زندگی یعنی من یعنی تو

به نقل از خبرگزاریها در مورد زندگی یعنی من یعنی تو :

زندگی یعنی دیدن لبخند عزیزانی که دوستشان داریم.
زندگی یعنی شادی های بی دلیل و خنده های از ته دل.
زندگی یعنی خاطره های یواشکی که ثانیه ها لبخند را بر لبانمان جاری می سازد.
زندگی یعنی صدای قهقه ک ن،
یعنی دیدن طلوع هر صبح خورشید...
زندگی یعنی آرامش یعنی سادگی...
زندگی،
یعنی چای تازه دم مادر.

حال خوش یعنی چه ..
از خودم پرسیدم..
و دلم پر شد از آواز بهار..
زندگی مال من است.
من خدا را دارم....
عشق را می فهمم.
خوشی خاطره در حسِ من است!
حال خوب، این نفسِ رفته و برآمده است.
این نگاهی که در آئینه و آب
روشنی های تو را می بیند،
و به پایان شب ایمان دارد..
حال خوش یعنی:
من به ی می نازم که در آغوش و نوازش هایش جا ب. عشق یعنی آنچنان در نیستی / تاکه معشوقت نداند کیستی عشق یعنی ذهن زیبا آفرین / آسمان روی زمین عشق گوید مست شو گر عاقلی / از غیر انگوری ولی هرکه باعشق آشنا شد مست شد / وارد یک راه بی بن بست شد کاش در جامم عشق باد / خانه ی جانم اب عشق باد هرکجا عشق آید و ن شود / هرچه ناممکن بود ممکن شود در جهان هر کار خوب و ماندنی / ردپای عشق در او دیدنی سالک آری عشق رمزی در دل است / شرح ووصف عشق کاری مشکل است عشق یعنی شور هستی در کلام / عشق یعنی شعر، مستی والسلام عشق یعنی خدمت بی منتی / عشق یعنی طاعت بی جنتی گاه بر بی احترامی احترام / بخشش و مردی به جای انتقام عشق یعنی مشکلی آسان کنی / دردی از درمانده ای درمان کنی عشق یعنی خویشتن را گم کنی / عشق یعنی خویش را گندم کنی عشق یعنی خویشتن را نان کنی / مهربانی را چنین ارزان کنی عشق یعنی نان ده و از دین مپرس / در مقام بخشش از آئین مپرس هر ی او را خدایش جان دهد / آدمی باید که او را نان دهد در تنور عاشقی سردی مکن /در مقام عشق نامردی مکن عشق یعنی آنچنان در نیستی / تاکه معشوقت نداند کیستی عشق یعنی ذهن زیبا آفرین / آسمان روی زمین عشق گوید مست شو گر عاقلی / از غیر انگوری ولی هرکه باعشق آشنا شد مست شد / وارد یک راه بی بن بست شد کاش در جامم عشق باد / خانه ی جانم اب عشق باد هرکجا عشق آید و ن شود / هرچه ناممکن بود ممکن شود در جهان هر کار خوب و ماندنی / ردپای عشق در او دیدنی سالک آری عشق رمزی در دل است / شرح ووصف عشق کاری مشکل است عشق یعنی شور هستی در کلام / عشق یعنی شعر، مستی والسلام عشق یعنی خدمت بی منتی / عشق یعنی طاعت بی جنتی گاه بر بی احترامی احترام / بخشش و مردی به جای انتقام عشق یعنی مشکلی آسان کنی / دردی از درمانده ای درمان کنی عشق یعنی خویشتن را گم کنی / عشق یعنی خویش را گندم کنی عشق یعنی خویشتن را نان کنی / مهربانی را چنین ارزان کنی عشق یعنی نان ده و از دین مپرس / در مقام بخشش از آئین مپرس هر ی او را خدایش جان دهد / آدمی باید که او را نان دهد در تنور عاشقی سردی مکن /در مقام عشق نامردی مکن آجرک الله یا صاحب ا مان فی مصیبت جدک الحسین (ع)
آسمان خشک شد و نیست خبر، یعنی چه؟
