شکلک هایخانم و اقای ش

به نقل از خبرگزاریها در مورد شکلک هایخانم و اقای ش : ازین پس بجای وارد کدهای شکلک ها میتونید با کلیک روی ع ش به ادیتور نظرات اضافش کنید زنے بـہ شوهرش گـᓅـت:
وᓆـتے ᓄـלּ ᓄـردᓄـ،چندوᓆـت بعدزלּ ᓄـیگیری آیکن علامت سوال,آیکن علامت تعجب,شکلک علامت تعجب,شکلک علامت سوال,آیکن علامت ها,آیکن علائم نوشتاری,آیکن های متحرک,آیکن های متنی,شکلک برای وبلاگ,شکلک برای پست ها,شکلک های فانتزی,شکلک دخترانه,شکلک صورتی,آیکن صورتی,آیکن های صورتی, آیکن
ᓄـردگـᓅـت:وᓆـتے פֿـاڪ ᓆـبرت פֿـشڪ شدآیکن علامت سوال,آیکن علامت تعجب,شکلک علامت تعجب,شکلک علامت سوال,آیکن علامت ها,آیکن علائم نوشتاری,آیکن های متحرک,آیکن های متنی,شکلک برای وبلاگ,شکلک برای پست ها,شکلک های فانتزی,شکلک دخترانه,شکلک صورتی,آیکن صورتی,آیکن های صورتی, آیکن
زלּ گـᓅـت:آیا وعدہ ᓄـیدهی آیکن علامت سوال,آیکن علامت تعجب,شکلک علامت تعجب,شکلک علامت سوال,آیکن علامت ها,آیکن علائم نوشتاری,آیکن های متحرک,آیکن های متنی,شکلک برای وبلاگ,شکلک برای پست ها,شکلک های فانتزی,شکلک دخترانه,شکلک صورتی,آیکن صورتی,آیکن های صورتی, آیکن
ᓄـردگـᓅـت:بلـہ ᓆــــول ᓄـیدهـᓄـ..آیکن علامت سوال,آیکن علامت تعجب,شکلک علامت تعجب,شکلک علامت سوال,آیکن علامت ها,آیکن علائم نوشتاری,آیکن های متحرک,آیکن های متنی,شکلک برای وبلاگ,شکلک برای پست ها,شکلک های فانتزی,شکلک دخترانه,شکلک صورتی,آیکن صورتی,آیکن های صورتی, آیکن
بعدازاینڪـہ زنش ᓅـوت ڪرد،هرروز ᓄـیرᓅـت سرᓆـبرتاببیندפֿـاڪش פֿـشڪ شدہ یانه،
تایڪسال دید פֿـشڪ نـᓄـیشود
تااینڪـہ یڪ روز عصررᓅـت دید ڪـہ برادرزنش روے ᓆـبر آب ᓄـیریزدآیکن علامت سوال,آیکن علامت تعجب,شکلک علامت تعجب,شکلک علامت سوال,آیکن علامت ها,آیکن علائم نوشتاری,آیکن های متحرک,آیکن های متنی,شکلک برای وبلاگ,شکلک برای پست ها,شکلک های فانتزی,شکلک دخترانه,شکلک صورتی,آیکن صورتی,آیکن های صورتی, آیکنآیکن علامت سوال,آیکن علامت تعجب,شکلک علامت تعجب,شکلک علامت سوال,آیکن علامت ها,آیکن علائم نوشتاری,آیکن های متحرک,آیکن های متنی,شکلک برای وبلاگ,شکلک برای پست ها,شکلک های فانتزی,شکلک دخترانه,شکلک صورتی,آیکن صورتی,آیکن های صورتی, آیکن
سوال ڪردچرااینڪارو ᓄـیڪنیآیکن علامت سوال,آیکن علامت تعجب,شکلک علامت تعجب,شکلک علامت سوال,آیکن علامت ها,آیکن علائم نوشتاری,آیکن های متحرک,آیکن های متنی,شکلک برای وبلاگ,شکلک برای پست ها,شکلک های فانتزی,شکلک دخترانه,شکلک صورتی,آیکن صورتی,آیکن های صورتی, آیکن
برادرزنش گـᓅـت:وصیت פֿـواهرᓄ رااجرا ᓄـیڪنـᓄـ...آیکن علامت سوال,آیکن علامت تعجب,شکلک علامت تعجب,شکلک علامت سوال,آیکن علامت ها,آیکن علائم نوشتاری,آیکن های متحرک,آیکن های متنی,شکلک برای وبلاگ,شکلک برای پست ها,شکلک های فانتزی,شکلک دخترانه,شکلک صورتی,آیکن صورتی,آیکن های صورتی, آیکن
اینست ᓄـڪر زنــــــاלּ
زندہ بلـــــا،،،ـᓄـردہ اش هـᓄ بلـاست....
اصلا اندے گـᓅـته: بلا اے بلا دפֿـتــــــرᓄـــــــردᓄ آیکن علامت سوال,آیکن علامت تعجب,شکلک علامت تعجب,شکلک علامت سوال,آیکن علامت ها,آیکن علائم نوشتاری,آیکن های متحرک,آیکن های متنی,شکلک برای وبلاگ,شکلک برای پست ها,شکلک های فانتزی,شکلک دخترانه,شکلک صورتی,آیکن صورتی,آیکن های صورتی, آیکن
سلومپاندا کوچولو 48 با دست پرررررررر اومدمشکلک 37 اینم از ع ای طنــــــــشکلک کاراکتری 2365ـــــــــــز شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی(بچه ها خواهشا پست بعدی رو هم بخونید)شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی شکلک قلب 7361شکلک قلب 7361شکلک قلب 7361شکلک قلب 7361شکلک قلب 7361شکلک قلب 7361شکلک قلب 7361شکلک قلب 7361شکلک قلب 7361شکلک قلب 7361شکلک قلب 7361شکلک قلب 7361شکلک قلب 7361 شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزیمن میگم ٢٠۶ سفید مقصر بوده !شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزیاول ٢٠۶ سفید زده به اون ٢٠۶ سفیدهشکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی بعدش ٢٠۶ سفید زده به این ٢٠۶ سفیده که میبینیدشکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی٢٠۶ سفید هم دیده، ٢٠۶ سفید زده به ٢٠۶ سفید و ٢٠۶ سفید زده بقل نگاه کنه .شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزیراننده ٢٠۶ سفید زنگ زده به پلیس و گفت :شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی٢٠۶ سفید زده به ٢٠۶ سفید و ٢٠۶ سفید زده به ٢٠۶ سفید زود خودتونو برسونید تا ایناشکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزیماشیناشون قاطی نشده !شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزیحال من میگم مقصر ٢٠۶ سفیدس ، نظر شما چیه ؟!!شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی واسه بقیه ع ا برید ادامه مباحثی که تو امتحان میانترم ازشون سوال طرح میشه:(طبق برنامه ای که مرادی دادن...)آیکن علامت سوال,آیکن علامت تعجب,شکلک علامت تعجب,شکلک علامت سوال,آیکن علامت ها,آیکن علائم نوشتاری,آیکن های متحرک,آیکن های متنی,شکلک برای وبلاگ,شکلک برای پست ها,شکلک های فانتزی,شکلک دخترانه,شکلک صورتی,آیکن صورتی,آیکن های صورتی, آیکنمقدمه,تاریخچه و رده بندی میکروارگانیسم هاآیکن علامت سوال,آیکن علامت تعجب,شکلک علامت تعجب,شکلک علامت سوال,آیکن علامت ها,آیکن علائم نوشتاری,آیکن های متحرک,آیکن های متنی,شکلک برای وبلاگ,شکلک برای پست ها,شکلک های فانتزی,شکلک دخترانه,شکلک صورتی,آیکن صورتی,آیکن های صورتی, آیکنساختمان سلول باکتریاییآیکن علامت سوال,آیکن علامت تعجب,شکلک علامت تعجب,شکلک علامت سوال,آیکن علامت ها,آیکن علائم نوشتاری,آیکن های متحرک,آیکن های متنی,شکلک برای وبلاگ,شکلک برای پست ها,شکلک های فانتزی,شکلک دخترانه,شکلک صورتی,آیکن صورتی,آیکن های صورتی, آیکنمتابولیسم,کشت و ژنتیک باکتری هاآیکن علامت سوال,آیکن علامت تعجب,شکلک علامت تعجب,شکلک علامت سوال,آیکن علامت ها,آیکن علائم نوشتاری,آیکن های متحرک,آیکن های متنی,شکلک برای وبلاگ,شکلک برای پست ها,شکلک های فانتزی,شکلک دخترانه,شکلک صورتی,آیکن صورتی,آیکن های صورتی, آیکنارتباط انگل و میزبانآیکن علامت سوال,آیکن علامت تعجب,شکلک علامت تعجب,شکلک علامت سوال,آیکن علامت ها,آیکن علائم نوشتاری,آیکن های متحرک,آیکن های متنی,شکلک برای وبلاگ,شکلک برای پست ها,شکلک های فانتزی,شکلک دخترانه,شکلک صورتی,آیکن صورتی,آیکن های صورتی, آیکنرشد,تقسیم و مرگ باکتری(منحنی رشد)آیکن علامت سوال,آیکن علامت تعجب,شکلک علامت تعجب,شکلک علامت سوال,آیکن علامت ها,آیکن علائم نوشتاری,آیکن های متحرک,آیکن های متنی,شکلک برای وبلاگ,شکلک برای پست ها,شکلک های فانتزی,شکلک دخترانه,شکلک صورتی,آیکن صورتی,آیکن های صورتی, آیکنعوامل ضد می و شیمی درمانی ضد باکتری(همون آنتی بیوتیک ها)آیکن علامت سوال,آیکن علامت تعجب,شکلک علامت تعجب,شکلک علامت سوال,آیکن علامت ها,آیکن علائم نوشتاری,آیکن های متحرک,آیکن های متنی,شکلک برای وبلاگ,شکلک برای پست ها,شکلک های فانتزی,شکلک دخترانه,شکلک صورتی,آیکن صورتی,آیکن های صورتی, آیکنباسیل های گرم مثبت اسپور دار(کلستریدیوم ها و باسیلوس ها)آیکن علامت سوال,آیکن علامت تعجب,شکلک علامت تعجب,شکلک علامت سوال,آیکن علامت ها,آیکن علائم نوشتاری,آیکن های متحرک,آیکن های متنی,شکلک برای وبلاگ,شکلک برای پست ها,شکلک های فانتزی,شکلک دخترانه,شکلک صورتی,آیکن صورتی,آیکن های صورتی, آیکنباسیل های گرم مثبت بدون اسپور(کورینه باکتریوم,لیستریا,پروپیونی باکتریوم)موفق باشید
دیــروز سوار تا ـــــی بودم یـه بچــه حــدودا 12 ســاله کنــــــارم نشـسته بود . پولشو داد گفـــــــــــــت پیاده میشــم راننده گفـــت یه نفــری ؟ جواب داد : خیلی وقـــــــــــته : . . خـوب مـن اینو کــــــجای دلـــــم بـــــــزارم..آیکن علامت سوال,آیکن علامت تعجب,شکلک علامت تعجب,شکلک علامت سوال,آیکن علامت ها,آیکن علائم نوشتاری,آیکن های متحرک,آیکن های متنی,شکلک برای وبلاگ,شکلک برای پست ها,شکلک های فانتزی,شکلک دخترانه,شکلک صورتی,آیکن صورتی,آیکن های صورتی, آیکن اخـه یکی نیست بگه تولــه بــــــــز مشقــاتو نوشتــی اومــدی بیـــرونآیکن علامت سوال,آیکن علامت تعجب,شکلک علامت تعجب,شکلک علامت سوال,آیکن علامت ها,آیکن علائم نوشتاری,آیکن های متحرک,آیکن های متنی,شکلک برای وبلاگ,شکلک برای پست ها,شکلک های فانتزی,شکلک دخترانه,شکلک صورتی,آیکن صورتی,آیکن های صورتی, آیکن گوگل ابزار هوش جدیدی ابداع کرده است که می تواند ع های سلفی شما را به ایموجی یا همان شکلک های گرافیکی مبدل کند. اموجی ها و شکلک ها بخشی از فرهنگ دیجیتال ما شده اند و اپل امشب در آپدیت جدید خود تغییر جالبی را برای اموجی ها به ارمغان آورد. سلام علیکم بر دوستان و هم دانشکده هایی گل وگلاب ؛حال واحوال؟ خوبید ؟ خب مهـــســــــــــا رو ک جزقاله کردیم دست همتون طلا ! avazak.ir12 شکلک های یاهو (1)avazak.ir55 شکلک های یاهو (2) حالا نوبته "سمـــــــــــیه عثـــمـــانی" هست ! این شما و اینم گل وگلابمون !!! avazak.ir126 شکلک های یاهو (3) و لطفا از توهین ب شخص و ملیت و موارد ک تفرقه میندازه نبینیم وگرنه مسولین رسیدگی میکنن ! avazak.ir15 شکلک های یاهو (1) سوالاتون شماره داشته باشه ! اسم هم بی زحمت بنویسین !avazak.ir135 شکلک های یاهو (4) خب دا سوالاتونو بپرسین !avazak.ir2 شکلک های یاهو (1) همه ما نسبت به استیکر و شکلک های دنیای مجازی آشنایی کامل داریم. اما آیا می دانید ن و مردان هر کدام رویکرد ذهنی متفاوتی نسبت به این صورتک های جورواجور دارند؟ مــــــــن اووووووووووووووومدم.... سلـــــــاااااااااااااام....شکلک های شباهنگshabahang ی مدت نبوووودم.... بعد از خ ظی هانیه بازم نتونستم بیام...شکلک های شباهنگshabahang ولــــــــــــی حالا اومدم دیگه...شکلک های شباهنگshabahang همه ی تلاشمو می کنم تا تو این مدتی که مونده تا مهر بتونم وب خوبی داشته باشم... و پـــــــــر تحرک و پرمطلب ع و کلیپم سعی بیشتر می کنم بزارم... پس برررررررررررررریم شروع کنم ....شکلک های شباهنگshabahang میگما یوقت زشت نباشه چندروز دیگه امتحانات شروع میشه منم
هر روز میگم خب از فردا شروع میکنم هرروز این
برنامه ادامه داره تا شروع امتحان
avazak.ir22 شکلک های یاهو (1)
avazak.ir22 شکلک های یاهو (1)
میگماااا یه وقت زشت نباشه همه گوشی ایفون چینی دارند ما
اصلشو داریم خخخخخخ
خودتی امو برو خدا شفات بده=لایک
avazak.ir84 شکلک های یاهو (2)
avazak.ir84 شکلک های یاهو (2)
میـــــــگم .....یه وقت زشت نباشه که من یه مانتو عید گرفتم که دو
ساعت با زور بازو و کمک مامانم میپوشم.... از بس که تنگه!!!
. .
.
بعدشم که تا دو ساعت نفس نفس میزنم!
چی کار کنم خوب سخته دیگه... :-)
avazak.ir43 شکلک های یاهو (2)avazak.ir43 شکلک های یاهو (2)

