محاسبه متوسط ممان مغناطیسی هسته در یک میدان h و دمای t

به نقل از خبرگزاریها در مورد محاسبه متوسط ممان مغناطیسی هسته در یک میدان h و دمای t : میدان مغناطیسی زمین،نتیجه حرکت میدان مغناطیسی در هسته آهنی مذاب آن است.میدان مغناطیسی هسته زمین در مقایسه با سطح سیاره۵۰برابر قوی تر است. احتمالا زمین در کل عمر۴.۵میلیارد ساله خود،میدان مغناطیسی داشته است،ولی به احتمال زیاد در اوایل شکل گیری زمین ،کل هسته آن مذاب بوده است.اما در حال حاضر،تنها هسته خارجی آن مذاب است و به دلیل فشار بسیار زیاد،هسته داخلی جامد شده است.این بدان معنی است که احتمالا مغناطیس اولیه زمین قوی تر از امروز آن بوده است.این راکه چقدرقوی تر بوده نمی دانیم،ولی گمان می رود این میدان مغناطیسی قوی به زمین کمک کرده تادر همان دوران اولیه خود،اتمسفرش را بدست بیاورد.درست برع مریخ که با تضعیف میدان مغناطیسی خود،بخش عمده اتمسفرش را از دست داده است. میدان مغناطیسی،متوسمین اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد مرکز سطح 34 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 34 فهرست مطالبتعیین مرکز سطح 1محاسبه ممان اینرسی 2ممان اینرسی حاصلضرب 3قضایای پاپوس 4تعیین مرکز سطحوقتی جسمی با چگالی ρ، ضخامت اندک و ثابتی برابر t داشته باشد، مطابق شکل زیر می توان آن را به صورت سطح مسطح a مدل سازی کرد. جرم هر جزء از این سطح عبارت است از dm=ρtda. در این ح اگر ρ و t در سرتاسر جسم ثابت باشند، مختصات مرکز جرم جسم، همان مختصات مرکز هندسی سطح (c) خواهد بود و با استفاده از معادله زیر می توان مختصات آن را بصورت زیر تعیین کرد: صورت رهای معادلات فوق را گشتاور اول سطح می نامند. اگر سطح مطابق شکل زیر خمیده باشد، با هر سه نقطه سروکار داریم. در ح کلی مرکز هندسی c سطح خمیده، روی آن سطح واقع نیست، اگر سطح موردنظر سطحی صاف (مثلاً در صفحه y-z) باشد، فقط باید مختصات c در آن صفحه را تعیین کرد. در زیر چند عدد از مختصات مرکز هندسی اشکال متداول آورده شده است:مرکز هندسی کمان دایره: مرکز هندسی سطح مثلث مرکز سطح قطاع دایره: محاسبه ممان اینرسیهرگاه بر عضوی از سازه لنگری خمشی وارد شود، این عضو تمایل به انحنا دارد. سختی این عضو در برابر انحناء را بوسیله ممان اینرسی مقطع نشان می دهند. بعد ممان اینرسی از نوع طول می باشد و بر حسب توان چهارم سانتیمتر یا میلیمتر بیان می شود. هرچند ممان اینرسی بستگی به محوری دارد که ممان اینرسی نسبت به آن سنجیده می شود، اما در مسائل مربوط به محاسبه آن، ممان اینرسی را باید نسبت به تار خنثی بدست آوریم. ممان اینرسی مقاطع سازه در ج هایی آمده است. مثلاً برای مقطع مستطیلی داریم: اما برای مقاطع مرکب از رابطه کلی زیر استفاده می کنیم: که در آن:in: ممان اینرسی کل مقطع نسبت به محور خنثیm: ممان لنگر استاتیک تمام اجزاء نسبت به محور مبنای y-ya: مجموع سطوح تمام اجزای مقطعiy: ممان اینرسی نسبت به مرکز سطح هر جزءممان اینرسی حاصلضربممان اینرسی حاصلضرب برای یک مقطع که از چندین جزء تشکیل شده است، عبارت است از مجموع جبری ممان اینرسی های حاصلضرب قسمت های مختلف آن.که ixy اگر در ربع اول و سوم باشد، با علامات مثبت و اگر در ربع دوم و چهارم باشد، با علامت منفی نشان داده می شود.
با
تحقیق در مورد مرکز سطح 34 ص
محققان mit می گویند ماه تنها قمر زمین در گذشته از هسته ای مغناطیسی برخوردار بوده که برای یک میلیارد سال عامل ایجاد میدان مغناطیسی قدرتمند تر از میدان مغناطیسی زمین بوده است. اما برای دانشمندان هنوز مشخص نیست انرژی این هسته از کجا تامین می شده و عمر آن چگونه به پایان رسیده است. منبع : بیگ بنگ بوشهر - معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت: ساخت نیروگاه هسته ای کوچک و متوسط در سایر نقاط کشور مقرون به صرفه است و دنبال می شود. آموزشی ممان اینرسی - مفهوم ممان اینرسی - فارسی آموزشی درس استاتیک - ممان اینرسی ( سعید حیدری)آموزش تصویری به زبان فارسی ...برای اینجا را کلیک کنید ... (کیفیت بالا)برای مشاهده آنلاین ویدئوی آموزشی اینجا را کلیک کنید ... (کیفیت پایین)
پاو وینت عملکرد لرزه ای اتصال فولادی ممان گیر تیر به ستون
برچسب ها : پاو وینت عملکرد لرزه ای اتصال فولادی ممان گیر تیر به ستون , عملکرد لرزه ای اتصال فولادی , ممان گیر تیر به ستوk , تیر به ستون , اتصال فولادی ممان گیر , عملکرد لرزه ای , پاو وینت عملکرد لرزه ای اتصال فولادی ممان گیر , پاو وینت اتصال تیر به ستون , پاو وینت اتصال فولادی ممان گیر تیر به ستون , گرایش ی ز له , قضیه گلینکا , پدیده جهش کرنش ایجادشده توسط تمرکز تنش , پاو وینت پاو وینت عملکرد لرزه ای اتصال فولادی ممان گیر تیر به ستون
