شاپرک

به نقل از خبرگزاریها در مورد شاپرک :  


توی باغ ارغوان های و هوی و خنده بود صحبت از گل و پرنده بود
 زنجره نشسته بود روی شاخه ای که شاپرک به آن تاب بسته بود...
روی نازکای تابپیله ای چو پرنیان ی تنی در آن میان...
                                                          ***  باد، بارها...«روح سبز باغ» را در او دمید! لحظه ی شکفتنش رسید ...
 پیله باز شد به ناز قاصدک به گوش غنچه گفت: مشتلق بده که شاپرک شکفت...
 غنچه جیغ کوچکی کشید چشم روشنش پر از پرنده شد چیز دیگری ندید...
                                                          ***
 ذرّه ذرّه ریخت از درون پیله ناگهان کلّ رنگ های این جهان...
                                                           *** حال، شاپرک                    به باغ ارغوان نگاه می کند عصر باغ را                شبیه روشنایی                                    پگاه می کند واقعاً جای تاسف دارد وقتی تمام دنیا به طرف پول الکترونیک می رود، در ایران بانک مرکزی برای جبران ری هایش می خواهد از پایانه های فروش (مغازه ها) کارمزد شاپرک بگیرد. شیب ملایم به دستگاه کارت خوان و نظام بانکی هم رسید؛ با آمدن طرح شاپرک (تراکنشی) پولی که از حساب یدار کم می شد و باید به حساب فروشنده ریخته می شد یک روز معلوم نیست در کدام حسا. واقعاً جای تاسف دارد وقتی تمام دنیا به طرف پول الکترونیک می رود، در ایران بانک مرکزی برای جبران ری هایش می خواهد از پایانه های فروش (مغازه ها) کارمزد شاپرک بگیرد. شیب ملایم به دستگاه کارت خوان و نظام بانکی هم رسید؛ با آمدن طرح شاپرک (تراکنشی) پولی که از حساب یدار کم می شد و باید به حساب فروشنده ریخته می شد یک روز معلوم نیست در کدام حسا.
شاپرک
نی لبک آرزوهایش ش ته بود
و آوازی غریبانه ای داشت
قصه هایش را در گوش نسیم می گفت
و
برای بارانی که به شهر نرسیده بود دعا می کرد
ای دل آهنی ها
به فکر پرستوهای
خسته بال نیستید
آشیانه عشقتان را سالهاست
طرد کرده اید و
برای گنجشک ها دانه نمی ریزید
امید روزهای و سالها و ماه های خورشید
برآور. یکی بودیکی نبود،زیراین طاق کبود،مرغ عشقی خسته بود،که دلش ش ته بوداون اسیریک قفس،شب وروزش بی نفس،همه ی آرزوهاش،پرکشیدن بودو بس♪♪
تایه روز یه شاپرک،نگاشو گوشه ای دوخت،چشش افتادبه قفس،دل اون بدجوری سوختزودپریدروی درخت،توقفس سرک کشید،توچش مرغ اسیر،غم دلتنگی رو دیددیگه طاقت نیاورد،رفت و توقفس نشست،تاکه ازحرفای مرغ،شاپرک دلش ش ت♫♪
شاپرک گفت که بیا،تاباهم پربکشیم،بریم تا اون بالاها،سوار ابرا بشیم،یه دفعه مرغ اسیر،نگاهش بهاری شد،بارون ازبرق چ ،روی گونه اش جاری شدشاپرک دلش گرفت،وقتی اشک اونو دید،نفس سردی کشید،باخودش یه عهدی بست...♪♪♪
دیگه بعداز اون قفس،رنگ تنهایی نداشت،توی دوستی شاپرک،ذره ای کم نمی ذاشتتایه روز یه باد سرد،میون قفس وزید،آسمون سرخ شد،سوز مرگ از راه رسیدشاپرک یخ زدومرد،دیگه موندگار نشد،چ و روهم گذاشت،دیگه اون بیدارنشد♪♫♪

مرغ عشق شاپرکو،به دست خداسپرد،نگاهش به آسمون....تاکه دق کردش و مردیه آسمون ستاره ای کاش بارون بباره دریا به این قشنگی گل های رنگی رنگی پرنده های خوشحال باز می کنن پروبال رنگین کمون رو ببین ستاره هارو بچین نگاه به بهار گل های سرخ ، لاله زار چه حس خوبی داری شکر رو به جا میاری؟ شاپرک های خندون شدن دوباره مهمون دوباره شادی اومد ببین چه بادی اومد نسیم وعطر بهار تو دامن سبزه زار ماهی های شناور ابرای بارا. شاپرک قوشی مگس مرغ کرم ابریشم در حال تغذیه شاپرک قوشی مگس مرغ این شاپرک در خانواده قوش بیدان قرار دارد. طوم بلند شاپرک قوشی مرغ مگس و همچنین پرواز معلق آن به همراه صدای وزوزگونه ای که ایجاد می کند به طور برجسته این ه را شبیه مگس مرغ در حال تغذیه از گل ها کرده است. بال های جلویی این شاپرک؛ مایی رنگ با خطوط سیاه موج دار و بال های عقبی آن نارنجی با لبه های سیاه رنگ است. پهنای بال شاپرک قوشی مگس مرغ ۴۰ تا ۴۵ میلی متر است. قطر تخم ها نیز ۱ میلی متر است. این شاپرک در قسمت اعظم خاک بر قدیم پراکنده است. بین دنیایی پر از آه و نگاه شاپرک چشماشو دوخته بود به ماه توی رویای یه دشت پونه بود مسته جاری شدنه رود خونه بود میونه پچ پچه های باد و بید ناگهان صدای قلبی رو شنید نفسش تو دونه دونه شد یهو انگار شاپرک دیوونه شد از حباب نازک تنهائیاش پر کشید رو بوم دل یواش یواش رفت بال و پرو آتیش بزنه به گلای سرخ شب نیش بزنه گفت حتی اگه بارون بباره یا یه . یکی بودیکی نبود،زیراین طاق کبود،مرغ عشقی خسته بود،که دلش ش ته بوداون اسیریک قفس،شب وروزش بی نفس،همه ی آرزوهاش،پرکشیدن بودو بس♪♪
تایه روز یه شاپرک،نگاشو گوشه ای دوخت،چشش افتادبه قفس،دل اون بدجوری سوختزودپریدروی درخت،توقفس سرک کشید،توچش مرغ اسیر،غم دلتنگی رو دیددیگه طاقت نیاورد،رفت و توقفس نشست،تاکه ازحرفای مرغ،شاپرک دلش ش ت♫♪
