عشق یعنی

به نقل از خبرگزاریها در مورد عشق یعنی : عشق یعنی آنچنان در نیستی / تاکه معشوقت نداند کیستی عشق یعنی ذهن زیبا آفرین / آسمان روی زمین عشق گوید مست شو گر عاقلی / از غیر انگوری ولی هرکه باعشق آشنا شد مست شد / وارد یک راه بی بن بست شد کاش در جامم عشق باد / خانه ی جانم اب عشق باد هرکجا عشق آید و ن شود / هرچه ناممکن بود ممکن شود در جهان هر کار خوب و ماندنی / ردپای عشق در او دیدنی سالک آری عشق رمزی در دل است / شرح ووصف عشق کاری مشکل است عشق یعنی شور هستی در کلام / عشق یعنی شعر، مستی والسلام عشق یعنی خدمت بی منتی / عشق یعنی طاعت بی جنتی گاه بر بی احترامی احترام / بخشش و مردی به جای انتقام عشق یعنی مشکلی آسان کنی / دردی از درمانده ای درمان کنی عشق یعنی خویشتن را گم کنی / عشق یعنی خویش را گندم کنی عشق یعنی خویشتن را نان کنی / مهربانی را چنین ارزان کنی عشق یعنی نان ده و از دین مپرس / در مقام بخشش از آئین مپرس هر ی او را خدایش جان دهد / آدمی باید که او را نان دهد در تنور عاشقی سردی مکن /در مقام عشق نامردی مکن آجرک الله یا صاحب ا مان فی مصیبت جدک الحسین (ع)
آسمان خشک شد و نیست خبر، یعنی چه؟
شعر می بارد و ا یر هنر یعنی چه؟
رنگ این قافیه از غم شد و وزنش ماتم
هی ردیفم شده :او رفته سفر...،یعنی چه؟
روضه خوان گفت تو را کرب و بلا خواهم برد
هر که دارد هوس خون جگر یعنی چه؟
روضه خوان گفت زنی پشت دری...اما بعد...
تو بیا ترجمه کن و در . دختر یعنی دختر بودن یعنی تمام عمر پای آینه بودن ! دختر بودن یعنی پنکک زدن به جای صورت شستن ! دختر بودن یعنی کله قند و لی لی لی لی … دختر بودن یعنی پس این چایی چی شد؟؟! دختر بودن یعنی الگوی خیاطی وسط مجله های د یت دختر بودن یعنی همونی باشی که مادر و و ت هستن دختر بودن یعنی انتظار خاستگار مایه دار! دختر بودن یعنی دختر و چه به رانندگی؟ تو ب. عشق یعنی, شعر عاشقی عشق یعنی با تو خواندن از جنون
عشق یعنی سو ا از درون

