لبخند معشوق

به نقل از خبرگزاریها در مورد لبخند معشوق : عشق نیرویی است در عاشق ،که او را به معشوق میکشاند،دوست داشتن جاذبه ای در دوست ، که دوست را به دوست می برد.عشق تملک معشوق است،دوست داشتن تشنگی محو شدن در دوست.عشق معشوق را مجهول و گمنام می خواهد تا در انحصار او بماند،
دوست داشتن دوست را محبوب و عزیز میخواهد ومیخواهد که همه ی دلها آنچه را او از دوست ای قوم به حج رفته کجایید کجایید*معشوق همین جاست بیایید بیایید معشوق تو همسایه و دیوار به دیوار*در بادیه سرگشته شما در چه هوایید گر صورت بیصورت معشوق ببینید*هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید ده بار از آن راه بدان خانه برفتید*هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید آن خانه لطیفست نشانهاش بگفتید*از خواجه آن خانه نشانی بنمایید یک دسته گل ک. طرف سراغ معشوقش می رود و در خانه ی محبوبش را می کوبد. معشوق از پشت در می پرسد که چه ی پشت در است؟ عاشق جواب می دهد: من! معشوق با نا امیدی چنین می گوید:
دور شو. هنوز زمان مناسب نرسیده است. این جا برای چنین شخص خامی جا نیست.

پس از سالی فراق، عاشق باز می گردد و با ترس و لرز در خانه ی معشوق را می کوبد.
معشوق می پرسد: کیست که در می زند؟ عاشق. لبخند زدن یکی از م ومات تعاملات اجتماعی قوی است و بنابراین کیفیت لبخند نیز واجد اهمیت است. با وجود آنکه به نظر می رسد لبخند زدن یک امری طبیعی است اما بسیاری از ما در برخورداری از یک لبخند فوق العاده عاجزیم. در این ویدیو به این پرسش با ارائه را ارهایی پاسخ داده می شود که چگونه یک لبخند فوق العاده داشته باشیم؟ تو را به نام می خوانم، تو را به نام خودت، ای حبیب !ای معشوق! این چینی دل ش ته من،تنها با دست های مهر تو، بندی قشنگ خواهد خورد! با چتر رحمتت، سایه بر سرم افکن! من عاشقانه به نام تو می نگرم! و از بام تا شام، تو را می جویم. نگاه مرا ای یار! به میهمانی خویشتن پذیرا باش! اگر زمانی شنیدی شخصی در مورد عشقش به فردی با تو سخن گفت و از اینکه معشوقش رهایش کرده بسیار دلخور بود و به او توهین کرد بدان که عاشق آن فرد نبوده و نیست ... اگرچه دلخور بودن منافات با عشق ندارد ولیکن در نهایت دلخوری نیز ، عاشق کوچک ترین بی احترامی به معشوق را برنمی تابد... عاشق هیچ گاه بدی را به معشوق نسبت نمی دهد ... عاشق هیچ گاه کاستی را ا. لبخند شهید «رضا قنبری» به طور قطع ما آدم های پا در گل مانده، از درک این لبخند در موقع کفن شدن این شهید عاجزیم. این رمز و راز را تنها عاشق و معشوق می دانند و بس.

ای شهید! مگر چه می بینی که این چنین شاد و مسروری؟
لبخند بزن دلاور!
لبخند بزن بر آنچه به آن دست یافته ای.
لبخند بزن که آنچه وعده الهی بود، به حقیقت پیوسته است.
لیخند بزن به فرشتگان مقربی که به استقب آمده اند. به همرزمان شهیدت. به ...
لبخند بزن به ما که چشم به شفاعت تو دوخته ایم.

