زندگی زیباست

به نقل از خبرگزاریها در مورد زندگی زیباست : چه زیباست بخاطر تو زیستنوبرای تو ماندن بپای تو مردن وبه عشق تو سوختن؛وچه تلخ وغم انگیز است، دور از توبودن، برای تو گریستن؛و به عشق و دنیای تو نرسیدن؛ ایکاش می دانستی بدون تو،مرگ گواراترین زندگیست؛ بدون تو وبه دور ازدستهای مهربانت،زندگی چه تلخ وناشکیباست. ایکاش می دانستی مرز خواستن کجاست،وایکاش میدیدی قلبی راکه فقط؛برای تو می تپددوست دارم تا ا ین باقیمانده ی جانم تو را عاشق کنم زندگی من در زلالی چشمان تو خلاصه شده زندگی من در نفس های بازدم تو جاری شده زندگی من در همین از تو نوشتن ها وسعت یافته نفس کشیدن من تنها با یاد اوری زنده بودن تو امکان پذیر است همین که گاه نگاه چشمان پر از عشق یا سردی تو را میبینم برایم کافی است و قانع کننده است که زندگی زیباست اگر روزی از دیار من سفر کنی با چشمانی ن نا شده از گریستن در نبودت جایقدمهایت را بر روی سنگفرش خیابان گل باران میکنم زندگی زیباست، مانند زمین زندگی زیباست، مثل آسمان…
می‏توان این شعر را هر روز خواند: «زندگی زیباست چون رنگین کمان!»
می‏توان بر آسمان‏ها تکیه زد
می‏توان روی زمین تنها نبود…
توی گوش سنگ‏ها هم می‏توان
شعر خوب دوستی‏ها را سرود…
می‏توان خو د روی سبزه‏ها
در سکوت، آواز گل‏ها را شنید…
می‏توان لبخند بر خورشید ز. زندگی زیباست ای زیبا پسند
زنده شان به زیبایی رسند
آنقدر زیباست این بی بازگشت
کز برایش میتوان از جان گذشت
مردن عاشق نمی میراندش...
در چراغ تازه می گیراندش
باغها را گرچه دیوارو در است
از هواشان راه با یکدیگر است
شاخه ها را از ج گر غم است
ریشه هاشان دست در دست هم است هوشنگ ابتهاج زندگی زیباست ای زیبا پسند
زنده شان به زیبایی رسند
آنقدر زیباست این بی بازگشت
کز برایش میتوان از جان گذشت
مردن عاشق نمی میراندش...
در چراغ تازه می گیراندش
باغها را گرچه دیوارو در است
از هواشان راه با یکدیگر است
شاخه ها را از ج گر غم است
ریشه هاشان دست در دست هم است هوشنگ ابتهاج یک انسان ، چه زن ، چه مرد زیباست که تا جایی که می تونه ، زیبا قدم برداره مسیر زندگی رو ؛ در هر شرایطی که هست زیبا قدم برداشتن ، زیباست ؛ بی دلخوری مگه دست او بوده که این چنین هست؛ اوضاعی که به مراد نیست . مهم زیبا قدم برداشتن ِ یک نیلوفر ِ حتی تو دل ِ مرداب دو قدم مانده که پاییز به یغما برود
این همه رنگ ِ قشنگ از کف ِ دنیا برود

هرکه معشوقه برانگیخت گوارایش باد......
دل ِ تنها به چه شوقی پی ِ یلدا برود؟
گله هارابگذار!
ناله هارابس کن!

تابجنبیم تمام است تمام!!
مهردیدی که به برهم زدن چشم گذشت....
یاهمین سال جدید!!
بازکم مانده به عید!!
این شتاب عمراست ...
م. دیدار ما هرچند دورادور، زیباست !
دیگر پذیرفته م که ماه از دور زیباست

هرچند موسایت نخواهم شد ولی باز
از تو چه پنهان ! دردو دل با طور زیباست

دنیا همیشه دل به خواه ما نبوده ؛
باور بعضی گره ها کور زیباست

بس کن عزیزم طاقت باران ندارم
این چشم ها ... این چشم ها مغرور زیباست !

هرچند شب با نور سرد ماه،جور است
اما شب چشمان تو ناجور زیباست

وقتی که دریا تنگ ماهی های خسته ست
مُردن میان تارو پود تور زیباست

وقتی که غم هایم غم ِعشق تو باشد
از مهد چشمانم اگر تا گور ...زیباست !