میگم یه وقت زشت نباشه همه رو برق میگیره ما رو جرقه پتو
avazak.ir49 شکلک های یاهو (2)

avazak.ir49 شکلک های یاهو (2)
میگم یه وقت زشت نباشه من پست هامو خودم مینویسم وکپی
نمیکنم!!!
avazak.ir67 شکلک های یاهو (2)avazak.ir67 شکلک های یاهو (2)


مورد داشتیم طرف ان چنان غرق تقلب بوده که نام و نام و خانوادگی
رو هم از بغل دستیش نوشته.
منظور به شخص خاصی نیست مخصوصا بغل دستیم
avazak.ir55 شکلک های یاهو (2)

avazak.ir55 شکلک های یاهو (2)
مورد داشتیم طرف نوشته: در انتظار آغازی دیگرم ، انتخاب مجدد جفت ها
شاید این بار نوحی بیاید ، مرا برگزیند در کنار “تو”
والا تا اونجا ک من میدونم حضرت نوح حیوونا رو جفت جفت برد تو
کشتی نه آدما رو!
آخه عزیز من حالا خودت هیچی چرا جوون مردمو به چا ا تشبیه
میکنی؟

avazak.ir57 شکلک های یاهو (2)
avazak.ir57 شکلک های یاهو (2)avazak.ir66 شکلک های یاهو (2)مورد داشتیم دختره گفته تا تو شب بخیر نگه نمی
خوابم avazak.ir66 شکلک های یاهو (2) بچه ها متشکریم هوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورا قهرمانیمون مبارک واقعا بچه ها دستتون طلا باید میلیاردی بهتون پاداش بدن. داداش سید گلمون که عااااااااااااااالی تر از همیشه بود امتیاز آورترین بازیکن هم شد وای بخدا اینفد از قهرمانی خوشحال شدم که نگو ایشالا همیشه قهرمان باشیم دستتون طلا واقعا افتخار می کنم که ایرانیم زنده باد ایران خدا می دونه قتونه قهرمانی میریم به سمت قله های جهانی به عشق هر چی ایران وایرانی شکلک شادشکلک شادشکلک شادشکلک شادشکلک شادشکلک شادشکلک شادشکلک شادشکلک شاد شکلک شادشکلک شادشکلک شادشکلک شادشکلک شادشکلک شادشکلک شادشکلک شادشکلک شاد شکلک شادشکلک شادشکلک شادشکلک شادشکلک شادشکلک شادشکلک شادشکلک شادشکلک شاد شکلک شادشکلک شادشکلک شادشکلک شادشکلک شادشکلک شادشکلک شادشکلک شادشکلک شاد شکلک شادشکلک شادشکلک شادشکلک شادشکلک شادشکلک شادشکلک شادشکلک شادشکلک شاد شکلک شادشکلک شادشکلک شادشکلک شادشکلک شادشکلک شادشکلک شادشکلک شادشکلک شاد عااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالی بودیم واقعا بچه ها عالی بودن اینقد عالی بازی که دارم اشک شوق میریزم سید که اصلا حرفی برای گفتن نذاشت واقعا همشون عالی بودن سرویسای قائمی عااااااااااااااااااااااااااالی بود وایییییییییی اصلا حال و هموام قابل توصیف نیست ایشالا همیشه ما برنده باشیم ست اول:25-15ایران ست دوم:25-23ایران ست سوم:25-16ایران هوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورا شکلک شادشکلک شادشکلک شادشکلک شادشکلک شادشکلک شادشکلک شادشکلک شادشکلک شاد شکلک شادشکلک شادشکلک شادشکلک شادشکلک شادشکلک شادشکلک شادشکلک شادشکلک شاد شکلک شادشکلک شادشکلک شادشکلک شادشکلک شادشکلک شادشکلک شادشکلک شادشکلک شاد شکلک شادشکلک شادشکلک شادشکلک شادشکلک شادشکلک شادشکلک شادشکلک شادشکلک شاد شکلک شادشکلک شادشکلک شادشکلک شادشکلک شادشکلک شادشکلک شادشکلک شادشکلک شاد شکلک شادشکلک شادشکلک شادشکلک شادشکلک شادشکلک شادشکلک شادشکلک شادشکلک شاد به امید خدای بزرگ بازی مقابل لهستان رو هم میبریم خدا می دونه حقتونه قهرمانی میریم به سمت قله های جهانی به عشق هر چی ایران و ایرانی سلام... شکلک های مختلفی رو میشه به وسیله خود خود کیبورد درست کرد که کار خیلی سختی هم نیس.. با کلید altکه روی کیبورد همه شماها هم هست ،میشه اینکار رو انجام داد. باید کلید رو نگه داری بعد یکی از اعداد سمت چپ کیبوردت رو فشار بدی. این کد ها رو جمع و تو ادامه مطلب گذاشتم☺☺ کارشناسان آرشیو ملی اسلواکی مدعی شده اند که قدیمی ترین شکلک (emoji) جهان را به شکل یک صورتک خندان در یک سند قانونی متعلق به سال 1635 پیدا کرده اند. به گزارش ایسنا به نقل از زی نیوز، یک در زمان بررسی اسناد حسابداری شهرداری در روستایی نزدیک کوهستان strazov با کشیدن یک دایره کوچک و دو نقطه و یک خط که امروزه به عنوان صورتک خندان شناخته می شود، آن را امضا کرده است. این کشف به عنوان قدیمی ترین شکلک جهان شناخته شده است!
ادامه خبر پیدا- -قدیمی ترین-شکلک-جهان-در-یک-یادداشت-382-ساله کارشناسان آرشیو ملی اسلواکی مدعی شده اند که قدیمی ترین شکلک (emoji) جهان را به شکل یک صورتک خندان در یک سند قانونی متعلق به سال 1635 پیدا کرده اند. به گزارش ایسنا به نقل از زی نیوز، یک در زمان بررسی اسناد حسابداری شهرداری در روستایی نزدیک کوهستان strazov با کشیدن یک دایره کوچک و دو نقطه و یک خط که امروزه به عنوان صورتک خندان شناخته می شود، آن را امضا کرده است. این کشف به عنوان قدیمی ترین شکلک جهان شناخته شده است!
ادامه خبر
 پیدا- -قدیمی ترین-شکلک-جهان-در-یک-یادداشت-382-ساله برای دانشجو ها ی عزیز avazak.ir45 شکلک های یاهو (2)
الهی باخاطری خستهدل به کرم توبستمدست ازاساتیدشستهودرانتظارنمرات نشستهپاس شوند .... کریمی نشوند....حکیمی نیفتم....شاکرم بیفتم...... صابرمالهی.. شهریه هابالاست که میدانی!!!وجیبم خالی یست که می بینی!!!نه پای گریزازامتحان دارم ونه زبان ستیزبا الهی.. دانشجویی را چه شاید و از او چه باید
avazak.ir46 شکلک های یاهو (2) avazak.ir46 شکلک های یاهو (2) avazak.ir46 شکلک های یاهو (2) avazak.ir46 شکلک های یاهو (2) avazak.ir46 شکلک های یاهو (2) avazak.ir46 شکلک های یاهو (2) avazak.ir46 شکلک های یاهو (2) سلامتی هرچی دانشجوء ...... تو این بد بختی تو این بی پولی تو این شرایط بحرانی اقتصاد تو این تحریم تو این گرون شدن دلار تو این ش ت عشقی تو این مشکلات واسه شهریه ی تو این مشکل مسکن و اشتغال و چک برگشتی . . . . استقلالی هم باشی شرایط باریه ببخشید ی اشک جلو چشمام نمیذاره تایپ کنم شکلک های بامزه,شکلک بامزه,شکلک خنده دار,شکلک های خنده دار,,get cute,smiley funny,,الحصول على لطیف,مبتسم مضحک, モノクロ のデコメ絵文字یـہ هاے توووووووپ بـہ بچـہ هاے گوووووووودモノクロ のデコメ絵文字 モノクロ。可愛い。 のデコメ絵文字خوبیב؟モノクロ。可愛い。 のデコメ絵文字 モノクロ。可愛い。 のデコメ絵文字وبґ رو خونـہ تڪونے ڪرבم(البتـہ چیز تازـہ اے نیس)モノクロ。可愛い。 のデコメ絵文字 モノクロ。可愛い。 のデコメ絵文字نخند: !!!؟؟モノクロ。可愛い。 のデコメ絵文字 モノクロ。可愛い。 のデコメ絵文字פالا جבیבا چطورن؟؟؟؟!!!!!モノクロ。可愛い。 のデコメ絵文字 かわいい のデコメ絵文字منتظر جوابتوלּ هستـــــــґかわいい のデコメ絵文字 モノクロ のデコメ絵文字 عاشقتونـــــــــــґ モノクロ のデコメ絵文字 モノクロ のデコメ絵文字باااااااااااے تا هااااااااااےモノクロ のデコメ絵文字 شکلک های ساده,شکلک های بامزه,شکلک های پراستفاده,شکلک های مورد علاقهایלּ پست رو میذارґ بـہ ωـلامتے خوבґ و خوבتشکلک های ساده,شکلک های بامزه,شکلک های پراستفاده,شکلک های مورد علاقه شکلک های ساده,شکلک های بامزه,شکلک های پراستفاده,شکلک های مورد علاقهبـہ ωـلامتے تویے ڪـہ בیבے و لایڪ ڪرבےشکلک های ساده,شکلک های بامزه,شکلک های پراستفاده,شکلک های مورد علاقه

