ریشه های محبت

به نقل از خبرگزاریها در مورد ریشه های محبت : بالاترینِ محبّت ها آن است که، محبّت به خدا باشد، که ی جز او سزاوار محبّت و شایسته ی محبوبیت نیست، و اگر چیزی دیگر هم دوستی را شاید، به واسطه ی انتسابش به اوست. اگر ی چیزی را نه از این جهت دوست داشته باشد، از جهل و قصورش در معرفتِ خداست. پس سزاوار آن است که، آدمی به تمام ذرّات موجودات، محبّت عام داشته باشد. از آن راه که جملگی آنها از آثا.       کاش که روحم با روح اعلای شما و محبینتان آشنا باشد و الفت داشته باشد ؛ یا علی ... چه زیبا از حقیقت عالم « محبت » برداشته ای مولاجان ... اینگونه میشود راز آشنایی های از نظر مردمان عجیب غریب را و راز شدت محبت را دانست ... اینگونه میشود معنا و دلیل محبت را پی برد ... هیچ چون تو ، محبت را نمیشناسد آقاجان ... هیچ ...   قانون محبت . . .محبت قانونی است که سعادت و شادمانی و هماهنگی و همه گونه کامی را برای ما به ارمغان می آورد. محبت دارای اقتداری بیکران است. زیرا محبت قدرت وحدت بخش کل جهان است که توازن، تعادل و هماهنگی می آورد و این محبت، بی وقفه در عالم سرگرم کار است به همین دلیل محبت قادر به انجام کارهایی است که قدرت بشری از انجام آن عاجز است ...............
حسین ع : انی محب به حسین ع هستند که عاشق به خانواده هستند .لذا هر که ایمانش به خداوند بیشتر باشد ،محبت او به خانواده اش ( همسر و فرزندان و فامیل ) بیشتر است و محبت اوهم به دیگران پس یکی از نشانه ها ایمان محبت به دیگران است هیچ دِینی به ی نداشته باشید جز اینکه یکدیگر را پیوسته محبت کنید. زیرا هر که به دیگری محبت کند، در واقع شریعت را به جا می آورد. زیرا احکامِ « مکن»، «قتل مکن»، « ی مکن»، «طمع مورز»، و هر حکم دیگری که باشد، همه در این کلام خلاصه می شود که «همسایه ات را همچون خویشتن محبت نما.» محبت، به همسایۀ خود بدی نمی کند؛ پس محبت تحقق شریعت است. و شما با. کتاب الکترونیکی محبت درمانی پی دی اف همه به محبت جواب می د هند. اساس روابط بر محبت بناست. ذات انسان بر اساس محبت بنا شده است. محبت دارای انرژی بسیار زیادی است. تمام موجودات زنده نیازمند محبت هستند، بچه های کوچک، نوجوانان، جوانان، بزرگسالان، سالمندان وحتی گیاهان و جانوران هم به محبت پاسخ می دهند. جواب محبت هیچ چیز به جز محبت نیست. محبت از عناصر گوناگونی تشکیل شده است.برای این کتاب از به ادامه مطلب مراجعه نمایید. آدم نیاز به محبت داره خدا آدم نیاز به محبت داره تو آدم رو نیازمند به محبت آفریدی شیطون به آدم دروغ گفت که نیاز به امنیت و رفاه داره آدم همه چیز رو برای محبت میده آدم برای گرفتن محبت مشهور میشه پولدار میشه بعد میبینه گول خورده شده برده شیطون خدا آدم گناه داره برای اینکه نیاز به محبت داره تو آدم رو اینجوری آفریدی که خون باید حرکت کنه هم. داشته شاخه هایی که گذاشته بودم ریشه بزنند و نگاه می و قربون صدقه شون میرفتم.. یهو همسر گفت با من بودی؟ گفتم خیر داشتم با گلهام حرف میزدم! یه آهی میکشه و میگه آخه هیچوقت با من انقدر محبت امیز حرف نمیزنی!!! تعجب !! کفتم غلط کردی!! میگه ببین! همیشه با من همینجوری حرف میزنی! :)))))))))) محبت چیست؟از آتش پرسیدم محبت چیست؟ گفت از من سوزانتر است از گل پرسیدم محبت چیست؟ گفت از من زیباتر است از شمع پرسیدم محبت چیست؟ گفت از من عاشق تر است. از خودش پرسیدم تو کیستی؟ گفت نگاهی بیش نیستم