 " رویا باقری "

چه زیباست بخاطر تو زیستن و برای تو ماندن به پای تو بودن و به عشق تو سوختن و چه تلخ و غم انگیز است دور از تو بودن و برای تو گریستن ای کاش می دانستی بدون تو مرگ گواراترین زندگیست بدون تو و به دور از دستهای مهربانت زندگی چه تلخ و ناشکیباست چه زیباست بخاطر تو زیستن ثانیه ها را با تو نفس کشیدن زندگی را برای تو خواستن چه زیباست عاشقانه ها را . زندگی زیباست، مانند زمین
زندگی زیباست، مثل آسمان…
می‏توان این شعر را هر روز خواند:
«زندگی زیباست چون رنگین کمان!»
می‏توان بر آسمان‏ها تکیه زد
می‏توان روی زمین تنها نبود…
توی گوش سنگ‏ها هم می‏توان
شعر خوب دوستی‏ها را سرود…
می‏توان خو د روی سبزه‏ها
در سکوت، آواز گل‏ها را شنید…
می‏توان لبخند بر خورشید زد
حرف‏های ماه زیبا را شنید…
پائیز ِ من زیباست : برگهای زردی که بر روی سرم می ند و زیر پاهایم خش خش میکنند و برایم مثل صدای خنده است .پائیز ِ من زیباست : نسیم ِ سرد پائیزی ک نوک دماغت را قرمز میکند .پائیز من زیباست همراه با شلغم پخته ای که بویش تمام اتاق را میگیرد.پائیز من زیباست مثل تمام حس های عاشقانه پائیز ِ من مثل تمام فصلهای دیگر زیباست .همیشه باید زیبائیها را دید و زیبا بود .


گاهی آنقدر از زندگی خسته می شوم که دیگر حوصله خوردن و خو دن را ندارم ! و به خاطر افسردگی و بی حسی به زندگی تنها می مانم و خداوند هر روز زیبائی های دنیایش را به سویم روانه می کند تا من باشم و تنهایی ؛ خودم بیاموزم زندگی را !؟ و هنوز بی احساس مانده ام که این بار انسانها تک تک خوبی هایشان را که رو شنفکری بشر است برایم به نمایش می گذارند و هنوز نمی دانم ، دنیای خدا و درون انسانها چه قدر زیباست ! شاید از درون انسانها را بی دلیل دوست داشته باشم خودشان خوبی ها و زیبائی های درونشان را به سویم جذب کنند !؟ نویسنده : احسان باقری 1393/6/23 زندگی زیباست ای زیبا پسند زنده شان به زیبایی رسند آنقَدَر زیباست این بی بازگشت کز برایش می توان از جان گذشت مردن عاشق نمی میرانَدش در چراغ تازه می گیراندش باغ ها را گرچه دیوار و در است از هواشان راه با یکدیگر است شاخه ها را از ج گر غم است ریشه هاشان دست در دست هم است... (هوشنگ ابتهاج) ا*** "یک هدیه از خدا" ** در انتظارت امسال صد قاصدک رها شد// صد قلب پاک و آبی اسیر لحظه ها شد // وقتی که آمدی تو // خورشید خنده ای کرد// یک ماه و صد ستاره اظهار بندگی کرد// یک آسمان فرشته در حیرت از زمین شد// سجاده های مردم با عطر گل عجین شد// یک کوله بار خالی، پر شد ز عشق و ایمان / حرف دل مرا باز فهمید نور عرفان/ وقت سحر شدم ابر، آزاد گریه // از ناسپا. خدایا، چه قدر زیباست
سپری یک روز با حس لبخند زیبایت!

و چه قدر زیباست
حس حضور زیبایت به وقت بخشش، به وقت دست گرفتن از بی نوایی، به وقت محبت به یتیمی

و چه قدر زیباست
با تو همراه بودن و برای تو زیستن و مهر ورزیدن

چه قدر زیباست
پر کشیدن و اوج گرفتن و داشتن قلبی که پشت هر تپشش یک تلاش ، یک عشق و یک هدف باشد،
. ک ن

وقتی با سرزنش و انتقاد زندگی می کنند می آموزند بی اعتماد به خود باشند

وقتی با خشونت زندگی می کنند می آموزند که جنگجو باشند.

وقتی با ترس زندگی می کنند می آموزند که بُزدل باشند.

