سفر و گردشگری

به نقل از خبرگزاریها در مورد سفر و گردشگری : بسمه تعالی درس مدیریت گردشگری : محمدعلی رحیم زاده گردشگری پدیده قرن بیستم است و نمی توان آن را نادیده گرفت؛ بلکه باید به عنوان پدیده ای که وجود دارد (خوب یابد) به آن نگریست. همه ساله میلیونها نفر به سفر می روند و ی نمی تواند آنها را از سفری باز دارد، آنها خواهند آمد، پس بگذارید از این حرکت به عنوان منبعی برای توسعه استفاده شود.
اهم. به منظور نظارت بر عملکرد و فعالیت واحدهای گردشگری، طرح بازدید مشترک از تاسیسات گردشگری استان قزوین در ایام ماه مبارک رمضان انجام می شود .
حمید رضا قاسمی مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین با اعلام این خبر گفت: با توجه به تعطیلات تابستانی و آغاز سفر در این فصل و همزمانی با ماه مبارک رمضان تاسیسات گردشگری باید خ. اصل انتشار مکانی در گردشگری همانطور که در مدل باتلر توصیف شد، توسعه گردشگری از مراحلی می گذرد. زمانی که الگوهای مکانی گردشگری مطالعه می شوند، این روند مشاهده می شود که تمرکز بالای گردشگری در درون مراکز بزرگ شهری و در نواحی است که مجاور جاذبه های گردشگری هستند. برای توضیح اینکه این الگوها چگونه بوجود آمده و در طول زمان تکامل پیدا می. استاندار مازندران گفت: اسکله های چندمنظوره برای توسعه گردشگری در سواحل استان ایجاد می شود. به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار شامگاه چهارشنبه در جمع فعالان گردشگری در هتل اسرم ساری از احداث اسکله های چند منظوره در سواحل مازندران خبر داد و گفت: مردم سرمایه اصلی ما هستند و همه باید تلاش کنیم تا امید و نشاط را به جامعه برگردانیم. . برنامه ریزی گردشگری در شهر و منطقه امروزه هدف از برنامه ریزی گردشگری ، ضرورت ایجاد طرح ( خلق نقشه هایی از اعمال ذهن برای رسیدن به یک آینده قابل پیش بینی و به انجام رسیدن این اعمال ذهنی است ) و برنامه ریزی پایدار برای جلوگیری از اثرات م ب فعالیت های گردشگری بر روی محیط ها و مناطق گردشگری ( ا ، روستاها و ... ) به دلیل تجاری مناظر و چشم اندا. گردشگری در طبیعت یکی دیگر از الگوهای فضایی گردشگری شکل گرفته در عصر پسامدرن گردشگری در طبیعت [1] یا طبیعت گردی می باشد. این الگوی فضایی در برگیرنده رویکرد گردشگران به محیط طبیعی با انگیزه های متفاوتی می باشد که گردشگر از سفر به محیط طبیعی یا طبیعت مدنظر دارد. از این رو گستره فضایی این الگو ، محیط طبیعی را در بر می گیرد که می تواند به ع. استراتژی قطب رشد گردشگری در بیشتر موارد توسعه گردشگری غالباً به صورت «خود به خود» و بدون برنامه ریزی صورت می گیرد هر چند مواردی وجود دارد که گردشگری به صورت سنجیده با استفاده از استراتژی قطب رشد برنامه ریزی می شود این استراتژی شامل ایجاد امکانات گردشگری در مکان هایی است که از نظر استراتژیکی به عنوان مراکز ترویج توسعه گردشگری وتوس. گردشگری شهری همانگونه که بیان گردید گردشگری در چارچوب الگوهای فضایی خاصی عمل می کند. یکی از این الگوهای فضایی گردشگری شهری است. نواحی شهری به علت آنکه جاذبه های تاریخی و فرهنگی بسیار زیادی دارند غالباً مقاصد گردشگری مهمی محسوب می