سخت گیری بانک مرکزی سرمایه گذاران بانکی را فراری داد

به نقل از خبرگزاریها در مورد سخت گیری بانک مرکزی سرمایه گذاران بانکی را فراری داد : قائم مقام بانک مرکزی گفت: محافظت از منافع س گذاران د، رویکرد اصلی بانک مرکزی در فرآیند ساماندهی موسسات غیرمجاز است. بانک مرکزی دوباره اعلام کرده که قرار است گزارشی در رابطه با نرخ سود بانکی به شورای پول و اعتبار ارایه نماید؛ همین سیگنال کافی است تا دوباره سرمایه گذاران و س گذاران را به ابهام فرو برد. رئیس کل بانک مرکزی نوشت: برنامه جامع انتظام بخشی، پس از طی مراحل قانونی اجرایی می شود و بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار پس از ب اطمینان از حفظ منافع و حقوق همه س گذاران اقدامات بعدی را در دستور کار قرار خواهد داد. بانک مرکزی دوباره اعلام کرده که قرار است گزارشی در رابطه با نرخ سود بانکی به شورای پول و اعتبار ارایه نماید؛ همین سیگنال کافی است تا دوباره سرمایه گذاران و س گذاران را به ابهام فرو برد. بانک مرکزی دوباره اعلام کرده که قرار است گزارشی در رابطه با نرخ سود بانکی به شورای پول و اعتبار ارایه نماید؛ همین سیگنال کافی است تا دوباره سرمایه گذاران و س گذاران را به ابهام فرو برد. رئیس کل بانک مرکزی گفت: مردم قبل از س گذاری، نام موسسات و بانک های مجاز را از پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی استعلام کرده و نسبت به داشتن مجوز آن، مطمئن شوند. محمدرضا ملکشاهی راد م آباد و چگنی، دیروز در ادامه پی گیری ها برای حل مشکل س گذاران موسسه آرمان به بانک مرکزی رفت و با فرشاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی و سهام داران موسسه آرمان که در بانک… رکنا:پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی تا ساعاتی دیگر، توضیحات مهمی را پیرامون نرخ سود بانکی برای س گذاران اعلام خواهد کرد. رئیس کل بانک مرکزی درباره برنامه این بانک برای ادغام بانک های مجاز توضیحاتی ارئه کرد و البته به س گذاران و مشتریان بانک ها اطمینان داد که هیچ جای نگرانی برای آنها نیست و از این سیاست متاثر نخواهند… پس از چند روز اعتراض و ، فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی با حضور در یک برنامه تلویزیونی شروط بانک مرکزی برای تسویه حساب های س گذاران تعاونی های ادغام شده در مؤسسه کاسپین و به ویژه تعاونی اعتبار غیرمجاز فرشتگان را اعلام و تأکید کرد: به موجب قانون پرداخت س ها فقط به اندازه دارایی ها صورت می گیرد و بانک مرکزی برای پرداخت س ها منتظ. بانک مرکزی درباره زیان بانک ها هیچ ابزار معجزه آسایی ندارد. بانک مرکزی ناظر عملیات بانکی کشور است. هر بانک یک فعال اقتصادی است که با سرمایه سهامداران خود، کار و ب سود می کند. روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی، در مراسم آغاز به کار نمایشگاه بانک، بیمه و بورس در سخنانی، اعطای مجوز بانک مرکزی به بانکها و موسسات را به معنای تضمین فعالیتهای بانک و موسسات اعتباری ندانست. ولی ا...سیف با…

تعدادی از سرمایه گذاران در موسسه مالی اعتباری آرمان(البرز ایرانیان) امروز جلوی بانک مرکزی د.   به گزارش خبر فوری سرمایه گذاران این موسسه پیش از این نیز برای بازپس گیری س هایشان جلوی بانک مرکزی داشتند و این در حالی است که مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری گفته که آن مؤسساتی که از بانک مرکزی مجوز دارد کاسپین است و موسسهایکه تحت عنوان آرمان فعالیت می‌کند، غیرمجاز است.   ادامه خبر سخنگوی ت درباره وضعیت موسسه های مالی گفت: بانک مرکزی از ابتدا وارد عمل شد و حتی از شورای عالی امنیت ملی مجوز گرفت. بانک مرکزی باید حافظ س های س گذاران باشد. محمدرضا ملکشاهی راد م آباد و چگنی، دیروز در ادامه پی گیری ها برای حل مشکل س گذاران موسسه آرمان به بانک مرکزی رفت و با فرشاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی و سهام داران موسسه آرمان که در بانک مرکزی حضور یافته بودند، دیدار و گفتگو کرد. برای ساماندهی س گذاران موسسات غیرمجازاز جمله فرشتگان، تعاونی البرز ایرانیان، تعاونی وحدت و افصل توس، تاکنون 12 هزار میلیارد تومان از محل خط اعتباری بانک مرکزی پرداخت شده است. سرمایه گذاران کاسپین امروز (چهارشنبه) مقابل بانک مرکزی برای چندمین بار د. هر چند جا داشت بانک مرکزی با صدور اطلاعیه ای رسمی مرهمی بر حال و روز این روزهای س گذاران بانکها و موسسات اعتباری باشد؛ اما بهتر است س گذاران به بانک مرکزی اعتماد کرده و آرام باشند. رو مه وطن امروز نوشت: س گذاران در شمال و جنوب و غرب و پایتخت نشان داد بی تدبیری ت در حوزه پولی و بانکی گستره فراوانی دارد و گویا قرار نیست مشکل مردم حل شود.