شکلک های ساده,شکلک های بامزه,شکلک های پراستفاده,شکلک های مورد علاقهبـہ ωـلامتے تویے ڪـہ בیבے و لایڪ نڪرבے شکلک های ساده,شکلک های بامزه,شکلک های پراستفاده,شکلک های مورد علاقه

شکلک های ساده,شکلک های بامزه,شکلک های پراستفاده,شکلک های مورد علاقهبـہ ωـلامتے تویے ڪـہ ایלּ پستو نבیבےشکلک های ساده,شکلک های بامزه,شکلک های پراستفاده,شکلک های مورد علاقه

شکلک های ساده,شکلک های بامزه,شکلک های پراستفاده,شکلک های مورد علاقهبـہ ωـلامتے اونے ڪـہ هر روز میاב تو پیجґ اما تا פالا یـہ بارґ باهاش פرف نزבґشکلک های ساده,شکلک های بامزه,شکلک های پراستفاده,شکلک های مورد علاقه

شکلک های ساده,شکلک های بامزه,شکلک های پراستفاده,شکلک های مورد علاقهωـلامتے همـہ ے آבماے با مراґ شکلک های ساده,شکلک های بامزه,شکلک های پراستفاده,شکلک های مورد علاقه

شکلک های ساده,شکلک های بامزه,شکلک های پراستفاده,شکلک های مورد علاقهωـلامتیـہ همـہ ے آבما ؛حتے اونایے ڪـہ با ما بב ڪرבלּ شکلک های ساده,شکلک های بامزه,شکلک های پراستفاده,شکلک های مورد علاقه

شکلک های ساده,شکلک های بامزه,شکلک های پراستفاده,شکلک های مورد علاقهخلاصـہ ωـلامتے خوבґ خوבت و همـہ شکلک های ساده,شکلک های بامزه,شکلک های پراستفاده,شکلک های مورد علاقه ♥گالرے ع میس هانـے♥ نتیجه تصویری برای سخته هنوزم دوسش داشته باشی نتونی بگی
سخته هنوزم دوستش داشته باشی ولی از اجبار خودت رو به فراموشی بزنی.شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی خیلی سخته دوستش داشته باشی اماندونی حست چیه...دوست داشتن... عشق...هوس...یا... خیلی سخته که درونت از گریه بخواد منفجر شه اما نتونی یه ذرشو بیرون بریزی...شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی
خیلی سخته که یکی رو دوست داشته باشی اما اجازه نداشته باشی ابراز کنی...
خیلی سخته که همیشه مجبور باشی سخت ترین چیزها رو تحمل کنی … شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی
شرکت گوگل توانست با استفاده از هوش ع های سلفی را به شکلک تبدیل کند. کارشناسان آرشیو ملی اسلواکی مدعی شده‌اند که قدیمی‌ترین شکلک (emoji) جهان را به شکل یک صورتک خندان در یک سند قانونی متعلق به سال 1635 پیدا کرده‌اند. به گزارش ایسنا به نقل از زی‌نیوز، یک در زمان بررسی اسناد حسابداری شهرداری در روستایی نزدیک کوهستان strazov با کشیدن یک دایره کوچک و دو نقطه و یک خط که امروزه به عنوان صورتک خندان شناخته می‌شود، آن را امضا کرده است. این کشف به عنوان قدیمی‌ترین شکلک جهان شناخته شده است!   ادامه خبر  پیدا- -قدیمی‌ترین-شکلک-جهان-در-یک-یادداشت-382-ساله ﻓﺮﺩﺍ ﻋﺮﻭﺳﯽ ﻓﺎﻣﯿﻠﻤﻮﻧﻪ ﺯﻧﮓ ﺯﺩﻩ ﻣﯿﮕﻪ ﻣﯿﺎﯼ؟؟؟ شکلک های شباهنگshabahangﻣﯿﮕﻢ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﯿﺎﻡ !!!.شکلک های شباهنگshabahang
ﻣﯿﮕﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﻦ ﺑﯿﺎﯼ ﻣﺎ ﺭﻭ ﺷﻠﻮﻍ ﮐﺎﺭﯾﺎ ﻭ ﺩﻟﻘﮏ ﺑﺎﺯﯾﺎ ﻭ ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ ﺑﺎﺯﯾﺎﺕ ﺣﺴﺎﺏ ﮐﺮﺩﯾﻢ !
شکلک های شباهنگshabahangﻫﻤﯿﻦ ﺩﯾﮕﻪ …ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺍﯾﻨﻪ
برچسب ها: ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺍﺯ ﻣﺎ پانزدهمین جلسه از یکشنبه های تئاتر زنجان با پخش نمایش "شکلک" به کارگردانی کیومرث مرادی برگزار می شود. ایموجی ها در اندروید o گوگل همانطور که در کنفرانس google io 2017 خود عنوان کرد، در نظر دارد تا طراحی جدیدی را همراه ایموجی ها در اندروید o در اختیار کاربران قرار دهد. این شکلک ها گردتر شده و بیشتر به واقعیت نزدیک هستند. سبک های مختلفی از شکلک ها وجود دارد، اما هیچ کدام مثل شکلک های google ... نوشته سرانجام ایموجی ها در اندروید o تغییر د اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد. ᓘـب בیگهـ لالایم مے ایـב

ᓅــᓆـط ᓘـواستم بهـ בیگر نویسنـבگاטּ اطلاع بـבهــم

ڪهـ پستهــایے ( هــموטּ واـᓆـعیتهــاے سوجو ) موᓆـتا بالاست

بعـב چنـב روز میزارمشوטּ ᓆـبل از هــمونایے ڪهـ ᓆـبلا گذاشتم تا هــمشوטּ یهـ جا باشטּ

ᓘـیلے ᓘـوب

مטּ برم لالا

ساعت 5 صبحهـ

ᓘـیلے בیگهـ ᓅـعالیت ڪرבم

باے باے عشـᓆ هــاے مטּ شکلک های ساده,شکلک های بامزه,شکلک های پراستفاده,شکلک های مورد علاقه قابل توجه دوستانی که گوجه سبز دوس دارنشکلک یاهو - جدید - تصاویر زیبا ساز
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ما یه باغ داریم توش کلا درخت گوجه سبز کاشته، هر سال هم حدود ۳۰۰_۴۰۰ کیلو برداشت میکنیم.
البته اکثرشو خودمون میخوریم، شکلک یاهو - جدید - تصاویر زیبا ساز

هر شب حدود دو کیلو مصرفمونه، اونم با نمک و دلال مخصوص...