عشق یعنی سوختن تا ساختن
عشق یعنی عقل و دین را باختن

عشق یعنی دل تراشیدن ز گل
عشق یعنی گم شدن در باغ دل

عشق یعنی تو ملامت کن مرا
عشق یعنی می ستایم من تو را

عشق یعنی در پی تو در به در
عشق یعنی یک بیابان درد سر

عشق یعنی با تو آغاز سفر
عشق یعنیقلبی آماج خطر

عشق یعنی تو بران از خود مرا
عشق یعنی باز می خوانم تو را

عشق یعنی بگذری از آبرو
عشق یعنی کلبه های آرزو

عشق یعنی با تو گشتن هم کلام
عشق یعنی انتظار یک سلام

عشق یعنی دستهایی رو به دوست
عشق یعنی مرگ در راهت ن ت

عشق یعنی شاخه ای گل در سبد
عشق یعنی دل سپردن تا ابد

عشق یعنی سروهای سر بلند
عشق یعنی خارها هم گل کنند

عشق یعنی تو بسوزانی مرا
عشق یعنی سایه بانم من تو را

عشق یعنی بشکنی قلب مرا
عشق یعنی می پرستم من تو را

عشق یعنی آن نخستین حرفها
عشق یعنی در میان برفها

عشق یعنی یاد آن روز نخست
عشق یعنی هر چه در آن یاد توست

عشق یعنی تک درختی در کویر
عشق یعنی عاشقانی سر به زیر

عشق یعنی بگذری از هفت خان
عشق یعنی آرش و تیر و کمان

عشق یعنی بی پروا شدن
عشق یعنیسعی از قطره تا دریا شدن اولین گفتگویم با ناشر از معنی کولی آغاز شد . چرا کولی ؟ کولی یعنی چة ؟ - البته ، حتماً . من این کلمه را زندگی کرده ام . با آن معنی شده ام . و باور کرده ام که کولی ام . چیزی میان یاد داشت نشده ها ، اهل هیچ کجا ، راهش از همه جدا ، غریبه ، موضوع داغ وسط گذاشتن و دور زدن ، ناخوانده ، حاشیه و "بی سرزمین تر از باد" . کولی یعنی ؛ وجدان ی برای محرومیت ها. تنهایی یعنی ... تنهایی یعنی اینکه وقتی به ی میگی من خیلی تنهام بگه پس من چیم عزیزم بعد ازت دورشه تنهایی یعنی اینکه ی ح رو نفهمه تومیتونی تو یه جمع شلوغ تنها باشی تنهایی وما بودن 1 نفر نیست یا نبودن 2نفر پیش هم نیس تنهایی یعنی اینکه وقتی میشینی تو اتاقت انقدر با خودت حرف بزنی که دیوونه بشی تنهایی یعنی اینکه اشک چشات تموم شه حالا تو بگو ی . نازنینا، دوست یعنی انتخاب
یعنی از بنده سلام از تو جواب
دوست یعنی دل به ما بستی رفیق؟
دوست یعنی یاد ما هستی رفیق؟
دوست یعنی مطلبت را دیده ام
یعنی احوال تو را پرسیده ام
دوست یعنی در رفاقت کاملی
دوست یعنی: نیستی و... در دلی
دوست یعنی: دوستی را لایقم؟
تو حقیقت، من مجازی عاشقم
دوست یعنی کار و بارم خوب ن. عشق یعنی « همت » و یک دل خدا توی اشتیاق کربلا
عشق یعنی شوق پروازی بزرگ
در هجوم زخم های بی صدا
عشق یعنی قصة عباس و آب
در « طلاییه » غروب آفتاب
عشق یعنی چشم ها غرق سکوت
در درون ، اما انقلاب
عشق یعنی آسمان غرق خون
در شلمچه گریه گریه.... تا جنون
عشق یعنی در سکوت یک نگاه
نغمة انا الیه راجعون
عشق یعنی در فنا نابود . نشسته ام بنویسم که بال یعنی تو عروج سمت کمال یعنی تو نشسته ام بنویسم تصورت، هیهات فراتراز جریان خیال یعنی تو محبت تو همان آیینه است و مهرت آب تو آب و آیینه پس زلال یعنی تو ز برگ های تو بوی رسول می آید گل محمدی بی مثال یعنی تو مرد بودن یعنی فقط تا ا دبستان بابا مامان پشت سرتن، بعدش جامعه بزرگت میکنه.
مرد بودن یعنی فقط یه سال وقت داری که کنکور قبول بشی.
مرد بودن یعنی بعد 18 دیگه یا سربازی یا سرباری.
مرد بودن یعنی استرس سربازی و حسرت درس خوندنی که به اجباره
مرد بودن یعنی بعد بابا مردِ خونه بودن سنم نمیشناسه
یعنی چی؟
یعنی بابا نباشه نون باید ب. عشق بیداد من
باختن یعنی لحظه عشق
جان سرزمین یعنی یعنی
زندگی پاک عشق لیلی و
