ماکیاولیستی نظرونه

به نقل از خبرگزاریها در مورد ماکیاولیستی نظرونه : 5229 : به قلم دامنه. به نام خدا. کو و کجا رفته بود عقل و درایت؟ کو و کجا رفته بود عاطفه و عد ؟ کو و کجا رفته بود اخلاق و مُروّت؟ کو و کجا رفته بود آن آرمان بلندِ صدور ایدئولوژی برجسته و جهان نگر شیعه و ارزش های دینی و انسانی انقلاب و سیرۀ اهل بیت عصمت و طهارت؟ این ع زیر شیوَن میمونِ مادر است. گریه در داغ فرزندش که بر اثر سقوط از درخت در منطقۀ جبَل‌پور هند، مُرد. میمون به حکمِ آموزه های غریزی که خدای حکیم در نهادش نهاده، از سقوط فرزندش، این گونه شیون و زاری و گریه می کند که بزرگی ست برای عبرت گیری. از این میمون باعاطفه یاد بگیرید و پا روی مُروّت و انصاف و اخلاق نگذارید. مردم ایران بسیاری از های عجیب و غریب! را بخوبی می دانند و آگاه اند. بهتر است به خود آیید و از شیوه های بدتر از ماکیاولیستی، از انقلاب و مردمِ آگاه و مؤمن و آزاد شِ و ملتِ صاحب اختیار و رأی و عقیده انتقام نگیرید. چرا جمهوریت همیشه با یت همپیوند است و به آن در پهنۀ ایران بزرگ مدَد می رساند. والسّلام. شیوَن میمونِ مادر در مرگ فرزندش بر اثر سقوط از درخت در منطقۀ جبَل‌پور هند
5229 : به قلم دامنه. به نام خدا. کو و کجا رفته بود عقل و درایت؟ کو و کجا رفته بود عاطفه و عد ؟ کو و کجا رفته بود اخلاق و مُروّت؟ کو و کجا رفته بود آن آرمان بلندِ صدور ایدئولوژی برجسته و جهان نگر شیعه و ارزش های دینی و انسانی انقلاب و سیرۀ اهل بیت عصمت و طهارت؟ این ع زیر شیوَن میمونِ مادر است. گریه در داغ فرزندش که بر اثر سقوط از درخت در منطقۀ جبَل‌پور هند، مُرد. میمون به حکمِ آموزه های غریزی که خدای حکیم در نهادش نهاده، از سقوط فرزندش، این گونه شیون و زاری و گریه می کند که بزرگی ست برای عبرت گیری. از این میمون باعاطفه یاد بگیرید و پا روی مُروّت و انصاف و اخلاق نگذارید. مردم ایران بسیاری از های عجیب و غریب! را بخوبی می دانند و آگاه اند. بهتر است به خود آیید و با شیوه های بدتر از ماکیاولیستی، از انقلاب و مردمِ آگاه و مؤمن و آزاد شِ انتقام نگیرید. و ذائقۀ این ملتِ صاحب اختیار و رأی را _که ولی نعمتانِ نظام هستند_ تلخ نکنید. چرا که در نظام ما جمهوریت همیشه با یت همپیوند است و به آن در پهنۀ ایران بزرگ، مدَد می رساند. والسّلام. شیوَن میمونِ مادر در مرگ فرزندش بر اثر سقوط از درخت در منطقۀ جبَل‌پور هند

(کویر، من، دوربین، لنز، ماه، ابر، باد، شتر و بچه اش) در بیابان هایش گله های شتر آزادانه حرکت میکنند. شتر تاریخ را به دوش میکشد. انگار که از همه ی عالم قدیم تر است. اگر حیوان شناسی کمی شبیه به انسان شناسی بود آنوقت آدم هایی بودند که در کتاب هایشان مینوشتند که شتر علیرغم اینکه لباقتش را از همه بیشتر داشت، در میان افسانه های اسطوره ای ردی از خود به جای نگذاشته. چون رخش، از میان نیزه ها عبور نکرده. چون کر ، جان پادشاهی را نجات نداده و جگر خدایگانی را تکه تکه نکرده. شتر گویی از اعماق تاریخ بیرون آمده و هر حرکتش طعنه ای به نسل بشر است. همین است که کویر را برای زیستن انتخاب کرده. آدم های شهر، بیشتر از یک غروب و طلوع و چند ستاره ی پر نور و کم نور از کویر نمیبینند. اگر هوا ابری باشد پس کویری هم نیست. «این کویرِ تشنه و مرموز و گدازان و منتظر و غمگینِ "بودن"». اینجا سوت و کور شده. سوت و کوری که بی رونقی نیست. خانه با عطر تو از رونق نمی افتد. کویر عطر خدا را دارد و روح و جهان و تاریخ و میهن و دل، همه را با هم میداند. بارها نوشته ام و نوشته ام. نوشتنم یا اجتماعی ست(ونه آن اجتماعی نویسی های با نگاه ماکیاولیستی) یا (همان نویسی های معمول و تلگرامی و اینستاگرامی) یا هَشت حَرفی نویسی. نه اینکه من شریعتی باشم و نه اینکه برابری کند هشت حرفی نویسی ام با کویریات معلم شهید؛ اما، او هم اگر هشت حرفی ام را میخواند ارزشش را با کویریات یکی میدانست؛ چراکه، هشت حرفی هم حرف هایی ست که برای نگفتن دارم و شاید بث الشکوی ها و نفثه المصدور هایی ست از روحی پر قلق و ای دردمند و مجروح. و تو فقط میفهمی این تشنه و مرموز و گدازان و منتظر و غمگینِ "بودن" را. تو علتی و من معلول، آنگاه که مینویسم. هربار نوشتن، تندباد عصرگاهی ست و تو علت این تندبادی که هشت حرفی را در هم میکوبد و اغیار را گریزان میکند. میشکند و د میشود و پودر میشود و سبک میشود و بالا میرود و پنهان میشود و باز گویی سوت و کور میشود. «که در "کویر" هیچ نیست، نه حرفی، نه ی. تندبادی سرگشته و بی آرام، در این بیکرانگیِ تشنه همچون روحی تنها و سرگردان، می وزد و می نالد و می جوید و فریاد می کشد.» مدتی است تصمیم گرفته ام تا انجا که ممکن است راجع به مسائل ننویسم و مطالب را به فرهنگ اختصاص دهم اما از همان زمان تنها یک عامل بود که می دانستم و می دانم مرا مجبور می کند تا نوشتن های را ادامه دهم و آن هم جبهه پایداری است. تمام شخصیتهایی که عضو این جبهه هستند و آنها هم که کنار رفته اند و ان دیگری چون بذ اش که یک