روزی دروغ به حقیقت گفت

به نقل از خبرگزاریها در مورد روزی دروغ به حقیقت گفت : روزی دروغ به حقیقت گفت : مــــیل داری با هم به دریـــا برویم و شنـــا کنیم ؟
حقیقــت ساده لــوح پذیرفت و گول خورد . . . آن دو با هم به کنار ساحل رفتند ، وقتی به
ساحل رسیدند حقیقت لباسهایش را در آورد . دروغ حیلــــه گـــر لباسهای او را پوشید و
رفت . . . … … … … … … …
از آن روز همیشه حقیقت عــــریان و زشت است ، اما دروغ در لبــــــاس حقیقت با ظاهری
آراسته نمایان می شود . دروغ کار آدمای ترسوئه ک می ترسن حقیقت رو بگن و مرود سرزنش قرار بگیرن دروغ کار آدمایی هست ک کارشون رو درست انجام نمیدن و مجبور میشن دروغ بگن دروغ کار افرادیه ک می خوان خیلی چیزها رو وارونه نشون بدن و......... با همه اینها دوست داریم ک دروغگو بمونیم تمرین کنیم شجاع باشیم و درستکار و راستگو گیرم تدبیر ندارید؛ آیا رحم و انصاف هم ندارید؟! رحمانی! چه دروغ بزرگی! تدبیر! چه دروغ بزرگی! اعتدال! چه دروغ بزرگی! لغو همه تحریم ها در همان روز اجرای ! چه دروغ بزرگی! فتح الفتوح! چه دروغ بزرگی! ، سایه شوم جنگ را از سر این کشور دور کرد! چه دروغ بزرگی! آمار رشد اقتصادی! چه دروغ بزرگی! از رکود عبور کرده ایم! چه دروغ بزرگی! دروغ و بی ایمانی . . . اساس دروغ از آنجا شناخته می شود که شخص دروغ گو سعی می کند حقیقت را از دیگری پنهان کند یا به تعبیری حق دانستن حقیقت را از مخاطب می د. دروغ از آنجا شروع می شود که شخص دروغ گو حقیقت را می داند ولی می خواهد آن را مخفی کند ............
دروغ گفتن بخش غیر قابل جدا شدن از زندگی بسیاری از انسان ها است. هر روز به دلایل مختلف، مهم یا غیر مهم انسان ها به یکدیگر دروغ می گویند. دروغ هایی مانند توجیه دیر رسیدن یا تعریف از لباس جدید و زشت یک دوست برای ناراحت ن او، تا دروغ های مهمی مانند رزومه کاذب یا قیمت دروغ یک جنس. اما ریشه واقعی این رفتار در چیست؟ و از چه زمانی بین انسان ها پ. بشر روش های بسیاری برای تشخیص دروغ از حقیقت ساخته است، از ابزارهای شکنجه قرون وسطایی تا دستگاه های دروغ سنج و تکنیک های روانشناختی که از زبان بدن سعی در تشخیص میزان صداقت اشخاص می کنند. اما در این ویدیو ما را با بعد زبان شناختی دروغ آشنا می کند و سعی می کند که با تحلیل نوع جملات و کلماتی که افراد دروغگو استفاده می کنند حرف راست از درو. روزى دروغ به حقیقت گفت: میل دارى با هم به دریا رویم و قدرى شنا کنیم؟ حقیقت ساده لوح پذیرفت و گول خورد و آن دو با هم به کنار ساحل رفتند.
وقتى به ساحل رسیدند حقیقت لباسهایش را درآورد و مشغول شنا شد.
دروغ حیله گر لباسهاى او را پوشید و رفت.
از آن روز به بعد همیشه حقیقت و زشت ماند و اما دروغ در لباس حقیقت با ظاهرى آراسته نمایان میشد.   دروغ و حقیقت بودا می گفت دروغ در آغاز شیرین و در پایان بسیار تلخ است و حقیقت در آغاز تلخ و در پایان بسیار شیرین است بودا درست می گفت، حقیقت تلخ است. نه اینکه خود حقیقت تلخ باشد، بلکه چون ما مدتی طولانی در دروغ زندگی کرده ایم، وقتی حقیقت وارد شود دروغ های ما از هم می پاشند و این درد آور است. و حقیقت هیچگاه سازش نمی کند. وقتی از راه برسد ت. «دروغ مصلحت آمیز به از راست فتنه انگیز»؛ شاید تمام مشکل از همین توجیه ناشی می شود. وقتی استثنا و مفری قائل می شویم و همه راه ها و روزنه ها را به روی دروغ کور نمی کنیم و دریچه ای را باز گذاشته ایم که دروغ در هوای آن نفس بکشد و ریشه کند دروغ های بعد از دروغ اول و تهمت های بعد از تهمت اول، شاید در یک بازه زمانی محدود جواب دهد اما دیوار مغلطه مگر چقدر بلند است. آیا تا کنون دروغ گفته اید ؟چرا دروغ گفته اید ؟؟؟ دروغ گفته اید تا به عشقتان برسید. دروغ گفته اید تا به پول برسید . دروغ گفته اید تا احساس زرنگی کنید . یا .....
در زندگی به خاطر دروغ دیگران ضربه های بدی دیدم بعضی اوقات فکر می کنم آیا واقعا آنها احساس گناه یا عذاب وجدان ندارند.... آهنگ دروغه  اس ام اس های دروغ گفتن جدید (4)