من مجنون
در عشق یعنی... شدن
ساختن عشق
دل یعنی
کلبه وامق و
یعنی عذرا
عشق شدن
من عشق
فردای یعنی
کودک مسجد عشق عشق یعنی آره! یک «او» در «من» است یک «من» و یک «او» به یک پیراهن است عشق یعنی یک سفر با یک قطار هر دو در یک کوپه با یک کوله بار عشق یعنی یک سفر روی دو ریل صرف یک بشقاب «رفتن» با دو میل کوپه ی مخصوص، مخصوص دو تن کوپه خالی، تخت «او» در تخت «من» گاه ن، گه نشستن «من» و «او» گه به گه. پهلو به پهلو، رو به رو گه توقف ایستگاه بین راه روز و شب گاهی سپید و گه سیاه گاه چشم انداز دشتی پر شکوه گاه در وهم تونل در جان کوه ایستگاه اوّلین در یک نگاه صد تپش در ایستگاه بین راه عشق یعنی آره! یک «او» در «من» است یک «من» و یک «او» به یک پیراهن است محمد مستقیمی – راهی عشق یعنی « همت » و یک دل خدا توی اشتیاق کربلا
عشق یعنی شوق پروازی بزرگ
در هجوم زخم های بی صدا
عشق یعنی قصة عباس و آب
در « طلاییه » غروب آفتاب
عشق یعنی چشم ها غرق سکوت
در درون ، اما انقلاب
عشق یعنی آسمان غرق خون
در شلمچه گریه گریه.... تا جنون
عشق یعنی در سکوت یک نگاه
نغمة انا الیه راجعون
عشق یعنی در فنا نابود شدن
در میان تشنگان ساقی شدن
عشق یعنی در ره دهلاویه
غرق اشک چشم، مشتاقی شدن
عشق یعنی حرمت یک استخوان
یادگار از قامت یک نوجوان
آنکه با خون شریفش رسم کرد
بر زمین، جغرافیای آسمان دختر بودن یعنی نخواستن و خواسته شدن...... ♥دختر بودن یعنی حق هر چیزی رو فقط وقتی داری که تو عقد نامه نوشته....... ♥دختر بودن یعنی به بابات گفتی؟ داداشت راضیه؟ دوس پسرتون ناراحت نمیشن؟ رئیس اداره چی؟ ♥دختر بودن یعنی برو تو، دم در واینستا.......... ♥دختر بودن یعنی تو گرما لباست 4 متر و نیم پارچه ببره که مردان به گناه نیفتن! ♥دختر بودن یعنی کج. دختر بودن یعنی نخواستن و خواسته شدن...... ♥دختر بودن یعنی حق هر چیزی رو فقط وقتی داری که تو عقد نامه نوشته....... ♥دختر بودن یعنی به بابات گفتی؟ داداشت راضیه؟ دوس پسرتون ناراحت نمیشن؟ رئیس اداره چی؟ ♥دختر بودن یعنی برو تو، دم در واینستا.......... ♥دختر بودن یعنی تو گرما لباست 4 متر و نیم پارچه ببره که مردان به گناه نیفتن! ♥دختر بودن یعنی کج. عشق یعنی هستی ودیوانگی عشق یعنی با جهان بیگانگی عشق یعنی شب ن ن تا سحر عشق یعنی سجده با چشمان تر عشق یعنی سر به دار آویختن عشق یعنی اشک حسرت ریختن عشق یعنی در جهان رسوا شدن عشق یعنی هست و بی پروا شدن عشق یعنی اعتبار لحظه ها عشق یعنی سجده بر سجاده ها عشق یعنی یک سؤال بر هر جواب عشق یعنی یک سؤال بی جواب بنویس از سر خط حسرت خود را بنویس و بسوز از ته دل از غم فردا بنویس تو پراز حسرت و آهی و پر از بغض و سکوت بنشین قصه ی خود را تک و تنها بنویس گله از هیچ ی نیست که تنها شدی شب و این بغض شده با تو هم آوا بنویس و فراموش کن آن روز زمستانی تلخ ولی امروز به یاد شب یلدا بنویس تو گذر کردی از آن عشق اهورایی من دل من سوخت ولی عشقو تو زیبا بنویس شدهای بی و در خلوت خود سوخته ای فقط این سطر به جای ، « ما » بنویس " پدر " یعنی تپش درقلب خانه
" پدر " یعنی تسلط برزمانه
" پدر " احساس خوب تکیه برکوه
" پدر " یعنی تسلی وقت اندوه
" پدر " یعنی ز من نام ونشانه " پدر " یعنی فدای اهل خانه
" پدر " یعنی غرور ومستی من
" پدر " یعنی تمام هستی من
" پدر " لطف خدابرآدمیزاد
" پدر " کانون مهروعشق وامداد
" پدر " مشکل گشای خانواده " پدر " یک قهرمان فوق ال. salam dg dorost shod