شاپرک گفت که بیا،تاباهم پربکشیم،بریم تا اون بالاها،سوار ابرا بشیم،یه دفعه مرغ اسیر،نگاهش بهاری شد،بارون ازبرق چ ،روی گونه اش جاری شدشاپرک دلش گرفت،وقتی اشک اونو دید،نفس سردی کشید،باخودش یه عهدی بست...♪♪♪
دیگه بعداز اون قفس،رنگ تنهایی نداشت،توی دوستی شاپرک،ذره ای کم نمی ذاشتتایه روز یه باد سرد،میون قفس وزید،آسمون سرخ شد،سوز مرگ از راه رسیدشاپرک یخ زدومرد،دیگه موندگار نشد،چ و روهم گذاشت،دیگه اون بیدارنشد♪♫♪

مرغ عشق شاپرکو،به دست خداسپرد،نگاهش به آسمون....تاکه دق کردش و مرد۱۱ تیرماه ۹۶ شاپرک پنجمین فهرست وضعیت تأییدیه به کارت‌خوان‌های موبایلی شبکه پرداخت کشور را منتشر کرد.   به استناد پنجمین گزارش از وضعیت ارائه تأییدیه به کارت‌خوان‌های موبایلی منتشر شده توسط شاپرک، دستگاه sp530 برند spectra و دستگاه amp2000-ao از برند amp از شرکت کارت اعتباری ایران کیش تاییدیه نهایی دریافت د.   می‌توانید فهرس. آدمک خسته شدی از چه پریشان حالی؟ پاسی از شب که گذشته است چرا بیداری ؟ آن دو چشم پر غم را به کجا دوخته ای ؟ دلت از غصه سیاه است چرا سوخته ای ؟ تو که تصویر گر قصه ی فردا بودی.. تو که آبی تر از آن آبی دریا بودی.. آدمک رنگ خودت را به کجا باخته ای ؟ کاخ امید خودت را تو کجا ساخته ای ؟ آ ین بار که بر مزرعه من با .. روی دستان تو من شاپرکی را دیدم.. تو چر. ه ای به نام دونالد ترامپ نامگذاری شد
زیست شناسان یک گونه جدید ه را به نام دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب ، نامگذاری کرده اند.وازریک نازاری، زیست شناس کانا ، در مقاله ای در یک نشریه جانورشناسی گزارش کرده است که اخیر گونه ای از شاپرک (یا بید) را شناسایی کرده که تا پیش از این به عنوان گونه جدیدی از این ه شناسایی نشده بود. او برای این . روز جهانی کودک را به همه ی ک ن عزیز و والـــدین محترم تبریک می گویم. و یک قصه قشنگ تقدیم به همه ی ک ن عزیز سرزمینم قصه سه تا دوست کفشدوزک یکی بود، یکی نبود ..... یک کفشدوزک بود که خال نداشت. یک شاپرک بود که بال نداشت. یک جیرجیرک هم بود که حال نداشت. یک روز، کفشدوزک بی خال و شاپرک بی بال و جیرجیرک بی حال به هم رسیدند. از حال و احوال هم پرسیدند. حرفی زدند و حرفی شنیدند. کفشدوزک گفت: «چه حالی، چه احوالی؟ یک کفشدوزک بی خال به چه دردی می خورد؟» اوازک چت.شاپرک چت.پفک چت.ممدچت.چاووشی چت.چت مینا بوف چت..ملودی چت.ماهور چت.عسل چت.بوس چت.چاووشی چت.اشناچت.مارال چت.مهیاچت.یزد چت.زابل چت.زاهدان چت.اصفهان چت.پارادیاس چت.پرتقالی چت.ما چت.عروسک چت.نازچت.ال اچت.النازچتونینیا چت.ملودی چت.فریاد چت.بیرجندچت.غزل چت.هستی چت..بوف چت.کفشدوزک چت.میکده چت.چت ناز.وی چت.ادلیست یاهو.محمدچت.جوگیرچت.ی. در پی رونمایی رسمی بانک مرکزی از روش پرداخت الکترونیک با استفاده از فناوری nfc، مدیرعامل شاپرک گفت: «هدف شرکت شاپرک در تدوین این طرح و دستورالعمل اجرایی آن، حرکت به سمت استانداردها، پیاده‌سازی و رعایت آن‌ها در حوزه پرداخت و همچنین افزایش امنیت و ایجاد یک زیرساخت بدون ورود به فضای ب‌وکار است.»   محسن قادری مدیرعامل شر. راه حل خطای ورودی به درگاه بانک اخیراً بعلت تغییرات در سیستم درگاه بانکی جهت پرداخت اینترنتی ، یداران و کاربرانی اندرویدی که از مرورگر کروم (chrome) استفاده مینمایند در لحظه ورود به صفحه درگاه جهت پرداخت با صفحه ای مشابه شکل پایین روبروی میگردند. شاپرک- ید جم" src="http://www.bo2 .com/sites/default/files/news/%d8%ae%d8%b7%d8%a7%db%8c%20%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa%20%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af%20%d8%a8%d9%87%20%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9%20%d9%85%d9%84%d8%aa%202.png" alt="خطای امنیتی سیستم شاپرک" width="499" height="369" /> در هنگام مراجعه با این صفحه گزینه در هر حال ادامه داده شود را کلیک نمایید تا صفحه پرداخت بانک باز گردد. یا کاربران اندرویدی از مرورگری غیر از کروم (chrome) استفاده نمایند. تا با صفحه بالا در هنگام مراجعه به صفحه بانک مواجه نشوند. سایت ید جم
بدوجم www.bo2 .com مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک گفت: بیش از ۲۷ میلیارد تراکنش با رشد ۳۰ درصدی در سامانه شتاب طی سال ۹۶ انجام شد که با امنیت کامل و پایداری بالای ۹۹ درصد مدیریت شده است. سید ابوطالب در این خصوص اظهار داشت: تنها در روز 28 اسفند 1396 رکورد 162 میلیون تراکنش در این سامانه به ثبت رسید و در سال گذشته به طور میانگین روزانه 75 میلیون تراکنش در ساما. سلام به همه لطفا بعد از خواندن این شعر ها نظر خودتان را راجع به ان بگویید باتشکر.. از باغ جا م آهسته پر کشیدم رفتم به سوی باغی یک باغ سبز و م دیدم که گل در آن باغ روییده دسته دسته دیدم کنار گل ها یک شاپرک نشسته آن شاپرک مرا دید پر زد به سویم آمد او با خودش گل آورد گل را به چادرم زد گفتم: به شاپرک جان این گل چه خوب و ناز است او شادمان شد و گفت: این گل، گل است ************ خنده پروانه ها را توی باغ پیش گلها زیر باران دیده ام عطر آن پروانه ها را روز وشب از گل گلدان خود بوئیده ام پیش خود گفتم که با این غصه ها می شود همسایه پروانه شد می شود با بوی گلهای بهار مثل مهمان وارد هر خانه شد پیش خود گفتم که در هنگام صبح می شود شاداب وپر احساس بود می شود آرام وزیبا در سکوت درد دل کرد وکنار یاس بود باز جا ی روی فرش مثل یاس ومثل چشمه با وضو روی فرشی از چمن خواندم با خدا کمی هم گفتگو سروده:مهدی وحیدی صدر دیروز بعد از قرنی دوری گزیدن از اجتماع به بهانه ی جلسه ی شعرخوانی با حضور محمدعلی بهمنی، دست در دست دختر نقره ای رفتیم باغ موزه ی نگارستان واقع در بهارستان...