لبخند شهید «رضا قنبری». لبخندی از سر رضایت. شوق، آرامش، ...
به راستی بر این لبخند زیبا و دلنشین چه شرحی می توان نوشت؟
نام: شهیـد رضا قنبری
شهادت: مصادف با شهادت حسن مجتبی (علیه السلام) - 19 /8 /64
مزار: گ ار ی بهشت زهرا(سلام الله علیها) قطعه: 26 ردیف: 35 شماره: 33
حقیقت عشق چون پیدا شود عاشق قوت معشوق آید نه معشوق قوت عاشق. زیرا که عاشق در حوصلة معشوق تواند گنجید اما معشوق در حوصلة عاشق نگنجد. عاشق یک موی تواند گشت در زلف معشوق. اما یک موی معشوق را همگی بر نتابد و مأوی نتواند داد. پروانه عاشق آتش آمد، قوت او در دوری اشراق است. طلایة اشراق او را میزبانی کند و دعوت می کند، و به پر همت خود در هوای طلب او پرواز عشق می زند. اما پرش چندان باید تا بدو رسد.چون بدو رسید او را روشی نبود، روش آتش را بود در او. و او را نیز قوتی نبود، قوت آتش را بود. و این سری بزرگ است. یک نفس او معشوق خود گردد، کمال او این است. و این همه پرواز و طواف او برای این نفس است. تا کی بود که این بود. و پیش از این بیان کرده بودیم که حقیقت وصال این است که یک ساعت صفت آتشی او را میزبانی کند و زود به در خا تری بیرونش کند. ساز همه چندان می باید تا بدو رسد، وجود صفات او خود همه ساز این راه است، «افنیت عمرک فی عمارة الباطن فاین الفناء فی وحید» این بود. ازآنچه عاشق را بتوان بود، هیچ چیزی دگرنیست که سازوصال تواند آمد، ساز وصل معشوق را تواند بود. واین هم سریّ بزرگ است که وصــــال مرتبة معشوق است و حق او، فراق است که حق عاشق است ومرتبة او است. عشق خود به ذات خود از این علایق و علل دوراست، که عشق را از وصال و فراق هیچ صفت نیست، این صفات عاشق و معشوق است. پس وصال مرتبه تعزز و کبریای معشوق است، و فراق مرتبه تذلل و افتقار عاشق است،ل ساز وصال معشوق را تواند بود، و ساز فراق عاشق را، و وجود عاشق یکی از سازهای فراق است. آن را که وجودش زحمت بود، و ساز فراق بود، او را ساز وصال از کجا آید؟ انسان عاشق خود را از واقعیت ها دور میکند . چرا وقتی شخصی عاشق شخص دیگری می شود او را آرمانی می کند ؟! چرا وقتی با معشوق خود مواجه می شویم گویی او از قماش انسان های دیگر نیست؟! مثلا اینکه گویی او اصلا عرق نمی کند یا اینکه دندان هایش فاسد نمیشود ؟ بخاطر اینکه این واقعیت تلخ است که معشوق من دندانش فاسد شدنی ست! یا مثلا معشوق من هم ممکن است . به طور قطع ما آدم های پا در گل مانده، از درک این لبخند در موقع کفن شدن این شهید عاجزیم. این رمز و راز را تنها عاشق و معشوق می دانند و بس.

ای شهید! مگر چه می بینی که این چنین شاد و مسروری؟
لبخند بزن دلاور!
لبخند بزن بر آنچه به آن دست یافته ای.
لبخند بزن که آنچه وعده الهی بود، به حقیقت پیوسته است.
لیخند بزن به فرشتگان مقربی که به استقب آمده اند. به همرزمان شهیدت. به ...
لبخند بزن به ما که چشم به شفاعت تو دوخته ایم.

پیش از این درباره شهیدی از اهواز به نام «محمدرضا حقیقی» شنیده بودم در زمانی که می خواستند او را وارد قبر کنند بر لبانش لبخند دلنشینی نقش بسته بود...