تماس های متعدد س گذاران و ارسال ع های ات دیروز نشان می دهد گره مشکلات س گذاران موسسه مجاز کاسپین با بی تدبیری بانک مرکزی کورتر شده و هنوز س آنها و اصل سودشان بلوکه شده است. رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه از این پس واحد نظارتی بانک مرکزی گزارش های حسابرسی غیرمقبول بانک ها را نخواهد پذیرفت، گفت: بانک ها تنها متعلق به سهامداران نبوده و در مقابل س گذاران نیز طبق بانکداری بدون ربا مسئولیت دارند. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی از طرح جدید بانک مرکزی برای سرمایه بانک ها خبر داد و گفت: بانک مرکزی برنامه ویژه ای برای اصلاح حداقل سرمایه بانک ها در نظر گرفته که به زودی ابلاغ می شود. بانک مرکزی ایران در اطلاعیه ای اعلام کرد: فعالیت شبکه بانکی کشور با صلابت و سلامت، همچون گذشته تداوم دارد و بانک مرکزی در راه صیانت از س های مردمی از هیچ تلاشی فروگذار نیست. برای ساماندهی س گذاران مؤسسات غیرمجاز از جمله فرشتگان، تعاونی البرز ایرانیان، تعاونی وحدت و افصل توس، تاکنون 12 هزار میلیارد تومان از محل خط اعتباری بانک مرکزی پرداخت شده است. رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای ی با اشاره به اعترضات گسترده در خصوص موسسه اعتباری آرمان، خواستار اعلام شکایت س گذاران به بانک مرکزی و مراجع قضایی شد و گفت که با تدبیر بانک مرکزی، بانک دیگری عامل می شود و با دریافت و تبدیل دارایی ها وجوه مسترد می شود. بانک مرکزی برای آنکه آبی روی آتش هاب س گذاران بانک مهر اقتصاد و مؤسسه ثامن بریزد، چند روز پیش اقدام به ثبت نام بانک غیرمجاز مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباری ثامن در سایت رسمی خود با عنوان «متقاضی دریافت مجوز» کرد. همین امر سبب شد تا مهر اقتصاد در اقدامی شبهه برانگیز با ارسال پیامکی به س گذاران خود، ادعای ب مجوز از بانک مرکزی کند. مدیرکل نظارت بر بانک های بانک مرکزی گفت: نمی توانم بگویم که س گذاران کاسپین تا قبل از عید به قسمتی از س هایشان می رسند یا نه. بانک مرکزی در یک اطلاعیه از پرداخت س های س گذاران موسسه منحله فرشتگان از سوی موسسه مالی کاسپین خبر داد. بنا بر اعلام بانک مرکزی، س گذاران موسسه منحله فرشتگان تا مبلغ 10 میلیون تومان می توانند…
رئیس کل بانک مرکزی به س گذاران ارزی توصیه کرد تا در س گذاری های خود دو پارامتر نرخ سود… رئیس کل بانک مرکزی به س گذاران ارزی توصیه کرد تا در س گذاری های خود دو پارامتر نرخ سود معقول و اعتبار بانکها را در نظر داشته باشند و گفت: سقف مجاز سود ٥ درصد است. رئیس کل بانک مرکزی در تلگرام خود نوشت: بانک مرکزی ایران حامی بانکها و موسسات اعتباری مجاز و حافظ منافع س گذاران است. با حمایت مسئولین و هدایت سرمایه گذاران به سوی سرمایه گذاری در شهر می توان در شهر به اشتغال رونق بخشید. یک کارشناس با بیان اینکه بانک ها با وجود بخشنامه 8 گانه بانک مرکزی همچنان به دنبال جذب س های بزرگ با نرخ سود ترجیحی هستند، گفت: بازار ثانویه اوراق خزانه ی ت در بازار متشکل سرمایه به شفافیت این ابزارها می انجامد. تعدادی از س گذاران تعاونی های اعتبار غیرمجاز ادغام شده در مؤسسه اعتباری کاسپین دارای مجوز رسمی فعالیت از بانک مرکزی همچنان نسبت به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در اسفند سال گذشته گلایه دارند و خواستار تعیین تکلیف اصل س های خود هستند. بانک مرکزی در حالی از تعیین تکلیف س گذاران ۱۰ و ۲۰ میلیون تومانی کاسپین (۹۰ درصد س گذاران) خبر می دهد که مراجعه کنندگان به شعبه فقط می توانند ۶۰ درصد پول شان را دریافت کنند. رئیس کل بانک مرکزی درباره برنامه این بانک برای ادغام بانک های مجاز توضیحاتی ارئه کرد و البته به س گذاران و مشتریان بانک ها اطمینان داد که هیچ جای نگرانی برای آنها نیست و از این سیاست متاثر نخواهند… تعداد پرشماری از س گذاران موسسه کاسپین که گفته می شود از تمهیدات بانک مرکزی ناراضی هستند امروز در مقابل ساختمان بانک مرکزی دست به زدند. رییس بانک مرکزی گفت: نرخ سود بانکی نشان از ریسک بالای سرمایه گذاری در بانکها و موسسات مالی دارد، بر این اساس س گذاران باید این موضوع را مدنظر خود قرار دهند.