روزی دروغ به حقیقت گفت

به نقل از خبرگزاریها در مورد روزی دروغ به حقیقت گفت : دروغ کار آدمای ترسوئه ک می ترسن حقیقت رو بگن و مرود سرزنش قرار بگیرن دروغ کار آدمایی هست ک کارشون رو درست انجام نمیدن و مجبور میشن دروغ بگن دروغ کار افرادیه ک می خوان خیلی چیزها رو وارونه نشون بدن و......... با همه اینها دوست داریم ک دروغگو بمونیم تمرین کنیم شجاع باشیم و درستکار و راستگو روزی دروغ به حقیقت گفت : مــــیل داری با هم به دریـــا برویم و شنـــا کنیم ؟
حقیقــت ساده لــوح پذیرفت و گول خورد . . . آن دو با هم به کنار ساحل رفتند ، وقتی به
ساحل رسیدند حقیقت لباسهایش را در آورد . دروغ حیلــــه گـــر لباسهای او را پوشید و
رفت . . . … … … … … … …
از آن روز همیشه حقیقت عــــریان و زشت است ، اما دروغ در لبــــــاس حقیقت با ظاهری
آراسته نمایان می شود . گیرم تدبیر ندارید؛ آیا رحم و انصاف هم ندارید؟! رحمانی! چه دروغ بزرگی! تدبیر! چه دروغ بزرگی! اعتدال! چه دروغ بزرگی! لغو همه تحریم ها در همان روز اجرای ! چه دروغ بزرگی! فتح الفتوح! چه دروغ بزرگی! ، سایه شوم جنگ را از سر این کشور دور کرد! چه دروغ بزرگی! آمار رشد اقتصادی! چه دروغ بزرگی! از رکود عبور کرده ایم! چه دروغ بزرگی! دروغ و بی ایمانی . . . اساس دروغ از آنجا شناخته می شود که شخص دروغ گو سعی می کند حقیقت را از دیگری پنهان کند یا به تعبیری حق دانستن حقیقت را از مخاطب می د. دروغ از آنجا شروع می شود که شخص دروغ گو حقیقت را می داند ولی می خواهد آن را مخفی کند ............
دروغ گفتن بخش غیر قابل جدا شدن از زندگی بسیاری از انسان ها است. هر روز به دلایل مختلف، مهم یا غیر مهم انسان ها به یکدیگر دروغ می گویند. دروغ هایی مانند توجیه دیر رسیدن یا تعریف از لباس جدید و زشت یک دوست برای ناراحت ن او، تا دروغ های مهمی مانند رزومه کاذب یا قیمت دروغ یک جنس. اما ریشه واقعی این رفتار در چیست؟ و از چه زمانی بین انسان ها پ. می گویند :روزی دروغ به حقیقت گفت:
میل داری به شنا برویم؟
حقیقت از سر حسن نیت پذیرفت
لباسهایش را درآورد و به دریا رفت
و دروغ لباس های او را پوشید و رفت
از آن روز دیگر در منظر بی بصیرت ها حقیقت و زشت است و دروغ ظاهری آراسته و زیبا و حق بجانب ...!!!
سما مخاطب محترم از این بازار آشفته چه میکشید؟ تیلرسون، پشت هر دروغ، دروغی دیگر می سازد چرا که همیشه دروغ، دروغ می آورد. در هر حال، تیلرسون بخشی از یک طبقه جدید است که حقایق را به شدت تحریف می کند. دروغ و حقیقت بودا می گفت دروغ در آغاز شیرین و در پایان بسیار تلخ است و حقیقت در آغاز تلخ و در پایان بسیار شیرین است بودا درست می گفت، حقیقت تلخ است. نه اینکه خود حقیقت تلخ باشد، بلکه چون ما مدتی طولانی در دروغ زندگی کرده ایم، وقتی حقیقت وارد شود دروغ های ما از هم می پاشند و این درد آور است. و حقیقت هیچگاه سازش نمی کند. وقتی از راه برسد ت. روزی دروغ به حقیقت گفت: دوست داری با هم به دریا برویم و شنا کنیم؟ حقیقت پذیرفت، با هم به کنارساحل رفتند. وقتی به ساحل رسیدند، حقیقت لباس هایش را درآورد. دروغِ حیله گر لباس های او را پوشید و رفت... از آن روز همیشه حقیقت و زشت است اما دروغ در لباس حقیقت با ظاهری آراسته نمایان می شود. مردی از حضرت علی(ع) تقاضا می کند که او را از یکی از گناهانی که به نظر او مهم است، منع کند. حضرت از مرد می خواهد که هرگز دروغ نگوید. مرد از میخانه ای می گذرد و تصمیم می گیرد بخورد، اما فوراً با خود می شد که اگر حضرت علی(ع) از او حقیقت را بپرسد نمی تواند دروغ بگوید و از تصمیم خود منصرف می شود. پس از مدتی مرد هوس می کند، اما به علت آنکه قسم خورده است دروغ نگوید، از آن گناه نیز صرف نظر می کند. روزی مرد به دیدن حضرت می رود و به او می گوید که تازه متوجه شده که دروغ منشأ تمام گناهان است.
 اس ام اس های دروغ گفتن جدید (4)