اگرچه برنامه کنسل شده بود و هیچ هم اطلاع رسانی نکرده بود ( اینجا ایران است!) اما برای ما که بعد از ده ماه همدیگر را دوباره می دیدیم فرصت خوبی بود برای رفع دلتنگی و ما از زیبایی باغ تا توانستیم لذت بردیم و ع گرفتیم... کنار حوض مستطیلی بزرگ باغ که دیگر به مرداب می ماند نشستیم تا خستگی خاطره هایمان را لَختی بتکانیم... و دیدیم و شنیدیم پروانه ای که چشمه ی چشمهایش بی اراده می جوشید برای شاپرک دیرینه سال کوچک کوزه ی دلش را خالی کرد و هرچه در ژرفای تاریک درون بود ی ره به سوی نور بیرون تراوش کرد... شاپرک گفت نباید از جنگیدن کنار بکشی پروانه گفت اما خسته ام...36 هزارساعت با تمام وجودم با روحم با تنم با چشمانم با سرنوشتی که دچارش شده بودم جنگیدم... بی آنکه لحظه ای لذت پیروزی را بچشم با زخمهای عمیقی که برداشته ام احساس ش ت می کنم... حس پروانه ای را دارم که در تار عنکبوتی عظیم الجثه و زهرآگین چسبیده ام و اسیرشده ام... من تسلیم شدم چون بیش از این توان ایستادن و ستیزه ام نیست...در سی سالگی احساس سخت صدسالگی دارم و عنکبوت از تن من برای بقای نسل خویش استفاده می کند. من دیگر پروانه نیستم...پیله ای هستم که دیگر هرگز باز نخواهد شد و شفیره های کوچک من هم سرنوشتی مشابه من خواهند داشت... ما دچار دور تسلسل سرنوشت مادرانمان هستیم و تلاش من برای تغییر این تقدیر، تقریباً بی نتیجه است...می خواهم به سرزمینی دورتر بروم تا شاید ی به حقوق پروانه ها و عدم تمایلشان برای زیستن مسالمت آمیز در هرزتار های چسبناک زندگی احترام بگذارد و من و شفیره هایم را برهاند... شاپرک دست های پروانه را که دیگر ظریف نبودند نوازش کرد و گفت این راهش نیست تو نمیدانی آن سو تر چه اتفاقاتی برایت رقم خواهد خورد...همین جا بمان و زندگی ات را دوباره به تنهایی بساز... تنهایی؟ آنها نمی گذارند... شاپرک:آنها؟ پروانه: رنجم را بزرگتر خواهند کرد و عذابم را افزون تر... پروانه در افکار خویش غرق شد و نگاهش در میان نی ها آوازی غمگین نواخت... چراغ های باغ را روشن د...شاپرک خاموش شد و همبال پروانه از روی نیمکت سیمانی پرکشید ... و من هنوز دارم فکر می کنم وقتی ی را نداری به او تکیه کنی ( البته خدا سرجایش- فعلاً که در خواب، رویای خوشبختی بعضی بنده هایش را در بهشت می بیند) چطور این وزنه های وزین زندگی را می توان کشید و از دام عنکبوت ها رهید؟
?- اسم هر جک و جونوری رو روی شما نمیگذارند از قبیل آهو ،غزال ، پروانه ، شاپرک
و موارد دیگر که اینجا جاش نیست !
2- در عروسی میتونید لباسی رو که بارها به تن کردید رو دوباره بپوشید
3- میتونید هر صد سال یه بار هم موهاتون رو شونه نکنید و بعد بگید مد روزه
4- از ترس اینکه ی سن شما رو بفهمه شناسنامتون رو قایم نمیکنید مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با بیان اینکه طی روزهای گذشته ۱۶۲ میلیون تراکنش در شبکه بانکی شتاب و شاپرک به ثبت رسیده است، گفت: فعلا خبری از مسترکارت نیست. مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با بیان اینکه طی روزهای گذشته 162 میلیون تراکنش در شبکه بانکی شتاب و شاپرک به ثبت رسیده است، اعلام کرد که فعلا خبری از مسترکارت و ویزاکارت نیست. به رغم آنکه اصناف با ۲۴ ساعته شدن تسویه حساب ها در شاپرک مخالفند و مردم خود را در معرض مشکلاتی جدید و البته وسیع می بینند، مدیران بانک مرکزی قصد عقب نشینی از تصمیم خود را ندارند؛ این را می شود از موارد مندرج در دستورالعمل ایشان دریافت که به نوعی امنیتی است!   عطر تو نفس های پر از قصه بادست پیراهن من دل به نفس های تو دادست معشوق منی گر چه دلم عشق بلد نیست عشقت به سر هر که تو را دیده زیادست با غربت تلخی که به ما ارث رسیدست تنها دل یک شاپرک سوخته شادست تن پوش تو عشق است و غزل دگمه ندارد این جامه کمی بر تن این شهر گشادست من تشنه دریای تو ام  غربت آبی! آبی که طلب کرده ام این بار مرادست!   #من. شاپرک ۱۲ میلیارد تراکنش را رد کرد مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با اعلام اینکه شاپرک ۱۲ میلیارد تراکنش را از ابتدای سال تاکنون رد کرده است، گفت: درآمد بانک ها در بانکداری الکترونیک از محل کارمزد به ۱۰ درصد هزینه ها هم نمی رسد. به گزارش ریسک نیوز،ناصر حکیمی در پاسخ به مهر در مورد وضعیت تراکنش های بانکی در سال در جاری گفت: شاپرک 12 میلیارد تراکنش را از ابتدای سال تاکنون رد کرده است. مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی درباره وضعیت بانکداری الکترونیک در بانک های خصوصی و تی اظهارداشت: برخی از بانک های تی مانند بانک ملی در سایز بزرگ فعال هستند و بسیاری از شعب آنها تنها به دلیل ارایه خدمات عمومی در حال فعالیت هستند و اداره این شبکه با بانک خصوصی بسیار متفاوت است. وی با بیان اینکه طبیعی است که فعالیت بانکداری الکترونیک در بانک های بزرگ تی نسبت به بانک های خصوصی که کوچک ترند، بسیار سخت تر است، تصریح کرد: بانک های خصوصی و تی در زمینه بانکداری الکترونیک را نمی توان با یکدیگر مقایسه کرد اما واقعیت این است که بانک ها حداکثر تلاش خود را در این زمینه انجام می دهند. حکیمی ادامه داد: نمی توان گفت که بانکی به دلیل تی بودن در بخش بانکداری الکترونیک عقب است و یا بانکی به دلیل خصوصی بودن در بانکداری الکترونیک پیش رو است؛ زیرا وضعیت برخی از بانک های خصوصی در بانکداری الکترونیک رضایت بخش نیست و این در حالی است که برخی از بانک های تی و یا اصل 44 در بخش بانکداری الکترونیکی به خوبی عمل کرده اند. وی گفت: وضعیت بانکداری الکترونیک در بانک ها براساس مدیریت بانک ها است و وضعیت بانکداری الکترونیک در بانک ها ارتباطی به خصوصی یا تی بودن آنها ندارد. مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی اظهار داشت: عملیات کارمزدی بانک ها در ایران برخلاف همه دنیا که به شدت درآمدزا است، درآمدی ندارد. این در حالی است که بانک ها در سراسر دنیا در بخش عملیات سر به سر هستند و سود را از کارمزدها دریافت می کنند. وی افزود: در ایران براساس محاسبات انجام شده در بخش بانکداری الکترونیک درآمد بانک ها از محل کارمزد حتی به 10 درصد هزینه ها نیز نمی رسد. نسبت کارمزدها به هزینه ها کمتر از 10 درصد است، براساس استانداردهای جهانی بانک ها نه تنها باید هزینه کرد بلکه باید سود نیز دریافت کنند. آیا همه چیز روبه راه است؟

آمارها این طور می گویند که همه چیز روبه راه است و انتقادی وارد نیست. آمارها همه خبر از رشد می دهند. نمودارها سال به سال بالاتر می روند و به نظر می رسد همه چیز خوب و عالی باشد؛ اما کجای کار ایراد دارد؟

ایراد، قرار گرفتن بانکداری و پرداخت الکترونیک ایران در یک موقعیت به ظاهر محکم است. می گویند ی از طبقه صدم برجی به پایین پریده بود. در طبقه ۵۰ یکی سرش را بیرون آورد و پرسید چطوری؟ گفت تا اینجایش که خوب بوده!

برای این که قبول کنیم اوضاع خوب نیست، کافی است یک سؤال ساده بپرسیم: هزینه تراکنش های پرداخت الکترونیک را چه ی می پردازد؟

طبیعی است که یا مردم باید این هزینه را بدهند که از خدمات پرداخت بهره مند می شوند یا صاحبان ب وکارها. درحالی که این طور نیست. این هزینه را شاپرک به شرکت های پرداخت الکترونیک می پردازد و شاپرک هم این پول را از محل درآمدهای شتاب برمی دارد. شتاب هم درآمدهایش را از بانک ها به دست می آورد؛ این یعنی یک چرخه معیوب. سعید شیخ زاده: به حال سینمای کودک کشورمان تاسف می­خورم تاریخ انتشار این خبر 1394/03/25 ساعت ۱۱:۳۹ آرتنا: نشست «سینما نوستالژی» با نمایش کودک «دره شاپرک­ها» و با حضور فریال بهزاد، غلامرضا ، پرویز پورحسینی، سعید شیخ زاده و حمید پیشقدم 24 داد در فرهنگ­سرای شه برگزار شد. سعید شیخ زاده: به حال سینمای کودک کشورمان تاسف می­خورم به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، نخستین نشست «سینما نوستالژی» با نمایش کودک «دره شاپرک­ها» و با حضور فریال بهزاد نویسنده و کارگردان، غلامرضا تهیه کننده و کارگردان، پرویز پورحسینی، بازیگر سینما و تلویزیون، سعید شیخ زاده بازیگر و دوبلور و حمید پیشقدم بازیگر یکشنبه 24 داد در فرهنگ­سرای شه برگزار شد. پس از نمایش سینمایی «دره شاپرک ها» که به همان سبک و سیاق قدیم و با دستگاه آپارات در فرهنگ­سرای شه صورت گرفت، نشست نقد و بررسی اثر با حضور عوامل برگزار شد.
در این نشست فریال بهزاد نویسنده و کارگردان ضمن تشکر از فرهنگ­سرای شه برای راه اندازی سلسله برنامه های سینما نوستالژی و پخش «دره شاپرک ها» در اولین جلسه از این برنامه ، اظهار کرد: کار برای ک ن را از ابتدا دوست داشتم و نخستین ی که برای ک ن تولید نیز با عنوان «کاکلی» منتشر شد. همیشه علاقه داشتم تا از قصه­های سنتی و قصه­هایی که در ادبیات برای ک ن نوشته شده بود، بسازم. از ابتدا نیز ­های علمی تخیلی را می­پسندیدم، به ویژه ­هایی که برای ک ن تولید می شد، چرا که ک ن با تخیلاتشان زندگی می­کنند.

وی ادامه داد: تصور می­کنم «دره شاپرک­ها» در دوره خود حرکتی رو به جلو در عرصه سینمای کودک و نوجوان بود و نخستین اثر علمی تخیلی در ژانر کودک را تولید کردیم و نشان دادیم که سازان کشورمان می­توانند همه کاری کنند و راه را برای آن ها هموار کردیم.

