شعر سبز شاخه ها

به نقل از خبرگزاریها در مورد شعر سبز شاخه ها : رو مه 19 دی چهارشنبه 11 اسفند، سرمقاله ای در پی «درخواست نمایندگان برای برخورد صریح با رو مه شاخه سبز جهت توهین آشکار به مردم شهرستان قم» منتشر کرد. با دو پای ک نه در پی هم میدویدیم.. من نگاهم د ی باغچه همسایه تونگاهت نگران رد پایم شاخه گل برچیدم از رزهای سرخ باغچه همسایه میدویم .می خندیدی.. گام تندمیکردی کنارم.. شاخه گل درجیبت نهادم.. باغبان از پی ما تنددوید شاخه گل دست تو دید.. باغضب مارا نگرید.. بغض سنگینی گلویم درید.. بغض چشمانت روی گلبرگ چکید.. شاخه گل پ ر گشت.. باغبان صورتت را سرخ . نگاهی به طرح ترامپ برای تشکیل شاخه ششم نظامی موسوم به نیروی فضایی
دونالد ترامپ، به‌تازگی به پنتاگون دستور داده است که شاخه‌ی جدیدی به نام نیروی فضایی، به عنوان شاخه‌ی ششم نیروهای مسلح را تشکیل دهد. مردم ارومیه در مجلس شورای ی از توقیف رو مه شاخه سبز خبر داد و گفت : دستور بازداشت مدیر مسئول این رو مه صادر شده است. ت فیلیپین گفته است که بیش از ۳۰۰ نفر در درگیری یک ماهه با اعضای شاخه در شهر ماراوی کشته شدند. مرد پا تانی که به علت فقر از 25 سال پیش به خوردن شاخه و برگ درختان روی آورده است، اکنون با وجود برطرف شدن نیاز مالی نمی تواند این عادت خود را ترک کند. هر شاخه تیرآهن 20، در بازار با قیمت 786 هزار تومان به فروش می رسد. کم حوصله ام
مثل گلی اول پاییز
قصری که مقارن شده با حمله ی چنگیز

بر شاخه ی تنهایی من،
چند پرنده
دلگرم به ذکر غزلی رشک برانگیز

من شاید دیواره ی یک غار قدیمی
آزرده ام از آدم ها
مثل تو، من نیز...

از لای لبم، سر زده یک شاخه ی گیلاس
از لاله ی گوشت غزلی تازه بیاویز!

علیرضا بدیع عملیات شاخه زیتون ترکیه کاملا در راستای سیاست های تجزیه طلبانه و م انه صورت می گیرد. این را در روزهای نوروز امسال نوشته بودم: پدر و مادرم بیشتر از یک ماه قبل چند تا از شاخه های درخت کوچک انگور توُ حیاط رو بریده بودند. دو سه روز بعدِ این اتفاق، شاخه ها گوشه ی حیاط بودند که یه گلدون می ند و برای اینکه گل صاف بایسته، یک تکه از همون شاخه های بریده ی مو رو می بُرند و می زنند کنار ساقه ی گل و می ذارندش توُ خونه. ده روز بعد مادر می بینه که داره از این شاخه ی خشکیده برگ های ریز رشد می کنه. تقریبا به سرعت اون بریده ی خشک شاخه ی مو ریشه دوُنده، برگ های لطیفی داده و حالا داره قد می کشه. آیا بهار یعنی همین؟ از مرده به زنده تبدیل شدن؟ چطور می شه مثل همین تکه ی خشکیده ی مو، به طراوت بهاری رسید؟ پاسخ:
۱- امکان تغییر رشته یا شاخه:
این امکان در ماده ۱۱۲ آیین نامه آیین نامه دوره متوسطه نظام جدیدفعلی، فصل پنجم؛شیوه هدایت تحصیلی(صفحه۶۱۷ کتاب مجموعه مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش چاپ۱۳۸۵دبیرخانه شورا) به شرح زیر ذکرشده است:
“دانش آموزی که در پایه دوم به تحصیل اشتغال دارد چنانچه متقاضی تغییر شاخه یا رشته باشد (اعم از اینکه شرایط رشته مورد تقاضا را در نمون برگ شماره یک هدایت تحصیلی ب کرده یا نکرده باشد) با نظر مشاور و رعایت موارد ذیل می تواند در پایه سوم به شاخه یا رشته دلخواه هدایت شود.” رفتم گلفروشی برای مریم گل ب م؛ گلفروش یه تک شاخه گل رز داد دستم گفت خانوم روزتون مبارک. منم تک شاخه رو به یک خانوم نازنین دیگه تقدیم . جهان رو آغشته کنید به مهربونی.
یه شاخه انار از بالای دیوار سه متری حیاط خلوت داره باهام بای بای میکنه از حیاط همسایهشاخه گردو و شاخه انبه هم مشخصهولی این اناره از همشون بیشتر دید میزنه حیاط ماروهی میگم نکنه چشمش نهال انار زینتی منو گرفته باشه؟ :)خونه ما شمالی جنوبیهاز بغل ها هم محصورهیعنی ما خورشیدو فقط دم ظهر تو حیاط داریمایده آل من!هیچوقت دوسندارم نور غروب تو . صنعت گل و گیاه ایران در یک سال گذشته دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون شاخه گل تولید کرده، اما فقط ۳۰۰ میلیون شاخه گل صادرات داشته است. ایلنا نوشت: رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه گفت: گل رز در بازار گل ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش داشت و به شاخه ای ۱۱ هزار تومان رسیده است. نوای ترکی «برگ روی شاخه» را با صدای اوزگار بیکان و عرفان سیهان و در «تابناک» می بینید و می شنوید. روز یکشنبه پیش که برف نسبتاً سنگینی تهران را سفیدپوش کرد، برای رسیدن به محل کار، مثل همیشه، البته با چتر، پیاده راه افتادم. شهر طراوت و معصومیت خیره کننده ای داشت. شاخه های برخی درختان با سنگینی برف خم شده و شاخه های دو، سه درخت دیگر هم ش ته بود. نخست ترکیه در واکنش به درخواست پارلمان اروپا مبنی بر توقف عملیات شاخه زیتون توسط ترکیه گفت: عملیات شاخه زیتون ادامه دارد؛ پارلمان اروپا بیهوده گوئی می کند. شاخه ها دائم عبادت میکنند
خالق خود را اطاعت میکنند