ها هم دروغ میگن با اینکه تنهان همش میگن مـــــا

++++++++++جدیدترین اس ام اس دروغ گفتن+++++++++به یک دیگر دورغ نگویید
آدم است ،
باور می کند ،
دل می بندد

++++++++++جدیدترین اس ام اس دروغ گفتن+++++++++

ترجیح می دهم حقیقتی آزارم بده، تا اینکه دروغی آرومم کنه .

++++++++++جدیدترین اس ام اس دروغ گفتن+++++++++میشل پوآکار: لازم نیس دروغ بگیم.درست مثل بازی گفتن حقیقت بهترین روشه .بقیه فکر می کنند داری بلوف میزنی پس برنده تویی

++++++++++جدیدترین اس ام اس دروغ گفتن+++++++++

دروغ می گــــــویی تا من خوشــــــحال شوم!
و من احمــــــق می شوم… تا تو دلگیــــــر نشوی. .!!!!

++++++++++جدیدترین اس ام اس دروغ

گفتن+++++++++

جز من اگرت عاشق و شیداست بگو
ور میل دلت به جانب ماست بگو
ور هیچ مرا در دل تو جاست بگو
گر هست بگو،نیست بگو،راست بگو…!

++++++++++جدیدترین اس ام اس دروغ گفتن+++++++++

مــن می بافم …
تــو می بافی …
مــن برای تــو کلاه
تا سرت را گرم کنم …
تــو برای مـن دروغ
تا دلم را گرم کنی

++++++++++جدیدترین اس ام اس دروغ گفتن+++++++++

شیرین نمیشود طعم تلخ دروغ هایی که به خوردم دادی……..!!!!!!!

++++++++++جدیدترین اس ام اس دروغ گفتن+++++++++

گرگه در خونه بزبزقندی رو میزنه؟
شنگول میگه: کیه؟
گرگه میگه : منم آقا گرگه
شنگول و منگول و حبه انگور تحت تاثیر صداقتش قرار میگیرن و درو باز میکنن

++++++++++جدیدترین اس ام اس دروغ گفتن+++++++++

دلم واسه میسوزه … ! دروغ نگفت. تظاهر نکرد… حتی به قیمت ا اجش از بهشت…

 اس ام اس های دروغ گفتن جدید (4)

ها هم دروغ میگن با اینکه تنهان همش میگن مـــــا

++++++++++جدیدترین اس ام اس دروغ گفتن+++++++++به یک دیگر دورغ نگویید
آدم است ،
باور می کند ،
دل می بندد

++++++++++جدیدترین اس ام اس دروغ گفتن+++++++++

ترجیح می دهم حقیقتی آزارم بده، تا اینکه دروغی آرومم کنه .