حرف دیگه ایی ندارم، فقط خواستم دلتون آب شهشکلک یاهو - جدید - تصاویر زیبا ساز

به ام علاقه ای ندارم، تازه به روح هم اعتقاد ندارمشکلک یاهو - جدید - تصاویر زیبا ساز


آغا تعریف از خود نباشه من خیلی خوشگلم
اصلن خود خود پری دریایی ام
ولی نمیدونم چرا با گوشیم از خودم ع میگیرم
بیشترشبیه وس دریایی ام شکلک های وبلاگ گاهی وقتا ۱۰۰ گرم پاستیل کاری با روح و روان دخترا می کنه که ۱۵ کیلو طلا نمی کنه دقت کردید نوشته های روی دیوار بیشتر از صحبت های تو بدرد میخوره؟ شکلک های وبلاگ فکـــرشو فردا صــبح بیدار شدی بــرای یه دفعه بشــنوی که: شکلک های ساده,شکلک های بامزه,شکلک های پراستفاده,شکلک های مورد علاقه" اَلا یا اَ هلَ عالَمِ اَنا ال ٌ القائمُ الثانی عَشَر ، ( انا المهدی )شکلک های ساده,شکلک های بامزه,شکلک های پراستفاده,شکلک های مورد علاقه ای اهـــل عالـــم من قائـــم هستم ( منم مهدی )

شکلک های ساده,شکلک های بامزه,شکلک های پراستفاده,شکلک های مورد علاقه" اَلا یا اَ هلَ عالَمِ اَنا الصَّمصامُ المُتَقِمُ "شکلک های ساده,شکلک های بامزه,شکلک های پراستفاده,شکلک های مورد علاقه ای مردم جهـــان ، منــم آن شمشـــیر انتقام گیرنده. شکلک های ساده,شکلک های بامزه,شکلک های پراستفاده,شکلک های مورد علاقه" اَلا یا اَ هلَ عالَمُ اِنَّ جَدّیَ الحسین قَتَلوهٌ عَطشاناً "شکلک های ساده,شکلک های بامزه,شکلک های پراستفاده,شکلک های مورد علاقه ای اهـــل عالم جـــدّم حســین را بالب تشنه کشتند. شکلک های ساده,شکلک های بامزه,شکلک های پراستفاده,شکلک های مورد علاقه" اَلا یا اَ هلَ عالَم اِنَّ جَدّیَ الحسین طَرَحوهُ عُریاناً "شکلک های ساده,شکلک های بامزه,شکلک های پراستفاده,شکلک های مورد علاقه ای اهــــل عـــالم بدن جـــدم حســین را برهنـــه و عــریان روی خـــاک کـــربلا انداختند (ان شــــــــــاالله) خــداجونم عیدوبهــآرهیچ ارزشــی نداره وقــتی که هنوزآقـآمون ظهورنکرده آقـآشماراقسم به پهلـوی ش ته بــی بــی فاطمه ماروبیشترازاین چشم به راه نذارید ان شــــــــــاالله که بــهــآرســآل94 مصــآدف باشه باظهورآقــامون "حضرت مهدی" سهم هرکدوممون فقط یه صلــوات وترک یــک گناهه ع و تصویر تو هر زمان که بیایی بهار خواهد بود…. مجال شادی بی اختیار خواهد بود…. خوش ... تو هــر زمـــان که بیایـــی بهار خــواهد بود…. مجــال شــادی بی اختیار خواهد بود…. خوش آن زمــان که برآیـــد به یک کرشمه دو کار… یکــی ظهور و یکی شروع بهار…. بهـــار

با جـــای خالی تو

پاییـــز اســـت در پاییز

آخــرین روز اسفند هم دودمیشود

مــثل تمام روزهای من

و هـــنوز

روز به روز

روی

روزهـــای نیامدنت،می آید

الّلهُـمَّ عَجِّـلْ لِوَلِیِّکَــ الْفَـرَجْ راستـــی دعــــآی فرج فــراموش نشه خنگول میره ، تو رستوران سفارش هات داگ میده گارسون میگه : to go خنگول میگه : نه بیشعور تو نون شکلک های وبلاگ میگن به هرچیزی که بخندی همون سرت میاد: هههههههههه پول خخخخخخخخ ههههههههههه پول پول هرهرهرهر خخخخخخ پول ههههههههه پول هاهاهاهاها هههههههه پوووووووووووووووووول شکلک های وبلاگ درسته خوشگلو خوش تیپ نیستم ... . . . اما در عوضش دوست داشتنی و تودل برو هم نیستم : اِی من بری.نم به این شانس : حداقل یه نظر بذارین عقده ای نشم صـכ سال پیش כر چنیטּ روزے پسرے כر لنـכטּ متولـכ شـכ ڪـہ پـכر ماـכرش اسمشو جاטּ گذاشتتنـכ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
الانم فڪ نڪنم چیزى شـכـہ باشـہ فقط میخواستم بگم اگـہ زنـכـہ بوכ امشب تولـכ 100 سالگیش بوכ! :))))))))دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه آیکن علامت سوال,آیکن علامت تعجب,شکلک علامت تعجب,شکلک علامت سوال,آیکن علامت ها,آیکن علائم نوشتاری,آیکن های متحرک,آیکن های متنی,شکلک برای وبلاگ,شکلک برای پست ها,شکلک های فانتزی,شکلک دخترانه,شکلک صورتی,آیکن صورتی,آیکن های صورتی, آیکنآیکن علامت سوال,آیکن علامت تعجب,شکلک علامت تعجب,شکلک علامت سوال,آیکن علامت ها,آیکن علائم نوشتاری,آیکن های متحرک,آیکن های متنی,شکلک برای وبلاگ,شکلک برای پست ها,شکلک های فانتزی,شکلک دخترانه,شکلک صورتی,آیکن صورتی,آیکن های صورتی, آیکنآیکن علامت سوال,آیکن علامت تعجب,شکلک علامت تعجب,شکلک علامت سوال,آیکن علامت ها,آیکن علائم نوشتاری,آیکن های متحرک,آیکن های متنی,شکلک برای وبلاگ,شکلک برای پست ها,شکلک های فانتزی,شکلک دخترانه,شکلک صورتی,آیکن صورتی,آیکن های صورتی, آیکنآیکن علامت سوال,آیکن علامت تعجب,شکلک علامت تعجب,شکلک علامت سوال,آیکن علامت ها,آیکن علائم نوشتاری,آیکن های متحرک,آیکن های متنی,شکلک برای وبلاگ,شکلک برای پست ها,شکلک های فانتزی,شکلک دخترانه,شکلک صورتی,آیکن صورتی,آیکن های صورتی, آیکنآیکن علامت سوال,آیکن علامت تعجب,شکلک علامت تعجب,شکلک علامت سوال,آیکن علامت ها,آیکن علائم نوشتاری,آیکن های متحرک,آیکن های متنی,شکلک برای وبلاگ,شکلک برای پست ها,شکلک های فانتزی,شکلک دخترانه,شکلک صورتی,آیکن صورتی,آیکن های صورتی, آیکنآیکن علامت سوال,آیکن علامت تعجب,شکلک علامت تعجب,شکلک علامت سوال,آیکن علامت ها,آیکن علائم نوشتاری,آیکن های متحرک,آیکن های متنی,شکلک برای وبلاگ,شکلک برای پست ها,شکلک های فانتزی,شکلک دخترانه,شکلک صورتی,آیکن صورتی,آیکن های صورتی, آیکنآیکن علامت سوال,آیکن علامت تعجب,شکلک علامت تعجب,شکلک علامت سوال,آیکن علامت ها,آیکن علائم نوشتاری,آیکن های متحرک,آیکن های متنی,شکلک برای وبلاگ,شکلک برای پست ها,شکلک های فانتزی,شکلک دخترانه,شکلک صورتی,آیکن صورتی,آیکن های صورتی, آیکنآیکن علامت سوال,آیکن علامت تعجب,شکلک علامت تعجب,شکلک علامت سوال,آیکن علامت ها,آیکن علائم نوشتاری,آیکن های متحرک,آیکن های متنی,شکلک برای وبلاگ,شکلک برای پست ها,شکلک های فانتزی,شکلک دخترانه,شکلک صورتی,آیکن صورتی,آیکن های صورتی, آیکنآیکن علامت سوال,آیکن علامت تعجب,شکلک علامت تعجب,شکلک علامت سوال,آیکن علامت ها,آیکن علائم نوشتاری,آیکن های متحرک,آیکن های متنی,شکلک برای وبلاگ,شکلک برای پست ها,شکلک های فانتزی,شکلک دخترانه,شکلک صورتی,آیکن صورتی,آیکن های صورتی, آیکنآیکن علامت سوال,آیکن علامت تعجب,شکلک علامت تعجب,شکلک علامت سوال,آیکن علامت ها,آیکن علائم نوشتاری,آیکن های متحرک,آیکن های متنی,شکلک برای وبلاگ,شکلک برای پست ها,شکلک های فانتزی,شکلک دخترانه,شکلک صورتی,آیکن صورتی,آیکن های صورتی, آیکن آقا یـہ نگاـہ بـہ تبلیغ سایپا ڪنیـכ قبلنا میگفت " سایپا مطمئטּآیکن علامت سوال,آیکن علامت تعجب,شکلک علامت تعجب,شکلک علامت سوال,آیکن علامت ها,آیکن علائم نوشتاری,آیکن های متحرک,آیکن های متنی,شکلک برای وبلاگ,شکلک برای پست ها,شکلک های فانتزی,شکلک دخترانه,شکلک صورتی,آیکن صورتی,آیکن های صورتی, آیکن " .
. . .
.
.
اما حالا میگـہ " سایپا כر انـכیشـہ ای متفاوت " معلوم نیست چـہ بلاییدخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزهمیخواـכ سرموטּ بیارہ آیکن علامت سوال,آیکن علامت تعجب,شکلک علامت تعجب,شکلک علامت سوال,آیکن علامت ها,آیکن علائم نوشتاری,آیکن های متحرک,آیکن های متنی,شکلک برای وبلاگ,شکلک برای پست ها,شکلک های فانتزی,شکلک دخترانه,شکلک صورتی,آیکن صورتی,آیکن های صورتی, آیکنآیکن علامت سوال,آیکن علامت تعجب,شکلک علامت تعجب,شکلک علامت سوال,آیکن علامت ها,آیکن علائم نوشتاری,آیکن های متحرک,آیکن های متنی,شکلک برای وبلاگ,شکلک برای پست ها,شکلک های فانتزی,شکلک دخترانه,شکلک صورتی,آیکن صورتی,آیکن های صورتی, آیکنآیکن علامت سوال,آیکن علامت تعجب,شکلک علامت تعجب,شکلک علامت سوال,آیکن علامت ها,آیکن علائم نوشتاری,آیکن های متحرک,آیکن های متنی,شکلک برای وبلاگ,شکلک برای پست ها,شکلک های فانتزی,شکلک دخترانه,شکلک صورتی,آیکن صورتی,آیکن های صورتی, آیکنآیکن علامت سوال,آیکن علامت تعجب,شکلک علامت تعجب,شکلک علامت سوال,آیکن علامت ها,آیکن علائم نوشتاری,آیکن های متحرک,آیکن های متنی,شکلک برای وبلاگ,شکلک برای پست ها,شکلک های فانتزی,شکلک دخترانه,شکلک صورتی,آیکن صورتی,آیکن های صورتی, آیکنآیکن علامت سوال,آیکن علامت تعجب,شکلک علامت تعجب,شکلک علامت سوال,آیکن علامت ها,آیکن علائم نوشتاری,آیکن های متحرک,آیکن های متنی,شکلک برای وبلاگ,شکلک برای پست ها,شکلک های فانتزی,شکلک دخترانه,شکلک صورتی,آیکن صورتی,آیکن های صورتی, آیکنآیکن علامت سوال,آیکن علامت تعجب,شکلک علامت تعجب,شکلک علامت سوال,آیکن علامت ها,آیکن علائم نوشتاری,آیکن های متحرک,آیکن های متنی,شکلک برای وبلاگ,شکلک برای پست ها,شکلک های فانتزی,شکلک دخترانه,شکلک صورتی,آیکن صورتی,آیکن های صورتی, آیکنآیکن علامت سوال,آیکن علامت تعجب,شکلک علامت تعجب,شکلک علامت سوال,آیکن علامت ها,آیکن علائم نوشتاری,آیکن های متحرک,آیکن های متنی,شکلک برای وبلاگ,شکلک برای پست ها,شکلک های فانتزی,شکلک دخترانه,شکلک صورتی,آیکن صورتی,آیکن های صورتی, آیکنآیکن علامت سوال,آیکن علامت تعجب,شکلک علامت تعجب,شکلک علامت سوال,آیکن علامت ها,آیکن علائم نوشتاری,آیکن های متحرک,آیکن های متنی,شکلک برای وبلاگ,شکلک برای پست ها,شکلک های فانتزی,شکلک دخترانه,شکلک صورتی,آیکن صورتی,آیکن های صورتی, آیکنآیکن علامت سوال,آیکن علامت تعجب,شکلک علامت تعجب,شکلک علامت سوال,آیکن علامت ها,آیکن علائم نوشتاری,آیکن های متحرک,آیکن های متنی,شکلک برای وبلاگ,شکلک برای پست ها,شکلک های فانتزی,شکلک دخترانه,شکلک صورتی,آیکن صورتی,آیکن های صورتی, آیکنآیکن علامت سوال,آیکن علامت تعجب,شکلک علامت تعجب,شکلک علامت سوال,آیکن علامت ها,آیکن علائم نوشتاری,آیکن های متحرک,آیکن های متنی,شکلک برای وبلاگ,شکلک برای پست ها,شکلک های فانتزی,شکلک دخترانه,شکلک صورتی,آیکن صورتی,آیکن های صورتی, آیکن

