فرم مشارکت انجمن اولیا مربیان

به نقل از خبرگزاریها در مورد فرم مشارکت انجمن اولیا مربیان : انجمن اولیا از جلوه های بارز مشارکت و همراهی خانواده ها با مدارس، محسوب می شود.
صورتجلسات انجمن اولیا و مربیان صورتجلسات-انجمن-اولیا-و-مربیان صورت جلسان انجمن اولیا و مربیان مدارس ابت  فایل تشکر از والدین از میان همه صاحب نعمتها، خدای متعال از خدمتی که والدین، بخصوص مادر در حق فرزند انجام می دهد و زحمتی که می کشد، یاد کرده و «شکر از والدین» را در کنار شکر خدا آورده است. در وصیتهای حکیمانه حضرت حق به انسان، یکی هم همین نکته است. در قرآن کریم می خوانیم، ضمن آنکه پروردگار، انسان را وصیت و سفارش نسبت به پدر و مادر کرده و یاد . دوره آموزشی با عنوان آشنایی با فعالیت های انجمن اولیا و مربیان، ویژه مدیران مدارس شهرستان ایجرود در آموزشگاه مهر پویا ناحیه دو زنجان برگزار گردید.
صورتجلسات انجمن اولیا و مربیان با توجه به تاکیدات و سفارشات مدیران عزیز دفتر صورتجلسات انجمن اولیا و مربیان درقالب ورد تدوین گردید تا مدیران محترم یک دفتر کامل و جامع با صورت جلسات و متن های اماده و را ار ها و پیشنهادات جدید برای برگزاری هدفمند تر جلسات انجمن در طول سال تحصیلی در اختیار داشته باشند بی تردید انجمن های اولیا و مربیان به عنوان قدیمی ترین و مردمی ترین نهاد مشارکتی در آموزش و پرورش می باشند که «به منظور تقویت همکاری و مشارکت اولیای دا ...
دریافت فایل با سلام خدمت اولیا محترم دانش آموزان دبستان آیت ا... طالقانی2 بدین وسیله به اطلاع می رساند پیرو دعوت قبلی و تشکیل جلسه در 15 شهریورماه 94 جهت برگزاری انتخابات و تعیین اعضای انجمن اولیا و مربیان بدلیل به حد نصاب نرسیدن ، انتخابات برگزار نگردید لذا با توجه به ضرورت امر انتخابات و تعیین اعضای محترم انجمن و اولیا ، از همه اولیا محترم دانش . مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان از تشکیل کارگروه های 3 گانه شورای انجمن اولیا و مربیان استان خبر داد. پس از رای گیری به عمل آمده در جلسه عمومی انجمن اولیا و مربیان که در روز ۱۵/۷/۹۳ در محل سالن اجتماعات دبیرستان شهید بابایی انجام شدنفرات زیر به عنوان اعضای جدید انجمن اولیا و مربیان برای سال تحصیلی جاری انتخاب شدند: خانم سیاهپوش مادردانش آموزمحسن حبیبی آقای زاده پدر دانش آموز یاسین زاده خانم معبودی مادر دانش آموز محمد آقای حمیدی پد. انجمن اولیا و مربیان آموزشگاه رتبه اول استانی را در ارزی انجمن های منطقه یک ب کرد این موفقیت را به تمام دانش آموزان و اولیای گرامی به ویژه اعضای محترم انجمن اولیا و مربیان مدرسه تبریک عرض می نماییم. اعضای محترم انجمن اولیا مربیان مدرسه: آقایان : زاده - یوسفی - کشاورز - رفیعی راد و شجاعی خانم ها : جباری و صمدی پور اه عمده انجمن اولیا و مربّیان همفکری، تلاش، یاری و همکاری برای بهبود و پیشرفت هر چه بهتر امر آموزش و پرورش دانش آموزان از طریق: image معلم ، کلاس ، مدرسه 1. آگاه اولیاء به مسائل دینی، تربیتی، اخلاقی، و مشاوره با آنان در هماهنگ روش های تربیتی و آموزشی در محیط خانه و مدرسه. 2. ایجاد و تحکیم پیوندهای عاطفی، اخلاقی و انسانی بین اولیا و مربّیان. 3. بهره مندی هر چه بیشتر از امکانات اولیا برای تهیّه، تدارک و تکمیل امکانات آموزشی، پرورشی و بهداشتی مدرسه. اهمٌ وظایف انجمن اولیا و مربیان اهم وظایف انجمن اولیا و مربّیان مدرسه عبارت است از: 1. تهیّه برنامه بهداشتی، پزشکی و نظارت بر اجرای آن در مدرسه. 2. همکاری و همفکری با مدیر به منظور برگزاری جلسات ماهیانه اولیا و مربّیان در جهت آموزش بهداشت، مسائل تربیتی، دینی و سواد آموزی. 3. دعوت از اولیای علاقمند به منظور بهره مندی از خدمات و یاری های آنان برای تهیّه و تدارک و تکمیل امکانات آموزشی، پرورشی مدرسه. 4. هم کاری و هم فکری با مدیر و مربّیان مدرسه در مورد برنامه های اوقات فراغت دانش آموزان و انجام گردش های علمی، تفریحی. 5. قبول هدایا و کمک های مالی از اولیا و دیگر افراد خیّر و علاقمند. 30 - 24 مهر / هفته پیوند اولیا و مربّیان هفته پیوند اولیا و مربیان خانه و مدرسه زمانی می توانند رس آموزشی و تربیتی خاص خود را به نحو مطلوب انجام دهند که هر یک شناخت تربیتی کافی داشته باشند و نقش تربیتی خاص خود را با بصیرت انجام دهند. در این راستا انجمن اولیا و مربیان هیأتی منتخب از پدران و مادران، دانش آموزان و مریبان مدرسه است که با هدف همکاری در جهت پیشبرد امور آموزش و پرورش دانش آموزان تشکیل می شود. این انجمن پیشنهادها و طرح های مفید را به مدیر و مسئولان مدرسه عرضه می کند و در اداره بهتر امور ، یار و یاور صمیمی مدیران محسوب می گردد.
