ریشه های محبت

به نقل از خبرگزاریها در مورد ریشه های محبت : بالاترینِ محبّت ها آن است که، محبّت به خدا باشد، که ی جز او سزاوار محبّت و شایسته ی محبوبیت نیست، و اگر چیزی دیگر هم دوستی را شاید، به واسطه ی انتسابش به اوست. اگر ی چیزی را نه از این جهت دوست داشته باشد، از جهل و قصورش در معرفتِ خداست. پس سزاوار آن است که، آدمی به تمام ذرّات موجودات، محبّت عام داشته باشد. از آن راه که جملگی آنها از آثا.       کاش که روحم با روح اعلای شما و محبینتان آشنا باشد و الفت داشته باشد ؛ یا علی ... چه زیبا از حقیقت عالم « محبت » برداشته ای مولاجان ... اینگونه میشود راز آشنایی های از نظر مردمان عجیب غریب را و راز شدت محبت را دانست ... اینگونه میشود معنا و دلیل محبت را پی برد ... هیچ چون تو ، محبت را نمیشناسد آقاجان ... هیچ ...   قانون محبت . . .محبت قانونی است که سعادت و شادمانی و هماهنگی و همه گونه کامی را برای ما به ارمغان می آورد. محبت دارای اقتداری بیکران است. زیرا محبت قدرت وحدت بخش کل جهان است که توازن، تعادل و هماهنگی می آورد و این محبت، بی وقفه در عالم سرگرم کار است به همین دلیل محبت قادر به انجام کارهایی است که قدرت بشری از انجام آن عاجز است ...............
حسین ع : انی محب به حسین ع هستند که عاشق به خانواده هستند .لذا هر که ایمانش به خداوند بیشتر باشد ،محبت او به خانواده اش ( همسر و فرزندان و فامیل ) بیشتر است و محبت اوهم به دیگران پس یکی از نشانه ها ایمان محبت به دیگران است هیچ دِینی به ی نداشته باشید جز اینکه یکدیگر را پیوسته محبت کنید. زیرا هر که به دیگری محبت کند، در واقع شریعت را به جا می آورد. زیرا احکامِ « مکن»، «قتل مکن»، « ی مکن»، «طمع مورز»، و هر حکم دیگری که باشد، همه در این کلام خلاصه می شود که «همسایه ات را همچون خویشتن محبت نما.» محبت، به همسایۀ خود بدی نمی کند؛ پس محبت تحقق شریعت است. و شما با. کتاب الکترونیکی محبت درمانی پی دی اف همه به محبت جواب می د هند. اساس روابط بر محبت بناست. ذات انسان بر اساس محبت بنا شده است. محبت دارای انرژی بسیار زیادی است. تمام موجودات زنده نیازمند محبت هستند، بچه های کوچک، نوجوانان، جوانان، بزرگسالان، سالمندان وحتی گیاهان و جانوران هم به محبت پاسخ می دهند. جواب محبت هیچ چیز به جز محبت نیست. محبت از عناصر گوناگونی تشکیل شده است.برای این کتاب از به ادامه مطلب مراجعه نمایید. آدم نیاز به محبت داره خدا آدم نیاز به محبت داره تو آدم رو نیازمند به محبت آفریدی شیطون به آدم دروغ گفت که نیاز به امنیت و رفاه داره آدم همه چیز رو برای محبت میده آدم برای گرفتن محبت مشهور میشه پولدار میشه بعد میبینه گول خورده شده برده شیطون خدا آدم گناه داره برای اینکه نیاز به محبت داره تو آدم رو اینجوری آفریدی که خون باید حرکت کنه هم. داشته شاخه هایی که گذاشته بودم ریشه بزنند و نگاه می و قربون صدقه شون میرفتم.. یهو همسر گفت با من بودی؟ گفتم خیر داشتم با گلهام حرف میزدم! یه آهی میکشه و میگه آخه هیچوقت با من انقدر محبت امیز حرف نمیزنی!!! تعجب !! کفتم غلط کردی!! میگه ببین! همیشه با من همینجوری حرف میزنی! :)))))))))) محبت چیست؟از آتش پرسیدم محبت چیست؟ گفت از من سوزانتر است از گل پرسیدم محبت چیست؟ گفت از من زیباتر است از شمع پرسیدم محبت چیست؟ گفت از من عاشق تر است. از خودش پرسیدم تو کیستی؟ گفت نگاهی بیش نیستم