++++++++++جدیدترین اس ام اس دروغ گفتن+++++++++میشل پوآکار: لازم نیس دروغ بگیم.درست مثل بازی گفتن حقیقت بهترین روشه .بقیه فکر می کنند داری بلوف میزنی پس برنده تویی

++++++++++جدیدترین اس ام اس دروغ گفتن+++++++++

دروغ می گــــــویی تا من خوشــــــحال شوم!
و من احمــــــق می شوم… تا تو دلگیــــــر نشوی. .!!!!

++++++++++جدیدترین اس ام اس دروغ

گفتن+++++++++

جز من اگرت عاشق و شیداست بگو
ور میل دلت به جانب ماست بگو
ور هیچ مرا در دل تو جاست بگو
گر هست بگو،نیست بگو،راست بگو…!

++++++++++جدیدترین اس ام اس دروغ گفتن+++++++++

مــن می بافم …
تــو می بافی …
مــن برای تــو کلاه
تا سرت را گرم کنم …
تــو برای مـن دروغ
تا دلم را گرم کنی

++++++++++جدیدترین اس ام اس دروغ گفتن+++++++++

شیرین نمیشود طعم تلخ دروغ هایی که به خوردم دادی……..!!!!!!!

++++++++++جدیدترین اس ام اس دروغ گفتن+++++++++

گرگه در خونه بزبزقندی رو میزنه؟
شنگول میگه: کیه؟
گرگه میگه : منم آقا گرگه
شنگول و منگول و حبه انگور تحت تاثیر صداقتش قرار میگیرن و درو باز میکنن

