سخت گیری بانک مرکزی سرمایه گذاران بانکی را فراری داد

به نقل از خبرگزاریها در مورد سخت گیری بانک مرکزی سرمایه گذاران بانکی را فراری داد : قائم مقام بانک مرکزی گفت: محافظت از منافع س گذاران د، رویکرد اصلی بانک مرکزی در فرآیند ساماندهی موسسات غیرمجاز است. بانک مرکزی دوباره اعلام کرده که قرار است گزارشی در رابطه با نرخ سود بانکی به شورای پول و اعتبار ارایه نماید؛ همین سیگنال کافی است تا دوباره سرمایه گذاران و س گذاران را به ابهام فرو برد. بانک مرکزی امروز در حالی برای دارندگان ارزهای خارجی مهلت ۱۱ روزه فروش یا س گذاری در بانک ها را تعیین کرد که قید «نحوه تسویه با س گذاران» را مبهم گذاشته است. بانک مرکزی دوباره اعلام کرده که قرار است گزارشی در رابطه با نرخ سود بانکی به شورای پول و اعتبار ارایه نماید؛ همین سیگنال کافی است تا دوباره سرمایه گذاران و س گذاران را به ابهام فرو برد. همشهری آنلاین: رئیس کل بانک مرکزی از احتمال کاهش سود بانکی و گزارشی که در این مورد به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد شد خبر داد. وی در این باره گلایه هایی نسبت به عوامل واگرا در سود مطرح و به س گذاران در رابطه با سودهای بالای بانک ها هشدار داد.

تعدادی از سرمایه گذاران در موسسه مالی اعتباری آرمان(البرز ایرانیان) امروز جلوی بانک مرکزی د. به گزارش خبر فوری سرمایه گذاران این موسسه پیش از این نیز برای بازپس گیری س هایشان جلوی بانک مرکزی داشتند و این در حالی است که مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری گفته که آن مؤسساتی که از بانک مرکزی مجوز دارد کاسپین است و موسسهایکه تحت عنوان آرمان فعالیت می کند، غیرمجاز است.
ادامه خبر قائم مقام بانک مرکزی تاکید کرد: محافظت از منافع س گذاران د، رویکرد اصلی بانک مرکزی در فرآیند ساماندهی موسسات غیرمجاز است.

تعدادی از سرمایه گذاران در موسسه مالی اعتباری آرمان(البرز ایرانیان) امروز جلوی بانک مرکزی د. به گزارش خبر فوری سرمایه گذاران این موسسه پیش از این نیز برای بازپس گیری س هایشان جلوی بانک مرکزی داشتند و این در حالی است که مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری گفته که آن مؤسساتی که از بانک مرکزی مجوز دارد کاسپین است و موسسهایکه تحت عنوان آرمان فعالیت می کند، غیرمجاز است.
ادامه خبر
همشهری آنلاین: رئیس کل بانک مرکزی درباره برنامه این بانک برای ادغام بانک های مجاز توضیحاتی ارئه کرد و البته به س گذاران و مشتریان بانک ها اطمینان داد که هیچ جای نگرانی برای آنها نیست و از این سیاست متاثر نخواهند شد. پس از چند روز اعتراض و ، فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی با حضور در یک برنامه تلویزیونی شروط بانک مرکزی برای تسویه حساب های س گذاران تعاونی های ادغام شده در مؤسسه کاسپین و به ویژه تعاونی اعتبار غیرمجاز فرشتگان را اعلام و تأکید کرد: به موجب قانون پرداخت س ها فقط به اندازه دارایی ها صورت می گیرد و بانک مرکزی برای پرداخت س ها منتظ. تا همین چند ماه پیش بود که غیرمجازهای بانکی با پیشنهادهای جذاب و سودهای غیرقابل باور در نظام بانکی س گذاران و مشتریان بانک های مجاز را جذب خود می د و در این جریان هزاران میلیارد منابع از بانک ها و موسسات دارای مجوز بانک مرکزی خارج و به سمت آنها روان شد. قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه علیرغم اینکه اکنون نرخ سود بانکی در اقتصاد واقعی است، اما برخی س گذاران ناسپاسی می کنند، گفت: بانکها از نرخ سود تخطی د. سخنگوی ت درباره وضعیت موسسه های مالی گفت: بانک مرکزی از ابتدا وارد عمل شد و حتی از شورای عالی امنیت ملی مجوز گرفت. بانک مرکزی باید حافظ س های س گذاران باشد. ایسنا نوشت: تا همین چند ماه پیش بود که غیرمجازهای بانکی با پیشنهادهای جذاب و سودهای غیرقابل باور در نظام بانکی س گذاران و مشتریان بانک های مجاز را جذب خود می د و در این جریان هزاران میلیارد منابع از بانک ها و موسسات دارای مجوز بانک مرکزی خارج و به سمت آنها روان شد. جمعی از س گذاران برخی تعاونی های اعتبار منحل شده، عصر دیروز با معاون