گاه می شم اگر ی بود که هر روز محبت هایمان را مداوم نثارش می کردیم، اگر بی وفایی و بی مهری اش را می دیدیم آیا محبت مان را از او دریغ نمی کردیم؟ چگونه است که خدا با این همه بی وفایی های ما باز هم به ما توجه دارد؟ و حتی به آنان که قبولش هم ندارند، روزی می دهد؟!* « محبت خودرا دریغ نکن»
از محبت تلخها شیرین شود و ز محبت مس ها زرین شود
از محبت نار نوری می شود و ز محبت دیو حوری می شود
از محبت سنگ روغن شود بی محبت موم آهن شود
از محبت حزن شادی می شود و ز محبت غول هادی می شود
از محبت نیش نوشی می شود و ز محبت شیر موشی می شود
از محبت سقم صحت می شود و ز محبت قهر رحمت می شود
از محبت مرده زنده می شود و ز محبت شاه بنده می شود این محبت همه نتیجه دانش است کی گزافه بر چنین تختی نشست "نیروی محبت در اجتماع"نیروی محبت از نظر اجتماعی نیروی عظیم و موثری است . بهترین اجتماع ها آن است که با نیروی محبت اداره شود ، محبت زعیم و زمامدار به مردم و محبت و ارادت مردم به زعیم و زمامدار .علاقه و محبت زمامدار عامل بزرگی است برای ثبات و ادامه حیات حکومت ، و تا عامل محبت نباشد نمی تواند و یا بسیار دشوار است که اجتماعی را ی کند و مردم.
معمولا افرادی که میل به بذل محبت بیش از حد به دیگران دارند، در مقابل افرادی قرار می گیرند که عشق خود را از آنها دریغ می کنند زیرا محبت سالم وقتی درست به کار نمی رود خیلی زود به محبت ناسالم تبدیل می شود و وقتی فردی بدون درخواست، توجه زیادی می بیند ارزشی برای آن قائل نمی شود. افرادی که بیش از حد محبت می کنند از موضوعی هراس دارند؛ هراس .
معمولا افرادی که میل به بذل محبت بیش از حد به دیگران دارند، در مقابل افرادی قرار می گیرند که عشق خود را از آنها دریغ می کنند زیرا محبت سالم وقتی درست به کار نمی رود خیلی زود به محبت ناسالم تبدیل می شود و وقتی فردی بدون درخواست، توجه زیادی می بیند ارزشی برای آن قائل نمی شود. افرادی که بیش از حد محبت می کنند از موضوعی هراس دارند؛ هراس .  اعتدال در محبت به فرزندان

چرا پدرم به من محبت نمی کند و معتقد است که با این کار، من مرد می شوم؟ محبت نیازی اساسی است که همه به خصوص ک ن و نوجوانان به آن نیاز دارند، ممکن است در فرزندی که از محبت و عشق والدین محروم است و احساس می کند کنار گذاشته شده و از این احساس به شدت رنج می برد، ویژگی هایی مانند حسادت، کینه توزی و عقده ای روانی شکل بگیرد. فرزند محروم از محبت خالص والدین، محبت را از منابعی خارج از خانواده، آن هم به هر بهایی می د و چه بسا در این راه، در دام محبت انی می افتد که قصد سوءاستفاده از او را دارند...... دریای محبت و آتشفشان حسادت به نظر می رسد که بخشی مهم از موهبت هایی که تا کنون تاریخ انسانیت به خود دیده است، ناشی از قطره ای از دریای محبت مهربانان بوده و تمام زندگی هایی که تبدیل به جهنم گردیده، با شعله ای از آتشفشان درون حسودان چنان شده است. پس ای دل! در دریای محبت غوطه ور شو و از آتشفشان حسادت هر چه دور تر مان! (علیه السلام) فرمودند: اظهار محبت و دوستى با مردم نیمى از عقل است. محبت شرطی ممنوع
