محاسبه متوسط ممان مغناطیسی هسته در یک میدان h و دمای t

به نقل از خبرگزاریها در مورد محاسبه متوسط ممان مغناطیسی هسته در یک میدان h و دمای t : میدان مغناطیسی زمین،نتیجه حرکت میدان مغناطیسی در هسته آهنی مذاب آن است.میدان مغناطیسی هسته زمین در مقایسه با سطح سیاره۵۰برابر قوی تر است. احتمالا زمین در کل عمر۴.۵میلیارد ساله خود،میدان مغناطیسی داشته است،ولی به احتمال زیاد در اوایل شکل گیری زمین ،کل هسته آن مذاب بوده است.اما در حال حاضر،تنها هسته خارجی آن مذاب است و به دلیل فشار بسیار زیاد،هسته داخلی جامد شده است.این بدان معنی است که احتمالا مغناطیس اولیه زمین قوی تر از امروز آن بوده است.این راکه چقدرقوی تر بوده نمی دانیم،ولی گمان می رود این میدان مغناطیسی قوی به زمین کمک کرده تادر همان دوران اولیه خود،اتمسفرش را بدست بیاورد.درست برع مریخ که با تضعیف میدان مغناطیسی خود،بخش عمده اتمسفرش را از دست داده است. میدان مغناطیسی،متوسمین اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد مرکز سطح 34 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 34 فهرست مطالبتعیین مرکز سطح 1محاسبه ممان اینرسی 2ممان اینرسی حاصلضرب 3قضایای پاپوس 4تعیین مرکز سطحوقتی جسمی با چگالی ρ، ضخامت اندک و ثابتی برابر t داشته باشد، مطابق شکل زیر می توان آن را به صورت سطح مسطح a مدل سازی کرد. جرم هر جزء از این سطح عبارت است از dm=ρtda. در این ح اگر ρ و t در سرتاسر جسم ثابت باشند، مختصات مرکز جرم جسم، همان مختصات مرکز هندسی سطح (c) خواهد بود و با استفاده از معادله زیر می توان مختصات آن را بصورت زیر تعیین کرد: صورت رهای معادلات فوق را گشتاور اول سطح می نامند. اگر سطح مطابق شکل زیر خمیده باشد، با هر سه نقطه سروکار داریم. در ح کلی مرکز هندسی c سطح خمیده، روی آن سطح واقع نیست، اگر سطح موردنظر سطحی صاف (مثلاً در صفحه y-z) باشد، فقط باید مختصات c در آن صفحه را تعیین کرد. در زیر چند عدد از مختصات مرکز هندسی اشکال متداول آورده شده است:مرکز هندسی کمان دایره: مرکز هندسی سطح مثلث مرکز سطح قطاع دایره: محاسبه ممان اینرسیهرگاه بر عضوی از سازه لنگری خمشی وارد شود، این عضو تمایل به انحنا دارد. سختی این عضو در برابر انحناء را بوسیله ممان اینرسی مقطع نشان می دهند. بعد ممان اینرسی از نوع طول می باشد و بر حسب توان چهارم سانتیمتر یا میلیمتر بیان می شود. هرچند ممان اینرسی بستگی به محوری دارد که ممان اینرسی نسبت به آن سنجیده می شود، اما در مسائل مربوط به محاسبه آن، ممان اینرسی را باید نسبت به تار خنثی بدست آوریم. ممان اینرسی مقاطع سازه در ج هایی آمده است. مثلاً برای مقطع مستطیلی داریم: اما برای مقاطع مرکب از رابطه کلی زیر استفاده می کنیم: که در آن:in: ممان اینرسی کل مقطع نسبت به محور خنثیm: ممان لنگر استاتیک تمام اجزاء نسبت به محور مبنای y-ya: مجموع سطوح تمام اجزای مقطعiy: ممان اینرسی نسبت به مرکز سطح هر جزءممان اینرسی حاصلضربممان اینرسی حاصلضرب برای یک مقطع که از چندین جزء تشکیل شده است، عبارت است از مجموع جبری ممان اینرسی های حاصلضرب قسمت های مختلف آن.که ixy اگر در ربع اول و سوم باشد، با علامات مثبت و اگر در ربع دوم و چهارم باشد، با علامت منفی نشان داده می شود.