وقتی با ترحم زندگی می کنند می آموزند که به خود احساس ترحم داشته باشند.

وقتی با تمس زندگی می کنند می آموزند که خج ی باشند.

وقتی با حس. زندگی فقط در شادی هایش نیست که زیباست ،
زندگی با غمهایش هم زیباست ،
با نبودن گاه به گاه چیزهایی که می خواهی …
زندگی چون هست ، زیباست … زندگی به بودنِ عادت هایش است ،
به بودن همین دلخوری ها و گاه غصه خوردن هایش ..
به همین خواندن چند خطی غم
حتی نوشیدن دوخط چای بی وفایی ، زندگی به همین بودن است که زیباست .. نیاز نیست نفست از جای گرم بلند شود
در سرمای روزگار هم
امیدی هست که بگوید : اندکی صبر سحر نزدیک است زندگی به امید است که زیباست
به بودن نفس هایی که از خدا گرفته ای زندگی در غمهایش هم زیباست
نه فقط در شادی هایش … زندگی زیباست زندگی محبت زیباست،وقتی دوطرفه باشد زیباتر است. خانه زیباست،وقتی پر از محبت باشد زیباتر است. زمان زیباست،وقتی با یادگیری باشد زیباتر است. فرزند زیباست،وقتی دانا باشد زیباتر است. دنیا زیباست،وقتی برای عبور باشد زیباتر است. دوستی زیباست،وقتی برای خدا باشد زیباتر است. علم زیباست،اگر توام با عمل باشد زیباتر است. سخن زیباست،وقتی صادقانه با. دو قدم مانده که پاییز به یغما برود
این همه رنگ ِ قشنگ از کف ِ دنیا برود
زندگی گاه به کام است و بس است؛
زندگی گاه به نام است و کم است؛
زندگی گاه به دام است و غم است؛
زندگی معرکه همت ماست...زندگی میگذرد...
زندگی لحظه بیداری ماست زندگی میگذرد. یغما گلرویی اخیش تموم شد ،،،،،درسته اوجور که میخاستم نشد ولی خو دیگه بسیار باتجربه شدم و خیلی چیزا و خیلی ادما رو شناختم،،، دیگه نمیخام راجبه غمام بنویسم یا کنکور میخام سعی کنم شاد باشم زندگی زیباست،زیباش میکنیم باتوکل به خدای عزیزم که بیشتر از هرچی دوسش دارم بگونه ای زندگی کن که به هیچ آسیب نرسانی. سازنده، ملاحظه گرانه و هنرمندانه زندگی کن. با حساسیت و ظرافت زندگی کن و هیچگاه دل بسته نشو. از تمام تجارب زندگی لذت ببر. از تمام گلهای زندگی لذت ببر اما روان باش. در هیچ جایی توقف نکن osho زندگی زیباست بی نگرانی دنیا زیباست بی نگرانی پرنده به من کوچ اموخت هر وقت هوای رابطه سرد است باید رفت ی که رفت ماس ماندنش نکن بودنش به اندازه ی نبودنش درد دارد دلم گرفته است دلم گرفته است به ایوان می روم و انگستانم را بر پوست کشیده ی شب می کشم چراغ های رابطه تاریکند چراغ های رابطه تاریکند ی مرا به آفتاب معرفی نخواهد کرد ی مرا به مهمانی گنجشک ها(اشی مشی)نخواهد برد پرواز را بخاطر بسپار پرنده زیباست فروغ فرخزاد زندگی با همه وسعت خویش محفل ت غم خوردن نیست حاصلش تن به قضا دادن و افسردن نیست اضطراب وهوس دیدن و نادیدن نیست زندگی خوردن و خو دن نیست زندگی جاری شدن است زندگی کوشش و راهی شدن است از تماشاگه آغازحیات تا به جایی که خدا می داند چقد زیباست وقتی که شبا به عشق این میخوابم که صبح با اس ام اس ی که دوستش دارم بیدار بشم ******* چقد زیباست که عاشق ی شدم که صدای نفساش شده تیک تیک لحظات عاشقانم ******* چقد زیباست وقتی صدای خندشو میشنوم بعد چشمامو میبندم و تو دلم میگم فدای خندت بشم ******* چقد زیباست که دوستش دارم و وجود خودش شده بهترین دلیل برای دوس داشتنش ******* چقد زیباست که روز. سلام دوستان این روزها، یک انرژی خاصی دارم......زندگی را خیلی زیبا می بینم..... خدا رو شاکرم از این که زنده ام، نفس میکشم.... احساس میکنم خیلی به خدا نزدیکم....خدا خیلی دوستم داره..... خدا همیشه منو دوست داشته، اما من این رو درک نمی و از خدا دور بودم......... چقدر با خدا بودن زیباست!!!.......چقدر با نفس خود جنگیدن زیباست!!! خدایا شکرت که این روزا همه فکر. شاخه ها دائم عبادت میکنند
خالق خود را اطاعت میکنند

