معشوقه زمان

به نقل از خبرگزاریها در مورد معشوقه زمان :
با انتشار ع های جدیدی از کریستیانو رونالدو و جورجینا, مشخص شد که معشوقه رونالدو واقعا باردار است. گه مشکی و گه معشوقه ماست !
قبل از ، لوموند معشوقه ماست !
تحریم دگر در عاشقی بی معناست
بعد از ف وس، هاموند معشوقه ماست !
"الاحقر"

مارادونا به همراه معشوقه 27 ساله خود در مراسم قرعه کشی جام جهانی 2018 حاضر شد.
مارادونا به همراه معشوقه 27 ساله اش در مراسم برترین های فوتبال جهان در سال 2017 شرکت کرد. برای معشوقه ام. مینویسم برای تو دلبرم برای تویی که میدانم روزی پیدایت میکنم و قول میدهم قدر دان حضور گرما بخشت باشم.البته وقتی آمدی خودم هم باید به یاد داشته باشم که این شبها چطور ناخن هایم را روی تخته ی تنهاییم میکشم...معشوقه ی عزیزم همین امشب دارم به گا میرم پس کجایی تو؟چرا پیدات نمیکنم تا همه چیزمو به پات بریزم؟!حاضرم همه چیزمو بد. ک وی همواره عاشق مردان معشوقه دار بود . گاها هم دختر دار . گاها هم هم بدون تحلیل معشوقه داری . ک وی را از ایام قدیم چنین عقده ای بر دل مانده بود ک خانه اب شده خانه اب باید کند . ک وی درمانده بود . ک وی وا مانده بود . اینم مث مستیه، باید بگذره بپره +خلسه_اینجوری بهتره تلفن را ال اندر گراهام بل اختراع کرد و اولین خط تلفن را به خانه معشوقه اش کشید.نام معشوقه اش "آلساندرا لولیتا اوسوالدو "بود.روزهای متمادی به گراهام بل فقط معشوقه اش تلفن میزد.موقع زنگ زدن تلفن،بل مدت زیادی آلساندرا لولیتا اوسوالدو میگفت. گراهام بل مدتی بعد نام معشوقه اش را کوتاه کرد و شروع کرد به گفتن "آله لول اس"! فعالیتهایش را توسعه داده به مرور این اسم را نیز کوتاه کرد :الو. از آن پس بل با گفتن "الو" تلفن جواب میداد. بل به چند نقطه شهر خط تلفن کشید و انسان ها مانند بل موقع زنگ زدن تلفن "الو" میگفتند. امروزه از هر نقطه دنیا صدای "الو" شنیده میشود اما بیشتر افراد ماجرای الو را یا نمیدانند و یا اصلاً کنجکاوی هم نمیکنند. سیزده به در شهریاروقتی معشوقه اش راروز سیزده به در با همسروبچه بغل می بیند: سرو همسر نگرفتم که گرو بود سرم توشدی مادرو من با همه پیری پسرم توجگرگوشه ام از شیر بریدی و هنوز من بیچاره همان عاشق خونین جگرم من که باعشق نراندم به جوانی هوسی هوس عشق وجوانی است به پیرانه سرم پدرت گوهرحودتابه زروسیم فروخت پدرعشق بسوزد که در آمدپدرم عشق و وح. خبـر خیر ِتو از نقل رفیقان سخت است

