مشکل از کجاست

به نقل از خبرگزاریها در مورد مشکل از کجاست : کجاست اون پوتینهای ب ای خاکی!! /کجاست اون قوطیهای ازآب خالی!!*کجاست اون ذکرهای شبانگاهی!!/ کجاست اون ذهن های چراغانی!!*کجاست اون فریادهای شط ستیز!!/ کجان اون های شب ستیز!!*کجاست اون سیم خاردارهای میدان مین!!/ کجان اون سیر آبهای میثاق دین!!* کجان اون سربازهای راه خمین!!/ کجاست اون فریادهای یاحسین!!* کجان اون زنهای کفن دوز!!/ کجاست اون گرمای عرق سوز!!* کجاست اون چشمانی که ترکش خورده!!/کجاست اون انسانی که قلبش ه!!*کجان اون بدن هایی که خونی و پارست!!/کجاست اون اشکهایی که روی کاغذپارست!!* کجاست اون بوسه بدرقه مادرم!!/ کجان اون خانه هایی که پرازماتمن!!* کجاست اون نورحاصل ازمنور!!/ کجاست اون نوحه های معطر!!*کجاست اون شناسنامه های اصل جعلی!! / کجان اون گورهای دسته جمعی!!* کجان اون دست وپاهای غریب ازتن!! / کجاست اون زخمهایی که حریص هستن!!*کجان اون مردان بی محدودیت!! / کجاست اون پلاکهای بی هویت!!*کجان اون لبهای تشنه به یاده کربلا!!/ کجاست اون لاله های شهیده بمب های دلا!!* کجان اون فرزندهای بی جان زنها!!/کجاست اون سربندهای یا زهرا!!* کجان اون همت و باکری،کاوه وجهان آرا!!/کجاست اون صدای شیپورجنگه جهان باما!!*کجان اون سرهای جداازتن!!/کجان اون برادرا...!!کجارفتن...!!.. ماه برکت زِ آسمان می آید صوت خوش قرآن و اذان می آید تبریک به مؤمنینِ عاشق پیشه تبریک،بهار رمضان می آید امشب طلب عشق زِدلدار کنیم رجیم را سر دار کنیم امر فرجش اگر مهیا باشد این ماه کنار یار افطار کنیم(انشاالله) حسین ی زارچ آنکه از فرط گنه ناله کند زار کجاست؟ آنکه زاغیار برد شکوه بر یار کجاست باز ماه رمضان آمد و بر بام فلک می زند بانگ م. آنکه از فرط گنه ناله کند زار کجاست؟ آنکه زاغیار برد شکوه بر یار کجاست باز ماه رمضان آمد و بر بام فلک می زند بانگ منادی که گنه کار کجاست سفره رنگین و خدا چشم به راه ست تاکه معلوم شود طالب دیدار کجاست بار عام است خدا را به ضیافت بشتاب تا نگوئی که در رحمت دادار کجاست مرغ شب نیمه شب دیده به ره می گوید سوز دل ساز بود دیده بیدار کجاست ماه رحمت بود ای ابر خطاپوش ببار تا نگویند که آن وعده ایثار کجاست حق به کان کرمش طرفه متاعی دارد در و دیوار زند داد یدار کجاست آن خدائی که رحیم است و کریم است و غفور گوید ای سوته دلان عاشق دلدار کجاست من ژولیده به آوای جلی می گویم آنکه با توبه ستاند سپر نار کجاست ژولیده نیشابوری آنکه از فرط گنه ناله کند زار کجاست؟ آنکه زاغیار برد شکوه بر یار کجاست باز ماه رمضان آمد و بر بام فلک می زند بانگ منادی که گنه کار کجاست سفره رنگین و خدا چشم به راه ست تاکه معلوم شود طالب دیدار کجاست بار عام است خدا را به ضیافت بشتاب تا نگوئی که در رحمت دادار کجاست مرغ شب نیمه شب دیده به ره می گوید سوز دل ساز بود دیده بیدار کجاست ماه رحم. آنکه از فرط گنه ناله کند زار کجاست؟ آنکه زاغیار برد شکوه بر یار کجاست باز ماه رمضان آمد و بر بام فلک می زند بانگ منادی که گنه کار کجاست سفره رنگین و خدا چشم به راه ست تاکه معلوم شود طالب دیدار کجاست بار عام است خدا را به ضیافت بشتاب تا نگوئی که در رحمت دادار کجاست مرغ شب نیمه شب دیده به ره می گوید سوز دل ساز بود دیده بیدار کجاست ماه رحم. حیا در کجاست؟