ها هم دروغ میگن با اینکه تنهان همش میگن مـــــا

++++++++++جدیدترین اس ام اس دروغ گفتن+++++++++به یک دیگر دورغ نگویید
آدم است ،
باور می کند ،
دل می بندد

++++++++++جدیدترین اس ام اس دروغ گفتن+++++++++

ترجیح می دهم حقیقتی آزارم بده، تا اینکه دروغی آرومم کنه .

++++++++++جدیدترین اس ام اس دروغ گفتن+++++++++میشل پوآکار: لازم نیس دروغ بگیم.درست مثل بازی گفتن حقیقت بهترین روشه .بقیه فکر می کنند داری بلوف میزنی پس برنده تویی

++++++++++جدیدترین اس ام اس دروغ گفتن+++++++++

دروغ می گــــــویی تا من خوشــــــحال شوم!
و من احمــــــق می شوم… تا تو دلگیــــــر نشوی. .!!!!

++++++++++جدیدترین اس ام اس دروغ

گفتن+++++++++

جز من اگرت عاشق و شیداست بگو
ور میل دلت به جانب ماست بگو
ور هیچ مرا در دل تو جاست بگو
گر هست بگو،نیست بگو،راست بگو…!

++++++++++جدیدترین اس ام اس دروغ گفتن+++++++++

مــن می بافم …
تــو می بافی …
مــن برای تــو کلاه
تا سرت را گرم کنم …
تــو برای مـن دروغ
تا دلم را گرم کنی

++++++++++جدیدترین اس ام اس دروغ گفتن+++++++++

شیرین نمیشود طعم تلخ دروغ هایی که به خوردم دادی……..!!!!!!!

++++++++++جدیدترین اس ام اس دروغ گفتن+++++++++

گرگه در خونه بزبزقندی رو میزنه؟
شنگول میگه: کیه؟
گرگه میگه : منم آقا گرگه
شنگول و منگول و حبه انگور تحت تاثیر صداقتش قرار میگیرن و درو باز میکنن

++++++++++جدیدترین اس ام اس دروغ گفتن+++++++++

دلم واسه میسوزه … ! دروغ نگفت. تظاهر نکرد… حتی به قیمت ا اجش از بهشت…

 اس ام اس های دروغ گفتن جدید (4)

ها هم دروغ میگن با اینکه تنهان همش میگن مـــــا

++++++++++جدیدترین اس ام اس دروغ گفتن+++++++++به یک دیگر دورغ نگویید
آدم است ،
باور می کند ،
دل می بندد

++++++++++جدیدترین اس ام اس دروغ گفتن+++++++++

ترجیح می دهم حقیقتی آزارم بده، تا اینکه دروغی آرومم کنه .

