عشق و محبت

به نقل از خبرگزاریها در مورد عشق و محبت :       کاش که روحم با روح اعلای شما و محبینتان آشنا باشد و الفت داشته باشد ؛ یا علی ... چه زیبا از حقیقت عالم « محبت » برداشته ای مولاجان ... اینگونه میشود راز آشنایی های از نظر مردمان عجیب غریب را و راز شدت محبت را دانست ... اینگونه میشود معنا و دلیل محبت را پی برد ... هیچ چون تو ، محبت را نمیشناسد آقاجان ... هیچ ...   قانون محبت . . .محبت قانونی است که سعادت و شادمانی و هماهنگی و همه گونه کامی را برای ما به ارمغان می آورد. محبت دارای اقتداری بیکران است. زیرا محبت قدرت وحدت بخش کل جهان است که توازن، تعادل و هماهنگی می آورد و این محبت، بی وقفه در عالم سرگرم کار است به همین دلیل محبت قادر به انجام کارهایی است که قدرت بشری از انجام آن عاجز است ...............
حسین ع : انی محب به حسین ع هستند که عاشق به خانواده هستند .لذا هر که ایمانش به خداوند بیشتر باشد ،محبت او به خانواده اش ( همسر و فرزندان و فامیل ) بیشتر است و محبت اوهم به دیگران پس یکی از نشانه ها ایمان محبت به دیگران است هیچ دِینی به ی نداشته باشید جز اینکه یکدیگر را پیوسته محبت کنید. زیرا هر که به دیگری محبت کند، در واقع شریعت را به جا می آورد. زیرا احکامِ « مکن»، «قتل مکن»، « ی مکن»، «طمع مورز»، و هر حکم دیگری که باشد، همه در این کلام خلاصه می شود که «همسایه ات را همچون خویشتن محبت نما.» محبت، به همسایۀ خود بدی نمی کند؛ پس محبت تحقق شریعت است. و شما با. کتاب الکترونیکی محبت درمانی پی دی اف همه به محبت جواب می د هند. اساس روابط بر محبت بناست. ذات انسان بر اساس محبت بنا شده است. محبت دارای انرژی بسیار زیادی است. تمام موجودات زنده نیازمند محبت هستند، بچه های کوچک، نوجوانان، جوانان، بزرگسالان، سالمندان وحتی گیاهان و جانوران هم به محبت پاسخ می دهند. جواب محبت هیچ چیز به جز محبت نیست. محبت از عناصر گوناگونی تشکیل شده است.برای این کتاب از به ادامه مطلب مراجعه نمایید. آدم نیاز به محبت داره خدا آدم نیاز به محبت داره تو آدم رو نیازمند به محبت آفریدی شیطون به آدم دروغ گفت که نیاز به امنیت و رفاه داره آدم همه چیز رو برای محبت میده آدم برای گرفتن محبت مشهور میشه پولدار میشه بعد میبینه گول خورده شده برده شیطون خدا آدم گناه داره برای اینکه نیاز به محبت داره تو آدم رو اینجوری آفریدی که خون باید حرکت کنه هم. مادران آگاه باشند زنی که نسبت به همسرش محبت و موّدت نداشته باشد، نمی تواند روح کودکش را از نظر محبت تغذیه کند. زیرا آنچه در تربیت مهم است، از طریق عشق او به همسرش است. هر چه عشق مادر به همسرش قوی تر باشد، القای محبت به فرزند بیشتر خواهد بود و چنان که می دانیم، تربیت و القای محبت به فرزند، بیشتر از طریق مادر صورت می گیرد.