قصه ای زیباست ،مرگ و زندگی
فصلها آن را حکایت میکنند

مرگ را هر ساله از جان می ند
عاشقی ، تا بی نهایت میکنند

در پی هم فصلها در یک صف اند
نظم را گویی رعایت میکنند

فصل تابستان هوای چشمه هاست
برگها آنجا طهارت میکنند

هر زمستان شاخه ها بی برگ و با. هر شاخه تیرآهن 20، در بازار با میانگین قیمت 800 هزار تومان به فروش می رسد. مهدی کاهه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم به آ ین وضعیت پرونده رو مه استانی شاخه سبز اشاره کرد و تصریح کرد: پس از توهین آشکار این رو مه به اهالی منطقه نیروگاه قم قرار بازداشت مدیر مسئول این رو مه و توقیف آن صادر شد. یک شاخه با برگ های مختلف که به آن وصل شده اند یک روزگرم،شاخه ای مغرورانه وباتمام قدرت خودش راتکاندوبه دنبال آن،برگ های ضعیف وکم طاقت جداشدندوآرام برروی زمین افتادند.شاخه چندین باراینکارراددمنشانه وباغرورخاصی تکرارکردتااینکه تمام برگهاجداشدندوشاخه ازکارش بسیارلذت می برد.برگی سبزودرشت وزیبابه انتهای شاخه محکم چسبیده بودوهمچنان درمقابل افتادن مقاومت می کرد.باغبان تبربه دست،داخل باغ درحال گشت وگذاربودوبه هرشاخه خشکی که می رسیدآنراازبیخ جدامی کردوباخود می بردوقتی باغبان چشمش به آن شاخه افتادبادیدن تنهابرگ آن،ازقطع ش صرف نظرکردبعدازرفتن باغبان،مشاجره بین شاخه وبرگ بالاگرفت وبالا ه دوباره شاخه مغرورانه وباتمام قدرت چندین وچندبارخوش راتکاندتااینکه به ناچاربرگ باتمام مقاومتی که داشت ازشاخه جداشدوبرروی زمین افتادباغبان درراه بازگشت،وقتی چشمش به آن شاخه افتادبی درنگ آن شاخه راازبیخ قطع کردشاخه بدون آنکه مجال اعتراض داشته باشدبرروی زمین افتاد.ناگهان صدای برگ جوان راشنیدکه می گفت:«اگرچه به خی زندگی ناچیزم دردست توبو ی همین خیال واهی ای بودبرچشمان واقع نگرت که فراموش کنی نشانه حیاتت من بودم. رو مه نیویورک تایمز طی گزارشی اعلام کرد که ت افغانستان با یکی از شاخه های جداشده همکاری می کند. یک مقام مسئول در وزارت جهاد گفت: پیش بینی می شود نزدیک به ۲.۲ میلیون تن سبزی و صیفی و ۱.۷ میلیارد شاخه گل بریده تا پایان سال ۹۵ در گلخانه های کشور تولید شود. رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه گفت: گل رز در بازار گل ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش داشت و به شاخه ای ۱۱ هزار تومان رسیده است. افسران زن ترکیه نقش مهم و کلیدی در یگان های پشتیبانی عملیات شاخه زیتون در شهر مرزی عفرین ایفا می کنند./ ع : gettyimages س رست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان کازرون از اهدای یک هزار و ۱۰۰ شاخه گل نرگس به حرم مطهر شاهچراغ (ع) خبر داد. کیایی گفت: پیش بینی می شود نزدیک به ۲.۲ میلیون تن سبزی و صیفی و ۱.۷ میلیارد شاخه گل بریده تا پایان سال ۹۵ در گلخانه های کشور تولید شود. یه شاخه انار از بالای دیوار سه متری حیاط خلوت داره باهام بای بای میکنه از حیاط همسایهشاخه گردو و شاخه انبه هم مشخصهولی این اناره از همشون بیشتر دید میزنه حیاط ماروهی میگم نکنه چشمش نهال انار زینتی منو گرفته باشه؟ :)خونه ما شمالی جنوبیهاز بغل ها هم محصورهیعنی ما خورشیدو فقط دم ظهر تو حیاط داریمایده آل من!هیچوقت دوسندارم نور غروب تو . معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش آذربایجان شرقی از بالا بودن آهنگ رشد شاخه های فنی و حرفه ای در مدارس استان در س حصیلی جاری خبرداد. به درختی شباهت داری ؛