پایداری چی تمام است و تنها. یکی از گفتمان‏ های غائب و حاشیه امروز سیاست ایران، گفتمان مدیریت جهادی است؛ مفهومی که یکی از مفاهیم کلیدی گفتمان (ره) بوده که باید طرد و نادیده گرفتن آن را در روند ها و پویش های ایران امروز مورد کندوکاو قرار داد. نخبگان راهبردی در ایران به دلیل تعلقات به نگرش های سنتی و مدرن عملا از نگرش سومی به نام گفتمان فاصله گرفته و راهبردهای و ا. متاسفانه در کشور ما قاعده بازی در سیاست را نه روش های سیاست ورزانه و نه ارزش های مورد قبول احاد جامعه مبنای کار ون از کوچک و برزگ شده است و چون خود را محور جریان متبوغ خود می دانند برای باقی ماندن در سپهر سیاست ایران نه تنها از کارهای خود ولو غلط و یا بی ادبانه هم که انجام داده اند هیچگونه ناراحتی واحساس پشیمانی نکرده و راه و روش خود . خبرگزاری فارس: لقب منافقین به ی که زنش را به مسعود رجوی اهدا کردصفاءالدین تبرائیان گفت: بعد از اینکه مهدی ابریشمچی همسرش (مریم عضدانلو) را در اختیار مسعود رجوی قرار می دهد به ایثارگر بزرگ ملقب می شود و از این ازدواج به نام «انفجار رهایی» یاد می کنند. به گزارش خبرنگار تاریخ خبرگزاری فارس، این مرور و بازخوانی ترورها منافقین در ایامی بود که سرکرده آنها  ، همزمان با اعتراضات محدود برخی بازاریان تهران خواستار گسترش اغت و آشوب در بازار شده بود.وی در سال گذشته و همزمان با اغت در برخی ای کشور، مردم را به گسترش کانون های شورش دعوت می کرد هرچند که صحبت های او تاثیری در عموم مردم ایران ندارد و علت این مسئله جنایت های گسترده آنها در طول دهه 60 و همچنین سال های اخیر است.ماجرای شرط گذاشتن اعضای گرو منافقین در حمله به شهر آباد همزمان با عملیات مرصاد بود. در این عملیات منافقین با ورود به داخل خاک ایران به بیمارستان آباد غرب وارد شده و با شکم ن آبستن، بر سر اینکه کودک داخل رحم دختر است یا پسر  می د! در این زمینه با صفاءالدین تبرائیان شرق شناس و پژوهشگر تاریخ و نویسنده کتاب خوابگرد ها ارتباط ان سازمان مجاهدین خلق با نهاد های نظامی و امنیتی عراق به گفت وگو نشستیم. فارس: سازمان مجاهدین خلق (منافقین) در بدو تولد یک سازمان چپ گرا و ضد امپریالیستی بود چگونه امروز به دامان امپریالیسم افتاده است!. اصولا سازمانی مثل سازمان مجاهدین خلق که با روش ماکیاولیستی برای رسیدن به هدف ابزار را توجیه می کند چه سابقه و پیشینه ای در این زمینه دارد؟ سازمان مجاهدین خلق در واقع خشن ترین، قدیمی ترین و شناخته ترین اپوزیسیون ایران است، اولین تقابل سازمان با را قبل از انتخابات اولین دوره مجلس شورای ی در نظر بگیریم حدود 4 دهه است که منافقین علیه نظام مشغول به فعالیت هستند. شاید مسائل سازمان که به برمی گردد مورد توجه نباشد اما چون پرسش شما درمورد روش ماکیاولیستی سازمان مجاهدین خلق(منافقین) است من فقط چند مورد در این خصوص طرح می کنم.سازمان مجاهدین خلق (منافقین) بعد از پیروزی انقلاب به باز تولید خشونت پرداخت، به طور مثال در 26 تیر ماه 1352 رژیم پهلوی در مصاحبه ای با دو تن از اعضای سازمان به نام احمدرضا کریمی و فاضل البسطام کرد که فاضل البسطام جاسوس حزب بعث بود و فاضل با مرکزیت سازمان ارتباط داشت و چون با ساواک همکاری کرد ساواک از شاه خواست که حکم او را با یک درجه تخفیف به حبس ابد تبدیل کند و چند سال بعد فاضل آزاد شد اما بعد از از زندان دوباره به سازمان وصل شد و جالب است بدانید فاضل در سال 1361 بعد از وقایع هفت تیر در درگیری مسلحانه کشته شد. فاضل البسطام نمونه صادقی است که سیاست ماکیاولیستی سازمان را بهتر درک کنیم. فاضل در آن مصاحبه رسما اعلام کرد قصد داشت مسجد هدایت و جواد و جاوید را آتش بزند و به گردن ساواک بیندازد.اوقاف زمان شاه قصد داشت مساجد و حسینیه ارشاد را زیر نظر خود ببرد و اولین مسجدی که خواست زیر نظر خود بیاورد مسجد احمدیه بود که پیش آن مسجد حجت ال جلالی بود که او قبول نکرد مسجد زیر نظر اوقاف برود و یک شب کتابخانه مسجد آتش گرفته بود و همه جا شایعه شده که این کار ساواک است که مسئول مسجد حاضر نشد تولیت مسجد را به اوقاف بسپارد. بعد از آن سازمان طرح آتش زدن مسجد هدایت، جواد و جاوید را برعهده گرفت تا به گردن ساواک بیندازد. اینها آمدند این طرح را در 26 تیر ماه 1352 مطرح کنند که ما می خواستیم در این سه مسجد بمب گذاری کنیم تا مسئولیت آن را برعهده سازمان بیندازیم. این دو نفر در همین مصاحبه اعتراف د اطلاعاتی را در اختیار کاردار و سفارت فرهنگی عراق قرار دادند و ادعا د که نمی دانستیم این افراد عراقی هستند و فکر می کردیم چون گذرنامه اردنی دارند فلسطینی هستند و به عنوان فلسطینی به ما معرفی شدند.این مصاحبه اعتراف اعضای سازمان بود که اطلاعات مراکز نظامی، ، اقتصادی و محل مستشاران خارجی و اطلاعاتی و پایگاه نظامی پهلوی دوم و اطلاعاتی در مورد فرودگاه های کشور در اختیار این دو نفر قرار دادند. این دو نفر دیپلمات عراق بودند که در آن موقع انی که اجازه دادند این اطلاعات در اختیار عراقی ها قرار بگیرند آقای رضا رضایی و مجید ظابطی بود.