گردند. ای معمولاً جاذبه های متنوع و بزرگی شامل موزه ها، بناهای یادبود، تئاترها، یوم های ورزشی، پارک ه. گردشگری ورزشی گردشگری ورزشی فعالیت های مرتبط با ورزش است و از آنجا که این بخش تنها دربرگیرنده پیگیری حوادث و رویدادهای ورزشی نیست ، به گردشگری ورزشی نه فقط به عنوان تماشای یک حادثه ورزشی ، بلکه به عنوان عامل سفر نیز توجه می شود گردشگری ورزشی طیف گسترده ای از گردشگری ماجراجویانه[1] تا گردشگری تفریحی[2] را در بر می گیرد. از آنجا که گرد. گردشگری و اقلیم اقلیم به عنوان پدیده ای جغرافیایی ، رابطه ای تنگاتنگ و انکار ناپذیر با گردشگری و توسعه مقاصد گردشگری دارد. به طوری که بسیاری از مقاصد مطرح گردشگری جهان ، موفقیت خود را مرهون برخورداری از اقلیمی مطلوب هستند. سطح تغییرات اقلیمی و پیامدهای حاصله از آن به یکی از چالش ها و دغدغه های مهم جامعه جهانی در قرن بیست و یکم بدل ش. انواع گردشگری -گردشگری دریایی ۵- گردشگری مالی - پولی ۱- ۱ - گردشگری ساحلی (شنا-غواصی - آفتاب و ... ) ۶ - گردشگری فرهنگی ۱-۲- گشت دریایی (کروز) ۷- گردشگری تاریخی ۱-۳- گردشگری در پسکرانه ساحل ۸-گردشگری فضاهای صنعتی ۱-۴-گردشگری قطبی ۹- گردشگری مذهبی ۲- گردشگری تفریحی ۱۰-گردشگری سلامت (سالمندان) ۳-گردشگری برف ۴-گردشگری چشم انداز کشاورزی و عشایری . مسئول واحد گردشگری اداره میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری شهرستان کاشان از راه اندازی تا ی گردشگری در قالب شرکت گردشگری حمل و نقل گردشگری خبر داد. بازار ی گردشگری استراتژی هایی که بوسیله تورگردان استفاده می شود برای ارتباط داشتن با عموم است و بر روی ماهیت خدمات تأکید می کند . بنابراین هر دو نوع هم فرآیند بازاری و هم مشتری به صورت متفاوتی در گردشگری عمل می کنند. در بازاری گردشگری ، بازاریاب باید دو بعد را در نظر داشته باشد در وهله اول رضایت نان محلی از ب سود از جریان گردشگری و در. گردشگری روستایی و توسعه ساختار شکنی های نگر ش پسا مدرن در فرآیندهای تکثر گرا و مرکز گریز به تمایز ز از تمامی عرصه های زندگی مدرن منتهی گردید. یکی از این تمایز ز ها ما بین کار و اوقات فراغت می باشد که گردشگری را به عنوان گونه ای از گذران اوقات فراغت در یک همتنیدگی کامل با کار قرارداده وبه جزئی از زندگی معاصر تبدیل کرده است . گردشگری ام. وجهه یک مقصد گردشگری درخصوص تأثیر استنباط گردشگران از وجهه یک مقصد گردشگری بر تصمیم آنها به سفر به آن مقصد توافق نظری گسترده وجود دارد. استنباط گردشگر از وجهه یک مقصد گردشگری به عنوان ادراک و یا برداشت او از آن محل تعریف می شود . بعضی از دیگر محققان وجهه استنباط شده را «تصویری ذهنی از آن مقصد گردشگری» می دانند. پس بسیار منطقی است که . گردشگری فرهنگی فرهنگ را می توان در دو گروه کلی بخش بندی کرد که از نظر فهم گردشگری ، امروزه اهمیت بسیاری دارد. از این نظر فرهنگ به دو بخش سنتی و مدرن قابل تقسیم است و در این دو بعد دارای چشم اندازهای متفاوتی می باشد. آنچه که در گردشگری بیشتر مدنظر است پردازش جلوه های مختلف فرهنگ های سنتی می باشد. در جهان سنتی ، فرهنگ در قالب های شگی و رف. سومین نشست منطقه ای - تخصصی شورای راهبری گردشگری سلامت استان های شرق وشمال شرق کشور در روز پنج شنبه مورخ 18 دیماه 93 در محل هتل پردیسان مشهد برگزار می شود. در این نشست که با رویکرد گردشگران کشورهای آسیای میانه،افغانستان و پا تان و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس برگزار می گردد، مدیران ملی از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، وزارت امور خارجه، وزارت بهداشت و درمان و سازمان نظام پزشکی و مدیران گردشگری استان های مازندران، گلستان، اسان شمالی و اسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، سمنان و تهران و بخش خصوص فعال در حوزه گردشگری سلامت استان اسان رضوی حضور خواهند داشت شایان ذکر است اولین نشست در تبریز و دومین آن در تاریخ 13 آذرماه در اهواز برگزار گردید و پس از برگزاری سومین نشست در مشهد، چهارمین آن در تهران برگزار خواهد شد. تِ یاسی خذاًٍذ هتعال ساصهاى هیشاث فشٌّگی ,صٌایع دستی ٍگشدشگشی کشَس تِ هٌظَس تضسگذاشت
سٍصجْاًی گشدشگشی)5هْش1393(اٍلیی"جشنواره مشارکت ملی گردشگری بارویکرداقتصاد وفرهنگ" سا تا
هشاسکت ساصهاًْا،هَسسات دٍلتی ٍخصَصی ٍفعاالى هشدهی حَصُ گشدشگشی تشگضاس هی ًوایذ.
محًرَای جشىًارٌ :
گردشگری وجوامع محلی گردشگری واقتصاد
گردشگ. آموزش مدیر فنی و راهنمای تورگردشگری در استان قزوین انجام میشود. به منظور ارتقای سطح کیفی و کمی خدمات گردشگری در استان قزوین کلاسهای آموزش مرتبط با گردشگری مدیریت فنی و راهنمای تور گردشگری توسط موسسه آموزشی میزبان قزوین برگزار میشود.
حمید رضا قاسمی مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین با اعلام این خبر گفت: آموز. به منظور ارتقای سطح کیفی و کمی خدمات گردشگری در استان قزوین کلاس های آموزش مرتبط با گردشگری مدیریت فنی و راهنمای تور گردشگری توسط موسسه آموزشی میزبان قزوین برگزار می شود. حمید رضا قاسمی مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین با اعلام این خبر گفت: آموزش مهمترین را ار توسعه صنعت گردشگری بوده و از مهم ترین برنامه های . نطنز با ۱۸۰۰ اثر تاریخی دیدنی و گیاهان دارویی می تواند در حوزه طبیعت گردی و گیاهان دارویی به عنوان یک برند گردشگری ملی و بین المللی مطرح شود. حسن انصاری، دبیر کمیته طبیعت گردی روز گذشته در نشست خبری جشنواره ملی طبیعت گردی، طب سنتی و گیاهان دارویی که از ۲۳ تا ۲۶ اردیبهشت در شهرستان تاریخی نطنز برگزار می شود ضمن بیان این مطلب گفت: برگ. ژئوتوریسم ژئوتوریسم یکی از زیرمجموعه های اکوتوریسم محسوب می شود که دربرگیرنده سفر گردشگران برای بازدید از جاذبه های گردشگری مرتبط با ژئومورفولوژی و زمین شناسی در یک مکان که هویت فضایی ـ مکانی آن حفظ شده است. به عبارت دیگر پدیده های خاص ژئومورفولوژیکی که دارای جذ ت گردشگری بوده به عنوان یک جاذبه گردشگری به بازار گردشگری (تقاضای گر. آسیب شناسی صنعت گردشگری(tourism) مدیریت ناتوان، آسیب شناسی صنعت گردشگری... tourism industry استفاده از مدیران غیر متخصص مشکل صنعت گردشگری بهروز اشرف سمنانی هنوز و پس از گذشت سالیان دراز،صنعت گردشگری در ایران، نه تنها به سهم قابل قبولی درمحاسبه درآمد ملی دست نیافته است بلکه،همین سهم ناچیز هم هر سال با افول بیشتری مواجه می شود و این در حالی است. معرفی کتابخانه گردشگری اهمیت وجود کتابخانه ای تخصصی در رابطه با علوم گردشگری بر ی پوشیده نیست .