حفظ ِحالات من و طعنه ی آنان سخت است

لحظه ی بغض نشد حفظ کنم چشمم را

در دل ابر نگهداری باران سخت است

کشتی ِ کوچک من هر چه که محکم باشد

جَستن از عرصه ی هول آور طوفان سخت است

ســاده عاشق شده ام ساده تر از آن رسوا

ی شهر شدن با تو چه آسان سخت است

ای که از کوچه ی ما می گذری ، معشوق. خبـر خیر ِتو از نقل رفیقان سخت است

حفظ ِحالات من و طعنه ی آنان سخت است

لحظه ی بغض نشد حفظ کنم چشمم را

در دل ابر نگهداری باران سخت است

کشتی ِ کوچک من هر چه که محکم باشد

جَستن از عرصه ی هول آور طوفان سخت است

ســاده عاشق شده ام ساده تر از آن رسوا

ی شهر شدن با تو چه آسان سخت است

ای که از کوچه ی ما می گذری ، معشوق. شهریار وقتی معشوقه اش رو روز سیزده به در با همسر و بچه به بغل می بینه: سر و همسر نگرفتم که گرو بود سرم تو شدی مادر و من با همه پیری پسرم تو جگر گوشه هم از شیر بریدی و هنوز من بیچاره همان عاشق خونین جگرم
من که با عشق نراندم به جوانی هوسی هوس عشق و جوانیست به پیرانه سرم پدرت گوهر خود تا به زر و سیم فروخت پدر عشق بسوزد که در آمد پدرم عشق و. گم شده ای دارم
تمام کتابهای جهان را جستجو کرده ام
ورق به ورق
کلمه به کلمه
تمام قصه های عاشقانه را خوانده ام
عاشق به عاشق
معشوقه به معشوقه
تمام مردگان جهان را گور شکافته ام
استخوان به استخوان
خاک به خاک
هیچ نیافتم وگم شدم
این بهترین راه بود

أنسی الحاج
مترجم : بابک شاکر
- مرد بی معشوقه ایست . باپیرهنی چروک ، که تنهایی اش را ؛ لای شعرهایش پک میزند. فقط عصرها ، کمی خا تری تر…
محسن حمزه دنیای این روزها دیگر زمین عاطفه هایم نیست..... این روزها خط ونشان جهنم خدا ..برایم بهشتی کوچکیست که مرا به سمت خودش می کشد..... این ر و زها دیگر سرم بالا نیست....کم که می اورم دیگر به رسم بچگیهایم خدارا نمی خوانم... می دانی....؟؟..؟ دیگر از اینکه سرم را بالا بگیرم خج می کشم.... من به رحمت معبودم ایمان دارم ولی من.... هیچگاه به احساسات وجودم اعتماد نداشتم....ندارم....و شاید نخواهم داشت ++هیچگاه تنهایم نگذاشت حتی ان زمان ها که من معشوقه ای را از او ارزو معشوقه ای که می دانم هرگز مجنون نخواهد شد..... دختر معشوقه است؛ خدا دختر را معشوقه آفریده. دختر که باشی باید نازت را بکشد نه این که نازش را بکشی. دختر معشوقه است؛ نه این که عاشق نشود. نه! امّا اصل بر این است که اوّل عاشقش شوند. استثنا همیشه بوده و هست امّا اصل همان است. دختر که باشی باید عاشقت شود. عاشقت که شد اگر عاقلانه او را لایق دوست داشتن دانستی دوستش می داری و بعد، اگر لایق عشق. در دنیایی که هیچ مثل ها و قصه ها یا لااقل مثل برداشت من از ‌ها و قصه‌هت عاشق نمی‌شود ناگزیری پباه ببری به امری متعالی و در زمانه‌ای که خدایش مرده و دستانمان از امر متعالی کوتاه است پناه بردن به این یگانه امر متعالی یعنی دانش خود معنای زیستن و مردن است خودِ خود عاشقی‌ست من با کتاب و آموختنی‌هایم عشقبازی می‌کنم و تمام ب. در دنیایی که هیچ مثل ها و قصه ها یا لااقل مثل برداشت من از ‌ها و قصه‌ها عاشق نمی‌شود ناگزیری پناه ببری به امری متعالی؛ و در زمانه‌ای که خدایش مرده و دستانمان از امر متعالی کوتاه است پناه بردن به این یگانه امر متعالی یعنی "دانش" خود معنای زیستن و مردن است..‌ خودِ خود عاشقی‌ست، من با کتاب و آموختنی‌هایم عشقبازی می‌کنم . "معشوقه" گری هایم همیشه با دیگر "معشوقه"ها فرق داشت.

وقتی سرش درد میکرد نه " عزیزم چرا مواظب خودت نبودی؟" حواله اش می نه براش قرص میبردم. بجاش لامپ اتاق رو خاموش می ، سرشو میذاشتم رو پاهام، دستمو میکشیدم لا به لای موهاش و همون ترانه مورد علاقه اش رو زیر لب براش لالایی وار میخوندم.