قصه ای زیباست ،مرگ و زندگی
فصلها آن را حکایت میکنند

مرگ را هر ساله از جان می ند
عاشقی ، تا بی نهایت میکنند

در پی هم فصلها در یک صف اند
نظم را گویی رعایت میکنند

فصل تابستان هوای چشمه هاست
برگها آنجا طهارت میکنند

هر زمستان شاخه ها بی برگ و با. در خیالات خودم
در زیر بارانی که نیست
می رسم با تو به خانه،
از خیابانی که نیست
می نشینی روبرویم،
خستگی در میکنی
چای می ریزم برایت،
توی فنجانی که نیست
باز میخندی و میپرسی
که ح بهتر است؟!
باز میخندم که خیلی،
گرچه میدانی که نیست
شعر می خوانم برایت،
واژه ها گل می کنند
یاس و مریم میگذارم،
توی گلدان. در خیالات خودم
در زیر بارانی که نیست
می رسم با تو به خانه،
از خیابانی که نیست
می نشینی روبرویم،
خستگی در میکنی
چای می ریزم برایت،
توی فنجانی که نیست
باز میخندی و میپرسی
که ح بهتر است؟!
باز میخندم که خیلی،
گرچه میدانی که نیست
شعر می خوانم برایت،
واژه ها گل می کنند
یاس و مریم میگذارم،
توی گلدان. عشــق ........

یار من همدم من دلبر دردانه ای من .......عشق زیباست
ماه من اختر من گوهر یکدانه ای من  ........ عشق زیباست

دوست دارم که سرا پا بسوزم با عشق
باغ من بلبل من نو گل و پروانه ای من  ......عشق زیباست

هر سحر باد خزان کرده پریشان دل من
تو گل زیبا تو جانانه ای من  ..........عشق زیباست

درد غربت به خدا سوخت مرا با. همشهری آنلاین: دعا کن تو فقط که خدایت تابلوی زندگی ات را بکشد. سایه روشن های او همه زیباست. زندگی زیباست ای زیبا پسند زنده شان به زیبایی رسند آنقَدَر زیباست این بی بازگشت کز برایش می توان از جان گذشت مردن عاشق نمی میرانَدش در چراغ تازه می گیراندش باغ ها را گرچه دیوار و در است از هواشان راه با یکدیگر است شاخه ها را از ج گر غم است ریشه هاشان دست در دست هم است... (هوشنگ ابتهاج) مکان:باغ گلها هدف از آموزش مهارتهای زندگی ارتقاِء سازگاری فرد ابتدا با خودش سپس با دیگران و محیطی است که در آن زندگی می کند. این مهارتها به ما می آموزدکه در طول زندگی به ویژه در موقعیت های پر خطر چگونه عاقلانه و صحیح رفتار کنیم . اه مهارتهای زندگی بخشی از اه مهارتهای زندگی عبارت است از: تقویت اعتماد به نفس تقویت روحیه ی مشارکت وهمکاری رشد و تقویت . هدف از آموزش مهارتهای زندگی ارتقاِء سازگاری فرد ابتدا با خودش سپس با دیگران و محیطی است که در آن زندگی می کند. این مهارتها به ما می آموزدکه در طول زندگی به ویژه در موقعیت های پر خطر چگونه عاقلانه و صحیح رفتار کنیم . اه مهارتهای زندگی بخشی از اه مهارتهای زندگی عبارت است از: تقویت اعتماد به نفس تقویت روحیه ی مشارکت وهمکاری رشد و تقویت .
نمیداند دل تنها میان جمع هم تنهاست
مرا افکنده در تنگی که نام دیگرش دریاست
......
جهان بی عشق چیزی نیست جز تکرار یک تکرار
اگر جایی به حال خویش باید گریه کرد اینجاست
...
در این فکرم که در پایان این تکرار پی در پی
اگر جایی برای مرگ باشد...زندگی زیباست