>>از مردم دنیا سوالی پرسیده شد و نتیجه آن جالب بود:
>>
>>سؤال از این قرار بود: نظر خودتان را راجع به راه حل کمبود غذا در سایر
کشورها صادقانه بیان کنید؟
>>
>> و جالب اینکه ی جو نداد
>>
>>چون در آفریقا ی نمی دانست 'غذا' یعنی چه؟
>>در آسیا ی نمی دانست 'نظر' یعنی چه؟
>>در اروپای شرقی ی نمی دانست 'صادقانه' یعنی چه؟
>>در اروپای غربی ی نمی دانست 'کمبود' یعنی چه؟
>>و در ی نمی دانست 'سایر کشورها' یعنی چه؟ وقتی میگم من نوکر حسینم یعنی:
م قضا نمیشه(حتی المقدور اول وقت میخونم)_ﮐﻪ ﺍﻭﻝ ﻭﻗﺖ ﻧﻤﯽ ﺧﻮنﻤﺶﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻮﺩمو "ﺧﻼﺹ " ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻢ
وقتی میگم پدر و مادرم به فدایت یعنی بعد از عزاداری برای حسین(ع)؛احترام و ادبم نسبت به پدر و مادرم بیشتر بشه(دستشونو ببوسم)
_ وقتی میگیم من عاشق حسینم یعنی حسین راهیه(وسیله ایه) برای تقرب من به خدا؛یعنی بعد از عزاداری برای آقام؛دوستی و من به خدا و ائمه اطهار(ع) بیشتر میشه؛
یعنی بیشتر مراقب نگاه های خودم هستم
یعنی سعی می کنم حسینی زندگی کنم
یعنی فردا روزی مُردم؛ مَردم بگن 1 نوکر خوب حسین(ع) از دنیا رفت حس خوب یعنی کودک ماندن حس خوب یعنی تکرار روز تولد حس خوب یعنی گول نزدن وجدان حس خوب یعنی بخشیدن دیگران حس خوب یعنی برداشتن بار پیرزن همسایه حس خوب یعنی ایستادن روی ترازوی پیرمرد حس خوب یعنی نوازش دستان مادر حس خوب یعنی عاشق بودن و وقتی عاشقی که ح خوب باشد و هر روز و هر ساعت و هر لحظه باور داشته باش که شاید فر نباشد پس حست را به زندگی خوب کن کی؟؟؟؟؟؟ همین امروز نه همین ساعت نه همین حالااااااااااا عشق یعنی « همت » و یک دل خدا
توی اشتیاق کربلا
عشق یعنی شوق پروازی بزرگ
در هجوم زخم های بی صدا
عشق یعنی قصة عباس و آب
در « طلاییه » غروب آفتاب
عشق یعنی چشم ها غرق سکوت
در درون ، اما انقلاب
عشق یعنی آسمان غرق خون
در شلمچه گریه گریه.... تا جنون
عشق یعنی در سکوت یک نگاه
نغمة انا الیه راجعون
عشق یعنی در فنا نابود شدن
در میان تشنگان ساقی شدن
عشق یعنی در ره دهلاویه
غرق اشک چشم، مشتاقی شدن
عشق یعنی حرمت یک استخوان
یادگار از قامت یک نوجوان
آنکه با خون شریفش رسم کرد
بر زمین، جغرافیای آسمان دوست یعنی انتخاب
یعنی از بنده سلام از تو جواب
دوست یعنی در رفاقت کاملی
دوست یعنی: نیستی و… در دلی
دوست یعنی کار و بارم خوب نیست
تو نباشی ، روزگارم خوب نیست
دوست یعنی بغض لبخندم ش ت
دوری و جای تو گلدانی نشست
دوست یعنی مثل جان و در تنی
دوست یعنی خوب شد تو با منی
دوست یعنی حسرت و لبخند و آه
میشوم دلتنگ رویت گاه گاه
دوست یعنی جای پایت بر دل است
دوری از تو جان شیرین مشکل است
دوست یعنی نکته های پیچ پیچ
دوست یعنی جز محبت ، هیچ هیچ
دوست یعنی از سکوت من بخوان
دوست یعنی در کنار من بمان
دوست یعنی خنده های ریز ریز
دوست یعنی دوستت دارم عزیز..
**************************
تقدیم به همه دوستان عزیز و گلم
شک و منفی گرایی
شک، یعنی شما هیچ موضعی ندارید و با ذهنی باز آماده جست و جو هستید. شک بهترین نقطه شروع است.
شک بد نیست، ولی منفی گرایی موضوع کاملا متفاوت است. منفی گرایی، یعنی اینکه پیشاپیش موضع گرفته اید. در حالیکه شک، یعنی هیچ موضعی ندارید و با ذهنی باز آماده جست و جو هستید.
شک بهترین نقطه شروع است. شک، یعنی کنکاش و سوال. منف.
