عطرهستی

عطرهستی از بین برترین، جدیدترین و آخرین خبر و مطالب فارسی جستجو و نتیجه آن به صورت خلاصه نمایش داده شده لذا مسئولیت آن بر عهده منبع مطلب عطرهستی میباشد. طی سال های گذشته به عنوان رییس جمهور مصاحبه هایی داشته و در هر مصاحبه و سخنرانی وعده هایی را داده است که جهت ت حصول به آن وعده ها را نشان نمی دهد به همین خاطر ی این صحبت ها را جدی نمی گیرد.
سخنان رییس جمهور سنخیتی با نوع نیازهای مردم ندارد و وقتی از قشر مستضعف و ضعیف جامعه صحبت می کند نمی تواند سنخیت خود را با این قشر ثابت کند حقوق ها. تجربه ای ش ت خورده
انی که از انتظار معجزه داشتند خود به چشم دیدند که تجربه ای ناموفق است با این حال از رو نمی روند و باز می کنند و دنبال های ۲ و ۳ هستند.
در ۱ دست آوردهای هسته ای که می رفت یکی از اضلاع قدرت جهانی ما محسوب شود مورد تردید قرار گرفت اگر قدرت موشکی مان را هم مورد مذاکره قرار دهند امنیت مان به مخاطره خواهد افتاد انی که . چند سالی است عده ای سعی دارند مراسم ۱۶ آذر که روز شهادت دانشجویان بخاطر همراهی با دیکتاتوری پهلوی و سرکوب قیام مردم ایران در سال ۱۳۳۲ در اعتراض به سفر معاون رییس جمهور نی ون به ایران و حضور در تهران به وقوع پیوست را با اجرای کمدی و ابتذال و بزن ب آلوده کرده و دانشجویان را از علت و چرایی ۱۶ آذر بی خبر نگه دارند بطوریکه وقتی از دانشجو م.