علی باجلانی

به نقل از خبرگزاریها در مورد علی باجلانی : پیروزی کامیاران فصلی پرفراز و نشیبی در فصل 92درلیگ دسته 3کشور تجربه کردتیم پیروزی شروعی نا امید کننده در لیگ 3 داشت تا هفته پنجم فقط با گرفتن 4 امتیاز از15 امتیاز ممکن با مربی جوان و بلند پرواز خود فقط یک پله تا انتهای ج فاصله داشت شاید کم تجربگی مربی و تعدادی از بازیکنان و همچنین غرور کاذب تیم را تا مرحله فروپاشی پیش برد مربی تیم جواد . لیست انی که آثارشان به دبیرخانه لالایی های کردی رسیده است: آرمان حسینی -میثم خورایی - حبیب قلعه -علی اشرف صادقی -محمود ابراهیمی-پروانه سلطانی- فریدون میر احمدی- کوثر الماسی- هنگامه الوند- نیما جواهری- فرشید علیمرادی-ژاله گرگانی-محمد پویا جواهری-شکیبا غلامی-رامیار یوسفی-کیوان بروز-جلیل نادری-سینا معزی-ناصر علاالدینی-مهراب قیطاسی-آر.