با
تحقیق در مورد مرکز سطح 34 ص
محققان mit می گویند ماه تنها قمر زمین در گذشته از هسته ای مغناطیسی برخوردار بوده که برای یک میلیارد سال عامل ایجاد میدان مغناطیسی قدرتمند تر از میدان مغناطیسی زمین بوده است. اما برای دانشمندان هنوز مشخص نیست انرژی این هسته از کجا تامین می شده و عمر آن چگونه به پایان رسیده است. منبع : بیگ بنگ بوشهر - معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت: ساخت نیروگاه هسته ای کوچک و متوسط در سایر نقاط کشور مقرون به صرفه است و دنبال می شود. آموزشی ممان اینرسی - مفهوم ممان اینرسی - فارسی آموزشی درس استاتیک - ممان اینرسی ( سعید حیدری)آموزش تصویری به زبان فارسی ...برای اینجا را کلیک کنید ... (کیفیت بالا)برای مشاهده آنلاین ویدئوی آموزشی اینجا را کلیک کنید ... (کیفیت پایین)
پاو وینت عملکرد لرزه ای اتصال فولادی ممان گیر تیر به ستون
برچسب ها : پاو وینت عملکرد لرزه ای اتصال فولادی ممان گیر تیر به ستون , عملکرد لرزه ای اتصال فولادی , ممان گیر تیر به ستوk , تیر به ستون , اتصال فولادی ممان گیر , عملکرد لرزه ای , پاو وینت عملکرد لرزه ای اتصال فولادی ممان گیر , پاو وینت اتصال تیر به ستون , پاو وینت اتصال فولادی ممان گیر تیر به ستون , گرایش ی ز له , قضیه گلینکا , پدیده جهش کرنش ایجادشده توسط تمرکز تنش , پاو وینت پاو وینت عملکرد لرزه ای اتصال فولادی ممان گیر تیر به ستون
توضیحات تشدید مغناطیسی هسته ای (به انگلیسی: nuclear magnetic resonance) یک پدیدهٔ فیزیکی بر اساس مکانیک کوانتمی است. در حضور یک میدان مغناطیسی قوی، انرژی هسته های عناصر مشخصی به علت خواص مغناطیسی این ذرات به دو یا چند تراز کوانتیده شکافته می شوند.الکترون ها نیز به طریقی مشابه هسته عمل می کنند. انتقالات میان ترازهای انرژی القاشدهٔ مغناطیسی حاصل می توان. سؤال:
چگونه یک کنتور آنالوگ که اساسا بر مینای مغناطیس عمل می کند بین شدت جریان اکتیو و راکتیو عبوری فرق قائل می شود؟ مگر میدان مغناطیسی اطراف یک هادی یا سیم پیچ ناشی از جریان اکتیو و راکتیو با هم فرق می کند؟ ما در دبیرستان یاد گرفتیم اطراف هر هادی حامل جریان میدان مغناطیسی به وحود می آید. حال که کنتور چگونه بین میدان مغناطیسی ناشی. اختصاصی از فایلکو مقاله در مورد ایستای 26 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 26 ایستاییممان ایستایی یا گشتاور دوم یا گشتاور ی :این پارامتر نشان دهنده ی مقاومت خمشی یک نقطه از جسم میباشد که به گشتاور دوم سطح معروف است  محاسبه برای سطح مستطیلی به روش ا نتگرال گیری:   ممان اینرسی قطبی  تعیین ممان اینرسی یک سطح دایروی به روش انتگرال گیری :     قضیه محورهای موازی :ممان اینرسی یک سطح نسبت به هر محور معین aa برابر است با ممان اینرسی ان سطح نسبت به محور مرکز سطح به bb موازی با aa به اضافه حاصلضرب سطح a و مربع فاصلهمیان دو محور مطلوبست ممان اینرسی سطح مستطیلی حول محوری که از مرکز ان بگذرد(محور خنثی)نیروهای گسترده : گشتاورهای ی1.9 با استفاده از انتگرال گیری مستقیم گشتاور ی سطح نشان داده شده را نسبت به حورy تعین کنید. شکل م 9. 1حل:b = k : y=b , x=a دریا y= : پس حال = bیا
با
مقاله در مورد ایستای 26 ص
میدان مغناطیسی دانشمندان فرانسوی شبیه سازی با وضوح بالایی از میدان مغناطیسی زمین در هسته آن خلق کرده اند. ادامه مطلب تهران- ایرنا – مدیر عامل شرکت ی آب و فاضلاب کشور پیشنهاد کرد: قیمت آب برای آن دسته از مشترکانی که مصرف آنها بیش از متوسط مصرف است، نزدیک به «قیمت تمام شده» محاسبه شود. یک با اشاره به مزایای تولید برق هسته ای گفت: برق هسته ای 8 برابر ارزان تر از برق فسیلی است اما برای قرار دادن برق هسته ای در سبد انرژی یک کشور، ساختن تنها یک یا دو نیروگاه هسته ای اقتصادی… ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصویب کرد مالیات نهایی سال ۹۴ مؤدیان مالیاتی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در سال ۹۴، صرفا بر اساس اظهارنامه های تسلیمی این مؤدیان محاسبه شود. سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانه ها با تشریح فرمول محاسبه متوسط درآمد خانوار، گفت: خانوارها باید مجموع درآمد همه اعضای خانوار در سال 92 شامل درآمد ناشی از سود سهام، سود س و عایدی از مستغلات را محاسبه و تقسیم بر 12 ماه کنند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ت، نرگس درمورد محاسبه مجموع درآمد خانوار برای ثبت نام از متقاضیان یارانه ، اظهار داشت: خانوارها باید مجموع درآمد همه اعضای خانوار در سال 92 شامل درآمد ناشی از سود سهام، سود س و عایدی از مستغلات را محاسبه و تقسیم بر 12 ماه کنند.
وی ادامه داد: از آنجا که این امکان وجود داشت که درآمد خانوار در یک ماه خاص کمتر یا بیشتر از سایر ماه ها باشد، برای جلوگیری از اجحاف قرار شد میانگین درآمد ماهانه در طی یک سال در نظر گرفته شود.