گویند: حضرت آدم (ع) نشسته بود، شش نفر آمدند. سه نفر طرف راستش و سه نفر دیگر طرف چپ وی نشستند. از اینها سه نفر سفید و سه نفر سیاه بودند.

آدم به یکی از سفیدها که سمت راست او نشسته بود، گفت: تو کیستی؟ گفت: عقلم. فرمود: جای تو کجاست؟ گفت: مغز.

از دومی پرسید: تو کیستی؟ گفت: مهر هستم. آدم (ع) پرسید: جای تو کجاست؟ گفت: . من دیوانه ام به همین راحتی تمام اشتباهاتم را به گردن میگیرم میگویندعاشقی باور نمی کنم مرا چه به این حرف ها میگویم اگر عاشقم اگر این دیوانگی عشق است پس بگویید معشوق کجاست؟ به من بگویید اگر این عشق است گریه ها و بی قراری اش کجاست؟ عــذاب دلــــتنگی اش کــــجاسـت؟ شب و روز های یکنواخت کجاست؟ تب وتابش کجاست؟ نه ....نیستم من دیوانه ام ایا. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مشکل اساسی کشور را اشتغال اعلام کرد ، گفت: همه مردم و مسئولان این مشکل را می دانند و بارها آن را بیان د حال این سئوال مطرح می شود که گیر و اشکال کار از کجاست و چرا با این… کفشهای تا به تا و وصله دار من کجاست؟
خاطرات خوب و شیرین بهار من کجاست؟

کوچه های خاکی و باهم دویدن هایمان
شور و شوق خنده ی بی اختیار من کجاست؟

کاهگل ها عطر دفترهای کاهی داشتند
خاک باران خورده ی ایل و تبار من کجاست؟

کو دبستان؟ کو کلاس درس؟ کو آن نیمکت؟
همکلاسی همیشه در کنار من کجاست؟

باغ سرسبز الفبا را چرا گم کرده ام؟
سطر سطر سیب های " آب" دار من کجاست؟

آتش پیراهنت مانده ست در من سالها
ریزعلی! تنهای تنهایم قطار من کجاست؟

مانده جای ترکه اش بر روی دستم، کو خودش؟
درس سارا، درس شیرین انار من کجاست؟

رفت آن روباه مکار و پنیرم را ربود
زاغ خوش آواز روی شاخسار من کجاست؟

پس چه خط میزند مشق شبم را بعد از این؟
پای تخته مهربان آموزگار من کجاست؟

ثلث اول آشنایی، ثلث دوم دوستی
ثلث سوم دستخط یادگار من کجاست؟

باز هم پاییز شد بابای پیر مدرسه!
خش خش برگ درختان چنار من کجاست؟

کاش میشد باز هم برگشت تا آن روزها
خسته ام دلهای سنگی! روزگار من کجاست؟ . . . خدانکنه که دوباره برگردیم اون زمان ها!! این شعرو الکی نوشتم خوب شد مدرسه تموم شد چی بود ۳۱ شهریور همچین خوشحال میشم که مدرسه نمیرم! خیلی از درس و مدرسه بدم میومد و میاد