++++++++++جدیدترین اس ام اس دروغ گفتن+++++++++میشل پوآکار: لازم نیس دروغ بگیم.درست مثل بازی گفتن حقیقت بهترین روشه .بقیه فکر می کنند داری بلوف میزنی پس برنده تویی

++++++++++جدیدترین اس ام اس دروغ گفتن+++++++++

دروغ می گــــــویی تا من خوشــــــحال شوم!
و من احمــــــق می شوم… تا تو دلگیــــــر نشوی. .!!!!

++++++++++جدیدترین اس ام اس دروغ

گفتن+++++++++

جز من اگرت عاشق و شیداست بگو
ور میل دلت به جانب ماست بگو
ور هیچ مرا در دل تو جاست بگو
گر هست بگو،نیست بگو،راست بگو…!

++++++++++جدیدترین اس ام اس دروغ گفتن+++++++++

مــن می بافم …
تــو می بافی …
مــن برای تــو کلاه
تا سرت را گرم کنم …
تــو برای مـن دروغ
تا دلم را گرم کنی

++++++++++جدیدترین اس ام اس دروغ گفتن+++++++++

شیرین نمیشود طعم تلخ دروغ هایی که به خوردم دادی……..!!!!!!!

++++++++++جدیدترین اس ام اس دروغ گفتن+++++++++

گرگه در خونه بزبزقندی رو میزنه؟
شنگول میگه: کیه؟
گرگه میگه : منم آقا گرگه
شنگول و منگول و حبه انگور تحت تاثیر صداقتش قرار میگیرن و درو باز میکنن