انجمن اولیا و مربیان، مظهر همکاری خانه و مدرسه در امر تعلیم و تربیت ک ن و نوجونان است. در هفته پیوند اولیا و مربیان که از تاریخ ۲۴ تا ۳۰ مهرماه هر سال برگزار می گردد، پدران و مادران به مدارس دعوت شده و درباره مسائل تربیتی بحث و تبادل نظر نموده و نمایندگان خود را در انجمن برای یک سال برمی گزینند مشاوره و برنامه ریزی به منظور تحقق اه انجمن، همکاری و همفکری با مدیر و مربیان مدرسه در مورد برنامه های اوقات فراغت دانش آموزان و دعوت از اولیای علاقمند به منظور بهره مندی از خدمات و یاری های آنان برای تهیه و تدارک و تکمیل امکانات آموزشی پرورشی مدرسه از جمله مهم ترین وظایف انجمن اولیا و مربیان می باشند.
اولیا و مربیان، دو بال نیرومند پرواز در آسمان تربیت اند که هیچ کدام به تنهایی نمی توانند اوج گرفتن دانش آموزان، در افق های روشن فردا را فراهم آورند. والدین مهربان و معلمان دلسوز باید با یاری یکدیگر، به امیدهای فردای این مرز و بوم، فرصت شکوفایی بدهند. هفته اولیا و مربیان را به والدین مهربان و معلمان زحمتکش و دلسوز تبریک عرض می کنیم. پنجشنبه, 24 مهر 1393 تعداد بازدید : 9 نفر آغاز هفته پیوند اولیا و مربیان خانه و مدرسه زمانی می توانند رس آموزشی و تربیتی خاص خود را به نحو مطلوب انجام دهند که هر یک شناخت تربیتی کافی داشته باشند و نقش تربیتی خاص خود را با بصیرت انجام دهند. در این راستا انجمن اولیا و مربیان هیأتی منتخب از پدران و مادران، دانش آموزان و مریبان مدرسه است که با هدف همکاری در جهت پیشبرد امور آموزش و پرورش دانش آموزان تشکیل می شود. این انجمن پیشنهادها و طرح های مفید را به مدیر و مسئوولان مدرسه عرضه می کند و در اداره بهتر امور، یار و یاور صمیمی مدیران محسوب می گردد. انجمن اولیا و مربیان، مظهر همکاری خانه و مدرسه در امر تعلیم و تربیت ک ن و نوجونان است. در هفته پیوند اولیا و مربیان که از تاریخ ۲۴ تا ۳۰ مهرماه هر سال برگزار می گردد، پدران و مادران به مدارس دعوت شده و درباره مسائل تربیتی بحث و تبادل نظر نموده و نمایندگان خود را در انجمن برای یک سال برمی گزینند مشاوره و برنامه ریزی به منظور تحقق اه انجمن، همکاری و همفکری با مدیر و مربیان مدرسه در مورد برنامه های اوقات فراغت دانش آموزان و دعوت از اولیای علاقمند به منظور بهره مندی از خدمات و یاری های آنان برای تهیه و تدارک و تکمیل امکانات آموزشی پرورشی مدرسه از جمله مهم ترین وظایف انجمن اولیا و مربیان می باشند. اولیا و مربیان، دو بال نیرومند پرواز در آسمان تربیت اند که هیچ کدام به تنهایی نمی توانند اوج گرفتن دانش آموزان، در افق های روشن فردا را فراهم آورند. والدین مهربان و معلمان دلسوز باید با یاری یکدیگر، به امیدهای فردای این مرز و بوم، فرصت شکوفایی بدهند. هفته اولیا و مربیان را به والدین مهربان و معلمان زحمتکش و دلسوز تبریک عرض می کنیم. منبع :مرکز مهاباد باتوجه به اهمیت رابطه خانه و مدرسه واینکه این رابطه تعاملی ودوطرفه است. هر دو نهاد تربیتی باید به نقش خود عمل کنند تا تعلیم و تربیت ثمربخش شوند. وجود معلمان با صلاحیت در مدارس، خلاء وجود پدر و مادر را پر نمی کند و وجود والدین توانا وقابل نیز نمی تواند جای مدرسه را بگیرد. همکاری و هماهنگی این دو نهاد مهم در یک برنامه واحد و منسجم می تو. امروز 93/08/03 انتخابات اعضای انجمن اولیا در مدرسه برگذار شد و اعضا با آرای زیر به این صورت انتخاب شدند: 1- محمد آقایی مقدم 38 2- علی تقی زاده 31 3- حسن صدقی 27 4- جلیل خورابه 15 5- جواد محمدیان 15 6- ابوالفضل آقازاده 8 7- احمد غلامرضایی 7 دعوت نامه جلسه انجمن اولیاء و مربیان دبیرستان جلال آل احمد سیریک به تمام دانش آموزان تحویل داده شد واز آنان خواسته شد که به اولیای محترم خود تسلیم نمایند .لازم به ذکر می باشد که جلسه انجمن اولیاء و مربیان این آموزشگاه در روز دوشنبه 4/8/94 ساعت 9 صبح در خانه خوابگاه شبانه روزی جلال آل احمد سیریک برگزار خواهد شد حضور اولیا محترم سر ساعت . هماهنگی و هم سویی اولیا و مربیان مهم ترین عامل در تربیت و رشد فکری و اخلاقی ک ن و نوجوانان، هماهنگی و هم سویی نظری و علمی میان مربیان و خانواده هاست. کودک در دنیای خانواده، از طریق رفتارها و موضع گیری های پدر و مادر، با دنیای بیرون آشنا می شود و همین رفتارها، شخصیت و ویژگی های اخلاقی و رفتاری او را شکل می دهد. او در هنگام ورود به محیط آ. در حالی انجمن ملی ما ثبت شده در اتاق بازرگانی نظرات آقای را غیررسمی و غلط می داند و معتقد است که اصلاً در انجمن ملی ما شخصی به نام دبیر نیست،که آقای می گوید: انجمن وی به نام انجمن… در حال حاضر 9 انجمن ادبی و هنری شامل انجمن خوشنویسی، انجمن نمایشی، انجمن هنرهای تجسمی و انجمن تعزیه خوانی در شهرستان مشغول به فعالیت هستند. صورتجلسات انجمن اولیا و مربیانصورتجلسات انجمن اولیا و مربیانبا توجه به تاکیدات و سفارشات مدیران عزیز دفتر صورتجلسات انجمن اولیا و مربیان درقالب ورد تدوین گردید تا مدیران محترم یک دفتر کامل و جامع با صورت جلسات و متن های اماده و را ار ها و پیشنهادات جدید برای برگزاری هدفمند تر جلسات انجمن در اختیار داشته باشند بی تردید انجمن های اولیا و مربیان به عنوان قدیمی ترین و مردمی ترین نهاد مشارکتی در آموزش و پرورش می باشند که «به منظور تقویت همکا ...دریافت فایل اختصاصی از سورنا فایل اقدام پژوهی فعال سازی انجمن اولیاء و مربیان با و پر سرعت .