ادامه مطلب ... سلام:-) بی مقدمه ترازو پیدا ن خودمو وزن کنم: برادری میگه برو با باسکول وزن کن خودتو جا داره از همین تریبون خطاب بهشون عرض کنم:هر هر هندونه: شام نخوردم. ورزشم ن ولی فعالیت زیاد داشتم. مث اسب گشنمه:) امشبم یه اتفاقی افتاد که دیه لب به قند نمیزنم حالمم أ قند بهم میخوره.. +پ ن: شارژ رایتل میگیرم میگم چی شد حالم أ قند بهم خورد :-))) + دلم واسه ماه رمضون تنگیده مهم: خوشالم وقتی نوشابه رو پس میزنم شیرینی رولت رو نمیخورم کیف میکنم وقتی میگن جم و جور شدی:) خوشالم حالم خوبه خدا رو شکر:) خوشالم یک پرس زرشک پلوی ناب رو نخوردم... ازین جا به بعد : که چی فک کن خوردم گ*ه تولید شد..چربی ج تولید شد.. کبدم چرب شد .. صورتم پف کرد.. مگه تا حالا نکرده؟ 7 یا 8 ساله اضافه وزن منو کرده داداش.. کرده... لعنت به همه پفکا نوشابه ها خورشتا برنج زیادا و چربا سیب زمینی سرخ کرده ها... کره ها شیرینی ها ساندویچا.. کالری الکیا.. که لبخندو ازم گرف شیک پوشی رو ازم گرفت لحظات خووبمو به گ*ه کشید.. واسم تمس ید.. متولد 71ی؟ خخخخخ بت نمیخوره.. حاج خانووم؟ خودتو ول کردی.. سایز کمرشو.. پات درد میکنه چون سنگینی.. هیکلی شیکم باره ... هیس.. داره تموم میشه... شاپرک.. بر اساس سیاست های بانک مرکزی ایران و طبق برنامه ریزی های انجام شده برای تمرکز و یکپارچه سازی نظام پرداخت کشور و با توجه به انجام این امر برای پایانه های فروش، کلیه پرداخت های اینترنتی در شبکه الکترونیکی پرداخت کارت «شاپرک» متمرکز و تراکنش های مذکور صرفا از طریق این شبکه انجام می شود.
بر این اساس بانک ملی نیز تغییراتی در شکل ظاهری صفحات پرداخت اعمال کرده است از جمله:حذف پست الکترونیک،تغییر آدرس اینترنتی،ارتقا کیفیت سامانه های مربوطه، شایان ذکر است که این تغییرات در نتیجه یکپارچه شدن پرداخت های اینترنتی در شبکه پرداخت کارت و با هدف افزایش ضریب امنیت این پرداخت ها ایجاد گردیده است .گزارش روابط عمومی شاپرک در مورد یکپارچه سازی کلیه پرداخت های اینترنتی از طریق شبکه الکترونیکی پرداخت کارت «شاپرک» در ادامه مطلب ... شاپرک در گزارش دی ماه، سهم بانک مرکزی از کارت های بانکی تراکنش دار در دی ماه را منتشر کرد. پیرو این پست باید عرض کنم که: یه دقیقه اومدیم از تایم شبانه مون استفاده کنیم و یه شربت بخوریم دو تا! دو تا پشه افتادن تو لیوانم :/
چقدر پشه زیاد شده o_o
پ ن: خدایا ببخشید، من به پشه ها راضی ام، دیگه شاپرک هات رو سمتم نفرست :
پ ن2: مگس هم اومده تو لیوانم داره چهچه میزنه ×_× نخواستیم بابا، لیوان مال خودتون <_< مردم تفاوت برف سنگین با متلک های سنگین را می فهمند و 7 تغییر در سامانه های پرداخت بانکی پایا، ساتنا و شاپرک؛ از جمله پربحث ترین اخبار خبرگزاری فارس در روز گذشته بودند. برای گذر از من باید رد شد، نقطه چین خنده داری است، اما من به حرمت تمام نگاهت می خواهم سراسر برکه های پر تلآلوی آویزان فصل های عشق را در تمام جمجمه های دلتنگی گذر دهم تا تنها با نام بی دلیل تو، لمس معنای عمیق دوست داشتن را در سایه سار بی پروای شاپرک های طلایه دار عشق، به پرواز در آورم، ای تنها دلیل بودنم، دوستت دارم...(آزاده تیشه بر سر) به موقع ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ

احساس سنگ خارا نیست که همین طور بماند و بماند و بماند...
احساس مثل شاپرک
مثل عطر می پرد!
درست توی همان روزهایی که دوستت دارم
دوستم داشته باش!
ب بعد عمری یه ی رو گذاشته بود واسه سال 2013 که هردفعه ما اومدیم تما کنیم یا برق رفت یا مهمون اومد یا یه چی شد بلا ه :دی قاصدک گفت بیا ببینیم این و تا آ ش...منم نشستم به دیدن..آ ای بود که یه چیزی وییییژی از رو سرمون گذشت :)) سر شب یه شاپرک اومده بود تو اتاق فک همونه...چون دراز کشیده بودیم برگشتم پشت سرم و نگاه که نکنه پام و بزارم روش بدبخت نفله شه یهو :دی دیدم شاپرک نیس که سوسکه :)) با سرعتی فراتر از سرعت جت من از جام پا شدم و افتادم دنبالش : حالا یه چشمم به اون سوسکه بود هی به قاصدک میگفتم یه چیزی بیار من این و بکشم اونم هی میپرسید چی بیارم؟؟ :))))) اصن یه وضعی بود =)) آ شم دویید رفت دمپایی آشپزخونه رو اورد برام :)) منم نشونه رفتم سمت آقا سوسکه و حالا نرن کی بزن:دی مگه میمرد؟!!! جون سگ داشت بعدشم با قربون صدقه های فراوان بردم از خونه انداختمش بیرون و جفت پاهم رفتم روش :)) بعد نشسته بودم واسه خودم نت میچرخیدم حس باز یه چیزی از کنارم گذشته : خواب بر چشمانم حرام شد :))) اینقد کولی بازی درآوردم که مامانم اومد دستم و گرفت کشید برد رو تختش گفت بخواب =)) بعد یه 20 دقه اومد نگام کرد : تو چرا چشات عین گربه ها بازه هنوز؟؟ ببند چشمات و !! + ببندم که نمیبینم ! ــ چی هست که بخوای ببینی؟؟ + سوسک =))) ــ : و بعدشم دیگه اینقد خسته بودم که تمرگیدم .... ++ من از سوسک نمیترسم...ازش بدم میاد...کثیفه..... کاش وقتی زندگی فرصت دهد
 گاهی از پروانه ها یادی کنیم
کاش بخشی از زمان خویش را
وقف قسمت شادی کنیم
کاش وقتی آسمان بارانی
ست
از زلال چشم هایش تر شویم
وقت پاییز از هجوم دست باد
کاش مثل پونه ها پر پر شویم
کاش وقتی چشم هایی ابریند
 به خود آییم و سپس کاری کنیم
از نگاه زرد گلدانهایمان