گاه می شم اگر ی بود که هر روز محبت هایمان را مداوم نثارش می کردیم، اگر بی وفایی و بی مهری اش را می دیدیم آیا محبت مان را از او دریغ نمی کردیم؟ چگونه است که خدا با این همه بی وفایی های ما باز هم به ما توجه دارد؟ و حتی به آنان که قبولش هم ندارند، روزی می دهد؟!* « محبت خودرا دریغ نکن»
از محبت تلخها شیرین شود و ز محبت مس ها زرین شود
از محبت نار نوری می شود و ز محبت دیو حوری می شود
از محبت سنگ روغن شود بی محبت موم آهن شود
از محبت حزن شادی می شود و ز محبت غول هادی می شود
از محبت نیش نوشی می شود و ز محبت شیر موشی می شود
از محبت سقم صحت می شود و ز محبت قهر رحمت می شود
از محبت مرده زنده می شود و ز محبت شاه بنده می شود این محبت همه نتیجه دانش است کی گزافه بر چنین تختی نشست "نیروی محبت در اجتماع"نیروی محبت از نظر اجتماعی نیروی عظیم و موثری است . بهترین اجتماع ها آن است که با نیروی محبت اداره شود ، محبت زعیم و زمامدار به مردم و محبت و ارادت مردم به زعیم و زمامدار .علاقه و محبت زمامدار عامل بزرگی است برای ثبات و ادامه حیات حکومت ، و تا عامل محبت نباشد نمی تواند و یا بسیار دشوار است که اجتماعی را ی کند و مردم.
معمولا افرادی که میل به بذل محبت بیش از حد به دیگران دارند، در مقابل افرادی قرار می گیرند که عشق خود را از آنها دریغ می کنند زیرا محبت سالم وقتی درست به کار نمی رود خیلی زود به محبت ناسالم تبدیل می شود و وقتی فردی بدون درخواست، توجه زیادی می بیند ارزشی برای آن قائل نمی شود. افرادی که بیش از حد محبت می کنند از موضوعی هراس دارند؛ هراس .
معمولا افرادی که میل به بذل محبت بیش از حد به دیگران دارند، در مقابل افرادی قرار می گیرند که عشق خود را از آنها دریغ می کنند زیرا محبت سالم وقتی درست به کار نمی رود خیلی زود به محبت ناسالم تبدیل می شود و وقتی فردی بدون درخواست، توجه زیادی می بیند ارزشی برای آن قائل نمی شود. افرادی که بیش از حد محبت می کنند از موضوعی هراس دارند؛ هراس .  اعتدال در محبت به فرزندان

چرا پدرم به من محبت نمی کند و معتقد است که با این کار، من مرد می شوم؟ محبت نیازی اساسی است که همه به خصوص ک ن و نوجوانان به آن نیاز دارند، ممکن است در فرزندی که از محبت و عشق والدین محروم است و احساس می کند کنار گذاشته شده و از این احساس به شدت رنج می برد، ویژگی هایی مانند حسادت، کینه توزی و عقده ای روانی شکل بگیرد. فرزند محروم از محبت خالص والدین، محبت را از منابعی خارج از خانواده، آن هم به هر بهایی می د و چه بسا در این راه، در دام محبت انی می افتد که قصد سوءاستفاده از او را دارند...... دریای محبت و آتشفشان حسادت به نظر می رسد که بخشی مهم از موهبت هایی که تا کنون تاریخ انسانیت به خود دیده است، ناشی از قطره ای از دریای محبت مهربانان بوده و تمام زندگی هایی که تبدیل به جهنم گردیده، با شعله ای از آتشفشان درون حسودان چنان شده است. پس ای دل! در دریای محبت غوطه ور شو و از آتشفشان حسادت هر چه دور تر مان! (علیه السلام) فرمودند: اظهار محبت و دوستى با مردم نیمى از عقل است. اگر یکی به یکی وابسته میشه یا به اصطلاح عاشق میشه بخاطر مهر و محبت هست رابطه ی بین پدر و فرزند یا مادر و فرزند هم بر اساس محبت هست میگه : مهر مادر فرزندی...