رضا رضایی کشته شد و ظابطی در مناظره با آیت الله بهشتی در تلویزیون ظاهر می شود. سازمان که به قول خودشان هنوز راست افراطی روی کار نیامدند همان موقع داشت دست به چنین کارهایی می زد. سازمان اقداماتی را علیه یی ها انجام دادند. نخست ترور چند افسر بلند پایه یی یی در خیابان ت بود. دوم ترور منطقه قیطریه بود که کیفی را ربودند و در اختیار سفارت روسیه قرار دادند. معلوم نشد تیم تقی شهرام اطلاعات ذی قیمتی را که از یی ها بدست آورد و چگونه در اختیار اتحاد جماهیر شوروی قرار داد. در آستانه انقلاب افراد سازمان که در زندان بودند حدود دویست و ده ای نفر بودند که از زندان آزاد شدند و کار سازماندهی را شروع د بخصوص در کار تشیکلاتی مهارت داشتند این دویست و نفر کار عضوگیری و جذب را آغاز د و متاسفانه از نقاط ضعف نظام آگاه بودند و استفاده د. این دویست و ده ای نفر تکثیر شدند و در داد 60 اقدام مسلحانه را علیه آغاز د. 23 تیر 1360 قیام مسلحانه را به نوعی آغاز د که تمرینی برای بازتولید خشونت بود. ملیشیا را که به قول خودشان چریک نیمه وقت بودند را به صحنه آوردند تا واقعه 30 داد قیام مسلحانه را با نظام رسما شروع کنند. آنها در زندان علما را راست ارتجاعی می نامیدند و از رژیم شاه خطرناک تر می دانستند. آقای کاظم بجنوردی در کتاب «به رنگ شفق» که منتشر شد گفت: در زندان مسعود رجوی به من اعلام کرد که رسما مار یست است منتهی برای حفظ ظاهر می خواند، کار به جایی رسید بعد از انقلاب نشریه ای را به نام مجاهد منتشر می د. در این نشریه تع ر عجیبی درباره به کار می بردند از جمله پرچم دار، قهرمان، مجاهد، زعیم عالیقدر، پدر بزرگ و حتی یک جایی به می گویند خورشید که تابناک تر از هر ستاره ای است. ظاهر نفاق همینه بعد از پیروزی انقلاب به ایجاد شبکه اختلاف افکنی ها، درگیری های قومی که بتواند را سرگرم کند پرداختند تا به قدرت برسند برای همین منظور کانون اصناف، دانشجویان مسلمان، انجمن مادران مسلمان، انجمن ن مسلمان، کانون ن مسلمان، ملی مجاهدین را ایجاد د پایین تر از میدان ولیعصر مرکز آنان بود و جنگ روانی متعددی را علیه انقلاب آغاز د.74 روز بعد از  پیروزی انقلاب بود که محمدرضا سعادتی نفر دوم سازمان مجاهدین خلق دستگیر شدکه اسناد بسیار محرمانه ای توسط سرلشکر مقربی از طریق یک رابط سازمانی به نام اکبر طریقی در اختیار ولادیمیر کیتوویچ فیسینکو دبیر اول سفارت شوروی قرار داده شد. من یک بار از آیت الله سیدحسین تبریزی که دادستان کل وقت آن کشور بود پرسیدم آیا کپی پرونده را در اختیار شوروی قرار دادند یا اصل آن را که او گفت اصل را در اختیار آنان قرار داده بودند. مقربی ی ال به جرم جاسوسی برای اتحاد جماهیر شوروی شد و روس ها خیلی مایل بودند بدانند مقربی چگونه لو رفت؟ اینها اصل پرونده را در اختیار k.g.b قرار دادند. سازمان با ترور قیطریه که سرهنگ عالی بود به نام جک ترنر و پل شفر اطلاعات بسیار عجیبی در کیف سامسونت یی ها بود که این دو نفر را کشتند و کیف را تحویل بیگانگان دادند. فارس: یعنی عملا اتحاد شوروی به آنها گرا داده بود؟ بله؛ آنها بازوی اجرایی بودند و کار عملیاتی انجام می دادند. فارس: یعنی سازمان مجاهدین خلق نیز مانند حزب توده که از اتحاد جماهیر شوروی دستور می گرفتند با اتحادیه جماهیر شوروی ارتباط داشتند؟ بله؛ شما ملاحظه می کنید که در پرونده سازمان یک ترور عنصر چپ انجام نگرفت، اتفاقا ترور خیابان ت، یک مادر با بچه ای نیز آسیب دید. این شخص اتفاقا زنده ماند و پای خود را از دست می دهد و رسما سازمان این ترور را برعهده گرفت.اولین اطلاعیه و نظامی سازمان 26 فروردین 1358 صادر شد که در آن اطلاعیه بحث از امپریالیسم که به تعبیر آنان به «ائمه کفار» بود باید مبارزه کرد. مسعود رجوی در میتینگ امجدیه سخنرانی پرشوری انجام می دهد و اعلام می کند وای به حال روزی که مشت با مشت، گلوله با گلوله پاسخ دهیم ان وقت شما پیشمان خواهید شد. وقتی از او می پرسند که شما نظام را تهدید می کنید می گوید ما تهدید نکردیم بلکه هشدار و اخطار به نظام می دهیم. در انتخابات ریاست جمهوری چون مسعود رجوی به قانون اساسی رای نداده بود رد صلاحیت شد البته در آن انتخابات تعداد قابل توجهی از نامزد ها تایید صلاحیت شدند. یکم شهریور 1359 تهاجم رژیم پهلوی عراق به خاک ایران است، جالب است در  اولین اعلامیه ای که سازمان منتشر می کند در مورد جنگ تحمیلی از خلق و خوی فاشیستی رژیم بعث می گوید. فارس: سازمان با حزب بعث ارتباط داشت؟ دقیقا؛ فارس: چون حزب بعث یک حزب چپ گرا بود؟ نه، ارتباط سازمان با حزب بعث در ماجرای یدن هواپیمای خط دبی - بندرعباس توسط سازمان مجاهدین خلق اتفاق افتاد و آقای نجات حسینی در کتاب «بر فراز خلیج فارس» توضیح داد وقتی هواپیما را یدند و بردند بغداد، حزب بعث به اینها مشکوک می شوند و ربایندگان را به شدت کتک زده به آنها اعتماد نمی د و تصور می د این توطئه شاه و ساواک است که می خواهد روابط ایران و عراق را تیره و تار کند.