ای باد صبا آرامگه یار کجاست ؟                                            منزل آن مه عاشق کش وعیار کجاست؟           ما منتظر آن اشاره ایم که پر است از بشارت عشق         نکته بسیار هست در این بشارت،محرم اسرار کجاست؟                  کعبه دور است و ما پاهایمان تاول زده          حکم این است که کعبه غایب است وما باید رو کنیم              چشم به راه موعد دیداریم از مبداء خویش           تا که با پای پیش باید رویم،مقصد کجاست؟               هر که آمد به جهان که نقش دارد                 ابه هیچ نداند که هوشیار کجاست             هر تار موی شما را با ما هزاران کار است                     ما کجا و ملامت گر بیکار کجا             آن شاه شمشاد خسرو شیرین دهنان    نزدیک است روزی که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان          پیش باید رویم با هم ما سلسله ی مشکین پوش            تا که دل آگاه شویم خال ماه یار کجاست...     درنگ می کشدم پس شتاب نور کجاست نشان منزل دلهای ناصبور کجاست به پا بر دوش بسته بار امید خبر دهید که آن قبله گاه دور کجاست به روی خارا توان خوابم نیست امان خوابگهی در حریر و تور کجاست نهفته مردمک ماه زیر پلک افق کجاست جلوه این آسمان کور کجاست نگاه تشنه ام ای شب سرود ناکامی ست به جام یشم تو آن قطره های نور کجاست دل از تموج رنگین آرزو خالی. آنکه از فرط گنه ناله کند زار کجاست؟ آنکه زاغیار برد شکوه بر یار کجاست باز ماه رمضان آمد و بر بام فلک می زند بانگ منادی که گنه کار کجاست سفره رنگین و خدا چشم به راه ست تاکه معلوم شود طالب دیدار کجاست بار عام است خدا را به ضیافت بشتاب تا نگوئی که در رحمت دادار کجاست مرغ شب نیمه شب دیده به ره می گوید سوز دل ساز بود دیده بیدار کجاست ماه رحم.
در همــه عالم وفاداری کجاســت
غم به وارست غمخواری کجاست
درد دل چندان کـــه گنجـد در ضمیـــر
حاصلست از عشــق دلداری کجاست
گـر به گـیتی نیســـت دلداری مـــرا
ممکن است از بخــت دل باری کجاست
انــدریــن ایـــام در بـــاغ وفــــا
گــر نمی روید گلـی خاری کـجاست
جان فـــدای یار هســت سهل
کـاشکی یار بسی یاری . کفشهای ِ تا به تا و وصـــــــــله دار ِ من کجاست؟
خاطرات ِ خوب و شیرین ِ بهـــــــــار ِ من کجاست؟

کوچه هــــــــــــــای ِ خاکی و باهم دویدن هایمان
شور و شوق ِ خنده ی ِ بی اختیــار ِ من کجاست؟

کاهگل ها عطر ِ دفتـــــــــــــرهای ِ کاهی داشتند
خاک ِ باران خورده ی ِ ایل و تبــــــار ِ من کجاست؟

کو دبستان؟ کو کلاس ِ درس؟ کو آن نیمکـــــــت؟
همکلاسی ِ همیشه در کنــــــــار ِ من کجاست؟

باغ سرسبـــــز ِ الفبـــــــــــــا را چرا گم کرده ام؟
سطر سطــر ِ سیب های ِ "آب"دار ِ من کجاست؟

آتش ِ پیراهنـــت مانده ست در من ســـــــــــالها
ریزعلی! تنهای ِ تنهـــــــــایم قطار ِ من کجاست؟

مانده جای ِ ترکـه اش بر روی ِ دستم، کو خودش؟
درس ِ سارا، درس ِ شیرین ِ انـــــار ِ من کجاست؟

رفت آن روباه ِ مکـــــــــــار و پنیـــــــــــــرم را ربود
زاغ ِ خوش آواز ِ روی ِ شاخســــــار ِ من کجاست؟

پس چه خط میزند مشق ِ شبم را بعد از این؟
پای ِ تختــــــــــــــه مهربان آموزگار ِ من کجاست؟

ثلث ِ اول آشنـــــــــــــــــایی، ثلث ِ دوم دوستی
ثلث ِ سوم دستـــــــــــخط ِ یادگار ِ من کجاست؟

باز هم پاییـــــــــــــــز شد بابای ِ پیر ِ مدرســــه!
خش خش ِ برگ ِ درختـــــان ِ چنار ِ من کجاست؟

کاش میشد باز هم برگشت تا آن روزهــــــــــــــا
خسته ام دلهـــای سنگی! روزگار ِ من ِ کجاست؟