++++++++++جدیدترین اس ام اس دروغ گفتن+++++++++

دلم واسه میسوزه … ! دروغ نگفت. تظاهر نکرد… حتی به قیمت ا اجش از بهشت…

روزی دروغ به حقیقت گفت: میل داری با هم به دریا برویم وشنا کنیم . حقیقت ساده لوح پذیرفت گول خورد. آن دو باهم به کنار ساحل رفتند. وقتی به ساحل رسیدند حقیقت لباس هایش را در آورد. دروغ حیله گر لباسهای او را پوشید و رفت. از آن روز همیشه حقیقت و زشت است. اما دروغ در لباس حقیقت باظاهری آراسته نمایان میشود. حقیقت تنها یک رنگ است اما دروغ هزار رنگ ! به همین خاطر گاه دروغ از حقیقت زیباتر به نظر می آید ، به یاد داشته باشیم دروغ هر روز به رنگی دیگرگونه جلوه می کند . دنیای هر به رنگ ذهن اوست ! تنها شه های زیبا قادر به خلق جهان زیبا هستند . زمانی قادر به حل مشکلات می شویم که پیشتر در ذهن و شه خود بر آن غلبه کرده باشیم ! خارجه ایران، نخست رژیم صهیونیستی را به چوپانی دروغ گو تشبیه کرده که باز هم می خواهد درباره برنامه هسته ای ایران، سخن کذب و دروغ بگوید.
در جزیره ای قبیله ای وحشی زندگی می د که دو خدا، خدای راستی و خدای دروغ داشتند. آنها هر ی را که به جزیره می آمد قربانی می د، به این ترتیب که از وی سوالی می پرسیدند، اگر راست می گفت او را قربانی خدای راستی و اگر دروغ می گفت، او را قربانی خدای دروغ می د.
روزی شخصی وارد جزیره شد. او را گرفتند و از او پرسیدند: سرنوشت تو چه خواهد بود؟
آ. تو را می سپارم به شب که شب شهر یک دستی است کز حقیقت شهر یکرنگ بی رنگ پستی است تو را می سپارم به شب که هرگز به راهی چراغی را کز دروغ نیفروخته تو را می سپارم به شک تا گلوگیرم نگردد زخم شب تو را میسپارم به شبهای زمستانی مبادا که هذیان گردد این تب تو را می سپارم به شک به شب تا که فردا نپوچم به راستی یک دروغ
دروغ گفتن اثرات منفی و نامطلوبی بر روح و جسم می گذارد. آیا با عوارض دروغ بر مغز خود آشنا هستید؟ می… حکایت " حقیقت " و دروغ "یک روز صبح زود حقیقت به دروغ گفت :" یک کاری بگویم انجام می دهی ؟ " دروغ گفت " معلوم است که نه ولی حالا بگو چه کاری ؟ " حقیقت گفت : " بیا برویم توی دریا شنا کنیم " دروغ گفت :" که بعد من لباسهای تو را بپوشم و فرار کنم و تو براى همیشه بمانی و من پوشیده؟؟ " حقیقت گفت :" آری آرى دقیقن ... " دروغ گفت : " برو بینیم بابا بچه گیر آورده ای. توی تمام رابطه ها، هیچ چیزی به اندازه ی دروغ گفتن یا دروغ شنیدن، ت یب کننده نیست... دروغ نیازمند قصد فریب نیست بلکه نقض پیمانی است که به صراحت یا به نحو ضمنی گوینده در گفت وگو بدان ملتزم است. البته که دروغ، بخشی از انسان است و این در گذر روزگار تغییری نکرده است. دونالد ترامپ، اولین ی نیست که دروغ را اختراع کرده است؛ او اولین ی هم نیست که دروغ را یک مرحله بالاتر برده است؛ حالا ما در سال… یک داستان کوچولو : روزی دروغ به حقیقت گفت: میل داری با هم به دریا برویم و شنا کنیم؟ حقیقت ساده لوح پذیرفت و گول خورد. آن دو با هم به کنار دریا رفتند. وقتی به ساحل رسیدند حقیقت لباس هایش را درآورد. دروغ حیله گر لباس های او را پوشید و رفت. از آن روز همیشه حقیقت و زشت است اما دروغ در لباس حقیقت با ظاهری آراسته نمایان میشود! kamyab.ir کمیاب ترین های وب فارسی یک داستان کوچولو : روزی دروغ به حقیقت گفت: میل داری با هم به دریا برویم و شنا کنیم؟ حقیقت ساده لوح پذیرفت و گول خورد. آن دو با هم به کنار دریا رفتند. وقتی به ساحل رسیدند حقیقت لباس هایش را درآورد. دروغ حیله گر لباس های او را پوشید و رفت. از آن روز همیشه حقیقت و زشت است اما دروغ در لباس حقیقت با ظاهری آراسته نمایان میشود! kamyab.ir کمیاب ترین های وب فارسی سلام دوستان عزیز نظر خودتونو در مورد این دوتا داستان بگید و عقایدتونو پادشاهی به کشتن اسیری اشارت کرد.بیچاره در آن ح نومیدی شروع کرد به پادشاه دشنام دادن که گفته اند
هر که دست از جان بشوید هر چه در دل دارد بگوید
پادشاه پرسید چه میگوید؟یکی از وزرای نیک خصلت گفت:
همی گوید ((والکاظمین الغیظ و العافین عن الناس))
