سالی دیگر احمد شاملو

به نقل از خبرگزاریها در مورد سالی دیگر احمد شاملو : بررسی انتقاد و اعتراض در آثار احمد شاملو و فروغ فرخزاد در قالب یک کتاب منتشر شد. ایسنا نوشت: بررسی انتقاد و اعتراض در آثار احمد شاملو و فروغ فرخزاد در قالب یک کتاب منتشر شد. نشست معرفی نامزدهای سومین دوره جایزه شعر احمد شاملو، دوشنبه ۱۵ آبان از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در مؤسسه بهاران برگزار می شود. احمد شاملو در ۲۱ آذر ۱۳۰۴ در خیابان صفی علیشاه تهران متولد شد. پدرش حیدر نام داشت که تبار او به گفتهٔ احمد شاملو در شعر من بامدادم سرانجام از مجموعهٔ مدایح بی صله به اهالی کابل برمی گشت. مادرش کوکب عراقی شاملو، و از قفقازیهایی بود که انقلاب بلشویکی ۱۹۱۷ روسیه، خانواده اش را به ایران کوچانده بود. دورهٔ کودکی را به خاطر شغل پدر که افسر. از دست های گرم تو ک ن توامان آغوش خویش سخن ها می توانم گفت غم نان اگر بگذارد. * * * نغمه درنغمه درافکنده ای مادر، ای خورشید! از مهربانی بی دریغ جان ات با چنگ تمامی نا پذیر تو سرودها می توانم کرد غم نان اگر بگذارد. * * * رنگ ها در رنگ ها دویده، از رنگین کمان بهاری تو که سرا در این باغ خزان رسیده برافراشته است نقش ها می توانم زد غم نان اگر بگذا. برف ِ نو، برف ِ نو، سلام، سلام!
بنشین، خوش نشسته ای بر بام.
پاکی آوردی ــ ای امید ِ سپید!
همه آلوده گی ست این ایام.
راه ِ شومی ست می زند مطرب
تلخ واری ست می چکد در جام
اشک واری ست می کُشد لب خند
ننگ واری ست می تراشد نام
شنبه چون ، پار چون پیرار،
نقش ِ هم رنگ می زند رسام.
مرغ ِ شادی به دام گاه آمد
به زمانی که برگ. مجموعه گلچین بهترین اشعار زیبا ، عاشقانه و کوتاه احمد شاملو احمد شاملو,اشعار احمد شاملو,شعرهای احمد شاملو,شعر کوتاه احمد شاملو اشعار احمد شاملو , شعرهای احمد شاملو , اشعار عاشقانه احمد شاملو شعرهای فلسفی احمد شاملو کوه با نخستین سنگ ها آغاز می‌شود و انسان با نخستین درد در من زندانی ستمگری بود که به آواز زنجیرش خو نمی کرد من با نخستین نگاه تو آغاز شدم “احمد شاملو“ اشعار احمد شاملو , شعرهای احمد شاملو , اشعار عاشقانه احمد شاملو احمد شاملو,اشعار احمد شاملو,شعرهای احمد شاملو,شعر کوتاه احمد شاملو ashaare ahmad shamloo با ی تو اکنون رخت به گستره‌ی خو خواهم کشید که تنها رویای آن تویی … اشعار احمد شاملو , شعرهای احمد شاملو , اشعار عاشقانه احمد شاملو hauhv hpln ahlg, کیستی که من این گونه به اعتماد نام خود را با تو می گویم … کلید خانه ام را در دست ات می گذارم… نان شادی های ام را با تو قسمت می کنم! اشعار احمد شاملو , شعرهای احمد شاملو , اشعار عاشقانه احمد شاملو شعرهای احمد شاملو خاتون من حتی اگر هزار سال عاشق تو باشم ، یک بوسه ، یک نگاه حتی ، حرامم باد اگر تو عاشق من نباشی… اشعار احمد شاملو , شعرهای احمد شاملو , اشعار عاشقانه احمد شاملو شعر احمد شاملو بی خبر بودی از زاری من غافل از رنج بیداری من فارغ از درد و غمخواری من و آنهمه ندبه و ناله هایم … “اشعار احمد شاملو“ اشعار احمد شاملو , شعرهای احمد شاملو , اشعار عاشقانه احمد شاملو اشعار عشقولانه احمد شاملو من ز دنیا، تو را برگزیدم رنج بی حد بپایت کشیدم تا شود سبز، باغ امیدم جان ز تن رفت و نیرو ز پایم اشعار احمد شاملو , شعرهای احمد شاملو , اشعار عاشقانه احمد شاملو اشعار کوتاه احمد شاملو مجال بی رحمانه اندک بود و واقعه سخت نامنتظر … اشعار احمد شاملو , شعرهای احمد شاملو , اشعار عاشقانه احمد شاملو شعرهای کوتاه احمد شاملو روزی ما دوباره کبوترهایمان را پیدا خواهیم کرد و مهربانی دست زیبایی را خواهد گرفت روزی که کمترین سرود بوسه است و هر انسان برای هر انسان برادری ست “شعر احمد شاملو“ اشعار احمد شاملو , شعرهای احمد شاملو , اشعار عاشقانه احمد شاملو شعر کوتاه احمد شاملو همه لرزش دست و دلم از آن بود که که عشق پناهی