و دیگر بار لبخند شهید «رضا قنبری». لبخندی از سر رضایت. شوق، آرامش، ...
به راستی بر این لبخند زیبا و دلنشین چه شرحی می توان نوشت؟
نام: شهیـد رضا قنبری
شهادت: مصادف با شهادت حسن مجتبی (علیه السلام) - 19 /8 /64
مزار: گ ار ی بهشت زهرا(سلام الله علیها) قطعه: 26 ردیف: 35 شماره: 33 نمی خواهی اگر من را، تو را هر لحظه می خواهم
که تو معشوق من هستی، همان معشوق دلخواهم

شبی افتاد تصویرت، درون چشمه ی چشمم
پلنگی خیره بر آبم، تو هستی چهره ی ماهم

نه ، نه تهرانی، تو هستی آنکه می بخشم
به یک لبخند کوتاهش، سمرقند و بخارا هم

بیا قدری محبت کن، کنار من قدم بردار
تمام آرزویم شد، تو باشی یار و همراهم
تحقیقات نشان داده است که لبخن ن با تولید این سه ماده در بدن
باعث بهبود روحیه می شود.
می توان گفت لبخن ن یک داروی مسکن طبیعی است.

به نظر می رسد افرادی که لبخند می زنند
اعتمادبه نفس بالاتری دارند و در کارشان بیشتر پیشرفت می کنند.
لبخند زدن کمک می کند. لبخند زدن معجزه می کند. باور ندارید؟ یکی از رفتارهایی که باعث افزایش جذ ت افراد می شود، لبخند زدن است. لبخن ن باعث می شود شما فردی مثبت و دوست داشتنی به نظر برسید. با لبخن ن اثرات عاطفی و ارتباطی مثبتی به شکل ناخودآگاه و تلویحی در دیگران ایجاد می کنید. لبخند جذاب کلید موفقیت شما در رابطه های مختلف خواهد بود. البته لبخند […] نوشته لبخ. عشق یعنی ... روح را با لذت در معرض نشتر معشوق نهادن و خونش را با لذت پاک و زخمش را با اشتیاق تیمار ، یعنی اشک های گرمی که با درد از چشمان خسته ات سرازیر می شوند و سطح سرد چهره ی گلگونت را می پیمایند ... یعنی ... نه منی ، نه مایی فقط معشوق! لبخند ماجرای عجیبی دارد …!

اگر آن را به محبوبی هدیه نمایی ؛ احساس آرامش می کند

اگر آن را به دشمنت تقدیم کنی؛ شرمنده و پشیمان خواهد شد

و اگر آن را به شخصی که نمی شناسی هدیه دهی؛ برایت صدقه خواهد بود …!

پس لبخند بزن ؛ زیرا لبخند زندگی رازیبا می کند ای قوم به حج رفته کجایید کجایید
معشوق همین جاست بیایید بیایید

معشوق تو همسایه و دیوار به دیوار
در بادیه سرگشته شما در چه هوایید

گر صورت بیصورت معشوق ببینید
هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید

ده بار از آن راه بدان خانه برفتید
هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید

مولانا ۹۳/۴/۱۸ 1- همه ما به سمت افرادی که لبخند می زنند کشیده می شویم. لبخندیک کشش و جذبه فوری ایجاد می کند. دوست داریم نسبت به آنهاشناخت پیدا کنیم. 2- لبخند حال و هوایتان را تغییر می دهد...دفعه بعدی که احساس بی حوصلگی و ناراحتی کردید، لبخند بزنید.لبخند به بدن حقه می زند. 3- لبخند مسری است...لبخند زدن برایتان شادی می آورد. با لبخند زدن فضای محیط را.
ازدواج زن 45 ساله با معشوق خود که دچار سرطان شده بود و فقط چند روزی زنده بود, سوژه رسانه ها شد. گاهی اوقات اگر بدونیم که یه لبخند روی لبامون چقدر میتونه به آدم هایی که دوسمون دارن انرژی بده ، شاید هیچ وقت ازشون یه لبخند ساده رو دریغ نکنیم ، هدیه ای که هیچ هزینه ای نداره ولی برای اونی که دوسمون داره با ارزش ترین هدیه است . ای کاش هیچ وقت لبخند از لبامون پاک نشه و بتوانیم با یه نگاه گرم و مهربون پیاممون رو برسونیم ، محبت همیشه در ک. ﻋﺎﺩﺕ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺩﺭﺩ ﺩﻟﻢ ﺭﺍ ، ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺲ ﺑﮕﻮﯾﻢ...! ﭘﺲ ﺧﺎﮐﺶ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺯﯾﺮ ﭼﻬﺮﻩ ﯼ ﺧﻨﺪﺍﻧﻢ ...، ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ ... ﻧﻪ ﺩﺭﺩﯼ ﺩﺍﺭﻡ ﻭ ﻧﻪ ﻗﻠﺒﯽ +من سعی لبخند بزنم در برابر مشکلات ، وشاید به خاطر همین لبخند هاست که تو مرا آدم "شادی" تصور میکنی. همین لبخند هایی که بیشتر بوی "درد" می دهند تا "شادی" ... ... لبخند بزن به نسیمی که مدام نوازشت می کند و به بلبلانی که با حس وشوقی وصف ناپذیر برایت