آنها از آن موقع ارتباط برقرار د. منتهی یک اتفاقی در 14 اسفند 1359 افتاد که نوعی تمرین ایستادگی در برابر ایران بود. منافقین در 14 اسفند در کنار بنی صدر ایستادند تا با ماجرای مربوط به انفجار نخست ی با برنامه ریزی مسعود کشمیری، جواد قدیری که همسر زهره عطریانفر و خواهر محمد عطریانفر است. و انفجار درفتر حزب کار را ی ره کنند.وقتی سازمان به عراق پناه برد تع ر آنها این بود که جمهوی ی ایران یک قدرت است و برای سرنگونی نظام ما چاره ای جز توسل به یک ابر قدرت نداریم. ابرقدرت امروز است. البته تخیلات و اوهام و خوابگرد آنان که منجر به سوتفاهم کرد این بود که فکر می د که با تکیه بر پایگاه عظیم توده ای، ایجاد فضای هیجانی می توانند با مقابله کنند.مواردی مانند شرکت 5 هزار نفر در کلاس تبیین جهان مسعود رجوی در صنعتی شریف و ماه رمضان و سخنرانی موسی خیابانی که در تهران برگزار می شد این سونفاهم را بیشتر می کرد. مهدی ابریشمچی که در علم و صنعت صحبت می کرد و تیتراژ نشریه آنها با توجه به جمعیت 30 میلیونی و قبل از قیام مسلحانه آنان در برابر به 400 هزار نسخه رسید. 28 داد ماه به بهانه ورود ان امنیتی به خانه پدر ابریشمچی سازمان اطلاعیه و نظامی شدیدالحنی را صادر کرد و دو روز بعد سازمان اعلام کرد 500 هزار نفر در تظاهرات اعتراضی آنها شرکت د در حالی که خبرگزاری رویترز گزارش داد 3 هزار نفر بیشتر نبوده اند.سازمان مجاهدین خلق 28 ماه تنها توانست ایران را تحمل کند و بعد هم طرفداران سازمان هم مات و مبهوت بودند و برای این قیام مسلحانه که آماده نبودند از پیچ گوشتی، کارد، تیغ موکت بری و خنجر نیز استفاده د. در بحث انفجار هفت تیر منافقین فکر می کرد جمهوری ی ایران می میرد و طرح آنان به قتل رساندن کلیه نامزد های احتمالی بعد از ی بود و قبل از آن نیز آیت الله  را ترور د و در 6 مرداد 1360 شاهد قرارداد بین بنی صدر و رجوی هستیم. یعنی همان شخصی که شاه را به خارج برد و سرهنگ معزی توانست بنی صدر و رجوی را فراری دهد. سرهنگ معزی بعد از عملیات مرصاد دچار زاویه با سازمان شد به تعمیرگاه ماشین تبعید می شود و سازمان خوب می داند هواداران خود را چگونه تحقیر کند و در عملیات مرصاد سازمان 9 لشکر داشت که البته به اندازه یک گردان هم نبود که  نه با شعار برابری زن و مرد بلکه برای تحقیر مردان فرماندهانش همه زن بودند.سرهنگ معزی از خط پرواز ناتو هواپیما را از ایران به فرانسه می برد. بامداد روز بعد به فرودگاه پاریس می رسند. سوال این است چطور این هواپیمای به این بزرگی جا برای اشرف ربیعی همسر اول مسعود رجوی و مصطفی فرزندش نبود که همان موقع در خانه های تیمی که بنی صدر را می بردند مسعود طرح ازدواج با فیروزه بنی صدر را با خود ریخته بود و اشرف 5 ماه بیشتر زنده نبود.8 ماه بعد، بعد از کشته شدن اشرف ربیعی مسعود با فیروزه بنی صدر ازدواج کرد که 16 سال از او بزرگتر بود. به محض اینکه استفاده خود را از بنی صدر برد فیروزه بنی صدر را طلاق داد. بنی صدر بعد از مدتی دیگر متوجه شد رجوی آدم زیاده خواه است. این در حالی بود که بنی صدر خود معروف کیش شخصیت بود و بعد از آنکه سازمان با طارق عزیز دیدار می کند بنی صدر متوجه می شود که چه اشتباهی کرده است. فارس: ازدواج بنی صدر با فیروزه بنی صدر چقدر طول کشید؟2 سال بیشتر طول نکشید. مسعود رجوی تا آنجا که یادم است اوا سال 1363 با مریم قجر همسر مهدی ابریشمچی ازدواج می کند.فارس: یعنی بعد از اینکه شواری ملی مقاومت کارایی خود را از دست داد فیروزه بنی صدر را طلاق می دهد.در انگلیس مجازات وجود ندارد اما اگر کشور در شرایط جنگی قرار بگیرد فرد انگلیسی با دشمن همکاری کند به جرم همکاری با دشمن می شود. در اینصورت قضات انگلیسی می تواند حکم صادر کند.عده زیادی از اعضای سازمان در ماجرای طلاق دادن زن مهدی ابریشمچی اسم سازمانی ابریشمچی برادر شریف است که کار ناشرفانه می کند. همسرش را طلاق می دهد در اختیار دوستش قرار می دهد که سازمان است. با سازمان زاویه پیدا می کنند. این ماجرای طلاق ارتقای به نوعی ارتقای همسر سابق مهدی ابریشمچی نیز است. که همراه نفر اول سازمان می شود. بعد از اینکه ابریشمچی همسرش را در اختیار مسعود رجوی قرار می دهد ایثارگر بزرگ ملقب می شود. از این ازدواج به نام انفجار رهایی یاد می کنند. به نظرم اعضای از سازمان که چنین کار ناشریفانه را بپذیرند. آن وقت می توانند در سال بعد در 17 داد 65 به همپیمانی با دشمن آب و خاک تن دهند سازمان با هواپیمای اختصاصی که صدام برایش می فرستد به کشوری برود که با زادگاه آنان در حال جنگ است.  و هر روز دست آنان در مفرغ به خون هموطنانش آلوده است وقتی بتوانید ازدواج سازمانی و طلاق زنت را و اهدا او به رفیقت را بپذیری می توانی بپذیری که با دشمن آب و خاکت همپیمان شوی. زمانی که این واقعه را درک کنند می توانند جاسوسی با صدام را درک کنند. سازمان در توجیه رفتن به خاک عراق در زمان جنگ با ایران به تئوری استالینستی متوسل می شوند استالین در جنگ جهانی دوم با این تئوری که اتحاد با امپریالیسم علیه فاشیسم است با همپیمان شد. چون فاشیسم بدتر از امپریالیسم است. سازمان نیز در همپیمانی با صدام دچار این توطئه ابلهانه ای اتحاد با امپریالیسم علیه فاشیسم شد. را معادل فاشیسم تلقی د. که به همین دلیل با امپریالیسم دست دوستی می دهند.