گردد، پروازی نه گریز گاهی گردد … اشعار احمد شاملو , شعرهای احمد شاملو , اشعار عاشقانه احمد شاملو عاشقانه های احمد شاملو چراغی در دست چراغی در دلم. زنگار روحم را صیقل می زنم اینه ئی برابر اینه ات می گذارم تا از تو ابدیتی بسازم. اشعار احمد شاملو , شعرهای احمد شاملو , اشعار عاشقانه احمد شاملو شعر زیبای احمد شاملو میان آفتاب های همیشه زیبائی تو لنگری ست نگاهت ش ت ستمگری ست و چشمانت با من گفتند که فردا روز دیگری ست “شعر احمد شاملو“ اشعار احمد شاملو , شعرهای احمد شاملو , اشعار عاشقانه احمد شاملو شعر کوتاه احمد شاملو و ما هم‌چنان دوره می‌کنیم شب را و روز را هنوز را اشعار احمد شاملو , شعرهای احمد شاملو , اشعار عاشقانه احمد شاملو شعر عاشقانه احمد شاملو در نگاه‌ ات همه ی مهربانی هاست قاصدی که زندگی را خبر می‌دهد و در سکوت ات همه ی صداها فریادی که بودن را تجربه می کند … اشعار احمد شاملو , شعرهای احمد شاملو , اشعار عاشقانه احمد شاملو شعرهای احمد شاملو عشق ما د ده یی ست که هرگز به خواب نمی رود نه به شبان و نه به روز و و شور حیات یک دم در آن فرو نمی نشیند هنگام آن است که دندان های تو را در بوسه یی طولانی چون شیری گرم بنوشم اشعار احمد شاملو , شعرهای احمد شاملو , اشعار عاشقانه احمد شاملو اشعار احمد شاملو هنگامی که خاطره ات را می بوسم درمی یابم دیری است که مرده ام چرا که لبان خود را از پیشانی خاطره ی تو سردتر می یابم از پیشانی خاطره ی تو ای یار ای شاخه ی جدامانده ی من “احمد شاملو“ اشعار احمد شاملو , شعرهای احمد شاملو , اشعار عاشقانه احمد شاملو مجموعه گلچین بهترین اشعار زیبا ، عاشقانه و کوتاه احمد شاملو مجموعه گلچین بهترین اشعار زیبا ، عاشقانه و کوتاه احمد شاملو
احمد شاملو,اشعار احمد شاملو,شعرهای احمد شاملو,شعر کوتاه احمد شاملو
اشعار احمد شاملو , شعرهای احمد شاملو , اشعار عاشقانه احمد شاملو
شعرهای فلسفی احمد شاملو
کوه با نخستین سنگ ها آغاز می‌شود
و انسان با نخستین درد
در من زندانی ستمگری بود
که به آواز زنجیرش خو نمی کرد
من با نخستین نگاه تو آغاز شدم
“احمد شاملو“
اشعار احمد شاملو , شعرهای احمد شاملو , اشعار عاشقانه احمد شاملو
احمد شاملو,اشعار احمد شاملو,شعرهای احمد شاملو,شعر کوتاه احمد شاملو
ashaare ahmad shamloo
با ی تو
اکنون رخت به گستره‌ی خو خواهم کشید
که تنها رویای آن
تویی …
اشعار احمد شاملو , شعرهای احمد شاملو , اشعار عاشقانه احمد شاملو
hauhv hpln ahlg,
کیستی که من
این گونه
به اعتماد
نام خود را با تو می گویم …
کلید خانه ام را در دست ات می گذارم…
نان شادی های ام را با تو قسمت می کنم!
اشعار احمد شاملو , شعرهای احمد شاملو , اشعار عاشقانه احمد شاملو
شعرهای احمد شاملو
خاتون من
حتی اگر هزار سال عاشق تو باشم ،
یک بوسه ، یک نگاه حتی ، حرامم باد
اگر تو عاشق من نباشی…
اشعار احمد شاملو , شعرهای احمد شاملو , اشعار عاشقانه احمد شاملو
شعر احمد شاملو
بی خبر بودی از زاری من
غافل از رنج بیداری من
فارغ از درد و غمخواری من
و آنهمه ندبه و ناله هایم …
“اشعار احمد شاملو“
اشعار احمد شاملو , شعرهای احمد شاملو , اشعار عاشقانه احمد شاملو
اشعار عشقولانه احمد شاملو
من ز دنیا، تو را برگزیدم
رنج بی حد بپایت کشیدم
تا شود سبز، باغ امیدم
جان ز تن رفت و نیرو ز پایم
اشعار احمد شاملو , شعرهای احمد شاملو , اشعار عاشقانه احمد شاملو
اشعار کوتاه احمد شاملو
مجال
بی رحمانه اندک بود و
واقعه
سخت نامنتظر …
اشعار احمد شاملو , شعرهای احمد شاملو , اشعار عاشقانه احمد شاملو
شعرهای کوتاه احمد شاملو
روزی ما دوباره کبوترهایمان را پیدا خواهیم کرد
و مهربانی دست زیبایی را خواهد گرفت
روزی که کمترین سرود
بوسه است
و هر انسان
برای هر انسان
برادری ست
“شعر احمد شاملو“
اشعار احمد شاملو , شعرهای احمد شاملو , اشعار عاشقانه احمد شاملو
شعر کوتاه احمد شاملو
همه
لرزش دست و دلم
از آن بود که
که عشق
پناهی گردد،