خانواده و نقش آن در مهرورزی فهرست مطالب خانواده و نقش آن در مهرورزی 1 بیماری محبت 2 محبت بیش از حد! 3 نمونه ی 4 شدیدترین محبت 6 مراقب و آینده نگر 6 محبت در زندگی 7 طبیعت اولی حیوان و انسان 7 محبت به دیگران و حب ذات 8 محبت به دیگران رمز موفقیت 9 نقش محبت در زندگی خانوادگی 10 محبت و عشق در خانواده 12 چگونه به ک ن محبت کنیم؟ 14 محبت به فرزند هیچ وقت زیادی نیست 15 نقش محبت و قاطعیت در تربیت فرزندان 17 الگوی تربیتی محبت و عدم قاطعیت 17 الگوی تربیتی بی محبتی و عدم قاطعیت 18 الگوی تربیتی محبت و قاطعیت 19 الگوهای تربیتی 19 راههای ابراز محبت و تکریم به فرزندان 20 تعریف محبت و تکریم 20 اصول تکریم و محبت 20 اثرات تربیتی ابراز محبت و تکریم 21 راههای ابراز محبت و تکریم به فرزندان 22 محبت فراوان (ص) نسبت به فاطمه(س) 23 آیا می دانید محبت بهترین راه تربیت است؟ 25 ک ن محتاج راهنمایی هستند 25 اصل محبت در مدیریت ی 29 تعریف مدیریت از نظر ‏ 29 محبت به مومنان 30 مهر ومحبت انسانها 30 وم مدارا ودوستی‏ 31 الف )اهیت دوستی درمدیریت 31 ب) فواید دوستی ورفاقت‏ 31 پ) ثواب رفاقت‏ 32 مقایسه سبک ی با سبکهای مدیریتی امروز‏ 32 مو ه 33 محبت درسیره ی نبی اکرم (ص ) 33 - 1000 تومان گاه می شم اگر ی بود که هر روز محبت هایمان را مداوم نثارش می کردیم، اگر بی وفایی و بی مهری اش را می دیدیم آیا محبت مان را از او دریغ نمی کردیم؟ چگونه است که خدا با این همه بی وفایی های ما باز هم به ما توجه دارد؟ و حتی به آنان که قبولش هم ندارند، روزی می دهد؟!* « محبت خودرا دریغ نکن»
از محبت تلخها شیرین شود و ز محبت مس ها زرین شود
از محبت نار نوری می شود و ز محبت دیو حوری می شود
از محبت سنگ روغن شود بی محبت موم آهن شود
از محبت حزن شادی می شود و ز محبت غول هادی می شود
از محبت نیش نوشی می شود و ز محبت شیر موشی می شود
از محبت سقم صحت می شود و ز محبت قهر رحمت می شود
از محبت مرده زنده می شود و ز محبت شاه بنده می شود این محبت همه نتیجه دانش است کی گزافه بر چنین تختی نشست "نیروی محبت در اجتماع"نیروی محبت از نظر اجتماعی نیروی عظیم و موثری است . بهترین اجتماع ها آن است که با نیروی محبت اداره شود ، محبت زعیم و زمامدار به مردم و محبت و ارادت مردم به زعیم و زمامدار .علاقه و محبت زمامدار عامل بزرگی است برای ثبات و ادامه حیات حکومت ، و تا عامل محبت نباشد نمی تواند و یا بسیار دشوار است که اجتماعی را ی کند و مردم.
معمولا افرادی که میل به بذل محبت بیش از حد به دیگران دارند، در مقابل افرادی قرار می گیرند که عشق خود را از آنها دریغ می کنند زیرا محبت سالم وقتی درست به کار نمی رود خیلی زود به محبت ناسالم تبدیل می شود و وقتی فردی بدون درخواست، توجه زیادی می بیند ارزشی برای آن قائل نمی شود. افرادی که بیش از حد محبت می کنند از موضوعی هراس دارند؛ هراس .