توضیحات تشدید مغناطیسی هسته ای (به انگلیسی: nuclear magnetic resonance) یک پدیدهٔ فیزیکی بر اساس مکانیک کوانتمی است. در حضور یک میدان مغناطیسی قوی، انرژی هسته های عناصر مشخصی به علت خواص مغناطیسی این ذرات به دو یا چند تراز کوانتیده شکافته می شوند.الکترون ها نیز به طریقی مشابه هسته عمل می کنند. انتقالات میان ترازهای انرژی القاشدهٔ مغناطیسی حاصل می توان. ما احتمالاً هیچ گاه موفق نخواهیم شد تا به هسته زمین نفوذ کنیم اما اخیراً دانشمندان موفق شده اند ماده ای تولید کنند که از برخی جهات مشابه هسته زمین است. محققان yale با معلق ساختن ذرات مغناطیسی… اختصاصی از فایلکو مقاله در مورد ایستای 26 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 26 ایستاییممان ایستایی یا گشتاور دوم یا گشتاور ی :این پارامتر نشان دهنده ی مقاومت خمشی یک نقطه از جسم میباشد که به گشتاور دوم سطح معروف است  محاسبه برای سطح مستطیلی به روش ا نتگرال گیری:   ممان اینرسی قطبی  تعیین ممان اینرسی یک سطح دایروی به روش انتگرال گیری :     قضیه محورهای موازی :ممان اینرسی یک سطح نسبت به هر محور معین aa برابر است با ممان اینرسی ان سطح نسبت به محور مرکز سطح به bb موازی با aa به اضافه حاصلضرب سطح a و مربع فاصلهمیان دو محور مطلوبست ممان اینرسی سطح مستطیلی حول محوری که از مرکز ان بگذرد(محور خنثی)نیروهای گسترده : گشتاورهای ی1.9 با استفاده از انتگرال گیری مستقیم گشتاور ی سطح نشان داده شده را نسبت به حورy تعین کنید. شکل م 9. 1حل:b = k : y=b , x=a دریا y= : پس حال = bیا
با
مقاله در مورد ایستای 26 ص
میدان مغناطیسی دانشمندان فرانسوی شبیه سازی با وضوح بالایی از میدان مغناطیسی زمین در هسته آن خلق کرده اند. ادامه مطلب تهران- ایرنا – مدیر عامل شرکت ی آب و فاضلاب کشور پیشنهاد کرد: قیمت آب برای آن دسته از مشترکانی که مصرف آنها بیش از متوسط مصرف است، نزدیک به «قیمت تمام شده» محاسبه شود. ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصویب کرد مالیات نهایی سال ۹۴ مؤدیان مالیاتی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در سال ۹۴، صرفا بر اساس اظهارنامه های تسلیمی این مؤدیان محاسبه شود. ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصویب کرد مالیات نهایی سال ۹۴ مؤدیان مالیاتی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در سال ۹۴، صرفا بر اساس اظهارنامه های تسلیمی این مؤدیان محاسبه شود. سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانه ها با تشریح فرمول محاسبه متوسط درآمد خانوار، گفت: خانوارها باید مجموع درآمد همه اعضای خانوار در سال 92 شامل درآمد ناشی از سود سهام، سود س و عایدی از مستغلات را محاسبه و تقسیم بر 12 ماه کنند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ت، نرگس درمورد محاسبه مجموع درآمد خانوار برای ثبت نام از متقاضیان یارانه ، اظهار داشت: خانوارها باید مجموع درآمد همه اعضای خانوار در سال 92 شامل درآمد ناشی از سود سهام، سود س و عایدی از مستغلات را محاسبه و تقسیم بر 12 ماه کنند.
وی ادامه داد: از آنجا که این امکان وجود داشت که درآمد خانوار در یک ماه خاص کمتر یا بیشتر از سایر ماه ها باشد، برای جلوگیری از اجحاف قرار شد میانگین درآمد ماهانه در طی یک سال در نظر گرفته شود.
وی گفت: به عنوان مثال در روزهای گذشته برخی خانوارهایی که دارای دو فرد شاغل بوده اند مجموع درآمد را تقسیم بر دو کرده اند که این روش محاسبه اشتباه است یا اینکه برخی خانوارها مجموع درآمد ماهانه را تقسیم بر تعداد اعضای خانوار کرده اند که این روش هم اشتباه است.
این لکه ها که اندازه آنها شش برابر زمین است به سرعت در حال رشد است.
به نقل از بخش علم و تکنولوژی خبرگزاری ansa ایتالیا، لکه های خورشیدی بزرگ،کشف شدند.
براساس این گزارش،این لکه های خورشیدی با اندازه ای شش برابر زمین، با سرعت بی سابقه ای در حال رشد هستند.
در واقع این لکه ها در کمتر از 48 ساعت تشکیل شده اند و توسط ع های خورشیدی رصدخانه sdo و رصدخانه خورشیدی دینامیک ناسا کشف شدند.
.
تکامل لکه ها بسیار سریع است، اما پژوهشگران در ناسا، معتقدند که مشکل به دلیل آن است که در حوزه قرار دارد و در یک دیسک مسطح واقع نشده است.

لکه های خورشیدی در حال سازماندهی مجدد و تجدید نظر از زمینه های مغناطیسی خورشیدی که ایجاد شدند، هستند.

این فعالیت از میدان مغناطیسی شدید تر می شود و در طول فاز فعال تر از چرخه خورشیدی است.

در این فاز فعال تشکیل لکه های خورشیدی و فوران بر روی سطح ستاره ما، که اوج فعالیت آن تا سال 2013 انتظار می رود، تشدید می شود.

لکه به نام سایه روشن تکامل یافته، در منطقه سبکتر اطراف هسته تیره، قرار دارد.

محققان می گویند : این سایه ها، سایه لکه های خورشیدی هستند.

در این منطقه، میدان مغناطیسی در جهت های مخالف با توجه به میدان مغناطیسی به بخش مرکزی اشاره دارند.