شعر می بارد و ا یر هنر یعنی چه؟
رنگ این قافیه از غم شد و وزنش ماتم
هی ردیفم شده :او رفته سفر...،یعنی چه؟
روضه خوان گفت تو را کرب و بلا خواهم برد
هر که دارد هوس خون جگر یعنی چه؟
روضه خوان گفت زنی پشت دری...اما بعد...
تو بیا ترجمه کن و در . یعنی انتظار بی کران
یعنی دور شو از دیگران
یعنی طالب مهدی شدن
یعنی ضد بد عهدی شدن
یعنی آرزوی فاطمه
یعنی گریه بی واهمه
یعنی مست و بی پروا شدن
یعنی عاشق زهرا شدن
یعنی تیغ در دست علی
یعنی هستی هست علی
یعنی با شهیدان ساختن
یعنی برقه برانداختن
یعنی با یتیمان خوب باش
یعنی ساده و محبوب باش
یعنی. زندگی یعنی دیدن لبخند عزیزانی که دوستشان داریم. زندگی یعنی شادی های بی دلیل و خنده های از ته دل. زندگی یعنی خاطره های یواشکی که ثانیه ها لبخند را بر لبانمان جاری می سازد. زندگی یعنی صدای قهقه ک ن، یعنی دیدن طلوع هر صبح خورشید... زندگی یعنی آرامش یعنی سادگی... زندگی،یعنی چای تازه دم مادر. عشق بیداد من
باختن یعنی لحظه عشق
جان سرزمین یعنی یعنی
زندگی پاک عشق لیلی و
من مجنون
در عشق یعنی... شدن
ساختن عشق
دل یعنی
کلبه وامق و
یعنی عذرا
عشق شدن
من عشق
فردای یعنی
کودک مسجد زندگی زندگی یعنی مسیری رو به آب ، زندگی یعنی نه بیداری نه خود زندگی یعنی سرای امتحان ، زندگی یعنی در ان عاشق بمان زندگی یعنی کمی و کاستی ، زندگی یعنی دروغ و راستی زندگی یعنی صفا ، مهر و وفا ، زندگی یعنی ستم ، جور و جفا زندگی یعنی سفر ، راهی دراز ، زندگی یعنی جهانی رمز دار زندگی یعنی مهی در پشت ابر ، زندگی یعنی بلا و درد و صبر زندگی یعنی . عشق یعنی با تو خواندن از جنون
عشق یعنی سو ا از درون عشق یعنی سوختن تا ساختن
عشق یعنی عقل و دین را باختن عشق یعنی دل تراشیدن ز گل
عشق یعنی گم شدن در باغ دل عشق یعنی تو ملامت کن مرا
عشق یعنی می ستایم من تو را عشق یعنی در پی تو در به در
عشق یعنی یک بیابان درد سر عشق یعنی با تو آغاز سفر
عشق یعنی قلبی آماج خطر عشق یعنی تو بران از خود مرا
عشق یعنی باز می خوانم تو را عشق یعنی بگذری از آبرو
عشق یعنی کلبه های آرزو عشق یعنی با تو گشتن هم کلام
عشق یعنی انتظار یک سلام عشق یعنی دستهایی رو به دوست
عشق یعنی مرگ در راهت ن ت عشق یعنی شاخه ای گل در سبد
عشق یعنی دل سپردن تا ابد عشق یعنی سروهای سر بلند
عشق یعنی خارها هم گل کنند عشق یعنی تو بسوزانی مرا
عشق یعنی سایه بانم من تو را عشق یعنی بشکنی قلب مرا
عشق یعنی می پرستم من تو را عشق یعنی آن نخستین حرفها
عشق یعنی در میان برفها عشق یعنی یاد آن روز نخست
عشق یعنی هر چه در آن یاد توست عشق یعنی تک درختی در کویر
عشق یعنی عاشقانی سر به زیر عشق یعنی بگذری از هفت خان
عشق یعنی آرش و تیر و کمان عشق یعنی بی پروا شدن