معمولا افرادی که میل به بذل محبت بیش از حد به دیگران دارند، در مقابل افرادی قرار می گیرند که عشق خود را از آنها دریغ می کنند زیرا محبت سالم وقتی درست به کار نمی رود خیلی زود به محبت ناسالم تبدیل می شود و وقتی فردی بدون درخواست، توجه زیادی می بیند ارزشی برای آن قائل نمی شود. افرادی که بیش از حد محبت می کنند از موضوعی هراس دارند؛ هراس .  اعتدال در محبت به فرزندان

چرا پدرم به من محبت نمی کند و معتقد است که با این کار، من مرد می شوم؟ محبت نیازی اساسی است که همه به خصوص ک ن و نوجوانان به آن نیاز دارند، ممکن است در فرزندی که از محبت و عشق والدین محروم است و احساس می کند کنار گذاشته شده و از این احساس به شدت رنج می برد، ویژگی هایی مانند حسادت، کینه توزی و عقده ای روانی شکل بگیرد. فرزند محروم از محبت خالص والدین، محبت را از منابعی خارج از خانواده، آن هم به هر بهایی می د و چه بسا در این راه، در دام محبت انی می افتد که قصد سوءاستفاده از او را دارند...... دریای محبت و آتشفشان حسادت به نظر می رسد که بخشی مهم از موهبت هایی که تا کنون تاریخ انسانیت به خود دیده است، ناشی از قطره ای از دریای محبت مهربانان بوده و تمام زندگی هایی که تبدیل به جهنم گردیده، با شعله ای از آتشفشان درون حسودان چنان شده است. پس ای دل! در دریای محبت غوطه ور شو و از آتشفشان حسادت هر چه دور تر مان! کارشناس علوم قرآنی گفت: مقیاس محبت و توجه در بندگانِ مومن شخصی نبوده و دستور خدا بر اعتقادات و قلبهایشان حاکم است یعنی فرد مومن به ی که محبت و توجه دارد یا از ی که متنفر است براساس دستور خداست به عبارتی … محبت شرطی ممنوع
▪️بعضی رفتارهای همسرش آزارش می داد. می خواست غیر مستقیم، رفتار درست را به او نشان دهد. ▫️برای این کار از سلاح محبت استفاده کرد. اما مقداری ناشیانه عمل کرد و این طرز تفکر برای همسرش بوجود آمد که: «محبت می کند تا من را تغییر دهد؛ پس من در مقابل این محبت با شدت می ایستم.» ▪️گاهی نیت ما از انجام برخی امور، کاملا خیرخو. معنای محبت خداوند به بنده این است که خداوند حجاب ها را از قلبش پاک می کند، تا وی با چشم دل او را ببیند و او را برای رسیدن به مقام والای قرب الاهی توان می بخشد، همین اراده خدا نسبت به بنده محبت اوست. عرفا معتقدند محبت خدا نسبت به بندگان دو گونه است. 1. محبت ابت یا امتنانی، که همان عنایت و توفیق اوّلیه ای است که از جانب خداوند به برخی از بن. دعای مهر و محبت و آشتی زن و شوهر صرفا در امر حلال استفاده شود. برای آشتی زن و شوهر و یا آشتی و محبت میان دو نفر ، دعای شریف ذیل را ۴۴۴ مرتبه بر قطعه ای از نبات یا شیرینی بخواند و آنرا به فرد مورد نظر بخوراند. میان آنها آشتی و محبت شدید برقرار میشود. مجرب است. (یا مُقَلِّبَ القلوب قَلِّب قَلبَها و روحَها و جَسدَها علیٰ مَحبَّتی و عشقی و ا. از خصوصیات اصلی جامعه ی،عشق و عاطفه جوشان است؛عشق به خدا،عشق خدا به مردم؛«یحبهم و یحبونه»،«ان الله یحب و ن و یحب المتطهرین»،«قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یجببکم الله».