▪️بعضی رفتارهای همسرش آزارش می داد. می خواست غیر مستقیم، رفتار درست را به او نشان دهد. ▫️برای این کار از سلاح محبت استفاده کرد. اما مقداری ناشیانه عمل کرد و این طرز تفکر برای همسرش بوجود آمد که: «محبت می کند تا من را تغییر دهد؛ پس من در مقابل این محبت با شدت می ایستم.» ▪️گاهی نیت ما از انجام برخی امور، کاملا خیرخو. معنای محبت خداوند به بنده این است که خداوند حجاب ها را از قلبش پاک می کند، تا وی با چشم دل او را ببیند و او را برای رسیدن به مقام والای قرب الاهی توان می بخشد، همین اراده خدا نسبت به بنده محبت اوست. عرفا معتقدند محبت خدا نسبت به بندگان دو گونه است. 1. محبت ابت یا امتنانی، که همان عنایت و توفیق اوّلیه ای است که از جانب خداوند به برخی از بن. دعای مهر و محبت و آشتی زن و شوهر صرفا در امر حلال استفاده شود. برای آشتی زن و شوهر و یا آشتی و محبت میان دو نفر ، دعای شریف ذیل را ۴۴۴ مرتبه بر قطعه ای از نبات یا شیرینی بخواند و آنرا به فرد مورد نظر بخوراند. میان آنها آشتی و محبت شدید برقرار میشود. مجرب است. (یا مُقَلِّبَ القلوب قَلِّب قَلبَها و روحَها و جَسدَها علیٰ مَحبَّتی و عشقی و ا. از خصوصیات اصلی جامعه ی،عشق و عاطفه جوشان است؛عشق به خدا،عشق خدا به مردم؛«یحبهم و یحبونه»،«ان الله یحب و ن و یحب المتطهرین»،«قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یجببکم الله».محبت،عشق،محبت به همسر،محبت به فرزند،که مستحب است فرزند را ببوسی؛مستحب است که به فرزند محبت کنی؛مستحب است که به همسرت عشق بورزِ و محبت کنی؛مستحب است که به برادران مسلمان محبت کنی و محبت داشته باشی؛محبت به ،محبت به اهل بیت؛«الا المودة فی القربی». خطبه های تهران(1377/02/18) از محبت خارها گل می شود ازمحبت سرکه ها مل می شود از محبت دیو هادی می شود از محبت بغض شادی می شود ***************************************************** دل چورنجداز ی ، سند مشکل است شیشه بش ته را، پیوند مشکل است کوه ناهموار را، هموار سخت نیست حرف نا هموار را هموار مشکل است همه ما به انس فرهنگی و محبت نیاز داریم. محبت چیزی است که همه کشورها نیازمند آن هستند. محبت همه چیز را ش ت می دهد!!!و خود ش ت نمی خورد...به این جمله اعتقاد داشته باشید، محبت بر همه چیز غالب است، بالاترین قدرت را دارد، سنگ را آب می کند و کوه را جابه جا...اگر روزی به ی محبت کردید باور داشته باشید هرگز نخواهد توانست از یاد ببرد
شکوه آیین محبت در سیرۀ (ص) از نظر آیت الله مکارم