عشق یعنی سعی از قطره تا دریا شدن دختر بودن یعنی نخواستن و خواسته شدن...... ♥دختر بودن یعنی حق هر چیزی رو فقط وقتی داری که تو عقد نامه نوشته....... ♥دختر بودن یعنی به بابات گفتی؟ داداشت راضیه؟ دوس پسرتون ناراحت نمیشن؟ رئیس اداره چی؟ ♥دختر بودن یعنی برو تو، دم در واینستا.......... ♥دختر بودن یعنی تو گرما لباست 4 متر و نیم پارچه ببره که مردان به گناه نیفتن! ♥دختر بودن یعنی کج. دختر بودن یعنی نخواستن و خواسته شدن...... ♥دختر بودن یعنی حق هر چیزی رو فقط وقتی داری که تو عقد نامه نوشته....... ♥دختر بودن یعنی به بابات گفتی؟ داداشت راضیه؟ دوس پسرتون ناراحت نمیشن؟ رئیس اداره چی؟ ♥دختر بودن یعنی برو تو، دم در واینستا.......... ♥دختر بودن یعنی تو گرما لباست 4 متر و نیم پارچه ببره که مردان به گناه نیفتن! ♥دختر بودن یعنی کج. حس خوب یعنی کودک ماندن حس خوب یعنی تکرار روز تولد حس خوب یعنی گول نزدن وجدان حس خوب یعنی بخشیدن دیگران حس خوب یعنی برداشتن بار پیرزن همسایه حس خوب یعنی ایستادن روی ترازوی پیرمرد حس خوب یعنی نوازش دستان مادر حس خوب یعنی عاشق بودن و وقتی عاشقی که ح خوب باشد و هر روز و هر ساعت و هر لحظه باور داشته باش که شاید فر نباشد پس حست را به زندگی خوب کن کی؟؟؟؟؟؟ همین امروز نه همین ساعت نه همین حالااااااااااا نازنینا، دوست یعنی انتخاب
یعنی از بنده سلام از تو جواب
دوست یعنی دل به ما بستی رفیق؟
دوست یعنی یاد ما هستی رفیق؟
دوست یعنی مطلبت را دیده ام
یعنی احوال تو را پرسیده ام
دوست یعنی در رفاقت کاملی
دوست یعنی: نیستی و... در دلی
دوست یعنی: دوستی را لایقم؟
تو حقیقت، من مجازی عاشقم
دوست یعنی کار و بارم خوب ن. عشق یعنی « همت » و یک دل خدا توی اشتیاق کربلا
عشق یعنی شوق پروازی بزرگ
در هجوم زخم های بی صدا
عشق یعنی قصة عباس و آب
در « طلاییه » غروب آفتاب
عشق یعنی چشم ها غرق سکوت
در درون ، اما انقلاب
عشق یعنی آسمان غرق خون
در شلمچه گریه گریه.... تا جنون
عشق یعنی در سکوت یک نگاه
نغمة انا الیه راجعون
عشق یعنی در فنا نابود . نشسته ام بنویسم که بال یعنی تو عروج سمت کمال یعنی تو نشسته ام بنویسم تصورت، هیهات فراتراز جریان خیال یعنی تو محبت تو همان آیینه است و مهرت آب تو آب و آیینه پس زلال یعنی تو ز برگ های تو بوی رسول می آید گل محمدی بی مثال یعنی تو
عشق بیداد من باختن یعنی لحظه عشق جان سرزمین یعنی یعنی زندگی پاک عشق لیلی و من مجنون در عشق یعنی ... شدن ساختن عشق دل یعنی کلبه وامق و یعنی عذرا عشق شدن من عشق فردای یعنی کودک مسجد یعنی الاقصی عشق من عشق آمیختن افروختن یعنی به هم عشق سوختن چشمهای یکجا یعنی پر ز و غم دردهای گریه خون/ درد بیشمار عشق من یعنی الاسرار کلبه مخزن اسرار یعنی. مرد بودن یعنی فقط تا ا دبستان بابا مامان پشت سرتن، بعدش جامعه بزرگت میکنه.
مرد بودن یعنی فقط یه سال وقت داری که کنکور قبول بشی.
مرد بودن یعنی بعد 18 دیگه یا سربازی یا سرباری.
مرد بودن یعنی استرس سربازی و حسرت درس خوندنی که به اجباره
مرد بودن یعنی بعد بابا مردِ خونه بودن سنم نمیشناسه
یعنی چی؟
یعنی بابا نباشه نون باید ب. پسر بودن یعنی فقط تا ا دبستان بابا مامان پشت سرتن، بعدش جامعه بزرگت میکنه.