کاش با رغبت پرستاری . شرکت کارت اعتباری ایران کیش موفق شد به‌عنوان اولین شرکت psp در کشور مجوز شاپرک در حوزه کارتخوان موبایلی (mpos) را ب کند.   پیمان طبری معاون فناوری اطلاعات ایران کیش با بیان این خبر گفت: «در اوایل سال ۹۵ از محصول کارتخوان موبایلی این شرکت رونمایی شد و بارها نیز در نمایشگاه‌های مختلف این محصول را به نمایش گذاشتیم و در کنار آن، مح. تقدیم به ساحت مقدس نبی اکرم (ص) : می رود به سرعت گل سرخ در امتداد نور به جلوگاه عرش شمیم «لولاک» محمد (ص)... ... تار گیسوانت ؛ زنجیر نامریی عشق بر دل ها تبسم شیرین نگاهت ؛ اوج بی قراری ها جم ؛ وف خورشید شاپرک ؛ می پرد مست از خواب مرداب با شنیدن نامت و قاصدک ؛ مژده می دهد غزل عاشقانه ات بر همه کاینات و اشک مهتاب ؛ لبریز آرامش در بستر زمان آیا ل. سلام بچه ها:-) دیروز با 2 تا دونه دوست جدید عاشنا شدم : ساحل و مرجان و مسابقه اذان تا اذان گذاشتیم. ب ابکاری و آ شب مث ومپایر نون و ماست خوردم :دی نمیدونم چرا میرم مهمونی انقد رعایت میکنم :دی راه حلشو فهمیدم دوستای من اینکه باس فک کنیم روزه ایم . امن آدم مذهیی نیستم ولی رو روزه خیلی حساسم.این تسبیح من کو :-))))))) فزدا صب گزارش میدم امشب بر من . ۩۞۩ ارزویم چون گلی خشکیده شد / یار از دستم برفت و دورشد بازگشتم بی تنها و زار / حمد هماشک و غم و افسوس شد خسته و زارم در این پهنا سرا / نیست شادی در غم دوری مرا محنت و رنج و عذاب و ظلم وجود / قسمتم گشته ولی ا چرا موج اشک در دیدگاهم جمع شده / این دلم می خواهدای همدم تو را ************ تقدیم به دخترم .. اتل متل یه قصه / دوریت شده یه غصه اتل متل شاپرک / عاشقتم بی کلک اتل متل یه دونه / بی تو شدم دیوونه اتل متل سمبوسه/ لبم می خواد یه بوسه اتل متل ملاغه / ببر خبر کلاغه دیوونتم به مولا / می بوسمت یه دنیا *********** با من ی چشم انتظار قاصدک ها نیست از عشق بویی در جهان ادمک ها نیست از نای من جز غم نوایی بر نمی خیزد اواز شادی در مرام نی لبک ها نیست دیگر درخت شعر هایم گل نخواهد داد سرشاخه های خشک جای شاپرک ها نیست سر را به دیوار جنون کوبیده ام یک عمر بر چهره ام هرچند ردی از ترک ها نیست من در جهان ادمک ها سخت تنهایم با من ی چشم انتظار قاصدک ها نیست (نیما . در بازدید سرزده رئیس کل بانک مرکزی از بخش های مختلف و سایت شرکت خدمات انفورماتیک بانک مرکزی اعلام شد: بیش از ١٦٨ میلیون تراکنش در سامانه شتاب و بیش از ١٩٧ میلیون تراکنش در سامانه شاپرک در روز 28 اسفند ماه انجام شد. شرکت کارت اعتباری ایران کیش موفق شد به‌عنوان اولین شرکت psp در کشور مجوز شاپرک در حوزه کارتخوان موبایلی (mpos) را ب کند.   پیمان طبری معاون فناوری اطلاعات ایران کیش با بیان این خبر گفت: «در اوایل سال ۹۵ از محصول کارتخوان موبایلی این شرکت رونمایی شد و بارها نیز در نمایشگاه‌های مختلف این محصول را به نمایش گذاشتیم و در کنار آن، م. گشنمـــــــــــــــــــــــه: بعله گشنمه:( تازه تشنمم هس:( ناهار مامان و سبزه لوبیا پلو خوردن و سیر ترشی و خیارشووور و سالاد و ته دیگ حرفه ای.. من مث اوسکلا داشتم آ عطر برنج ایرونی دیوونه میشدم! خدا رو شکر روزه بودم وگنه مث این گ میفتادم رو غذا.... حالا مامان یخده واسم کنار گذاش;) افطار نوشت: چای شیرین 50 نون لواش یه دست 70 +شیر 100 شام نوشت: یه کفگیر لوبیا پلو و مخلفات و ته دیگ 400 ماست 100 کل 720:) شاپرک:) مادر ای پروازنرم قاصدک مادر ای معنای عشق شاپرک ای تمام ناله هایت بی صدا مادر ای زیباترین عشق خدا زن هستی ساز و نظم ده و مهر گستر است ، سـرچشمه محبت و الطاف داور است بهر صفا و لطف خدا عشق مظهر است ، بعد از خدا به سجده بود زآنکه مادر است . . . -- . خدایا... ابوالفضل عزیزم : دعا می کنم که هیچگاه چشمهای زیبای تو را
در انحصار قطره های اشک نبینم
دعا می کنم که لبانت را فقط در غنچه های لبخند ببینم
دعا می کنم دستانت که وسعت آسمان و پاکی دریا و بوی بهار را دارد
همیشه از حرارت عشق گرم باشد
من برایت دعا می کنم که گل های وجود نازنینت هیچگاه پژمرده نشوند
برای شاپرک های باغچه ی خانه ات دعا می کنم
که بال هایشان هرگز محتاج مرهم نباشند
من برای خورشید آسمان زندگیت دعا می کنم که هیچگاه غروب نکند! کاش وقتی زندگی فرصت دهد گاهی از پروانه ها یادی کنیم..... کاش بخشی از زمان خویش را وقف قسمت شادی کنیم.... کاش وقتی آسمان بارانیست از زلال چشمهایش تر شویم.... کاش شب وقتی تنها میشویم با خدای یاس ها خلوت کنیم.... کاش بین نان شهر عشق رد پای خویش را پیدا کنیم..... کاش با الهام از وجدان خویش یک گره از کار ه دلها وا کنیم...... کاش رسم دوستی را ساده تر مه. شب بنگر به آسمان صورت پر گل فلک می بردت به کودکی کودکی و شب ونک. خیل ستارگان ببین خوشه از آسمان بچین پر بگشا به سمت ماه همچو عروج شاپرک. راه سپید ک شان می گذرد ازآسمان راهنمای کاروان وانکه فتاده بین شک . یاد زمان کودکی چشم و زبان کودکی قلسفه های سادگی دور ز تزویر و کلک . کاش عقب رود زمان کودکیم شود عیان پر بکشم به آسمان همره باد وقاصدک. روح اله محمودی . رها چراغها را خاموش کنید محمد خو ده در زیر وار ها خاک به آرامش رسیده شمع دل من بسوز محمد رفته تا امروز که امروز است هنوز برنگشته شاپرک لاله هارا خبر کن خون جاریست محمد در این شلوغی پی یاریست ای ابر ها بارانی شوید نفس گرفته بعد از محمد پرنده هوای قفس گرفته ستاره ها آسمان را روشن کنید محمد در راه است بعد از رفتن او زمین پراز آه است دل های بی .