و من فکر می کنم ی درون ِتو با من حرف می زند .
دست هایم به شاخه های بی برگِ تو آویزان است
و گمان می کنم کبوتری به دل دل ِ انگشت های دست ِمن منقار می زند !
خوشا به حال بادهای شرقی ِدور ، که سوی شاخه های تو رو می کنند .
خوشا به حال کِرم های ابریشم که لابه لای زخم های تن ِتو خانه می کنند .
به شاخه های بی برگِ تو دخیل خواهم بست ،
شبیه به نو عروسی که می رود به خانه ی بخت !
به گرد ِ اندامت دستمالی سبز پر از نبات خواهم بست ؛
به انتظار تو می مانم ؛
به انتظار رویش ِبرگی سبز .
و زیر سایه ی آرامش ِتو می خوابم . پیش بینی می شود 13.5 میلیون شاخه گل نرگس از اراضی زیرکشت این محصول در اسان جنوبی برداشت شود. تو بکر و اندوهگین در برابر تنهائی ام ایستادی و گفتی: ای مرد.... عشق به تاراج رفته است آیا شاخه های خشکیده ی جنگل را نمی بینی؟ و برگ های زرد که صحنه ی باغ عاشق را از توطئه ی پائیز زودرس پر کرده اند؟ آیا نمی بینی؟ .... هنر جنبه های مخالف زیادی دارد و هر ی یا توجه به علاقه و استعداد خود، یکی از شاخه های آن را بر می گزیند. از جمله مواردی که این روزها طرفداران بسیاری پیدا کرده، می توان به نقاشی اشاره نمود. نقاشی به شاخه… معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی از تولید ۳۰ عنوان کتاب جدید در شاخه نظری و ۲۰۰ عنوان کتاب جدید در شاخه فنی و حرفه ای در پایه یازدهم خبر داد. مدیر جهاد کشاورزی دزفول از تولید سالانه 72 میلیون شاخه گل مریم و رز در این شهرستان خبر داد. راز داری کن و از من گله در جمع مکن باز بازیچه مشو ، بار سفر جمع مکن با حضور تو قرار است مرا زجر دهند خویش را مایه ی دلگرمی هر جمع مکن به گناهی که ن به ی باج مده آبرویی هم اگر هست ب ، جمع مکن ! ترسم آسیب ببیند بدنت ، دور خودت این همه هرزه ی آلوده نظر جمع مکن آ ین شاخه ی تو سهم عق چو من است روی آن چلچله و شانه بسر جمع مکن تا برآمد نفسم جمع هواد. سلام " موخوره چیست ؟ موخوره به شاخه شاخه شدن انتهای آزاد مو گفته میشود. علت ایجاد موخوره آسیب هایی است که خود شخص به صورت فیزیکی یا شیمیایی به موهای خود وارد میکند. برس زدنهای خشن و ممتد موها، استفاده مداوم از رنگ و ا یدان، سشوار کشیدن مرتب موها، خارش و خشکی پوست و مو باعث آسیب رساندن به لایه محافظتی مو و در نهایت موخوره میشود.گاهی شا. یک گلی ازبوستان جــــــــــــــان جداافتاده است درکنارعلقمه تشنــــــــــــــه زپاافتاده استنی همی یک شاخه گل گشته جدازین بوستان شاخه های طوبیش ازهم جـداافتاده استاوست لشکـــــرسلطان مظلومان حسین(ع) درمیان خاک وخون آن باوفـــــا افتاده استآن که خورشید گشته شرمنده زروی وسیرتش دیده اش ازجورعدوان ازضیـــاءافتاده استکربلارای. ای چشم هایت جاری از آیات فروردین
سرشارتر از شاخه های روشنِ «و ّین»