پسر بودن یعنی فقط یه سال وقت داری که کنکور قبول بشی.

پسر بودن یعنی بعد 18 دیگه یا سربازی یا سرباری.

پسر بودن یعنی استرس سربازی و حسرت درس خوندنی که به اجباره

پسر بودن یعنی بعد بابا مردِ خونه بودن سنم نمیشناسه؟
یعنی بابا نباشه نون. وقتی یک دختر حرفی نمیزند
میلیونها فکر در سرش می گذرد

وقتی یک دختر بحث نمیکند
عمیقا مشغول فکر است

وقتی یک دختر با چشمانی پر از سوال به تو نگاه میکند
یعنی نمی داند تو تا چند وقت دیگر با او خواهی بود

وقتی یک دختر بعد از چند لحظه در جواب احوالپرسی تو می گوید : خوبم
یعنی اصلا حال خوبی ندارد

وقتی یک دخ. عشق یعنی « همت » و یک دل خدا توی اشتیاق کربلا
عشق یعنی شوق پروازی بزرگ
در هجوم زخم های بی صدا
عشق یعنی قصة عباس و آب
در « طلاییه » غروب آفتاب
عشق یعنی چشم ها غرق سکوت
در درون ، اما انقلاب
عشق یعنی آسمان غرق خون
در شلمچه گریه گریه.... تا جنون
عشق یعنی در سکوت یک نگاه
نغمة انا الیه راجعون
عشق یعنی در فنا نابود شدن
در میان تشنگان ساقی شدن
عشق یعنی در ره دهلاویه
غرق اشک چشم، مشتاقی شدن
عشق یعنی حرمت یک استخوان
یادگار از قامت یک نوجوان
آنکه با خون شریفش رسم کرد
بر زمین، جغرافیای آسمان جدیدنا شبام سحر نداره،همین جوری میمونه میمونه میمونه و درست وقتی که میخواد تموم بشه من خوابم میبره همون وقتی که میخواد سحر بشه و همه ی دلتنگیا و کثیفیا و بدیا رو پاک کنه من نمیفهمم چون خوابم ،دست خودم نیست ولی خوابم میبره حالا جریان زندگیمم همین شده کلا سحر نداره تو زندگیم خیلی بیدارم حتی همون موقعی که امید دارم به اینکه الان سحر م. عشق یعنی هستی ودیوانگی عشق یعنی با جهان بیگانگی عشق یعنی شب ن ن تا سحر عشق یعنی سجده با چشمان تر عشق یعنی سر به دار آویختن عشق یعنی اشک حسرت ریختن عشق یعنی در جهان رسوا شدن عشق یعنی هست و بی پروا شدن عشق یعنی اعتبار لحظه ها عشق یعنی سجده بر سجاده ها عشق یعنی یک سؤال بر هر جواب عشق یعنی یک سؤال بی جواب بنویس از سر خط حسرت خود را بنویس و بسوز از ته دل از غم فردا بنویس تو پراز حسرت و آهی و پر از بغض و سکوت بنشین قصه ی خود را تک و تنها بنویس گله از هیچ ی نیست که تنها شدی شب و این بغض شده با تو هم آوا بنویس و فراموش کن آن روز زمستانی تلخ ولی امروز به یاد شب یلدا بنویس تو گذر کردی از آن عشق اهورایی من دل من سوخت ولی عشقو تو زیبا بنویس شدهای بی و در خلوت خود سوخته ای فقط این سطر به جای ، « ما » بنویس " پدر " یعنی تپش درقلب خانه
