فرهنگی و اجتماعی

به نقل از خبرگزاریها در مورد فرهنگی و اجتماعی : به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 16، بسیاری از رویدادهای فرهنگی مانند تشکیل جلسات امر به معروف و نهی از منکر، ایجاد بستر مناسب برای ورزش های گروهی جوانان، برگزاری مراسم تجلیل و تکریم از اقشار مختلف جامعه در مناسبت های ملی و مذهبی، فرهنگ سازی سالم در زمینه های مختلف رعایت حقوق شهروندی و... نتیجه هم شی اعضای شورای فرهنگی ورزشی ناحیه است. جلسات شورای فرهنگی و ورزشی به طور منظم و ماهانه برگزار می شود. مدل برنامه ریزی فرهنگیمحمد تابش تکامل فرهنگی بدون برنامه ریزی فرهنگی، خیالی بیش نیست . برنامه ریزی فرهنگی یعنی تنظیم روندی از پیش طراحی شده در رسیدن به اه مشخص و زمان بندی شده فرهنگی . آنچه وم برنامه ریزی فرهنگی را ضروری می سازد، بهبود کمی و کیفی محصولات فرهنگی یا به اصطلاح، ساخت ارهای فرهنگ سازی جامعه و اصلاح ساختار جامعه می باشد. برنامه ریزی فرهنگی به الگوی فرهنگی وابسته است و مدل فرهنگی نیز تلقی خاصی از معنای فرهنگ، ساز و کار پیدایش و گسترش فرهنگ، تعامل فرهنگ با عوامل هم عرض جامعه، اه فرهنگی و امثال آن می باشد. بنابراین، برنامه ریزی فرهنگی ا امات و ضرورت های خاص خویش را داراست که عبارتند از: -1 ضرورت توجه به فرهنگ و ساماندهی فرهنگی؛-2 ضرورت و مفهوم برنامه ریزی فرهنگی (به عنوان معیار تصمیم گیری فرهنگی)-3 ضرورت مدل فرهنگی برای برنامه ریزی فرهنگی؛-4 ضرورت مدل ی برای برنامه ریزی فرهنگی در نظام ی.برنامه ریزی فرهنگیبرنامه ریزی در واقع فراگرد تعیین هدف،یافتن و ساختن راه وصول به آن تعریف می شود . (رضائیان،1380، 84 ). برنامه ریزی فرهنگی تلاشی برای تغییر آگاهانه در زمینه پیدایش بینش ها ،احساسات ،ارزش ها شه ها،عقاید و سلوک نسبتا پایداری است مطابق با خواست و الگوی ذهنی برنامه ریز است(علی اکبری،1380). روند از پیش طراحی شده در رسیدن به اهد.....http://culture. /post-28.aspx عریف خشونت
معمولاً خشونت با مفهوم پرخاشگری به کار برده می شود و در تعریف پرخاشگری آمده است اعمال خصمانه ای که از روی عمد صورت می گیرد و به افراد و اشیاء آسیب می رساند. در تعریفی دیگر خشونت پدیده جدیدی نیست اما به علت بعد گسترده آن به تازگی مورد بررسی قرار گرفته است و این بررسی ها نشان داده که خشونت در درون خانواده از دو جهت تأثیرگ. به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری و براساس اعلام شفاهی مدیرکل فرهنگی اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری در مصاحبه با شبکه خبر، برنامه «پیشخوان خبر»، ثبت نام وام ضروری بازنشستگان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری به صورت اینترنتی از نیمه دوم امسال آغاز خواهد شد و تلاش می شود مصادف با روز «خانواده و تکریم ب. آراسته خو، محمد( 1374 ). تأمین و رفاه اجتماعی، تهران: انتشارات پیام نور. باری، نورمن( 1380 ). رفاه اجتماعی، ترجمه اکبر میرحسینی، مرتضی نور بخش، تهران: انتشارات سمت. جغتایی، محمد تقی(1387). رفاه اجتماعی ساختار و عملکرد، تهران: علوم بهزیستی و توانبخشی. زاهدی اصل،محمد ( 1381 ). مبانی رفاه اجتماعی، انتشارات علامه طباطبایی. میجلی، جیمز ( 1378 ). رفاه اج. 1- مقدمه متفکران اجتماعی بر این باورند که گسترش رفتارهای فرصت طلبانه مانند ا و فساد مالی به این علت است که شهروندان به اندازه ی کافی برای تراکم و انباشت سرمایه ی اجتماعی سرمایه گذاری نکرده اند.شواهد موجود در طی دو دهه ی اخیر حاکی از فرسایش شدید سرمایه ی اجتماعی، هم در حوزه خانواده و هم جامعه، درکشور است. در واقع می توان روند تغییرات . تعریف خشونت
معمولاً خشونت با مفهوم پرخاشگری به کار برده می شود و در تعریف پرخاشگری آمده است اعمال خصمانه ای که از روی عمد صورت می گیرد و به افراد و اشیاء آسیب می رساند. در تعریفی دیگر خشونت پدیده جدیدی نیست اما به علت بعد گسترده آن به تازگی مورد بررسی قرار گرفته است و این بررسی ها نشان داده که خشونت در درون خانواده از دو جهت تأثیر. در تاریخ 29/08/93اولین جلسه شورای ت تالش با حضور تعدادی از
ون منطقه از جمله تالش در دفتر برگزار گردید، در این
جلسه در خصوص مسائل فرهنگی و اجتماعی و نیز ساماندهی نیروها وبسیج آنان برای مقابله باتهاجم
دشمن در عرصه اعتقادی و فرهنگی تبادل نظر و هم فکری صورت گرفت.
مقدمه : امروزه استعمال یکی از چالش های مهم سلامت عمومی است که همه جوامع با آن روبه رو هستند و یکی از معضلات عمده بهداشتی که گروه های جمعیتی مختلفی را مورد تهدید قرار می دهد .اعتیاد به به عنوان جدی ترین مسأله اجتماعی ایران، وجوه مختلف جامعه شناسی، روان شناسی، حقوقی، و ... دارد. به اعتقاد تحلیل گران اجتماعی، اعتیاد به ، به عنوان یکی از م. واحد سلامت اداره اجتماعی و فرهنگی ناحیه یک با همکاری مدیر مدرسه رس و مدیریت محله شیخ هادی جهت ارتقاء سطح سلامت و آگاهی اعضای کانونهای اجتماعی کلاس آموزشی تغذیه مناسب و اشتباهات رایج در رژیمهای لاغری را در روز یکشنبه مورخ 20/11/92 از ساعت 11 الی12 در دبستان رس برگزار نمودند رضا صالحی ی-معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهردار تهران: تردیدی نیست که سرعت، حجم، عمق، گستره و شدت تحولات فرهنگی و اجتماعی در جامعه ایران غیرقابل تصور است. تهاجم فرهنگی ابزاری در دست دشمن تبادل فرهنگی بر اثر همجواری کشورها با یکدیگر، رفت و آمد ملتها به کشورهای دیگر و مطالعة آداب و رسوم و سنن فرهنگهای دیگر بوجود می آید و باعث می شود هر ملتی به نقاط ضعف و قوت فرهنگ خود آشنا شود و بکوشد تا نقاط مثبت فرهنگهای دیگر را بپذیرد و نقاط منفی فرهنگ خود را اصلاح کند. معمولاً در تبادل فرهنگی باید با. مفهوم «سبک زندگی» از جمله مفاهیم علوم اجتماعی و علم جامعه شناسی و مردم شناسی است که اخیراً و در دهه اخیر بسیار مورد توجه عالمان علوم اجتماعی و مدیران فرهنگی قرار گرفته است؛ سبک زندگی معنایی است که از به هم تنیدگی و پیوند و نظام وارگی و شبکه ای بودن عوامل متعددی که در شیوه های زندگی یا اقلیم های زیستن انسان تأثیر می گذارند، به وجود آ. واحد سلامت اداره اجتماعی و فرهنگی ناحیه یک با همکاری مدیریت محله انقلاب جهت ارتقاء سطح سلامت و آگاهی اعضاء کانون های اجتماعی سلامت محله کلاس آموزشی حجامت و اهدای خون ویژه کانون اهدای خون را در روز شنبه مورخ 14/10/92 از ساعت 8 الی10 در خانه سلامت انقلاب برگزار نمودند .