عشق بیداد من باختن یعنی لحظه عشق جان سرزمین یعنی یعنی زندگی پاک عشق لیلی و من مجنون در عشق یعنی ... شدن ساختن عشق دل یعنی کلبه وامق و یعنی عذرا عشق شدن من عشق فردای یعنی کودک مسجد یعنی الاقصی عشق من عشق آمیختن افروختن یعنی به هم عشق سوختن چشمهای یکجا یعنی پر ز و غم دردهای گریه خون/ درد بیشمار عشق من یعنی الاسرار کلبه مخزن اسرار یعنی. وقتی یه اردیبهـــ♥ـشتی دیوانه وار با تو بحث میکنه خوشحال باش!
یعنی هنوز دوسِت داره
یعنی براش مهمی
یعنی رو تو حساس ِ
یعنی روت غیرت داره
یعنی میخواد تو رو، دیوونه!
بتــــرس از سکوت اردیبهـــ♥ـشتی ها!
چون نشانه پایــــان توست!!!
اردیبهــــ♥ـشتی که سکوت کرد یعنی تو رو برای خــودش تموم کرده سجده: نسترن قدرتی سجده یعنی: به عشق رو ‏ دل به آیینه روبرو ‏ سجده یعنی: سری فتاده به راه‏ معنی «لا اله الا الله» سجده یعنی: سری به دامن خاک‏ پرگرفتن زخاک تا افلاک‏ سجده یعنی: که جز تو یارم نیست‏ صبر و ت ز انتظارم نیست‏ هیچم و سر به خاک می‏سایم‏ سر بر آن خاک پاک می‏سایم‏ دست من گیر تا رها نشوم‏ از تو ای آشنا، جدا نشوم‏ [کتاب نور موم. دوست یعنی :
ی که وقتی هست آروم باشی و وقتی نیست چیزی تو زندگیت کم باشه . دوست یعنی اون جمله های ساده و بی منظوری که میگی , خی راحته که ازش سؤ تعبیری نمیشه . دوست یعنی یه دل اضافه داشتن برای اینکه بدونی هر بار دلت میگیره یه دل دیگه هم دلتنگ غمت میشه . دوست یعنی : یه وقت اضافه . . . یعنی تو همیشه عزیزی حتی تو وقت اضافه . دوست یعنی : تنهایی هام. همین که تو هستی کنارم یعنی من خوشبختم این که میتوانم روزی هزار بار از دستت حرص بخورم ...هزار بار بگویم بشین ...نکن ...دست نزن ... صحبت نکن ... این که هستی تا با شیرین زبانی ک نه ات سکوت سرد دیوار های خانه را بشکنی یعنی من خوشبختم ... بعضی روزها شاید صدها بار دست وپایت را بوسه میزنم وقربان صدقه ات می روم و میگویم به دَرَک که بقیه میگویند : لوسش . http://dl.aviny.com/album/defa-moghadas/shakhes/hemmat/kamel/16.jpg عشق یعنی « همت » و یک دل خدا توی اشتیاق کربلا
عشق یعنی شوق پروازی بزرگ
در هجوم زخم های بی صدا
عشق یعنی قصة عباس و آب
در « طلاییه » غروب آفتاب
عشق یعنی چشم ها غرق سکوت
در درون ، اما انقلاب
عشق یعنی آسمان غرق خون
در شلمچه گریه گریه.... تا جنون
عشق یعنی در سکوت یک نگاه
نغمة انا الیه راجعون
عشق یعنی در فنا نابود شدن
در میان تشنگان ساقی شدن
عشق یعنی در ره دهلاویه
غرق اشک چشم، مشتاقی شدن
عشق یعنی حرمت یک استخوان
یادگار از قامت یک نوجوان
آنکه با خون شریفش رسم کرد
بر زمین، جغرافیای آسمان رشته هنر یعنی با بقیه رشته ها فرق کنی. یعنی: تعجب بقیه رشته ها از دیدن رابطه بین دختر پسراش.هنر ﯾﻌﻨﯽ: ﺩﺧﺘﺮﺍﯼ ﺧﻮﺷﮕﻞ وﺻﻮﺭﺕﺁﺑﺮﻧﮕﯽ و مانتو ها گلی! ﯾﻌﻨﯽ: ﻣﺮﮐﺰ ﺧﻨﺪﯾﺪﻥ و البته ﺩﺭﺱ ﻭ ﺗﻔﮑﺮ! هنر یعنی: هیچی مهم نیس الا خوشی اون لحظه. یعنی شب زنده داری. هنر یعنی: ی که کلاس بزاره طرد میشه.یعنی: پسرای مو فرفری و دخترای گل گلی.ه. ya zahra فاطمه یعنی ستون اهل بیت فاطمه یعنی بتون اهل بیت فاطمه یعنی حدیث حق نور فاطمه یعنی تمام عشق شور فاطمه یعنی عصای اهل بیت فاطمه یعنی عطای اهل بیت آبی ترین، دریایی ترین و آسمانی ترین تقدسِ زندگی مان دستان تان را بوسه می زنیم . روزمادر برمادرم و تمامی مادران دلسوز مبارک . . . پرداختی = یعنی پرداخت شده است ( هزینه و یا تسویه حساب شده است )