لبخندهایت مهربان تر از نسیم صبح
پیشانی ات سرمشق سبز سورۀ یاسین

ای با تو صبح و عصر و شب «فی أحسَنِ قویم»
ای بی تو صبح و عصر و شب دل مرده و غمگین

ای وعدۀ حتمی! بگو کی می رسی از راه
کی می شکوفد شاخه های آبی آمین؟

رأس کدامین ساعت از خورشید می آیی
صبح. تعیین مجدد شاخه یا رشته با استناد به ماده 5-111 آیین نامه آموزشی متوسطه روزانه زمان تعیین شاخه یا رشته مجدّد حدّاکثر تا پایان شهریور ماه و یا مهر ( به استناد رای 856 شورای عالی 90/12/2 کلمه ( و یا مهرماه ) اضافه شد ) پایه اول می باشد و دانش آموز می تواند در امتحان تعیین رشته ، درس یا درسهایی که شرایط را برای وی در شاخه و یا رشته های مورد نظر فرا. فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از کشف 18 هزار شاخه گل طبیعی قاچاق خبر داد و گفت: این محموله در عملیات مشترک پلیس آگاهی کرمانشاه و کردستان توقیف شده است. گونه جدیدی از شاخه کرم های پهن توسط عضو هیات علمی گیلان کشف،نامگذاری و ثبت جهانی شد. جدال لفظی آنکارا و برلین بر سر عملیات شاخه زیتون در حالی شدت گرفته که دو کشور یکدیگر را به خاطر اظهارات و اقدامات در این باره محکوم می کنند. دبیرکل حزب اراده ملت از برگزاری مجمع عمومی شاخه جوانان تشکل متبوعش خبر داد. پرنده هایی که روی شاخه نشستند هرگز ترس از ش تن شاخه ندارند زیرا اعتماد آنها به شاخه ها نیست بلکه به بالهایشان است. همیشه به خودت اعتماد داشته باش، خودت را باور کن، همیشه خودت را نقد بدان تا دیگران تو را به نسیه نفروشند. سعی کن تغییر باشی نه قربانی تقدیر. در زندگیت به ی اعتماد کن که به او ایمان داری نه احساس، و هرگز به خاطر مردم تغییر نکن، این جماعت هر روز تو را جور دیگری میخواهند. مردم شهری که همه در آن میلنگند، به ی که راست راه میرود میخندند. ای کاش روزی فرا رسد بجای سوختن شاخه و برگ خشک نخل از آن استفاده بهینه گردد. غلامحسین عیالبار: در طول سال چند بار شاهد تماشای این برنامه که توسط باغداران شاخه و برگهای خشک درخت ما جمع اوری می گردد و به خا تر تبدیل می شوند و به زمین و محیط زیست آسیب می رسد هستیم. لذا انتظار است، از سوی شما کاربران گرامی که مطلع هستید چه استفاده شایسته ای از شاخه و برگ خشک درخت ما می توان کرد که هم تولید ثروت و همچنین اشتغال پایدار داشت و مردان مسئولیت پذیر ت تدبیر و امید ترتیبی اتخاذ کنند که بجای سوختن شاخه و برگ نخل از آن استفاده بهینه گردد و صنایع تبدیلی آن در منطقه احداث و در اختیار کشاورزان قرار گیرد نظرات و شنیدنی های خود را بیان کنید. این مطلب را به اشتراک بگذارید. شعر “نگاه چرخان” از رضا براهن متن کامل همیشه وقتی که موهایم را از روی ابروهایم کنار می زنم آنجا نشسته ای
بر روی برگها و، در “درکه” وَ باد می وزد وَ برف می بارد وَ من تنها نیستم
هر روز از گلفروشی” آباد” یک شاخه گل می یدم تنها یک شاخه
_ اما چه چشم هایی، هان! انگار یک جفت ما _
و موهایم را از روی ابروهایم کنار می زنم آنجا نشس. ستادکل ترکیه مدعی شد از زمان آغاز عملیات این کشور در خاک موسوم به شاخه زیتون، ۹۳۵ تروریست را کشته است. رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای مشگین شهر گفت: 160 شاخه گاردریل برای افزایش ایمنی در محورهای مواصلاتی این شهرستان نصب شده است.