لذا همه ی آدم ها محتاج محبت و مهر هستن و اما وقتی از این دنیا میری تنها محبت چه ی برات فایده داره ؟؟؟
خداوند ...
و لذا در دعای یستشیر میخونیم
انت الرحمن و انا المرحوم خدایا ت. چرا عده ای بدنبال می روند؟ پاسخ – دلیل اصلی آن این است که در روابط میان خانواده محبت اصل نیست. بعضی مواقع ح ی در ما اتفاق می افتد بنام گ محبت و آن بخاطر خلأ عاطفی است و این مسئله ربطی به مجرد و متاهل ندارد. بعضی ها فکر می کنند که ازدواج می تواند مانعی برای باشد. اگر پدر و مادر و برادر و خواهر به یکدیگر محبت نکنند، هم فرد مجرد و هم متاهل د. نکته ای زیبا خطاب به من و شما... حجه ال پناهیان: شدیدترین محبت ها به هر چیزی پس از دستی به آن کاهش پیدا می کند. یادمان باشد که همۀ محبت ها به پایان خواهند رسید و تنها خاطره ای از دوران ک نه دوست داشتن آنها برای ما باقی خواهد ماند. تنها محبتی که هر قدر به آن برسی، شدیدتر می شود؛ محبت به خدا و اولیاء خداست. پروژه درمورد خانواده و نقش آن در مهرورزی فهرست مطالبخانواده و نقش آن در مهرورزی 1بیماری محبت 2محبت بیش از حد! 3نمونه ی 4شدیدترین محبت 6مراقب و آینده نگر 6محبت در زندگی 7طبیعت اولی حیوان و انسان 7محبت به دیگران و حب ذات 8محبت به دیگران رمز موفقیت 9نقش محبت در زندگی خانوادگی 10محبت و عشق در خانواده 12چگونه به ک ن محبت کنیم؟ 14محبت به فرزن. ×موضوع‏«محبت‏»،سیرت است و موضوع‏«عشق‏»،صورت. ׫محبت‏»را توان بر هزار نفر داشت که فرقى در زن و مردى و کوچک و بزرگى آنان نیست،
اما«عشق‏»را جز به یک فرد،نتوان داشت آنهم حورى‏وش و جمیل. ×در«محبت‏»،فقط صفات و اعمال محبوب،در نظر جلوه مى‏کند و صورتش گاه به قاعده
تداعى که همراه سیرت و عمل است،در نظر مى‏آید،ولى هرگز مورد توجه. عین‌القضاة می‌فرماید اولین حرفی که در لوح محفوظ پیدا آمد، لفظ محبت بود. سپس نقطهٔ ب با نقطهٔ ن متصل شد و محنت پدیدار گشت. رابطهٔ محبت و محنت، یا عشق و بلا نه پیچیده، بلکه در اساس قابل فهم نیست. زیرا مشخص نمی‌کند این محنت یا بلا کی و چرا نازل می‌شود و فرجامش چه خواهد بود؟ آیا هر بلادیده‌ای مثل شیخ صنعان در حکایات عطار، عاقبت. از مکافات عمل غافل مشو / گندم از گندم بروید جو ز جو جهان هستی صحنه تکرار و انعکاس است ، اگر محبت در قلب ها بکارید محبت درو خواهید کرد ، همه چیز در نهایت به خود شما باز خواهد گشت و شما نیز پس از مرگ باز خواهید گشت و تکرار خواهید شد اگر دیگران را همچون خود و حتی بیشتر از خود دوست داشته باشید آنها نیز شما را همچون خود و بیش از خود دوست خواهن. هر کار محبت آمیزی بین افراد تا سه درجه ج گسترش پیدا می کند و سروتونین تازه اول کار است. شما همچنین اندورفین بیشتری تولید می کنید یعنی مسکن طبیعی مغز. اندورفین سه برابر مفیدتر از مورفین است و شما را به زندان نمی اندازد! علم محبت ؛ the science of kindness


«کار آسان و کوچک بعد از ملاحظه ی واجبات و محرّمات ، صلوات فرستادن است. صلوات ، محبت آور است و محبّت انسان را بالا می کشد.»