پروازی نه
گریز گاهی گردد …
اشعار احمد شاملو , شعرهای احمد شاملو , اشعار عاشقانه احمد شاملو
عاشقانه های احمد شاملو
چراغی در دست
چراغی در دلم.
زنگار روحم را صیقل می زنم
اینه ئی برابر اینه ات می گذارم
تا از تو
ابدیتی بسازم.
اشعار احمد شاملو , شعرهای احمد شاملو , اشعار عاشقانه احمد شاملو
شعر زیبای احمد شاملو
میان آفتاب های همیشه
زیبائی تو
لنگری ست
نگاهت ش ت ستمگری ست
و چشمانت با من گفتند
که فردا
روز دیگری ست
“شعر احمد شاملو“
اشعار احمد شاملو , شعرهای احمد شاملو , اشعار عاشقانه احمد شاملو
شعر کوتاه احمد شاملو
و ما هم‌چنان
دوره می‌کنیم
شب را و روز را
هنوز را
اشعار احمد شاملو , شعرهای احمد شاملو , اشعار عاشقانه احمد شاملو
شعر عاشقانه احمد شاملو
در نگاه‌ ات همه ی مهربانی هاست
قاصدی که زندگی را خبر می‌دهد
و در سکوت ات همه ی صداها
فریادی که بودن را تجربه می کند …
اشعار احمد شاملو , شعرهای احمد شاملو , اشعار عاشقانه احمد شاملو
شعرهای احمد شاملو
عشق ما د ده یی ست که هرگز به خواب نمی رود
نه به شبان و نه به روز
و و شور حیات
یک دم در آن فرو نمی نشیند
هنگام آن است که دندان های تو را
در بوسه یی طولانی
چون شیری گرم
بنوشم
اشعار احمد شاملو , شعرهای احمد شاملو , اشعار عاشقانه احمد شاملو
اشعار احمد شاملو
هنگامی که خاطره ات را می بوسم
درمی یابم دیری است که مرده ام
چرا که لبان خود را از پیشانی خاطره ی تو سردتر می یابم
از پیشانی خاطره ی تو
ای یار
ای شاخه ی جدامانده ی من
“احمد شاملو“
اشعار احمد شاملو , شعرهای احمد شاملو , اشعار عاشقانه احمد شاملو
مجموعه گلچین بهترین اشعار زیبا ، عاشقانه و کوتاه احمد شاملو تنها سخن می ماند... یادی از احمد شاملو امروز -دوم مرداد ماه- پانزدهمین سالروز خاموشی احمد شاملو (الف. بامداد) شاعر، نویسنده، رو مه نگار، پژوهشگر، مترجم، فرهنگ نویس و از دبیران کانون نویسندگان ایران در سال هایی از فعالیت آن است.تنها سخن می ماند... هم او که در 21 آذر 1304 خورشیدی در خانه شماره 134 خیابان صفی علی شاه تهران چشم به جهان گشود و پس . بررسی انتقاد و اعتراض در آثار احمد شاملو و فروغ فرخزاد در قالب یک کتاب منتشر شد. مجموعه ای از زیباترین اشعار احمد شاملو.عاشقانه و کوتاهدر این مطلب از سایت انسان شاد برای شما عزیزان اشعار احمد شاملو را فراهم آورده ایم.شعار احمد شاملو,شعار عاشقانه احمد شاملو,شعار زیبایی احمد شاملو,احمد شاملو,شعرهای عاشقانه احمد شاملوشعار احمد شاملو,شعار عاشقانه احمد شاملو,شعار زیبایی احمد شاملو,احمد شاملو,شعرهای عاشقانه احمد شاملو♥♦♥♥♦♥♥♦♥♥♦♥♥♦♥♥♦♥♥♦♥♥♦♥♥♦♥♥♦♥♥♦♥♥♦♥اشعار احمد شاملو♥♦♥♥♦♥♥♦♥♥♦♥♥♦♥♥♦♥♥♦♥♥♦♥♥♦♥♥♦♥♥♦♥♥♦♥کیستی که مناین گونهبه اعتمادنام خود را با تو می گویم …کلید خانه ام را در دست ات می گذارم…نان شادی های ام را با تو قسمت می کنم!♥♦♥♥♦♥♥♦♥♥♦♥♥♦♥♥♦♥♥♦♥♥♦♥♥♦♥♥♦♥♥♦♥♥♦♥اشعار احمد شاملو♥♦♥♥♦♥♥♦♥♥♦♥♥♦♥♥♦♥♥♦♥♥♦♥♥♦♥♥♦♥♥♦♥♥♦♥کوه با نخستین سنگ ها آغاز می شودو انسان با نخستین درددر من زندانی ستمگری بودکه به آواز زنجیرش خو نمی ن با نخستین نگاه تو آغاز شدم♥♦♥♥♦♥♥♦♥♥♦♥♥♦♥♥♦♥♥♦♥♥♦♥♥♦♥♥♦♥♥♦♥♥♦♥اشعار زیبای احمد شاملو♥♦♥♥♦♥♥♦♥♥♦♥♥♦♥♥♦♥♥♦♥♥♦♥♥♦♥♥♦♥♥♦♥♥♦♥
■ من زبان فارسی را عاشقانه دوست می دارم و برخوردم با آن، برخورد با چیزی مقدس است. شاید به همین دلیل است که این اوا کمتر می نویسم، زیرا معتقدم که در این معبد قدسی، تنها باید حضور قلب داشت و انسان همیشه حضور قلب ندارد. اما بیست وهفت سال پیش قضیه فرق می کرد. آن موقع ها، زبان در نظر من فقط یک وسیله بود، شاید یک چیز «مصرفی» که به خاطر یک . مجموعه 8 جلدی احمد شاملو (ترانه های اشک و آفتاب)
کتاب مجموعه 8 جلدی احمد شاملو (ترانه های اشک و آفتاب)
نوشته: احمد شاملو ناشر: نگاه تعداد صفحات: 851 / اطلاعات چاپ: قطع جیبی/جلد شومیز/گرافت/باقاب - 1392 / قیمت پشت جلد: 380000 ریالمجموعه اشعار شاملو