*شهراد میدری*

آغاز پاییز و نخستین روز مهر، ماه مدرسه ها و خاطرات شیرین بی بازگشت، فرخنده باد


دیگهای قیمه تان به بارقیمت و مقامتان کجاست؟جوشتان،        قیامتان،              تان کجاست؟

آنکه از فرط گنه ناله کند زار کجاست؟
آنکه زاغیار برد شکوه بر یار کجاست

باز ماه رمضان آمد و بر بام فلک
می زند بانگ منادی که گنه کار کجاست

سفره رنگین و خدا چشم به راه ست
تاکه معلوم شود طالب دیدار کجاست

بار عام است خدا را به ضیافت بشتاب
تا نگوئی که در رحمت دادار کجاست

مرغ شب نیمه شب دیده به ره می گوی. یاعلی رفتم بقیع اما چه سود
هرچه گشتم فاطمه(س)آنجا نبود
یاعلی قب رستویت کجاست؟
آن گل صدبرگ خوشبویت کجاست؟
هرچه باشدمن نمک پرورده ام
دل به عشق فاطمه(س)خوش کرده ام
حج من بی فاطمه(س)بی حاصل است
فاطمه حلال صدها مشکل است
شهادت مظلومانه حضرت فاطمه زهرا (س)را به ت. مشکل از کجاست ؟

فاطمی نیا:

ما که اهل ی نیستیم، که نمی خوریم، ربا که نمی گیریم،
پس مشکل از کجاست ؟

مشکل بیشتر ما از ناحیه زبان هاست.

وقتی در خانه ات به فرزندت سر یک موضوع ساده میگویی خفه شو!
داری دل بچه را می شکنی، حواست هست؟
وقتی شخـصی اشتباهی میکنه یا حرف ناپسندی میزند، جوابشو با
خوش رفتاری بده .
حضرت باقر(ع) فرموده از زندگی دو قسم را نبین و یک قـسم را ببین
یعنی زیرکی نکن.
ازش می پرسند فلانـی چـطور آدمیـه؟ میگه میخونه، اهل دعـا
و زیارت عاشـوراست، آدم خـوبـیـه ولی یکم بداخـلاقه! اصلاً مومنی
که بداخلاقه به درد نمیخوره.
انسان باید با صـفـا باشه . انـسـان بی صـفـا به درد نـمـیـخوره از من مپرس صبرِ نمایانِ من کجاست،
خود دیده ای که چاکِ گریبانِ من کجاست!

با این دهانِ خون شده حالِ جواب نیست،
از مُشتِ او بپرس که دندانِ من کجاست!

ای دستِ بی نمک! که وبالی به گردنم!
از او سراغ کن که نمکدانِ من کجاست!

ای چشمِ تر! به نامه ی اشکِ روان بپرس،
_ از روی من _ که پس لبِ خندانِ من کجاست؟

زین .  

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] گویند حضرت آدم نشسته بود، شش نفر آمدند، سه نفر طرف راستش نشستند و سه نفرطرف چپ.
به یکی ازسمت راستها گفت: تو کیستی؟ گفت: عقل
پرسید: جای تو کجاست؟ گفت: مغز
از دومی پرسید: تو کیستی؟ گفت: مهر
پرسید: جای تو کجاست؟ گفت: دل
از سومی پرسید: تو کیستی؟ گفت: حیا
پرسید:جایت کجاست؟ گفت:چشم
سپس به جانب چپ نگریست و از یکی سؤال کرد: . کی می رسد روزی که دیگر روی این کره خاکی ظلمی نباشد؟ کی می رسد روزی که هیچ کودکی در ترس از بی خانمانی و بی پناهی و جنگ نگرید چه برسد به اینکه چشمان اشک آلود و معصومش بسته شود و دیگر باز نگردد؟ کجاست آن مردی که دلش از دیدن گریه ک ن بی پناه و آواره و خون آلود کباب می شود؟ کجاست پناه همه ک ن دنیا؟ کجاست آن مردی که اگر بیاید لحظه ای به زورگویا. می توان ساعت ها نشست و در فضیلت تمدن، فرهنگ و ارزش های ی و ایرانی سخن گفت اما مشکل کجاست؟ به دستور حضرت علی (ع)، فرزندانش حسن (ع) و حسین (ع)، بدن مطهر او را در زمین مرتفعى که عرب به آن «نجف‏» مى‏ گوید، مدفون ساختند. بدون اینکه مردم بدانند محل دفن حضرت علی (ع) کجاست. محل کار من جایی است که معمولا زیاد میان ازم آدرس میپرسن اقا ببخشید بانک ملت کجاست ؟ اقا ببخشید دفتر بیمه کجاست ؟ اقا ببخشید بانک صادرات کجاست ؟ اقا ببخشید کجا کپی میگیرن ؟؟ oـــo
کلا دیگه عادت :))
ولی یه چیز را نمیفهمم روزی دو سه نفر میان آدرس بانکی را میپرسن که دقیقا دیوار به دیوار منه !!!!! @ـــــo