ترانه ای عاشقانه سر می دهند.

لبخند بزن به دیروزی که خوش بود و به امروزی که زیباست و به فر که رویایی خواهد بود.

لبخند بزن به آسمانی که برای لطافت زمین زیر پایش، اشک شوق جاری می سازد.

لبخند بزن به شقایق ها، نیلوفر های آبی و نرگس ها.....

لبخند بزن به تمام گلهای عالم که از زمینی سخت می رویند و جهان را زیبا می سازند.

لبخند بزن به خ که با نعمتهایش، لبخند را میهمان لبهایت می کند.
عاشق می خواست به سفر برود. روزها و ماه ها و سال ها بود که چمدان می بست. هی هفته ها را تا می کرد و توی چمدان می گذاشت. هی ماه ها را مرتب می کرد و روی هم می چید و هی سال ها را جمع می کرد و به چمدانش اضافه میکرد . او هر روز توی جیب های چمدانش شنبه و یکشنبه می ریخت و چه قرن هایی را که ته ته چمدانش جا داده بود. و سال ها بود که خدا تماشایش می کرد و. ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﺎﻥ ﻣﻴﮕﻮﻳﻨﺪ: ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭﯼ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪﯼ ، ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ ﻋﺸﻘﺖ ﺭﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﺪ .. ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﺩﺷﻤﻨﺖ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪﯼ ، ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ ﻗﺪﺭﺗﺖ ﺭﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﺪ ... ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺗﺮﮐﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ،ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪﯼ ، ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ ... ﺍﮔﺮ ﺑﺎ. عید سعید فطربرتمامی مسلمانان مبارک باد: بگذشت مه روزه ، عید آمد و عید آمد بگذشت شب هجران، معشوق پدید آمد آن صبح چو صادق شد، عذرای تو وامق شد معشوق توعاشق شد، شیخ تو مرید آمد شد جنگ و نظر آمد، شد زهر و شکر آمد شد سنگ و گهر آمد، شد قفل و کلید آمد جان از تن آلوده، هم پاک به پاکی رفت هرچند چو خورشیدی بر پاک و پلید آمد از لذت جام تو دل مانده ب. نگارشیرین سخن بردل من خنده زد. آیت قلبمربودبه عشق من خنده زد. بایک نداقلبموبه اسم خودثبته داد. من نمی دانم چرا گویی به من تکیه داد. حس غریبی ام راازتاروپودم ربود. بایک نگاه قلبمواز ام اوربود. بجای معشوق خاک عشق هوایی شدم. به شورمعشوق پاک عشق خ شدم. چراکه دراسمان رحمت آن اذن اوست. درتا ود دلم معشوق ان چه نی ت. هیچ عشقی عشق بخدانمیشه خدای.
ای قوم به حج رفته، کجایید؟کجایید؟ معشوق همین جاست، بیایید! بیایید!
معشوق تو همسایه ی دیوار به دیوار در بادیه سرگشته شما در چه هوایید؟
گر صورتِ بی صورت معشوق ببینید هم حاجی و هم کعبه و هم خانه شمایید
صد بار ازین راه بدان خانه برفتید یک بار ازین خانه بر این بام برآیید
گر قصد شما دیدن آن خانه ی جان است اول رخ آی. مادر بودن همه اش عاشق بودن نیست! اتفاقا بیشتر معشوق بودن هست اینرو مادری میفهمه که نوزاد کوچولوی چند ماهه اش با همه ناآگاهی شیرخوارگی، در کنار حتی بوی پیراهن مادرش ،پیراهنی که گوشه گهواره اش گذاشته اند به خواب میره معشوق بودن یعنی وقتی که یه بچه 80 سانتی چند ماهه خودشو میچسبونه به زانوهات و دستاشو باز میکنه و سرشو میگیره بالا یعنی بغلم کن معشوق بودن یعنی زمانی که میخوای جوجه تو بخوابونی باید تو هم کنارش دراز بکشی تا دستشو بذاره روی گردنت وگرنه خوابش نمیبره معشوق بودن یعنی اینکه جوجه ات داد بزنه سرت :من دیگه دوست ندارم پسر خوبی باشم ولی تو باید دوسم داشته باشی معشوق بودن یعنی جوجه تو از زیر قرآن ردش کنی و بفرستی برای مسابقه و اون بره از پایین آیفون رو بزنه که مامان دعا یادت نره فقط دعای تو میتونه منو برنده کنه معشوق بودن یعنی ساعت 3 نصف شب باشه و هنوز از خوشحالی اومدن جوجه دومت خوابت نبره مادر داشتن یعنی اوج خوشبتی! حتی اگه مادرت توی دنیا هم نباشه انقدر میتونی بهش اعتماد داشته باشی که بدونی از آسمون هفتم هم هواتو داره! اما مادر بودن یعنی همه همه همه خوشبختی! یعنی همه چیز تمام! همه چیز کامل! یعنی پایان همه همه همه غم های دنیا با دیدن یک لبخند! بارها به من گفته اند تو خیلی مامان هستی هاا اصلا زوم کردی به این بچه و تروخشکش میکنی... راست میگن!! من تو این دنیا از هیچ چیزی به اندازه مادر بودنم لذت نمیبرم.