عشق گذشت و من تنها مانده ام

به نقل از خبرگزاریها در مورد عشق گذشت و من تنها مانده ام : کیست این حنجرۀ زخمیِ تنها مانده؟
آن که با چاه در این برهه هم آوا مانده

از پی کیست؟ که چشمان یتیمش این سان
کم فروغ آمده در غربت خود وامانده...

بعد از آن واقعه ما را نه به دیوار و نه در
طاقت و حسرت یک پلک تماشا مانده

آسمان چهره به خون شست در آن شب تا دید
مادرم رفته ولی مویۀ مولا مانده

پلک خونین افق، چشم من و ما تا
خی. با وجود گذشت چندین روز از آغاز سال نو میلادی،تماشای تصاویر به جا مانده از جشن سال نو،خالی از لطف نیست. ش ت عهد من و گفت: هر چه بود، گذشت ! به گریه گفتمش: آری، ولی چه زود گذشت ! بهار بود و تو بودیّ و عشق بود و امید بهار رفت و تو رفتیّ و هر چه بود، گذشت شبی به عمر، گَرَم خوش گذشت آن شب بود، که در کنار تو با نغمه و سرود گذشت چه خاطرات خوشی در دلم به جای گذاشت شبی که با تو مرا در کنار رود گذشت ! گشود بس گره آن شب از کارهای بسته ی ما صبا چو از برِ آن ز.

کام دنیا بر لبم هرگز نشد اما گذشت چه میداند چه ها بر ما گذشت
خنده بر لب بغض دنیا خورده ایم خنده و بغض جهان یک جا گذشت
گوشه ای تسلیم تقدیری که بود دیگر از من طرح این دعوا گذشت
گر چه آن زیبا گذشت از عشق من درد عشق زیباست پس زیبا گذشت
ام شهری سونامی دیده است قایق از دریای طوفان زا گذشت ع سلفی های من با بغض خویش شاعری از کوچه ه. تنها ی قدر رویای خوش را میداند، که از کابوسی هولناک برخاسته باشد! تنها ی قدر عشق را میداند، که از فراسوی نفرت آمده باشد! تنها ی زندگی را می فهمد، که در ژرفای مرگ شیده باشد! تنها ی به ساحل لبخند میرسد، که خلاف امواج چشمانت شنا کرده باشد! تنها ی به چین های پیشانی ات دل می بندد، که تا عمق نگاهت رفته باشد، و دیگر باز نگشته باشد! تنها ی به قا. نخست عراق تأکید کرد که نیروهای عراقی تروریست های را از این کشور بیرون رانده اند و تنها مناطق مرزی با در دست باقی مانده است. هر روز بی حضور تو سالی به من گذشت هر شب ز غیبت تو ملالی به من گذشت زآن هفته ای که داشت دلم انتظار تو ای ماه من !مپرس ، که سالی به من گذشت ای یوسف عزیز من ! از دوری رُخت یعقوب آگه است چه حالی به من گذشت عمری که صرف بی گل روی تو شد مرا چون حال مرغ بی پر و بالی به من گذشت آسان نبود هجر تو ای گل مرا ، و لیک این هجر با امید وصالی به من گذشت صبری که . با تو هستم دلبر افسانه ام درمیان ای شهر پر آوازه ام شهر من ای شهر شیرین و ختن با تو هستم شهر اشعار کهن شهر من تو شهر لامع بوده ای بس عظیمی ها و وامق دیده ای دلبر من جان من ،افسون من با تو هستم دلبر اکنون من مردمانت سخت و زیبا سیرتند در میان غصه ها با غیرتند درمیان خویشتن جا مانده ای لیکن از عالم تو تنها مانده ای درمیان ای کودک آزاد من شع. با گذشت 29سال از پایان دفاع مقدس، متاسفانه بسیاری از خاطرات جنگ همچنان ناگفته مانده یا کمتر درباره آن سخن گفته شده، اما شاید نقش نیروی هوایی ایران مغفول مانده باشد. تنها 100 روز به پایان ت یازدهم باقی مانده است، به نظر شما چه کارهای بر زمین مانده ای باقی است که بدان بایستی در این مدت عمل کند؟ وَ مَرد چند قدم مانده قطره قطره شود به آفتاب قسم، مانده قطره قطره شود هوا گرفته ی باران و ابر منتظر است وَ چشم های تو هم مانده قطره قطره شود که تا ورق بخورد صفحه... شعری از پی شعر به روی میز قلم مانده قطره قطره شود غروب می چکد از نوک مرغ ماهیخوار چه صحنه ای که بلم مانده قطره قطره شود ** از این سکوت... از این مَرد خسته می ترسم از این غرور که . دیگر گذشت ، تو کار خودت را کردی ، دلم را ش تی و رفتی ….