این پیکربندی نسبتا بی ثبات است که می تواند به فوران پرتو بر روی سطح خورشید به نام عود انرژی خورشیدی منجر شود. امیدها برای قشر پایین و متوسط جامعه ایران در زمینه تاثیر مثبت تیره و تار است. نرخ بیکاری به 11 درصد و برای قشر جوان بیش از 30 درصد است.توافق هسته ای نتوانسته انتظارات آنها را آنگونه که بود فراهم… امیدها برای قشر پایین و متوسط جامعه ایران در زمینه تاثیر مثبت تیره و تار است. نرخ بیکاری به 11 درصد و برای قشر جوان بیش از 30 درصد است.توافق هسته ای نتوانسته انتظارات آنها را آنگونه که بود فراهم کند. میدان مغناطیسی بدن انسان و هارولدبور از ییل برای اولین بار با انجام یک آزمایش ساده، به وجود میدان مغناطیسی در اطراف موجود زنده پی برد.او با توجه به یک مولد الکتریکی که در آهنربا در داخل سیم پیچ دوران می کند و جریان تولید میکند، سمندری را در یک ظرف آب نمک قرار داد و ظرف را به دور سمندر چرخاند. الکترودهایی که در این ظرف وجود داشتند و به. کوارتز ممکن است منشاء میدان مغناطیسی زمین باشد
شکی وجود ندارد که زمین میدان مغناطیسی دارد؛ اما منشاء این میدان مغناطیسی تاکنون مشخص نبود. حال محققان ژاپنی توانسته‌اند منشاء میدان مغناطیسی زمین را پیدا کنند. اسبق علوم، تحقیقات و فناوری گفت: اعداد و ارقام و نگاه به دستاوردهای هسته ای نشان می دهد از عرش به فرش و از اوج به زمین در حوزه هسته ای رسیده ایم. این مسأله اثرات منفی در اداره کشور دارد. اختصاصی از فایلکو پاو وینت کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی با و پر سرعت .
 پاو وینت کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی
 پاو وینت کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی رزونانس مغناطیسی هسته ای (nmr)یک روش طیف سنجی است که برای شیمیدانان آلی از اهمیتی والا نسبت به طیف سنجی مادون قرمز برخوردار است . بسیاری از هسته ها را می توان با فنون nmr مطالعه کرد ، ولی هیدروژن و کربن بطور معمول مورد استفاده قرار می گیرند . رزونانس مغناطیسی هسته ای ما را از تعداد هر نوع هیدروژن مطلع می سازد . به علاوه این روش ،  اطلاعاتی راجع به طبیعت محیط اطراف این گونه اتمهای هیدروژن به دست می دهد .حالات اسپین هستهبسیاری از هسته های اتمها دارای خصلتی هستند که اسپین خوانده می شود : هسته ها به گونه ای رفتار می کنند که گویی در حال چرخش هستند . در حقیقت اتمهایی که عدد جرمی فرد ، عدد اتمی فرد یا هر دو را دارند ، دارای گشتاور زاویه اسپین کوانتایی و گشتاور مغناطیسی هستند . معمولیترین هسته هایی که دارای اسپین هستند  ، عبارتند از:گشتاور مغناطیسی هستهدر یک میدان مغناطیسی ، حالات اسپین انرژی ی انی را نخواهند داشت ، زیرا یک هسته ذره ای باردار بوده و هر ذره باردار متحرک خود تولید میدان مغناطیسی می کند . بنابراین ، یک هسته دارای گشتاور مغناطیسی (    ) است که به وسیله بار و اسپین آن تولید می شود . یک هسته هیدروژن می تواند اسپینی موافق جهت عقربه های ساعت (2/1+)یا مخالف جهت عقربه های ساعت (2/1-)داشته باشد و در این دو ح ̦گشتاورهای مغناطیسی خود را یا در جهت میدان و یا در خلاف جهت آن قرار می دهند(شکل 1) هنگامی که یک میدان مغناطیسی خارجی به کار برده شود ، ح اسپین دژنره به دو ح ، با ترازهای انرژی نابرابر شکافته می شوند(شکل 2) . جذب انرژیپدیده رزونانس مغناطیسی هسته ای هنگامی رخ می دهد که هسته های هم جهت میدان اعمالی شده انرژی جذب کرده و جهت اسپین خود را نسبت به آن تغییر دهند (شکل 3) . در یک میدان مغناطیسی اعمال شده ، پروتونها شروع به حرکت تقویمی و جذب انرژی می کنند . این پدیده شبیه به آن چیزی است که در یک فرفره مشاهده می شود . بر اثر تاثیر میدان جاذبه زمین ،  فرفره شروع به لرزش یا چرخش حول محور خود می کند . یک هسته چرخنده نیز تحت تاثیر میدان مغناطیسی اعمال شده ̦ همان گونه عمل می کند .هنگامی که میدان مغناطیسی به کار افتد ̦ آن هسته شروع به چرخش حول محور اسپین خود  می کند که دارای زاویه ای( لارمور ) است . این   مستقیما متناسب با قدرت میدان مغناطیسی اعمال شده است . با ایجاد چنین ی ، دو میدان جفت شده و انرژی تابش ورودی به هسته منتقل می گردد و موجب تغییر اسپین می شود . این عمل رزونانس نامیده می شود .هسته های مازاد آنهایی هستند که اجازه مشاهده رزونانس را می دهند . هنگامیکه جمعیت هر دو تراز برابر گردد , در آن صورت ح اشباع شدگی رخ داده و رزو مشاهده نمی شود . اشباع شدگی هنگامی بسرعت رخ می دهد که قدرت سیگنال rf بسیار زیاد باشد . با افزایش دستگاه , اختلاف انرژی بین دو ح فزونی یافته , و در نتیجه جمعیت مازاد افزایش می یابد . تغییر مکان شیمیایی و اثر مانع  اهمیت رزونانس مغناطیسی هسته ای از آن جا آشکار می شود که در یک مولکول ، تمام پروتون ها در یک رزونانس نمی کنند . این بدین دلیل است که پروتون های مولکول توسط الکترونها احاطه شده و محیط الکترونی هر یک از پروتونها بطور جزیی با دیگر پروتونها فرق می کند . به عبارت دیگر ، پروتونها توسط الکترونهایی که آنها را احاطه کرده اند پوشیده یا محافظت می شوند . در یک میدان معناطیسی ، الکترونهای ظرفیتی پروتونها می چرخند . این چرخش که جریان دیامغناطیس محلی خوانده می شود ، تولید میدان مغناطیسی متضادی می کند که در جهت مخالف میدان مغناطیسی اعمال شده عمل می نماید . این اثر که مانع دیامغناطیسی یا آنیزوتروپی دیا مغناطیسی نامیده میشود.در یک اتم ، جریان مغناطیسی محلی تولید یک میدان مغناطیسی ثانویه می نماید که دارای جهتی مخالف میدان مغناطیسی اعمال شده است . در نتیجه آنیزوتروپی دیا مغناطیس ، پروتون در مولکول بسته به دانسیته الکترونی اطراف آن از جانب میدان مغناطیسی اعمال شده محافظت می شود . هر قدر دانسیته الکترونی اطراف یک هسته بیشتر باشد میدان مغناطیسی تولید شده توسط الکترونها ،  که در جهت ع میدان اعمال شده است ،  بیشتر خواهد بود .