فاضل نظری زندگی زیباست ، تماشاییست !
چرا زیبا نمی بینیم ؟
چرا گاهی به پای این همه خوبی نمی شینیم ؟
چرا با هم نمی خندیم ؟
مگر دنیا چه کم دارد ؟
ببین این آسمان آبیست …
ببین دنیای ما آکنده از پاکیست ،
و خوبی تا ابد پاینده می ماند …
تو باور کن …
همین کافیست …!!! زندگی زیباست . پس باید به معنای واقعی از اون لذت ببریم واز رایحه بوی خوب زندگی استفاده ی بهینه ومفید کنیم .
بهمنی زیباست چون زیبایی جزوی از زندگی اوست، زیباست چون چشمانشزیبا میبیند، زیباست چون دل نمیشکند، زیباست چون قلبش با عشق میتپد.بهمنی سرشار از عشق و احساس استبهمنی پر از ناگفته هاییست که گاهی تا ابد ناگفته میمانند...بهمنی پر از امید و گاهی هم ناامیدی است.بهمنی غیرقابل پیشبینی است، او همتا ندارد، بی نظیر است،او سرشار از غرور است اما . زندگی رسم خوشایندی است
زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ
پرشی دارد اندازه عشق
زندگی چیزی نیست که لب طاقچه عادت از یاد برود
زندگی جذبه دستی است که می چیند
زندگی نوبر انجیر سیاه در دهان گس تابستان است
زندگی بعد درخت است به چشم ه
زندگی تجربه شب پره در تاریکی است
زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد
زندگی سوت قطاری است که درخواب پلی می پیچد
زندگی دیدن یک باغچه از شیشه مسدود هواپیماست
خبر رفتن موشک به فضا
لمس تنهایی ماه
فکر بوییدن گل در کره ای دیگر
زندگی شستن یک بشقاب است
زندگی یافتن سکه دهشاهی در جوی خیابان است
زندگی مجذور آینه است
زندگی گل به توان ابدیت
زندگی ضرب زمین در ضربان دل ما
زندگی هندسه ساده و ی ان نفسهاست...
زندگی تر شدن پی در پی
زندگی آب تنی در حوضچه اکنون است
رخت ها را
آب در یک قدمی است... سهراب سپهری اگر عشق فقط نتیجه ی ترشح هورمون هاست ... اگر او زیباست چون فقط نوری از او منع شده .. اگر دلم ش ته چون او بوده اما حالا نیست.. اگر من نمیتوانم تو را لمس کنم و این احساس فقط یک پیام عصبیست .. اگر فقط ی از اتم هایم.. اگر من مجذوب تو شده ام چون این قانون طبیعت است.. براستی ما کیستیم ؟ آیا ما همان رباط های فوق هوشمندی هستیم که به اطرافمان به خوبی ع . چه زیباست توکل به خدا و در میان طوفان‏ها با اطمینان قلب پرواز نمودن و در عمق گرداب‏هاى خطرناک عاشقانه غوطه ‏خوردن، و در معرکه حیــات و ممات بى‏ پروا به آغــوش شــــــــــهادت رفتن و در قربان‏گاه عشق همه وجود خود را به قربانى خـــدا دادن، و از همه چیز خود گذشتن و به آزادى مطلق رسیدن همین که یاد تو با منه زیباست به عشقت نبض من میزنه زیباست نگاه کن توی آیینه جادو میشی ببین تصویر تو عین یه رویاست , ببین چه زیباست , ببین چه زیباست ؛ ... یه لحظتو به یه دنیا نمی دم اگرچه فرصتی کوتاه باشه می خوام تا وقتی که زنده م عزیزم دلم با عشق تو همراه باشه سرت رو اگه رو شونم میزاری سکوت بینمونو دوست دارم تو وقتی با منی راحت می تونم تو ه. همین که یاد تو با منه زیباست به عشقت نبض من میزنه زیباست نگاه کن توی آیینه جادو میشی ببین تصویر تو عین یه رویاست , ببین چه زیباست , ببین چه زیباست ؛ ... یه لحظتو به یه دنیا نمی دم اگرچه فرصتی کوتاه باشه می خوام تا وقتی که زنده م عزیزم دلم با عشق تو همراه باشه سرت رو اگه رو شونم میزاری سکوت بینمونو دوست دارم تو وقتی با منی راحت می تونم تو ه. در قسمتهای آغازین کتابها یا مقالات با موضوع سبک زندگی، بخشی به نام مفهوم شناسی سبک زندگی دیده می شود که در آن تاریخچه ی پیدایش این مفهوم و تعاریف مختلفی که افراد مختلف از آن ارائه نموده اند طرح و بعضًا نقد می گردد وما نیز در مطالبی در پست های پیشین به آن اشاره کرده ایم. اما این نوع مفهوم شناسی کافی نمی باشد. مفهوم شناسی سبک زندگی در گ. زندگی میخواهم،یک دل صاف و صادق
فنجانی در یک دستم و دستی در دستان دقایق گلی میخواهم،از جنس روی ماهت
گلدانی که هر چه هست درونش از دستان زیبایت یک دل بی فروغ و عاشق و دیوانه ارزنی میرزد؟!
یا چشمان بی فروغ ادمی خسته به چند میرزد؟؟ یک من و این همه بی من شدن
یک نگاه ساده ات راستی چند میرزد؟؟؟ صدایم کن،صدایت زیباست
به راستی در . زندگی کنید برای رویاهایی که منتظر حقیقی شدن به دست شما هستند.