++++++++++جدیدترین اس ام اس دروغ گفتن+++++++++

دلم واسه میسوزه … ! دروغ نگفت. تظاهر نکرد… حتی به قیمت ا اجش از بهشت…

روزی دروغ به حقیقت گفت: میل داری با هم به دریا برویم وشنا کنیم . حقیقت ساده لوح پذیرفت گول خورد. آن دو باهم به کنار ساحل رفتند. وقتی به ساحل رسیدند حقیقت لباس هایش را در آورد. دروغ حیله گر لباسهای او را پوشید و رفت. از آن روز همیشه حقیقت و زشت است. اما دروغ در لباس حقیقت باظاهری آراسته نمایان میشود. - ی که سخنانش نه راست است و نه دروغ ، فیلسوف است. ی که راست و دروغ برای او یکی است متملق و چاپلوس است. . ی که پول میگیرد تا دروغ بگوید دلال است.. ی که دروغ می گوید تا پول بگیرد گداست. . ی که پول می گیرد تا راست و دروغ را تشخیص دهد قاضی است. . ی که پول می گیرد تا راست را دروغ و دروغ را راست جلوه دهد است. . ی که جز راست چیزی نمی گوید بچه است. . ی که به خودش هم دروغ می گوید متکبر و خود پسند است. . ی که دروغ خودش را باور می کند ابله است. . ی که سخنان دروغش شیرین است شاعر است. . ی که علی رغم میل باطنی خود دروغ می گوید زن و شوهر است. . ی که اصلا دروغ نمی گوید مرده است. . ی که دروغ می گوید و قسم هم می خورد بازاری است. . ی که دروغ می گوید و خودش هم نمی فهمد پر حرف است. . ی که مردم سخنان دروغ او را راست می پندارند سیاستمدار است. ی که مردم سخنان راست او را دروغ می پندارند و به او می خندند دیوانه است.... وقتی که توی دستها ساز دروغ است لبها پر از تصنیف و آواز دروغ است... دنیا پراز نامردی و مکر ودورویی دیگر چه پایانی در آغاز دروغ است؟ اینجا صداقت مرده و نوری ندارد در چشمها یک آسمان راز دروغ است پرواز را در واقعیت نیست مفهوم ما هرچه می بینیم پرواز دروغ است.. بر مردگان هرگز بخشد زندگی دنیا پر از اظهار اعجاز دروغ است... شکیباشهیدی خدایا خسته شدم از این حس های پوچ ، خسته شدم از این همه دروغ. تنم میلرزد وقتی دوستت دارم ها بوی هوس میدهند به خاک س میشوم وقتی مردم با دروغ به عشق میپردازند چه روح هایی که به دست هوس به قتل نرسیدند چه عشق هایی که به زیر پای دروغ ش ته شدند ازامروز قیام خواهم کرد بر علیه تمامی دروغ ها . آری من تنها هستم اما روحم پر از احساسات است و با تمامی . تو را می سپارم به شب که شب شهر یک دستی است کز حقیقت شهر یکرنگ بی رنگ پستی است تو را می سپارم به شب که هرگز به راهی چراغی را کز دروغ نیفروخته تو را می سپارم به شک تا گلوگیرم نگردد زخم شب تو را میسپارم به شبهای زمستانی مبادا که هذیان گردد این تب تو را می سپارم به شک به شب تا که فردا نپوچم به راستی یک دروغ #شهادت دروغ ✅ مجازات شهادت دروغ سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا جزای نقدی به میزات یک و نیم میلیون ریال تا دوازده میلیون ریال میباشد.
✅ جرم شهادت دروغ در صورتی مجازات دارد که ادای شهادت در دادگاه و نزد مقامات رسمی صورت گرفته باشد. ✳️ مجازات جرم شهادت دروغ مطلق است و این عمل چه منجر به ضرر مالی شود و چه به شخصی بیانجامد مجازات ی ا. توی تمام رابطه ها، هیچ چیزی به اندازه ی دروغ گفتن یا دروغ شنیدن، ت یب کننده نیست... ی در صحن مجلس دروغ گفت از جمله گفت که ۱۳ آذربایجان شرقی در نامه ای از وی حمایت د که این یک دروغ محض بود. با یادآوری انتخابات 92 گفت: ما از روز اول با هم تصمیم گرفتیم با راستگویی و شفافیت مسیر ائتلای کشور را ادامه دهیم. اگر روزی در این کشور دروغگویی رواج پیدا کند، پیشرفت از کشور رخت بر می بندد. ما سالها آمار و حرفهای دروغ را شنیدیم و رسیدن به لبه پرتگاه را دیدیدم. امروز دیگر ملت ما آماده شنیدن دروغ جدید در کشورمان نیستند. " راست و دروغ " ی که سخنانش نه راست است و نه دروغ ، فیلسوف است.
ی که راست و دروغ برای او یکی است متملق و چاپلوس است.
ی که پول میگیرد تا دروغ بگوید دلال است.
ی که دروغ می گوید تا پول بگیرد گداست.
ی که پول می گیرد تا راست و دروغ را تشخیص دهد قاضی است.
ی که پول می گیرد تا گاهی راست را دروغ و دروغ را راست جلوه دهد است.
ی که ج. یک داستان کوچولو : روزی دروغ به حقیقت گفت: میل داری با هم به دریا برویم و شنا کنیم؟ حقیقت ساده لوح پذیرفت و گول خورد. آن دو با هم به کنار دریا رفتند. وقتی به ساحل رسیدند حقیقت لباس هایش را درآورد. دروغ حیله گر لباس های او را پوشید و رفت. از آن روز همیشه حقیقت و زشت است اما دروغ در لباس حقیقت با ظاهری آراسته نمایان میشود! kamyab.ir کمیاب ترین های وب فارسی ترس این روزهایم این است که همه شک هایم تبدیل به واقعیت می شوند...