وی گفت: به عنوان مثال در روزهای گذشته برخی خانوارهایی که دارای دو فرد شاغل بوده اند مجموع درآمد را تقسیم بر دو کرده اند که این روش محاسبه اشتباه است یا اینکه برخی خانوارها مجموع درآمد ماهانه را تقسیم بر تعداد اعضای خانوار کرده اند که این روش هم اشتباه است. سوالات حقوقی مهریه

۱- نحوه محاسبه مهریه زنی که سالها پیش ازدواج کردهمهریه زنی که 30 سال پیش ازدواج کرده چگونه محاسبه می شود؟

با در نظر گرفتن نرخ تورم متوسط اشیاء مختلف محاسبه و پرداخت می شود و می توانید از بانک مرکزی بپرسید.

2- وجوب پرداخت مهریه هایی که عقد بر آن جاری شده

آیا مهریه ای را که به انسا. امیدها برای قشر پایین و متوسط جامعه ایران در زمینه تاثیر مثبت تیره و تار است. نرخ بیکاری به 11 درصد و برای قشر جوان بیش از 30 درصد است.توافق هسته ای نتوانسته انتظارات آنها را آنگونه که بود فراهم کند. امیدها برای قشر پایین و متوسط جامعه ایران در زمینه تاثیر مثبت تیره و تار است. نرخ بیکاری به 11 درصد و برای قشر جوان بیش از 30 درصد است.توافق هسته ای نتوانسته انتظارات آنها را آنگونه که بود فراهم… ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصویب کرد مالیات نهایی سال ۹۴ مؤدیان مالیاتی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در سال ۹۴، صرفا براساس اظهارنامه های تسلیمی این مؤدیان محاسبه شود. منبع: www.knowing.ir جزوه عایقها و فشار قوی لطفی زاده به نام خدا، جزوه ای که پیش رو دارید خلاصه ای از کتاب مهنسی فشار قوی پیشرفته محسنی است که توسط لطفی زاده در آزاد ی واحد شهر در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۳-۹۲ تدریس شده است. این جزوه شامل ۵۰ صفحه بوده و سر فصل مطالب به قرار زیر است: دلایل ایجاد فشار قوی آنالیز برداری میدان های الکتریکی همگن
میدان های الکتریکی غیر یکنواخت
فرم میدان الکتریکی در مختصات قائم
فرم میدان الکتریکی در مختصات استوانه ای
فرم میدان الکتریکی در مختصات کروی
فرم معادله ی لاپلاس در مختصات قائم
فرم معادله ی لاپلاس در مختصات استوانه ای
فرم معادله ی لاپلاس در مختصات کروی
محاسبه میدان الکتریکی با روش های کلاسیک
محاسبه میدان الکتریکی در دو استوانه ی هم محور
محاسبه میدان الکتریکی با استفاده از قانون س محاسبه میدان الکتریکی با استفاده از روش های عددی
روش تفاضل متناهی یا تفاضل محدود
روش اجزاء محدود
روش شبیه سازی بای(charge simulation method)
روش س سایدل معمولی
روش س سایدل سریع تولید ولتاژ بالا در ac
مدار تشدید کننده با استفاده از راکتور
تولید ولتاژ بالا در dc
تولید ولتاژ dc متوسط با استفاده از مبدل واندوگراف یا ژنراتور الکترواستاتیک
ولتاژ ضربه (impulse)
مولد ولتاژ ضربه
مدار وعادل عایق ها
تغییرات شدت میدان الکتریکی بین جفت کره ها
اندازه گیری ولتاژ های بالا توسط الکترود های کروی
ولت متر الکترواستاتیک
اندازه گیری ولتاژ های بالا در ac
مقسم های ولتاژ خازنی و مقسم های ولتاژ مقاومتی فیزیک عایق ها
بررسی حضور ماده در میدان الکتریکی
پلاریزه شدن عایق ها
ش ت در عایق های گازی
مسیر آزاد متوسط
بهمن الکترونی
یونیزاسیون و دیونیزاسیون منبع: www.knowing.ir جزوه پسورد: www.power4u.ir اختصاصی از سورنا فایل تحقیق هسته های اتمی با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 19 ویژگیهای هسته های اتمی :دردوران پیش ازکشف نوترون ، فیزیک دانان هستـــه اتمـــی را شامــل الکتـــرون هاوپروتون هاتصور می د 0 این شکل ازنمایش ، تناقض های زیادی راپیش می کشید و تلاش هابرای آفرینش نظریه ساختمان هسته ای ، همگی با ناکامی روبرو می شدند 0 به محض کشف نوترون دربرخوردهای هسته ای ، بلافاصله این ایده سربلند کرد که هسته اتمی شامل پروتون ونوترون است 0 نخستین بار ، د 0 د0 ایوانکو ، دانشمند شوروی این فرضیه راپیش کشید 0ازهمان ابتداء روشن بود که جرم نوترون برابرجرم پروتون نباشد ، بسیار به آن نزدیک است 0 این امر ، بلافاصله ، تعبیرواضحی ازاختلافات موجود بین ایزوتوپ های همان ویکی عنصرراپیش کشید 0همان گونه که خواهیم دید ، به هرایزوتوپ می توان دوعددرانسبت داد ، یکی عددترتیبی درج تناوبی عنصرها ، z است که برابربا تعداد پروتون درهسته است 0 عددترتیبـــــی ( یاعدد اتمی که ترتیب اتم هارادرج تناوبی نشان می دهد ) 0 شمارالکترون های مربوط به اتم راتعیین می کند 0 هرگاه چنین باشد ، دراین صورت روشن است که عدداتمی باید مسئول رفتارشیمیایی عنصرها باشد ( به این دلیل که واکنش های شیمیایی شامل هسته ها نمی شوند ) 0حال ، عددجرمی برابر مجموع تعدادنوترون