" پدر " یعنی تسلط برزمانه
" پدر " احساس خوب تکیه برکوه
" پدر " یعنی تسلی وقت اندوه
" پدر " یعنی ز من نام ونشانه " پدر " یعنی فدای اهل خانه
" پدر " یعنی غرور ومستی من
" پدر " یعنی تمام هستی من
" پدر " لطف خدابرآدمیزاد
" پدر " کانون مهروعشق وامداد
" پدر " مشکل گشای خانواده " پدر " یک قهرمان فوق ال. salam dg dorost shod
>>از مردم دنیا سوالی پرسیده شد و نتیجه آن جالب بود:
>>
>>سؤال از این قرار بود: نظر خودتان را راجع به راه حل کمبود غذا در سایر
کشورها صادقانه بیان کنید؟
>>
>> و جالب اینکه ی جو نداد
>>
>>چون در آفریقا ی نمی دانست 'غذا' یعنی چه؟
>>در آسیا ی نمی دانست 'نظر' یعنی چه؟
>>در اروپای شرقی ی نمی دانست 'صادقانه' یعنی چه؟
>>در اروپای غربی ی نمی دانست 'کمبود' یعنی چه؟
>>و در ی نمی دانست 'سایر کشورها' یعنی چه؟ ya zahra فاطمه یعنی ستون اهل بیت فاطمه یعنی بتون اهل بیت فاطمه یعنی حدیث حق نور فاطمه یعنی تمام عشق شور فاطمه یعنی عصای اهل بیت فاطمه یعنی عطای اهل بیت آبی ترین، دریایی ترین و آسمانی ترین تقدسِ زندگی مان دستان تان را بوسه می زنیم . روزمادر برمادرم و تمامی مادران دلسوز مبارک . . . عشق یعنی « همت » و یک دل خدا
توی اشتیاق کربلا
عشق یعنی شوق پروازی بزرگ
در هجوم زخم های بی صدا
عشق یعنی قصة عباس و آب
در « طلاییه » غروب آفتاب
عشق یعنی چشم ها غرق سکوت
در درون ، اما انقلاب
عشق یعنی آسمان غرق خون
در شلمچه گریه گریه.... تا جنون
عشق یعنی در سکوت یک نگاه
نغمة انا الیه راجعون
عشق یعنی در فنا نابود شدن
در میان تشنگان ساقی شدن
عشق یعنی در ره دهلاویه
غرق اشک چشم، مشتاقی شدن
عشق یعنی حرمت یک استخوان
یادگار از قامت یک نوجوان
آنکه با خون شریفش رسم کرد
بر زمین، جغرافیای آسمان پریسا دنیای شکلک ها http://www.sheklakveblag. /پسر بودن یعنی برو چند تا نون ب پریسا دنیای شکلک ها http://www.sheklakveblag. / پسر بودن یعنی هی شماره دادن و هی منتظر زنگ بودن پریسا دنیای شکلک ها http://www.sheklakveblag. /پسر بودن یعنی دادن به دخترایی که تحویلشون نمی گیرن
be ki tu smiley 020پسر بودن یعنی کادو یدن برای جی اف