اقدام پژوهی فعال سازی انجمن اولیاء و مربیان
اقدام پژوهی فعال سازی انجمن اولیاء و مربیان اقدام پژوهی چگونه توانستم با فعال سازی انجمن اولیاء و مربیان مشارکت اولیاء را در امور آموزشی ، پرورشی و عمرانی آموزشگاه افزایش دهم؟ قدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده میباشد. فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات:27         مقدمه والدین و معلمان همواره به کمک هم سعی داشته اند روابط جدی و موثری میان خود برقرار کنند، زیرا اکثر والدین و اولیای مدرسه هدف های مشترکی را در قبال ک ن و نوجوانان دنبال می کنند. آنها می خواهند به نوجوانان کمک کنند تا افرادی مستقل بار بیایند، از تعلیم و تربیت صحیح برخوردار شوند، انسان های بی تفاوتی در جامعه نباشند و از نظر اخلا قی احساس مسوولیت کنند. پس چرا خانه و مدرسه نتوانسته اند به طور موفقیتآمیزی با هم همکاری کنند و به این هدف های والا ی انسانی برسند؟ داشتن معلمان با کفایت، تدریس اصولی، ارتباط صحیح با خانه، برگزاری جلسات مشاوره با اولیا و ایجاد فرصت هایی برای والدین به منظور آشنایی با مشکلا ت و مسائل مدرسه، از جمله انتظارات والدین از یک مدرسه مطلوب است. افزایش ارتباط نزدیک بین خانه و مدرسه فواید فراوانی دارد از جمله اینکه هم والدین و هم معلمان نشان داده اند که احساس احترام متقابل بین خانه و مدرسه، رضایت بیشتری را به وجود میآورد. با این حال گاهی اوقات معلمان و کادر آموزشی مدرسه فراموش می کنند که والدین نیازمند به آنان هستند، چون بعضی از والدین کوششی در امر تحصیل فرزندانشان نمی کنند و کمتر به این موضوع می شند که آیا عملکردشان در قبال وضع تحصیلی فرزندان مناسب است؟ به هنگام ارتباط رو در رو معلمان متناسب با موقعیت عمل می کنند، بنابراین به وجود آوردن احساس مسوولیت اولیه بر عهده مدرسه است. معلمان باید احترام ویژه ای برای اولیا، نظریات آنان و شرکتشان در حل مسائل قائل شوند. یکی از متداول ترین و موثرترین روش ها برای جذب مشارکت والدین در امور مدرسه، توسعه انجمن های اولیا و مربیان در مدارس است. هدف از این کار این است که برای والدین و معلمان موقعیتی فراهم آید تا با یکدیگر ملا قات کرده و درباره مسائل تبادل نظر کنند. بنابراین معلمان می توانند کمک کنند تا جلسه انجمن اولیا و مربیان برای والدین ارزشمند و مفید باشد. به منظور، تسهیل مشارکت فعال و گسترده اولیا مدیر آموزشگاه باید امکان حضور تمام معلمان را فراهم نماید و مطمئن شود که همه اعضا از هدف کلی جلسه برداشت مشترکی دارند معلمان و کادر آموزشی مدارس باید برای برگزاری جلسه آمادگی لا زم را داشته باشند و مسائل مورد بحث را تعیین کنند و فضای جلسه را به گونه ای مهیا سازند که اولیا احساس راحتی کامل نمایند، زیرا نقش انجمن به خصوص در حل و فصل مسائل تربیتی و آموزشی دانشآموزان حائز اهمیت است. بنابراین معلمان باید پیشینه گردآوری شده درباره یک کودک را به دقت مرور کنند و کارنامه ای از نتایج فعالیت های شاگرد را به اولیا ارائه دهند. روش های مشارکت والدین در مسائل مدرسه نباید به گونه ای برنامه ریزی شود که فقط اولیا جواب گوی نیازهای مدرسه باشند بدون آن که نیازهای والدین در نظر گرفته شود. به منظور رفع این مشکل و برای پاسخگویی بیشتر به نیازهای اولیای علا قه مند به شرکت اولیا در جلساتی با حضور مسوولا ن مدرسه که در امور آموزشی ک ن موثر است، شرکت در برنامه های آموزشی که برای اولیا ارائه می شود و نیز همکاری در حل مسائل شخصی
با
اقدام پژوهی فعال سازی انجمن اولیاء و مربیان
اختصاصی از فایلکو فایل اقدام پژوهی فعال سازی انجمن اولیاء و مربیان با و پر سرعت .