همه چیز گذشت و تمام شد ، این رویاهای من با تو بود که تباه شد…

انگار دیگر روزی نمانده برای زندگی ، انگار دیگر دنیای من بن بست شده ، راهی ندارم برای فرار از غمهایم…

این هم جرم من بود از اینکه برایت مثل دیگران نبودم، ی بودم که عاشقانه تو را دوست داشت ،دلی داشتم که واقعا هو. زادروزش امروز بدون پدر گذشت، پدر به خودش قول داده تا آ ین روز آوار برداری ساختمان آهنی ویران شده تهران، یاران دلیرش که زیر آوار مانده اند را تنها نگذارد. ساعات عمر من همگی غرق غم گذشت دست مرا بگیر که آب از سرکم گذشت مانند مرده ای متحرک شدم بیا بی تو تمام زندگی ام غرق غم گذشت میخاستم وقفتو باشم تمام عمر دنیا خلاف آن چه که میخاستم گذشت دنیا که هیچ جرعه ی آبی که خورده ام از راه حلق تشنه ی من مثل غم گذشت مولا شمار در دلم بی نهایت است!! تعداد درد من به خدا از رقم گذشت!....... آهوی زخمی در دشت چگونه رهدا
مانده او تنها تنها ز پا می فتدا
آهوان رفتند در خون به خدنگ رها
دشت بی یاران وایم چو دوزخ بودا
آهوی زخمی در دشت چگونه رهدا
مانده او تنها تنها ز پا می فتدا
تیر زهر آگین بر پا شده است و رها
از دلش اما بنگر چه خون می چکدا
تیغ دشمن نوش بگذار هزاران شودا
وای از آن خاری کز یار بر دل خلدا. تنها در میان تن ها چه عاشقانه مانده ام...
در بیهودگی انتظار پیوستن به تو،چه بی صبرانه مانده ام...
چه خوانا دوریت را بر سر در خانه نوشته اند...
و من...
در خواندن آن چه پا فشارانه مانده ام...
چه بسیار است دو رویی ها،فراموش ها،
و...گفتن ها...
و...من درین همهمه چه صادقانه مانده ام...
رفیقان همه با نا رفیقی های خود رفیقند...
من. گروه اقتصادی: با گذشت شش ماه از آغاز سال ۱۳۹۶ تنها ۳.۹۶ درصد از تسهیلات ۳۰ هزار میلیارد تومانی مربوط به طرح رونق تولید به واحدهای تولیدی پرداخت شده است، رقمی که با توجه به فرصت باقی مانده تا پایان سال… دو قدم مانده که پاییز به یغما برود این همه رنگ ِ قشنگ از کف ِ دنیا برود هرکه معشوقه برانگیخت گوارایش باد...... دل ِ تنها به چه شوقی پی ِ یلدا برود؟ گله هارابگذار! ناله هارابس کن! تابجنبیم تمام است تمام!! مهردیدی که به برهم زدن چشم گذشت.... یاهمین سال جدید!! بازکم مانده به عید!! این شتاب عمراست ... من وتوباورمان نیست که نیست!! زندگی گاه به کام است و بس است؛ زندگی گاه به نام است و کم است؛ زندگی گاه به دام است و غم است؛ چه به کام و چه به نام و چه به دام... زندگی معرکه همت ماست...زندگی میگذرد... زندگی گاه به راز است و ملامت بدهد؛ زندگی گاه به ساز است و سلامت بدهد؛ زندگی گاه به ناز است و جهانت بدهد؛ چه به راز و چه به ساز و چه به ناز... زندگی لحظه بیداری ماست زندگی میگذرد... دو قدم مانده که پاییز به یغما برود،،،،!!!!! این همه رنگ ِ قشنگ از کف ِ دنیا برود،،،،!!!! هرکه معشوقه برانگیخت گوارایش باد،،،،!!!!! دل ِ تنها به چه شوقی پی ِ یلدا برود،،،،!!!!!؟ گله هارابگذار،،،،!!!!! ناله هارابس کن،،،،!!!!!! تابجنبیم تمام است تمام،،،،!!!!!! مهردیدی که به برهم زدن چشم گذشت،،،،!!!!! یاهمین سال جدید،،،!!!!! بازکم مانده به عید،،،،!!!!! ای. دروازه ارگ سمنان به عنوان نماد شهر سمنان شناخته می شود و برای مردم سمنان اهمیت بسیاری دارد که تنها اثر به جا مانده از ارگ سمنان است. دروازه ارگ سمنان یادگاری از دوره قاجار است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، روز گذشته را متهم کرد که علیه منافع کشورش، ایران و روسیه در شمال عمل می کند. اردوغان در سخنانی در پارلمان گفت: "اگر می گوید که آن ها ۵۰۰۰ کامیون و دو هزار محموله هوایی از سلاح برای مقابله با [گروه موسوم به ت ی]به منطقه می فرستد، ما آن را باور نداریم. " چرا اردوغان تنها مانده است؟ همشهری آنلاین: چادرهای تحصن معترضان کابل سرانجام با گذشت ۱۰ روز از سطح این شهر جمع آوری شد و تنها چادر مرکزی معترضان موسوم به « رستاخیز تغییر»، در مرکز شهر باقی مانده است. دوستان وبلاگی عزیزم : 11ماه گذشت… بعضی ها دلشان ش ت
بعضی ها دل ش تند
خیلی ها عاشق شدند و خیلی ها تنها
خیلی ها از بین ما رفتند
خیلی ها به جمع ما اضافه شدند
گریه کردیم، خندیدیم
گاهی زندگی بر خلاف آرزوهایمان گذشت
و…
از همه آن خاطره ها فقط 12روز باقی مانده!
صمیمانه از درگاه خدا آرزو دارم نوروزی که پیش رو دارید،. آگهی ترحیم با گذشت ۳۱ سال هنوز روی دیوار یکی از کوچه های کاشان باقی مانده است/ صدا و سیما ساعات عمر من همگی غرق غم گذشت دست مرا بگیر که آب از سرم گذشت ، مانند مرده ای متحرک شدم بیا که بی تو تمام زندگی ام در عدم گذشت ، می خواستم که وقف تو باشم تمام عمر دنیا خلاف آنچه که می خواستم گذشت ، دنیا که هیچ جرعه ی آبی که خورده ام از راه حلق تشنه ی من مثل سم گذشت ، تا کی غروب ببینم که مادرم یک گوشه بغض کرده که این هم گذشت ، مولا شمار درد د. وضعیت فعلی تراکتورسازی این است، تنها 4 بازیکن از ترکیب اصلی این تیم در جمع پرشورها مانده اند. پس از گذشت 4 مرحله از سری نظرسنجی های دیجی لیگا، حالا نوبت به مرحله نیمه نهایی این رقابت ها رسیده است، جایی که از میان هشت خودرو اولیه تنها 4 خودرو در میدان رقابت باقی مانده اند و انتخاب بین شرکت کنندگان… آری اگر تا کعبه خیلی راه مانده است از دست من تا دست تو یک آه مانده است خواندم مفاتیح الجنان را در دل شب اما دلم در حسرت مفتاح مانده است بعد از گذشت سال های سال یا رب یوسف ترین پیغمبرت در چاه مانده است ای ماه کنعانی من!خالی خالی ست دستی که از دامان تو کوتاه مانده است ای کاش که من نیز همراه تو باشم هر که همراهت نشد گمراه مانده است تنها نه . استیون هاوکینگ: تنها صد سال تا پایان کار بشر روی زمین باقی مانده است
 طبق پیش‌بینی‌های این فیزکدان سرشناس، بشریت تنها یک قرن دیگر برای فراهم آوردن امکانات ترک کره‌ی زمین و تبدیل به گونه‌ای چندسیاره‌ای فرصت دارد. سربه مهررازهستی لای مویش مانده است شبچراغ دیده ای داردکه سویش مانده است درمیان عصرتکنیک ورباط وعلم کور اوهنوزم آدم است وخلق وخویش مانده است کرده عمرش رافدای چشمه ی آب حیات روی دوش خسته طرحی ازسبویش مانده است اونمیداندکه بایدتاکجاباخودکشد لاشه ی سنگین مردی راکه رویش مانده است آفت قرن پلیدوروسیاه بیست ویک ازتمام خصلت زنها هلویش م. با گذشت نیمی از سال جاری تنها ۳۵ درصد تعهد اشتغال در بروجرد محقق شده و از سه هزار و ۴۰۲ اشتغال تنها یکهزار و ۱۰۰ شغل ایجاد شده است.