و

پرداختنی = یعنی هنوز پرداخت نشده است ( بدهی است که بایستی بعدا پرداخت شود )

و

دریافتی = یعنی دریافت شده است

و

دریافتنی = یعنی هنوز دریافت نشده است و بعدا دریافت خواهد شد زندگی یعنی چه!؟ از خیاطی پرسیدند : زندگی یعنی چه ؟ گفت: دوختن پارگی های روح و دل با نخ توبه...! از باغبانی پرسیدند: زندگی یعنی چه ؟ گفت: کاشت بذر عشق در زمین دلها زیر نور ایمان...! از باستان شناسی پرسیدند: زندگی یعنی چه ؟ گفت: کاویدن جانها برای است اج گوهر درون...! از ایینه فروشی پرسیدند : زندگی یعنی چه ؟ گفت: زدودن غبار ایینه ی دل با شیشه پاک . بی دینی در لباس دین: یعنی شب نیمه ی شعبان ، زحمت کارگران زحمتکش شهرداری دهها برابر می شود. یعنی بسیاری آهنگ های مولودی خوانی برای عصر ، یا غیر مشروع و یا گوش اش است. یعنی راهبندان که کاری حرام است برای انجام کاری مستحب. فردا باید هم تصور شود، قائم دینی جدید آورده است چون مدعیان مودت و تشیع در راهی متضاد با حقیقت گام می سپرند. یعنی من بر. بسم الله الرحمن الرحیمعاشورا یعنی...عاشورا یعنی لب تشنه کنار دریا بروی و دریا را تشنه لبانت کنی و از این تشنگی ناکامش بگذاری و دریا را تا عمق جان، بسوزانیش.عاشورا یعنی حیای ماه مقابل معصومیّت ستارگان ک شان حرم و شرمندگی اش برابر چشمان منتظر تشنه کامان.عاشورا یعنی آب، یعنی عطش، یعنی شریعه فرات، یعنی نهر علقمه، یعنی لبان خشکیده. عاشورا یعنی تلاطم غیرت برابر طغیان نفس سرکش. لطفا با یک یا حسین روی ادامه مطلب کلیک فرما ...
شاعر / نویسنده : محمد رضا آقاسی
*****
ساقی امشب باده از بالا بریز
باده از خم خانه مولا بریز
باده ای بی رنگ و آتشگون بده
زانکه دوشم داده ای افزون بده
ای انیس خلوت شبهای من
می چکد نام تو از لبهای من
محو کن در باده ات جام مرا
کربلایی کن سرانجام مرا
یا علی، درویش و صوفی نیستم
فاش می گویم که کوفی نیستم
موفقیت یعنی از ناممکن ها،ممکن ساختن.
موفقیت یعنی همیشه جانب حق را نگاه داشتن.
موفقیت یعنی با آرامش زیستن.
موفقیت یعنی ناکامی ها را جدی نگرفتن.
موفقیت یعنی از تجارب انسان های موفق درس گرفتن.
موفقیت یعنی اشتباه را پذیرفتن و تکرار ن آن.
موفقیت یعنی با شرایط مختلف خود را وف. بسم الله الرحمن الرحیمعاشورا یعنی...عاشورا یعنی لب تشنه کنار دریا بروی و دریا را تشنه لبانت کنی و از این تشنگی ناکامش بگذاری و دریا را تا عمق جان، بسوزانیش.عاشورا یعنی حیای ماه مقابل معصومیّت ستارگان ک شان حرم و شرمندگی اش برابر چشمان منتظر تشنه کامان.عاشورا یعنی آب، یعنی عطش، یعنی شریعه فرات، یعنی نهر علقمه، یعنی لبان خشکیده. عاشورا یعنی تلاطم غیرت برابر طغیان نفس سرکش. لطفا با یک یا حسین روی ادامه مطلب کلیک فرما eshgh yani [aloneboy.com]. عشق یعنی... عشق یعنی که ق از غزلم ، روی دیوارِ دفترت باشد