فایل اقدام پژوهی فعال سازی انجمن اولیاء و مربیان
فایل اقدام پژوهی فعال سازی انجمن اولیاء و مربیان اقدام پژوهی چگونه توانستم با فعال سازی انجمن اولیاء و مربیان مشارکت اولیاء را در امور آموزشی ، پرورشی و عمرانی آموزشگاه افزایش دهم؟قدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده میباشد. فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات:27    مقدمهوالدین و معلمان همواره به کمک هم سعی داشته اند روابط جدی و موثری میان خود برقرار کنند، زیرا اکثر والدین و اولیای مدرسه هدف های مشترکی را در قبال ک ن و نوجوانان دنبال می کنند. آنها می خواهند به نوجوانان کمک کنند تا افرادی مستقل بار بیایند، از تعلیم و تربیت صحیح برخوردار شوند، انسان های بی تفاوتی در جامعه نباشند و از نظر اخلا قی احساس مسوولیت کنند. پس چرا خانه و مدرسه نتوانسته اند به طور موفقیتآمیزی با هم همکاری کنند و به این هدف های والا ی انسانی برسند؟ داشتن معلمان با کفایت، تدریس اصولی، ارتباط صحیح با خانه، برگزاری جلسات مشاوره با اولیا و ایجاد فرصت هایی برای والدین به منظور آشنایی با مشکلا ت و مسائل مدرسه، از جمله انتظارات والدین از یک مدرسه مطلوب است.افزایش ارتباط نزدیک بین خانه و مدرسه فواید فراوانی دارد از جمله اینکه هم والدین و هم معلمان نشان داده اند که احساس احترام متقابل بین خانه و مدرسه، رضایت بیشتری را به وجود میآورد. با این حال گاهی اوقات معلمان و کادر آموزشی مدرسه فراموش می کنند که والدین نیازمند به آنان هستند، چون بعضی از والدین کوششی در امر تحصیل فرزندانشان نمی کنند و کمتر به این موضوع می شند که آیا عملکردشان در قبال وضع تحصیلی فرزندان مناسب است؟به هنگام ارتباط رو در رو معلمان متناسب با موقعیت عمل می کنند، بنابراین به وجود آوردن احساس مسوولیت اولیه بر عهده مدرسه است. معلمان باید احترام ویژه ای برای اولیا، نظریات آنان و شرکتشان در حل مسائل قائل شوند. یکی از متداول ترین و موثرترین روش ها برای جذب مشارکت والدین در امور مدرسه، توسعه انجمن های اولیا و مربیان در مدارس است. هدف از این کار این است که برای والدین و معلمان موقعیتی فراهم آید تا با یکدیگر ملا قات کرده و درباره مسائل تبادل نظر کنند. بنابراین معلمان می توانند کمک کنند تا جلسه انجمن اولیا و مربیان برای والدین ارزشمند و مفید باشد. به منظور، تسهیل مشارکت فعال و گسترده اولیا مدیر آموزشگاه باید امکان حضور تمام معلمان را فراهم نماید و مطمئن شود که همه اعضا از هدف کلی جلسه برداشت مشترکی دارند معلمان و کادر آموزشی مدارس باید برای برگزاری جلسه آمادگی لا زم را داشته باشند و مسائل مورد بحث را تعیین کنند و فضای جلسه را به گونه ای مهیا سازند که اولیا احساس راحتی کامل نمایند، زیرا نقش انجمن به خصوص در حل و فصل مسائل تربیتی و آموزشی دانشآموزان حائز اهمیت است. بنابراین معلمان باید پیشینه گردآوری شده درباره یک کودک را به دقت مرور کنند و کارنامه ای از نتایج فعالیت های شاگرد را به اولیا ارائه دهند. روش های مشارکت والدین در مسائل مدرسه نباید به گونه ای برنامه ریزی شود که فقط اولیا جواب گوی نیازهای مدرسه باشند بدون آن که نیازهای والدین در نظر گرفته شود. به منظور رفع این مشکل و برای پاسخگویی بیشتر به نیازهای اولیای علا قه مند به شرکت اولیا در جلساتی با حضور مسوولا ن مدرسه که در امور آموزشی ک ن موثر است، شرکت در برنامه های آموزشی که برای اولیا ارائه می شود و نیز همکاری در حل مسائل شخصی
با
فایل اقدام پژوهی فعال سازی انجمن اولیاء و مربیان
برگزاری جلسه انجمن اولیا و مربیان دبیرستان رضوان جلسه انجمن اولیا و مربیان با حضوراعضای اصلی ساعت 10 صبح امروزدر دفتر آموزشگاه برگزار گردید. در ابتدای جلسه مدیر مدرسه پیرامون مسائل جاری در یکماه گذشته مطالبی را مطرح و اعضائ را ارهای خود را ارایه دادند.ومصوبات ذیل تصویب شد. 1) تشویق و ترغیب دانش آموزان و خانواده ایشان برهمکاری و همیاری و تعامل بیشتر با مدرسه خاصه در عرصه کمک های مالی و آموزشی و فرهنگی. 2) فراهم نمودن شرایط مناسب برای برگزاری شایسته آزمون پیشرفت تحصیلی 3)تدوام ارتباط تنگاتنک با ناحیه و اداره نوسازی مدارس استان جهت تسهیل درتعمیر وراه اندازی سیستم گرمایشی شوفاژ مدرسه تا 10 روز آینده ، و بهرمندی از توان صد در صدی. لازم بذکر است سیستم شوفاژ مدرسه فعلا با ظرفیت 20 درصدی فعال است و با پیگیرهای مجدانه اعضای انجمن طی 9 ماه گذشته، قراراست در هفته آینده بصورت کامل راه اندازی شود. 4)دعوت از اولیا دانش آموزانی که نسبت به درس بی انگیزه اند و عملکرد درسی آنان ضعیف است بمدرسه و دادن مشاوره تحصیلی به آنها 5)همکاری با ادارات و سازمانهای تی و خصوصی و جذب کمک های افراد خیرتوسط اعضای انجمن برای تسهیل در امور عمرانی مدرسه که مقدمات آن فراهم گردیده است. قائم مقام رییس علوم پزشکی مشهد در حوزه مشارکت های اجتماعی، سازمان های مردم نهاد و خیران سلامت از برنامه ریزی برای راه اندازی انجمن پزشکان خیر استان اسان رضوی خبر داد. جلسه انجمن اولیاء ومربیان دبستان شهیدسیدجواد باحضوریکصدنفرازاولیاءمحترم دانش اموزان برگذارگردید که برنامه پس از تلاوت ایات وحی توسط یکی ازدانش اموزان اقای شهباز احسانی مدیرمحترم دبستان صحبتهای در باره کارها وفعالیتهای گذشته وآتی دبستان نمودند وسپس اقای احسانی مدیراموزشگاه ، اقای محمدخان احمدی معاون اموزشی ،اقای سیدسلیمان . در روز دوشنبه 9/2 ساعت 9/30در خانه دبستان شهید بیطرفان اولین مجمع عمومی اولیا ومربیان با دعوت وحضور اولیای گرامی برگزار گردید .