فارس: فراز و نشیب بسیار پاردو یکل از یک حزب چگونه امکانپذیر است و چگونه طرفداران حزب این نظر پارد یکال را می پذیرند. در حالی که فکر می کنم ذهن سالم نباید چنین نظر پارودی کال را بپذیرند؟.سازمان از یک مرحله به بعد فرقه می شود و در فرقه اعضای آن فرقه شستشوی مغزی می شوند به همین دلیل نظر سازمان را می پذیرند اگر سازمان بگوید زنت را طلاق بدهد طلاق می دهند با دشمن همکاری کن همکاری می کنند. نمایندگان مجلس شورای ی با رای عدم اعتماد به دانش­ آشتیانی جهت تصدی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، برای چهارمین بار با صدای بلند اعلام د که حاضر نیستند به مطالبات مردمی که مشروعیت­ بخش حضور آنان در بهارستان است، وقعی نهند. از دیدگاه ماکیاولیستی نباید ایشان را چندان ملامت کرد، چرا که آنان تداوم حضور خود در آن ساختمان پرزرق و برق را د. مولف کتاب پرتوی از نهج البلاغه و شیراز با تاکید بر اینکه اخلاق گرایی پایه وحدت و همبستگی در جامعه است ،گفت: هر جامعه تا آن زمان از نعمت وحدت بهره مند خواهد بود که ضمن پایبندی به اخلاقیات از تک روی و فرد گرایی دوری کند. اخلاق گرایی پایه وحدت و همبستگی در جامعه است/جامعه تا زمانی از نعمت وحدت بهره مند است که از فرد گرایی دوری کند به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی امید، سید محمد مهدی جعفری که در مراسم جشن هفته وحدت در بنیاد امید ایرانیان شعبه فارس سخن می گفت رسول گرامی (ص) را صاحب دین و شریعتی معرفی کرد که در حوزه دینی ، با جامعیت ، اصول جهان بینی الهی و در حوزه شریعت ، روش و منش اداره جامعه و مباحث اجرایی آن را برای بشریت به ارمغان آورده اند. وی با اشاره به اینکه دین ناسخ شرایع ادیان الهی گذشته بوده است، اظهار داشت : ادیان الهی در طول اعصار و قرون گذشته همواره ثابت بوده اند لکن شریعت از ماهیت تغییر برخوردار بوده و شاکله آن می تواند منطبق و مبتنی بر مقتضیات زمان تعریف شود.
مولف کتاب پرتوی از نهج البلاغه افزود : در طول تاریخ برخی نااهلان بر مسند جانشینی اکرم (ص) تکیه زدند و بشریت زمانه را به مسیر انحرافی هدایت د که این مهم در عصر حکومت خلفای ناصالح عباسی با درک و روشن بینی صادق (ع) و عدم پذیرش حکومت منجر به احیاء دین و تدوین شریعت و فقه ناب جعفری گردید.
این برجسته شیراز ، بعثت را برهه ای حساس از تاریخ برشمرد و خاطرنشان کرد : بشریت در آن مقطع در پی انحراف حاکمان فاسد در معرض انحطاط قاطع قرار گرفته بود و در این شرایط ، پروردگار یکتا با وجود نورانی خاتم ، بشریت را نجات داد و در مسیر کمال ، ترقی و تعالی هدایت نمود.
وی با قرائت و تفسیر آیات نخستین سوره مبارکه قلم ، اکرم (ص) را شخصیتی منحصر به فرد معرفی کرد که خداوند متعال در این سوره ایشان را به واسطه رس ی که منجر به رشد عقلی و دمندی بشریت گردید ، بشارت پاداشی نیکو ، قطع ناشدنی و همیشگی داده است.
عضو آکادمی علوم ی کلن آلمان تصریح کرد : بشریت در اعصار مختلف و با هدایت انبیاء الهی پله های متفاوت فکری و عقلی را طی کرده و در عصر نبی مکرم (ص) ، به میدان بلوغ فکری و عقلانی وارد شده و از این جهت می توان این مقطع از تاریخ بشریت را مقطع رهایی از وجه طفیلی انسان و سرآغاز نجات بشر تلقی کرد و بی گمان به دلیل این بلوغ فکری و عقلی است که پیغمبر ، خاتم ان است ، چرا که نقطه عطف حرکت عقلانیت و دورزی به سمت تکامل و تعالی در این زمان شکل گرفته و تا آ نیز به منظور دستی به کمال بهتر با بهره گیری از تجارب بشری پیش خواهد رفت.
این محقق شناس ، حسن خلق و اخلاق شایسته رسول گرامی را در مسیر تحقق رس الهی بسیار اثربخش دانست و افزود : چنانچه خاتم ان از اخلاق شایسته و سرشت نیکو برخوردار نبود و در برابر بی حرمتی ، دشنام و تهمت جاهلان زمان صبوری پیشه نمی نمود ، هرگز نمی توانست رس راستین خود را بر اعماق جانها و دلها حاکم گرداند و به سرانجام رساند. وی تصریح کرد: (ص) با هجرت تاریخ ساز خود از مکه به مدینه ، درخت بشریت را سیراب و با بینش و درک جامع از زمانه در برخورد با مخالفان ، آگاهانه ، نقشه های آنان را نقش بر آب کرد و با بصیرت بی نظیر ، فتنه ها را یکی پس از دیگری خنثی نمود.
جعفری با تعریف ماهیت فتنه و آمیختگی حق و باطل در آن تاکید کرد : شعله فتنه آنچنان فضا را غبار آلود می کند که در آن همگان چه آنان که خس و خاشاک لقب می گیرند و چه انی که دیگران را خس و خاشاک می نامند ، همه و همه خود را محق دانسته و بر حق معرفی می کنند و در این میان تنها انی می توانند به واقع حق را از باطل تشخیص دهند که در همه حال و در همه حوزه ها تقوا پیشه کنند و پروای الهی به ج دهند.