پسر بودن یعنی تا کی مفت خوری می کنی

پریسا دنیای شکلک ها http://www.sheklakveblag. /پسر بودن یعنی پس کی دفترچه آماده به خدمت میگیری

پسر بودن یعنی به زور سیکل داشتن
پریسا دنیای شکلک ها http://www.sheklakveblag. /پسر بودن یعنی بابا پس کی میری برام خاستگاری

پسر بودن یعنی مثل حمالی

پسر بودن یعنی جوراباتو در بیار حالم به هم خورد

پسربودن یعنی چرا کار نمیکنی ... جون دیگه


پریسا دنیای شکلک ها http://www.sheklakveblag. /پسر بودن یعنی ببخشین ماشین و خونه هم دارین که پریسا دنیای شکلک ها http://www.sheklakveblag. /پسر بودن یعنی همه مواقع مرد خونه هستی حتی موقع اومدن پریسا دنیای شکلک ها http://www.sheklakveblag. /پسربودن یعنی عمراً عزیز دل بابا باشی پسر بودن یعنی در اول جوونی سربازی در انتظارته پریسا دنیای شکلک ها http://www.sheklakveblag. /پسربودن یعنی هرروز یک ش ت عشقی خوردن پریسا دنیای شکلک ها http://www.sheklakveblag. /پسر بودن یعنی همه میرن مسافرت و تو باید بمونی و خونه رو بپایی پریسا دنیای شکلک ها http://www.sheklakveblag. /....و اما پسر بودن یعنی هزار بدبختی دیگه
تقدیم به بانوان گرامی
زن یعنی ناز هستی در وجود زن یعنی یک فرشته در سجود زن یعنی یک بغل آسودگی زن یعنی پاکی از آلودگی زن یعنی هدیه ی مرد از خدا زن یعنی همدم ویک هم صدا زن یعنی عشق وهستی ، زندگی زن یعنی یک جهان پایندگی زن یعنی اردیبهشت ، فصل بهار زن یعنی زندگی در لاله زار زن یعنی عاشقی ، دلدادگی زن یعنی راستی وسادگی زن یعنی عاطفه ، مهر . دوستی برام نوشته بود : چرا آدمها نمیدونن بعضی وقتا خداحافــــــظ یعنی :.................. نزار برم !
یعنی:................... برم گردون !
یعنی :..................... سفت بغلم کن سرمو بچسبون به سینــــــــه ات و بگو :
خداحافظـــــــــــ و زهــــــــــر مار ! بیخود میگی خداحافظـــ خدایا داری با من چه کار میکنی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بگو شاید بتونم ک. خدا را شکرکه تمام شب صدای شوهرم را می شنوم . این یعنی او زنده و سالم در کنار من خو ده است. thankful for the husband who snoser all night, because that means he is healthy and alive at home asleep with me خدا را شکر که دختر نوجوانم همیشه از شستن ظرفها شاکی است.این یعنی او در خانه است و در خیابانها پرسه نمی زند. i am thankful for my teenage daughter who is complaining about doing dishes, because that means she is at home not on the street . خدا . سجده: نسترن قدرتی سجده یعنی: به عشق رو ‏ دل به آیینه روبرو ‏ سجده یعنی: سری فتاده به راه‏ معنی «لا اله الا الله» سجده یعنی: سری به دامن خاک‏ پرگرفتن زخاک تا افلاک‏ سجده یعنی: که جز تو یارم نیست‏ صبر و ت ز انتظارم نیست‏ هیچم و سر به خاک می‏سایم‏ سر بر آن خاک پاک می‏سایم‏ دست من گیر تا رها نشوم‏ از تو ای آشنا، جدا نشوم‏ [کتاب نور موم. سلام دوستان اردیبهشتم تموم شد رفت یعنی دوماه از سال 93 گذشته خوب جریان گند زدن من همچنان ادامه داره با وجود اینکه زیاده روی ن ولی ترازو با هام مهربون نبود البته پری هم هست ولی اخه یعنی چی ؟ گلبرگ 53 ( یعنی واقعا روم سیاه) فاطمه 52.900 طناز 55 بهار 54 فرشته 49.500 خوب ستاره اینهفته فاطمه جون و بقیه گروه واقعا همه با هم اینقدر هماهنگ اضافه کردیم ب. خوشحالی یعنی کارل گوستاو یونگ روان شناس سوئیسی
تعبیربسیارِ جالبی از انسانِ خوشحال دارد.