روزهای بارونی به جای اینکه به زور چتر بگیرم رو سرش و بهش همش گوشزد کنم که آروم راه برو تا آب بارون شلوارتو خیس نکنه، دستشو میگرفتم و میکشیدمش زیر بارون و تمام مسیر رو باهاش میدویدم و آ سر که خسته میشدیم میرفتیم زیر سایه بوم یکی از مغازه ها و من همونجور که نفس نفس میزدم از دویدن خیره میشدم به چشم هاش و بی مقدمه میگفتم "دوستت دارم ".

یا پنجشنبه شب ها نه مجبورش می پاساژ های شهر رو باهام متر کنه نه میذاشتم شام رو تو یکی از لو ترین رستوران های شهر از همون هایی که تمام مدت حواست باید به رفتارت باشه بخوریم. دوتا ساندویج از همون دکه پایین بام می یدیم و میبردمش به بالاترین ارتفاع شهر و انقدر براش خاطره تعریف می که با دهن پر قهقهه بزنه.

وقتی از رویاها و نگرانی هاش برای آینده تعریف میکرد دست نمیذاشتم رو دستش و نمیگفتم " همه چی درست میشه...امیدوار باش". میرفتم یه لیوان چایی با همون شکلات مورد علاقه اش براش میاوردم و دستامو دور گردنش حلقه می و میگفتم " یه دنیا پشتتو خالی کنه خودم پشتتم دردات به جونم".

هیچوقت نتونستم "معشوقه" باشم...از همون معشوقه های تکراری که خیلی هم عشق را بلد نیستند.

دیوونه ها "معشوقه" بودن رو بهتر بلدن...چون عشق و عقل باهم نشاید جانم...باید دیوونه وار عاشقی کرد...
" محیا زند"