محبت،عشق،محبت به همسر،محبت به فرزند،که مستحب است فرزند را ببوسی؛مستحب است که به فرزند محبت کنی؛مستحب است که به همسرت عشق بورزِ و محبت کنی؛مستحب است که به برادران مسلمان محبت کنی و محبت داشته باشی؛محبت به ،محبت به اهل بیت؛«الا المودة فی القربی». خطبه های تهران(1377/02/18) از محبت خارها گل می شود ازمحبت سرکه ها مل می شود از محبت دیو هادی می شود از محبت بغض شادی می شود ***************************************************** دل چورنجداز ی ، سند مشکل است شیشه بش ته را، پیوند مشکل است کوه ناهموار را، هموار سخت نیست حرف نا هموار را هموار مشکل است محبت در دلهای مردم از موهبت های خداوندی است که برای هر میسر نیست بلکه افراد استثنایی از آن برخوردارند. محبت طلبی و محبت خواهی ، خواسته طبیعی هر انسان است هر به نحوی می خواهد محبو ب القلوب مردم باشد ومحبت او در دلهای مردم جای داشته باشد اما محبت پایدار و تمام ناشدنی مفت وگزاف در اختیار ی قرار نمی گیرد باید به ریشه و خواستگاه آن دست یافت . زیرا محبت هر چند امری قلبی است ولی این امر قلبی بدون خواستگاه و سرچشمه ای که زاینده محبت باشد تحقق پیدا نمی کند. از مکافات عمل غافل مشو / گندم از گندم بروید جو ز جو جهان هستی صحنه تکرار و انعکاس است ، اگر محبت در قلب ها بکارید محبت درو خواهید کرد ، همه چیز در نهایت به خود شما باز خواهد گشت و شما نیز پس از مرگ باز خواهید گشت و تکرار خواهید شد اگر دیگران را همچون خود و حتی بیشتر از خود دوست داشته باشید آنها نیز شما را همچون خود و بیش از خود دوست خواهن. هر کار محبت آمیزی بین افراد تا سه درجه ج گسترش پیدا می کند و سروتونین تازه اول کار است. شما همچنین اندورفین بیشتری تولید می کنید یعنی مسکن طبیعی مغز. اندورفین سه برابر مفیدتر از مورفین است و شما را به زندان نمی اندازد! علم محبت ؛ the science of kindness


«کار آسان و کوچک بعد از ملاحظه ی واجبات و محرّمات ، صلوات فرستادن است. صلوات ، محبت آور است و محبّت انسان را بالا می کشد.»

˝آیٺ اللّہ بهجت رحمة الله علیه˝

ظریف در پاسخ به سوالی در خصوص قدردانی انقلاب از وی در دیدار امروزشان با مردم تبریز هم خاطرنشان کرد: ایشان از همه آنچه که در صحبت های خصوصی و علنی گفتیم، اطلاع دارند. مثل همیشه محبت می فرمایند و بنده سپاسگزارم و امیداورم بتوانم شایسته محبت ایشان باشم. قلب و روحیه ظریفی دارد. در مدت زمانِ کوتاه محبت را متوجه می شود. معنی رفتارِ محبت آمیز را نمی فهمد اما سریعا محبت مستقیم در او تاثیر می گذارد، وقتی از او پرسیدم که اگر این اتفاق میسر نشود چکار خواهد کرد؟ دوباره آن پوچی همیشگی را در سکوت مرور کرد، اگر نشود اتفاق دیگری هم نمی شود. +با تعجب به رفتار من نگاه می کند و یکهو می گوید علللللی !!!!. انی که به ک رأی می دهند هرچند اداره امور خود را برعهده می گذارند به لحاظ قانونی نیز م م به تبعیت از تصمیمات و راهبری های او می شوند. در فرهنگ تشیع وَلایت (محبت) با وِلایت (حکومت) پیوستگی دارد، یعنی حاکمی که مورد محبت مردم است اطاعت از او عملی می شود و نیز حکومتی که مورد اطاعت مردم است به شرطی که مورد محبت مردم و علاقه آنان واقع شود ثبات . مهر و محبت یکی از برترین و باارزش ترین گوهرهای وجودی انسان بوده و مهروزی اساس شکل گیری و انسجام جوامع انسانی را تشکیل می دهد. در سایه ی مهر و محبت انسان ها روابط سالم با یک دیگر برقرار کرده و امکان پیشرفت جامعه ی خود را فراهم می آورند. بدون شک وجود مهر و محبت در یک جامعه اطمینان و اعتماد افراد به یک دیگر را افزایش داده و با کاهش تنشها .