لازم به ذکر است در این کلاس آموزشی در خصوص فواید اهدای خون و تاثیر آن ب. معمولاً خشونت با مفهوم پرخاشگری به کار برده می شود و در تعریف پرخاشگری آمده است اعمال خصمانه ای که از روی عمد صورت می گیرد و به افراد و اشیاء آسیب می رساند. در تعریفی دیگر خشونت پدیده جدیدی نیست اما به علت بعد گسترده آن به تازگی مورد بررسی قرار گرفته است و این بررسی ها نشان داده که خشونت در درون خانواده از دو جهت تأثیرگذار است: شخصی و اجتماعی. در جنبه شخصی، قربانی خشونت آسیب بدنی می بیند، تحقیر می شود. شخص خشونت دیده اگر کودک باشد، تا آ عمر بقایای آثار خشونت با او همراه است.
از بعد اجتماعی نیز خشونتهای خانوادگی نوعی بی اعتمادی نسبت به افراد به وجود می آورد. به طور کلی خشونت پدیده ای است که به مذهب ، به طبقه اجتماعی و سطح سواد کمتر ارتباط دارد. تظاهرات خشونتی با شرایط اجتماعی که روز به روز رو به خشونت می رود، نمود پیدا می کند.
آسیب شناسان و جامعه شناسان اجتماعی عمده اختلافات خانوادگی را حول محور مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ی تقسیم می کنند. بسم الله الرحمن الرحیم سوگند نامه با استعانت از درگاه حضرت حق و با صلوات بر حضرت محمد (ص)و خاندان مطهرش من فارغ حصیل رشته کارشناسی مدیریت امور فرهنگی در پیشگاه خدواند متعال و با ایمان ‏ به راهی که در پیش دارم و‏ در پیشگاه قرآن مجید قسم یاد می کنم که : * حافظ دست آوردهای فرهنگی انقلاب ی ‏ و آرمان مقدس ی عزیز بوده ‏ و فکر ، علم و قلم خود . حسن بنیانیان درگفتگو با رس : مشکل بزرگ، سکولاریزم پنهان در ذهن مدیران فرهنگی است حسن بنیانیان یکی از عناصر فرهنگی و چهره شناخته شده درمدیریتهای کشور است که از او آثار قلمی زیادی در قلمرو فرهنگی کشور به ویژه تهاجم فرهنگی و پاسداشت ازتمدن ی موجود می باشد .او اکنون رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی و پیوست نگاری فرهنگی شورای انقلاب فرهنگی. به مناسبت پنجم شهریور سالروز ولادت حکیم بزرگ ایرانی، زکریای رازی که تحت عنوان روز داروساز نامگذاری شده است، محمد تشکری داروساز شاغل در دفتر اسناد پزشکی تأمین اجتماعی استان گلستان از سوی صدا و سیمای استان و با هماهنگی روابط عمومی مدیریت درمان جهت مصاحبه دعوت و علاوه بر تبلیغ و ترویج فرهنگ مصرف دارو، به شرایط فعلی و تلاشهای سازمان . سوالات درس به درس جامعه شناسی (2)-سوم علوم انسانی سال 1393 سوالات درس اول جامعه شناسی 2 1- مفهوم جهان اجتماعی را با ذکر مثال بیان کنید. 2- آیا پدیده هایی نظیر ز له وخورشید درون جهان اجتماعی قرار می گیرد؟ چگونه؟ 