در این برنامه ظبق سنوات گذشته سفره پر فیض حضرت رقیه هم برای تبرک وتیمم جلسه انداخته شد.این جلسه با تلاوت قران وخوش امد گوی توسط مدیریت دبستان اغاز ودر ادامه خانم احمدی زیارت عاشورا را خواندندوتعزیه خوانی طفل . عضویت در انجمن مطالعات برنامه درسی ایران انجمن برنامه ریزی درسی ایران، با مشارکت تعدادی از متخصصان و خبرگان علمی به منظور گسترش ، پیشبرد و ارتقای علم برنامه درسی، توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص مربوط در عرصه های نظر و عمل، بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه برنامه ریزی درسی در سطح کشور تشکیل گردیده است. انجمن، موسسه ای غیر انتفاعی است و در زمینه های علمی و پژوهشی فعالیت می کند. مرکز انجمن در شهر تهران به نشانی نشانی خیابان کریم خان- نبش خیابان عضدی- ساختمان علامه طباطبایی- طبقه دوم- اتاق 202 میباشد. جهت عضویت در این انجمن علمی کلیک نمایید انتخابات انجمن بیهوشی تهران هم انجام شد. از بین 12 ک دای هیات مدیره (به ترتیب آرا) آقایان سلیمی و قیامت (127 رای)، (95 رای)، هاشمیان و جعفرزاده (81 رای)، سوادکوهی (75 رای) و صادقی (70 رای) برگزیده شدند؛ بازرسی این دوره را هم آقای حاج قاسم علی عهده دار خواهند بود. ضمن آرزوی موفقیت برای این اساتید بزرگوار، امیدوارم شور و حال مشارکت در برنامه های ع. ۲۵ انجمن اولیاء ومربیان مدارس کهگیلویه وبویراحمد به عنوان انجمن برتر کشور انتخاب شدند. ایجاد زمینه مناسب جهت تشکیل مجمع عمومی فعّال و برگزاری انتخابات انجمن علمی در دوره بعد برنامه‏ریزی برای فعالیت‏های ادواری و سالانه انجمن جذب دانشجویان علاقمند و خلاق و ایجاد انگیزه و رغبت نسبت به فعالیت‏های علمی- پژوهشی در میان کلیه دانشجویان نهادینه فعالیت های خودجوش و فعالیت های فوق برنامه علمی دانشجویان در جهت ایجاد جو بان. تقی عجم حاجی محمدی کارشناس مسئول انجمن اولیا مربیان آموزش و پرورش منطقه زواره به مناسبت هفته پیوند خانه و مدرسه اعلام کرد این هفته با شعار همدلی و همزبانی اولیا و مربیان رشد و بالندگی دانش آموزان برگزار می گردد. وی افزود کمک اولیا دیگر از ح سنتی کمک مالی خارج و به سمت رفع مشکلات دانش آموزان تغییر مسیر داده است وی توجه به آموزش خانوا. اردوی به یاد ماندنی تفریحی انجمن ادبی آوای ارغنون به شهر گنبدهای فیروزه ای اصفهان در تاریخ 1394/5/7 برگزار شد. این سفر به یادماندنی با مشارکت اداره فرهنگ و ارشاد ی شهرستان و انجمن ادبی آوای ارغنون با حضور کلیه اعضای انجمن انجام شد. 1- مهمترین راه های مشارکت اولیای دانش آموزان در قلمرو آموزش و تدریس به ترتیب درجه اهمیت عبارتند از: - همکاری در ایجاد هماهنگی بین فعالیت های آموزشی و پرورشی مدرسه و خانواده
- شرکت در جلسات مشترک با معلمان برای بهبود فعالیت های مدارس
- مساعدت در شناسایی مشاغل و هدایت تحصیلی و شغلی فراگیران
- مساعدت در شناسایی نیازهای آموزشی و پ. رئیس اداره توسعه انجمن اولیا و مربیان از اجرای آزمایشی سامانه سپند برای ساماندهی بهتر سرویس مدارس خبر داد. پانزدهم اردیبهشت: انسان به دست خود سرنوشت خود را می سازد. او با نیروی عشق و آگاهی و شه کلید همه موفقیت ها را در دست دارد و با انتخاب صحیح به اوج می رسد. انجمن نیکوتینی های گمنام تمایل به بهبودی و احساس تعلق و امنیت را در وجودم زنده کرد. از شرکت در اولین جلسه تاکنون لغزش نکرده ام. وقتی برای اولین بار شعار به جلسات بر گردید را خواندم به خو. در ح کلی ما سه نوع انجمن داریم که در مدارس تشکیل می شوند: 1- انجمن اولیا و مربیان: موضوع مشترک میان خانه و مدرسه و یا اولیا و مربیان کودک و نوجوان است. هر دو می خواهند او را به صورت انسانی آموزش دیده و پرورش یافته وارد زندگی اجتماعی سازند. یکی از مهم ترین انجمن هایی که در مدارس تشکیل می شوند و باید برای آن اهمیت زیادی قائل شد انجمن اولیا . با توجه به شرایط به وجود آمده در کلاس طی ده روز گذشته، بر آن شدم که دومین جلسه ی ملاقات با اولیا را زودتر از موعد پیش بینی شده برگزار کنم. بدون شک، در تعامل بین اولیا و کادر آموزشی مدرسه، نتایج بهتری حاصل خواهد شد. جلسه ی انجمن اولیا و مربیان دومین جلسه دیدار با اولیای دانش آموزان ششم(1) درساعت ... 4عصر ..روز....دوشنبه 28/7/93.. درمحل کلاس ششم(1) با حضور معلم و اولیا دانش آموزان این کلاس برگزار گردید . جلسه با ذکر صلوات آغاز گردید و در ابتدا خانم نژاد اکبری در مورد انجمن اولیا و مربیان توضیحاتی دادند سپس موضوعات زیر مورد بحث وبررسی قرار گرفت :
- بررسی مشکلات ناشی از نادیده گرفتن تکالیف منزل توسط دانش آموزان از ابتدای سال تحصیلی - بازخوردهای ناشی از کم کاری دانش آموزان و ثبت مشاهدات منجر به ارزشی توصیفی.