خانواده و نقش آن در ابراز محبت و مهرورزی مقاله خانواده و نقش آن در ابراز محبت و مهرورزی ، مطلب آموزشی و مقاله مناسبی برای رشته روانشناسی بوده که به تفصیل در 33 صفحه تهیه و آماده شده است. این مقاله بی نظیر مشتمل بر مضامین زیر است :  دریافت فایل
مقاله آثار مهر و محبت به دیگران
1395-11-19 توسط bahareh دسته دسته‌بندی نشده
مقاله آثار مهر و محبت به دیگران به صفحه مقاله آثار مهر و محبت به دیگران خوش آمدید . فایل ی با عنوان ((مقاله آثار مهر و محبت به دیگران)) می تواند شما را در جهت رسیدن به اه تحقیقاتتان یاری رساند . این فایل توسط گروه محققین آفمَس آماده و استاندارد سازی شده […]
ا. فکر می کنید انی که از ته دل به دیگران محبت می کنند واقعا دنبال چه چیز هستند؟ هیچ چیز! آن ها در ازای عشق و محبتشان به دیگران هیچی نمی خواهند جز داشتن یک دنیای زیباتر. سر تا پایم را خلاصه کنند
می شوم "مشتی خاک"
که ممکن بود "خشتی" باشد در دیوار یک خانه
یا "سنگی" در دامان یک کوه
یا قدری "سنگ ریزه" در انتهای یک اقیانوس
شاید "خاکی" از گلدان
یا حتی "غباری" بر پنجره

اما مرا از این میان برگزیدند :
برای" نهایت"
برای" شرافت"
برای" انسانیت"
و پروردگارم بزرگوارانه اجازه ام داد برای :
" نفس کشیدن "
" دیدن "
" شنیدن "
" فهمیدن "
و ارزنده ام کرد بابت نفسی که در من دمید
من منتخب گشته ام :
برای" قرب "
برای" رجعت "
برای" سعادت "
من مشتی از خاکم که خدایم اجازه ام داده:
به" انتخاب "
به" تغییر "
به" شو "
به" محبت "
به " محبت "
به "محبت "
به " محبت"


وای بر من اگر قدر ندانم…

تحقیق محبت اهل بیت (علیهم السلام)
تحقیق-محبت-اهل-بیت-(علیهم-السلام) تحقیق محبت اهل بیت (علیهم السلام)، در قالب word و در 162 صفحه، قابل ویرایش، شامل مقدمه، طرح تحقیق، تعریف و تبیین موضوع، اهمیت و ضرورت تحقیق، پیشینه موضوع تحقیق، سؤالات اصلی و فرعی، روش تحقیق، تعاریف و مفاهیم اصطلاحی... فایل

بدبختیِ آدما، از اون جایی شروع میشه که به ماهیت هم پی میبرن... که با هم زندگی می کنن و شناخت پیدا میکنن... اون وقته که براشون سخت میشه، محبت ...
آدما تا وقتی ی بهشون بدی نکرده به همه چیز و همه محبت میکنن اما وقتی، ی، زخمی شون میکنه، انتظار نداشته باشید مثه قبل باشن...
گاهی بهتره درک کنیم آدمای اطرافمونو....
شاید اگه روح ما اون زخم ر. پایگاه اطلاع رسانی khamenei.ir در آستانه ولادت با سعادت صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ، کلیپ صوتی «محبت مادرانه» را منتشر می کند. به نام زیبایش سلام
بعضیا میگن:
آدم شناسی و شناخت آدم باید در سفر اتفاق بیفته
بعضیا میگن:
موقع عصبانیت!
بعضیا میگن:
موقع و هوس!
بعضیام میگن:
وقت ثروتمندی!
اما من میگم:
وقت محبت! به آدمها محبت کن
خیلی زود خود واقعیشون رو نشون میدن
به آدمها اعتماد و محبت در طول عمرم
میدونم و مطمئنم خود حقیقیشون رو میبین. بی محبت مادر یک قنات بی آبم / مثل راه بی مقصد مثل ع بی قابم بی محبت مادر از شکوفه ها دورم / یک کبوتر بی بال یک چراغ بی نورم بی محبتِ مادر چون لبان بی لبخند / تم و غمگینم مثل بلبلی در بند بی محبت مادر در دلم صفایی نیست / از بهار در قلبم هیچ رد پایی نیس سلام دوستان.
روزهاتون قبول باشه. دختری هستم که کودکی که گذروندم بدون سختی نبوده و دوران نوجوانی و دبیرستانمم همینطور ، به محبت نیاز داشتم ،پدر مادرم در حد توان خودشون محبت می و برای من کافی نبود و... گذشته ها گذشته..