3- کدام کنش اجتماعی در پرتو شناخت ستارگان،به وقوع پیوسته است؟ 4- دو موجود ماوراء طبیعی ذکر نموده وتاثیر آن را بر زندگی اجتماعی انس. اقدام عملی در مقابل تهاجم گسترده فرهنگی دشمن به جای برگزاری جلسات متعدد، راه برون رفت از مشکلات فرهنگی و اجتماعی است. واحد سلامت اداره اجتماعی و فرهنگی ناحیه یک با همکاری کیلینیک ابوریحان و مدیریت محله انقلاب جهت ارتقاء سطح سلامت و آگاهی اعضاء کانون های اجتماعی سلامت محله کلاس آموزشی آ ایمر و فراموشی و اهمیت آن در سالمندان با محوریت ارائه را ارهای پیشگیری از ابتلا به این بیماری از قبیل (گوش دادن به موسیقی سنتی ، حل ج بویژه ج اعداد ،گوش دادن به راد. معاون فرهنگی اجتماعی صادق(ع) با تاکید بر تلاش در راستای عدم مغفول ماندن سازندگی معنوی و فرهنگی در کنار قرارگاه محرومیت ز و سازندگی در مناطق ز له زده از تشکیل قرارگاه فرهنگی اجتماعی در مناطق ز له زده خبر داد. معاون میراث فرهنگی کشور بر ضرورت ارتقاء سطح حفاظتی از میراث فرهنگی با تکیه بر سرمایه های اجتماعی و نهادی تاکید کرد. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان زنجان؛ دبیر شورای فرهنگی و رئیس روابط عمومی این شرکت از آغاز برنامه های غنی سازی اوقات فراغت فرزندان کارکنان خبر داد و گفت: بهره مندی از فرصت ها و استفاده بهینه از اوقات فراغت؛ نیازمند برنامه ریزی و هدف گذاری است که این امر در شورای فرهنگی در حال پیگیری و انجام است... اولین جلسه شورای فرهنگی سال جاری با حضور اعضا و در محل سالن کنفرانس برگزار گردید. حیدری مدیرعامل و رئیس شورا بعد از سلام و خیر مقدم با تاکید بر نام سال به عنوان اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی گفت: باید تلاش کنیم در همه عرصه ها عنصر فرهنگ پررنگ تر شود و به گونه ای فرهنگ سازی شود. در این جلسه برنامه های پیشنهادی سال 93 توسط مسئو. ب قابل توجه دانشجویان عزیز احتراما به پیوست جزوات مقدماتی درس آسیب شناسی فرهنگی و اجتماعی تقدیم به حضور می گردد. بخش اول جزوه بخش دوم جزوه بخش سوم جزوه توجه : قسمت دوم جزوه شامل تغییر نگرش را از انتشارات دریافت کنید.جزء موارد امتحانی می باشد با آرزوی موفقیت و شادکامی محمد افتخاری مفهوم-شناسی-فرهنگ-26.jpg مقدمه طرح موضوع ی فرهنگی از طرف ی نه تنها بیانگر اهمیت فرهنگ و شیوه ی آن در سطح مدیریت کلان اجتماعی است بلکه به نوعی نشان دهنده موضع شفاف و بدون ابهام ایشان در قبال نقش ت در بخش فرهنگ است. از این رو دیگر نباید در بدنه مدیریتی و کارشناسی کشور هنوز بر سر این موضوع که آیا ت در قبال فرهنگ جامعه مسئولیت دارد یا خیر ابهاماتی باقی مانده باشد. ی نظام ج. 1. 1. مدبرانه و شجاعانه موضوع ی فرهنگی کشور را مطرح نمودند و به درستی نیز شورای عالی انقلاب فرهنگی را مسؤول طراحی این نقشه عظیم نمودند. با این حال شاید این سؤال مطرح گردد که چرا در طول چندین سال گذشته نه در شورای عالی انقلاب فرهنگی و نه در هیچ کدام از مراکز فرهنگی کشور اقدامی جدی جهت طراحی الگوی مطلوب نظام فرهنگی کشور انجام نشده است و اگر برخی از موسسات پژوهشی نیز دستاوردی در این زمینه داشته اند مورد توجه اساسی واقع نگردیده است؟ در پاسخ به این سؤال فقط همین نکته کافی است که بعد از گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب ی که البته دارای ماهیت فرهنگی است هنوز بر سر مفهوم و تعریف فرهنگ اجماعی حاصل نگردیده است و البته دور از واقعیت نیست اگر بگوییم بسیاری از مسؤولان و مدیران فرهنگی کشور با بحث چیستی فرهنگ و چگونگی تجلی آن در عرصه جامعه به طور بایسته مرتبط نیستند. چکیده
در این مقاله با مروری بر تاریخچه حسابداری مسئولیتهای اجتماعی ، به توصیف مفهوم آن به عنوان بخشی از دانش حسابداری و اه آن خواهیم پرداخت.
همچنین به مزایا و مشکلات اجرای سیستم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی و معیارهای موجود برای تفکیک هزینه های اجتماعی از هزینه های اقتصادی واحد تجاری و در پایان به دو روش تهیه گزارش اجتماعی ، اشاره خواهیم داشت. ماندگاری و مانایی تمدن ها و فرهنگ ها نتیجه ارتباط و تفاهم متقابل وثمره گفتگو و سازش ملتها و ملیتها است.وضع نامطلوب و جایگاه مبهم و نامعین و نیزآینده پرابهام و هاب آور باستان شناسی و میراث فرهنگی امروز ناشی از گسسته شدن رشته ارتباط با گذشته و تاریخ گذشتگان و عدم تفاهم متقابل است.کشور ما به سبب موقعیت جغرافیایی با هزاران سال تمدن و فرهنگ و نیز تنوع فرهنگی در جغرافیای زیستی خود،یکی از شاخص ترین کشورها در حوزه میراث فرهنگی بشری محسوب می شود. میراث فرهنگی دراصل ارکان تحکیم هویت، ایجاد خلاقیت و خودباوری ملی است.بقای جامعه به بقا و دوام فرهنگی و ارتباط فرهنگی بستگی دارد و این به جز از راه انتقال معارف و ارزش ها و میراث های فرهنگی به نسل جدید، میسور نیست.طبیعت زندگی افراد انسانی از نظر اختلاف سنّی و ظهور نسلی بعد از پایان نسل دیگر عملکرد انتقال میراث فرهنگی را یک ضرورت اجتماعی برای استمرار بافت جامعه، حتمیّت میبخشد. مساله قدمت برای مطالعه گذشته بسیار با اهمیت است زیرا این عنصر ضمن اینکه موفقیت اثر در تاریخ تعیین کرده واطلاعات با ارزشی را ارائه می نماید حس خاصی را در مشاهده برمی انگیزاند. بی شک گذشته نقش مهمی درزندگی روانی انسان ها ایفا می کند.بسیاری از رویکردهای عاطفی به گذشته ناشی از قدمت به ارث رسیده در اشیاء تاریخها می باشد. (قدیمی ترین مدرسه دخترانه رشت «فروغ»شماره ثبت ملی 24379 کراپ شده - مدرسه فروغ رشت چکیده : مقوله فرهنگ ، توسعه و مدیریت فرهنگی یکی از موضوعاتی است که امروزه توجه بسیاری از شه وران ، صاحب نظران و دست اندرکاران عرصه فرهنگ و مدیریت را به خود جلب نموده است . به گونه ای که هر روز شاهد راه اندازی رشته های مختلف ی با این عناوین در اقصی نقاط دنیا وکشور عزیزمان ایران ی هستیم و با توجه به این که هم مدیران اجرائی ما و هم دست اند. حذف ا ام مراجعه بیمه شدگان برای دریافت دفترچه درمانی به شعب خاص، تقسیط پرداخت حق بیمه دوران سربازی، افزایش