وی در بخش دیگری از مبحث اخلاقی خود با اشاره به کلام مومنان علی (ع) خطاب به مالک اشتر در زمان عزیمت به سرزمین پهناور مصر اظهار داشت : مومنان در کلامی بدین مضمون خطاب به مالک می فرمایند همواره چه در برخورد با هم کیشان و چه در مواجهه با دیگر افراد که هم دین و هم کیش تو نیستند ، رفتار انسانی پیشه کن چرا که دسته اول برادر دینی تو هستند و دسته دیگر در خلقت با تو برابرند مبادا رفتار تو با این دو گروه متفاوت باشد و در این راه با مردم همچون بردگان رفتار نمایی. این مترجم و پژوهشگر علوم ی ، اخلاق گرایی اول شیعیان را در سیاست الگویی سرآمد ، شایسته و بی نظیر در حکمرانی بر شمرد که اساسا در کلیه امور ارزشمدارانه برخورد می نماید و حتی در جریان جنگ جمل ، آن زمان که برخی در تشخیص جبهه حق از باطل دچار شک و تردید شده بودند ، اخلاق گرایانه به تبیین و تشریح ضرورت پذیرش حق بر مبنای معیار حق پرداخته و از حق گزینی بر اساس پیروی از فرد بر حذر می دارد. وی با با استناد به کلام شیوای علی (ع) در نهج البلاغه ، رویکرد تطمیع و تهدید معاویه در سیاست و حاکمیت را مصداق بارز پیمان شکنی و فسق و فجور در حکومت معرفی کرد و ادامه داد : به واقع باید شه های ماکیاولی و سیاست های ماکیاولیستی در قرن حاضر را دنباله روش و منش معاویه تلقی نمود و در یک کلام می توان گفت سیاست دست ی به هدف با هر وسیله برگرفته از تفکرات معاویه بوده که در جریان فرمانروایی بر شام در فرهنگ دیگر بلاد راه رسوخ و نفوذ یافته است.
جعفری در ادامه با برشمردن اخلاق گرایی به منزله پایه وحدت و همبستگی در جامعه عنوان داشت : هر جامعه تا آن زمان از نعمت وحدت بهره مند خواهد بود که ضمن پایبندی به اخلاقیات از تک روی و فرد گرایی دوری گزیند چرا که به تعبیر المومنین علی (ع) ، در کمین افراد تک روست و دست خدا بر سر جمعیت و جماعت است و چنانچه جمعی با نیت خالص الهی در مسیری گام نهد در صورت وقوع قصور احتمالی نیز خداوند آنان را نجات خواهد داد.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد جوامع ی با پرهیز از هرگونه ظاهر بینی ، کج شی و اختلاف افکنی ، تبعیت از قرآن کریم و اخلاق نبوی و علوی را سرلوحه امور خود قرار دهند ، تا در آینده ای نزدیک نه فقط چشم انتظار ب ایی هفته وحدت بلکه شاهد شکل گیری سال وحدت مسلمانان جهان باشیم. گفتنی است در این مراسم پیام محمدرضا عارف ،رئیس بنیاد امید ایرانیان توسط سید عبدالرزاق مسئول بنیاد امید ایرانیان شعبه فارس قرائت شد. شایان ذکر است این مراسم قرار بود در سالن زینب شیراز با سخنرانی حجت ال سروش محلاتی برگزار شود که به دلیل برخی مخالفتها در جمع محدود تری برگزار شد. «مشکل اینجاست که اخوانی ها باورشان شده مصر مال آنهاست.» این جمله اعتراضی «حسین هیکل» رو مه نگار مصری، زمانی عنوان شد که او از ایرادات وارد بر رفتارهای «محمد مرسی» رییس جمهوری برکنارشده مصر با رو مه ای گفت وگو می کرد. اما مشکلات ساختاری جمعیت اخوان المسلمین تنها به همین مورد پایان نمی یابد.
وقتی اخوانی ها بالا ه به قدرت رسیدند، انتظار آن می رفت با توجه به پیشینه طولانی و جایگاه نهادینه شده این گروه در میان لایه های مختلف اجتماعی مصر، لااقل در اندک زمانی شاهد افول قدرت آنان نباشیم. اما اوضاع به آن احوالی که پیش بینی می شد، جلو نرفت و در کمال حیرت بسیاری از طرفداران و حتی مخالفان، روند اوج گیری اخوان به درازا نپایید. در اینکه زوال قدرت محمد مرسی به عنوان یکی از نمایندگان اخوان و همچنین ش ت آشکار در پیاده راهبردهای این گروه دلایل متعدد دارد، شکی نیست. اما یکی از صریح ترین اشتباهاتی که اخوان مرتکب آن شد و موجبات ناامیدی حامیان ملی و فراملی خود را فراهم کرد، پیروی از اصولی بود که ریشه در نهاد فکری این گروه نداشت و به عبارتی «رویکردهای جدیدی» بود که پس از به قدرت رسیدن به آن دست زد. درحالی که این رویکردها با آنچه تا پیش از آن به عنوان راهبردهای کلان اخوان المسلمین برشمرده می شد، فاصله بسیار داشت. این رویکرد را به صراحت می توان در چنگ زدن به گرایشات ماکیاولیستی نوین این گروه جست وجو کرد که با آموزه های ی درآمیخته شده بود. از آنجا که اخوان المسلمین از جمله بزرگ ترین شبکه های - اجتماعی ی در جهان به شمار می رفت و سابقه ای قابل توجه در مبارزات جدی در مسیر برقراری ایدئولوژی های کلان ی را برای خود رقم زده بود، مشاهده چنین گرایش هایی که قطعا با گفتمان دینی در تضاد بود، پرسش برانگیز به نظر می رسد. به همین خاطر می توان این رویکرد را از اصلی ترین عوامل ش ت این شبکه ی دانست. در نخستین نگاه می توان به تغییر تاکتیک در بین ان اخوان رسید؛ تغییری که به مسالمت جویی نرم با بازیگران بین المللی قدرتمند و در عین حال مخالفی همچون منتهی شد. این رویکرد که با جهت گیری های سابق اخوان به شدت در تضاد بود، پرسش بی پاسخی را در اذهان طرفداران و مردمی این تشکیلات ایجاد کرد که چه انگیزه ای یک گروه ی که «تشکیل جامعه واحد ی» از اصلی ترین اه فراملی اش به حساب می آمد، امروز حاضر به برقراری روابط دوطرفه و مسالمت جویانه با و هم پیمانان اسراییل است؟