فهرست مطالب:
جلد 1: آیدا در آینه
جلد 2: ابراهیم در آتش
جلد 3: ققنوس در باران
جلد 4: در آستانه
جلد 5: مرثیه های خاک
جلد 6: لحظه ها و همیشه
جلد 7: مدایح بی صله
جلد 8: ترانه های کوچک غربت لینک ید اینترنتی این مجموعه (کلیک کنید) اختصاصی از یاری فایل تحقیق درمورد نقدی بر آثار احمد شاملو 23 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 23 سازمان مدیریت صنعتینمایندگی شرقموضوع :  ارجمند :سرکار خانم سبزواریارائه دهندگان :محمود مقدسیان – موسی بردبارزمستان 85فهرست مطالبعنوان صفحهدیباچه 3منابع 22دیباچهدرارتباط با.
و عشق را
کنار تیرک راه بند
تازیانه می زنند
عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد...
روزگار غریبی است نازنین...
آنکه بر در می کوبد شباهنگام
به کشتن چراغ آمده است
نور را در پستوی خانه نهان باید کرد... شاملوآه اگر سرودی می خواند
کوچک
همچون گلوگاه پرنده ای
هیچ کجا دیواری فرو ریخته برجای نمی ماند
. من عاشقانه دوستش دارم و او عاقلانه طردم می کند منطق او حتی از حماقت من احمقانه تر است. احمد شاملو پی نوشت: این پست قرار بود یه چیز دیگه ای باشه.اما وقتی توی کمتر از یک خط و نیم آ یه پست یه نفر خوندم و فهمیدم که هم باید خوشحال باشم هم ناراحت، همچین ییهویی احمد اومد تو ذهنم و گفت که این پست رو از دهن ایشون بگم.دیگه اینجوری شد که حرفای احمد . امشب یکی دیگر از جلسات انجمن ادبی بافه با حضور جمعی از اعضای انجمن برگزار شد. در این جلسه به بررسی نقش شاملو و جایگاه او در شعر معاصر ایران پرداخته شد. در آغاز بحث آقای حسین نوروزی نژاد به بررسی سبکی آثار شاملو در شعر سپید و چگونگی شکل گیری این سبک شعری پرداختند. در ادامه هم از آرا و نظرات آقایان اکبر یوسفی و امین احمدی استفاده کردیم. بخش دیگری از جلسه امشب به بررسی زندگی و آثار احمد شاملو اختصاص داشت که توسط آقای محمدزاده انجام گرفت. پایان جلسه با شعرخوانی آقای احمد آراسته همراه بود. #filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} احمد شاملو احمد شاملو 39 صفحه مقدمه     احمد شاملو شاعر بزرگ معاصر ایران در ماه آوریل 1990 (1369) در میهمان مرکز پژوهش و تحلیل مسائل ایران (سیرا) بود و در هشتمین کنفرانس این مرکز در کالیفرنیا، برکلى سخنرانى کرد. کتابى که در دست دارید متن کامل این سخنرانى است .     سخنرانى شاملو به دلایل متعدد بحث‏هاى زیادى را برانگیخت. بویژه آنکه نسخه‏هاى دستکارى شده یا ناکاملى از آن نیز در جراید چاپ و یا در رادیوها و تلویزیون‏ها پخش گردید. به همین دلیل و به منظور جلوگیرى از هرگونه پیشداورى و همچنین کمک به ایجاد زمینه عینى براى بحث منطقى حول مسائل طرح شده از سوى شاملو، سیرا تصمیم گرفت که متن کامل این سخنرانى را در اختیار دوستداران ادب و فرهنگ ایران قرار دهد . ...
دریافت فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] آیدین آغداشلو با حضور در غرفه خبرآنلاین، درباره وضعیت امروز هنرهای تجسمی و همچنین صلاحیت مدیران سازمان ها و مراکز هنری توضیح داد و خاطراتی از احمد شاملو، ابراهیم گلستان و جلال آل احمد بیان کرد. shamloo 300x289 بزرگ مردی به نام احمد شاملو! به نام و نیروی و یاری دادار اورمزد ریومند فرهمند و به نام خداوندگار زبان پارسی فردوسی بزرگ و به خوشنودگی امشه سپندگان و تندرستی و دیر زیوشی بهدینان مزدیسنان و همگی نیکان و با درود بر شما سروران گرامی. سرودین ( شاعر ) بزرگ کشورمان احمد شاملو در یک سخنرانی تمام فرهنگ و ارزش های ایران را زیر سوال برده است. جای بسی تاسف است که کمونیست ها و توده ای ها توانستند اینگونه مغز هایی را اسیر خود کنند و از آنان برای رسیدن به آرمان های خود بهره ببرند. نخست از شما دوستان خواهش می کنم تا متن این سخنرانی را از اینجا بخوانید. سپس این نقد را از دیده بگذرانید. در این نوشتار با یاری از شه های جلیل دوستخواه در کتاب گران سنگ « حماسه ایران ، یادمانی از فراسوی هزاره ها » روشنگری خواهیم داشت درباره آنچه شاملو در سخنرانی اش و نوشته های پیامد آن در اشاره به درونمایه شاهنامه گفته و نوشته است. احمد شاملو با تجزیه و تحلیلی خام بر این باور بود که می تواند از شهرت خویش بهره ببرد و جوانان را یک شبه به سوی نظام کمونیستی هدایت کند. سخنرانی برکلی در 1990 در واقع تیر آ او برای تحول در جامعه ایرانی و گردش به سوی مار یسم بود . او مانند سوسیالیستهای دیگر می دانست دو بنیاد اساسی در جوامع مانع رشد و ظهور مار یسم می شود. نخست سهش ( حس ) میهن پرستی و دوم مذهب. با نگاهی به آن سخنرانی در می ی د او هر دوبخش را هدف قرار داد...... شبی که بارون شدیدی می بارید،
