند! - کدام خلیفه؟ مسلمانان هم اکنون درون خانه عایشه بالاى جسد پیغمبر نشسته است. - از این لحظه مسلمانان ابوبکر است. مردم در سقیفه بنى ساعده با او بیعت د. بنى هاشم هم باید با او بیعت کنند. - و اگر نیایند؟ خانه را با هر که در او هست آتش خواهم زد مگر آنکه شما هم آنچه مسلمانان پذیرفته‏اند به پذیرید. -عمر. مى‏خواهى خانه ما را آتش بزنى؟ -آرى (2) . غرق شده م در بی حوصله گی هایم ! تو نیستی و من تمامِ خود را فریاد میزنم زیر آب داشت منفجر می شد داشت از اش می زد بیرون تلفن را برداشت و بیست دقیقه از فرایاد شروع شد هر چه صدای شنونده می کوشید فریاد همان فریاد بود گاهی تنها با لرزشی خفیف همراه بود با حرفهای نگفته ای که می پاشید روی دیوارهای اتاق انگار خونی که در جریان بود در میان اش کم فشار میشد و فریادها میرسید به صداهایی در حد نجوا بعد از بیست دقیقه فریاد حالا . مردم کرمان همراه با امت ی ایران فریاد مرگ بر و قدس شریف را سر داد. فریاد مرگ بر و مرگ بر در آسمان زنجان طنین انداز است. من هر زمان که از کتاب یاد میکنم در کشورم به وضع کتاب، فریاد میکنم لاقل به ده شود هر یکی که هسـت به انتـشار و حضـور کتاب، فریاد میکنم اگر اسـلام و مسـلـمانی دلیل باشد به خواند و نوشـت کتاب، فریاد میکنم هر منصفی به بیان نبی(ص) نظر د از زمان دعوتش به کتاب، فریاد میکنم اعجاز هر ی را دلیل پیمبری ز قرآنِ معجـزه در کتاب، فریاد میکنم سوختن کت. شاگردان کی روش در پایان صحبتهای سرمربی با فریاد بلندی که سر دادند آمادگی خود را به رخ حاضران در تمرین کشیدند. روزی خواننده ای مشهور در حال خواندن ترانه ای برای جمعیتی بود که همگی از علاقه مندان موسیقی بودند. وقتی ترانه به پایان رسید جمعیت یکپارچه فریاد زد « دوباره، دوباره. » خواننده خوشحال از این استقبال، یک بار دیگر شروع به خواندن آن ترانه کرد. وقتی ترانه به پایان رسید، جمعیت این بار با ص بلند تر فریاد زد « دوباره، دوباره. » او یک بار دیگر . داستان 2 : قورباغه کر روزی دو قورباغه داخل چاهی عمیق افتادند زمانی که تلاش میگردند بالا بیایند بقیه قورباغه ها کنار دهنه چاه فریاد میزنند که شما دیگر نمیتوانید بیرون بیایید و میمیرید این صدای فریاد های مایوس کننده باعث شد که. یکی از قورباغه ناامید شود و همانجا بمیرند اما یکی از قورباغه. ها بالا ه بیرون آمد.

قورباغه ای که بیرون . کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود... سر نی در نینوا می ماند، اگر زینب نبود کربلا در کربلا می ماند، اگر زینب نبود
چهره ی سرخ حقیقت بعد از آن طوفان رنگ پشت ابری از ریا می ماند اگر زینب نبود

چشمه ی فریاد مظلومیت لب تشنگان در کویر تفته جا می ماند اگر زینب نبود

زخمه ی زخمی ترین فریاد در چنگ سکوت از طراز نغمه وا می ماند اگر ز. تو غلط کردی، مگه پول همینطوری به دست میاد، میگه دارم کار می کنم، اگه تو کار می کنی شوهر من هم صبح تا شب داره زحمت می کشد. پول زور نمی دم. این درست همان دیالوگی بود که دیروز بین یک مسافر تا ی وراننده آن مقابل بانک ملت مرکزی رد وبدل شد. تا ی با شنیدن صحبت های این خانم که با عصبانیت تمام فریاد می زد با عجله محل را ترک کرد ولی این خانم که بچه ای کوچک همراهش بود همچنان فریاد می زد ومشخص.... حضور حماسی مردم نماد پایبندی ایرانیان به ارزش های انقلاب است  ستاد کل نیروهای مسلح در بیانیه ای با قدردانی از حضور حماسی و گسترده مردم در جشن مردم سالاری ی و انتخابات ۲۹ اردیبهشت ماه، این رخداد بزرگ را نماد پایبندی ایرانیان به آرمان ها و ارزش های انقلاب و نظام ی و هوشمندی و درک عمیق آنان از شرایط و مقتضیات زمانی دانست.
در بخشی از این بیانیه آمده است: حضور مقتدرانه، پرشور و خیره کننده ملت ایران پای صندوق های رای در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ی شهر و روستا در ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶، رساتر از همیشه لبیک «امت» به ی معظم و مقتدای دور ش انقلاب ی عزیز (مدظله العالی) بود و بار دیگر جبهه دشمنان قسم خورده و انقلاب را مایوس و مبهوت اقتدار و عظمت خود ساخت.