هاوپروتون هااست 0 بنابراین ایزوتوپ های همان ویکی عنصرازنظرتعدادنوترون هادرهسته با هم فرق دارند 0آزمایش های بسیاردقیق ، خصیصه های هردوذره که هسته اتمی راتشکیل می دهند ،24-راروشن کرده است 0 جرم پروتون برابر 10 *6726/1 گرم است که 1836 مرتبه پــرجـــرم  ترازالکترون است 0 پروتون دارای اسپین ---- است 0 ممان مغناطیسی نــوترون مخــالف223-اسپین است و برابر 10*966/0 واحد درسیستم سانتی متر – گرم – ثانیه است 0اسپین وممان مغناطیسی هسته های اتمی به روش های گوناگون مورد بررسی قرار میگیرنـداز طیف نگاری اپتیکی ، طیف نگاری رادیویی ،بررسی های انحراف ستون ذره هادر میدان مغناطیسی ناهمگن استفاده می شود 0 اصول کلی این روش ها در کتاب ســوم ایـن ســری" الکترون " ، و دربخش های پیشین کتاب فعلی بحث شده است 0 ما دراین جا صرفا" به ارائه واقعیت های بنیادی بسنده می کنیم که درچند دهه گذشته گروه بزرگی ازفیزیک دانان به آن دست یافتند 0
با
تحقیق هسته های اتمی
این عامل همه ساله توسط isi برمبنای ارجاعات به هر یک از مجلات علمی آن محاسبه می شود و نتیجه در گزارشات ارجاع مجله یا journal citation reports یا به اختصار jcr ٬ منتشر می شود. این ضریب٬ نه برای مقاله یا نویسنده٬ بلکه برای مجله محاسبه می شود. محاسبه برمبنای یک دوره سه ساله صورت می گیرد. فرضا اگر در سال ۸۴ جمعا ۴۰ ارجاع به یک مجله صورت گرفته باشد و در آن. بخش مرکزی زمین هسته است. هستهٔ زمین دارای دو بخش است: هسته درونی و هسته بیرونی. هسته داخلی به دلیل فشار بسیار زیاد جامد و هسته خارجی، مایع است. قطر آن ۲۵۶۰ کیلومتر و دمای آن ۸۰۰ درجه سانتی گراد است. فاصله آن از سطح زمین ۶۳۳۶ کیلومتر است. موادهسته به علت فشار زیادی که بر آن وارد می شود بسیار متراکم تراز سایر اجزای زمین است. هسته بیشتر از آهن و نیکل تشکیل شده است. سند باشید استفاده اصلی از انرژی هسته ای، تولید انرژی الکتریسته است. این راهی ساده و کارآمد برای جوشاندن آب و ایجاد بخار برای راه اندازی توربین های مولد است. بدون راکتورهای موجود در نیروگاه های هسته ای، این نیروگاه ها شبیه دیگر نیروگاه ها زغال سنگی و سوختی می شود. انرژی هسته ای بهترین کاربرد برای تولید مقیاس متوسط یا بزرگی از انرژی الکتریکی به طور مداوم است. سوخت اینگونه ایستگاه ها را اوانیوم تشکیل می دهد. بقیه در ادامه مطلب... نام و نام خانوادگی دوره امتحانی نمره یا وضعیت قبولی ساغر جهانبازی مقدماتی 14 فاطمه رئیسی مقدماتی - فاطمه هیبتی مقدماتی 15 بهار هیبتی مقدماتی 15 مرضیه صالحی فرد متوسط 16 مریم یان متوسط 15 صمد عباسی متوسط 15 مهتاب فیروزی متوسط 16 اسماعیل مردانی زاده متوسط 14 معصومه نادری متوسط 17 فرشته سلحشور خوش 17 مهدیه مالکی خوش 15 یاسمین یداللهی خوش 16 مهدی . مهر نوشت: عضو تیم سابق مذاکره کننده هسته ای عنوان کرد: نتیجه چالش هسته ای، تحریم ها نیست بلکه نتیجه «سازش هسته ای» تحریم است. در جریان مذاکرات هسته ای ایران و اعضای 1+5 فقط درباره تحریم های هسته ای مذاکره و توافق شده است چرا که به ت اجازه داده نشده بود خارج از موضوع هسته ای گفت و گو کند، به ویژه با . بنابراین،تحریم های غیر هسته ای که از اول انقلاب وضع شده اند، همچنان برقرار هستند. اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد محاسبه عرض موج شکن 33 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 32 محاسبه عرض موج شکن (b): محاسبه ارتفاع سازه :برای محاسبه ارتفاع سازه ابتدا باید میزان بالا روی موج را محاسبه کنیم .      با این فرض که روگذری نداشته باشیم و باتوجه به ج (c.e.m.)vi-5-5 برای ru2% داریم :a=0.96b=1.17c=0.46d=1.97   محاسبه ضخامت لایه آرمور : تعداد سنگهای مورد نیاز برای واحد سطح :ضریب تخلخل شیب : طبق ج (c.e.m.)vi-5-51 ، این ضریب برابر 0.37 در نظر گرفته می شود .  طراحی لایه :طراحی براساس وجود یک لایه انجام می شود . دو لایه سنگ برای ساخت مورد استفاده قرار می گیرد که وزن سنگ های مورد استفاده برابر است با که m وزن سنگ لایه آرمور می باشد . طبق ج (c.e.m.)vi-5-50، بهترین اندازه سنگ مورد استفاده در لایه برابر 226.8 kg می باشد .ضخامت لایه :  طراحی هسته :طراحی هسته براساس توصیه های c.e.m. انجام می شود .   طبق ج vi-5-50 وزن سنگ مورد استفاده در هسته برابر 11.34kg می باشد .طراحی پنجه :عرض پنجه :   لذا عرض پنجه برابر 5(m) در نظر گرفته می شود . ارتفاع پنجه:  حال باید اندازه سنگهای مورد استفاده در پنجه را بدست آوریم . طبق گراف vi-5-45 داریم :   در نتیجه وزن سنگها را 1.31 در نظر می گیریم .