- نقش اولیا در نظارت بر فرآیندِ انجام تکالیف دانش آموزان. - توجه ی ویژه به اخلاق و فعالیتهای پرورشی دانش آموزان در راستای طرح های آموزش و پرورش. - نزدیک شدن به ایام شهادت آقا حسین(ع) و توجه به ترکیب مفهوم عزاداری و وظایف دانش آموزی - توجه ی ویژه ی اولیا به تربیتِ زبانِ دانش آموزانشان.
جلسه ی انجمن اولیا و مربیان انتخاب اعضای شورای انجمن اولیا و مربیان در 3 هزار و 200 مدرسهبه گزارش تیزلند، به نقل از خبرگزاری ایلنا، عبدالرضا فولادوند، ششمین دوره انتخابات شورای انجمن اولیا و مربیان شهرستان های استان تهران که درسالن همایش های ولایت این اداره کل برگزار شد، اظهارکرد: روند انتخاب اعضای شورای انجمن اولیا و مربیان در 3 هزار و 200 مدرسه . پس از شمارش آراء افراد زیر به ترتیب به عنوان اعضای اصلی و علی البدل انجمن اولیاء و مربیان دبیرستان شهید مطهری شفت در سال تحصیلی 94-93 برگزیده شدند. 1-سیمین شفیقی2-هیبت اله شفاعتی 3-رمضان عادلی 4-ف ی رفیعی 5-سیده طاهره حجتی 6-مدینه بوطالبی 7-محسن صالحی مهرداد حسنی گفت: تدوین کوتاه «مشق شیدا» را به پایان رساندم، اما مدتی است نامه خوبی دارم که نهاد های زیادی علاقه داشتند در ساخت آن مشارکت کنند اما گزینه اول من خانه ام انجمن سینمای جوانان ایران است. در روز دوشنبه مورخ 93/7/28 جلسه انجمن اولیاء و مربیان در هفته بهداشت روان در آموزشگاه شهید مطهری با حضور قاضی دادگستری جناب آقای حجت الإسلام صدیقی برگزار گردید. در این جلسه پیرامون مسائل تعلیم و تربیت و نحوه ی ارتباط با دانش آموزان به ایراد سخنرانی پرداخته شد. سرگروه آموزشی مشاوره دوم آبان: به سمت ماه سفر کن. حتی اگر خطا بروی، بر ستارگان خواهی نشست. در گذشته از این توهم رنج می بردم که اعتیاد من شدیدتر از دیگران است. زندگی بدون مصرف نیکوتین برایم هیچ معنایی نداشت. وقتی به انجمن نیکوتینی های گمنام پیوستم از شنیدن مشارکت ها حیرت زده بودم. در مشارکت ها می شنیدم اعضا بدون مصرف نیکوتین از زندگی لذت می برند. مشارکت عضو. امروز اعضای محترم انجمن :جناب آقای صالحان رئیس انجمن وخانم های محترمه :نوروزی،بیکیان،طهماسبی،مریم محمدی با شیرینی وگلدان گل در مدرسه حضور یافتند وبه آموزگاران آموزشگاه روز معلم را تبریک گفتند از انجمن اولیاء کمال تشکرراداریم. رئیس انجمن اولیا و مربیان اداره کل آموزش و پرورش خوزستان از اجباری بودن تهیه لباس فرم مدارس دانش آموزان خبرداد. « مشارکت های مردمی» یکی از عبارتهایی است که امروزه در آموزش و پرورش رایج شده و منظور از آن شیوه هایی است که به وسیله ی آن ها مردم با استفاده از توانایی های خود ، خدمات کمی و کیفی به آموزش و پرورش ارائه می دهند. از آنجا که منابع تی برای امر مهم آموزش و پرورش محدود و جمعیت جوان کشور رو به افزایش است ، ضرورت استفاده از مشارکت های مردمی بیش از گذشته احساس می شود.متولیان آموزش و پرورش در سطح کلان برآن شده اند ، ضمن نهادینه مشارکت های مردمی و برنامه ریزی جهت جلب و جذب این مشارکت ها ، بخشی از نیازمندی های آموزشی و پرورشی را تأمین کنند. بدون تردید ، این مهم می تواند با استفاده از قابلیت های گوناگون خانواده ها عینیت یابد. تجربه ی کشورهای موفق در آموزش و پرورش گواه این ادعا است که مشارکت اولیاء در ارائه ی خدمات آموزشی و پرورشی به مدرسه ها ، همواره با اثربخشی چشمگیر، ثبات برنامه ریزی و موفقیت همراه بوده است. اهمیت موضوع: مشارکت واقعی و جدی قشرهای متفاوت مردم در اداره ی امور جامعه و بیش از هر جا در آموزش و