˝آیٺ اللّہ بهجت رحمة الله علیه˝

ز دودمان اویسم که ریشه ام قرنیست عیار ناب محبت، محبت وطنیست محبت تو مرا کافی است تا م محبتت علوی ع و حسینی ع و حسنیست ع حدیث سلسله ارجاع وعده ها به علیست ع تمام دلخوشی من فمن یمت یرنیست به آن مسیر، به غربت، به خاک پات قسم که یک رگ همه فیروزه های ما یمنیست برای نشینان خانه ی عرش مثال آینه کاری این حرم زدنیست حرم؛...تمام حرم ها در این حرم جمعند حرم؛...تمام نشد ها در این حرم شدنیست به آن ضریح هزاران هزار بوسه زدیم همیشه اهل ابات جامشان دهنیست http://s4.picofile.com/file/7863646234/92974313211706950783.gif حب و بغض فی الله اگر دوستی دیگران برای فایده ا وی و اجر معنوی باشد(نه جهات مادی) محب فی الله محسوب می شود. بالاتر از این مرحله آنست که اجر معنوی هم مورد نظر نباشد بلکه انگیزه محبت او صرفا برای خدا باشد. این درجه بالای محبت فی الله و یکی از آثار غلبه و شدت محبت خدا در قلب انسان می باشد که نسبت به تمام وابستگان و منسوبات به محبوب حقیقی و ا.
از من گذشت و من هم از او بگذرم ولی با چــون مــنی به غــــیر محبت روا نبود ...! ‏یکی از معدود آدمایی که واژه ی انسانیت برازندشونه، ایی هستن که میدونن ممکنه محبتشون جبران نشه، ولی بازم محبت میکنن.... با محبت به دیگران زندگیتون رو شیرین کنین :)))
محبتتون مستدام :) مهر و محبت یکی از برترین و باارزش ترین گوهرهای وجودی انسان بوده و مهروزی اساس شکل گیری و انسجام جوامع انسانی را تشکیل می دهد. در سایه ی مهر و محبت انسان ها روابط سالم با یک دیگر برقرار کرده و امکان پیشرفت جامعه ی خود را فراهم می آورند. بدون شک وجود مهر و محبت در یک جامعه اطمینان و اعتماد افراد به یک دیگر را افزایش داده و با کاهش تنشها . چرا قرآن می فرماید به سوی خداوند فرار کنید؟ آیه قرآن تعبیری دارد که « فَفَّرُوا الی الله » بیایید و به سوی خدا فرار کنید. فرار از چه و به سوی چه؟ چرا تعبیر به فرار می شود؟ فرار از گناه، ریشه گناه هم محبّت دنیاست: « حُبُّ الدُنیا رَأسُ کُلِّ خَطیئتهٍ » محبّت دنیا سر و ریشه همه گناهان است. پس فرار از گناه یعنی فرار از محبّت دنیا.