پادشاه را رحمت . برای توجیه اینکه چرا بعضی از افراد نمی توانند دروغ نگویند، تئوریهای گوناگونی وجود دارد. همه ی ما از سنین سه یا چهار سالگی دروغ گفتن را شروع کرده ایم. اما دیر یا زود یاد گرفتیم که دروغ گفتن، بد است و ما نباید آن را انجام دهیم. اما همه ی ما گهگاه دروغ می گوییم. اما بعضی از افراد انگار به طور بیمارگونه ای دروغگو هستند! یعنی نمی توانند در م. یکی از اقسام دروغ بیان مطلبی بر زبان است که با حقیقت و واقعیت یکی نیست که این نوع دروغ حرام بوده و مانع سالک است. دروغ اقسام و مراتب مختلفی دارد همین که سالک عزم بر انجام ترک گناه می کند یا عزم بر انجام مراقبه و مجاهده میکند و پس از مدتی این موضوع را فراموش می کند این نیز خود نوع نوعی دروغ است که وی به خود گفته است...... در این چهار جلسه حضرت محمد شجاعی به تبیین مراتب دروغ و موانعی که بر سر راه سالک ایجاد میکند می پردازند. ما انسان ها دروغ گوییم
ما انسان ها دروغ گوییم. ما به خودمان، به احساساتمان، به اطرافیانمان، به دوستانمان و به خانواده مان دروغ می گوییم.
دروغ فقط در رفتن از مشق های مدرسه و یا غر های رئیس شرکت از تاخیر های پی د ی نیست.
گاهی اوقات دروغ خیلی دل نشین تر از واقعیت است. اینکه تصور کنی ح خوب است و اینکه به خود بگویی اینجا همه چیز آرا. تو این دنیا هیچی بی جواب نمیمونه  مطمئن باش اگه ی بهت دروغ گفت روزی ی گیرش میاد بهش دروغ می گه مطمئن باش اگه دلت رو ش تن روزی یکی دیگه دلش رو می شکنه مطمئن باش اگه غرورت رو ش تن روزی یکی دیگه غرورشون رو می شکنه  مطمئن باش اگه بهت تهمت زدن روزی خودشون گرفتار همون تهمت میشن با عد خداست که قلبم آروم میشه  دروغ چیست؟ بزرگترین درد جامعه و ریشه بیشینه مشکلات امروزی ماست. دروغ وارونه جلوه دادن حقیقیت است. دروغ بیان ناراستی است. دروغ ای است بین خود راستین با خود نمایشی. دروغ جدا کننده شخصیت واقعی یک فرد با شخصیت اجتماعی و خانوادگی اوست. برای نشان دادن نه آنچه هستیم بلکه آنچه می خواهند باشیم دروغ می گوییم. اگر بخواهیم فهرست مصائب کشور را ردیف کنیم قطعاً دروغگویی در عناوین بالای فهرست خواهد آمد. مبارزه با دروغ، چه در میان مسؤولان راست و چپ باشد، چه در بین رسانه های اصولگرا و اصلاح طلب و چه در سایر مناسبات فردی و اجتماعی، یکی از مهم ترین ا امات ایران امروز است. هیچ کشوری با دروغ، پیشرفت نخواهد کرد، مگر آن که پیشرفتش هم دروغ باشد. - ی که سخنانش نه راست است و نه دروغ ، فیلسوف است. ی که راست و دروغ برای او یکی است متملق و چاپلوس است. . ی که پول میگیرد تا دروغ بگوید دلال است.. ی که دروغ می گوید تا پول بگیرد گداست. . ی که پول می گیرد تا راست و دروغ را تشخیص دهد قاضی است. . ی که پول می گیرد تا راست را دروغ و دروغ را راست جلوه دهد است. . ی که جز راست چیزی نمی گوید بچه است. . ی که ب. 1 ای کاش قلبهای پریشان ، دروغ بود یا داستان شام غریبان ، دروغ بود 2 ای کاش کوفه لحظه ای از خویش ، شرم داشت یا روزگار قحطی وجدان ، دروغ بود 3 ای کاش سنگ و چوب ز هر بام میزبان بر کاروان خسته مهمان ، دروغ بود 4 ای کاش روی گونه گلبرگهای خیس شلاقهای باد زمستان ، دروغ بود 5 ای کاش محفل طرب و مجلس یا خیزران و ضربه به دندان ، دروغ بود 6 ای کاش تازیا. با مشخص شدن ادعای دروغین ترامپ مبنی بر وجود نوار مکالمه با رئیس سابق اف بی آی، نیویورک تایمز فهرستی از دروغ های وی پس از مراسم تحلیف را منتشر کرد. تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس با انتقاد از عباس ی راه و شهر سازی گفت: ی در صحن مجلس دروغ گفت از جمله گفت که ۱۳ آذربایجان شرقی در نامه ای از وی حمایت د که این یک دروغ محض بود. دونالد ترامپ در هر 33 روزی ریاست جمهوریش یک بار یا بیشتر دروغ گفته یا اطلاعات گمراه کننده داده است. دروغ خودش جهنم است اگرشماعمیق شوید متوجه می شوید که همین الان دروغ آتش است به محض اینکه آدم دروغ می گوید نظام فکری اش به هم می خوردوتمرکز حواسش را ازدست می دهد و کم حافظه می شود و هزار عیب روانی پیدا می کند آدم های دروغگو از سلامت فکر برخوردار نیستند تمرکز حواس که عامل خلاقیت است درآنها ازبین می رود چون آدم دروغگو اضطراب دارد چون می . محبوبم اگر به تو دروغ بگویم
قطع گردد و ناکام شود زبانم
از خوشبختیِ گفتنِ دوستت دارم