با
تحقیق در مورد محاسبه عرض موج شکن 33 ص
ایسنا نوشت: در روز ملی فناوری هسته ای (۲۰ فروردین) سعید جلیلی دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی با جمعی از دانشمندان هسته ای و خانواده ی هسته ای دیدار و گفت وگو کرد. هارولد بور از ییل برای اولین بار با انجام یک آزمایش ساده ، به وجود میدان در اطراف موجود زنده پی برد . او با توجه به یک مولد الکتریکی که در آن آهنربا در داخل سیم پیچ دوران می کند و جریان تولید می کند ، سمندری را در یک ظرف آب نمک قرار داد و ظرف را به دور سمندر چرخاند . الکترودهایی که در این ظرف وجود داشتند و به یک گالوانومتر حساس متصل شده . ن
محققان انبه بی هسته تولید د محققان هندی موفق به تولید رقم جدیدی از انبه شده اند که علاوه بر آبدار بودن و عطر و طعم شیرین، بدون هسته است. محققان گروه باغبانی کشاورزی بیهار (bau) با پیوند ارقام انبه راتنا (ratna) و آلفونسو (alphonso)، رقم جدیدی از این محصول را تولید کرده اند. رقم جدید بدون هسته و بسیار آبدار بوده و وزن متوسط هر میوه 200 گرم است؛ میزان فیبر این رقم که سیندو (sindu) نامگذاری شده، کمتر از سایر ارقام است. تولید انبه بدون هسته در مرحله مطالعاتی بوده و محققان تا فصل زراعی بعد در خصوص اصلاح گیاهان برای تولید رقم جدید انبه تصمیم گیری خواهند کرد. به گفته محققان، انبه بدون هسته سیندو از پتانسیل بسیار بالای صادراتی برخوردار است. بسیاری گمان می د، پس از امضا و اجرای توافق هسته ای میان ایران و قدرت های بزرگ کشورهای عربی، بهانه ای برای تهدید قلمداد ایران از جانب برنامه هسته ایش ندارند؛ اما به نظر می رسد، آن ها تحرکات جدیدی برای هسته ای خود در رقابت با برنامه هسته ای ایران در پیش گرفته اند. اختصاصی از هایدی تحقیق درمورد محاسبه عرض موج شکن 33 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 32 محاسبه عرض موج شکن (b): محاسبه ارتفاع سازه :برای محاسبه ارتفاع سازه ابتدا باید میزان بالا روی موج را محاسبه کنیم .      با این فرض که روگذری نداشته باشیم و باتوجه به ج (c.e.m.)vi-5-5 برای ru2% داریم :a=0.96b=1.17c=0.46d=1.97   محاسبه ضخامت لایه آرمور : تعداد سنگهای مورد نیاز برای واحد سطح :ضریب تخلخل شیب : طبق ج (c.e.m.)vi-5-51 ، این ضریب برابر 0.37 در نظر گرفته می شود .  طراحی لایه :طراحی براساس وجود یک لایه انجام می شود . دو لایه سنگ برای ساخت مورد استفاده قرار می گیرد که وزن سنگ های مورد استفاده برابر است با که m وزن سنگ لایه آرمور می باشد . طبق ج (c.e.m.)vi-5-50، بهترین اندازه سنگ مورد استفاده در لایه برابر 226.8 kg می باشد .ضخامت لایه :  طراحی هسته :طراحی هسته براساس توصیه های c.e.m. انجام می شود .   طبق ج vi-5-50 وزن سنگ مورد استفاده در هسته برابر 11.34kg می باشد .طراحی پنجه :عرض پنجه :   لذا عرض پنجه برابر 5(m) در نظر گرفته می شود . ارتفاع پنجه:  حال باید اندازه سنگهای مورد استفاده در پنجه را بدست آوریم . طبق گراف vi-5-45 داریم :   در نتیجه وزن سنگها را 1.31 در نظر می گیریم .