اگر بخواهیم در بین مردم جایگاهی پیدا کنیم راهی جز حسن خلق و جوشیدن با مردم و اظهار محبت‏ با آنها وجود ندارد، لذا مبلغان و اهل علم اگر بخواهند در تعلیم و تربیت موفق و مؤثر باشند، باید پایه اصلی کارشان را روی اصل محبت قرار دهند. ز دودمان اویسم که ریشه ام قرنیست عیار ناب محبت، محبت وطنیست محبت تو مرا کافی است تا م محبتت علوی ع و حسینی ع و حسنیست ع حدیث سلسله ارجاع وعده ها به علیست ع تمام دلخوشی من فمن یمت یرنیست به آن مسیر، به غربت، به خاک پات قسم که یک رگ همه فیروزه های ما یمنیست برای نشینان خانه ی عرش مثال آینه کاری این حرم زدنیست حرم؛...تمام حرم ها در این حرم جمعند حرم؛...تمام نشد ها در این حرم شدنیست به آن ضریح هزاران هزار بوسه زدیم همیشه اهل ابات جامشان دهنیست http://s4.picofile.com/file/7863646234/92974313211706950783.gif من در برابر پدری زانو می زنم که هر خانواده در آسمان و زمین نام خود را از او گرفته است و دعا می کنم که از گنجهای جلال خود به شما ببخشد تا به وسیلهٔ روح او در درون خود قوی و نیرومند شوید، و خدا عطا فرماید که از راه ایمان شما در قلبهایتان ن شود و دعا می کنم که شما در محبّت ریشه دوانیده و ب ایهٔ محبّت بنا شوید تا با همهٔ مقدّسین قدرت داشته باشید به پهنا و درازا و بلندی وعمق محبّت پی ببرید و آن محبّت را دری د تا از پُری کامل خدا کاملاً پر شوید.
جلال بر خ باد که قادر است به وسیلهٔ آن قدرتی که در ما کار می کند، خیلی بیشتر از آنچه ما بخواهیم و حتّی تصوّر کنیم عمل کند. بر او نسلاً بعد نسل تا به ابد در کلیسا و در عیسی جلال باد، آمین.
ظریف در پاسخ به سوالی در خصوص قدردانی انقلاب از وی در دیدار امروزشان با مردم تبریز هم خاطرنشان کرد: ایشان از همه آنچه که در صحبت های خصوصی و علنی گفتیم، اطلاع دارند. مثل همیشه محبت می فرمایند و بنده سپاسگزارم و امیداورم بتوانم شایسته محبت ایشان باشم. قلب و روحیه ظریفی دارد. در مدت زمانِ کوتاه محبت را متوجه می شود. معنی رفتارِ محبت آمیز را نمی فهمد اما سریعا محبت مستقیم در او تاثیر می گذارد، وقتی از او پرسیدم که اگر این اتفاق میسر نشود چکار خواهد کرد؟ دوباره آن پوچی همیشگی را در سکوت مرور کرد، اگر نشود اتفاق دیگری هم نمی شود. +با تعجب به رفتار من نگاه می کند و یکهو می گوید علللللی !!!!. انی که به ک رأی می دهند هرچند اداره امور خود را برعهده می گذارند به لحاظ قانونی نیز م م به تبعیت از تصمیمات و راهبری های او می شوند. در فرهنگ تشیع وَلایت (محبت) با وِلایت (حکومت) پیوستگی دارد، یعنی حاکمی که مورد محبت مردم است اطاعت از او عملی می شود و نیز حکومتی که مورد اطاعت مردم است به شرطی که مورد محبت مردم و علاقه آنان واقع شود ثبات . مهر و محبت یکی از برترین و باارزش ترین گوهرهای وجودی انسان بوده و مهروزی اساس شکل گیری و انسجام جوامع انسانی را تشکیل می دهد. در سایه ی مهر و محبت انسان ها روابط سالم با یک دیگر برقرار کرده و امکان پیشرفت جامعه ی خود را فراهم می آورند. بدون شک وجود مهر و محبت در یک جامعه اطمینان و اعتماد افراد به یک دیگر را افزایش داده و با کاهش تنشها .