والا تا اونجا ڪ مטּ یاـכم میاـכ اسمش زنگ تفریح بوכ
.
.
.
.
.
.
مטּ کـہ همش توش مشق هاى ساعت بعـכ رو مینوشتم..


آیکن علامت سوال,آیکن علامت تعجب,شکلک علامت تعجب,شکلک علامت سوال,آیکن علامت ها,آیکن علائم نوشتاری,آیکن های متحرک,آیکن های متنی,شکلک برای وبلاگ,شکلک برای پست ها,شکلک های فانتزی,شکلک دخترانه,شکلک صورتی,آیکن صورتی,آیکن های صورتی, آیکنآیکن علامت سوال,آیکن علامت تعجب,شکلک علامت تعجب,شکلک علامت سوال,آیکن علامت ها,آیکن علائم نوشتاری,آیکن های متحرک,آیکن های متنی,شکلک برای وبلاگ,شکلک برای پست ها,شکلک های فانتزی,شکلک دخترانه,شکلک صورتی,آیکن صورتی,آیکن های صورتی, آیکنآیکن علامت سوال,آیکن علامت تعجب,شکلک علامت تعجب,شکلک علامت سوال,آیکن علامت ها,آیکن علائم نوشتاری,آیکن های متحرک,آیکن های متنی,شکلک برای وبلاگ,شکلک برای پست ها,شکلک های فانتزی,شکلک دخترانه,شکلک صورتی,آیکن صورتی,آیکن های صورتی, آیکنآیکن علامت سوال,آیکن علامت تعجب,شکلک علامت تعجب,شکلک علامت سوال,آیکن علامت ها,آیکن علائم نوشتاری,آیکن های متحرک,آیکن های متنی,شکلک برای وبلاگ,شکلک برای پست ها,شکلک های فانتزی,شکلک دخترانه,شکلک صورتی,آیکن صورتی,آیکن های صورتی, آیکنآیکن علامت سوال,آیکن علامت تعجب,شکلک علامت تعجب,شکلک علامت سوال,آیکن علامت ها,آیکن علائم نوشتاری,آیکن های متحرک,آیکن های متنی,شکلک برای وبلاگ,شکلک برای پست ها,شکلک های فانتزی,شکلک دخترانه,شکلک صورتی,آیکن صورتی,آیکن های صورتی, آیکنآیکن علامت سوال,آیکن علامت تعجب,شکلک علامت تعجب,شکلک علامت سوال,آیکن علامت ها,آیکن علائم نوشتاری,آیکن های متحرک,آیکن های متنی,شکلک برای وبلاگ,شکلک برای پست ها,شکلک های فانتزی,شکلک دخترانه,شکلک صورتی,آیکن صورتی,آیکن های صورتی, آیکنآیکن علامت سوال,آیکن علامت تعجب,شکلک علامت تعجب,شکلک علامت سوال,آیکن علامت ها,آیکن علائم نوشتاری,آیکن های متحرک,آیکن های متنی,شکلک برای وبلاگ,شکلک برای پست ها,شکلک های فانتزی,شکلک دخترانه,شکلک صورتی,آیکن صورتی,آیکن های صورتی, آیکنآیکن علامت سوال,آیکن علامت تعجب,شکلک علامت تعجب,شکلک علامت سوال,آیکن علامت ها,آیکن علائم نوشتاری,آیکن های متحرک,آیکن های متنی,شکلک برای وبلاگ,شکلک برای پست ها,شکلک های فانتزی,شکلک دخترانه,شکلک صورتی,آیکن صورتی,آیکن های صورتی, آیکنآیکن علامت سوال,آیکن علامت تعجب,شکلک علامت تعجب,شکلک علامت سوال,آیکن علامت ها,آیکن علائم نوشتاری,آیکن های متحرک,آیکن های متنی,شکلک برای وبلاگ,شکلک برای پست ها,شکلک های فانتزی,شکلک دخترانه,شکلک صورتی,آیکن صورتی,آیکن های صورتی, آیکنآیکن علامت سوال,آیکن علامت تعجب,شکلک علامت تعجب,شکلک علامت سوال,آیکن علامت ها,آیکن علائم نوشتاری,آیکن های متحرک,آیکن های متنی,شکلک برای وبلاگ,شکلک برای پست ها,شکلک های فانتزی,شکلک دخترانه,شکلک صورتی,آیکن صورتی,آیکن های صورتی, آیکن

تصور ڪטּآیکن علامت سوال,آیکن علامت تعجب,شکلک علامت تعجب,شکلک علامت سوال,آیکن علامت ها,آیکن علائم نوشتاری,آیکن های متحرک,آیکن های متنی,شکلک برای وبلاگ,شکلک برای پست ها,شکلک های فانتزی,شکلک دخترانه,شکلک صورتی,آیکن صورتی,آیکن های صورتی, آیکن
قورت כاכنـہ شکلک های ساده,شکلک های بامزه,شکلک های پراستفاده,شکلک های مورد علاقه سوسڪے رو ڪـہ جفت پاے عقبش لاے כنـכونات گیر ڪرכـہشکلک های ساده,شکلک های بامزه,شکلک های پراستفاده,شکلک های مورد علاقه و عاجزانـہشکلک های ساده,شکلک های بامزه,شکلک های پراستفاده,شکلک های مورد علاقه כارہ رو زبونت واسـہ زنـכـہ بوכטּ تقلاشکلک های ساده,شکلک های بامزه,شکلک های پراستفاده,شکلک های مورد علاقهمیڪنـہ و تو سنگـכلانـہ כنـכوناتو رو ڪمرش فشار میـכےشکلک های ساده,شکلک های بامزه,شکلک های پراستفاده,شکلک های مورد علاقه و اونم چ صـכا شکلک های ساده,شکلک های بامزه,شکلک های پراستفاده,شکلک های مورد علاقهمیـכـہ چنـכشم خوכتی. شکلک های ساده,شکلک های بامزه,شکلک های پراستفاده,شکلک های مورد علاقهمیخواستے تصور نڪنیآیکن علامت سوال,آیکن علامت تعجب,شکلک علامت تعجب,شکلک علامت سوال,آیکن علامت ها,آیکن علائم نوشتاری,آیکن های متحرک,آیکن های متنی,شکلک برای وبلاگ,شکلک برای پست ها,شکلک های فانتزی,شکلک دخترانه,شکلک صورتی,آیکن صورتی,آیکن های صورتی, آیکن:-d
آیکن علامت سوال,آیکن علامت تعجب,شکلک علامت تعجب,شکلک علامت سوال,آیکن علامت ها,آیکن علائم نوشتاری,آیکن های متحرک,آیکن های متنی,شکلک برای وبلاگ,شکلک برای پست ها,شکلک های فانتزی,شکلک دخترانه,شکلک صورتی,آیکن صورتی,آیکن های صورتی, آیکنآیکن علامت سوال,آیکن علامت تعجب,شکلک علامت تعجب,شکلک علامت سوال,آیکن علامت ها,آیکن علائم نوشتاری,آیکن های متحرک,آیکن های متنی,شکلک برای وبلاگ,شکلک برای پست ها,شکلک های فانتزی,شکلک دخترانه,شکلک صورتی,آیکن صورتی,آیکن های صورتی, آیکنآیکن علامت سوال,آیکن علامت تعجب,شکلک علامت تعجب,شکلک علامت سوال,آیکن علامت ها,آیکن علائم نوشتاری,آیکن های متحرک,آیکن های متنی,شکلک برای وبلاگ,شکلک برای پست ها,شکلک های فانتزی,شکلک دخترانه,شکلک صورتی,آیکن صورتی,آیکن های صورتی, آیکنآیکن علامت سوال,آیکن علامت تعجب,شکلک علامت تعجب,شکلک علامت سوال,آیکن علامت ها,آیکن علائم نوشتاری,آیکن های متحرک,آیکن های متنی,شکلک برای وبلاگ,شکلک برای پست ها,شکلک های فانتزی,شکلک دخترانه,شکلک صورتی,آیکن صورتی,آیکن های صورتی, آیکنآیکن علامت سوال,آیکن علامت تعجب,شکلک علامت تعجب,شکلک علامت سوال,آیکن علامت ها,آیکن علائم نوشتاری,آیکن های متحرک,آیکن های متنی,شکلک برای وبلاگ,شکلک برای پست ها,شکلک های فانتزی,شکلک دخترانه,شکلک صورتی,آیکن صورتی,آیکن های صورتی, آیکنآیکن علامت سوال,آیکن علامت تعجب,شکلک علامت تعجب,شکلک علامت سوال,آیکن علامت ها,آیکن علائم نوشتاری,آیکن های متحرک,آیکن های متنی,شکلک برای وبلاگ,شکلک برای پست ها,شکلک های فانتزی,شکلک دخترانه,شکلک صورتی,آیکن صورتی,آیکن های صورتی, آیکنآیکن علامت سوال,آیکن علامت تعجب,شکلک علامت تعجب,شکلک علامت سوال,آیکن علامت ها,آیکن علائم نوشتاری,آیکن های متحرک,آیکن های متنی,شکلک برای وبلاگ,شکلک برای پست ها,شکلک های فانتزی,شکلک دخترانه,شکلک صورتی,آیکن صورتی,آیکن های صورتی, آیکنآیکن علامت سوال,آیکن علامت تعجب,شکلک علامت تعجب,شکلک علامت سوال,آیکن علامت ها,آیکن علائم نوشتاری,آیکن های متحرک,آیکن های متنی,شکلک برای وبلاگ,شکلک برای پست ها,شکلک های فانتزی,شکلک دخترانه,شکلک صورتی,آیکن صورتی,آیکن های صورتی, آیکنآیکن علامت سوال,آیکن علامت تعجب,شکلک علامت تعجب,شکلک علامت سوال,آیکن علامت ها,آیکن علائم نوشتاری,آیکن های متحرک,آیکن های متنی,شکلک برای وبلاگ,شکلک برای پست ها,شکلک های فانتزی,شکلک دخترانه,شکلک صورتی,آیکن صورتی,آیکن های صورتی, آیکنآیکن علامت سوال,آیکن علامت تعجب,شکلک علامت تعجب,شکلک علامت سوال,آیکن علامت ها,آیکن علائم نوشتاری,آیکن های متحرک,آیکن های متنی,شکلک برای وبلاگ,شکلک برای پست ها,شکلک های فانتزی,شکلک دخترانه,شکلک صورتی,آیکن صورتی,آیکن های صورتی, آیکن