انی می توانند؛ خوشحال باشند؛
که از تجاربِ زندگی آموخته اند؛ که ناخوشی ها را بدونِ مغلوب شدن توسطِ آن ها، به دوش بکشند. بر اساسِ این تعریف، خوشحال بودن یعنی، توانمندیِ بالای ما در شکیبایی و استقامت!
خوشحالی یعنی، اطمینانی درون. دوست یعنی :
ی که وقتی هست آروم باشی و وقتی نیست چیزی تو زندگیت کم باشه . دوست یعنی اون جمله های ساده و بی منظوری که میگی , خی راحته که ازش سؤ تعبیری نمیشه . دوست یعنی یه دل اضافه داشتن برای اینکه بدونی هر بار دلت میگیره یه دل دیگه هم دلتنگ غمت میشه . دوست یعنی : یه وقت اضافه . . . یعنی تو همیشه عزیزی حتی تو وقت اضافه . دوست یعنی : تنهایی هام. همین که تو هستی کنارم یعنی من خوشبختم این که میتوانم روزی هزار بار از دستت حرص بخورم ...هزار بار بگویم بشین ...نکن ...دست نزن ... صحبت نکن ... این که هستی تا با شیرین زبانی ک نه ات سکوت سرد دیوار های خانه را بشکنی یعنی من خوشبختم ... بعضی روزها شاید صدها بار دست وپایت را بوسه میزنم وقربان صدقه ات می روم و میگویم به دَرَک که بقیه میگویند : لوسش . رشته هنر یعنی با بقیه رشته ها فرق کنی. یعنی: تعجب بقیه رشته ها از دیدن رابطه بین دختر پسراش.هنر ﯾﻌﻨﯽ: ﺩﺧﺘﺮﺍﯼ ﺧﻮﺷﮕﻞ وﺻﻮﺭﺕﺁﺑﺮﻧﮕﯽ و مانتو ها گلی! ﯾﻌﻨﯽ: ﻣﺮﮐﺰ ﺧﻨﺪﯾﺪﻥ و البته ﺩﺭﺱ ﻭ ﺗﻔﮑﺮ! هنر یعنی: هیچی مهم نیس الا خوشی اون لحظه. یعنی شب زنده داری. هنر یعنی: ی که کلاس بزاره طرد میشه.یعنی: پسرای مو فرفری و دخترای گل گلی.ه. عاشقی

یه قلب می خواد که تو هر ضربانش یه بار اسم معشوقت رو بشنوی
عاشقی

صبر می خواد برای تحمل روزهای سخت دوری از معشوق

عاشقی یعنی

ساعت ها ایستادند زیر برف و بارون و آفتاب برای دیدن معشوق

عاشقی یعنی

گریه ...گریه ...گریه

عاشقی یعنی

بارها خواب معشوق رو دیدن


عاشقی یعنی

با د. زندگی یعنی دیدن لبخند عزیزانی که دوستشان داریم.
زندگی یعنی شادی های بی دلیل و خنده های از ته دل.
زندگی یعنی خاطره های یواشکی که ثانیه ها لبخند را بر لبانمان جاری می سازد.
زندگی یعنی صدای قهقه ک ن،
یعنی دیدن طلوع هر صبح خورشید...
زندگی یعنی آرامش یعنی سادگی... پرداختی = یعنی پرداخت شده است ( هزینه و یا تسویه حساب شده است )

و

پرداختنی = یعنی هنوز پرداخت نشده است ( بدهی است که بایستی بعدا پرداخت شود )