نظارت بانک مرکزی و مدیران این حوزه و بخش حقوقی بانک مرکزی دیدار د. به دنبال حواشی پیش آمده برای موسسه اعتباری غیرمجاز ثامن، بانک مرکزی در اولین واکنش خود اعلام کرد که این موسسه در حال پیوستن به موسسات مجاز و تحت نظارت این بانک بوده و جای نگرانی برای س گذاران آن وجود ندارد. رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه از این پس واحد نظارتی بانک مرکزی گزارش های حسابرسی غیرمقبول بانک ها را نخواهد پذیرفت، گفت: بانک ها تنها متعلق به سهامداران نبوده و در مقابل س گذاران نیز طبق بانکداری بدون ربا مسئولیت دارند. سرمایه گذاران کاسپین امروز (چهارشنبه) مقابل بانک مرکزی برای چندمین بار د. رییس بانک مرکزی گفت: نرخ سود بانکی نشان از ریسک بالای سرمایه گذاری در بانکها و موسسات مالی دارد، بر این اساس س گذاران باید این موضوع را مدنظر خود قرار دهند. معاون نظارتی بانک مرکزی از تسویه با س گذاران موسسات غیرمجاز تا پایان بهمن خبر داد و گفت: تا پایان این هفته اطلاعیه بانک مرکزی در خصوص مؤسسات مالی غیر مجاز صادر می شود. بانک مرکزی ایران در اطلاعیه ای اعلام کرد: فعالیت شبکه بانکی کشور با صلابت و سلامت، همچون گذشته تداوم دارد و بانک مرکزی در راه صیانت از س های مردمی از هیچ تلاشی فروگذار نیست. ماجرای موسسه سرمایه گذاری کاسپین و فرشتگان از زبان رییس کل بانک مرکزی و آ ین تد ر برای تعیین تکلیف س گذاران از سوی بانک مرکزی را در ویدئوی زیر ببینید و بشنوید. همشهری آنلاین: رئیس کل بانک مرکزی از احتمال کاهش سود بانکی و گزارشی که در این مورد به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد شد خبر داد. وی در این باره گلایه هایی نسبت به عوامل واگرا در سود مطرح و به س گذاران… بانک مرکزی برای آنکه آبی روی آتش هاب س گذاران بانک مهر اقتصاد و مؤسسه ثامن بریزد، چند روز پیش اقدام به ثبت نام بانک غیرمجاز مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباری ثامن در سایت رسمی خود با عنوان «متقاضی دریافت مجوز» کرد. همین امر سبب شد تا مهر اقتصاد در اقدامی شبهه برانگیز با ارسال پیامکی به س گذاران خود، ادعای ب مجوز از بانک مرکزی کند. رییس مجلس شورای ی از جلسه غیرعلنی دو ساعته مجلس با مسئولان بانک مرکزی برای پیگیری وضعیت س گذاران موسسات مالی و اعتباری خبر داد. همزمان با تعداد زیادی از س گذاران تعاونی های ادغامی در موسسه اعتباری کاسپین مقابل ساختمان این موسسه، بانک مرکزی وارد عمل شد. رئیس کل بانک مرکزی در تلگرام خود نوشت: بانک مرکزی ایران حامی بانکها و موسسات اعتباری مجاز و حافظ منافع س گذاران است. رئیس کل بانک مرکزی گفت: مبلغ ۱۰ درصدی که از س گذاران زیر ۲۰۰ میلیون تومان کاسپین ر شده بود،در حال بازپرداخت به س گذاران است. یک مقام مسئول بانک مرکزی گفت: تنها ۸۰ شعبه کاسپین که اسامی آنها در سایت بانک مرکزی وجود دارد مجاز به پرداخت س ها هستند و اتفاقی که در خارج از این شعب رخ دهد، مورد تائید این بانک نیست. یک مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: تنها ۸۰شعبه کاسپین که اسامی آنها در سایت بانک مرکزی وجود دارد مجاز به پرداخت س ها هستند و اتفاقی که در خارج از این شعب رخ دهد، مورد تائید این بانک نیست. رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که اگر شما س گذار کاسپین بودید، چه می کردید؟ گفت: من هیچ وقت نمی رفتم در جایی که مجوز از بانک مرکزی ندارد، سرمایه گذاری کنم؛ ضمن اینکه اگر اشتباهی باید پای آنها بایستم. بانک مرکزی در حالی از تعیین تکلیف س گذاران 10 و 20 میلیون تومانی کاسپین (90 درصد س گذاران) خبر می دهد که مراجعه گنندگان به شعبه فقط می توانند 60 درصد پول شان را دریافت کنند. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به پرداخت مطالبات س گذاران ثامن الحجج (ع) توسط بانک پارسیان اشاره و اظهار کرد: دغدغه های س گذاران در این موسسه با ورود بانک پارسیان برای پرداخت مطالبات بسیار کم شد و این بانک با قبول چنین کار بزرگی نشان داد که مشتری مداری برای این بانک بسیار مهم و با هدف صیانت از منافع س گذاران است. ماجرای فعالیت موسسات اعتباری با نرخ های سود بالا و همچنین اعلام ورش تگی و یا غیر مجاز خواندن این موسسات در ایران خبری تکراری است. موسسه آرمان هم از آن دسته از موسسات چند سال اخیر در بازار پولی و بانکی کشور است که تحت نظارت بانک مرکزی برای س گذاران خود ایجاد مشکل کرده است. به دنبال اعلام رفع مشکل س گذاران آرمان و عدم همکاری بانک مرکزی. فرخ قبادی در رو مه دنیای اقتصاد نوشت: ناتوانی برخی از موسسات مالی و اعتباری در بازپرداخت مطالبات س گذاران، بحث هایی را به دنبال آورده که نشان از سوء تفاهم یا کم اطلاعی از قوانین و مقررات حاکم بر نظام بانکی کشور دارد. ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران به تازگی به تشریح نکاتی پیرامون نظام بانکی کشور پرداخته است. از جمله نکات مطرح شده بحث پیامدهای سود بیشتر و مجوز موسسات اعتباری بود که تلویحا بخشی از ریسک موجود در سیستم پولی کشور را متوجه س گذاران کرده است. رئیس مجلس گفت: بانک مرکزی برای حل مشکل س گذاران موسسات مالی برنامه هایی دارد تا هر چه سریعتر مشکلشان رفع شود. سخنگوی قوه قضاییه امروز نسبت به ات اخیر س گذاران موسسات مالی در مقابل مجلس و بانک مرکزی واکنش نشان داد. بانک آینده اعلام کرد که در راستای ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز موفق شده تا پایان دی ماه سال جاری تکلیف بیش از ۹۹ درصد س گذاران تعاونی اعتبار افضل توس را مشخص کند. به گزارش ایسنا، بانک آینده در رابطه با اقدامات انجام شده در راستای ساماندهی س گذاران تعاونی اعتبار افضل توس اعلام کرد: بر اساس مصوبه مورخ ۹۶/۵/۱۷ شورای پول و اعتبار و ابلا. اعتماد نوشت: کمیجانی، اقتصاددان بود که به بانک مرکزی راه یافت. شادروان نوربخش، رییس کل بانک مرکزی به امید اینکه دانش اقتصاد آقای کمیجانی و نگاه کارشناسانه و علمی وی به بانک مرکزی تزریق شود او را به همکاری دعوت کرد. دفتر نمایندگی بانک سامان در شهر رم با هدف ارائه خدمات مشاوره تامین مالی و سرمایه گذاری، بانکی، حقوقی و همچنین ایجاد شرایط و معرفی زمینه های سرمایه گذاری در کشورمان به سرمایه گذاران اروپایی به ویژه ایتالیایی راه اندازی شده است. به دنبال شدت گرفتن برخی اخبار و شایعات نادرست در رابطه با بانک ها و ایجاد نااطمینانی در بین مردم، رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده است که ساماندهی موسسه های غیرمجاز هیچ ارتباطی به بانک ها و موسسه های اعتباری که بانک مرکزی مجوز فعالیت آن ها را صادر کرده، ندارد. جمعی از س گذاران موسسه مالی کاسپین امروز باز هم در مقابل بانک مرکزی حضور یافته و نسبت به عدم پیگیری مطالباتشان اعتراض د. جمعی از س گذاران کاسپین با مقابل بانک مرکزی خواهان روشن شدن وضعیت س های خود شدند. مدتی است که بحث ادغام بانک ها به بحث روز نظام بانکی تبدیل شده است و هر روز گمانه زنی هایی در مورد اینکه کدام بانک ها قرار است منحل و با یکدیگر ادغام شوند، مطرح می شود. آ ین مورد که در چند روز اخیر در رسانه ها مطرح شده است، ادغام دو موسسه اعتباری ثامن و کوثر با بانک مهر اقتصاد و تشکیل بانکی به نام بانک کوثر می باشد. ادغامی که با موضع گیری. بانک ها در سال 1395 بیش از 200 هزار میلیارد تومان بهره به س گذاران پرداخت کرده اند. جمعی از س گذاران کاسپین با مقابل بانک مرکزی خواهان روشن شدن وضعیت س های خود شدند. به گفته کنندگان، موسسه مالی کاسپین از چند ماه گذشته سود صاحبان س را پرداخت نکرده و اصل س نیز به صاحبان حساب ها برگردانده نمی شود. معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: موسسه ثامن در مسیر پیوستن به موسسات مجاز است و س گذاران نگران نباشند. رکنا: مردم کرمان و راور در مجلس شورای ی گفت: به جای نشست ها، مصاحبه ها و مذاکرات بی نتیجه باید اقدام فوری و ضربتی برای حل مشکلات س گذاران موسسه کاسپین انجام پذیرد. این روزها شایعه برای بخشی از س گذاران بانکی حکم راهبری پیدا کرده است. یک خبر، ع یا جعلی در فضای مجازی منتشر می شود و س گذاران نگران به سوی مؤسسه یا بانکی که درآن س گذاری کرده اند، هجوم می آورند تا پول خود را پس بگیرند.