ﯾﮑﯽ ﻧﻮﻥِ ﺧﻮﺷﮕﻠﯿﺶ ﺭﻭ ﻣﯿﺨﻮﺭﻩ ... شکلک های ساده,شکلک های بامزه,شکلک های پراستفاده,شکلک های مورد علاقه
ﯾﮑﯽ ﻧﻮﻥِ ﺑﺎﺯﻭ ... شکلک های ساده,شکلک های بامزه,شکلک های پراستفاده,شکلک های مورد علاقه
ﯾﮑﯽ ﻧﻮﻥِ ﻋﻘﻞ ﻭ ﻫﻮﺵ ... شکلک های ساده,شکلک های بامزه,شکلک های پراستفاده,شکلک های مورد علاقه .
.
ﻣﻨﻢ ﮐﻪ ﻧﻮﻥ ﻭ ﻣﺎﺳﺘَـﻤـﻮ ﻣﯿﺨﻮﺭﻡ :
ڪارے هم بـہ ڪسے نـכارم:) شکلک های ساده,شکلک های بامزه,شکلک های پراستفاده,شکلک های مورد علاقه

آیکن علامت سوال,آیکن علامت تعجب,شکلک علامت تعجب,شکلک علامت سوال,آیکن علامت ها,آیکن علائم نوشتاری,آیکن های متحرک,آیکن های متنی,شکلک برای وبلاگ,شکلک برای پست ها,شکلک های فانتزی,شکلک دخترانه,شکلک صورتی,آیکن صورتی,آیکن های صورتی, آیکنآیکن علامت سوال,آیکن علامت تعجب,شکلک علامت تعجب,شکلک علامت سوال,آیکن علامت ها,آیکن علائم نوشتاری,آیکن های متحرک,آیکن های متنی,شکلک برای وبلاگ,شکلک برای پست ها,شکلک های فانتزی,شکلک دخترانه,شکلک صورتی,آیکن صورتی,آیکن های صورتی, آیکنآیکن علامت سوال,آیکن علامت تعجب,شکلک علامت تعجب,شکلک علامت سوال,آیکن علامت ها,آیکن علائم نوشتاری,آیکن های متحرک,آیکن های متنی,شکلک برای وبلاگ,شکلک برای پست ها,شکلک های فانتزی,شکلک دخترانه,شکلک صورتی,آیکن صورتی,آیکن های صورتی, آیکنآیکن علامت سوال,آیکن علامت تعجب,شکلک علامت تعجب,شکلک علامت سوال,آیکن علامت ها,آیکن علائم نوشتاری,آیکن های متحرک,آیکن های متنی,شکلک برای وبلاگ,شکلک برای پست ها,شکلک های فانتزی,شکلک دخترانه,شکلک صورتی,آیکن صورتی,آیکن های صورتی, آیکنآیکن علامت سوال,آیکن علامت تعجب,شکلک علامت تعجب,شکلک علامت سوال,آیکن علامت ها,آیکن علائم نوشتاری,آیکن های متحرک,آیکن های متنی,شکلک برای وبلاگ,شکلک برای پست ها,شکلک های فانتزی,شکلک دخترانه,شکلک صورتی,آیکن صورتی,آیکن های صورتی, آیکنآیکن علامت سوال,آیکن علامت تعجب,شکلک علامت تعجب,شکلک علامت سوال,آیکن علامت ها,آیکن علائم نوشتاری,آیکن های متحرک,آیکن های متنی,شکلک برای وبلاگ,شکلک برای پست ها,شکلک های فانتزی,شکلک دخترانه,شکلک صورتی,آیکن صورتی,آیکن های صورتی, آیکنآیکن علامت سوال,آیکن علامت تعجب,شکلک علامت تعجب,شکلک علامت سوال,آیکن علامت ها,آیکن علائم نوشتاری,آیکن های متحرک,آیکن های متنی,شکلک برای وبلاگ,شکلک برای پست ها,شکلک های فانتزی,شکلک دخترانه,شکلک صورتی,آیکن صورتی,آیکن های صورتی, آیکنآیکن علامت سوال,آیکن علامت تعجب,شکلک علامت تعجب,شکلک علامت سوال,آیکن علامت ها,آیکن علائم نوشتاری,آیکن های متحرک,آیکن های متنی,شکلک برای وبلاگ,شکلک برای پست ها,شکلک های فانتزی,شکلک دخترانه,شکلک صورتی,آیکن صورتی,آیکن های صورتی, آیکنآیکن علامت سوال,آیکن علامت تعجب,شکلک علامت تعجب,شکلک علامت سوال,آیکن علامت ها,آیکن علائم نوشتاری,آیکن های متحرک,آیکن های متنی,شکلک برای وبلاگ,شکلک برای پست ها,شکلک های فانتزی,شکلک دخترانه,شکلک صورتی,آیکن صورتی,آیکن های صورتی, آیکنآیکن علامت سوال,آیکن علامت تعجب,شکلک علامت تعجب,شکلک علامت سوال,آیکن علامت ها,آیکن علائم نوشتاری,آیکن های متحرک,آیکن های متنی,شکلک برای وبلاگ,شکلک برای پست ها,شکلک های فانتزی,شکلک دخترانه,شکلک صورتی,آیکن صورتی,آیکن های صورتی, آیکن

امروز تا چـہ ساعتی بازیטּ ؟
.
.
.
بهتریטּ سوال برای فرار ڪرכטּ شکلک های ساده,شکلک های بامزه,شکلک های پراستفاده,شکلک های مورد علاقهاز כستـہ فروشنـכـہ ها آیکن علامت سوال,آیکن علامت تعجب,شکلک علامت تعجب,شکلک علامت سوال,آیکن علامت ها,آیکن علائم نوشتاری,آیکن های متحرک,آیکن های متنی,شکلک برای وبلاگ,شکلک برای پست ها,شکلک های فانتزی,شکلک دخترانه,شکلک صورتی,آیکن صورتی,آیکن های صورتی, آیکنآیکن علامت سوال,آیکن علامت تعجب,شکلک علامت تعجب,شکلک علامت سوال,آیکن علامت ها,آیکن علائم نوشتاری,آیکن های متحرک,آیکن های متنی,شکلک برای وبلاگ,شکلک برای پست ها,شکلک های فانتزی,شکلک دخترانه,شکلک صورتی,آیکن صورتی,آیکن های صورتی, آیکنآیکن علامت سوال,آیکن علامت تعجب,شکلک علامت تعجب,شکلک علامت سوال,آیکن علامت ها,آیکن علائم نوشتاری,آیکن های متحرک,آیکن های متنی,شکلک برای وبلاگ,شکلک برای پست ها,شکلک های فانتزی,شکلک دخترانه,شکلک صورتی,آیکن صورتی,آیکن های صورتی, آیکنآیکن علامت سوال,آیکن علامت تعجب,شکلک علامت تعجب,شکلک علامت سوال,آیکن علامت ها,آیکن علائم نوشتاری,آیکن های متحرک,آیکن های متنی,شکلک برای وبلاگ,شکلک برای پست ها,شکلک های فانتزی,شکلک دخترانه,شکلک صورتی,آیکن صورتی,آیکن های صورتی, آیکنآیکن علامت سوال,آیکن علامت تعجب,شکلک علامت تعجب,شکلک علامت سوال,آیکن علامت ها,آیکن علائم نوشتاری,آیکن های متحرک,آیکن های متنی,شکلک برای وبلاگ,شکلک برای پست ها,شکلک های فانتزی,شکلک دخترانه,شکلک صورتی,آیکن صورتی,آیکن های صورتی, آیکنآیکن علامت سوال,آیکن علامت تعجب,شکلک علامت تعجب,شکلک علامت سوال,آیکن علامت ها,آیکن علائم نوشتاری,آیکن های متحرک,آیکن های متنی,شکلک برای وبلاگ,شکلک برای پست ها,شکلک های فانتزی,شکلک دخترانه,شکلک صورتی,آیکن صورتی,آیکن های صورتی, آیکنآیکن علامت سوال,آیکن علامت تعجب,شکلک علامت تعجب,شکلک علامت سوال,آیکن علامت ها,آیکن علائم نوشتاری,آیکن های متحرک,آیکن های متنی,شکلک برای وبلاگ,شکلک برای پست ها,شکلک های فانتزی,شکلک دخترانه,شکلک صورتی,آیکن صورتی,آیکن های صورتی, آیکنآیکن علامت سوال,آیکن علامت تعجب,شکلک علامت تعجب,شکلک علامت سوال,آیکن علامت ها,آیکن علائم نوشتاری,آیکن های متحرک,آیکن های متنی,شکلک برای وبلاگ,شکلک برای پست ها,شکلک های فانتزی,شکلک دخترانه,شکلک صورتی,آیکن صورتی,آیکن های صورتی, آیکنآیکن علامت سوال,آیکن علامت تعجب,شکلک علامت تعجب,شکلک علامت سوال,آیکن علامت ها,آیکن علائم نوشتاری,آیکن های متحرک,آیکن های متنی,شکلک برای وبلاگ,شکلک برای پست ها,شکلک های فانتزی,شکلک دخترانه,شکلک صورتی,آیکن صورتی,آیکن های صورتی, آیکن اینم از ماشین پلیسای کشورای مختلف یــــــہ وᓆـت خـــــــבایے نڪـــــــــرבـہ ڪامنـــــــــــت یاـבتـــــــــوלּ نرهــــــ فانتزی,شکلک,شیک,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگنویسی,کامنتگزاری,پست گذاشتن,کوچک,سایز کوچک,ریزه میزه,بامزهســــلام خووووبین؟؟؟؟؟؟؟فانتزی,شکلک,شیک,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگنویسی,کامنتگزاری,پست گذاشتن,کوچک,سایز کوچک,ریزه میزه,بامزه