در یک محلول برای محاسبه جابجایی شیمیایی از یک ترکیب شاهد استفاده می شود و رزونانس هر پروتون نمونه نسبت به آن سنجیده می شود . به عبارت بهتر ، اختلاف اندازه گیری می شود . ماده شاهد استاندارد ، تترا متیل سیلان                    بوده که به tms موسوم است . علت استفاده از این ماده این است که پروتونهای  گروههای متیل آن بیش از اکثر ترکیبات محافظت می شود . برای محاسبه تغییر مکان شیمیایی از رابطه زیر استفاده  می شود و قابل ذکر است که تغییر مکان شیمیایی بر حسب واحد hz برای دستگاه های nmr با قدرت متفاوت  ، ی ان نمی باشد در صورتی که بر حسب واحد ppm مقدار آن برای تمامی دستگاه ها ، مقداری ثابت می باشد . شامل 305 اسلاید powerpoint 
با
پاو وینت کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی
بخش مرکزی زمین هسته است. هستهٔ زمین دارای دو بخش است: هسته درونی و هسته بیرونی. هسته داخلی به دلیل فشار بسیار زیاد جامد و هسته خارجی، مایع است. قطر آن ۲۵۶۰ کیلومتر و دمای آن ۸۰۰ درجه سانتی گراد است. فاصله آن از سطح زمین ۶۳۳۶ کیلومتر است. موادهسته به علت فشار زیادی که بر آن وارد می شود بسیار متراکم تراز سایر اجزای زمین است. هسته بیشتر از آهن و نیکل تشکیل شده است. سند باشید آیا ممان اینرسی دایره اشتباه است ؟؟ (نکته ای که خیلی ها نمی دانند ! – قسمت اول ) ممان اینرسی دایره - ارشد عمران آیا اثبات زیر نشان می دهد که ممان اینرسی دایره اشتباه است ؟ (نکته ای مهم برای داوطلبان کنکور ارشد عمران) متاسفانه در حال حاضر نحوه ی خواندن و مطالعه ی داوطلبان کنکور ارشد عمران به صورت مفهومی نیست . روند غالب داوطلبان بر این است که حتی الامکان نکات تستی را فرا گرفته و آن را در آزمون کارشناسی ارشد عمران به کار گیرند. همان طور که می دانید ، بسیاری از محاسبات در ی عمران مثلا ظرفیت خمشی ، پیچشی ، برشی و .. مقاطع مختلف بر اساس ممان اینرسی انجام می شود . به طوری که به دست آوردن ممان اینرسی یک مقطع حول یک محور ، یکی از مباحث مهم در استاتیک محسوب می گردد. ممان اینرسی به جهت استفاده ی فراوان در دروس بعدی مانند مقاومت مصالح ، دروس طراحی و … از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.همچنین درک مفهومی از آن برای داوطلبان می تواند در آزمون کارشناسی ارشد عمران مفید واقع گردد. امروز می خواهیم ممان اینرسی دایره را به دست بیاوریم. همان طور که می دانیم ممان اینرسی دایره ای به شعاع r حول هر یک از محور های x و y برابر مقدار زیر خواهد بود: 2015-07-30_13-11-03 5 2015-07-30_13-19-08 حال می خواهیم با انجام یک سری محاسبات بسیار ساده ، این رابطه را به دست آوریم: می دانیم که ممان اینرسی یک مقطع به صورت زیر تعریف می شود: 2015-07-30_16-38-01 2015-07-30_16-39-48برای دایره شکل زیر را در نظر می گیریم: 2015-07-30_12-48-33 2 همان طور که در شکل بالا ملاحظه می شود ، شعاع دایره ، برابر r فرض می شود. در این قسمت المان را به صورت قسمت هاشور خورده دارای یک زاویه ی کوچک در نظر می گیریم. طبق فرمول های خود ، برای این طول قوس این المان داریم: 2015-07-30_16-49-47 و نیز برای مساحت المان خواهیم داشت: 2015-07-30_16-56-19 از طرفی با توجه به مثلثی فرض المان ( به علت کوچک بودن زاویه ) برای مرکز سطح المان خواهیم داشت: 2015-07-30_16-58-37 تا این جا نکاتی بود که داوطلبان ارشد عمران آن را به خوبی فرا گرفته و در کنکور استفاده می نمایند. حال با توجه به معلومات فوق به سادگی محاسبات را انجام خواهیم داد (مثلا برای محور x) : 2015-07-30_17-02-42 لذا کافی است که انتگرال فوق را محاسبه کنیم . برای قسمت سینوسی می توانیم از اتحاد زیر استفاده نماییم: 2015-07-30_17-05-40 در نتیجه انتگرال به سادگی محاسبه خواهد شد: 2015-07-30_17-19-40
question_mark به نظر شما چرا این مقدار به دست آمد ؟ از طرفی مقدار به دست آمده در حد بسیار اندکی با مقدار واقعی اختلاف دارد . در شکل زیر می بینیم که اختلاف واقعی در حد تنها اختلاف یک ۸ و ۹ است . 2015-07-30_17-28-47 پاسخ نکته ای بسیار ساده خواهد بود که حتی بسیاری از داوطلبان کارشناسی ارشد عمران نمی دانند … نظر شما چیست مهر نوشت: عضو تیم سابق مذاکره کننده هسته ای عنوان کرد: نتیجه چالش هسته ای، تحریم ها نیست بلکه نتیجه «سازش هسته ای» تحریم است. در جریان مذاکرات هسته ای ایران و اعضای 1+5 فقط درباره تحریم های هسته ای مذاکره و توافق شده است چرا که به ت اجازه داده نشده بود خارج از موضوع هسته ای گفت و گو کند، به ویژه با . بنابراین،تحریم های غیر هسته ای که از اول انقلاب وضع شده اند، همچنان برقرار هستند. زمانی که صحبت از چیپست دستگاه های اندرویدی می شود ، واژه ی ۴ هسته ای و یا حتی بالاتر دیگر یک واژه ی نو و جدید نیستند و همه با آن آشنایی دارند . زمانی بود که ۴ هسته عدد زیادی به نظر می رسید اما با پیشرفت تکنولوژی حتی عدد ۴ هم برای تعداد هسته ها دیگر عدد بالایی نیست ، چون تا به امروز بیشترین تعداد هسته ، ۸ در نظر گرفته شده است ، اما همه ی ما می دانیم که تعداد هسته ها ، هیچ گاه فاکتور نهایی برای تصمیم گیری در مورد بهترین های شرکت های معروف نبوده است . از طرفی دیگر به لطف qualcomm و mediatek چیپست های بسیار مختلفی با قدرت های پایین و متوسط تولید شده است که بر روی سربازان اندرویدی پایین و میان رده ی بازار قرار گرفته اند . بسیاری از این چیپست ها ۶۴ بیتی هستند که یک امتیاز محسوب می شود .