خدمات بیمه ای ارتز و پروتز، بازنشستگی متقاضیان با سابقه زیر ۱۰ سال، پرداخت ۵ درصد مانده افزایش حقوق مستمری بگیران در ماه آینده و استخدام ۱۰۶ نفر در تامین اجتماعی استان، مهم ترین خبرهای خوش مطرح شده در نشست خبری مشترک مدیر کل . حذف ا ام مراجعه بیمه شدگان برای دریافت دفترچه درمانی به شعب خاص، تقسیط پرداخت حق بیمه دوران سربازی، افزایش خدمات بیمه ای ارتز و پروتز، بازنشستگی متقاضیان با سابقه زیر ۱۰ سال، پرداخت ۵ درصد مانده افزایش حقوق مستمری بگیران در ماه آینده و استخدام ۱۰۶ نفر در تامین اجتماعی استان، مهم ترین خبرهای خوش مطرح شده در نشست خبری مشترک مدیر کل . فرماندار : آثار باستانی و تاریخی یک منطقه بعنوان هویت و شناسنامه ، نشانگر فرهنگ و تمدن مردم آن منطقه می باشند. به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی جلسه انجمن میراث فرهنگی شهرستان خوی به ریاست فرماندار و با حضور روسای ادرات میراث فرهنگی ، آموزش و پرورش ، ارشاد ی ، شهرداری و رئیس شورای ی شهرستان برگزار گردید . در این جلسه سیوانی فرماندار شهرستان خوی با تأکید بر وم توجه جدی و مسئولانه به آثار باستانی و تاریخی شهرستان خوی اظهار داشت : آثار باستانی و تاریخی یک منطقه بعنوان هویت و شناسنامه ، نشانگر فرهنگ و تمدن مردم آن منطقه می باشند و باید با نگاه دلسوزانه و مسئولانه در حفظ و نگهداری این آثار تلاش نمائیم . وی همچنین ت یب و از بین بردن آثار تاریخی و پیشینه تاریخی یک منطقه را از نظر اجتماعی و فرهنگی برای آن منطقه بسیار مضرر دانسته و تصریح کرد : از بین بردن پیشینه تاریخی باعث منفک شدن مردم از گذشته خود و ایجاد سردرگمی فرهنگی و اجتماعی در جامعه و همچنین ایجاد آسیب های جبران ناپذیری بر پیکره جامعه خواهد شد . شایان ذکر است : انجمن های میراث فرهنگی نهادی است، ملی- فرهنگی و غیر انتفاعی،وابسته به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که بر حسب ضرورت و تشخیص سازمان در مراکز استانها، شهرستانها، بخشها و روستاها یا برای موزه ها و آثار تاریخی با هدف جلب حمایت مادی و معنوی مردم و مشارکت همه جانبه عموم مردم در زمینه پژوهش، حفظ، احیاء معرفی و آموزش میراث فرهنگی کشور تشکیل می شود. عضو کمیسیون فرهنگی شورای ی شهر کرج گفت¨مهارتهای اجتماعی و فرهنگی و ظرفیتهای دینی و اعتقادی از عوامل ایمنی و پیشگیرانه آسیبهای حضور جوانان در فضاهای اجتماعی است. اگر چه جوامع بشری از دیرباز با مشکلاتی روبرو بوده اند اما پیدایش مسئله یا مسائل اجتماعی در جوامع انسانی پدیده ای جدید است و مربوط به یکی دو قرن اخیر می شود یعنی ، از زمانی که تحولات فنی و معرفتی پس از رنسانس تاثیرات فراگیر خود را بر اجتماعات انسانی بر جای گذاشت. عوامل مهمی که بر پیدایش مساله اجتماعی در عصر حاضر، مؤثر بوده اند را می ت. دومین همایش مسؤولان فرهنگی عمره صبح روز در مجتمع یاوران مهدی (عج) مسجد جمکران قم آغاز بکار کرد و برای نخستین بار از منشور اخلاقی مسئولان فرهنگی عمره رونمائی شد.