فانتزی,شکلک,شیک,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگنویسی,کامنتگزاری,پست گذاشتن,کوچک,سایز کوچک,ریزه میزه,بامزهاومدم بهتون یـہ خبر بدمفانتزی,شکلک,شیک,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگنویسی,کامنتگزاری,پست گذاشتن,کوچک,سایز کوچک,ریزه میزه,بامزه

فانتزی,شکلک,شیک,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگنویسی,کامنتگزاری,پست گذاشتن,کوچک,سایز کوچک,ریزه میزه,بامزهشنبـہ تولدمـہفانتزی,شکلک,شیک,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگنویسی,کامنتگزاری,پست گذاشتن,کوچک,سایز کوچک,ریزه میزه,بامزه

فانتزی,شکلک,شیک,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگنویسی,کامنتگزاری,پست گذاشتن,کوچک,سایز کوچک,ریزه میزه,بامزهتولد 13 ســـالگیــمفانتزی,شکلک,شیک,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگنویسی,کامنتگزاری,پست گذاشتن,کوچک,سایز کوچک,ریزه میزه,بامزه

فانتزی,شکلک,شیک,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگنویسی,کامنتگزاری,پست گذاشتن,کوچک,سایز کوچک,ریزه میزه,بامزهخعلے خوشــالمفانتزی,شکلک,شیک,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگنویسی,کامنتگزاری,پست گذاشتن,کوچک,سایز کوچک,ریزه میزه,بامزه فانتزی,شکلک,شیک,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگنویسی,کامنتگزاری,پست گذاشتن,کوچک,سایز کوچک,ریزه میزه,بامزهخـــعـــلے انتظــار کشــیدمفانتزی,شکلک,شیک,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگنویسی,کامنتگزاری,پست گذاشتن,کوچک,سایز کوچک,ریزه میزه,بامزه

فانتزی,شکلک,شیک,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگنویسی,کامنتگزاری,پست گذاشتن,کوچک,سایز کوچک,ریزه میزه,بامزهواســـہ تَـــولدم همــتون دعـــوتینفانتزی,شکلک,شیک,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگنویسی,کامنتگزاری,پست گذاشتن,کوچک,سایز کوچک,ریزه میزه,بامزه فانتزی,شکلک,شیک,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگنویسی,کامنتگزاری,پست گذاشتن,کوچک,سایز کوچک,ریزه میزه,بامزهمنـــتظرتــونمفانتزی,شکلک,شیک,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگنویسی,کامنتگزاری,پست گذاشتن,کوچک,سایز کوچک,ریزه میزه,بامزه فانتزی,شکلک,شیک,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگنویسی,کامنتگزاری,پست گذاشتن,کوچک,سایز کوچک,ریزه میزه,بامزهبـــهتریـــن هـــدیـــہ اے کـہ میـــتونــید بدیـــدفانتزی,شکلک,شیک,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگنویسی,کامنتگزاری,پست گذاشتن,کوچک,سایز کوچک,ریزه میزه,بامزه فانتزی,شکلک,شیک,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگنویسی,کامنتگزاری,پست گذاشتن,کوچک,سایز کوچک,ریزه میزه,بامزهنــظر هَــستفانتزی,شکلک,شیک,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگنویسی,کامنتگزاری,پست گذاشتن,کوچک,سایز کوچک,ریزه میزه,بامزه فانتزی,شکلک,شیک,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگنویسی,کامنتگزاری,پست گذاشتن,کوچک,سایز کوچک,ریزه میزه,بامزهنَـــظرتون چــیـہ فَــقط روز تَـــولد آهـــنگ وِبَـــمو عـــوض کنــم؟؟؟فانتزی,شکلک,شیک,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگنویسی,کامنتگزاری,پست گذاشتن,کوچک,سایز کوچک,ریزه میزه,بامزه فانتزی,شکلک,شیک,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگنویسی,کامنتگزاری,پست گذاشتن,کوچک,سایز کوچک,ریزه میزه,بامزهخــواستے نظـــر بــدے بــرو پـــســتاے دیـــگـہفانتزی,شکلک,شیک,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگنویسی,کامنتگزاری,پست گذاشتن,کوچک,سایز کوچک,ریزه میزه,بامزه فـــعـــلا بـــــابـــاے
***انکار می کنی ... انکار می کنی... انکار می کنی...
مدام توی آیینه ی تو ،جوش های پیشانی ات را خالی می کنی و زل می زنی تو چشم های خودت ... مطمئنی بیداری اما... مدام برای خودت شکلک در می آوری که بعدن برای خودت استنباط کنی که حتما خواب بوده . وگرنه آدمی با خصوصیات شخصیتی من -آن هم در این بحران - که شکلک در نمی آورد .مسواکت چه رنگی بود ؟ یادت نی. این روزها همه عاشق اموجی ها هستند، اما برخی نسبت به نحوه ی نمایش این شکلک های کوچک بر روی دستگاه های خود اعتراض دارند. اگر بخواهید این شکلک ها را جایگزین کنید، دستگاه باید روت شده باشد، و این کار معمولاً فرآیندهای پیچیده ای دارد که با تغییر تعداد زیادی از فایل های موجود در پارتیشن سیستم معمولاً در به روز رسانی[ادامه مطلب] من همین ب که نه...صبح امروز وژم درام wolf رو و دیدم و متوجه یه چیزی شدم...خواستم قبل از اینکه ی چیزی بگه خودم بگم که بعد حرفی توش نباشه!!! متوجه شدم که به طور اتفاقی بعضی از اتفاقاتی که تو داستانه من میوفته تو این درام هم هستپریسا دنیای شکلک ها http://www.sheklakveblag. /...در واقع از قبل نوشته شده و من الان نمیتونم عوضش کنم پریسا دنیای شکلک ها http://www.sheklakveblag. / گفتم که دیگه حرفی توش نباشه...پریسا دنیای شکلک ها http://www.sheklakveblag. / بای بای...پریسا دنیای شکلک ها http://www.sheklakveblag. / بوسه های مجازی...!"""!
هوسهای سرد...!""!
آغوشهای خیالی...!"""!
حرفهای مبهم...!"""!
احساساتی از جنس دکمه های کیبورد...!"""!
واین است سرانجام عشقهای امروزی... !"""! ★★★یکی بود.... یکی نابود☆☆☆ چه دنیای ست این دنیای مجازی!!!
مجازی است و درعین حال مملو از انسان های واقعی...
اما...
خنده هامان ، شکلک
گریه هامان ، شکلک
وخودمان تنها . از اش روزگار چنان دهانم سوخت ... که از ترس آب یخ راهم فــوت می کنــم شکلک دخترانه 5252 شکلک دخترانه 5255 شکلک دخترانه 5252 you can love ...
with all your heart no , gueet tion askedآیکن علامت سوال,آیکن علامت تعجب,شکلک علامت تعجب,شکلک علامت سوال,آیکن علامت ها,آیکن علائم نوشتاری,آیکن های متحرک,آیکن های متنی,شکلک برای وبلاگ,شکلک برای پست ها,شکلک های فانتزی,شکلک دخترانه,شکلک صورتی,آیکن صورتی,آیکن های صورتی, آیکن ... شکلک کاراکتری 1398شکلک کاراکتری 1398شکلک کاراکتری 1398 دلم می خواهد بخوابم….. مثل ماهی تنگ .... که چند روزیست روی آب خو ده است… آیکن علامت سوال,آیکن علامت تعجب,شکلک علامت تعجب,شکلک علامت سوال,آیکن علامت ها,آیکن علائم نوشتاری,آیکن های متحرک,آیکن های متنی,شکلک برای وبلاگ,شکلک برای پست ها,شکلک های فانتزی,شکلک دخترانه,شکلک صورتی,آیکن صورتی,آیکن های صورتی, آیکن آیکن علامت سوال,آیکن علامت تعجب,شکلک علامت تعجب,شکلک علامت سوال,آیکن علامت ها,آیکن علائم نوشتاری,آیکن های متحرک,آیکن های متنی,شکلک برای وبلاگ,شکلک برای پست ها,شکلک های فانتزی,شکلک دخترانه,شکلک صورتی,آیکن صورتی,آیکن های صورتی, آیکن آیکن علامت سوال,آیکن علامت تعجب,شکلک علامت تعجب,شکلک علامت سوال,آیکن علامت ها,آیکن علائم نوشتاری,آیکن های متحرک,آیکن های متنی,شکلک برای وبلاگ,شکلک برای پست ها,شکلک های فانتزی,شکلک دخترانه,شکلک صورتی,آیکن صورتی,آیکن های صورتی, آیکن قصـــه من هنــوز تمــام نشـده …
نمیـدانم چرا کــلاغــم زود به خـــانه اش رِسیــد …آیکن علامت سوال,آیکن علامت تعجب,شکلک علامت تعجب,شکلک علامت سوال,آیکن علامت ها,آیکن علائم نوشتاری,آیکن های متحرک,آیکن های متنی,شکلک برای وبلاگ,شکلک برای پست ها,شکلک های فانتزی,شکلک دخترانه,شکلک صورتی,آیکن صورتی,آیکن های صورتی, آیکن کاش می دانستم این سرنوشت را چه ی برایم بافته…
آن وقت به او می گفتم یقه را آنقدر تنگ بافته ای که...
بغضهایم را نمیتوانم فرو ببرم… آیکُن های اِمیلی آیکُن های اِمیلی par30hex icons عشـــق تو شـــوخی زیبــایی بود که خدا با مــن کرد…! زیبــا بود امــا شــوخی بود….!! مردم اینجا چقدر مهربانند ، دیدند کفش ندارم ، برایم پاپوش درست د. شاگردان جهانگیر سیدعباسی سرمربی شهرداری ارومیه در این مسابقه در سه ست متوالی و با امتیازهای 25 بر 21، 27 بر 25 و 33 بر 31 گنبد را ش ت دادند.
این مسابقه که یک ساعت و 55 دقیقه زمان برد، بیش از چهار هزار تماشاگر داشت.
حمید محمد آلق لیبروی گنبد در ست دوم دو کارت زرد و قرمز دریافت کرد که کارت قرمز یک امتیاز برای شهرداری ارومیه به ارمغان آورد و تماشاگران حاضر در سالن نسبت به این کارت و امتیاز که برد ارومیه در این ست را به دنبال داشت، اعتراض د.
marouf تهران ... در راه رفتن به گنبد
marouf marouf marouf marouf شکلک های ساده,شکلک های بامزه,شکلک های پراستفاده,شکلک های مورد علاقهشکلک های ساده,شکلک های بامزه,شکلک های پراستفاده,شکلک های مورد علاقهشکلک های ساده,شکلک های بامزه,شکلک های پراستفاده,شکلک های مورد علاقهشکلک های ساده,شکلک های بامزه,شکلک های پراستفاده,شکلک های مورد علاقه marouf marouf marouf marouf رختکن سالن گنبد marouf شکلک ها بهار مبارکشکلک ها بهار مبارک شکلک ها بهار مبارک «آ ین پیمانه» قدر بشناسید مستان آ ین پیمانه را می کند تعطیل این شبها دگر میخانه را گو به مهمانان که مهمانی به پایانش رسید خورده یا ناخورده باید ترک کرد این خانه را پیشاپیش عید اطاعت و بندگی (عید سعید فطر 1435هجری) را از طرف مدیریت وب مشق عشق و همچنین و شاعر گرانقدر جناب آقای اصغر هادی پور به همه ی مسلمین جهان خصوصا شیعیان غیور تبریک و تهنیت عرض می نماییم.. ابر نه شکلک هاابر نه شکلک هاابر نه شکلک ها عید فطر.. روز چیدن میوه های شاداب استجابت مبارک باد شکلک ها بهار مبارکشکلک ها بهار مبارک شکلک ها بهار مبارک ؟؟ سال بعد که ازدواج کردیم و بچه دار شدیم جمع میشیم تو یه جایی مثِ نی نی سایت هر روز میشینیم حرفای زنکی میزنیم! همه دخترایِ سابق ِ تی ام ام! هرکدوم واسه خودش یه پا خانوم شده (عمرا!) فقط پارسا همچنان میاد وسط بحثا شکلک میفرسته =)) (پارسا بچه به بغل، در حال شکلک گذاری! تصور کنید :دیـ) یه احتمال دیگه هم اینکه چندتامون از ایران میریـ"ـم" الی هم. سلام بچه ها ی پروژه گذاشته شده میدونم ک میدونید این پروژه ها خیلی زیاده ولی امید وارم این یکی جواب بده از بازدید کننده های وب میخوام ک این خبرو ب اشتراک بزارن اینم متنی ک میخوایم ب پسرا بدیم: this is right though you can't come to iran,and we never can't take part in your concert . and this is our wish that we see you. while this is impossible but we cotinue to our protection of you, please don't forget your iranian fans.
we are one,please don't block us!
#iranian_exofan
#iranian_exo متن کره ای: 당신은이란에 올 수 없으며, 우리는 당신의 콘서트에 참여 할 수 없습니다 적이 있지만이 권리입니다. 이것은 우리가 당신을보고 우리의 소원입니다. 이것이 불가능하지만, 우리는 당신이 우리의 보호를 계속하는 동안, 당신의이란 팬을 잊지 마십시오. 우리는 하나, 우리를 차단하지 마십시오! we are one
#iranian_exofan
#iranian_exo بچه ها برای 28 ام کمک کنید من خودم میخوام تو ig اینکارو کنم شما هم هر جا میتونید قوربونتون برم و یادتون نره اطلاع رسانی کنید تا بعد بای شکلک های ساده,شکلک های بامزه,شکلک های پراستفاده,شکلک های مورد علاقه بچه ها ی اکانت و ایمیل جدید برای خودتون بسازید شاید اینیکی اکانتتون براش مشکلی پیش بیاد وای وای که شما خواهرو برادر چقد همو دوست دارین ان شالله همیشه همینجوری عاشق هم باشین و همدیگه رو دوست داشته باشین وقتی باهات حرف می زنه یا شکلک در می یاره از خنده غش می کنی اونقدر شیرین می خندی که علی برات همش شکلک درمی یاره و همش می گه ای جان که می خندی ای جان که می خندی اگه گاهی الکی دعوات کنم علی اعتراض می کنه و اگه گریه کنی و من دیرت. شکلک قلب 7369 خבایا تمام خنבـہ هاے تلخ امروزم را ᓄیבهمـــــــ