" پرویز شاپور " از " احمد شاملو " پرسید : چرا اینقدر عجله داری؟!
شاملو گفت : می ترسم به آ ین اتوبوس نرسم.
شاپور گفت : من می رسونمت .
شاملو پرسید : مگه ماشین داری؟
شاپور گفت. : نه، اما چتر دارم!
" دوست واقعی ی است که در لحظه ای که باید جای دیگر باشد، بخاطر شما در کنارتان باشد.
"لن وین "
زندگیتون پر از دوستان و دوستیهای واقعی شبی که بارون شدیدی می بارید،
" پرویز شاپور " از " احمد شاملو " پرسید : چرا اینقدر عجله داری؟!
شاملو گفت : می ترسم به آ ین اتوبوس نرسم.
شاپور گفت : من می رسونمت .
شاملو پرسید : مگه ماشین داری؟
شاپور گفت. : نه، اما چتر دارم!
" دوست واقعی ی است که در لحظه ای که باید جای دیگر باشد، بخاطر شما در کنارتان باشد.
"لن وین "
زندگیتون پر از دوستان و دوستیهای واقعی در پسِ دیوارِ باغ ک ن با سکه های کهنه بِسوده بازیِ زندگی را آماده می شوند…
آه، تو می دانی می دانی که مرا سرِ بازگفتنِ کدامین سخن است از کدامین درد.
۲۳ اسفندِ ۱۳۴۴ احمد شاملو یه مستند هست از شاملو اسمش احمد شاملو ، شاعر بزرگ ، قبلا تیکه تیکه دیدمشا الان دوباره بهش بر خوردم گفتم بشینم دوباره ببینمش یعنی چون اون دفعه تیکه تیکه دید. اختصاصی از فایلکو تحقیق و بررسی در مورد تحلیل ساختاری شعری از احمد شاملو ترانه تاریک 11 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 13 تحلیل ساختاری شعری از احمد شاملو(ترانه تاریک)محمد علی طاهریانتابستان 88فهرست :شعر ترانه تاریک ..................................... 3پیش در آمد ........................................... 5تحلیل ساختاری شعر ................................ 7منابع و مآخذ ........................................ 13ترانه تاریکبر زمینه سربی صبح سوار           خاموش ایستاده است و یال بلند اسبش در باد                 پریشان می شود خدایا خدایاسواران نباید ایستاده باشندهنگامی که                                         حادثه اخطار می شود.  *** کنار پرچین سوخته دختر           خاموش ایستاده است و دامن نازکش در باد                    تکان می خورد خدایا خدایادختران نباید خاموش بمانند!هنگامی که مردان          - نومید و خسته -                         پیر می شوند !
با
تحقیق و بررسی در مورد تحلیل ساختاری شعری از احمد شاملو ترانه تاریک 11 ص
اختصاصی از نیک فایل تحقیق و بررسی در مورد تحلیل ساختاری شعری از احمد شاملو ترانه تاریک 11 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 13 تحلیل ساختاری شعری از احمد شاملو(ترانه تاریک)محمد علی طاهریانتابستان 88فهرست :شعر ترانه تاریک ..................................... 3پیش در آمد ........................................... 5تحلیل ساختاری شعر ................................ 7منابع و مآخذ ........................................ 13ترانه تاریکبر زمینه سربی صبح سوار           خاموش ایستاده است و یال بلند اسبش در باد                 پریشان می شود خدایا خدایاسواران نباید ایستاده باشندهنگامی که                                         حادثه اخطار می شود.  *** کنار پرچین سوخته دختر           خاموش ایستاده است و دامن نازکش در باد                    تکان می خورد خدایا خدایادختران نباید خاموش بمانند!هنگامی که مردان          - نومید و خسته -                         پیر می شوند !
با
تحقیق و بررسی در مورد تحلیل ساختاری شعری از احمد شاملو ترانه تاریک 11 ص
پ رواز ندارم اما دلی دارم و حسرت درناها و به هنگامی که مرغان مهاجر در دریاچه ی ماهتاب پارو می کشند خوشا رها و رفتن خو دیگر به مرد دیگر خوشا ماند دیگر به ساحلی دیگر به دریایی دیگر خوشا پر کشیدن خوشا رهایی خوشا اگر نه رها زیستن مردن به رهایی! آه این پرنده در این قفس تنگ نمی خواند. احمد شاملو
+ به مناسبت سالروز درگذشت شاملو