دومین همایش مسؤولان فرهنگی عمره در قم آغاز بکار کرد

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی حج، در این همایش ۲ روزه، ۱۹۰ نفر از مسئولان فرهنگی عمره با شرکت در کارگروه . امت و انصار حزب الله بندر استارا حرکت امشب عده ای ضد انقلاب فرهنگی را محکوم می کند .. عده ای ضد انقلبا فرهنگی در مخیری بندر استارا با فرا خوان غیر قانونی در ماه محرم اقدام ضد ارزشی د که با شمع روشن برای یک خواننده غربی با فرا خوان غیر قانونی عده ای را دور خود شب جمع د..
امت حزب الله ضمن محکومیت کارغیر قانونی ضد انقل ون فرهنگی خواستار. به گزارش شیعه آنلاین، حضرت آیت الله شیخ «بشیر » از مراجع تقلید نجف أشرف طی اظهاراتی مراسم " " را مورد انتقاد قرار داد.

در همین راستا حجة الإسلام شیخ «علی » رئیس دفتر و فرزند حضرت آیت الله در این باره گفت: از نظر ما هدف مراسم " " وارد فرهنگ دیگران به فرهنگ ی است که این امر موجب از بین رفتن و ضربه زدن به فرهنگ دینی و اجتماعی مسلمانان می شود.

وی در ادامه افزود: ما دوست نداریم با تمایلات و شه های مختلف مردم مقابله یا مبارزه کنیم بلکه به عنوان یک نهاد دینی بر ما واجب است که خطرات موجود دینی، فرهنگی، اجتماعی و غیره را گوشزد کنیم تا خانواده ها از آن بر حذر باشند و فرزندانشان در دام چنین خطراتی نیفتند.

شیخ «علی » همچنین گفت: ما باید آگاه و بیدار باشیم و همواره برای حفظ فرهنگ و هویت دینی، فرهنگی، اخلاقی و اجتماعی خود و امت ی تلاش کنیم زیرا این فرهنگ و هویت، اساس و مایه جامعه ماست.

او ادامه داد: البته جای شکرش باقی است که ملت ما همچنان ملتی متدین و مذهبی هستند زیرا در مناسبت های مختلف دینی ما شاهد حضور پر شور آنها هستیم.

لازم به ذکر است، سال گذشته در بسیاری از ای عراق از جمله نجف أشرف جشن و مراسمی تحت عنوان " " از سوی برخی افراد برگزار شد که در همان زمان به شدت مورد انتقاد قرار گرفت.