آدم ها خیلی ساده دروغ می گویند و برای چه را احتمالا خودشان هم نمی دانند.
سعی می کنم زیاد دروغ نگویم!
دروغ دروغه. فرقی نمی کنه عمدی باشه یا مصلحتی یا از رو شوخی گفته بشه. میگن وقتی ی دروغ میگه بوی تعفنی ازش بلند میشه و تا عرش میره. اون وقت تمام فرشته های خدا نفرینش می کنن. انقد که بده. انقد که متعفنه. شاید یه دروغ کوچیک و از رو شوخی که برا هیچ مهم نباشه زندگی یکی رو اب کنه. مثه دروغ رفیق من که امروزم رو اب کرد. که نگرانم کرد. که منو ترسوند. .
از صادق(ع) پرسیدند: آیا کذاب ی است که درباره چیزی دروغ می گوید؟
حضرت فرمود: «لا... ولکن المطبوع علی الکذب» نه، کذاب ی است که به دروغ خوگرفته باشد! (بحارالانوار، ج 69، ص 250)
در روایتی دیگر از باقر(ع) آمده است که حضرت سجاد(ع) به فرزندان خود می فرمود: از هر دروغ کوچک و بزرگ و جدی و شوخی بپر د، که آدمی چون دروغ کوچک گفت، بر دروغ بزرگ جرئت. ما انسان ها دروغ گوییم
ما انسان ها دروغ گوییم. ما به خودمان، به احساساتمان، به اطرافیانمان، به دوستانمان و به خانواده مان دروغ می گوییم.
دروغ فقط در رفتن از مشق های مدرسه و یا غر های رئیس شرکت از تاخیر های پی د ی نیست.
گاهی اوقات دروغ خیلی دل نشین تر از واقعیت است. اینکه تصور کنی ح خوب است و اینکه به خود بگویی اینجا همه چیز آرا. تو این دنیا هیچی بی جواب نمیمونه  مطمئن باش اگه ی بهت دروغ گفت روزی ی گیرش میاد بهش دروغ می گه مطمئن باش اگه دلت رو ش تن روزی یکی دیگه دلش رو می شکنه مطمئن باش اگه غرورت رو ش تن روزی یکی دیگه غرورشون رو می شکنه  مطمئن باش اگه بهت تهمت زدن روزی خودشون گرفتار همون تهمت میشن با عد خداست که قلبم آروم میشه  دروغ چیست؟ بزرگترین درد جامعه و ریشه بیشینه مشکلات امروزی ماست. دروغ وارونه جلوه دادن حقیقیت است. دروغ بیان ناراستی است. دروغ ای است بین خود راستین با خود نمایشی. دروغ جدا کننده شخصیت واقعی یک فرد با شخصیت اجتماعی و خانوادگی اوست. برای نشان دادن نه آنچه هستیم بلکه آنچه می خواهند باشیم دروغ می گوییم. اگر بخواهیم فهرست مصائب کشور را ردیف کنیم قطعاً دروغگویی در عناوین بالای فهرست خواهد آمد. مبارزه با دروغ، چه در میان مسؤولان راست و چپ باشد، چه در بین رسانه های اصولگرا و اصلاح طلب و چه در سایر مناسبات فردی و اجتماعی، یکی از مهم ترین ا امات ایران امروز است. هیچ کشوری با دروغ، پیشرفت نخواهد کرد، مگر آن که پیشرفتش هم دروغ باشد. - ی که سخنانش نه راست است و نه دروغ ، فیلسوف است. ی که راست و دروغ برای او یکی است متملق و چاپلوس است. . ی که پول میگیرد تا دروغ بگوید دلال است.. ی که دروغ می گوید تا پول بگیرد گداست. . ی که پول می گیرد تا راست و دروغ را تشخیص دهد قاضی است. . ی که پول می گیرد تا راست را دروغ و دروغ را راست جلوه دهد است. . ی که جز راست چیزی نمی گوید بچه است. . ی که ب. 1 ای کاش قلبهای پریشان ، دروغ بود یا داستان شام غریبان ، دروغ بود 2 ای کاش کوفه لحظه ای از خویش ، شرم داشت یا روزگار قحطی وجدان ، دروغ بود 3 ای کاش سنگ و چوب ز هر بام میزبان بر کاروان خسته مهمان ، دروغ بود 4 ای کاش روی گونه گلبرگهای خیس شلاقهای باد زمستان ، دروغ بود 5 ای کاش محفل طرب و مجلس یا خیزران و ضربه به دندان ، دروغ بود 6 ای کاش تازیا. با مشخص شدن ادعای دروغین ترامپ مبنی بر وجود نوار مکالمه با رئیس سابق اف بی آی، نیویورک تایمز فهرستی از دروغ های وی پس از مراسم تحلیف را منتشر کرد. تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس با انتقاد از عباس ی راه و شهر سازی گفت: ی در صحن مجلس دروغ گفت از جمله گفت که ۱۳ آذربایجان شرقی در نامه ای از وی حمایت د که این یک دروغ محض بود. دونالد ترامپ در هر 33 روزی ریاست جمهوریش یک بار یا بیشتر دروغ گفته یا اطلاعات گمراه کننده داده است. دروغ خودش جهنم است اگرشماعمیق شوید متوجه می شوید که همین الان دروغ آتش است به محض اینکه آدم دروغ می گوید نظام فکری اش به هم می خوردوتمرکز حواسش را ازدست می دهد و کم حافظه می شود و هزار عیب روانی پیدا می کند آدم های دروغگو از سلامت فکر برخوردار نیستند تمرکز حواس که عامل خلاقیت است درآنها ازبین می رود چون آدم دروغگو اضطراب دارد چون می . محبوبم اگر به تو دروغ بگویم
قطع گردد و ناکام شود زبانم
از خوشبختیِ گفتنِ دوستت دارم