و عشق را
کنار تیرک راه بند
تازیانه می زنند
عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد...
روزگار غریبی است نازنین...
آنکه بر در می کوبد شباهنگام
به کشتن چراغ آمده است
نور را در پستوی خانه نهان باید کرد...

احمد شاملو تحلیل ساختاری شعری از احمد شاملو محمدحسین بهرامیان* ترانه تاریک بر زمینه سربی صبح سوار خاموش ایستاده است و یال بلند اسبش در باد پریشان می ‏شود
خدایا خدایا سواران نباید ایستاده باشند هنگامی که حادثه اخطار می ‏شود. *** کنار پرچین سوخته دختر خاموش ایستاده است و دامن نازکش در باد تکان می‏خورد خدایا خدایا دختران نباید خاموش بمانند!. اختصاصی از نیک فایل احمد شاملو 21 ص.doc با و پر سرعت .
فرمت فایل:  image result for word doc           قسمتی از محتوای متن word    تعداد صفحات : 29 صفحه سال شمار احمد شاملو احمد شاملو در آغازِ شاعری: ا.
صبح، نام شعری: ا.
بامداد متولد ۲١ آذر ١۳۰۴، تهران.
شاعر، رو مه نگار، مترجم شعر و رمان، محقق کتاب کوچه.
۱۳۰۴ احمد شاملو (ا.
صبح / ا.
بامداد) روز ٢١ آذر در خانه ی شماره ی ۱۳۴ .
خیابان صفی علیشاه تهران متولد شد.
دوره ی کودکی را به خاطر شغل پدر که افسر بود و هرچند وقت را در جایی به ماءموریت می رفت، در ایی چون رشت و سمیرم و اصفهان و آباده و شیراز گذراند.
مادرش کوکب عراقی شاملو بود.
پدرش حیدر.
۱۶ـ۱۳۱۰ دوره ی دبستان در ای خاش و زاهدان و مشهد. (توضیحات کامل در داخل فایل)   متن کامل را می توانید نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده به صورت نمونه ولی در فایل ی بعد پرداخت، آنی فایل را نمایید  
با
احمد شاملو 21 ص.doc
آقای شاملو در شعرهای من دختری است از آیدای شما آینه تر از تو اما شاعر تر نبودم در پارک های این نیمکت غروب های دلگیری است و ظهرهای این آفتاب حتی نمی تواند برایمان سیگاری بگیراند آقای شاملو شما هم شبیه ما اینقدر خسته بودید؟ ما شاعر می شویم و کارخانه ی دخانیات پولدار این روزها سیگار را با دلیل عمیق تری می کشم عمیق به معنای دقایقی که در . اختصاصی از نیک فایل احمد شاملو با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 25   احمد شاملو     صفحهٔ اول شناسنامهٔ احمد شاملو احمد شاملو (زاده ۲۱ آذر، ۱۳۰۴ رشت - درگذشته ۲ مرداد ۱۳۷۹ د ده فردیس کرج) شاعر معاصر ایران. می گویند در جوانی شعر کلاسیک فارسی می سروده (هرچند که از او شعر کلاسیک پارسی در دست نیست) و تحت تأثیر نیما یوشیج، به شعر نو روی آورد. در سال ۱۳۷۹ در شهرک د ده فردیس کرج درگذشت. مزار او در زاده طاهر کرج واقع است. مجموعه های شعر آهنگ های فراموش شده آهن ها و احساس بیست و سه (۲۳) قطعنامه هوای تازه باغ آینه آیدا؛ درخت و خنجر و خاطره لحظه ها و همیشه ققنوس در باران دشنه در دیس ابراهیم در آتش مرثیه های خاک شکفتن در مه ترانه های کوچک غربت مدایح بی صله در آستانه حدیث بیقراری ماهان ترجمه زنگار(خزه) نوشتهٔ هربرت لوپوریه پا ها نوشتهٔ زاهاریا استانکو مرگ ب و کار من است نوشتهٔ روبر مرل دن آرام نوشتهٔ میخائیل شولوخف شازده کوچولو نوشتهٔ آنتوان دو سنت اگزوپری دست به دست نوشتهٔ ویکتور آلبا پسران مردی که قلبش از سنگ بود نوشتهٔ موریوکایی بگذار سخن بگویم نوشتهٔ دومیتیلا چونگارا و موئما ویئزر برزخ نوشتهٔ ژان روورزی قصه های بابام نوشتهٔ ارسکین کال مجموعهٔ کتاب کوچه مجموعه ٔ کتاب کوچه واژه نامه ای است از ضرب المثل ها، تکیه کلام ها، افه ها و اصطلاحات زبان عامیانه ٔ مردم ایران. چاپ مجلدات این مجموعه هنوز به پایان نرسیده است. انتقادات برخی از فرهیختگان معاصر - چون فریدون مشیری - در دوران حیات خود شاملو او را علناً و مستقیماً دربارهٔ نظراتی که در سخنرانی ای در در مورد فردوسی و اشعار وی و موسیقی ایرانی بیان کرده بود، مورد انتقاد قرار دادند[1]* گاهشمار زندگی احمد شاملو . احمد شاملو (ا. صبح / ا.بامداد) روز ۲۱ آذر در خانهٔ شمارهٔ ۱۳۴ .خیابان صفی علیشاه تهران متولد شد. دورهٔ کودکی را به خاطر شغل پدر که افسر بود و هرچند وقت را در جایی به ماءموریت می رفت، در ایی چون رشت و سمیرم و اصفهان و آباده و شیراز گذراند. مادرش کوکب عراقی شاملو بود. پدرش حیدر. ۱۶ـ۱۳۱۰ دورهٔ دبستان در ای خاش و زاهدان و مشهد. اقدام به گردآوری مواد فرهنگ عوام. ۲۰ـ۱۳۱۷
با
احمد شاملو
اختصاصی از اینو دیدی درباره احمد شاملو با و پر سرعت .
 فرمت فایل:  ورد ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ )    قسمتی از محتوای متن      تعداد صفحات : 29 صفحهاحمد شاملو     زندگینامه احمد شاملو در سال 1304 هجری شمسی به دنیا آمد.
پس از آنکه تحصیلات ابت و متوسطه را به پایان رسانید به کار نوشتن روی آورد و از سال 1319 هجری شمسی نوشته ها و مقالاتش در مطبوعات منتشر شد.
در سال 1326 شمسی نخستین مجموعه اشعارش که شامل قطعات نثر و نظم او به نام "آهنگهای فراموش شده" بود به چاپ رسید.
شاملو مجموعه دیگری از اشعارش را به نام قطعنامه به چاپ رسانید و پس از چندی جزوه ای دیگر به نام"23" از او انتشار یافت که این دو کتاب، هیاهویی در میان شاعران مخصوصاً شعرای نوپرداز به وجود آورد و منشأ تحولی شد که از آن عده کثیری شاعر جوان پدید آمد.
شاملو چندی سردبیر مجله سخن نو و مدتی سردبیر مجله علمی و رو مه هنرنو و مجله روزنه بود و آهنگ صبح را با همکاری دیگران منتشر ساخت.
احمد شاملو در تاریخ اول مرداد سال 1379 هجری  شمسی دار فانی را وداع گفت.
   ویژگی سخن شاملو امروزه یکی از شاعران نامور و نوپرداز به شمار می رود.
او در شعر، دگرگونی پدید آورد و آثاری که از او به چاپ رسید نشان دهنده آن است که تحولی در سبک شعر او به وجود آمده است.
او شاعری است که از نظر طرز کار و عقیده با شاعران دیگر تفاوت بسیار دارد و در شعر او قافیه، شکل خاصی به خود می گیرد.
او از میان شعرای معاصر ایران بیش از همه به نیما معتقد است.
شاملو گذشته از شعر و شاعری از نویسندگان پر قدرت و با احساس است که در نوشتن داستان نیز مهارت دارد و آثاری از نویسندگان خارجی را نیز ترجمه کرده است.
   معرفی آثار غیر از مقالات و آثاری که از او در جراید چاپ شده آثار و تألیفاتی نیز دارد که به طور مستقل منتشر گردیده است و دارای چند مجموعه شعر است که عبارتند از: باغ آینه، آیدا در آینه، ققنوس در باران، مدایح بی صله، هوای تازه، از هوا و آینه ها، مرثیه های خاک، شکفتن در مه، لحظه ها و همیشه، برگزیده اشعار او؛ و دیگر آثارش عبارتند از: دیوان حافظ، کوچه، ابراهیم در آتش، ترانه های کوچک و غریب، شکفتن زرد، همچون کوچه ای بی انتها و .
با
درباره احمد شاملو
با سلام خدمت جناب امانی ،برخود دیدم که چند بیت به زبان کرمانجی در توصیف " کانی " تقدیم نمایم