رمضان خوش آمدی من به تو عادت دارم
از تو با نغمه ی پرسوز شفاعت دارم
گرچه دیریست خدا رفته زیاد دل من
من به ایام خدا ولی ارادت دارم . . .
فرارسیدن ماه رحمت و مغفرت الهی مبارک باد... ((وبلاگ حسابدار جوان)) * * * آنکه از فرط گنه ناله کند زار کجاست؟

آنکه زاغیار برد شکوه بر یار کجاست

باز ماه رمضان آمد و بر بام فلک

می زند بانگ منادی که گنه کار کجاست

سفره رنگین و خدا چشم به راه ست

تاکه معلوم شود طالب دیدار کجاست

بار عام است خدا را به ضیافت بشتاب

تا نگوئی که در رحمت دادار کجاست

مرغ شب نیمه شب دیده به ره می گوید

سوز دل ساز بود دیده بیدار کجاست

ماه رحمت بود ای ابر خطاپوش ببار

تا نگویند که آن وعده ایثار کجاست

حق به کان کرمش طرفه متاعی دارد

در و دیوار زند داد یدار کجاست

آن خدائی که رحیم است و کریم است و غفور

گوید ای سوته دلان عاشق دلدار کجاست

من ژولیده به آوای جلی می گویم

آنکه با توبه ستاند سپر نار کجاست * * * امشب طلب عشق زِدلدار کنیم رجیم را سر دار کنیم امر فرجش اگر مهیا باشد این ماه کنار یار افطار کنیم(انشاالله) [email protected] بچه که بودیم دوست داشتیم زودتر بزرگ شیم بزرگ که میشیم دوست داریم برگردیم به بچگی یه چند وقت میگذره پیر میشیم بعد تازه به فکر جوونی می افتیم که چرا ازش استفاده نکردیم تو همین فکریم که یه دفه میمیریم که خدا گفته خیلیامون باز میخوایم برگردیم به دنیا که جبران کنیم... نمیدونم مشکل از کجاست،ما که هممون مشکلی نداریم حتما مشکل از کار خداست!!!
همدمی تا دل ما را دهد آرام کجاست
محرمی تا ز من آرد به تو پیغام کجاست؟
حسرت بوسه زدن بر لب گرمی دارم
لب یار ار ندهد دست، لب جام کجاست؟
باده گلرنگ و چمن م و سبز و من و چنگ
هر دو در ناله که آن سرو گل اندام کجاست؟
طمع صبح ندارم ز شبه تیره ی هجر
ماهت که بر آید ز لب بام کجاست؟
گر به روی تو برآشفت دلم دوش مرنج
بحر را . آنکه از فرط گنه ناله کند زار کجاست؟ آنکه زاغیار برد شکوه بر یار کجاست باز ماه رمضان آمد و بر بام فلک می زند بانگ منادی که گنه کار کجاست سفره رنگین و خدا چشم به راه ست تاکه معلوم شود طالب دیدار کجاست بار عام است خدا را به ضیافت بشتاب تا نگوئی که در رحمت دادار کجاست مرغ شب نیمه شب دیده به ره می گوید سوز دل ساز بود دیده بیدار کجاست ماه رحم. سال ها اصرار سیستم آموزشی به جذب جوانان در رشته های کم کاربرد در اقتصاد ایران وجود هزاران در رشته های گوناگون، باعث شده تا کشور با انبوهی از تقاضاهای کار یک شکل و خاص مواجه باشد. کی می رسد روزی که دیگر روی این کره خاکی ظلمی نباشد؟ کی می رسد روزی که هیچ کودکی در ترس از بی خانمانی و بی پناهی و جنگ نگرید چه برسد به اینکه چشمان اشک آلود و معصومش بسته شود و دیگر باز نگردد؟ کجاست آن مردی که دلش از دیدن گریه ک ن بی پناه و آواره و خون آلود کباب می شود؟ کجاست پناه همه ک ن دنیا؟ کجاست آن مردی که اگر بیاید لحظه ای به زورگویا. تا پیش از کشف دنیای جدید توسط کریستف کلمب، کاستاریکا شکلی کاملا متفاوت از اوضاع کنونی خود داشت. برای آشنایی بیشتر با کاستاریکا در این مقاله از کجاست با کجارو همراه باشید. رفتی ای جان و ندانیم که جای تو کجاست مرغ شبخوان کجایی و نوای تو کجاست +امشب پنجره اتاقت روشن بود و دلم برایت بیشتر و بیشتر تنگ شد! و تا راه خانه چهره ات را در ح های مختلف تصور ! شاید یک روز همدیگر را ببینم نه؟ برای بسیاری از س گذارانی که این روزها، با مشکلات موسسات مالی و اعتباری و ورش ته درگیرند، این سئوال پیش آمده که منشا این همه دردسر کجاست. روزی گذشت «گرمی و سردی چشیده» ای
فریادِ شوق بر سر هر کوی و بام خواست!