خوب ، رفته رفته دستگاه های ۸ هسته هم افزایش یافتند و ما تصمیم گرفتیم بهترین ها در بین این دستگاه ها را به شما معرفی کنیم . لیست زیر با توجه به زمان عرضه و معرفی تهیه شده است . ادامه مطلب اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد محاسبه عرض موج شکن 33 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 32 محاسبه عرض موج شکن (b): محاسبه ارتفاع سازه :برای محاسبه ارتفاع سازه ابتدا باید میزان بالا روی موج را محاسبه کنیم .      با این فرض که روگذری نداشته باشیم و باتوجه به ج (c.e.m.)vi-5-5 برای ru2% داریم :a=0.96b=1.17c=0.46d=1.97   محاسبه ضخامت لایه آرمور : تعداد سنگهای مورد نیاز برای واحد سطح :ضریب تخلخل شیب : طبق ج (c.e.m.)vi-5-51 ، این ضریب برابر 0.37 در نظر گرفته می شود .  طراحی لایه :طراحی براساس وجود یک لایه انجام می شود . دو لایه سنگ برای ساخت مورد استفاده قرار می گیرد که وزن سنگ های مورد استفاده برابر است با که m وزن سنگ لایه آرمور می باشد . طبق ج (c.e.m.)vi-5-50، بهترین اندازه سنگ مورد استفاده در لایه برابر 226.8 kg می باشد .ضخامت لایه :  طراحی هسته :طراحی هسته براساس توصیه های c.e.m. انجام می شود .   طبق ج vi-5-50 وزن سنگ مورد استفاده در هسته برابر 11.34kg می باشد .طراحی پنجه :عرض پنجه :   لذا عرض پنجه برابر 5(m) در نظر گرفته می شود . ارتفاع پنجه:  حال باید اندازه سنگهای مورد استفاده در پنجه را بدست آوریم . طبق گراف vi-5-45 داریم :   در نتیجه وزن سنگها را 1.31 در نظر می گیریم .
با
تحقیق در مورد محاسبه عرض موج شکن 33 ص
بسیاری تصور می د که پس از امضا و اجرای توافق هسته ای میان ایران و قدرت های بزرگ کشورهای عربی بهانه ای برای تهدید قلمداد ایران از جانب برنامه هسته ایش ندارند اما به نظر می رسد آن ها تحرکات جدیدی را برای هسته ای خود در رقابت با برنامه هسته ای ایران در پیش گرفته اند. اعضای محترم تیم هسته ای کشورمان، ضمن تخصص در برخی رشته ها، از کارآمدی کافی برای حضور در چالش هسته ای و نیز هوشمندی و درایت لازم برای مقابله با حقه ها، فریبکاری ها و دروغپردازی های حریف برخوردار نبوده اند. ن
محققان انبه بی هسته تولید د محققان هندی موفق به تولید رقم جدیدی از انبه شده اند که علاوه بر آبدار بودن و عطر و طعم شیرین، بدون هسته است. محققان گروه باغبانی کشاورزی بیهار (bau) با پیوند ارقام انبه راتنا (ratna) و آلفونسو (alphonso)، رقم جدیدی از این محصول را تولید کرده اند. رقم جدید بدون هسته و بسیار آبدار بوده و وزن متوسط هر میوه 200 گرم است؛ میزان فیبر این رقم که سیندو (sindu) نامگذاری شده، کمتر از سایر ارقام است. تولید انبه بدون هسته در مرحله مطالعاتی بوده و محققان تا فصل زراعی بعد در خصوص اصلاح گیاهان برای تولید رقم جدید انبه تصمیم گیری خواهند کرد. به گفته محققان، انبه بدون هسته سیندو از پتانسیل بسیار بالای صادراتی برخوردار است. اختصاصی از هایدی تحقیق درمورد محاسبه عرض موج شکن 33 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 32 محاسبه عرض موج شکن (b): محاسبه ارتفاع سازه :برای محاسبه ارتفاع سازه ابتدا باید میزان بالا روی موج را محاسبه کنیم .      با این فرض که روگذری نداشته باشیم و باتوجه به ج (c.e.m.)vi-5-5 برای ru2% داریم :a=0.96b=1.17c=0.46d=1.97   محاسبه ضخامت لایه آرمور : تعداد سنگهای مورد نیاز برای واحد سطح :ضریب تخلخل شیب : طبق ج (c.e.m.)vi-5-51 ، این ضریب برابر 0.37 در نظر گرفته می شود .  طراحی لایه :طراحی براساس وجود یک لایه انجام می شود . دو لایه سنگ برای ساخت مورد استفاده قرار می گیرد که وزن سنگ های مورد استفاده برابر است با که m وزن سنگ لایه آرمور می باشد . طبق ج (c.e.m.)vi-5-50، بهترین اندازه سنگ مورد استفاده در لایه برابر 226.8 kg می باشد .ضخامت لایه :  طراحی هسته :طراحی هسته براساس توصیه های c.e.m. انجام می شود .   طبق ج vi-5-50 وزن سنگ مورد استفاده در هسته برابر 11.34kg می باشد .طراحی پنجه :عرض پنجه :   لذا عرض پنجه برابر 5(m) در نظر گرفته می شود . ارتفاع پنجه:  حال باید اندازه سنگهای مورد استفاده در پنجه را بدست آوریم . طبق گراف vi-5-45 داریم :   در نتیجه وزن سنگها را 1.31 در نظر می گیریم .