خیرا در رو مه دنیای اقتصاد در مطلبی با عنوان «عملکرد ی اله «شاپرک» و تاثیر آن بر بازار»به نقد عملکرد شاپرک پرداخته شده که در این راستا روند 16 ماهه فعالیت شاپرک در ادامه مورد ارزی قرار گرفته است. شاپرک به عنوان یک مدل بهینه در گام اول باید به این سوال پاسخ داد که آیا اساسا شاپرک به عنوان بهترین مدل برای سامان دهی شبکه پایانه های فروشگاهی در کشور انتخاب شد یا یکی از مدل های بهینه، طبعا این مدل یکی از مدل های بهینه است که می شد در آن دوره نسبت به اجرای ان خوشبین بود. طبیعی است مدل متناظر شاپرک تشکیل شبکه هایی کاملا خصوصی به شمار می رود که با توجه به شرایط حاکم و هم چنین طرح نا تمام مگا پی اس پی ها اجرای چنین طرحی همراه با ریسک های کمتری همراه بود . از سوی دیگر باید در نظر داشت که از نظر حاکمیتی- خصوصی شبکه شاپرک ماهیت بین نی دارد چرا که سهامداران عمده آن را بانکها تشکیل می دهند اگر چه شرکت ملی انفورماتیک به نمایندگی از نهاد ناظر دارای سهام ممتاز است. نکته دیگر در این میان این است که شاپرک این قابلیت را بالقوه در درون خود دارد که بعد از بلوغ استقلال صنعت پرداخت با ورود به بورس به سمت کاملا خصوصی شدن پیش برود. ضمن اینکه در بسیاری از کشورها شبکه پرداخت به صورت ملی وجود دارد در عین حال که شاپرک کاملا ملی نیست . از سوی دیگر شرکت شاپرک اصولا متولی به نمایندگی از ناظر است در نتیجه قرار نیست بستر رقابت با این شبکه نیز فراهم باشد بلکه ضروری است این شرکت بستر رقابت پویا را در میان شرکت های پی اس پی فراهم کند. بر این اساس باید این سوال مطرح شود که آیا با آمدن شاپرک این امکان فراهم شده یا خیر . در پاسخ به این سوال باید نگاهی به قبل از تاسیس شاپرک بیندازیم که شرکت های ارائه دهنده نظام پرداخت اساسا از استقلال برخوردار نبودند که بخواهند رقابتی بین آنها شکل بگیرد. در شرایط فعلی به نظر می رسد هر پی اس پی در کشور ما می تواند چشم انداز خود را حتی در حد ویزا و مستر ترسیم کند چرا که محدویتی در جهت توسعه از سمت شاپرک ندارد و اگر محدودیت هایی وجود دارد در ساختار اقتصادی و هم چنین میراث قبل از شاپرک است.به تعبیر دیگر مدل ب و کاری که برای شرکتهای psp ایجاد شده کامل رقابتی است و اگر محدودیتی وجود دارد بیشتر از بدعتهای گذشته است که طبعا به مرور باید این بدعتها حذف شود. میزان موفقیت اینکه میزان موفقیت شاپرک را در دو گزینه « موفق بوده است » یا «موفق نبوده است» محدود کنیم طبعا نگاه علمی نیست. بهتر است بر اساس نگرش فازی سوال اینگونه طرح شود که این شرکت تا چه میزان موفق بوده است. ضمن اینکه باید ببینیم میزان تحقق اه را در چه بازه زمانی بررسی کرده ایم. به نظر می رسد ارزی یک ساله از ساختاری مانند شاپرک اگر چه لازم است اما مبین تمام آنچه که ما از شاپرک انتظار داریم نیست. به نظر می رسد در یک بازه سه ساله لازم است تا در آن زمان به ارزی واقعی از روند حرکت شاپرک و درصد موفقیت آن بپردازیم اما اینکه بخواهیم به ارزی دوره یک سال و چندماهی که از تاسیس آن می گذرد بپردازیم باید با مقایسه وضعیت قبل و بعد از شاپرک در کنار اه تاسیس آن به دستاورد ها تا اکنون بپردازم. طبیعی است بررسی روند رشد تعداد و مبلیغ تراکنش ها از اه محوری و حتی غیر محوری شاپرک نبوده است. این شبکه اساسا برای ساماندهی وضع موجود حاکم برصنعت پرداخت تشکیل شد. اما وضع موجود چه بود؟ وضع موجودقبل از تاسیس: قبل از اجرای شاپرک مهمترین ضعف های نظام پرداخت در کشور ما را دست کم در چهار مسئله می توان خلاصه کرد:1- وابستگی کامل نظام پرداخت به بانکها 2- رقابت غیر سالم بانکها در توسعه شبکه های پرداخت خود که این رقابت ناسالم در سه حوزه حذف کارمزد ، واریز آنی و افزایش بدون توجیه اقتصادی پایانه های فروشگاهی پررنگ تر جلوه کرد. 3- پایین بودن امنیت پرداخت ها 4- فقدان الگوی ب وکار مشخص برای نظام پرداخت وابستگی نظام پرداخت به شبکه بانکی در بحث وابستگی نظام پرداخت به شبکه بانکی شاپرک توانست زمینه استقلال شرکت های psp را فراهم آورد . صدور دستور العمل های مختلف و اخیرا تصویب آیین نامه نحوه تاسیس و فعالیت شرکت های پی اس در شورای پول و اعتبار در این راستا قرار دارد. در این آیین نامه حداقل سرمایه 50 میلیارد تومانی و تایید اعضای هیات مدیره و معاونین شرکت از سوی نهاد ناظر ضروری است . چنین روالی طبعا به استقلال این شرکت ها منجر خواهد شد. در این میان عاملی که باعث تاخیر استقلال شرکت های مذکور شده است قرار دادهای عاملیتی است که شرکت ها از قبل از شاپرک با بانکها داشتند و برای آرامش بازار پرداخت قرار بر این گذاشته شد که این قرار داد ها تا پایان دوره قرار داد برقرار بماند که در