سئو

سئو از بین برترین، جدیدترین و آخرین خبر و مطالب فارسی جستجو و نتیجه آن به صورت خلاصه نمایش داده شده لذا مسئولیت آن بر عهده منبع مطلب سئو میباشد. ع هوایی زیر از صحرای کالیفرنیا گرفته شده و صف فول واگن های از رده خارج را نشان می دهد که پس از رسوایی شرکت تولید کننده از سراسر امریکا جمع آوری و به بیابان منتقل شدند تا اسقاط یا نابود شوند. از مرتضی به خاطر تیم جدیدش انتقادهایی د. ایسنا نوشت: رییس فرا یون مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: بازار افسارگسیخته ارز رها شده و دست های با کنترل قیمت ارز نبض ارزی کشور را مدیریت می کنند.