و

دریافتی = یعنی دریافت شده است

و

دریافتنی = یعنی هنوز دریافت نشده است و بعدا دریافت خواهد شد

زندگی یعنی دیدن لبخند عزیزانی که دوستشان داریم.
زندگی یعنی شادی های بی دلیل و خنده های از ته دل.
زندگی یعنی خاطره های یواشکی که ثانیه ها لبخند را بر لبانمان جاری می سازد.
زندگی یعنی صدای قهقه ک ن،
یعنی دیدن طلوع هر صبح خورشید...
زندگی یعنی آرامش یعنی سادگی...
زندگی،
یعنی چای تازه دم مادر.
آبخیز واحدی هیدرولوژیک است که به عنوان واحد فیزیکی, بیولوژیکی, , اجتماعی و اقتصادی برای طراحی ومدیریت منابع طبیعی (آب, خاک, پوشش گیاهی) پذیرفته شده است. به عبارت دیگر آبخیز منطقه ای توپوگرافی است که توسط یک سیستم رودخانه ز شی میشود. آبخیزداری یعنی تغذیه سفره آب های زیرزمینی و افزایش تولید محصول آبخیزداری بهره گیری از مجموعه گسترده د. نحوه اندازه گیری قد وس ؟ قد وس در ح ایستاده و راست اندازه میگیرن.معمولا کنار دیوار و یا با متر. تاون دادن یعنی چی؟ زمان جنگ اگر یکی از وس ها ببازه باید تمام مبلغ شرطو بپردازه که بهش میگن تاوان دادن. کری زدن چطوریه؟ هنگام جنگ دو وس وقتی که پای وس به سر وعصب مرکزی وس دیگه برخورد میکنه و تو اون لحظه وس گیج میشه میگن کری زدن. چارک داد یعنی چ. بسم الله الرحمن الرحیمعاشورا یعنی...عاشورا یعنی لب تشنه کنار دریا بروی و دریا را تشنه لبانت کنی و از این تشنگی ناکامش بگذاری و دریا را تا عمق جان، بسوزانیش.عاشورا یعنی حیای ماه مقابل معصومیّت ستارگان ک شان حرم و شرمندگی اش برابر چشمان منتظر تشنه کامان.عاشورا یعنی آب، یعنی عطش، یعنی شریعه فرات، یعنی نهر علقمه، یعنی لبان خشکیده. عاشورا یعنی تلاطم غیرت برابر طغیان نفس سرکش. لطفا با یک یا حسین روی ادامه مطلب کلیک فرما عشق بیداد من باختن یعنی لحظه عشق جان سرزمین یعنی یعنی زندگی پاک من عشق لیلی و مجنون در عشق یعنی ... شدن ساختن عشق دل یعنی کلبه وامق و یعنی عذرا عشق شدن من عشق فردای یعنی کودک مسجد یعنی الاقصی عشق من عشق آمیختن افروختن یعنی به هم عشق سوختن چشمهای یکجا یعنی پر ز و غم دردهای گریه خون/ درد بیشمار عشق من یعنی الاسرار کلبه مخزن اسرار یعنی ...
شاعر / نویسنده : محمد رضا آقاسی
*****
ساقی امشب باده از بالا بریز
باده از خم خانه مولا بریز
باده ای بی رنگ و آتشگون بده
زانکه دوشم داده ای افزون بده
ای انیس خلوت شبهای من
می چکد نام تو از لبهای من
محو کن در باده ات جام مرا
کربلایی کن سرانجام مرا
یا علی، درویش و صوفی نیستم
فاش می گویم که کوفی نیستم
منظور از «ازدواج سفید» زندگی مشترک زن و مرد بدون ازداوج رسمی است. یعنی به گونه ای که زن و مرد بدون اینکه خطبه عقد یا بینشان جاری شود برای زندگی زیر یک سقف می روند. البته معمولا این اتفاق با آگاهی پدر و مادرها و خانواده هر دو طرف صورت می گیرد و آن دو مانند یک زن و شوهر با هم زندگی می کنند نه همخانه، دوستانه و... منظور از «ازدواج سفید» زندگی مشترک زن و مرد بدون ازداوج رسمی است. یعنی به گونه ای که زن و مرد بدون اینکه خطبه عقد یا بینشان جاری شود برای زندگی زیر یک سقف می روند. البته معمولا این اتفاق با آگاهی پدر و مادرها و خانواده هر دو طرف صورت می گیرد و آن دو مانند یک زن و شوهر با هم زندگی می کنند نه همخانه، دوستانه و... بسم الله الرحمن الرحیمعاشورا یعنی...عاشورا یعنی لب تشنه کنار دریا بروی و دریا را تشنه لبانت کنی و از این تشنگی ناکامش بگذاری و دریا را تا عمق جان، بسوزانیش.عاشورا یعنی حیای ماه مقابل معصومیّت ستارگان ک شان حرم و شرمندگی اش برابر چشمان منتظر تشنه کامان.عاشورا یعنی آب، یعنی عطش، یعنی شریعه فرات، یعنی نهر علقمه، یعنی لبان خشکیده. عاشورا یعنی تلاطم غیرت برابر طغیان نفس سرکش. لطفا با یک یا حسین روی ادامه مطلب کلیک فرما * زندگی یعنی شیب خط گردنت وقتی به پهنای شانه ات میرسد . . . * * یعنی رگ برجسته دستانت وقتی آن ها را در هوا تکان میدهی . . . * * یعنی مهربانی شباهنگام و خواب آلودت وقتی که می پرسی : >* * یعنی رگ های قرمز چشمانت وقتی خستگی در چشمانت موج میزند . . . * * یعنی موهای خیس روی پیشانی ات که به عطسه می اندازدت . . .* * زندگی من . . . یعنی تو! * * زندگی همین دلتنگی نفس .