در سال 1370 کتابخانه تخصصی گردشگری به منظور اطلاع رسانی و فراهم نمودن منابع و زمینه های رشد و توسعه همه جانبه علوم جهانگردی و همچنین کمک به اعتلای صنعت گردشگری و نیز مؤسسات نیازمند به این رشته به همت معاون سیاحتی و زیارتی وزارت فرهنگ و ارشاد ی در ساختمان خیابان دمشق افتتاح گردید . کتابخانه پس از جابجای های مکرر به ترتیب تحت پوشش بخش های مختلفی شامل : برای مشاهده متن کامل مطلب بر روی ادامه مطلب کلیک کنید. سوئیس در بین 140 کشور جهان در رتبه نخست شاخص های رقابت پذیری سفر و گردشگری قرار گرفت. آلمان، اتریش، اسپانیا در رتبه های بعدی قرار گرفتند و ایران در رتبه 98 جای گرفت. در این سایت اوکراین کشوری توصیف شده که در تنها با 50 دلار هزینه روزانه می توان در هتل های خوب اقامت کرد. از آثار تاریخی ثبت شده در فهرست میراث جهانی یونسکو دیدن کرد و با پردا. در دیدار مشترک میان گردشگری تایلند و معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران دو طرف بر افزایش همکاری های دو کشور در حوزه گردشگری تاکید د. ایرنا نوشت؛ معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم گفت: ۱۲منطقه گردشگری این استان دارای سرمایه گذار است که بهره برداری از طرح های مختلف در رونق صنعت گردشگری قم کمک شایانی می کند. معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بر ضرورت افزایش سهم ایران در تجارت بین المللی گردشگری تاکید کرد. همزمان با فرا رسیدن 5 مهر روز جهانی جهانگردی و گرامیداشت هفته گردشگری بازدید از موزه ها و اماکن فرهنگی – تاریخی اسان رضوی رایگان اعلام شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اسان رضوی، با هدف گرامیداشت هفته گردشگری، 5 مهر روز جهانی جهانگردی بازدید از موزه ها و اماکن فرهنگی تاریخی استان اسان رضوی به صورت رایگان انجام خواهد شد. http://upcity.ir/images2/32240409806171165895.pngچهارمین جلسه کارگروه شهرداران منطقه سه استان کرمان (شهرداری های شهرستان های انار و رفسنجان) باحضور فرمانداران انار ورفسنجان برگزار گردید. در این جلسه خادمی، فرماندار انار ضمن عرض خیر مقدم خواهان تعامل هرچه بیشتر شهرداری های شهرستان های انار و رفسنجان شد. وی با اشاره به تشکیل شرکت گردشگری افزود تلاش برای جذب گردشگر باعث رونق اقتصادی هر شهرستان می شود. وی تاکید کرد شناساندن ظرفیتهای گردشگری شهرستانهای انار و رفسنجان،نیازمند تلاش جمعی مسئولان است که امیدواریم با سرمایه گذاریهای لازم در این زمینه،ضمن حفظ این آثار بتوانیم شهرستانهای انار ورفسنجان را به جایگاه واقعی خود در زمینه گردشگری برسانیم.