lovemelody.ir 184 233x300 نمی توانم فراموشت کنم تو که میخواستی امروز بروی
پس چرا دیروز با من عهد بستی
تو که میخواستی امروز مرا تنها بگذاری
پس چرا دیروز مرا عاشق خودت کردی
به یادت هست حرفهای روز اول آشنایی را
به یادت هست قول و قرارهای آن روز بارانی را
به یادت هست فریاد دوستت دارم را
به یادت هست از اول کوچه دویدن، به شوق در آغوش کشیدن من را
میگفتی میخواهم دنیا نباشد اما مرا داشته باشی
یک لحظه نیز نیامده که بدون من نفس کشیده باشی
حالا من هستم و نگاهی خسته ، به چه ی بگویم دردهای این دل ش ته
من که مانده ام در پشت درهای بسته ، تو کجایی ، دلت با دلی دیگر در کنار ساحل عشق نشسته
روزهای تکراری ، گذشت آن لحظه های بیقراری
گذشت آن شبهای پر از گریه و زاری
کمی دلم آرامتر شده
فراموشت نکرده ام ، مدتی قلبم از غمها رها شده
تیره و تار من
مدتی بیش نیست که میگذرد از آن روز پر از غم
به یاد می آورم حرفهایت را
باز هم گذشته ها میسوزاند این دل تنهایم را
از آن روز تا به امروز تنهای تنها مانده ام
دل به هیچ ندادم و هنوز با غصه ها مانده ام
نمیتوانم فراموشت کنم ، محال است روزی بیاید که یادت نکنم
یا با دیدن ع هایت گریه نکنم
نمیتوانم فراموشت کنم…. نمیتوانم فراموشت کنم
lovemelody.ir 184 233x300 نمی توانم فراموشت کنم تو که میخواستی امروز بروی
پس چرا دیروز با من عهد بستی
تو که میخواستی امروز مرا تنها بگذاری
پس چرا دیروز مرا عاشق خودت کردی
به یادت هست حرفهای روز اول آشنایی را
به یادت هست قول و قرارهای آن روز بارانی را
به یادت هست فریاد دوستت دارم را
به یادت هست از اول کوچه دویدن، به شوق در آغوش کشیدن من را
میگفتی میخواهم دنیا نباشد اما مرا داشته باشی
یک لحظه نیز نیامده که بدون من نفس کشیده باشی
حالا من هستم و نگاهی خسته ، به چه ی بگویم دردهای این دل ش ته
من که مانده ام در پشت درهای بسته ، تو کجایی ، دلت با دلی دیگر در کنار ساحل عشق نشسته
روزهای تکراری ، گذشت آن لحظه های بیقراری
گذشت آن شبهای پر از گریه و زاری
کمی دلم آرامتر شده
فراموشت نکرده ام ، مدتی قلبم از غمها رها شده
تیره و تار من
مدتی بیش نیست که میگذرد از آن روز پر از غم
به یاد می آورم حرفهایت را
باز هم گذشته ها میسوزاند این دل تنهایم را
از آن روز تا به امروز تنهای تنها مانده ام
دل به هیچ ندادم و هنوز با غصه ها مانده ام
نمیتوانم فراموشت کنم ، محال است روزی بیاید که یادت نکنم
یا با دیدن ع هایت گریه نکنم
نمیتوانم فراموشت کنم…. نمیتوانم فراموشت کنم
lovemelody.ir 184 233x300 نمی توانم فراموشت کنم تو که میخواستی امروز بروی
پس چرا دیروز با من عهد بستی
تو که میخواستی امروز مرا تنها بگذاری
پس چرا دیروز مرا عاشق خودت کردی
به یادت هست حرفهای روز اول آشنایی را
به یادت هست قول و قرارهای آن روز بارانی را
به یادت هست فریاد دوستت دارم را
به یادت هست از اول کوچه دویدن، به شوق در آغوش کشیدن من را
میگفتی میخواهم دنیا نباشد اما مرا داشته باشی
یک لحظه نیز نیامده که بدون من نفس کشیده باشی
حالا من هستم و نگاهی خسته ، به چه ی بگویم دردهای این دل ش ته
من که مانده ام در پشت درهای بسته ، تو کجایی ، دلت با دلی دیگر در کنار ساحل عشق نشسته