چند ماه پیش از "سین" پرسیده بودم که به نظرش معشوقه ها چه شکلی هستند ؟
جواب داده بود "ظریف ، طوری که از د شدنشان بین دست هات بترسی ... کوچولو ، طوری که با هیچ کفش پاشنه داری شانه به شانه ات نشوند ... دست های ظریف که همیشه لاک قرمز دارند ... لب های سرخ ... و از همه مهم تر این که هیچ وقت زیر ابرو هاشان در نیاید" .
از وقتی پام را گ. تمرین بس است بیایید دیگر زندگی کنیم . عمرمان کوتاه است و دیر به فکر مهر می افتیم آنقدر که برای جبران اشتباهات خودمان به همدیگر دروغ میگوییم .. زندگی که با لبخندی از مادر شروع شده حتما شیرین است .. گاهی باید بی بهانه عاشق رفتار کرد .. از تو نگاه گرمی و از دیگری سلام پر مهری .. با هم بودن به همین سادگی شروع میشود .. همه میدانیم روزگار بیرحم ا.
تنها ۱۲ درصد از مردان خیانتکار معتقدند که معشوقه شان اندام و چهره ای جذاب تر از همسرشان دارد
به عبارت دیگر برخلاف تصور عموم، مردان به خاطر داشتن یک رابطه ی گرم تر با زنی زیباتر به سوی خیانت نمی روند بلکه دلیل اصلی آن ها برای خیانت، عاطفی است.
مگر آنکه آن مرد دچار تنوع طلبی باشد
ابتدا یک رابطه ی عاطفی بین مرد و معشوقه شکل م. معشوقه جدیدرییس جمهور فرانسه+ع فرانسوا اولاند برای ازدواج در جشن تولد ۶۰ سالگی خود، آماده می شود. به گزارش ایسنا، رسانه های فرانسوی گزارش داده اند که شایعات درباره زندگی شخصی فرانسوا اولاند، رئیس جمهور مجرد فرانسه بعد از جدا شدن از ش در ژانویه، به اوج خود رسیده اند. والری تریوایلر، سابق او و مادر دو فرزندش، در پی فاش شدن رابطه ی او با "ژولی گیه" مجبور به ترک الیزه شد. معشوقه جدید اولاند پس از این اتفاق ترجیح داد تا کمتر خودش را نشان دهد اما به نظر می رسد که اکنون برای این ازدواج آماده است. به گزارش منبع رسمی حزب سوسیالیست فرانسه، بعد از گذشتن سه ماه از شایعات درباره این رابطه، اولاند ۱۲ اوت رابطه خود با معشوقه اش را رسمی خواهد کرد. شایعات بعد از اینکه اولاند مستقیماً درباره زندگی خصوصی اش مورد سؤال قرار گرفت به اوج خود رسید. او در پاسخ به این سؤالات صرفاً اعلام کرده بود که چیزی برای گفتن ندارد! اگر این ازدواج سر بگیرد به این معنی خواهد بود که فرانسه بانوی اول مشهور دیگری خواهد داشت. ژولی گیه ۴۲ ساله یک بازیگر است. دادستان مرکز استان مازندران از دستگیری قاتلان مرد ۳۹ ساله نوشهری خبر داد. مستربین و معرفی معشوقه جدیدش 4 روآن آتکینسون که با نام مستربین شناخته شده است، بعد از ۲۳ سال زندگی مشترک ۴ ماه پیش رسما از همسرش جدا شد. این بازیگر معروف اخیرا به همراه بازیگر ۳۱ ساله مشهور بریتانیایی ” لوئیس فورد ” دیده میشود و خبرها نشان میدهد که این دو رابطه عاشقانه ای برقرار کرده اند.این بازیگر ۵۹ ساله در حالیکه کنار معشوق جدیدش در سواحل غربی انگلیس مشغول تفریح بود شکار عکاسان شد. همسر سابق او دختر یک معروف هندی است و حاصل ازدواج آنها دو فرزند است. جریان آشنایی ” مستربین ” و معشوقه جوانش به سال گذشته بر میگردد. آن زمان کمدین معروف اعلام کرده بود که زندگی مشترکش به سردی میگذرد و تاریخ اعتبار آن رو به پایان است. 5
ادامه در ادامه مطالب
ابرهایی که توی این ع اند تا حالا باید جایی باریده باشند بی گمان گل های زیادی را رویانده اند بی گمان یکی از آن گل ها را ی برای معشوقه اش برده و فکر می کنم معشوقه باید لبخندی زده باشد از شادی بی آنکه بداند ما در این ع چقدر غمگین بوده ایم!
رویا شاه حسین زاده یکی باید باشد که معشوقه اش همنام من باشد...یکی که اتفاقن خوش صدا باشد.یکی که اتفاقن خوب بلد باشد قصه بگویدٰ.خوب بلد باشد،قصه هایی را که هیچ بلد نیست.بعد هرشب برای معشوقه اش قصه بگوید یگوید و صدای اتفاقن خوشش را ضبط کند در همان واکمن های قدیمی و هی کاست بیاید روی کاست،کاست های آک دست نخورده اما قدیمی...به امید آنکه روزی آن ها را بشنود خاتون قصه... یکی باید باشد که وقتی من یک روز درمیان، می روم پیاده روی،کنار ریل راه آهن،کاستش را آنجا ببینم و بردارم و بی اجازه گوش کنم.بعد هرشب در حالی خوابم ببرد که یکی بعد از روایت یک قصه ی شیرین با صدای گرم و آرام اسمم را با جان صدا کند و بهم شب بخیر بگوید... یکی باید باشد حتمن... تاریخچه روز و سپندارمذگان در سالهای 250 بعد از میلاد ، رومیان آنقدر قدرتمند شده بود که توانسته بود قاره های مانند اروپا ، آسیا ، و آفریقا را نیز نماید . و این کشور گشایی و بزرگی باعث رخوت و خستگی روم شده بود و باعث شده بود سربازان رومی از جنگ های متمادی خسته و بفکر برگشتن به خانه و یا تشکیل خانواده بیفتند و پادشاه آن زمان که شخصی بنام کلو دوم بود . برای این که بزرگش را حفظ کند فرمان داده بود که سربازان حق ازدواج و تشکیل خانواده را ندارند. و چون اکثر سربازان ی بودند باید ازدواج خود را بصورت رسمی انجام میدادند. ولی کلیساها و کشیش ها برای حفظ جان خود از این کار سرباز میزدند. در این بین کیشیش بنام ولنتینو بود که معتقد بود زن و مردی که عاشق یکدیگرند باید باهم ازدواج کنند چه سرباز باشند چه مردمان عادی. برای همین سربازان رومی بصورت مخفیانه با معشوقه های خود به ولنتینو مراجعه می د و بصورت رسمی اما مخفیانه ازدواج می د ، ولی زمان زیادی از مخفی ماند این راز نگذشت و کلو متوجه کار کشیش ولنتینو شد و او را دستگیر کرد و به زندان انداخت. در زندان و در زمانی که ولنتینو منتظر زمان خود بود ، دختر کلو مخفیانه برای او غذا می برد و با هم ساعتها حرف میزدنند و این دیدارهای پی د ی باعث شده بود تا دختر کلو و ولنتینو عاشق هم شود. از آنجایی که معشوقه ولنتینو ن نا بود (دختر پادشاه کلو ) در آ ین دیدار خود ولنتینو دست های خود را روی چشم های دختر...