خانواده و نقش آن در ابراز محبت و مهرورزی مقاله خانواده و نقش آن در ابراز محبت و مهرورزی ، مطلب آموزشی و مقاله مناسبی برای رشته روانشناسی بوده که به تفصیل در 33 صفحه تهیه و آماده شده است. این مقاله بی نظیر مشتمل بر مضامین زیر است :  دریافت فایل
مقاله آثار مهر و محبت به دیگران
1395-11-19 توسط bahareh دسته دسته‌بندی نشده
مقاله آثار مهر و محبت به دیگران به صفحه مقاله آثار مهر و محبت به دیگران خوش آمدید . فایل ی با عنوان ((مقاله آثار مهر و محبت به دیگران)) می تواند شما را در جهت رسیدن به اه تحقیقاتتان یاری رساند . این فایل توسط گروه محققین آفمَس آماده و استاندارد سازی شده […]
ا. فکر می کنید انی که از ته دل به دیگران محبت می کنند واقعا دنبال چه چیز هستند؟ هیچ چیز! آن ها در ازای عشق و محبتشان به دیگران هیچی نمی خواهند جز داشتن یک دنیای زیباتر. تمام غم های من با لبخندی که بر لبهای شیرینت نقش می بندد از بین می رود. تمام شیرینی زندگی ام با کوچکترین غمی که بر چهره تو می نشیند محو می شود. عشق من لحظه ای نیست که در یاد تو و غرق در خی نباشم. گلم نمی دانم چطوربگویم که چقدر دوستت دارم و چه اندازه میزان محبت تو در دلم ریشه افکنده است. فقط آرزو میکنم که زندگیم حتی برای یک لحظه هم که شده ک. محبت تنها زنجیری است که هر انسانی را به زندگی پایبند میکند طورری که حتی اگر بخواهی از حق ی بگذری و او را نا دیده بگیری هرگز توانش میسر نمی شود بی شک محبت و عشق ورزیدن بزرگترین ریکاوری یک زندگی است اگر احساس میکنید که شریک زندگیتان را نشناختید یا رفتار او غیر قابل تحمل است پس یا شما محبت را فراموش کردید یا مدتهاست که محبت ندیده اید من فکر میکنم بزرگترین دلیلی که تا کنون باعث شده کنار همسرم بمانم زندگی کنم همان زنجیر محبت های گاه و بی گاه اوست کما اینکه خیلی وقت ها دوست دارم خفه اش کنم اما می دانم که واقعا دوستش دارم حالا دیگر قلبم و روحم به او تعلق دارد و اگر این سرنوشتم بوده من قبولش و با همه چیزش کنار می ایم با حال فلسفی

تحقیق محبت اهل بیت (علیهم السلام)
تحقیق-محبت-اهل-بیت-(علیهم-السلام) تحقیق محبت اهل بیت (علیهم السلام)، در قالب word و در 162 صفحه، قابل ویرایش، شامل مقدمه، طرح تحقیق، تعریف و تبیین موضوع، اهمیت و ضرورت تحقیق، پیشینه موضوع تحقیق، سؤالات اصلی و فرعی، روش تحقیق، تعاریف و مفاهیم اصطلاحی... فایل

غیر از وظیفه شناسی و محبت قلبی و درونی، لازم است که زن و مرد به هم ابراز علاقه زبانی هم داشته باشند و حتی فراتر از آن، به هم نگاه هایی محبت آمیز بدوزند. شاید اولین پناه یه دختر پدرش باشه .. شاید هم برادرش .. نمیدونم ؛ چون من هیچوقت برادر بزرگتر نداشتم .. اما حقیقتش رو بخواید دلم میخواست داشته باشم ! دختری که از محبت پدرش غنی باشه هرگز تن به یک ازدواج شتاب زده نمیده .. هرگز هم آغوش یه نامرد نمیشه .. هرگز تشنه محبت از سمت هیچ نیست .. به نظرم پدر تعیین کننده ترین و اساسی ترین عنصر تو سرنوشت یه . باران هرروز بهم پیام می ده. میگه خوبی؟ بهتری؟ زود خوب شو. غزل هم خیلی همفکری و راهنمایی برام انجام داده. چجوری اینهمه لطف رو جبران کنم خدا... ؟ اینم از بچه های که اینطوری محبت دارن... کاش لایقش بودم :) که نیستم... خوشا آنان نه سر دارند و سامان! نشینن هردو پاپیچن به دامان شب و روزان صبوری پیش گیرن به یاد رویِ دلداران مدامان حضرت آیت الله نجابت گاهی اوقات به شاگردان زیارت عاشورا را در هر روز دستور می دادند. و این زیارت هم معرفت و هم محبت ائمه اطهار را می آورد اگر در آن استقامت ورزیده شود یعنی روزی یک بار و به واسطه معرفت ائمه شخص به معرفت خدای تعا. #کلامکم_نور ▪️نتیجه محبت ▪️ خدا- صلّی الله علیه و آله - فرمودند: ای سلمان محبت [حضرت]فاطمه[سلام الله علیها] و دوست داشتن او در صد موقف و جایگاه از مواقف قیامت سودمند است، آسان ترین این مواقف: مرگ و قبر و میزان و م و (پل) صراط و موقف محاسبه اعمال است. بحار الانوار، ج ۲۷، ص ۱۱۶ ___________ ▪️آداب زندگی شیعی کانال کلام اهل بیت علیهم السلام nourany. فرشتگانی دروجود ما هستند که از محبت غذا میخورند میکائیل دروجود ماست جبرائیل در وجود ماست ، جبرائیل وجودمان وقتی لبخند و محبت نمیبیند ازگرسنگی میمیرد، الان دنیا دارد از بی لبخندی وبی محبتی میمیرد، دو تا چیز دارد دنیا را از بین میبرد یکی آتش هوی و هوس و دیگری یخ بی مهری ، ما هم اگر به هم محبت نداشته باشیم وچهره مهربان هم را نبینیم و د. اختصاصی از فایلکو محبت به خداوند با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 30 محبت به خداوندمحبت یعنى دوست داشتن چیزى یا ى دوستى با گرایش، کوشش و جذب شدن شناخته مى‏شود. ح محبت هر گاه در انسانى پدید آید آن به محبوب خود مایل مى‏شود و براى رسیدن به محبوب مى‏کوشد و به آن مجذوب مى‏شود.مح. محبت، مثل خوردن میمونه..
وقتی کم میدی،طرف میخوره و حالشو میبره
وقتی زیاد از حد میشه..
طرف بالا میاره، اونم رو خودت..
محبت افراطی و توجه ویژه به ک نی که تنها فرزند خانواده هستند اثرات م بی بر شخصیت آنها در بزرگسالی به همراه دارد. کاش به من هیچ محبتی نداشته باشین....محبتی که برای آرامش دل خودتان باشد به هیچ درد من نمیخورد.... بیش از آنچه که تصور میکنید من به درک شما نیازمند ترم تا محبت شما.... کاش میفهمیدید چقدر محبت بینمان بیشتر میشد اگر این محبت های بی منطق را کنار میگذاشتید و درکم میکردید.... کاش میفهمیدید تشنه را نباید خودتان آب بخورانید وگرنه اورا خفه خواهید ک. کاش به من هیچ محبتی نداشته باشین....محبتی که برای آرامش دل خودتان باشد به هیچ درد من نمیخورد.... بیش از آنچه که تصور میکنید من به درک شما نیازمند ترم تا محبت شما.... کاش میفهمیدید چقدر محبت بینمان بیشتر میشد اگر این محبت های به منطق را کنار میگذاشتید و درکم میکردید.... کاش میفهمیدید تشنه را نباید خودتان آب بخورانید وگرنه اورا خفه خواهید ک. دعای مهر و محبت زلیخا برای تسخیر قلوب و افزایش محبت خلایق کاربرد دارد و اگر با اعتقاد و ایمان قلبی خوانده و نوشته و انجام گردد تاثیرات فوریه و مجربه دارد. دعای معروف به دعای زلیخا این است :   (اللّهُمَ اِنَّهُ لَیسَ فَی السَّماواتِ دَوَراتٌ وَ لا فِی الأَرضَ غَمَراتٌ وَ لا فِی الشَجَرِ وَرَقاتٌ وَلا فِی الاَجسامِ حَرَکاتٌ وَلا ف.