محبوبم اگر به تو دروغ بنویسم
خشک شود و محروم بماند دستم
از خوشبختیِ نوازشِ تن تو

محبوبم اگر چشمانم به تو دروغ بگویند
مثل اشک های دو چشم پشیمان
بر دست هایم جاری شوند
و هرگز تو را نبینند

ناظم حکمت
مترجم : مجتبی نهانی خیلی جالبه حتما بخونید

ی که سخنانش نه راست است و نه دروغ* *فیلسوف است**
* * ی که راست و دروغ برای او یکی است،* *چاپلوس است**
* * ی که پول می گیرد تا دروغ بگوید،* *دلال است*
* * ی که دروغ می گوید تا پول بگیرد،* *گدا است*
* * ی که پول می گیرد تا راست و دروغ را تشخیص دهد،* *قاضی است**
**
* * ی که پول می گیرد تا راست را دروغ و دروغ را را. خدا مرحوم آیت الله صاحب ا مانی بروجردی را رحمت کند؛ شبی بالای منبر گفت :

« پدری سه پسر داشت ، او گفت پسر اولی هیچ وقت دروغ نمی گوید و هر حرفی می زند راست است؛

پسر دومی هیچ وقت راست نمی گوید و هر چی حرف می زند دروغ است؛

اما خدا این پسر سومی رو مرگ بدهد ، گاهی راست می گوید و گاهی دروغ !