خانواده و نقش آن در ابراز محبت و مهرورزی مقاله خانواده و نقش آن در ابراز محبت و مهرورزی ، مطلب آموزشی و مقاله مناسبی برای رشته روانشناسی بوده که به تفصیل در 33 صفحه تهیه و آماده شده است. این مقاله بی نظیر مشتمل بر مضامین زیر است :  دریافت فایل
مقاله آثار مهر و محبت به دیگران
1395-11-19 توسط bahareh دسته دسته‌بندی نشده
مقاله آثار مهر و محبت به دیگران به صفحه مقاله آثار مهر و محبت به دیگران خوش آمدید . فایل ی با عنوان ((مقاله آثار مهر و محبت به دیگران)) می تواند شما را در جهت رسیدن به اه تحقیقاتتان یاری رساند . این فایل توسط گروه محققین آفمَس آماده و استاندارد سازی شده […]
ا. فکر می کنید انی که از ته دل به دیگران محبت می کنند واقعا دنبال چه چیز هستند؟ هیچ چیز! آن ها در ازای عشق و محبتشان به دیگران هیچی نمی خواهند جز داشتن یک دنیای زیباتر. تمام غم های من با لبخندی که بر لبهای شیرینت نقش می بندد از بین می رود. تمام شیرینی زندگی ام با کوچکترین غمی که بر چهره تو می نشیند محو می شود. عشق من لحظه ای نیست که در یاد تو و غرق در خی نباشم. گلم نمی دانم چطوربگویم که چقدر دوستت دارم و چه اندازه میزان محبت تو در دلم ریشه افکنده است. فقط آرزو میکنم که زندگیم حتی برای یک لحظه هم که شده ک. محبت تنها زنجیری است که هر انسانی را به زندگی پایبند میکند طورری که حتی اگر بخواهی از حق ی بگذری و او را نا دیده بگیری هرگز توانش میسر نمی شود بی شک محبت و عشق ورزیدن بزرگترین ریکاوری یک زندگی است اگر احساس میکنید که شریک زندگیتان را نشناختید یا رفتار او غیر قابل تحمل است پس یا شما محبت را فراموش کردید یا مدتهاست که محبت ندیده اید من فکر میکنم بزرگترین دلیلی که تا کنون باعث شده کنار همسرم بمانم زندگی کنم همان زنجیر محبت های گاه و بی گاه اوست کما اینکه خیلی وقت ها دوست دارم خفه اش کنم اما می دانم که واقعا دوستش دارم حالا دیگر قلبم و روحم به او تعلق دارد و اگر این سرنوشتم بوده من قبولش و با همه چیزش کنار می ایم با حال فلسفی

تحقیق محبت اهل بیت (علیهم السلام)
تحقیق-محبت-اهل-بیت-(علیهم-السلام) تحقیق محبت اهل بیت (علیهم السلام)، در قالب word و در 162 صفحه، قابل ویرایش، شامل مقدمه، طرح تحقیق، تعریف و تبیین موضوع، اهمیت و ضرورت تحقیق، پیشینه موضوع تحقیق، سؤالات اصلی و فرعی، روش تحقیق، تعاریف و مفاهیم اصطلاحی... فایل

پایگاه اطلاع رسانی khamenei.ir در آستانه ولادت با سعادت صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ، کلیپ صوتی «محبت مادرانه» را منتشر می کند. به نام زیبایش سلام
بعضیا میگن:
آدم شناسی و شناخت آدم باید در سفر اتفاق بیفته
بعضیا میگن:
موقع عصبانیت!
بعضیا میگن:
موقع و هوس!
بعضیام میگن:
وقت ثروتمندی!
اما من میگم:
وقت محبت! به آدمها محبت کن
خیلی زود خود واقعیشون رو نشون میدن
به آدمها اعتماد و محبت در طول عمرم
میدونم و مطمئنم خود حقیقیشون رو میبین. بی محبت مادر یک قنات بی آبم / مثل راه بی مقصد مثل ع بی قابم بی محبت مادر از شکوفه ها دورم / یک کبوتر بی بال یک چراغ بی نورم بی محبتِ مادر چون لبان بی لبخند / تم و غمگینم مثل بلبلی در بند بی محبت مادر در دلم صفایی نیست / از بهار در قلبم هیچ رد پایی نیس سلام دوستان.