با
تحقیق درمورد محاسبه عرض موج شکن 33 ص
تاسیسات هسته ای نطنز در کنار رآکتور آب سنگین خنداب (اراک)، بخش های مهمی از فعالیت های هسته ای کشورمان را دربرمی گیرند. این ناو با دو راکتور هسته ای که به تازگی طراحی شده اند کار می کند. این دو راکتور در مجموع ۶۰۰ م ات برق تولید می کنند. ناو جرالد فورد برای رسیدن به سرعت حداکثری خود به این میزان انرژی نیاز خواهد داشت. دو راکتور هسته ای ناو جرالد فورد همچنین انرژی مورد نیاز «سامانه حرکت الکترومغناطیسی هواپیماها» را نیز تامین خواهد کرد. این سامانه با ای. سیم فاز را به سر سیم پیچ جریان وصل نموده و از سر دیگر آن فاز را می گیرند . و دو سر سیم پیچ ولتاژ را به فاز و نول وصل می کنند . زمانی که مصرف کننده ای به کنتور وصل می شود جریان از سیم فاز و نول می گذرد . بعبارت دیگر جریان مصرف کننده از سیم پیچ جریان می گذرد و در آن یک میدان مغناطیسی ایجاد می کند . سیم پیچ ولتاژ که همیشه به برق وصل است و دارای یک میدان مغناطیسی ثابت است که مقدار آن هیچ ارتباطی به مصرف کننده متصل شده به کنتور ندارد . این دو میدان مغناطیسی بر هم اثر کرده و سبب ایجاد نیروی حرکتی در صفحه آلومینیومی درون کنتور می شود . سرعت حرکت این صفحه با جریان مصرف کننده رابطه مستقیم دارد . این حرکت توسط یک محور و چرخ دنده به یک شماره انداز یا نمراتور ارتباط دارد و بر اساس گردش آن شماره ها زیاد می شود . این شماره ها بجز رقم اول میزان کارکرد کنتور یا همان مصرف انرژی الکتریکی را بر حسب کیلو وات ساعت نشان میدهند .البته درون کنتور قطعات دیگری هم نظیر : آهنربای سرعت گیر و پیچهای تنظیم و ... وجود دارند که ما از توضیح آنها صرف نظر کرده ایم . کنتور برق سیم فاز را به سر سیم پیچ جریان وصل نموده و از سر دیگر آن فاز را می گیرند . و دو سر سیم پیچ ولتاژ را به فاز و نول وصل می کنند . زمانی که مصرف کننده ای به کنتور وصل می شود جریان از سیم فاز و نول می گذرد . بعبارت دیگر جریان مصرف کننده از سیم پیچ جریان می گذرد و در آن یک میدان مغناطیسی ایجاد می کند . سیم پیچ ولتاژ که همیشه به برق وصل است و دارای یک میدان مغناطیسی ثابت است که مقدار آن هیچ ارتباطی به مصرف کننده متصل شده به کنتور ندارد . این دو میدان مغناطیسی بر هم اثر کرده و سبب ایجاد نیروی حرکتی در صفحه آلومینیومی درون کنتور می شود . سرعت حرکت این صفحه با جریان مصرف کننده رابطه مستقیم دارد . این حرکت توسط یک محور و چرخ دنده به یک شماره انداز یا نمراتور ارتباط دارد و بر اساس گردش آن شماره ها زیاد می شود . این شماره ها بجز رقم اول میزان کارکرد کنتور یا همان مصرف انرژی الکتریکی را بر حسب کیلو وات ساعت نشان میدهند .البته درون کنتور قطعات دیگری هم نظیر : آهنربای سرعت گیر و پیچهای تنظیم و ... وجود دارند که ما از توضیح آنها صرف نظر کرده ایم . کنتور برق سیم فاز را به سر سیم پیچ جریان وصل نموده و از سر دیگر آن فاز را می گیرند . و دو سر سیم پیچ ولتاژ را به فاز و نول وصل می کنند . زمانی که مصرف کننده ای به کنتور وصل می شود جریان از سیم فاز و نول می گذرد . بعبارت دیگر جریان مصرف کننده از سیم پیچ جریان می گذرد و در آن یک میدان مغناطیسی ایجاد می کند . سیم پیچ ولتاژ که همیشه به برق وصل است و دارای یک میدان مغناطیسی ثابت است که مقدار آن هیچ ارتباطی به مصرف کننده متصل شده به کنتور ندارد . این دو میدان مغناطیسی بر هم اثر کرده و سبب ایجاد نیروی حرکتی در صفحه آلومینیومی درون کنتور می شود . سرعت حرکت این صفحه با جریان مصرف کننده رابطه مستقیم دارد . این حرکت توسط یک محور و چرخ دنده به یک شماره انداز یا نمراتور ارتباط دارد و بر اساس گردش آن شماره ها زیاد می شود . این شماره ها بجز رقم اول میزان کارکرد کنتور یا همان مصرف انرژی الکتریکی را بر حسب کیلو وات ساعت نشان میدهند .البته درون کنتور قطعات دیگری هم نظیر : آهنربای سرعت گیر و پیچهای تنظیم و ... وجود دارند که ما از توضیح آنها صرف نظر کرده ایم . کنتور برق در جریان مذاکرات هسته ای ایران و اعضای 1+5 فقط درباره تحریم های هسته ای مذاکره و توافق شده است چرا که به ت اجازه داده نشده بود خارج از موضوع هسته ای گفت و گو کند، به ویژه با . بنابراین،تحریم های غیر هسته ای که از اول انقلاب وضع شده اند، همچنان برقرار هستند. کره شمالی یک بمب هسته ای آزمایش کرد. اما قبل از آن پنج بمب هسته ای دیگر آزمایش کرده بود. به دنیا نشان داده که یک قدرت هسته ای در حال ظهور است. اما این را از قبل هم می دانستیم. شرکت هسته ای تی روسیه (روس اتم) روز پنج شنبه موفق شد تا مجوز ساخت نیروگاه هسته ای آکویو را به ارزش 20 میلیارد دلار را در جنوب ترکیه از نهاد نظارت هسته ای این کشور دریافت کند. مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران درباره چرایی افزایش قیمت گازبها در ماه های اخیر، گفت: در چهار ماه فصل سرد سال، قیمت گاز به طور تصاعدی محاسبه می شود و امسال هم همین روش مبنای محاسبه است و با پارسال تفاوتی… خانه » رایگان پروژه متلب سیمولینک » شبیه سازی مدار ترانس سلفی سنگین شبیه سازی مدار ترانس سلفی سنگین مقدمه free آشنایی با سلف و کاربردهای آن آشنایی با خواص سلف عملکرد سلف اگر از داخل یک سیم جریانی عبورکند،سیم در حوالی خود میدان مغناطیسی تولید می کند و اگر سیم را به صورت یک حلقه به دور جسمی بپیچیم این میدان در بین حلقه ها متمرکز می گردد و هر جسمی می تواند میدان مغناطیسی را داخل خود حفظ نماید که مدت نگهداری این میدان بستگی به جنس آن جسم خواهد داشت.