نتیجه ادامه وابستگی را به دنبال داشت و به نظر می رسد با پایان این قرار دادها روند صنعت پرداخت تغییرات معنا داری را در فرایند ب و کار تجربه کند. رقابت ناسالم بانکها در میدان نظام پرداخت یکی دیگر از عوامل تضعیف کننده صنعت پرداخت قبل از ایجاد شاپرک حذف کارمزد است. در بحث حذف کارمزد اگر چه شاپرک از ابتدا در این خصوص مطالعات لازم را انجام و حتی رایزنی هایی را نیز صورت داد اما شرایط حاکم بر بازار و جامعه عملا باعث تعویق این هدف تا اطلاع ثانوی شده است اما این بدان معنی نیست که مجموعه شبکه پرداخت اعم از ناظر، متولی و شرکتهای psp در برنامه های خود پرونده کارمزد را بسته باشند و مترصد زمان مقتضی نباشند.به نظر می رسد در سال جاری کم کم فاز اول ر کارمزد از پذیرنده اجرا شود. واریز آنی و تراکنش های صوری شاید یکی از م بترین پیامدهای رقابت ناسالم بانکها در حوزه نظام پرداخت مقوله واریز آنی است. این مقوله علاوه بر پیامدهای م ب پولی که بر افزایش معنادار نقدینگی در جامعه دامن میزد باعث شد تا صنعت پرداخت عملا به ابزاری برای رسوب منابع بانکها تبدیل شود و این مسئله به معنای کمای صنعت پرداخت در آن زمان به حساب می آید. از سوی دیگر تلفیق واریز آنی و جوایزی که برای ترغیب مردم برای استفاده از پایانه های فروشگاهی در نظر گرفته شده بود عملا باعث ایجاد تراکنش های صوری هم از حیث مبلغ و هم تعداد را در پی داشت. در همین راستا بعد از اجرایی شدن شاپرک و پایان دوران واریز آنی میزان تراکنش های صوری و جابجای صوری مبالغ روند نزولی پیدا کرد. این نزول البته دلیل دیگر هم داشت از این جهت که آماری که بانکها ارائه می د چندان واقعی نبود. امنیت شاپرک در واقع امنیت در نظام پرداخت را از دو جهت پی گرفت یکی از بعد استاندارد شناسنامه پایانه های فروشگاهی است. تا پیش از استقرار شاپرک پایانه های فروشگاهی چندان قابل شناسایی نبودند اینکه دقیقا در کدام منطقه و کدام فروشگاه قرار دارد اما بعد از تاسیس شرکت شاپرک استاندارد شناسنامه کارت خوانها در دستور کار قرار گرفت و از همین طریق پایانه های مفقوده و غیر فعال شناسایی و تعیین تکلیف شدند. بعد دیگر امنیت به لحاظ امنیت سایبری است که باید دید قبل از شاپرک وضعیت امنیت سوئیچ های شرکت های پی اس پی چگونه بوده است و اینکه چقدر اصول واضح امنیت اطلاعات در شرکت های psp رعایت شده بود. اگر چه ممکن است هم اکنون نیز که حدود 16 ماه از تاسیس شاپرک می گذرد تا نقطه مطلوب هنوز فاصله وجود داشته باشد اما در عین حال بخش زیادی از را ه طی شده و مهم این است که قطار امنیت سایبری شبکه پردا خت کشور روی ریل قرار گرفته است و می توان در فاز بعدی عقب ماندگی ها را نیز جبران کرد. اصلاح الگوی ب و کار شاید مهمترین اصلی که با اجرای شاپرک زمینه تولد یافت زمینه اصلاح الگوی ب و کار نظام پرداخت در کشور است. تا پیش از ایجاد این شرکت امکان اجرای هیچ الگوی ب و کار مستقلی برای شرکت های پی اس پی فراهم نبود و در واقع شرکت های پی اس پی در قالب عاملیت کانالهای دریافت وجوه از پذیرنده برای بانکها محسوب می شدند اما در حال حاضر مدل ب و کار مشخص شده است اگر چه هنوز تخطی هایی از سوی بانکها صورت میگیرد اما با قوام گرفتن مدل ب وکار مستقلی که اکنون در دستور کار مجموعه نظام پرداخت است به مرور بانکها نیز همسو با این فرایند خواهند شد. مقوله بازار تراکنش ها اینکه گفته شده است با ایجاد شاپرک هدف دست اندازی بر بازار درآمد حاصل از تراکنش های نظام پرداخت است چندان انتقاد واردی نیست. چرا که قبل از تاسیس شاپرک نیز بخش اعظم تراکنش ها از شبکه شتاب می گذشت و بعد از تاسیس شاپرک کارمزد مذکور تنها به دو بخش تقسیم شد. در نتیجه از بعد کارمزدی تغییر چندانی صورت نگرفته است. ضمن اینکه اگر نهاد ناظر در شه ب درآمد از این محل بود طی چند سال اخیر مبلغ کارمزد افزایش می یافت در حالی که تا اکنون این اتفاق نیفتاده است و میزان کارمزد همان مبلیغی است که در سال 86 تعیین شده است. ضمن اینکه باید تاکید کرد هدف اصلی ایجاد شاپرک ساماندهی نظام پرداخت به عنوان یک مدل بوده است. اگر قرار است شاپرک نقد شود باید بر اساس مدل های متناظر مورد تحلیل قرار گیرد. به تعبیر دیگر اگر شاپرک کارمزد دریافت نمی کرد مدل مناسبی محسوب می شد یا اساسا ضروری است معیار ارزی را از این معیار حاشیه ای فراتر ببریم . در انتها به نظر می رسد که به نظام پرداخت نگاهی فراتر از مقوله کارمزدی که بابت هر تراکنش به سمت شاپرک می رود داشته باشیم.شاپرک را باید یک مدل کلان ب و کار برای نظام پرداخت ببینیم که ارزی کنیم شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت در این مدل چقدر امکان توسعه و پویایی دارند.