پرسید زان میانه یکی کودک یتیم
اسبابِ شوق چیست؟ مگر مرد، پادشاست؟!

نزدیک رفت پیرزنی گوژپشت و گفت
ت شو بچه! مرد، حسابش ز ما جداست

ما جمعِ زار، «تازه به دوران رسیده» ایم
این مرد، سالهاست که با قصّه آشناست

هر دفعه می دوی وسطِ شو. تا به حال نام جزایر کوک را شنیده‌اید؟ این جزیره‌ها از محبوب‌ترین نقاط روی زمین در بین گردشگران هستند. در این سری مقاله از کجاست با کجارو همراه باشید. یک نفـــر آهستـــــه می خواند خدایا دل کجاست؟ در دل می خانه دلبـر نیست پس مـــنزل کجاست؟ برخلاف نوح عـمـــری غـــرق دریــا مـــانــده ایــــم غرق سیلاب عذاب م م، پس ساحل کجاست؟ سـالـیـــانـــی انـتـظـار نـسـلــهامان خـــاک شــد سهم گل ها خاک شد، پس حق آب و گل کجاست نیســت هــرگز هیچ خبـــر از شمس پشت ابرها معنی تحکیــــــــــم . مناجات با عصر (عج)

بار الها عالم کجاست؟
مصلح کل، قائد اعظم کجاست؟
هیچ دل آسوده و بی غصّه نیست
آنکه از دل میزداید غم کجاست؟
یارِ همرازی برای ما نماند
آنکه با دلها بُوَد همدم کجاست؟
مالامال درد است ای دریغا مرهمی
جان ز تنهایی به لب آمد، خدایا همدمی
عالمی میسوزد از داغ حسین
صاحب این جاوِدان ماتم کجاست؟

اسدی گرما. پس کجاست؟
چند بار
ت و پرت های کیف باد کرده را
زیر و رو کنم:
پوشه مدارک اداری و گزارش اضافه کار و ر کار
کارت های اعتبار
کارت های دعوت عروسی و عزا
قبض های آب و برق و غیره و کذا
برگه حقوق و بیمه و جریمه و مساعده
رونوشت بخشنامه های طبق قاعده
نامه های رسمی و تعارفی
نامه های مستقیم و محرمانه ی معرفی
برگه ی رس. وحشتناک ترین شهر دنیا برای رانندگی کجاست؟
رانندگی در خیابان‌های بعضی ا بسیار سخت و طاقت‌فرسا است. اما وحشتناک‌ترین شهر دنیا برای رانندگی کجاست؟

ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست
منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست
شب تـار است و ره وادی ایمـــن در پیش
آتش طــور کـــجا موعــــد دیــدار کــــجاست
هــر کــــه آمـــد به جهان نقش ابـــــی دارد
در خـــرابات بگــــویید کــــه هشیـــار کـــجاست
آن کــــس است اهـــل بشارت کــــــه اشارت داند
نکــــته ها هست بســـی محـــرم اســـرار کــجاست
هـــــر ســــر مـــوی مــــرا بـا تـــو هـــزاران کــــار است
مـــا کـــجاییـــم و مـــلامـــت گـــر بـــی کـــار کـــجاست «ابوعلی کجاست؟» عنوان کتاب زندگینامه شهید مرتضی عطایی معروف به «ابوعلی» است. این زمان یارب مه محمل نشین من کجاست

ارزو بخش دل اندوهگین من کجاست

جانم از غم بر لب امد، اه از این غم، چون کنم

باعث خوشحالی جان غمین من کجاست

ای صبا یاری نما اشک نیاز من ببین

رنجه شو بنگر که یار نازنین من کجاست

دور از ان اشوب جان و دل ، دگر صبرم نماند

افت، صبر و دل و اشوب دین من کجاست

محنت و اندوه هجران کشت مرا

مایه ی عیش دل اندوهگین من کجاست چرا غمگینی ؟ : عاشق شدم آیا عشق شیرین است ؟ : بله شیرین تر از زندگی چرا تنهایی ؟ : ویژگی عاشق هاست لذت تنهایی چیست ؟ : فکر به او و خاطرات او چرا می روی ؟ : برای اینکه او رفت د لت کجاست ؟ : پیش او قلبت کجاست ؟ : او برده پس حتما بی رحم بوده نه ؟ : نه اصلا چرا ؟ : چون باز هم او را میپرستم . . . وقتی از تمردان این سوال مطرح می شود که درآمدهای حاصل از فروش نفت خام کجاست و چگونه مصرف می شود، می گویند که این درآمدها در تسویه واردات کالا و سایر فعالیت ها مصرف می شود . خانه دوست کجاست؛ یکی از مهم ترین آثار کارنامه عباس کیارستمی است. کیارستمی های متعددی با محوریت ک ن تولید کرده که مخاطب بسیاری از آنها بیشتر بزرگسالان هستند اما توان جذب گروه سنی کودک و نوجوان را نیز داشت. خانه دوست کجاست که سال 1365 توسط کیارستمی ساخته شده، یکی از این آثار است. یک بچه مدرسه ای متوجه می شود که دفتر دوستش را به اشتباه بر. از پلیدیها ش تم اشکهای من کجاست ؟ بر کرانِ غم نشستم ، اشکهای من کجاست ؟ از چه گوید بی خبر ، گریه نشاید مرد را از مِیِ احساس مستم ، اشکهای من کجاست ؟ میبرد سیلِ سیاهی ، باغِ لیلی های ما عاشقی زیباپرستم ، اشکهای من کجاست ؟ شد تهی دُرجِ دلم از گنج مروارید اشک از صدف هایم گسستم ،اشکهای من کجاست ؟ بِستُرَد باران ز آئینه ، غبارِ تیره را در د. جذاب ترین اخبار استان های باشگاه خبرنگاران جوان سوم بهمن ماه 96 را اینجا مشاهده کنید. آیا دریاچه لخ نس یا لاک نس را می‌شناسید؟ آیا می‌دانستید که شاهدانی ادعا کرده‌اند که در این دریاچه یک هیولا وجود دارد؟ برای آشنایی با دریاچه لخ نس در این مقاله از کجاست با کجارو همراه باشید. سالها رفت و هنوز
یک نفر نیست بپرسد از من
که تو از پنجره ی عشق چه ها میخواهی؟
صبح تا نیمه ی شب منتظری
همه جا می نگری
گاه با ماه سخن می گویی
گاه با رهگذران
خبر گمشده ای می جویی
راستی گمشده ات کیست؟
کجاست؟ #قیصر_امین_پور