روزهای تکراری ، گذشت آن لحظه های بیقراری
گذشت آن شبهای پر از گریه و زاری
کمی دلم آرامتر شده
فراموشت نکرده ام ، مدتی قلبم از غمها رها شده
تیره و تار من
مدتی بیش نیست که میگذرد از آن روز پر از غم
به یاد می آورم حرفهایت را
باز هم گذشته ها میسوزاند این دل تنهایم را
از آن روز تا به امروز تنهای تنها مانده ام
دل به هیچ ندادم و هنوز با غصه ها مانده ام
نمیتوانم فراموشت کنم ، محال است روزی بیاید که یادت نکنم
یا با دیدن ع هایت گریه نکنم
نمیتوانم فراموشت کنم…. نمیتوانم فراموشت کنم امروز یه دل سیر خو دم ،بعد از ۷ روز پرکار و مهمون داری،امروز حس خو دم.خواهر کوچیکه علی و مامان ش و شوهر ش اومدن خونمون. ی هفته ی پیش اومدن البته ساعت یک نیمه شب،روز چهارشنبه تا ظهر استراحت و نهار خوردیم و رفتیم سمت قشم.پنج شنبه به بازار گردی گذشت و هم رفتیم سمت جزیره هنگام و بعد برگشتیم،حس بهمون خوش گذشت،از شنبه هم بعد از ظهر ها رفتیم . نفتکش ایرانی سانچی پس از 8 روز سوختن ، ظهر دیروز در آبهای چین غرق شد. پس از گذشت ساعتها از غرق شدن این نفتکش، شعله هایی با بلندی 30 تا 40 متر در محل غرق شدن این نفتکش دیده می شد؛ اما بامداد امروز شعله های آتش نیز خاموش شد و هیچ اثری از نفتکش ایرانی باقی نماند. گل ی اس 8 و گل ی اس 8 پلاس در antutu در این چند روز شاهد حجم انبوه و باورن ی از اطلاعات منتشر شده درباره پرچمداران سری s سامسونگ هستیم، چرا که تنها دو روز تا رونمایی از آن ها باقی مانده است. به تازگی شاهد ظاهر شدن گل ی اس 8 و گل ی اس 8 پلاس در antutu به عنوان یک بنچمارک شناخته شده و همچنین انتشار ... نوشته تنها دو روز مانده به رونمایی، گل ی اس 8 و گل ی اس 8 پلاس در antutu رویت شدند اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد. سرمربی پاری سن ژرمن تنها راه موفقیت تیمش را بردن تمام بازی های باقی مانده فصل می داند. اگر تنها یک دقیقه از عمر شما باقی مانده باشد ترجیح می دهید به چه ی زنگ بزنید؟ همزمان با چهل ویکمین روز ثبت نام آزمون ملی حفظ ومفاهیم قران کریم در حالیکه فقط سه روز تا اتمام ثبت نام در این آزمون وقت باقی مانده، شمار ثبت نام کنندگان از مرز 150 هزار نفر گذشت. آری اگر تا کعبه خیلی راه مانده است از دست من تا دست تو یک آه مانده است خواندم مفاتیح الجنان را در دل شب اما دلم در حسرت مفتاح مانده است بعد از گذشت سال های سال یا رب یوسف ترین پیغمبرت در چاه مانده است ای ماه کنعانی من!خالی خالی ست دستی که از دامان تو کوتاه مانده است ای کاش که من نیز همراه تو باشم هر که همراهت نشد گمراه مانده است تنها نه . ردّ پای زمان   تاریک و شب در وهم و تنها مانده یی گنگ است و خاموشی فقط پیدا و هیچ در آن اجاقی سرد و دیواری ز نم سرد است و زیرانداز تکراری چو غم روانداز این متروک و سرد گاهی نمی دانی در این محنت چرا هستی ز درد   تاریک و شب در وهم و تنها مانده یی هی تیک و هی تاکی ز هم هی تیک و هی تاکی ز هم وحشت سراپا تا که روحت می دَرَد هی کوبد آن هر دم چو ط. آران و بیدگل - کویر مرنجاب آران و بیدگل؛ قطب گردشگری کشور، پس از گذشت ۱۶ سال از معرفی آن به عنوان سایت گردشگری در پس مشکلات فراوان مغفول مانده و بدون ساماندهی رها شده است. شهر آیینه های قُر مانده، شهر افکار فولکلور مانده، عمق آرامش بم بلمش در تن تنگه ی تِنور مانده. مستی از قصه ها گریخته است. داستان هاش نیم خور مانده. استکان های خالی اش پیداست، چندتا استکان پر مانده؟ چند بازیگر جدید هنوز پشت آرامش دکور مانده؟ قبل از این چند بغض مشت شده، چند تار لند و غُر مانده؟ طاقت خار طاق شد، اما قدری از طاقت شتر مانده. یحیی رسول.jpgفرماندهی عملیات مشترک عراق امروز ( ) اعلام کرد که تنها ۱۲ کیلومتر مربع از موصل مانده است تا از دست آزاد شود.به گزارش ایسنا، به نقل از سومریه نیوز، یحیی رسول، سخنگوی فرمانده عملیات مشترک عراق در کنفرانس خبری اعلام کرد: آمار کشته های تا به امروز به ۱۶ هزار و ۴۶۷ تروریست رسیده است.وی گفت: بخش شرق موصل صد درصد آزاد شده و زندگی در آن به ح عادی بازگشته است.این مقام عراقی خاطرنشان کرد: همچنین ۶۷۹ خودروی بمب گذاری شده منهدم شده و ۶۶۶۱ بمب خنثی گشته و ۱۱ مرکز فرماندهی منهدم شده است. ۲۱۷ کمربند انفجاری نیز خنثی شده و ۴۷ پهپاد و ۷۶ مقر مختص بمب گذاری منهدم شده است.وی گفت: ۸۹.۵ درصد از مناطق غرب موصل آزاد شده و تنها محله های اندکی باقی مانده است و نیروهای عراقی به آزادسازی این مناطق ادامه می دهند و تنها ۱۲ کیلومتر مربع از موصل مانده است تا از دست آزاد شود.یحیی رسول خاطرنشان کرد نیروهای بسیج مردمی پیشروی گسترده ای را به سمت قیروان و بعاج رقم می زنند. مادرش وقت داشت و نمی خواست او را در خانه تنها بگذارد. این طور شد که آمد خانه ی ما. از قبل بهش گفته بود که "فاطمه درس دارد، حواست باشد زیاد صحبت نکنی." اما خب او هم مثل هر بچه ی دیگری یک چَشمِ سَرسری گفته و بعد هم فراموش کرده بود. می گویم فراموش کرده بود چون از در نیامده یک ریز بنا کرد به حرف زدن! البته فقط وقت هایی اینطور حرف میزد که من خان. دو قدم مانده که پاییز به یغما برود این همه رنگ ِ قشنگ از کف ِ دنیا برود هرکه معشوقه برانگیخت گوارایش باد دل ِ تنها به چه شوقی پی ِ یلدا برود؟ گله هارابگذار! ناله هارابس کن! روزگارگوش ندارد که تو هی شِکوه کنی! زندگی چشم ندارد که ببیند اخم دلتنگِ تو را... فرصتی نیست که صرف گله وناله شود! تابجنبیم تمام است تمام!! مهردیدی که به برهم زدن چشم گ. دو قدم مانده که پاییز به یغما برود
این همه رنگ قشنگ از کف ِدنیا برود هرکه معشوقه برانگیخت گوارایش باد
دلِ تنها به چه شوقی پی یلدا برود؟ گله ها را بگذار!
ناله ها را بس کن! روزگار گوش ندارد که تو هی شِکوه کنی!
فرصتی نیست که صرف گله وناله شود!
تا بجنبیم تمام است تمام!! مهر دیدی که به برهم زدن چشم گذشت....
یاهمین سال جدید!
ب. به دلم مانده که یک بار از سوی تو محبت ببینم
برایم آرزو شده که یک کلام عاشقانه، از سوی تو بشنوم
به تو دلبستم ، من عاشقی دلش ته هستم
تا چشمانم را باز میکنم تو را یاد میکنم
تا میخواهم چشمانم را بر روی هم بگذار
یاد تو نمیگذارد که آرام بخوابم
اگر هم شبی با آرامش میخوابم خواب تو را میبینم
حتی دیدن تو در خواب نیز مرا عاشقتر میکند