به تجربه مشاهده شده که مدت زمان حفظ میدان در آهن بسیار بیشتر از مواد و عناصر دیگر می باشد. عبور جریان از سلف می خواهیم نحوه عملکرد سلف را در مدار شکل زیر مورد بررسی قرار دهیم.در لحظه اولی که ولتاژ به دو سر سلف می رسد،فشار الکتریکی و عبور جریان،میدان مغناطیسی تولید می کند که تمایل دارد اتم های هسته را منظم نماید.در مقابل، نامنظم بودن اتم های هسته می خواهد نظم اتم های سیم را از بین ببرد و این خود باعث کاهش جریان می گردد.با عبور جریان،کم کم هسته سلف منظم شده و جریان به حداکثر ممکن می رسد. ادامه مطلب نیویورک-ایرنا-سفیر و دائم کشورمان در سازمان ملل با انتقاد از کشور های دارنده سلاح های هسته ای گفت که خواست مشروع و جدی جامعه جهانی مبنی بر محو سلاح های هسته ای از سوی گروه اندکی از کشور های هسته… در پست قبلی راجع به تولید زوج الکترون-پوزیترون در اثر برخورد دو فوتون صحبت کردیم. در این پست می خواهیم درباره ی یکی از روش های آشکار سازی این زوج تولیدی صحبت کنیم. همانطوری که احتمالا حدس می زنید نام این روش اتاقک حباب است. اتاقک حباب چیست؟؟ بر خلاف اسمش یک ظرفی است که پر از آب* است و اصلا هم حباب ندارد! اما دمای این آب چقدر است؟ چیزی در حدود 99.99 درجه سانتیگراد! حال فقط یک تنش (یک ضربه، یک تکان کوچک،...) کافی است تا آب را به جوش بیاورد. از این چطور در آشکار سازی الکترون-پوزیترون ها استفاده می شود؟؟ می آیند و واکنش را درون این اتاقک به اجرا در می آورند. چه می شود؟؟ الکترون ها و پوزیترون های پرانرژی که تولید می شوند، در مسیری که می روند به مولکول های آب انرژی می دهند و باعث تبخیر آب در مسیرشان می شود. بدین ترتیب می توان مسیر الکترون ها و پوزیترون ها را دنبال کرد. به این گونه آشکارسازهایی که مسیر ذرات را آشکار می کنند tracking detector می گویند. tracking detector ها تا بحال 4 جایزه ی نوبل را به خود اختصاص داده اند. یعنی: در tracking detector ها هم مانند reionization *** نوبل خو ده است!!! قبل از تکنولوژی اتاقک حباب از یک تکنولوژی استفاده می د که لابد اتاقک گاز** نامیده می شده است. در اون اتاقک، مثلا بجای این که آب 99.99 درجه باشد، بخارآب 100.01 درجه بوده است. و با عبور ذرات بلافاصله مسیر ذرات مایع می شود. اما اتاقک حباب بسیار مفیدتر از اتاقک گاز می باشد. چرا؟؟ چون قطرات مایع درون بخار به سختی قابل تشخیص اند اما حباب های گازی درون مایع به سادگی دیده می شوند. حال برای اندازه گیری انرژی این الکترون یا پوزیترون ها چه می کنند؟؟ کافی است یک میدان مغناطیسی بر اتاقک اعمال کنیم. در این صورت به دلیل باردار بودن الکترون ها و پوزیترون ها از طرف میدان مغناطیسی به آنها نیرو وارد می شود که بدلیل مخالف بودن بارهای آنها، این نیرو برای الکترون در راستای خلاف نیرویی است که به پوزیترون وارد می شود. حال این نیروها موجب حرکت ذرات باردار در یک ما یچ می شوند. بدلیل خلاف جهت بودن نیروها ما یچ های الکترون و پوزیترون روی یکدیگر نمی افتند، بلکه در دو جهت متفاوت بوجود می آیند. با اندازه گیری بزرگترین شعاع این ما یچ ها می توان انرژی ذرات را به راحتی محاسبه کرد. شعاع چرخش یک ذره ی باردار در یک میدان مغناطیسی یکنواخت را شعاع لارمور آن ذره میگوییم. شعاع لارمور یک ذره باردار نسبیتی به بار q و با انرژی e که در میدان مغناطیسی b قرار گرفته است برابر r=e/qbc است که در این رابطه c سرعت نور است. با اندازه گیری شعاع لارمور فقط یک جایگذاری عددی کافیست تا انرژی الکترون و پوزیترون را بی م. و این بود ماجرای اتاقک حباب! * لازم به ذکر است که اون آبی که من گفتم همیشه هم آب نیست!! صرفا برای ملموس تر شدن با آب مثال زدم. ** یک نگاهی به گوگل انداختم گویا اتاقک گاز اسم آشکارساز دیگری است! *** reionization یک بازه ی زمانی از اویل عالم است که مواد یونیزه می شدند و دانشمندان هنوز دلیل این یونیزه شدن را کشف نکرده اند. معلممان که داشت این را می گفت، گفت در reionization یک نوبل خو ده است! انرژی هسته ای
استفاده اصلی از انرژی هسته ای، تولید انرژی الکتریسته است. این راهی ساده و کارآمد برای جوشاندن آب و ایجاد بخار برای راه اندازی توربین های مولد است. بدون راکتورهای موجود در نیروگاه های هسته ای، این نیروگاه ها شبیه دیگر نیروگاه ها زغال سنگی و سوختی می شود. انرژی هسته ای بهترین کاربرد برای تولید مقیاس متوسط یا بزرگی از انرژی الکتریکی به طور مداوم است. سوخت اینگونه ایستگاه ها را اوانیوم تشکیل می دهد....