بشنوم از تمام مردم شهر ، شالِ سوغاتِ من سرت باشد عشق یعنی بدون آنکه ی پی به قانونِ بین ما ببرد
اسم کوچک تو روی فرزندم ، اسم من روی دخترت باشد دستانت به گردنم نرسید ، از سرم بوسه ات پریده ولی
نکند چشم های میشی تو ، قسمتِ گرگِ دیگرت باشد عشق یعنی اینکه با هم باشیم عشق یعنی تو آدم باشی عشق یعنی اینکه تو من ماشویم عشق یعنی ما دو تا فهمیدن با یکی ساز دگر یدن عشق یعنی عاشقی ما با هم عشق یعنی صبح روز فردا عشق یعنی تو بیایی باز اینجا عشق یعنی گل در گلدانها عشق یعنی آسمان را نگاه عشق یعنی عاشقم من تنها عشق یعنی یک بوسه زیبا سراینده ( یسنا آذری ) تاریخ 1393/09/23 جدیدنا شبام سحر نداره،همین جوری میمونه میمونه میمونه و درست وقتی که میخواد تموم بشه من خوابم میبره همون وقتی که میخواد سحر بشه و همه ی دلتنگیا و کثیفیا و بدیا رو پاک کنه من نمیفهمم چون خوابم ،دست خودم نیست ولی خوابم میبره حالا جریان زندگیمم همین شده کلا سحر نداره تو زندگیم خیلی بیدارم حتی همون موقعی که امید دارم به اینکه الان سحر م. زندگی یعنی دیدن لبخند عزیزانی که دوستشان داریم. زندگی یعنی شادی های بی دلیل و خنده های از ته دل. زندگی یعنی خاطره های یواشکی که ثانیه ها لبخند را بر لبانمان جاری می سازد. زندگی یعنی صدای قهقه ک ن، یعنی دیدن طلوع هر صبح خورشید... زندگی یعنی آرامش یعنی سادگی... زندگی،یعنی چای تازه دم مادر. من با ها میانه ام شکراب است...
این ها بی رحمند... نه خبری از آینده ی با تو بودن میدهند و نه گذشته ات را از یاد میبرند...
یعنی نبودن تو... یعنی بیقراریهای من... یعنی روز مرگ اعتماد و باورهای من... در یک کلمه یعنی انتظار... یعنی ج ... یعنی خاطرات بی رحم... یعنی رفتن مرتضی پاشایی...
امسال با آمد و با هم رفت؛ اما این های تکراری هیچگاه با آمدنت . زندگی زندگی یعنی مسیری رو به آب ، زندگی یعنی نه بیداری نه خود زندگی یعنی سرای امتحان ، زندگی یعنی در ان عاشق بمان زندگی یعنی کمی و کاستی ، زندگی یعنی دروغ و راستی زندگی یعنی صفا ، مهر و وفا ، زندگی یعنی ستم ، جور و جفا زندگی یعنی سفر ، راهی دراز ، زندگی یعنی جهانی رمز دار زندگی یعنی مهی در پشت ابر ، زندگی یعنی بلا و درد و صبر زندگی یعنی . تقدیم به بانوان گرامی
زن یعنی ناز هستی در وجود زن یعنی یک فرشته در سجود زن یعنی یک بغل آسودگی زن یعنی پاکی از آلودگی زن یعنی هدیه ی مرد از خدا زن یعنی همدم ویک هم صدا زن یعنی عشق وهستی ، زندگی زن یعنی یک جهان پایندگی زن یعنی اردیبهشت ، فصل بهار زن یعنی زندگی در لاله زار زن یعنی عاشقی ، دلدادگی زن یعنی راستی وسادگی زن یعنی عاطفه ، مهر . خلاصه اش اینکه قانون از نظر ما یعنی «کشک»! مسئله نخ نما شده و تکراری، مبارزه