محبوبم اگر به تو دروغ بنویسم
خشک شود و محروم بماند دستم
از خوشبختیِ نوازشِ تن تو

محبوبم اگر چشمانم به تو دروغ بگویند
مثل اشک های دو چشم پشیمان
بر دست هایم جاری شوند
و هرگز تو را نبینند

ناظم حکمت
مترجم : مجتبی نهانی خیلی جالبه حتما بخونید

ی که سخنانش نه راست است و نه دروغ* *فیلسوف است**
* * ی که راست و دروغ برای او یکی است،* *چاپلوس است**
* * ی که پول می گیرد تا دروغ بگوید،* *دلال است*
* * ی که دروغ می گوید تا پول بگیرد،* *گدا است*
* * ی که پول می گیرد تا راست و دروغ را تشخیص دهد،* *قاضی است**
**
* * ی که پول می گیرد تا راست را دروغ و دروغ را را. خدا مرحوم آیت الله صاحب ا مانی بروجردی را رحمت کند؛ شبی بالای منبر گفت :

« پدری سه پسر داشت ، او گفت پسر اولی هیچ وقت دروغ نمی گوید و هر حرفی می زند راست است؛

پسر دومی هیچ وقت راست نمی گوید و هر چی حرف می زند دروغ است؛

اما خدا این پسر سومی رو مرگ بدهد ، گاهی راست می گوید و گاهی دروغ !