یکے از خنבـہ هاے شیریלּ ڪوבکے هم را پس بבهــــــــ شکلک قلب 7369 سلام خوبید؟دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه خوب اینم یـہ اپ تازه.دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه اول اینکـہ ب جام جهانے تموم شد وجام ᓄال الماᑔ شد دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه خوب ᓄبارکش باشـہ ایراᑔ کـہ از گروهش بالا نیومد شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی دوم اینکـہ ᓄᑔ ᓄدرسـہ نمونـہ قبول شدم شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی دیروز فهمیدم داشتم روے ابرا پرواز ᓄی خیلے خوشحال شدمــــ همین دیگه بایـــــ دخـتره داشـت تـو کـافه کـاپـوچینـو میخـورد ، یـه پسـره اومـد یـه کـاغذ تـا شـده انـداخت رو میـزش و رفـت !! دخـتره خیـلی بـا خودش کلـنجار رفـت کـه کـاغذ ُ بـرداره یـا نـه ، آخـر برداشـت و گـذاشـت لـای دفـترش . شب تـو اتـاقـش از خـودش پـرسید : آیـا ایـن پسـر میـتونه آغـاز راه خـوشبـختی مـن بـاشه ؟ بـالـا خـره دل بـه دریـا زد و کـاغذ ُ بـاز کـرد و بـا کمـال تعجـب دیـد کـه روی کـاغذ بـا خـط زیبـا نوشتـه شـده :
.
. . . . .
کـاپـوچیـنو رو بـا نـی نـمی خـورن بـزغـاله : خنده خنده خنده ^ـــــــــــــ^ aramam قطرات ناخواسته تمام شدیشکلک قطره,شکلک اشک,شکلک گریه,شکلک آب,شکلک رنگی,قطره رنگی,بچه گانه سختی هاو خوبی های خودت را داشتی ولی خوب شد که دیگر نیستی با رفتنت چه آرامم کردی دنیا دیگر تار نیست صورتم دیگر خیس نیست بغضم تمام شده راحت نفس میکشم،با هر دم و بازدم اشکی نمی ریزد هنوز هم نمیدام چرا و چطور آمدی ,,وچه شد که رفتی؟؟؟؟؟؟
════════════▓█████████▓███▓▓██▓███▓█████
═══════════████████▓█████▓█▓█▓██▒▓█▓▓▓▓█
══════════██▓████████▓██▓███▓██▒▒▒███▓██
════════▓██▓███▓████▓██▓███████▒▓▒▓█████
═══════▒██████▓████▓██▓██▓▒▒▒▓▓.
شاگردان جهانگیر سید عباسی در سه ست متوالی و با امتیازهای بسیار نزدیک 29 بر 27، 25 بر 23 و 25 بر 23 به پیروزی رسیدند و در یک قدمی قهرمانی نیم فصل گروه خود قرار گرفتند.
همچنین در این دیدار سعید معروف کاپیتان شهرداری ارومیه به علت اعتراض به داور کارت زرد دریافت کرد.
فرودگاه ، در راه رفتن به بندرعباس بعد از بازی: معروف و محمودی معروف و سال افزون آیکن علامت سوال,آیکن علامت تعجب,شکلک علامت تعجب,شکلک علامت سوال,آیکن علامت ها,آیکن علائم نوشتاری,آیکن های متحرک,آیکن های متنی,شکلک برای وبلاگ,شکلک برای پست ها,شکلک های فانتزی,شکلک دخترانه,شکلک صورتی,آیکن صورتی,آیکن های صورتی, آیکنخلاصه بازی واااااااااااااااااااااای بررررررررردددیییییمممممم!!!!! تبررررریک میگم به همه بروبچه ها و به شما واقعا که چه برد شیرینی بوووووود مربی برزیل که داشت با سیم میکروفن خودشو خفه میکرد ههههههههههه حقشه فکر کرده میتونه مقابل ما ببره!!!!!! ایشاا... بازی یکشنبه رو هم ببریم و خیییلی دلم میخواد ایتالیا رو هم ببریم بلکه این یارو زایتسف با سر بره تو دیوار این دل من خنک شههههههههه...........
محمد جوووووووووونم که مثل همیشه عااااالی بود البته این رو جا نذارم که شهرام و سعید و فرهاد و مجتبی هم خیلی خوووووب کار من که دارم از خوشحالی بال در میارم...... شکلک های زیبا ساز وب در : www.ghaleb-fa. click here عااااااشقتونم بچه هااااااااااااااااا `¶¶¢¢o$¶¶´´´´´´´´´`¶¶¶¶ø¶¶¶
¶¢¢ø¶¶¶ø´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶
¶¶ø¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶
¶¶¶´´´`´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶
o´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´o
o´´´´´´´¶ø´´´´´´´´´¶ø```´´´o
o`´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´¶¶¶```´´o
o`´´´´¶¶¶¶´´´`´´´´´¶¶¶¶``´`o
´o`´´´¶¶¶¶`´`´´´´´´¶¶¶¶``´o
´´o`´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶``¶¶¶¶``o
´´´o´´´¶¶. استیکر های شکلک خنده دار بی تربیتی برای تلگرام