کانی
ژَ کانیه آوی روان،زلال و صاف بی ری یا //
دَحَرِکَ بِنی نالِه هی شِن دَکَ گُل وگی یا
لَه بارِ و له تموزه لَــــــــــــه پایزه و زوستانِ
هر زمانه ورنگَ کِ چه قَس وَرَفشَ واچی یا
لَه فصلی بارِ چوچِک وکَو ومنّی وکیوی یان
دایَگرنَه دوری کانیـــــه دور وبری وی آو ریزا
گَچکِ وَرَفشِ مالداران وکُراسِنه رنگ ورنگ
بَرَف دَونَه دوری کـــــانیه دَلیزِنَه وردا وی یا
رِند بِفکِر لَه وی منظرا دستی خداوند دَوینی
چِه قَس وَرَفش نیشان دایه نَقشی آوی وی کانی یا

تقدیمیاز: شاملو . {دوستان شعری زیبا از جناب حمید شاملو از شعرای بسیار برجسته کشور که ضمن همریشه بودن با احمد شاملو ریشه در کردهای اسان دارند . وبلاگ شاملو محلی برای تولدی دوباره در فرهنگ ادبیات ماست . این شعر که شامل حال حقیر گردیده باعث افتخار همه ما اهل اسان است که خانواده شاملوهای بزرگ با تاریخ خویش پیوندی دیرینه و عمیق دارند با امید به سلامتی و بهروزی شاملو تشکر از ایشان . } شاملو جایگاه خودش را می دونست. تصور کنید شاعری با ظاهری شهری و مدرن: پوشیدن لباس چارخونه قرمز، بستن دستمال گردن، موی بلند، صدای جذاب و نوشیدن قهوه و دیگر کارها؛ در قالب یک شخصیت کاریزماتیک چپ. گنجشکک اشی مشی نام متلی ایرانی (احتمالاً با ریشه کازرونی) است. روایت کازرونی این متل که ساخته شاعر و نویسنده کازرونی حسن حاتمی است برای چاپ به احمد شاملو س می شود که با گویش تهرانی توسط احمد شاملو در سال ۱۳۴۰ منتشر شده است. داستان کازرونی اشی مشی
گنجشککی سکه پولی پیدا می کند و پس از آنکه با جستجوی بسیار صاحب آن را نمی یابد با آن ماست می د و با پیرزنی که نان می پزد شریک می شود. پیرزن به او نارو می زند و گنجشکک نان پیرزن را می برد. با چوپانی شریک می شود و چوپان نیز به او نارو می زند. گنجشکک بره چوپان را به تلافی می د. با تازه دامادی شریک می شود و باز هم نارو می خورد. گنجشکک عروس وی را می رباید و به لوطیان می دهد و در عوض تمبکی از آنان می گیرد. گنجشکک با تمبک خویش به قصر پادشاه رفته و شکایت به او می برد. پادشاه به فراشان دستور می دهد تا او را با تیر بزنند. تیرها به وی اصابت نمی کنند ولی او از ترس بیهوش شده و شاه او را می خورد. گنجشکک که در زندان نمور و تاریک شکم پادشاه به هوش می آید، موفق می شود از آنجا فرار کرده و آبروی پادشاه را نیز نزد همه ببرد و تنبک خود را بازپس گیرد. تمبک را به نزد لوطیان برده و عروس را بازپس می ستاند و با او زندگی می کند. بخشی از داستان از زبان نگهبانان پادشاه چنین است: «گنجشکک اشی مشی، لب بوم ما مشین، بارون میاد خیس می شی، برف میاد گولّه می شی می افتی تو حوض نقاشی، می گیرتت فراش باشی، می کشتت قصاب باشی، می پزتت آشپزباشی، می خورتت حاکم باشی.» مجموعه «باران» به چند وجه، مجموعه ای تازه و معاصر ما است. هرچند شاملِ دفترشعرهای شاعرانی چون نیما، شاملو، ، رایی، مصدق، شاملو و دیگر نامداران شعر نو است که هر یک در روزگار خود و بعد از آن به اشکال مختلف در قالب یک دفتر یا کلیاتِ شاعری به چاپ رسیده اند. اختصاصی از فایلکو تحلیل ساختاری شعری از احمد شاملو ترانه تاریک 11 ص با و پر سرعت .
دسته بندی : آموزشی فرمت فایل :  doc ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ ) word قسمتی از محتوی متن ...   تعداد صفحات : 13 صفحه تحلیل ساختاری شعری از احمد شاملو (ترانه تاریک) فهرست :.
شعر ترانه تاریک .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. متن بالا فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا نمایید بعد از پرداخت ، لینک را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.
با
تحلیل ساختاری شعری از احمد شاملو ترانه تاریک 11 ص
اختصاصی از یارا فایل احمد شاملو با و پر سرعت .
فرمت فایل:  image result for word doc      قسمتی از محتوای متن word  تعداد صفحات : 21 صفحهاحمد شاملو متولد ۲١ آذر ١۳۰۴، تهران .
شاعر، رو مه نگار، مترجم شعر و رمان، محقق کتاب کوچه ۱۳۰۴ احمد شاملو (ا.
صبح / ا.
بامداد) روز ٢١ آذر در خانه ی شماره ی ۱۳۴ .
خیابان صفی علیشاه تهران متولد شد.
دوره ی کودکی را به خاطر شغل پدر که افسر بود و هرچند وقت را در جایی به ماءموریت می رفت، در ایی چون رشت و سمیرم و اصفهان و آباده و شیراز گذراند.
مادرش کوکب عراقی شاملو بود.
پدرش حیدر.
۱۶ـ۱۳۱۰ دوره ی دبستان در ای خاش و زاهدان و مشهد.
اقدام به گردآوری مواد فرهنگ عوام.
۲۰ـ۱۳۱۷ دوره ی دبیرستان در بیرجند و مشهد و تهران.
از سال سوم دبیرستانِ ایرانشهرِ تهران به شوق ِتحصیلِ دستورِ زبان آلمانی به سال اول دبیرستان صنعتی می رود.(توضیحات کامل در داخل فایل) متن کامل را می توانید نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده به صورت نمونهولی در فایل ی بعد پرداخت، آنی فایل را نمایید 
با
احمد شاملو
ما فریاد می زدیم: «چراغ! چراغ!»

و ایشان در نمی یافتند

سیاهی چشم شان

سپیدی کدری بود اسفنج وار

شکافته

لایه بر لایه بر

شباهت برده از جسمیت مغزشان.

گناهی شان نبود:

از جنمی دیگر بودند.