وزن انسان ها بر روی کره زمین ۲۸۷ میلیون تن محاسبه شده است که در این میان یی ها عنوان چاق ترین انسان ها را به خود اختصاص داده اند. به گزارش ، محققان انگلیسی وزن کل انسانها در جهان را محاسبه د.
طبق محاسبات آنها ۲۸۷ میلیون تن وزن کل تمامی انسان ها است.
به گفته این محققان وزن متوسط هر انسان ۶۲ کیلوگرم است که به صورت انفرادی، ای. چهارمین کنفرانس بین المللی ان انرژی هسته ای در قرن 21 در حالی در امارات متحده عربی برگزار می شود که این کشور یک تازه وارد در زمینه هسته ای به شمار می آید. محاسبه اضافه وزن و محاسبه کمبود وزن برای تمام انی که میخواهند رژیم بگیرند بسیار بسیار مهم است.تا حالا حتما خیلی واستون این سوال پیش اومده که با قدی که شما دارید بهترین وزنی که باید داشته باشید چقدره. این بار با این برنامه بسیار دقیق و جالب شما خواهید فهمید که وزن ایده آل برای شما چقدر است و محاسبه اضافه وزن و محاسبه کمبود وزن شما رو . سلام به ریاضی ها ، خسته نباشید گسسته و جبر و آمار سخت بود.... 141 متوسط، 142 دشوار، البته همه می دانستند که این سوال در انسانی و تجربی امده و هنوز در ریاضی نیامده و منتظرش بودند. 143 ساده، همان تست سراسری 89 بود، 144 متوسط، مثل 92 همه منتظر تست ضرب دکارتی بودند. 145 دشوار، ایده افرازشماری از سراسری 90ودر کنکور آمده بود، 146متوسط، بالا ه سوالی آمد ک. قتی یک ماده جامد حرارت داده می شود، مولکول ها با شدت بیشتری شروع به لرزیدن می کنند. این روند ادامه می یابد تا سرانجام ماده از ح جامد به مایع تبدیل شده و مولکول ها عملا حرکت کرده و به یکدیگر برخورد می کنند. با اضافه شدن مقدار انرژی و دمای بیشتر حرکت مولکول ها سریع تر و شدیدتر می شود و در نتیجه با شدت بیشتری به هم برخورد می کنند، تا جایی که از هم جدا شده و به فرم گاز در می آیند. اگر انرژی داده شده به گاز از این مقدار بیشتر شود، مولکول ها باز هم سریع تر حرکت کرده و وقتی ماده را تا دماهای خیلی بالا ( فراتر از 5000 درجه ) گرم کنیم برخورد بین ذره ها به اندازه ای شدید می شود که الکترون ها از اتم کنده می شوند. چنین ح ی از ماده که متشکل از الکترون ها و یون های مثبت است ، "پلاسما" plasma نامیده می شود. بیشتر کیهان از پلاسما ساخته شده است، ستاره ها در ح پلاسما هستند. ماده در لوله نئون یا در یک سیکلوترون به شکل پلاسما است . بسیاری از لیزرها ، مانند لیزر کربن دی ا ید که در صنعت برای ب ف ات وپارچه بکار می رود ، لوله های پلاسما دارند. دانشمندان روی ویژگی های پلاسما کارمیکنند زیرا یک واکنش هسته ای به نام گداخت هسته ای در پلاسما در دماهای بالا اتفاق می افتد. چنانچه بتوان واکنش گداخت راکنترل کرد جای امیدواری است که بعد از خورشید دومین منبع انرژی باشد. اگرچه پلاسما متشکل از ذره های باردار است،ازنظرالکتریکی خنثی است. زیرا درمجموع تعداد بارهای منفی ومثبت ی ان است. مشکل محبوس یک پلاسما که برای یک واکنش گداخت هسته ای ایجاد می شود، دو مورد است: 1) اینکه پلاسما به سرعت ظرف خود را بخار می کند. و 2) که اهمیت بیشتری دارد ، این است که پلاسما خیلی سریع انرژی خود را به ظرف می دهد. بنابر این به سرعت به دماهایی پایینتر از دمای لازم برای واکنش می رسد. پس برای محبوس پلاسما ، یک میدان مغناطیسی تشکیل می دهند که با میدان مغناطیسی پلاسما بر هم کنش پیدا می کند. سپس آنرا به دما می رسانند. براساس اعلام یک مقام سابق یی که جدیدترین پیش نویس سند مربوط به بازبینی مواضع هسته ای را مشاهده کرده ت دونالد ترامپ قصد دارد با تولید یک کلا هسته ای جدید محدودیت ها علیه استفاده از سلاح های هسته ای را کاهش داده و استفاده از آن را در صورت بروز جنگ آسان تر و سریعتر کند.