پرورش و در سنگر مدرسه معنای درست خود را پیدا می مند. این مشارکت در صورتی تحقق می یابد که بهترین روابط ، یعنی حسن تفاهم ، اعتماد ، همدلی ، هم شی و صمیمیت میان اولیاء و مربیان برقرار باشد. موانع و کاستی ها: بقیه در ادامه مطلب. « مشارکت های مردمی» یکی از عبارتهایی است که امروزه در آموزش و پرورش رایج شده و منظور از آن شیوه هایی است که به وسیله ی آن ها مردم با استفاده از توانایی های خود ، خدمات کمی و کیفی به آموزش و پرورش ارائه می دهند. از آنجا که منابع تی برای امر مهم آموزش و پرورش محدود و جمعیت جوان کشور رو به افزایش است ، ضرورت استفاده از مشارکت های مردمی بیش از گذشته احساس می شود.متولیان آموزش و پرورش در سطح کلان برآن شده اند ، ضمن نهادینه مشارکت های مردمی و برنامه ریزی جهت جلب و جذب این مشارکت ها ، بخشی از نیازمندی های آموزشی و پرورشی را تأمین کنند. بدون تردید ، این مهم می تواند با استفاده از قابلیت های گوناگون خانواده ها عینیت یابد. تجربه ی کشورهای موفق در آموزش و پرورش گواه این ادعا است که مشارکت اولیاء در ارائه ی خدمات آموزشی و پرورشی به مدرسه ها ، همواره با اثربخشی چشمگیر، ثبات برنامه ریزی و موفقیت همراه بوده است. اهمیت موضوع: مشارکت واقعی و جدی قشرهای متفاوت مردم در اداره ی امور جامعه و بیش از هر جا در آموزش و پرورش و در سنگر مدرسه معنای درست خود را پیدا می مند. این مشارکت در صورتی تحقق می یابد که بهترین روابط ، یعنی حسن تفاهم ، اعتماد ، همدلی ، هم شی و صمیمیت میان اولیاء و مربیان برقرار باشد. موانع و کاستی ها: بقیه در ادامه مطلب. ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﭘﻠﯿﺲ ﺟﻠﻮﺷﻮ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ ﺍﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﮐﯽ
ﺑﺎﺷﻦ؟؟؟؟
ﺳﺮﺷﻮ ﻣﺜﻞ ﻣﺮﺩ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻮ ﮔﻔﺖ .....
.
.
.
.
ﺍﯾﻦ ﺑﯿﮋﻥ ﺭﻓﯿﻘﻤﻪ
ﺯﯾﺮ ﺍﺑﺮﻭﻫﺎﺷﻮ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ
ﯾﮏ ﮐﻤﻢ ﻣﻮﻫﺎﺷﻮ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮﺩﻩ
انجمن تک سایتانجمن تک سایتانجمن تک سایتانجمن تک سایتانجمن تک سایتانجمن تک سایت
میگن تو قطب کلن آفتاب غروب نمیکنه
فکر کنم به جای اذان همش ربنای دم افطار رو اونجا پخش میکنن انجمن تک سایتانجمن تک سایتانجمن تک سایتانجمن تک سایتانجمن تک سایتانجمن تک سایتانجمن تک سایتانجمن تک سایتانجمن تک سایتانجمن تک سایت : ﺍﮔﻪ ﻧﺼﻔﻪ ﺍﯾﻦ پسرایی که ب ﺭﻓﺘﻦ ﺍﺣﯿﺎ ﺣﺎﺟﺖ ﺑﮕﯿﺮﻥ ،
ﺳﺎﻝ ﺩﯾﮕﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﻥ شوهر ﻭ ﺑﭽﻪ ﺩﺍﺭﯾﻢ
:
انجمن تک سایتانجمن تک سایتانجمن تک سایتانجمن تک سایتانجمن تک سایتانجمن تک سایت
ﺩﻭ ﺭﻭﺯﻩ ﺣﺲ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺑﻬﻢ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩ !!!!

ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻮ ﺍﯾﻦ ﺷﺒﺎﯼ ﻋﺰﯾﺰ

ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﻨﻮ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﺧﻮﺍﺳﺘﻦ ! انجمن تک سایتانجمن تک سایتانجمن تک سایتانجمن تک سایتانجمن تک سایتانجمن تک سایت یه ساختن توش یکی میمیره، یکی کور میشه، یکی سرطان میگیره....بعد اسمشو گذاشتن "شاید برای شما هم اتفاق بیفتد"
خو برا عمت اتفاق بیفتد کصاااافطططط!! اختصاصی از هایدی اقدام پژوهی چگونه توانستم سواد و سطح آگاهی والدین را در جلسات انجمن اولیاء و مربیان بالا ببرم ؟ با و پر سرعت .