نظام بانکى کشور با دو مشکل عمده شامل عدم تعادل دارایی – بدهی و درآمد- هزینه روبرو است. ماجرای فعالیت موسسات اعتباری با نرخ های سود بالا و همچنین اعلام ورش تگی و یا غیر مجاز خواندن این موسسات در ایران خبری تکراری است. موسسه آرمان هم از آن دسته از موسسات چند سال اخیر در بازار پولی و بانکی کشور است که تحت نظارت بانک مرکزی برای س گذاران خود ایجاد مشکل کرده است. به دنبال اعلام رفع مشکل س گذاران آرمان و عدم همکاری بانک مرکزی. ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران به تازگی به تشریح نکاتی پیرامون نظام بانکی کشور پرداخته است. از جمله نکات مطرح شده بحث پیامدهای سود بیشتر و مجوز موسسات اعتباری بود که تلویحا بخشی از ریسک موجود در سیستم پولی کشور را متوجه س گذاران کرده است. ماه از آغاز بازپرداخت س های بالای 35 میلیون تومان مؤسسه ورش ته ثامن الحجج می گذرد اما س گذاران نیز با توجه به تعهد خود به بانک مرکزی، نمی توانند برای وصول طلب خود اعتراض و ادعا کنند. سخنگوی قوه قضاییه امروز نسبت به ات اخیر س گذاران موسسات مالی در مقابل مجلس و بانک مرکزی واکنش نشان داد. سقوط ارزش سهام بانک ملت در هفته گذشته و احتمال بازگشایی نماد بانک های تجارت و صادرات در هفته جاری و پیش بینی بروز اتفاق مشابه برای بازار سهام و سهامداران این دو نماد بانکی و همچنین اظهارنظر رئیس بانک مرکزی پیرامون طبیعی بودن زیان های واردشده به سهامدارن، منجر به این شد تا جمعی از فعالان بازار سرمایه دست به قلم شوند و نامه ای سرگشاد. اعتماد نوشت: کمیجانی، اقتصاددان بود که به بانک مرکزی راه یافت. شادروان نوربخش، رییس کل بانک مرکزی به امید اینکه دانش اقتصاد آقای کمیجانی و نگاه کارشناسانه و علمی وی به بانک مرکزی تزریق شود او را به همکاری دعوت کرد. برخی هشدارها و برخوردها با یداران سکه های پیش فروشی، این روزها به دغدغه های سرمایه گذاران دامن زده و مراجعات س گذاران ارزی به بانکها برای دریافت ارزهایشان سرعت گرفته است. جمعی از س گذاران موسسه مالی کاسپین امروز باز هم در مقابل بانک مرکزی حضور یافته و نسبت به عدم پیگیری مطالباتشان اعتراض د. به دنبال شدت گرفتن برخی اخبار و شایعات نادرست در رابطه با بانک ها و ایجاد نااطمینانی در بین مردم، رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده است که ساماندهی موسسه های غیرمجاز هیچ ارتباطی به بانک ها و موسسه های اعتباری که بانک مرکزی مجوز فعالیت آن ها را صادر کرده، ندارد. جمعی از س گذاران کاسپین با مقابل بانک مرکزی خواهان روشن شدن وضعیت س های خود شدند. مدتی است که بحث ادغام بانک ها به بحث روز نظام بانکی تبدیل شده است و هر روز گمانه زنی هایی در مورد اینکه کدام بانک ها قرار است منحل و با یکدیگر ادغام شوند، مطرح می شود. آ ین مورد که در چند روز اخیر در رسانه ها مطرح شده است، ادغام دو موسسه اعتباری ثامن و کوثر با بانک مهر اقتصاد و تشکیل بانکی به نام بانک کوثر می باشد. ادغامی که با موضع گیری. بر اساس تازه ترین گزارش اعلامی از تعیین وضعیت س گذاران تعاونی منحله وحدت(آرمان)، تاکنون عملیات بانکی س گذاران تا سقف سه میلیون تومانی که مراجعه کرده اند انجام شده است. تعیین تکلیف س گذاران سقف های بالاتر نیز با توجه به شناسایی میزانی از دارایی های این تعاونی و هماهنگی های انجام شده با دریافت خط اعتباری بانک مرکزی و تایید مراجع ذی ص. جمعی از س گذاران کاسپین با مقابل بانک مرکزی خواهان روشن شدن وضعیت س های خود شدند. به گفته کنندگان، موسسه مالی کاسپین از چند ماه گذشته سود صاحبان س را پرداخت نکرده و اصل س نیز به صاحبان حساب ها برگردانده نمی شود.