لذا ما رو گیج و سرگردان کرده ، ن. یه عزیزی بهم گفت:" هیچ وقت به فضای مجازی اعتماد نکن."
گفتم: چرا؟!
گفت: مثلا خودم؛ ممکن بود من هزار تا دروغ بهت بگم. هزار جور فریب. بعد اگه یه روزی میفهمیدی اینا همش دروغ بوده، نابود میشدی!
امروز می خواهیم در مورد دروغ هایی صحبت کنیم که به خودمان می گوییم. این ها برخی از دروغ های رایجی… ی که سخنانش نه راست است و نه دروغ ، فیلسوف است .
ی که راست و دروغ برای او یکی است متملق و چاپلوس است .
ی که پول میگیرد تا دروغ بگوید دلال است .
ی که دروغ می گوید تا پول بگیرد گداست .
ی که پول می گیرد تا راست و دروغ را تشخیص دهد قاضی است .
ی که پول می گیرد تا گاهی راست را دروغ و دروغ را راست جلوه دهد است .
ی که جز راست چیزی نمی گوید بچه است .
ی که به خودش هم دروغ می گوید متکبر و خود پسند است .
ی که دروغ خودش را باور می کند ابله است .
ی که سخنان دروغش شیرین است شاعر است .
ی که اصلا دروغ نمی گوید مرده است .
ی که دروغ می گوید و قسم هم می خورد بازاری است .
ی که دروغ می گوید و خودش هم نمی فهمد پر حرف است .
ی که مردم سخنان دروغ او را راست می پندارند سیاستمدار است .
ی که مردم سخنان راست او را دروغ می پندارند و به او می خندند دیوانه است . رفاه گفت: ادعای پرداخت یارانه ۲۵۰هزار تومانی دروغ بزرگ است و بدترین دروغ، دروغ به فقرا است.این هنر نیست که ما ۲۰۰یا۳۰۰ هزار تومان در جیب افراد بگذاریم و در مدت ۴ ماه به اشکال مختلف ۴برابر آن را از جیب او خارج کنیم. متــــــــاسفم… نه برای تو که دروغ برایــــت خـــود زندگیست… نه برای خودم که دروغ تنهـــا خط قرمز زندگیـــستــــ بـــرایم…. متاسفم که چرا مزه ے عشـــــــق را…. از دستـــــــــ تــــــو چشیــــدم…. تا همیشه در شکـــــــــــ دروغ بودنش بمـــانم….
چند دروغ رایج بین ما ایرانیان امروز : ۱-کار که عار نیست! ۲ -پول که شخصیت نمیاره! ۳-فکر کردی چی ، مملکت قانون داره ! ۴ -تلاش کنی به هرچی که بخوای می رسی! ۵- پول چرک کف دسته ! ۶-بچه دختر ، پسرش فرق نمیکنه! ۷-و پر کاربردترین دروغ :پشت تلفن"اونم سلام میرسونه" ... و مهمترین دروغ " نابرده رنج ، گنج میسر نمی شود !!!" روایتی از حضرت علی(ع)درباره دروغ گفتن را در اینجا بخوانید. آیا دروغ به شوخی حرام است؟دروغ گفتن به شوخی عذاب ندارد، ولی شایسته است این کار انجام نشود. در روایات از دروغ گفتن به شوخی هم مذمت و نهی شده است. 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] اشکی که هنگام ش ت می ریزیم ،همان عرقیست که هنگام تلاش نریخته ایم. چگونه دروغ نگوییم چگونه افراد دروغگو را تشخیص دهیم چرا نباید دروغ بگوییم چرا دروغ میگوییم دروغگو دروغ گفتن دروغ , چرا برخی از افراد به یکدیگر دروغ میگویند, ورانی ๑۩۞۩๑ . . . حـــرف آخـــر . . . ๑۩۞۩๑ روزی دروغ به حقیقت گفت: میل داری با هم به دریا برویم و شنا کنیم؟ حقیقت ساده لوح پذیرفت و گول خورد. آن دو با هم به کنار ساحل رفتند.وقتی به ساحل رسیدند حقیقت لباسهایش را در آورد. دروغ حیله گر لباسهای او را پوشید و رفت.از آن روز همیشه حقیقت و زشت است، اما دروغ درلباس حقیقت با ظاهری آراسته نمایان می شود. چند مدت پیش ی را در جایی دیدم جایی که لوازم خیاطی میفروخت و ی که ....... نمیدانم چی شد قلبم وایساد غم بزرگی بر قلبم وارد شد و من ش تم و دروغ مرا ش ت دروغ و باور یک دروغ . و هنوز نمیدانم چی بر سر این قلبم در امد تا دیدم دنیا بر سرم چرخید یاورم برام سخت بود اما دیدم دنیای ریا و تزویر را و ش تم چرا ؟ من مگه چیکار کرده بودم منو با یکی عوض کردی و فهم.