محمد بهرامی از سوی علیرضا مختا ور به عنوان مدیرکل حوزه دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور منصوب شد. علیرضا مختا ور دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور طی حکمی محمد بهرامی را به عنوان مدیرکل حوزه دبیرکل منصوب کرد. گفتنی است بهرامی که دارای مدرک کارشناسی در رشته کتابداری و اطلاع رسانی و کارشناسی ارشد در رشته علم اطلاعات و دانش شناس. معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی گفت: درس بیمه اجتماعی به دروس مقاطع ابت و یا راهنمایی اضافه می شود. با سلام بدین وسیله به اطلاع هم ولایتی و دوستداران ولات همیشه ماندگار هاویان می رساند با توجه به اینکه جهت فعالیت های فرهنگی گروهی و برنامه های ساختاری و عمرانی که در آینده برای روستای هاویان انجام خواهد گرفت، از همه علاقمندان به مشارکت در این قبیل فعالیت ها و امور فرهنگی و اجتماعی که جنبه خودجوش و فراگیر و دواطلبانه خواهد داشت. لذ. چکیده:
انسان اص ا موجودی است اجتماعی و جاذبه اجتماعی رشد کودک پایه و اساس زندگی انسانی او را تشکیل می دهد. لازمه زندگی اجتماعی، آمادگی روانی، برخورداری از مهارتهای اجتماعی، اعتماد به نفس و قدرت سازگاری اجتماعی است. بدون تردید از نظر اجتماع مهم ترین بعد شخصیت افراد، بعد اجتماعی شخصیت افراد است و در یک کلام، خانواده، اساسی ترین ب. هرجامعه در مسیر خلاقیتهای خود بدنبال شه و ابتکار و عمل، است در این ح مفهوم مجموعه «فرهنگ» درمعنا " حرکت خلاقه به خود می گیرد که درنقطه مع آن ،آغاز انقطاع و گسست مجددرا به همراه خواهد داشت.هرجامعه ریشه در سنت و باورها،مجموعه آداب و ادب ها،هنرها و رفتارهایی دارد که درمجموع فرهنگ نامیده می شود و هرچه ریشه فرهنگی استوارتری داشته باشد . معمولاً خشونت با مفهوم پرخاشگری به کار برده می شود و در تعریف پرخاشگری آمده است اعمال خصمانه ای که از روی عمد صورت می گیرد و به افراد و اشیاء آسیب می رساند. در تعریفی دیگر خشونت پدیده جدیدی نیست اما به علت بعد گسترده آن به تازگی مورد بررسی قرار گرفته است و این بررسی ها نشان داده که خشونت در درون خانواده از دو جهت تأثیرگذار است: شخصی و. آسیب های اجتماعی آسیب شناسی اجتماعی social-pathology مفهوم جدیدی است که از علوم زیستی گرفته شده و مبتنی بر تشابهی است که دانشمندان بین بیماری های عضوی و آسیب های اجتماعی(کجرویها) قائل می شوند. واژه آسیب شناسی از دیدگاه پزشکی به فرایند ریشه ی بیماری ها گفته می شود به گزارش هفت روز، آسیب اجتماعی به هر نوع عمل فردی یا جمعی اطلاق می شود که در چا. حرکت به سمت نرم خبر ، فیچر نویسی و رو مه نگاری اجتماعی مهمترین رویداد و اتفاق در حوزه رو مه نگاری در کردستان بود.سال 93 برای رو مه نگاری منطقه نوید بخش بود.نویدی که از صفحه آغازین سیروان شروع شد و نسیم آبیدر آن را به ارمغان آورد. حرکت هفته نامه "سیروان" به سمت این نوع نوشتار وقالب ، استفاده از عناصر چرا وچگونه، انتشار مطالب اجتماعی با ر. بجنورد- ایرنا - معاون ، امنیتی و اجتماعی استاندار اسان شمالی گفت: برخوردهای سلیقه ای و تنگ نظری در حوزه فرهنگی و اجتماعی جامعه مردود است و باید اجازه داد امور فرهنگ بر بستر اجتماعی و تدریجی و با… شهردار کرج با اشاره به اینکه اولویت پیشروی مدیریت شهری این کلانشهر انجام اقدامات فرهنگی و اجتماعی است گفت: کرج در حال حاضر با توجه به پیشرفت های خوب سخت افزاری و عمرانی باید در زمینه فرهنگی و اجتماعی هم پیشرفت چشمگیرتری را پیدا کند تا نیاز شهر و شهروندان در تمامی جوانب برطرف شود. رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اهواز از پررنگ تر شدن نقش مساجد در مسائل فرهنگی و اجتماعی کلانشهر اهواز خبر داد. معاون راه و شهرسازی گفت: امروز زمان آن فرارسیده است که از زاویه اجتماعی و فرهنگی به ا نگاه کنیم.