اقدام پژوهی چگونه توانستم سواد و سطح آگاهی والدین را در جلسات انجمن اولیاء و مربیان بالا ببرم ؟
اقدام پژوهی چگونه توانستم سواد و سطح آگاهی والدین را در جلسات انجمن اولیاء و مربیان بالا ببرم ؟ اقدام پژوهی چگونه توانستم سواد و سطح آگاهی والدین  را در جلسات انجمن اولیاء و مربیان بالا ببرم ؟بافرمت ورد وقابل ویرایش در27صفحهاقدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد و توسط مدیر سایت طراحی گردیده است. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده میباشد چکیدهبی تردید انجمن های اولیا و مربیان به عنوان قدیمی ترین نهاد مشارکتی در آموزش و پرورش می باشند که «به منظور تقویت همکاری و مشارکت اولیای دانش آموزان برای کمک به ارتقای کیفیت فعالیت های آموزشی و پرورشی و گسترش ارتباط در کانون مقدس خانه و آموزشگاه، تلاش می نماید»؛ وانگهی تعلیم و تربیت در نظام از جمله مهم ترین و اساسی ترین نهادهای کشور است که جایگاه اعتقادی و آرمانی آن، اهمیت آن را مضاعف می سازد. و برای تحقق اه نظام تعلیم و تربیت، علاوه بر دستگاه آموزش و پرورش، پدران و مادران ( اولیا ) نیز مسولیت مشترک دارند. سازمان یونسکو توصیه می کند : «باید راهبردهایی به وجود آید که بتوان خانواده ها را در امر آموزش فرزندان خود مشارکت داد». و در فصل سوم قانون اه و وظایف وزارت آموزش و پرورش، ذیل عنوان اصول و مبانی و خط مشی کلی آموزش و پرورش ماده هفتم آمده است که «به منظور تعمیم و توسعه آموزش و پرورش در کشور، زمینه های جلب مشارکت اولیاء در امر آموزش و پرورش از هر طریق ممکن فراهم آید». به این تربیت، زمینه های لازم و مناسب برای همکاری هر چه بیش تر بین اولیا و آموزش و پرورش مهیا گردیده است، و حتی با توجه به اهمیت و حساسیت فوق العاده موضوع، یکی از وظایف آموزش و پرورش استمداد از اولیا در تعلیم و تربیت تعیین گردیده است، به نحوی که در ماده 26 قانون فوق به این امر مهم عنایت شده است: «ارتباط مستمر با اولیای دانش آموزان و استمداد از آن ها در تعلیم و تربیت با توجه به نقش عظیم خانواده در این امر خطیر». با توجه به آنچه گفته شد در سال تحصیلی اخیر وقتی متوجه گردیدم ارتباط اولیاء با آموزشگاه کم شده و نسبت به شرکت در جلسات انجمن احساس مسئولیت کمتری می کنند تصمیم گرفتم با فعال سازی انجمن و ایجاد انگیزه در بین اولیاء این مشکل را برطرف نموده و در جهت همکاری بیشتر اولیاء در امور آموزشگاه سهم خود را ایفا نمایم. مقدمه « مشارکت های اولیاء» یکی از عبارتهایی است که امروزه در آموزش و پرورش رایج شده و منظور از آن شیوه هایی است که به وسیله ی آن ها اولیاء با استفاده از توانایی های خود ، خدمات کمی و کیفی به آموزش و پرورش ارائه می دهند. از آنجا که منابع تی برای امر مهم آموزش و پرورش محدود و جمعیت جوان کشور رو به افزایش است ، ضرورت استفاده از مشارکت های اولیاءی بیش از گذشته احساس        می شود.متولیان آموزش و پرورش در سطح کلان برآن شده اند ، ضمن نهادینه مشارکت ها و برنامه ریزی جهت جلب و جذب این مشارکت ها ، بخشی از نیازمندی های آموزشی و پرورشی را تأمین کنند. بدون تردید ، این مهم می تواند با استفاده از قابلیت های گوناگون خانواده ها عینیت یابد. تجربه ی کشورهای موفق در آموزش و پرورش گواه این ادعا است که مشارکت اولیاء در ارائه ی خدمات آموزشی و پرورشی به آموزشگاه ها ، همواره با اثربخشی چشمگیر، ثبات برنامه ریزی و موفقیت همراه بوده است.تحقیقات نشان می دهد پیشرفت تحصیلی دانش آموزانی که والدین آنها افرادی آگاه و آموزش دیده اند، بیشتر است. در واقع آموزش والدین در مورد مسائل تربیتی، موجب می شود آنها محیط مناسب تری برای رشد و شکوفایی استعدادهای بالقوّه فرزندان خود فراهم کنند و این امر، پیشرفت افراد خانواده و جامعه را در پی خواهد داشت. مدیران و مربیان تربیتی، کلاس هایی با موضوع چگونگی رفتار دانش آموزان با خانواده برگزار می کنند. در این کلاس ها، رفتار هرچه بهتر و صحیح تر دانش آموزان در خانواده به آنها آموزش داده می شود. در صورتی که این کلاس ها، با کلاس هایی که برای آموزش خانواده ها و والدین ب ا می شود در ارتباط باشد، تأثیرات بیشتری بر جای می گذارد و در طول دوران تحصیل، می توان اثرات مثبت این حرکت آموزشی را به خوبی مشاهده کرد. با توجه به اهمیت جلسات انجمن اولیا و مربیان بنده به عنوان مدیر آموزشگاه در سال تحصیلی اخیر تصمیم گرفتم این جلسات را پربار سازم.
با
اقدام پژوهی چگونه توانستم سواد و سطح آگاهی والدین را در جلسات انجمن اولیاء و مربیان بالا ببرم ؟
با تصمیم وزارت ورزش و جوانان رشته های رزمی "جوجیتسو jjif"، "کیک بو ینگ واکو" و "ساواته" به فدراسیون انجمنهای ورزشی منتقل شدند. به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشی، در نامه انتقال این 3 رشته به فدراسیون انجمن های ورزشی که به امضای سجادی، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای رسیده آمده است: "با عنایت به ضرورت سامان. نگاهی به اهمیت ارتباط بین اولیا و مربیان دانش آموزـ سر می زنید؟
- فکر نکنم لازم باشد خیلی مزاحم شما شوم.
- چرا این فکر را می کنید؟
- پسر من جزو دانش آموزان ممتاز مدرسه شما است!...
شما چطور؟ یعنی شما هم جزو پدر مادرهایی هستید که فکر می کنند چون فرزندشان جزو شاگردهای ممتاز است ومی ندارد به مدرسه سر بزنند و این کار تنها برای انی است که بچه هایشان مشکل درسی دارند. اگر این طور فکر می کنید سخت در اشتباه هستید و بهتر است در آستانه روز پیوند اولیا و مربیان این تصورتان را تغییر دهید!
همکاری خانه و مدرسه در تعلیم و تربیت دانش آموزان به وسیله انجمن اولیا و مربیان به مرحله ظهور می رسد. به گزارش روابط کتابخانه عمومی کبیر کردکوی سومین جلسه انجمن خیرین روز مورخه17/4/93 در منزل محترم شهرستان با محوریت معرفی اعضای هیات مدیره برگزار گردید. سید حسام بنی فاطمه عضو هیات مدیره انجمن خیرین ، ضمن قبولی طاعات و عبادات به همه حاضرین ادامه دادند انجمن خیرین کتابخانه ساز میتواند کمک های در خور شایسته ای به فرهنگ عمومی و همچنین مو.