یعنی از هیچ چیزی! امروز رو میخوام برای بار چندم برای خودم ثبت کنم و از صمیم قلب با تمام وجودم و با اوج تمنایی که در دلم هست از خدای مهربونم استدعا کنم که هر زنی که آرزو داره طعم دلنشین و جادویی مادر بودنو بچشه دامنش سبز بشه جای خالی معشوق - نوشته نیما خسروی جای خالی معشوق
دقیق که می شوم می بینم بخش بزرگی از شعر هایم به جای خالی معشوق اشاره دارد .این به معنای زن گریز بودن ان نیست این مرثیه ی فقدان ی است که باید می بود ولی نیست یا اینکه بودنش بهتر بود دربر دارنده ی کیفیتی باشد اما اکنون بی ان کیفیت است و نبودنش ذهنیت شاعر را مغشوش و گرفتار ساخته است . کارشناسان هنری نظرات زیادی در مورد لبخند ژ د تابلوی داوینچی داده اند و معتقدند دروغی در پس این لبخند پنهان است. هنر لبخند زدن هنرکمی نیست ولی دست یافتنیست اما مشکلات و سختی های خود را نیز دارد. لبخند میتواند بسیار مفید موثر باشد. می تواند شما را از یک زندگی سخت نجات دهد.
لبخند میتواند زندگی شما را نجات دهد. حتی اگر امیدی به زندگی نداشته باشد.
همه بلدند لبخند بزنند حتی نوزادان نیز در شکم مادر و بعد از تولد لبخند می زنند. ک ن هم به سادگی لبخند می زنند
کار ساده ای است اما انجام دادن آن روحیه می خواهد.
اگر نگاه خود را درباره مشکلات تغییر بدهیم و مسائل و مشکلات را درس هایی برای رشد خود بدانیم، مشکلات هم اجازه پیدا نمی کنند که مثل کوه سر راه ما بایستند و ما را آزار دهند
مشکلات هر چقدر هم که بزرگ باشند در مقابل ما کوچک هستند فقط کافی است به این نکته دست ی د و در زندگی خود آن را استفاده کنید لبخند زندگی ما را نجات خواهد داد. لبخند زندن در مورد لبخند لثه ای چه می دانید؟ برخی افراد هنگام خنده با مشکل نمایان نشدن دندان ها به دلیل بافت بزرگ لثه مواجه می شوند که این موضوع باعث عدم ایجاد طرح لبخند زیبا می شود به همین دلیل روش های درمانی اصلاح طرح لبخند لثه ای توسط دندانپزشکان همواره استفاده می شود. ادامه مطلب عشق یک رابطه دو طرفه نیست.عشق یک نیاز بی نهایت است.ارتباط دو طرفه یا چند طرفه در مورد دوست داشتم معنا پیدا میکند در حالیه در مورد عشق این نیاز شدید عاشق است که نمایانگر عشق است.شاید کلمه معشوق ما را وادارد که فکر کنیم خوب پس معشوق چیست آنچه را که عاشق برای عشق ورزیدن انتخاب میکند ویا برای عشق ورزیدن انتخاب میشود معشوق گفته میشود اما . ٫ .لبخند جذابتان می کند.. ۲٫ لبخند حال و هوایتان را تغییر می دهد.. ۳٫ لبخند مسری است.. ۴٫ لبخند زدن استرس را از بین می برد. ۵٫ لبخند زدن سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند.. ۶٫ لبخند زدن فشارخونتان را پایین می آورد.. ۷٫ لبخند زدن اندورفین، سروتونین و مسکن های طبیعی بدن را آزاد می کند. ۸٫ لبخند زدن چهره تان را جوانتر نشان می دهد.. ۹٫ لبخند زدن باعث می شود موفق به نظر برسید.. ۱۰٫ لبخند زدن کمک می کند مثبت ش باشید در صورت تمایل به ادامه مطلب مراجعه کنید........ به نام خداتو می آیی که منـ بی دلیـلــ لبخند بزنمــــتو پر از حسـ خوبیــ..هوایتـ هوایـ نفس هایشـ استـ..چقدر دلتنگی ها کمـ انـد ..وقتی که تو می آییـ..چه بی دلیلــ لبخند می زنمـ..+بهمن ماه 92 خوش اومدی ...+بهمن ماه رو به طرز عجیبی دوست دارم..ایشالا برای همه خوب باشه..+لبخند بزنید ..بهمن ماه قشنگه..یا علــــــــــــــــــــــی:)