در ادامه جلسه اعضاء جلسه به بیان نظرات و پیشنهادات خود درخصوص طرح گردشگری و تاسیس شرکت گردشگری با سهامداری شهرداری های منطقه سه پرداخته و تبادل نظر نمودند. «توسعه گردشگری پایدار یکی از راه های تحقق اقتصاد مقاومتی و توانمند جوامع محلی نیز یکی از آثار مثبت اقتصاد مبتنی بر گردشگری است.» این دیدگاه برخی کارشناسان گردشگری است که میزان درگیری جوامع محلی با گردشگری و اثرات اقتصادی آن را تا حدی بررسی کرده اند. نقش تبلیغات در گردشگری تبلیغات به عنوان مهمترین ابزار موفقیت در زندگی افراد ، ایجاب می کند که این ابزار به عنوان شاخه های علمی ، اجتماعی ، فرهنگی و ارتباطی به دقت مورد مطالعه قرار گیرد و با نگاهی علمی ، هنری و کارشناسانه تر و تخصصی مورد استفاده قرار گیرد تا موفقیت و اه را به دنبال داشته باشد. امروزه در صنعت گردشگری باید از تبلیغات ب. «خبرجنوب» نوشت: معاون اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس از تهیه تقویم رویدادهای گردشگری این استان خبر داد و گفت: تمامی ظرفیت ها و توانمندی های فارس در حوزه های فرهنگی، گردشگری، مذهبی، تاریخی و کشاورزی شناسایی شده و در قالب 36 رویداد گردشگری در این تقویم ثبت شده است. نقش تبلیغات در گردشگری تبلیغات به عنوان مهمترین ابزار موفقیت در زندگی افراد ، ایجاب می کند که این ابزار به عنوان شاخه های علمی ، اجتماعی ، فرهنگی و ارتباطی به دقت مورد مطالعه قرار گیرد و با نگاهی علمی ، هنری و کارشناسانه تر و تخصصی مورد استفاده قرار گیرد تا موفقیت و اه را به دنبال داشته باشد. امروزه در صنعت گردشگری باید از تبلیغات ب. روابط عمومی انجمن صنفی راهنمایان گردشگری هرمزگان: راهنمای گردشگری شغل شد
معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اعلام کرد: با موافقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راهنمای گردشگری شغل محسوب می شود.
به گزارش ایسنا، مرتضی رحمانی موحد روز چهارشنبه (۱۳ اردیبهشت) در نشست فعالان صنعت گردشگری استان همدان، از اع. معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه از تشدید بازدیدهای نظارتی از تاسیسات گردشگری استان در ایام تابستان خبر داد. رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: گردشگری دفاع مقدس در برنامه های ایران گردی جزو محورهای توسعه راهبردی گردشگری است. فرماندار گنابادگفت: با توجه به گستردگی مقوله گردشگری غذا استفاده از برند در غذا های محلی می تواند به رونق گردشگری شهرستان کمک کند. علیزاده اظهارداشت: گردشگری امروزه به مثابه گسترده ترین صنعت خدماتی دنیا در عرصه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و جایگاهی ویژه را به خود اختصاص داده است. وی اذعان داشت: این صنعت همواره یکی از بهترین فرصت های شغلی و درآمدزایی است که تنها با تبلیغات، خدمات مناسب و با کیفیت، آثار باستانی و مناطق گردشگری، موزه ها و مناظر خارق العاده طبیعی می تواند چرخ های اقتصادی کشور را به گردش درآورد. جهت ثبت شرکت گردشگری شما می توانید امور مربوط به اداره ثبت شرکتها به موسسه ما بسپارید. این نوع شرکتها نیازمند مجوز می باشند. شرکت گردشگری و آژانس گردشگری می توانند به صورت حقوقی ثبت گردد. اداره ثبت شرکتها به دو صورت ثبت شرکت گردشگری و آژانس گردشگری را انجام می دهد. به این صورت که یا باید اول مجوز گرفت یا بعد از ثبت انجام گیرد. آغاز ثبت نام دوره های گردشگری و هواپیمایی: 1-مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری (بند (ب) ) 2- راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی 3- صدور بلیط ( مقدماتی و پیشرفته)( مدیرفنی بند الف) 4- آموزش خط میخی (ظرفیت محدود با تخفیف ویژه) شروع دوره مردادماه ۳۲۴۰۳۳۵۴-۰۹۱۹۲۲۹۹۳۳۴ مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کردستان گفت: ۲۰۰ راهنمای گردشگری از ۲۹ استان کشور برای آشنایی با ظرفیت های گردشگری مریوان به این شهرستان سفر کرده اند. ظرفیت های گردشگری روستای ت آباد عبارت است از: کوه نخود ، مزار درویش علی شاه با قدمت بیش از 400 ساله ،رودخانه ای به طول بیش از 30کیلومتر ، بهترین مسیر برای صعود کوهنوردان به قله ی شیرباد، داشتن پیست اسکی شیرباد برای ورزش دوستان وعلاقمندان به ورزش اسکی ، طبیعت سرسبز وبکر روستا باغات ومزارع بسیار زیاد در منطقه ،وجود سد ت آباد ، محصولات باغی مانند گیلاس ، آلبالو ، سیب ، گل ، هلو و... وهمچنین می توان وجود پرورش ماهی ، عسل ، ماست محلی و تخم مرغ محلی ، داشتن گونه های فراوان گیاهان داوریی و خوردنی مانند آویشن ، پیاز کوهی ، مله،، زیره کوهی ، ریواس و... می توان نام برد و مسافت کم با کلان شهر مشهد از دیگر امتیازات این منطقه ی گردشگری می باشد. در داد ماه سال جاری ودر دومین برنامه پا ازی منطقه جهان نما از زباله در سال 93 بخشهایی از این منطقه با کمک اعضا سازمان مردم نهاد خانه جوان فرید ،اهالی و گردشگران پا ازی شد. همچنین در تیرماه 93 ، پلاستیک زباله بین خانوارهای منطقه جهان نما توسط خانه جوان فرید توزیع گردید . لازم بذکر است منطقه حفاظت شده جهان نما با بیش از 30 هزار تار مساحت ، از مناطق بکر و گردشگری استان گلستان است که در جنوب شرقی شهرستان کردکوی قرار دارد . روستای هدف گردشگری جهان نما از مستثنیات این منطقه گردشگری است . در سال ۱۹۸۰، سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل متحد)unwto( ، روز ۲۷ سپتامبر مصادف با 5 مهرماه، را به عنوان روز جهانی گردشگری نامگذاری نمود. انتخاب و تصویب این روز با هدف بالا بردن سطح آگاهی در مورد نقش گردشگری در جامعه جهانی و نشان دادن چگونگی تاثیر گردشگری بر ارزش های اجتماعی، فرهنگی، و اقتصادی در سراسر جهان به عنوان نقطه عطفی در گردشگ. معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی کشور گفت: راهنمایان گردشگری زنجیره موثر و امانت دار خانواده گردشگری هستند. بر اساس گزارش شورای جهانی سفر و گردشگری، ۱۰ شهر جهان با سریع ترین رشد گردشگری همگی در قاره آسیا واقع شده اند. سازمان میراث فرهنگی، در نشست کارشناسان ارشد و مقامات عالی رتبه گردشگری حاضر در دومین اجلاس ان گردشگری کشورهای عضو مجمع گفت وگوهای آسیایی (acd)، پیشنهاد کرد که شهر همدان به عنوان پایتخت گردشگری… ایسنا نوشت: معاون سرمایه گذاری مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خوزستان گفت: با توجه به قابلیت های فراوان استان خوزستان در زمینه توسعه انواع مختلف زیرساخت های گردشگری، مدیرکل زیرساخت ها و مناطق نمونه گردشگری کشور از تعدادی از ظرفیت های گردشگری استان دیدن کرد. ایلنا نوشت: معاون گردشگری کشور گفت: گردشگری امری نیست.