شما فرصتی برای بودن دارید. پس ت ننشینید.

بگذارید همه بدانند که شما با تمام توانایی ها و کاستی ها شا ار زندگی خودتانید.

کافی است لحظات گذشته را رها کرده و برای ثانیه های آینده زندگی کنید. چون رویاهایتان آنجاست و شما فقط و فقط یکبار فرصت زندگی دارید .
خاطره ای از شفیعی کدکنی در تهران که می گفت: زن زیبـاســت ... چه آن زمان که از فرط خستگی چهره اش در هم است... چه آن زمان که خود را می آراید از پس همه خستگیهایش.. چه آن زمان که فریاد می زند بر سرت ... و تو فقط حرکت زیبای لبهایش را مبینی... چه آن زمان که کودکی جانش را به لبانش رسانده و دست بر پیشانی زده و لبخند می زند... زن زیباست... آن زمانی که خسته . زندگی تمامش خطای دید است،من تو را می‌بینم تو مرا نمی‌بینی،تو مرا می‌بینی من تو را نمی‌بینم،یک خطای ساده‌ی بی‌انتها…زندگی زیباست چشمی باز کن، گردشی در کوچه باغ راز کن...زندگی زیباست؛زندگی من با همه تلخی‌ها و شیرینی‌هایش برایم لذت بخش است...چون آن چیزی است که خدایم برایم خواسته است.تا ﺧﺪﺍ ﻫﺴﺖ ﮐﺴﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ ...دوستت دارم خداوند مهربانم.و از صمیم قلب از تو سپاس گذارم خدای عزیزم.
  "داشتن هدف یک چیز است وبها دادن ورسیدن به آن چیز دیگریست" جدا از تمام حاشیه های زندگی و کارمون به پا می خیزیم برای رسیدن به هدف ،به پا می خیزیم و به عظمت شرکتمون می بالیم و مثل یک جنگجوی همیشه پیروز برای مون می جنگیم. آگاه باشید که تولدی سبز رخ داده. این تولد زیباست به زیبایی نور خدا، سرچشمه حیات است، جوشان و وشان، چه ی میتواند این تولد. برای یافتن مولفه های یک زندگی برتر ؛ باید اوصاف خوبان این دیار بررسی شود ؛ چه آنها که رفتند و چه آنها هستند و هنوز هم الگویی زیبا برای یک زندگی زیباترند. در این قسمت به برخی دیگر از خصوصیاتِ زندگیِ هشت ساله اشاره می شود؛ خصلت هایی که نشان داد هم عملی و کاربردی است و هم تضمین کننده ی یک زندگی موفق ، و الگویی است مناسب ؛ برای همه ی انی که. بیخــــو هــآی من تقـــــآص کم حافظه گی دلـم است...
سرمشـــــق هـــــآیی ک هرشب زندگی به دلـم یـــآدآوری میکند...
هر شب شروع میکند برایم...
از صفحــه اول...کتاب زندگی میخوانــد
میگوید تکرار کن و بنویـس...
زندگی سخت نیست...تصورت را عوض کن..
عشق هـوس نیست..با هوس اشتباه نگیر...
هیچ بد نبوده...سعی کن به دل نگیری...
زندگی چشم برهم ز.