فروغ معشوق خود را به دیده ی یاری رسان، هستی بخش، نجات دهنده و پناهگاه نگریسته است. اما وجه دیگری که در شعر فروغ دیده می شود و در شعرهای عاشقانه شاعران مرد تقریبا وجود ندارد، این است که فروغ معشوق را " سرچشمه آگاهی " و" دریافت های نو"  می­داند و او را تجسم بخش شکفتن و رستن قرار می­دهد . این مسله بسیارمهم و قابل توجه و تامل است. زیرا بندرت شاعران مرد معشوق خود را سرچشمه آگاهی و دریافت های تازه دانسته اند. بندرت و شاید هرگز این تعبیر در مورد معشوقه های شاعران مرد، یعنی در مورد ن، به کار رفته است و آنها هیچ گاه بیان نکرده اند که از طریق معشوق خود، یعنی از طریق زن، به آگاهی های تازه و دریافت های نو و جدید تفکر رسیده­اند. در این جا نکته مهم این است که شاعر ِزن جدا از نگاه مادی و جسمانی به معشوق خود، به بعد فکری و معنوی و عقلانی معشوق نیز توجه داشته است، بر خلاف روش شاعران مرد که مهم ترین بُعدی که از معشوق مطرح کرده اند، جسمانی بوده و به نوع تفکر و شه معشوق خود نیم نگاهی هم نداشته و نینداخته اند." تو چه هستی/ جز یک لحظه/ یک لحظه که چشمان مرا/ می گشاید / در برهوت آگاهی؟" فروغ معشوق را بدین خاطر می­ستاید که او را معنادهنده خود و زندگیش می­داند. او معشوق خود را با تمام ابعاد انسانی­اش می ستاید. او از معشوق به عنوان یک نیروی مکمل صحبت نمی­کند بلکه همه هستی خود را با در نظر گرفتن تمام ابعاد در وجود او می­یابد. در مقایسه نگاه نه فروغ و نگاه مردانه شاملو به معشوق در می­ی م، که شاملو در عاشقانه های خود استوار و پا برجا از فردیت خود سخن می­گوید و از بودن معشوق نیرویی مضاعف پیدا می­کند که این نیروی مضاعف را هم چون یک سلاح برای رویارویی در برابر دشمنان به کار می­برد و بر ع آن، فروغ معشوق را بدین خاطر می­خواهد و می­ستاید که او را به عنوان تمامیت معنا دهنده خود و زندگیش می­داند.  ** منصوره اشرافی- از کتاب "فرشته ای در خانه" نشر شور افرین 1393
عاشق که بشی... معنی خنده های تواوج گریه رو میفهمی... معنی عصبی بودن موقع دلتنگی رومیفهمی... معنی آرام شدن با صدای معشوق رو میفهمی... معنی داغون شدن ازدوری معشوق رو میفهمی... معنی ذل زدن به دیوار و سکوت های طولانی رو میفهمی... معنی حساسیت روی شاخه گل های خشک شده رومیفهمی.. عاشق که بشی تازه معنی خیلی چیز ها رو میفهمی.. + واقعا عشق یکی از بهترین . اصلاح طرح لبخند فرآیند بهبود ظاهر لبخند و داشتن لبخند زیبا از طریق یک یا چند روش زیبایی دندان از قیبل روکش گذاری، ب نگ کامپوزیت، کاشت دندان و سفید دندان است. اصلاح طرح لبخنددندان برای خانم ها خانم ها همیشه بیشتر از مردها به زیبایی خود اهمیت می دهند. در رابطه با دندانها، مردها […] لبخند بزن به زندگی...!
لبخند بزن به نسیمی که مدام نوازشت می کند .