با
تحقیق درمورد محاسبه عرض موج شکن 33 ص
لیست توابع: sln: تابع محاسبه هزینه استهلاک به روش خط مستقیم syd: تابع محاسبه هزینه استهلاک به روش مجموع سنوات db : تابع محاسبه هزینه استهلاک نزولی در مدت معین ddb: تابع محاسبه هزینه استهلاک به روش نزولی مضاعف در مدت معین vdb: تابع محاسبه دوره خاص هزینه استهلاک به روش نزولی fv : تابع محاسبه ارزش آتی سرمایه گذاریها pv : تابع محاسبه ارزش فعلی خال. سیم فاز را به سر سیم پیچ جریان وصل نموده و از سر دیگر آن فاز را می گیرند . و دو سر سیم پیچ ولتاژ را به فاز و نول وصل می کنند . زمانی که مصرف کننده ای به کنتور وصل می شود جریان از سیم فاز و نول می گذرد . بعبارت دیگر جریان مصرف کننده از سیم پیچ جریان می گذرد و در آن یک میدان مغناطیسی ایجاد می کند . سیم پیچ ولتاژ که همیشه به برق وصل است و دارای یک میدان مغناطیسی ثابت است که مقدار آن هیچ ارتباطی به مصرف کننده متصل شده به کنتور ندارد . این دو میدان مغناطیسی بر هم اثر کرده و سبب ایجاد نیروی حرکتی در صفحه آلومینیومی درون کنتور می شود . سرعت حرکت این صفحه با جریان مصرف کننده رابطه مستقیم دارد . این حرکت توسط یک محور و چرخ دنده به یک شماره انداز یا نمراتور ارتباط دارد و بر اساس گردش آن شماره ها زیاد می شود . این شماره ها بجز رقم اول میزان کارکرد کنتور یا همان مصرف انرژی الکتریکی را بر حسب کیلو وات ساعت نشان میدهند .البته درون کنتور قطعات دیگری هم نظیر : آهنربای سرعت گیر و پیچهای تنظیم و ... وجود دارند که ما از توضیح آنها صرف نظر کرده ایم . کنتور برق سیم فاز را به سر سیم پیچ جریان وصل نموده و از سر دیگر آن فاز را می گیرند . و دو سر سیم پیچ ولتاژ را به فاز و نول وصل می کنند . زمانی که مصرف کننده ای به کنتور وصل می شود جریان از سیم فاز و نول می گذرد . بعبارت دیگر جریان مصرف کننده از سیم پیچ جریان می گذرد و در آن یک میدان مغناطیسی ایجاد می کند . سیم پیچ ولتاژ که همیشه به برق وصل است و دارای یک میدان مغناطیسی ثابت است که مقدار آن هیچ ارتباطی به مصرف کننده متصل شده به کنتور ندارد . این دو میدان مغناطیسی بر هم اثر کرده و سبب ایجاد نیروی حرکتی در صفحه آلومینیومی درون کنتور می شود . سرعت حرکت این صفحه با جریان مصرف کننده رابطه مستقیم دارد . این حرکت توسط یک محور و چرخ دنده به یک شماره انداز یا نمراتور ارتباط دارد و بر اساس گردش آن شماره ها زیاد می شود . این شماره ها بجز رقم اول میزان کارکرد کنتور یا همان مصرف انرژی الکتریکی را بر حسب کیلو وات ساعت نشان میدهند .البته درون کنتور قطعات دیگری هم نظیر : آهنربای سرعت گیر و پیچهای تنظیم و ... وجود دارند که ما از توضیح آنها صرف نظر کرده ایم . کنتور برق سیم فاز را به سر سیم پیچ جریان وصل نموده و از سر دیگر آن فاز را می گیرند . و دو سر سیم پیچ ولتاژ را به فاز و نول وصل می کنند . زمانی که مصرف کننده ای به کنتور وصل می شود جریان از سیم فاز و نول می گذرد . بعبارت دیگر جریان مصرف کننده از سیم پیچ جریان می گذرد و در آن یک میدان مغناطیسی ایجاد می کند . سیم پیچ ولتاژ که همیشه به برق وصل است و دارای یک میدان مغناطیسی ثابت است که مقدار آن هیچ ارتباطی به مصرف کننده متصل شده به کنتور ندارد . این دو میدان مغناطیسی بر هم اثر کرده و سبب ایجاد نیروی حرکتی در صفحه آلومینیومی درون کنتور می شود . سرعت حرکت این صفحه با جریان مصرف کننده رابطه مستقیم دارد . این حرکت توسط یک محور و چرخ دنده به یک شماره انداز یا نمراتور ارتباط دارد و بر اساس گردش آن شماره ها زیاد می شود . این شماره ها بجز رقم اول میزان کارکرد کنتور یا همان مصرف انرژی الکتریکی را بر حسب کیلو وات ساعت نشان میدهند .البته درون کنتور قطعات دیگری هم نظیر : آهنربای سرعت گیر و پیچهای تنظیم و ... وجود دارند که ما از توضیح آنها صرف نظر کرده ایم . کنتور برق این ناو با دو راکتور هسته ای که به تازگی طراحی شده اند کار می کند. این دو راکتور در مجموع ۶۰۰ م ات برق تولید می کنند. ناو جرالد فورد برای رسیدن به سرعت حداکثری خود به این میزان انرژی نیاز خواهد داشت. دو راکتور هسته ای ناو جرالد فورد همچنین انرژی مورد نیاز «سامانه حرکت الکترومغناطیسی هواپیماها» را نیز تامین خواهد کرد. این سامانه با ای. در جریان مذاکرات هسته ای ایران و اعضای 1+5 فقط درباره تحریم های هسته ای مذاکره و توافق شده است چرا که به ت اجازه داده نشده بود خارج از موضوع هسته ای گفت و گو کند، به ویژه با . بنابراین،تحریم های غیر هسته ای که از اول انقلاب وضع شده اند، همچنان برقرار هستند. کره شمالی یک بمب هسته ای آزمایش کرد. اما قبل از آن پنج بمب هسته ای دیگر آزمایش کرده بود. به دنیا نشان داده که یک قدرت هسته ای در حال ظهور است. اما این را از قبل هم می دانستیم. مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران درباره چرایی افزایش قیمت گازبها در ماه های اخیر، گفت: در چهار ماه فصل سرد سال، قیمت گاز به طور تصاعدی محاسبه می شود و امسال هم همین روش مبنای محاسبه است و با پارسال تفاوتی… توافق هسته ای ایران با قدرت های جهانی هر چند از فوریت مساله توسعه قابلیت های هسته ای برای سعودی ها کاسته اما در برنامه آنها برای توسعه همه جانبه قابلیت های هسته ای تاثیری نداشته است. اختصاصی از یاری فایل طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته ای 306 اسلاید با و پر سرعت .
طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته ای 306 اسلاید
طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته ای 306 اسلاید         تشدید مغناطیسی هسته ای (به انگلیسی: nuclear magnetic resonance) یک پدیدهٔ فیزیکی بر اساس مکانیک کوانتمی است. در حضور یک میدان مغناطیسی قوی، انرژی هسته های عناصر مشخصی به علت خواص مغناطیسی این ذرات به دو یا چند تراز کوانتیده شکافته می شوند. الکترون ها نیز به طریقی مشابه هسته عمل می کنند. انتقالات میان ترازهای انرژی القاشدهٔ مغناطیسی حاصل می تواند با جذب تابش الکترومغناطیسی با بسامد مناسب انجام شود. درست شبیه انتقالات الکترونی که با جذب تابش فرابنفش یا مرئی صورت می پذیرد. اختلاف انرژی بین ترازهای کوانتومی مغناطیسی برای هسته های اتمی به مقداری است که با تابش در گستره ای از ۰٫۱ تا ۱۰۰mhz مطابقت دارد. طیف بینی nmr هم به منظور کارهای کمّی و هم به منظور شناسایی کیفی مولکول ها مورد استفاده قرار می گیرد. هر چند که قدرت اصلی این دستگاه در شناسایی کیفی ترکیبات آلی و زیستی بسیار پیچیده است. در ح عادی اختلاف انرژی بین ترازهای اسپین هسته صفر است، اما زمانی که اتم ها در حضور میدان مغناطیسی قرار میگیرد بر اساس خصوصیت zeeman ح تبهگن سیستم کاهش پیدا می کند.با نا پدید شدن میدان اتم تشدید کرده و تابش های را از خود نشان می دهد که به آن تشدید مغناطیس هسته می گویند. اجزای مهم یک طیف سنج nmr عبارت است از: مغناطیس پیمایش میدان مغناطیسی: یک جفت سیم پیچ به صورت موازی با سطوح مغناطیسی، که تناوب میدان اعمال شده در یک گسترهٔ کوچک را امکان پذیر می سازد. منبع موج رادیویی آشکارساز فهرست مطالب شامل: طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته ای،حالات اسپین هسته،گشتاورمغناطیسی هسته،جذب انرژی، مکانیسم جذب،دانسیته حالات جمعیتهای اسپین،تغییرمکان شیمیایی و ح مانع،طیف شناسی رزونانس مغناطیسی هسته ای،معادل بودن شیمیایی-مرور مقدماتی،انتگرتال و انتگرال گیری،محیط شیمیایی و تغییر مکان شیمیایی،اثرمانع دیا مغناطیس محلی،آنیزوتروپی مغناطیسی،قاعده (n+1) شکاف اسپین - اسپین،منشآشکاف آسپین-آسپین،گروه اتیلن ها ch3-ch2،مثلث پاسکال،ثابت کوپلاژ
   
با
طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته ای 306 اسلاید
محاسبه کارکرد مشترکین برای مکالمات تلفن ثابت داخل استانی بر اساس دقیقه انجام و محاسبه خواهد شد. در پست قبلی راجع به تولید زوج الکترون-پوزیترون در اثر برخورد دو فوتون صحبت کردیم. در این پست می خواهیم درباره ی یکی از روش های آشکار سازی این زوج تولیدی صحبت کنیم. همانطوری که احتمالا حدس می زنید نام این روش اتاقک حباب است. اتاقک حباب چیست؟؟ بر خلاف اسمش یک ظرفی است که پر از آب* است و اصلا هم حباب ندارد! اما دمای این آب چقدر است؟ چیزی در حدود 99.99 درجه سانتیگراد! حال فقط یک تنش (یک ضربه، یک تکان کوچک،...) کافی است تا آب را به جوش بیاورد. از این چطور در آشکار سازی الکترون-پوزیترون ها استفاده می شود؟؟ می آیند و واکنش را درون این اتاقک به اجرا در می آورند. چه می شود؟؟ الکترون ها و پوزیترون های پرانرژی که تولید می شوند، در مسیری که می روند به مولکول های آب انرژی می دهند و باعث تبخیر آب در مسیرشان می شود. بدین ترتیب می توان مسیر الکترون ها و پوزیترون ها را دنبال کرد. به این گونه آشکارسازهایی که مسیر ذرات را آشکار می کنند tracking detector می گویند. tracking detector ها تا بحال 4 جایزه ی نوبل را به خود اختصاص داده اند. یعنی: در tracking detector ها هم مانند reionization *** نوبل خو ده است!!! قبل از تکنولوژی اتاقک حباب از یک تکنولوژی استفاده می د که لابد اتاقک گاز** نامیده می شده است. در اون اتاقک، مثلا بجای این که آب 99.99 درجه باشد، بخارآب 100.01 درجه بوده است. و با عبور ذرات بلافاصله مسیر ذرات مایع می شود. اما اتاقک حباب بسیار مفیدتر از اتاقک گاز می باشد. چرا؟؟ چون قطرات مایع درون بخار به سختی قابل تشخیص اند اما حباب های گازی درون مایع به سادگی دیده می شوند. حال برای اندازه گیری انرژی این الکترون یا پوزیترون ها چه می کنند؟؟ کافی است یک میدان مغناطیسی بر اتاقک اعمال کنیم. در این صورت به دلیل باردار بودن الکترون ها و پوزیترون ها از طرف میدان مغناطیسی به آنها نیرو وارد می شود که بدلیل مخالف بودن بارهای آنها، این نیرو برای الکترون در راستای خلاف نیرویی است که به پوزیترون وارد می شود. حال این نیروها موجب حرکت ذرات باردار در یک ما یچ می شوند. بدلیل خلاف جهت بودن نیروها ما یچ های الکترون و پوزیترون روی یکدیگر نمی افتند، بلکه در دو جهت متفاوت بوجود می آیند. با اندازه گیری بزرگترین شعاع این ما یچ ها می توان انرژی ذرات را به راحتی محاسبه کرد. شعاع چرخش یک ذره ی باردار در یک میدان مغناطیسی یکنواخت را شعاع لارمور آن ذره میگوییم. شعاع لارمور یک ذره باردار نسبیتی به بار q و با انرژی e که در میدان مغناطیسی b قرار گرفته است برابر r=e/qbc است که در این رابطه c سرعت نور است. با اندازه گیری شعاع لارمور فقط یک جایگذاری عددی کافیست تا انرژی الکترون و پوزیترون را بی م. و این بود ماجرای اتاقک حباب! * لازم به ذکر است که اون آبی که من گفتم همیشه هم آب نیست!! صرفا برای ملموس تر شدن با آب مثال زدم. ** یک نگاهی به گوگل انداختم گویا اتاقک گاز اسم آشکارساز دیگری است! *** reionization یک بازه ی زمانی از اویل عالم است که مواد یونیزه می شدند و دانشمندان هنوز دلیل این یونیزه شدن را کشف نکرده اند. معلممان که داشت این را می گفت، گفت در reionization یک نوبل خو ده است!

وزن انسان ها بر روی کره زمین ۲۸۷ میلیون تن محاسبه شده است که در این میان یی ها عنوان چاق ترین انسان ها را به خود اختصاص داده اند. به گزارش ، محققان انگلیسی وزن کل انسانها در جهان را محاسبه د.
طبق محاسبات آنها ۲۸۷ میلیون تن وزن کل تمامی انسان ها است.
به گفته این محققان وزن متوسط هر انسان ۶۲ کیلوگرم است که به صورت انفرادی، ای. نیویورک-ایرنا-سفیر و دائم کشورمان در سازمان ملل با انتقاد از کشور های دارنده سلاح های هسته ای گفت که خواست مشروع و جدی جامعه جهانی مبنی بر محو سلاح های هسته ای از سوی گروه اندکی از کشور های هسته… انرژی هسته ای
استفاده اصلی از انرژی هسته ای، تولید انرژی الکتریسته است. این راهی ساده و کارآمد برای جوشاندن آب و ایجاد بخار برای راه اندازی توربین های مولد است. بدون راکتورهای موجود در نیروگاه های هسته ای، این نیروگاه ها شبیه دیگر نیروگاه ها زغال سنگی و سوختی می شود. انرژی هسته ای بهترین کاربرد برای تولید مقیاس متوسط یا بزرگی از انرژی الکتریکی به طور مداوم است. سوخت اینگونه ایستگاه ها را اوانیوم تشکیل می دهد.... سلام به ریاضی ها ، خسته نباشید گسسته و جبر و آمار سخت بود.... 141 متوسط، 142 دشوار، البته همه می دانستند که این سوال در انسانی و تجربی امده و هنوز در ریاضی نیامده و منتظرش بودند. 143 ساده، همان تست سراسری 89 بود، 144 متوسط، مثل 92 همه منتظر تست ضرب دکارتی بودند. 145 دشوار، ایده افرازشماری از سراسری 90ودر کنکور آمده بود، 146متوسط، بالا ه سوالی آمد ک. سفیر ایران در سازمان ملل متحد گفت: کشورهای هسته ای بی اعتنا به مطالبه جهانی، مشغول مدرن سازی زرادخانه هسته ای خود هستند. برای بسیاری از مردم این سوال مطرح است که سود س های بانکی چگونه محاسبه می شود.