لذا ما رو گیج و سرگردان کرده ، ن. یه عزیزی بهم گفت:" هیچ وقت به فضای مجازی اعتماد نکن."
گفتم: چرا؟!
گفت: مثلا خودم؛ ممکن بود من هزار تا دروغ بهت بگم. هزار جور فریب. بعد اگه یه روزی میفهمیدی اینا همش دروغ بوده، نابود میشدی!
امروز می خواهیم در مورد دروغ هایی صحبت کنیم که به خودمان می گوییم. این ها برخی از دروغ های رایجی… ی که سخنانش نه راست است و نه دروغ ، فیلسوف است .
ی که راست و دروغ برای او یکی است متملق و چاپلوس است .
ی که پول میگیرد تا دروغ بگوید دلال است .
ی که دروغ می گوید تا پول بگیرد گداست .
ی که پول می گیرد تا راست و دروغ را تشخیص دهد قاضی است .
ی که پول می گیرد تا گاهی راست را دروغ و دروغ را راست جلوه دهد است .
ی که جز راست چیزی نمی گوید بچه است .
ی که به خودش هم دروغ می گوید متکبر و خود پسند است .
ی که دروغ خودش را باور می کند ابله است .
ی که سخنان دروغش شیرین است شاعر است .
ی که اصلا دروغ نمی گوید مرده است .
ی که دروغ می گوید و قسم هم می خورد بازاری است .
ی که دروغ می گوید و خودش هم نمی فهمد پر حرف است .
ی که مردم سخنان دروغ او را راست می پندارند سیاستمدار است .
ی که مردم سخنان راست او را دروغ می پندارند و به او می خندند دیوانه است . رفاه گفت: ادعای پرداخت یارانه ۲۵۰هزار تومانی دروغ بزرگ است و بدترین دروغ، دروغ به فقرا است.این هنر نیست که ما ۲۰۰ یا۳۰۰ هزار تومان در جیب افراد بگذاریم و در مدت ۴ ماه به اشکال مختلف ۴برابر آن را از جیب او خارج کنیم. متــــــــاسفم… نه برای تو که دروغ برایــــت خـــود زندگیست… نه برای خودم که دروغ تنهـــا خط قرمز زندگیـــستــــ بـــرایم…. متاسفم که چرا مزه ے عشـــــــق را…. از دستـــــــــ تــــــو چشیــــدم…. تا همیشه در شکـــــــــــ دروغ بودنش بمـــانم….
چند دروغ رایج بین ما ایرانیان امروز : ۱-کار که عار نیست! ۲ -پول که شخصیت نمیاره! ۳-فکر کردی چی ، مملکت قانون داره ! ۴ -تلاش کنی به هرچی که بخوای می رسی! ۵- پول چرک کف دسته ! ۶-بچه دختر ، پسرش فرق نمیکنه! ۷-و پر کاربردترین دروغ :پشت تلفن"اونم سلام میرسونه" ... و مهمترین دروغ " نابرده رنج ، گنج میسر نمی شود !!!" روایتی از حضرت علی(ع)درباره دروغ گفتن را در اینجا بخوانید. آیا دروغ به شوخی حرام است؟دروغ گفتن به شوخی عذاب ندارد، ولی شایسته است این کار انجام نشود. در روایات از دروغ گفتن به شوخی هم مذمت و نهی شده است. 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] اشکی که هنگام ش ت می ریزیم ،همان عرقیست که هنگام تلاش نریخته ایم. چگونه دروغ نگوییم چگونه افراد دروغگو را تشخیص دهیم چرا نباید دروغ بگوییم چرا دروغ میگوییم دروغگو دروغ گفتن دروغ , چرا برخی از افراد به یکدیگر دروغ میگویند, ورانی ๑۩۞۩๑ . . . حـــرف آخـــر . . . ๑۩۞۩๑ روزی دروغ به حقیقت گفت: میل داری با هم به دریا برویم و شنا کنیم؟ حقیقت ساده لوح پذیرفت و گول خورد. آن دو با هم به کنار ساحل رفتند.وقتی به ساحل رسیدند حقیقت لباسهایش را در آورد. دروغ حیله گر لباسهای او را پوشید و رفت.از آن روز همیشه حقیقت و زشت است، اما دروغ درلباس حقیقت با ظاهری آراسته نمایان می شود. چند مدت پیش ی را در جایی دیدم جایی که لوازم خیاطی میفروخت و ی که ....... نمیدانم چی شد قلبم وایساد غم بزرگی بر قلبم وارد شد و من ش تم و دروغ مرا ش ت دروغ و باور یک دروغ . و هنوز نمیدانم چی بر سر این قلبم در امد تا دیدم دنیا بر سرم چرخید یاورم برام سخت بود اما دیدم دنیای ریا و تزویر را و ش تم چرا ؟ من مگه چیکار کرده بودم منو با یکی عوض کردی و فهم. بالا رفتیم، ماست بود. پایین اومدیم دوغ بود.. از هرچیز دیگری سخت تر برای من، این است که قبول کنم آن چه که به من گفتی دروغ بود. هیچ چیز تا این اندازه دلم را نمی شکند. وقتی با من حرف می زنی، من به تو اعتماد می کنم. دلم را صاف می کنم و آن چه را که می گویی، می پذیرم. وقتی که می فهمم دروغ بوده، بیشتر از فریب خوردن احمقانه ی من، دردآورتر از آن، آس. به نام او روزی دروغ به حقیقت گفت: مــــیل داری با هم به دریـــا برویم و شنـــا کنیم؟ حقیقــت ساده لــوح پذیرفت و گول خورد. آن دو با هم به کنار ساحل رفتند. وقتی به ساحل رسیدند حقیقت لباسهایش را در آورد. دروغ حیلــــه گـــر لباسهای او را پوشید و رفت. از آن روز همیشه حقیقت عــــریان و زشت است، اما دروغ درلبـاس حقیقت با ظاهری آراسته نمایا.