و به بلبلانی که با حس وشوقی وصف ناپذیر برایت ترانه ای عاشقانه سر می دهند.

لبخند بزن به دیروزی که خوش بود و به امروزی که زیباست و به فر که رویایی خواهد بود.


لبخند بزن به آسمانی که برای لطافت زمین زیر پایش، اشک شوق جاری می سازد.

لبخند بزن به شقایق ها، نیلوفر های آبی و نرگس ها…..

لبخند بزن به تمام گلهای عالم که از زمینی سخت می رویند و جهان را زیبا می

سازند.

لبخند بزن به خ که با نعمتهایش، لبخند را میهمان لبهایت می کند.لبخندقلب گل در بر و مِی در کف و معشوق به کام است
سُلطان جهانم به چنین روز غلام است
گو شمع میارید در این جمع که امشب
در مجلس ما ماهِ رُخ دوست تمام است
در مذهب ما باده حلال است؛ ولیکن ...
بی روی تو، ای سرو گل اندام، حرام است
گوشم همه بر قول نِی و نغمه ی چنگ است
چشمم همه بر لعل لب و گردش جام است
در مجلس ما عطر مَیامیز که ما را
اگر آن را به محبوبی هدیه نمایی؛
احساس آرامش می کند
اگر آن را به دشمنت تقدیم کنی؛
شرمنده وپشیمان خواهد شد و اگر آن را به شخصی که نمی شناسی هدیه دهی؛
برایت صدقه خواهد بود..!
پس لبخند بزن..زیرا لبخند زندگی بخش است. من حجاب را دوست دارم، تو اما نه! من به چادر بر سرم افتخار می کنم، تو اما گویا سنگینی نواری بر سرت آزاردهنده است! این جاست فرق ؛ من زیبایی را برای خود و خانواده ام می خواهم و تو برای غیر. من روح ام را می خواهم و تو نفس ات را. من آسایش دو دنیا را می خواهم و تو آسایش دنیای دنی را(هرچند که از همان هم محرومی!). من رضای الله را می خواهم و تو رضای ا. آ ین بار که لبخند زدم هنوز هم کامل نبود رهایشان دفتر و قلم را که نه کلیدهای کیبورد و صفحه مانیتور را هنوز هم ته مانده ای از یک حس غریب در پشت آن لبخند ته نشین مانده بود چه بسیار کوچک اما همگام با لبخند خودنمایی میکند با خود غریبه نیستم دلم برای خودم میسوزد تصویری به تصور میآید یا تصوری به تصویر که در شعر نمیگنجد و باز راهی شدم به دنبال. آهنگ سریال دیوار به دیوار از میلاد درخشانی • سی اس لند     آهنگ سریال دیوار به دیوار از میلاد درخشانی • سی اس لند آهنگ سریال دیوار به دیوار از میلاد درخشانی تیتراژ سریال دیوار به دیوار از شبکه سه با صدای میلاد درخشانی همراه با متن و دو کیفیت عالی آهنگساز : امید محرم زاده new milad derakhshani – divar be divar with text on saba- divar be divar آهنگ سریال دیوار به دیوار از میلاد درخشانی متن آهنگ دیوار به دیوار میلاد درخشانی ای قوم به حج رفته کجایید کجایید معشوق همینجاست بیایید بیایید