روزهاتون قبول باشه. دختری هستم که کودکی که گذروندم بدون سختی نبوده و دوران نوجوانی و دبیرستانمم همینطور ، به محبت نیاز داشتم ،پدر مادرم در حد توان خودشون محبت می و برای من کافی نبود و... گذشته ها گذشته..
دختری احساساتیم ، خواهر برادرای بزرگتر از خودم که ازدواج در حد معمولی بودیم و رابطه عاطفی خیلی خوبی با هم نداریم . م. دل ش ته سخته دوباره جوش بخوره اگز قبلا با یک محبت سیراب می شد اکنون باید 10 بار شاید بیشتر محبت ببینه چون بار اول مجبت را بی چون و چرا قبول می کرد اما چون بهترین عزیزش قلبش را ش ت اکنون بسختی اعتماد می کند دل هیچ به حال هیچ نمیسوزه اما مادر فرق می کنه  اگر هم میسوزه به خاطر نفع خودش تنها دلسوز واقعی که فعلا دست نخورده مونده شاید مادر ب. محبت به کافر صادق(ع)دریکی ازسفرها شخصی را دیدکه درکنارجاده،زیرسایه درختی به وضعی خودش را انداخته که معلوم است ناراحت است وحالش غیر عادی است. به فردی که همراه بودفرمودند: برویم وببینیم این مرد،چه گرفتاری ومشکلی دارد.جلو رفتند،ازشمایل ولباس مخصوص او فهمیدند که مسلمان نیست وصدایش هم در نمی آید؛ولی تشنه وگرسنه است ودراین بیابان تنه. محبت، مثل خوردن میمونه..
وقتی کم میدی،طرف میخوره و حالشو میبره
وقتی زیاد از حد میشه..
طرف بالا میاره، اونم رو خودت..
محبت ......

میشود امشب بمانی جان من فردا نیست
باده ای دیگر نباشد ساقی و مینا نیست
درب باغ زندگی را باز یکبار میکنند
تا ابد عطر بهاران همدم گلها نیست
صبح برخیزی ببینی نیست شور زندگی
آن هوای عشق و مستی در بر دلها نیست
نمی پرسد که مجنون کیست فرهاد در کجاست
آتش شیرین عشقی در دل لیلا نیست
دست بردار از ج ها پلی آبا. کاش به من هیچ محبتی نداشته باشین....محبتی که برای آرامش دل خودتان باشد به هیچ درد من نمیخورد.... بیش از آنچه که تصور میکنید من به درک شما نیازمند ترم تا محبت شما.... کاش میفهمیدید چقدر محبت بینمان بیشتر میشد اگر این محبت های به منطق را کنار میگذاشتید و درکم میکردید.... کاش میفهمیدید تشنه را نباید خودتان آب بخورانید وگرنه اورا خفه خواهید ک. کاش به من هیچ محبتی نداشته باشین....محبتی که برای آرامش دل خودتان باشد به هیچ درد من نمیخورد.... بیش از آنچه که تصور میکنید من به درک شما نیازمند ترم تا محبت شما.... کاش میفهمیدید چقدر محبت بینمان بیشتر میشد اگر این محبت های بی منطق را کنار میگذاشتید و درکم میکردید.... کاش میفهمیدید تشنه را نباید خودتان آب بخورانید وگرنه اورا خفه خواهید ک. جواب محبت آدمها

را به موقع بدهید !

محبتهای تاریخ گذشته

عطر و طعم اصلی را نخواهد داشت …
36 ای ، کدام حکم در شریعت بزرگتر است؟ 37 عیسی وی را گفت، اینکه خداوند خدای خود را به همهٔ دل و تمامی نفس و تمامی فکر خود محبّت نما. 38 این است حکم اوّل و اعظم. 39 و دوّم مثل آن است، یعنی همسایهٔ خود را مثل خود محبّت نما. 40 بدین دو حکم، تمام تورات و صُحُف انبیا متعلّق است. هدیه دادن از جمله کارهایی است که باعث تقویت محبت میان زوجین می شود.