دختری احساساتیم ، خواهر برادرای بزرگتر از خودم که ازدواج در حد معمولی بودیم و رابطه عاطفی خیلی خوبی با هم نداریم . م. دل ش ته سخته دوباره جوش بخوره اگز قبلا با یک محبت سیراب می شد اکنون باید 10 بار شاید بیشتر محبت ببینه چون بار اول مجبت را بی چون و چرا قبول می کرد اما چون بهترین عزیزش قلبش را ش ت اکنون بسختی اعتماد می کند دل هیچ به حال هیچ نمیسوزه اما مادر فرق می کنه  اگر هم میسوزه به خاطر نفع خودش تنها دلسوز واقعی که فعلا دست نخورده مونده شاید مادر ب. محبت به کافر صادق(ع)دریکی ازسفرها شخصی را دیدکه درکنارجاده،زیرسایه درختی به وضعی خودش را انداخته که معلوم است ناراحت است وحالش غیر عادی است. به فردی که همراه بودفرمودند: برویم وببینیم این مرد،چه گرفتاری ومشکلی دارد.جلو رفتند،ازشمایل ولباس مخصوص او فهمیدند که مسلمان نیست وصدایش هم در نمی آید؛ولی تشنه وگرسنه است ودراین بیابان تنه. محبت، مثل خوردن میمونه..
وقتی کم میدی،طرف میخوره و حالشو میبره
وقتی زیاد از حد میشه..
طرف بالا میاره، اونم رو خودت..
محبت افراطی و توجه ویژه به ک نی که تنها فرزند خانواده هستند اثرات م بی بر شخصیت آنها در بزرگسالی به همراه دارد. کاش به من هیچ محبتی نداشته باشین....محبتی که برای آرامش دل خودتان باشد به هیچ درد من نمیخورد.... بیش از آنچه که تصور میکنید من به درک شما نیازمند ترم تا محبت شما.... کاش میفهمیدید چقدر محبت بینمان بیشتر میشد اگر این محبت های به منطق را کنار میگذاشتید و درکم میکردید.... کاش میفهمیدید تشنه را نباید خودتان آب بخورانید وگرنه اورا خفه خواهید ک. کاش به من هیچ محبتی نداشته باشین....محبتی که برای آرامش دل خودتان باشد به هیچ درد من نمیخورد.... بیش از آنچه که تصور میکنید من به درک شما نیازمند ترم تا محبت شما.... کاش میفهمیدید چقدر محبت بینمان بیشتر میشد اگر این محبت های بی منطق را کنار میگذاشتید و درکم میکردید.... کاش میفهمیدید تشنه را نباید خودتان آب بخورانید وگرنه اورا خفه خواهید ک. دعای مهر و محبت زلیخا برای تسخیر قلوب و افزایش محبت خلایق کاربرد دارد و اگر با اعتقاد و ایمان قلبی خوانده و نوشته و انجام گردد تاثیرات فوریه و مجربه دارد. دعای معروف به دعای زلیخا این است :   (اللّهُمَ اِنَّهُ لَیسَ فَی السَّماواتِ دَوَراتٌ وَ لا فِی الأَرضَ غَمَراتٌ وَ لا فِی الشَجَرِ وَرَقاتٌ وَلا فِی الاَجسامِ حَرَکاتٌ وَلا ف. هدیه دادن از جمله کارهایی است که باعث تقویت محبت میان زوجین می شود. محبت، کلید حل مشکلات
▪️تازه عقد کرده و هنوز اول راه بودند. اطلاعات زیادی از تفاوت های وجودی زن و مرد نداشتند. با کوچکترین اختلاف سلیقه ای از هم ناراحت و دلگیر می شدند و سکوت می د. سکوت مطلق... اما نباید به این زودی به این مرحله می رسیدند؛ پس شروع به مشاوره و مطالعه د. ▫️نتایج بسیار جالب بود. اگر قرار است برای هم آرامش1 باشیم؛ پس بای. در انگلیس و در لیگ برتر من بسیار مورد محبت قرار می گیرم و از احترام زیادی در این کشور برخوردارم؛ اما در اسپانیا اینگونه نیست و خیلی به من توجه نمی شود. چه حکم جالبی... این را قبول داریم که توهین به والدین عملی است قبیح و زشت اما صحبتمان با آن دسته از افرادی است که را متهم به خشونت های کاذب می کنند ومدعی هستند که حکم به هیچ وجه در عهدین وجود ندارد.
یت مدعی و محبت است، آیا این محبت است؟؟