رسیدن به پاسخ این پرسش با گذری بر احوالات اخوانی ها پس از قدرت گیری ساده است. تبدیل شدن آموزه های ی از «هدف» به «وسیله» یکی از آشکارترین دلایل اتخاذ چنین رویکردی است. تا پیش از اوج گیری فعالیت این گروه، ب ایی احکام ی غایت اصلی تفکرات ان آن به شمار می رفت. اما شرایط پس از انتخاب مرسی تغییر کرد و تاکتیک های اجرایی- دیپلماتیک اخوانی ها عمدتا ب ایه حفظ قدرت، تثبیت جایگاه حاکمیت و تلاش برای استمرار این مسیر استوار شد. در این راستا بود که بیان آشکار ضدیت با گفتمان شیعی و همچنین همراستایی با قدرت های غیر ی در جامعه جهانی مبدل به یکی از استراتژی های اصلی اخوان در زمان ریاست جمهوری مرسی شد. به این امید که رابطه با بازیگران اصلی محیط بین المللی مثل می تواند به حفظ قدرت نوپای مرسی و همراهان تشکیلاتی او کمک کند. دلیلی دیگر برای نشان دادن تمایل شدید اخوان به دخ در معادلات جامعه مصر اصرار، ان این گروه به قدرت نمایی بود. پس از مبارک اوضاع وخیم اجتماعی مصر به شکلی بود که هر گروه و تشکلی حاضر به ورود به عرصه این جامعه نابسامان نبود. اما اخوان المسلمین در نخستین تحرکات، اشتیاق خود را نسبت به این اقدام نشان داده و وارد اوضاع آشفته ای شدند که تنها با اجرای تاکتیک های دیپلماتیک استاندارد احتمال به موفقیت رسیدن در آن، ممکن به نظر می رسید. درحالی که باوجود ادعاهای این گروه، سیاستمداری و سیاستگذاری در حیطه توانمندی های اخوانی نبود که زمانی نزدیک به 85سال یا به واسطه مخالفت حاکمیت، اقدامات زیرزمینی داشت یا در حیطه مسایل اجتماعی - مذهبی فعالیت کرده بود. بنابراین طبیعی بود گرایش به سمت مقاصد منفعت طلبانه که ماهیت مادی داشتند و نه اخلاقی - ی، ایجاد شود. در نتیجه نوعی فاصله از طبقات توده مردم ایجاد شد که دلیلی جز خود محوری های اخوانی ها نداشت. تا پیش از آن منافع اخوان در گرو منافع مردم مصر و گفتمان های ی نمود پیدا می کرد اما پس از به قدرت رسیدن، آنها تعریف جدیدی از منافع تشکیلاتی ارایه دادند که با پیشینه مبارزاتی شان در تضاد آشکار بود. همه اینها در کنار انحصارگرایی هایی که در مسیر قدرت ی اخوان المسلمین صورت گرفت و بی تفاوتی به اقشاری که در طیف های گسترده به راهی آنها در حیطه حاکمیت یاری رسانده بودند، (مانند لیبرال ها، سکولارها و گروه های چپ) باعث شد تا موتور حرکت این تشکل تازه به قدرت رسیده در کمتر از زمان معمول خاموش شده و متعاقبا همان مقدار فعالیت گذشته نیز غیرقانونی شناخته شود و ان اخوانی ها در ناگوارترین موقعیت ممکن قرار گیرند. بزرگان آنها به زندان انداخته شده و فعالیت هایشان جرم اعلام شد و جمعی که تا چندی پیش از تصمیم گیران سرزمین پهناور و استراتژیک مصر بودند، این روزها مجالی برای بروز افکار و گفته هایشان حتی در خیابان های شهر ندارند. منبع : نیم نگاهی به ماکیاولیسم اخوانی / سمیرا فرخ منش/ رو مه شرق اعتدال خوب است ؛ افراط محکوم اسدالله افشار حضرت آیت الله معظم انقلاب ی، عصرروزدوشنبه مورخ16تیر1393 در دیدار مسئولان، کارگزاران و جمعی از مدیران ارشد دستگاه های مختلف کشوری و لشگری، ضمن بیان نکاتی بسیار مهم در زمینه مسائل داخلی و خارجی، تلاش پیچیده و چند جانبه برای ایجاد اختلال در محاسبات مسئولان و دستگاه های را مهمترین هدف کنونی اس. فرد ناشناس یک خبرنگار زن را در مزارشریف به ضرب چاقو کشت به روز شده: 14:24 گرینویچ - چهارشنبه 17 سپتامبر 2014 - 26 شهریور 1393 مقتول پلوشه توخی هراس آل سعود از آیت الله ۲۶ سنبله ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۳۸ هراس آل سعود از آیت الله چندبار تاخیر و تعلل در صدور حکم نهایی در مورد محاکمه آیت الله نمر؛ مبارز شیعه اهل عربستان سعودی، نشان دهنده آن است که سران آل سعود هنوز در مورد تبعات این اقدام حرمت شکنانه و ضد اصول عد انسانی و ی، مطمئن نیستند. روس ها آماده می شوند ۲۶ سنبله ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۳۴ روس ها آماده می شوند رییس جمهور روسیه همچنین در این اوا در سخنرانی هایش، از تشکیل «روسیه نو» سخن گفته است؛ چیزی که اخیرا توسط یکی از ان شورشیان هوادار روسیه در شرق اوکراین نیز تکرار شد. بهره ای که پا تان از بحران افغانستان می برد ۲۶ سنبله ۱۳۹۳ ساعت ۰۱:۰۴ بهره ای که پا تان از بحران افغانستان می برد تردیدی وجود ندارد که رد پای پا تان در بحران ناامنی در کشور، کاملا مشهود است؛ اما نباید از یاد برد که آشفتگی، سردرگمی، بی سرنوشتی و خلأ محسوس قدرت در افغانستان نیز در افزایش و گسترش تروریزم و دهشت افکنی پا تانی در کشور نقش دارد. گزینه نخست، چرا آ ؟ ۲۶ سنبله ۱۳۹۳ ساعت ۰۱:۰۱ گزینه نخست، چرا آ ؟ دیدیم که روش و منش تاریخ حیات گذشته ی ما مشحون از کودتا ها، انحصار و دیکتاتوری ها و تنش و چالش های بسیار بود، واقعیات تلخی که در عصر دموکراسی و شرایط کنونی جهان، دیگر پذیرفتنی و پاسخگو نیست. همه ی اقوام و اقشار، ظرفیت و ظرافتی را متوقع بودند که تهداب نظام نو، به صورت بومی و واقعاً دموکراتیک ... غیبت ایران و ، پاشنه آشیل ائتلاف ضد ۲۵ سنبله ۱۳۹۳ ساعت ۱۸:۰۵ غیبت ایران و ، پاشنه آشیل ائتلاف ضد ایران یکی از قدرت های مؤثر در معادلات منطقه و جهان است و نادیده گرفتن آن در چنین ائتلاف هایی می تواند به ضرر طرف های ائتلاف کننده تمام شود. پا تان، نگران چیست؟ ۲۵ سنبله ۱۳۹۳ ساعت ۱۸:۰۱ پا تان، نگران چیست؟ اصلی ترین عامل برانگیزنده این نگرانی از دید ناظران، بیم و هراس آن کشور از شکل گیری یک ت ملی و مقتدر در افغانستان است. ائتلافی برای مبارزه یا مساعده؟ ۲۵ سنبله ۱۳۹۳ ساعت ۰۰:۵۷ ائتلافی برای مبارزه یا مساعده؟ ائتلاف جهانی مبارزه با به ی ایالات متحده که کشورهای شدیدا متهم به حمایت از آن گروه را گرد آورده، آیا واقعی و صادقانه است یا سناریویی در سناریوی دیگر است در افغانستان مشروع، در پا تان ممنوع ۲۵ سنبله ۱۳۹۳ ساعت ۰۰:۰۱ در افغانستان مشروع، در پا تان ممنوع پنج یا هر گروه تروریستی دیگر منسوب به ، اگر در پی ایجاد اصلاحات شرعی و ی اند باید ابتدا در داخل آن کشور اقدام کنند؛ با توجه به این مسایل، مشخص است که هدف این گروه، تامین منافع پا تان در افغانستان است و این یک اهرم فشار تازه از سوی آباد در برابر ت افغانستان می باشد. تقابل فرهنگی؛ افزایش فاصله میان جوانان و نسل های گذشته ۲۴ سنبله ۱۳۹۳ ساعت ۱۷:۵۹ تقابل فرهنگی؛ افزایش فاصله میان جوانان و نسل های گذشته کارشناسان مسایل فرهنگی، تقابل فرهنگی در جامعه افغانستان را برای آینده کشور خطرناک می دانند. عبدالله و احمدزی؛ خیلی دور، خیلی نزدیک ۲۴ سنبله ۱۳۹۳ ساعت ۱۷:۰۵ عبدالله و احمدزی؛ خیلی دور، خیلی نزدیک سه مورد اختلافی باقیمانده میان دو نامزد، به اندازه همه اختلاف های دیگر میان آنها، اهمیت و اولویت راهبردی دارد و همین مساله نیز افق توافق های قریب الوقوع میان آنها را تیره و تار می نماید. حلقه های مفقوده ائتلاف ضد ۲۴ سنبله ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۰۸ حلقه های مفقوده ائتلاف ضد عدم شرکت ترکیه در این ائتلاف هم سؤال برانگیز است و ناظران می گویند که این امر، نشان دهنده دوگانگی اه و نیات این ائتلاف را نشان می دهد. خندقِ دوستی یا دیورندِ دشمنی؟ ۲۴ سنبله ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۰۴ خندقِ دوستی یا دیورندِ دشمنی؟ اقدام تازه پا تان نیز در راستای مواضع پیشین این کشور انجام می شود و این اقدام عملی، کار ت افغانستان در برخورد با این مساله تاریخی را سخت تر خواهد کرد؛ زیرا این بار، مساله صرفا اظهارات دوجانبه نیست؛ بلکه پا تان رسما اقدام به خط کشی مرزی کرده است. فتنه های نئوماکیاولیسم برای نئودیکتاتوریسم ۲۴ سنبله ۱۳۹۳ ساعت ۰۸:۴۸ فتنه های نئوماکیاولیسم برای نئودیکتاتوریسم نچه نهاد جهان را ناآرام ساخته، دیکتاتوری های ملی و جهانی است که با روش های فوق پیچیده ماکیاولیستی، بخشی را پیاده نظام خود می سازند و بخشی دیگر را قربانی می کنند و کثیف ترین و خونین ترین بازی ها با سرنوشت ملتها را مرتکب می شوند. رییس جمهور، منجی یا میانجی؟ ۲۳ سنبله ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۵۸ رییس جمهور، منجی یا میانجی؟ دیدارهای مستمر و غالبا بی نتیجه رییس جمهور کرزی با هردو نامزد ریاست جمهوری به معنای آن است که وضعیت بسیار بیشتر از آنچه به نظر می آید، بحرانی است. مصر از ائتلاف ضد چه می خواهد؟ ۲۳ سنبله ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۲۲ مصر از ائتلاف ضد چه می خواهد؟ رژیم مسلط بر مصر که در نتیجه کودتای نظامی علیه ت گرایی محمد مرسی به قدرت رسید، به دنبال کشتارهای فجیع پس از کودتا و قتل و بازداشت و محاکمه هزاران معترض به کودتا، با بحران مشروعیت و انزوای بین المللی مواجه شد کمیسیون مستقل انتخابات عامل اصلی بحران های انتخاباتی است ۲۳ سنبله ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۵۱ کمیسیون مستقل انتخابات عامل اصلی بحران های انتخاباتی است کشور در شرایط حساسی قرار دارد، از این رو کوچکترین اشتباه از سوی کمیسیون مستقل انتخابات در اعلام نتایج، افغانستان را به سوی بحران سوق خواهد داد. این سرمایه و سرنوشت ماست که دود می شود ۲۳ سنبله ۱۳۹۳ ساعت ۰۰:۲۸ این سرمایه و سرنوشت ماست که دود می شود ایالات متحده حکومتی را به ما هدیه نکرده اما چالش های را که فرار روی آن تعبیه کرده که بن بست و بحران موجود انتخاباتی یکی از آنهاست. به نام شهید، به کام سیاست ۲۳ سنبله ۱۳۹۳ ساعت ۰۰:۲۴ به نام شهید، به کام سیاست دخ دادن مخالفت های و جناح بندی های انتخاباتی به روز شهید که متعلق به همه ملت افغانستان است نیز از سوی بسیاری از مردم و ناظران، نکوهش شد نقش دوگانه سازمان ملل در انتخابات افغانستان ۲۲ سنبله ۱۳۹۳ ساعت ۱۷:۵۲ نقش دوگانه سازمان ملل در انتخابات افغانستان سازمان ملل متحد، اگر در صدد بازی نقشی بیطرف در این روند است، با ارائه طرح های بدیل دیگری به جای ت وحدت ملی، بر نامزدها فشار وارد کند؛ تا دست از انحصارطلبی، تکیه بر نتایج تقلبی و امتیازطلبی های خودخواهانه بردارند. رخنه حق در بنای باطل ۲۲ سنبله ۱۳۹۳ ساعت ۱۷:۴۷ رخنه حق در بنای باطل شبیرجان برنده در مسابقات بو : ده ها عضو باسابقه یک واحد جاسوسی رژیم گفته اند که دیگر حاضر نیستند در عملیات جاسوسی علیه فلسطینیان شرکت کنند. روز یکشنبه مورخ 7 سپتمبر تورنمنت بو جوانان زیر 17 سال در استاکهولم برگزار شد . در این تورنمنت دو ورزشکار از کلپ جناب اجمل عمر به دریافت دو مدال نایل شدند. شبیر جان در وزن 57 کیلو گرام مقال اول و آلی در وزن 60 کیلو گرام مقام دوم را ب د . این موفقیت را برای ورزشکاران و مسوول کلپ ورزش اقای اجمل عمر تبریک میگوییم http://www.afghanha.se/