(احمد شاملو) نمایش « وس زری، پیرهن پری» به نویسندگی احمد شاملو و کارگردانی امید اجاقی از 1 تا 10 اردیبهشت ماه در مجتمع فرهنگی هنری فرشچیان به صحنه می رود.
((غزل غزل های سلیمان))
«- کاش مرا به بوسه‏ هاى دهانش
ببوسد.
عشقِ تو از هر نوشاکِ مستى ‏بخش
گواراتر است.
عطرِ الاولین
نشاطى از بوى خوشِ جانِ توست
و نامت خود
حلاوتى دلنشین است
چنان ست که با کره‏گان‏ ات دوست مى ‏دارند.»

«- مرا از پسِ چون عطرى که بریزد.
خود از این رخود مى ‏کش تا بدویم،
که تو را
بر اثر بوى خوشِ جان‏ ات
تا خانه به دنبال خواهم آمد.»

«- اینک پادشاهِ من است
که مرا به حجله ‏ى پنهان خود اندر آورد!
سرا پا لرزان
اینک من ‏ام
که از اشتیاقِ او شکفته مى ‏شوم!
آه! خوشا محبتِ تو
که مرا لذت ‏اش از هر نوشابه ‏ى مستى ‏بخش
گواراتر است!
تو را با حقیقتِ عشق دوست مى ‏دارند.»

«- اى دختران اورشلیم! شما را
به غزالان و ماده‏ آهوانِ دشت ‏ها سوگند مى‏ دهم:
دلارامِ مرا که سخت خوش آرامیده بیدار مکنید
و جز به ساعتى که خود خواسته از خواب ‏اش بر نه انگیزید!»

((ترجمه احمد شاملو از عهد عتیق))
بقیۀ اشعار را در ادامۀ مطلب بخوانید... ادامه مطلب اختصاصی از یارا فایل احمد شاملو 25 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 24 احمد شاملو  صفحهٔ اول شناسنامهٔ احمد شاملواحمد شاملو (زاده ۲۱ آذر، ۱۳۰۴ رشت - درگذشته ۲ مرداد ۱۳۷۹ د ده فردیس کرج) شاعر معاصر ایران. می گویند در جوانی شعر کلاسیک فارسی می سروده (هرچند که از او شعر کلا. مراسم اعلام برگزیده های جایزه «شعراحمد شاملو» روز (21 آذر ماه) برگزار می شود. امروز بعد از مدت ها شعر خوندم... خیلی دلنشین بود... . . . ﺷﻨﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ ﻗﻠﺐ ﻫﺮﮐﺲ به اندازه مشت گره کرده اش است... ﻣﺸﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ... ﻭ ﺧﯿﺮﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻧﮕﺸﺘﻬﺎﯼ ﮔﺮﻩ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﻡ... ﺩﺳﺘﻢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺎﻧﻢ... ﻭ ﺩﻭﺭﺗﺎﺩﻭﺭﺵ ﺭﺍ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ... ﭼﻘﺪﺭ ﮐﻮﭼﮏ ﻭ ﻧﺤﯿﻒ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﻠﺒﻢ... ﺩﺭ ﻋﺠﺒﻢ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﻮﭼﮏ ﻧﺤﯿ. ﺩﺭﺧﺖ ﺑﺎ ﺟﻨـﮕﻞ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾـﺪ
ﻋﻠﻒ ﺑﺎ ﺻﺤـﺮﺍ
ﺳﺘــﺎﺭﻩ ﺑﺎ ﮐﻬﮑﺸــﺎﻥ
ﻭ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾـﻢ
ﻧﺎﻣﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮ
ﺩﺳﺘﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻩ
ﺣﺮﻓﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕـﻮ
ﻗﻠﺒـﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻩ
ﻣﻦ ﺭﯾﺸــﻪ ﻫـﺎﯼ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﺭﯾﺎﻓﺘــﻪ ﺍﻡ
ﺑﺎ ﻟﺒـﺎﻧﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﻪ ﻟﺒﻬـﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘــﻪ ﺍﻡ
ﻭ ﺩﺳﺘـﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺩﺳﺘــﺎﻥ ﻣﻦ ﺁﺷﻨــﺎﺳﺖ کوه با نخستین سنگ ها آغاز می شود و انسان با نخستین درد.
در من زندانیِ ستم گری بود
که به آوازِ زنجیرش خو نمی کرد- من با نخستین نگاه تو آغاز شدم.
بخشی از شعر آیدا در آینه؛ احمد شاملو
گفته اند که وقتی، یکی از افسران جوان گارد نیکلای اول ـ امپراتور روسیه ـ به گناهی متهم شد و خشم امپراتور را چنان برانگیخت که فرمان داد تا بی درنگ به دوردست ترین نقاط سیبری تبعیدش کنند.

یاران او کمر به نجاتش بستند و به هر وسیله تشبث جستند؛ چنان که شهبانو را برانگیختند تا نامه ئی به امپراتور نوشت و شفاعت او کرد تا از تبعیدش درگذرد. روزی ما دوباره کبوترهایمان را پیدا خواهیم کرد
و مهربانی دست زیبایی را خواهد گرفت
روزی که کمترین سرود
بوسه است
و هر انسان
برای هر انسان
برادری ست
روزی که دیگر درهای خانه شان را نمی بندند
قفل
افسانه ای است
و قلب
برای زندگی بس است... شاملو همشهری آنلاین: تماشاخانه سه نقطه در سومین روز از سی و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، میزبان اجرای دو نمایش "به خاطر پدرم" و " رادیو تئاتر شین"در بخش به علاوه فجر جشنواره سی و پنجم است. احمد شاملو
با قامتی به بلندی فریاد
احمد شاملو پس از نیما یوشیج یکی از تاثیرگذارترین شاعران در روند تحول شعر نو ایران است. او با آوردن سبکی نو در شعر به نام « شعر سپید» شعر فارسی را از قید اوزان عروضی آزاد کرد، و با تاکید بر موسیقی درونی کلام نوعی از شعر را ارائه داد که در نثر کهن فارسی ریشه دارد. این شاعر بزرگ در 3 مرداد سال 1379 چشم.