صبح

صبح از بین برترین، جدیدترین و آخرین خبر و مطالب فارسی جستجو و نتیجه آن به صورت خلاصه نمایش داده شده لذا مسئولیت آن بر عهده منبع مطلب صبح میباشد. تبدیل این طرح به قانون تا قبل از انجام آزمون های استخدامی وزارت آموزش و پرورش صورت خواهد گرفت. دستها روی ماشه است و موشک ها آماده شلیک است، اگر دشمن بخواهد بر این سرزمین اراده شومی کند، موشک ها شلیک خواهد شد تا هر دشمنی را به خاک مذلت بنشاند. آقای استاندار و مدیرکل ارشاد استان هم پیگیر هستند. تا ب که پیگیر بودیم نتیجه ای نداد و گفتند که چیز خاصی نیست و باید ی ری سؤال شود. در عین حال باید جزئیات را از دستگاه قضایی پیگیری کنید.