معشوق تو همسایه و دیوار به دیوار در بادیه سرگشته شما در چه هوایید
گر صورت بی صورت معشوق ببینید هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید شمایید
ده بار از آن راه بدان خانه برفتید یک بار از این خانه بر این بام برآیید
ای قوم به حج رفته کجایید کجایید معشوق همینجاست بیایید بیایید
معشوق تو همسایه و دیوار به دیوار در بادیه سرگشته شما در چه هوایید منبع : آهنگ سریال دیوار به دیوار از میلاد درخشانی طلسم محبت با فلفل سیاه
طلسم عشق فوری
دعای احضار محبت از راه دور
طلسم هفت میخ
دعای محبت بسیار قوی و سریع
دعای احضار فوری معشوق
طلسم میخ
دعای احضار آنی معشوق ادامه مطلب لبخند... کاش یادبگیریم بی جا لبخند نزنیم... به تازگی تصاویری از نبش قبر یک راهب بو در حالی که ۲ ماه پس از مرگ همچنان لبخند می زند، منتشر شده است.

گروه اینترنتی خورشید
لبخند چیزی فراتر از نشان دادن خوشایند بودن چیزی است. تحقیقات روانشناسی 10 فایده لبخند زدن را بیان می کنند. آدم ها همیشه لبخند می زنند، مخصوصا وقتی در جمع هستند اما لبخند فقط نشان دهنده شاد بودن آنها نیست. ما از لبخند برای اه خاص اجتماعی استفاده می کنیم زیرا لبخند می تواند پیام های مختلفی را به دیگران برساند.
در زیر به 10 روشی که می توان از لبخند برای فرستادن پیام درمورد قابل اعتماد بودن، جذ ت، اجتماعی بودن و ویژگی های بسیار دیگر درمورد خودمان استفاده کرد، اشاره می کنیم. قبلا گفتیم که همه معشوقه های مجازی، نشانی از معشوق حقیقی هستند. و شخص عاشق می تواند از عشق به معشوق مجازی، با معشوق حقیقی نرد عشق ببازد. و از جام معشوقه مجازی، طهور معشوق حقیقی را نوش نماید. هر چند که ممکن است عاشق بیچاره تا آ عمر این حقیقت را درک نکند و تمام عمر فقط شیفته جام باشد و نتواند محتوای آن را نوش نماید، اما حقیقت همان است که . لبخند بزن به زندگی...!
لبخند بزن به نسیمی که مدام نوازشت می کند .

لبخند بزن به دیروزی که خوش بود و به امروزی که زیباست و به فر که رویایی خواهد بود.

لبخند بزن به آسمانی که برای لطافت زمین زیر پایش، اشک شوق جاری می سازد.

لبخند بزن به شقایق ها، نیلوفر های آبی و نرگس ها…..

لبخند بزن به تمام گلهای عالم که از زمینی سخت می رویند و جهان را زیبا می سازند.

لبخند بزن به خ که با نعمتهایش، لبخند را میهمان لبهایت می کند..