با بدحج این روزها بهانه ای شده است برای بازگشت مجدد انصار حزب الله به خیابان های ایران، آن هم بدون نیازمندی به حتی یک مجوز شفاهی در مملکتی که برای برگزاری ترحیم شاعرش نام آوازه اش، نیاز به ب مجوز و لحاظ نمودن تمهیدات خاص است! خلاصه اش اینکه قانون از نظر ما یعنی «کشک»! کاربرد واژه "دیوار" در اسناد مالکیت ثبتی در مندرجات بسیاری از اسناد مالکیت ثبتی در قسمت " حدود و مشخصات ملک " از کلمه "دیوار" استفاده شده است . اصطلاح دیوار در چهار مورد متفاوت در اسناد بکار میرود : 1 - اگر در سند درج شده باشد : " دیواری است به دیوار ....... " یعنی هر یک از دو ملک که در مجاورت یکدیگر قرار دارند دارای دیوار اختصاصی برای خود می با. زنده باد میان سالی؛ که آدمی در آن نه هول و ولا و شتاب جوانی را دارد، و نه دیگر فکر می کند که همه کاره ی عالم است و اختیارش نامحدود؛ نه در حسرت نداشته ها غرق است و نه داشته های خیالی را در سر می پروراند. میان سالی یعنی قدردانی از آنچه داری. میان سالی یعنی بهترین دوران زندگی. میان سالی، یعنی دیدن یکی دو تار موی سفید در هر ماه؛ یعنی آگاهی ت. مرد یعنی نیـاز ؛ زن یعنی نـاز
مرد یعنی بایـد ؛ زن یعنی شایـد
مرد یعنی ساختـن ؛ زن یعنی سوختـن
مرد یعنی دلـدار ؛ زن یعنی دلـداده
مرد یعنی آری ؛ زن یعنی گاهـی
مرد یعنی دم ؛ زن یعنی بـازدم
مرد یعنی سخـاوت ؛ زن یعنی صداقـت
مرد یعنی بیـارام ؛ زن یعنی بیاسـای
مـرد یعنی تنهــا یک واژه و آنهم " مــرد "
زن یعنی تنهــا یک واژه و آنهم " عشــق... عشق یعنی مستی و دیوانگی
عشق یعنی با جهان بیگانگی
عشق یعنی شب ن ن تا سحر
عشق یعنی سجده با چشمان تر
عشق یعنی سر به دار آویختن
عشق یعنی اشک حسرت ریختن
عشق یعنی درجهان رسوا شدن
عشق یعنی سُست و بی پروا شدن
عشق یعنی سوختن با ساختن
عشق یعنی زندگی را باختنعشق بیداد من باختن یعنی لحظه عشق جان سرزمین یعنی یعنی زندگی پاک عشق لیلی و من مجنون در عشق یعنی ... شدن ساختن عشق دل یعنی کلبه وامق و یعنی عذرا عشق شدن من عشق فردای یعنی کودک مسجد یعنی الاقصی عشق من عشق آمیختن افروختن یعنی به هم عشق سوختن چشمهای یکجا یعنی پر ز و غم دردهای گریه خون/ درد بیشمار عشق من یعنی الاسرار کلبه مخزن اسرار یعنی
عشق یعنی انتظار و انتظار
عشق یعنی هرچه بینی ع یار
عشق یعنی دیده بر در دوختن
عشق یعنی در فراقش سوختن
عشق یعنی لحظه های هاب
عشق یعنی لحظه های ناب ناب
عشق یعنیبا پرستو پر زدن
عشق یعنی آب بر آذر زدن
عشق یعنی، سوز نَی، آه شبان
عشق یعنی معنی رنگین کمان
عشق یعنی شاعری دل سوخته
عشق یعنی آتشی افروخته
عشق یعنی با گلی گفتن سخن
عشق یعنی خون لاله بر چمن
عشق یعنی شعله بر من زدن
عشق یعنی رسم دل بر هم زدن
عشق یعنی یک تیمم,یک
عشق یعنی عالمی راز و نیاز