برای ادامه مطلب کلیک کنید
شهریار وقتی معشوقه اش رو روز سیزده به در با همسر وبچه به بغل
میبینه... :
سر و همسر نگرفتم که گرو بود سرم
تو شدی مادر و من با همه پیری پسرم
تو جگر گوشه هم از شیر بریدی و هنوز
من بیچاره همان عاشق خونین جگرم
منکه با عشق نراندم به جوانی هوسی
هوس عشق و جوانیست به پیرانه سرم
پدرت گوهر خود تا به زر و سیم فروخت
پدر عشق بسوزد که در آمد پدرم
عشق و و حسن و جوانی و هنر
عجبا هیچ نیرزید که بی سیم و زرم
سیزده را همه عالم به در امروز از شهر
من خود آن سیزدهم کز همه عالم به درم
تا به دیوار و درش تازه کنم عهد قدیم
گاهی از کوچه ی معشوقه ی خود می گذرم آن قدَر فرق داشته باش که وقتی " دوستَت دارم " َم را به هر جان کندنی آورده ام پیش ِ تو ، آن را بی که بچسبانم به لاله ی گوشَت بازنگردم . طنز کوتاه خیلی باحال

زنگ میزنه به شوهرش میگه: من باید با رئیسم برم سفر کاری, کارهات رو روبراه کن

.
شوهره زنگ میزنه به ش, میگه: زنم یه هفته میره یت کارهات رو روبراه کن

.
معشوقه هم که تدریس خصوصی میکرده به شاگرد کوچولوش زنگ میزنه میگه: من تمام هفته مشغولم نمیتونم بیام
….پسره زنگ میزه به پدر بزرگش م. فرمانده انتظامی گچساران گفت: فردی که برای عملی شرط معشوقه اش از مغازه های گل فروشی شهر ی می کرد، دستگیر شد. معشوقه و کتاب دو بهانه و دو انگیزه زنده‌ماندنم هستند. بدون این دو خواهم مُرد. در نمایشگاه هر ساله‌کتاب با یک چشم دنبال کتاب و با چشم دیگر دنبال معشوقه‌ام هستم که شاید بعد از سال‌ها دوری و فاصله به طور تصادفی در آن شلوغی و در میان انبوه جمعیت او را ببینم. اگر فقط یک‌بار قبل از مرگم او را ببینم، انگار تمام کتاب‌های جهان را خوانده‌ام. چیز زیادی از زندگی نمی‌خواهم تنها خواسته و آرزوی باقی مانده زندگی‌ام، دیدن دوباره او حتی در حد یک نگاه می‌باشد... پیام/آوار
کره نام : 비천무 / bicheonmu

ژانر : fantasy, romance, action

شبکه سازنده : sbs

تعداد قسمت : ۱۴

سال پخش : ۲۰۰۸

خلاصه داستان

داستان بر میگرده به قرن سیزدهم فرمانروایی سلطنتی لی وون…سال ۱۳۲۸ در اون
موقع هرج و مرج زیاد بود… که در اون زمان شمشیر زنی و قدرتمند وجود
داشت که سبک او به آموزش بی چون شین کی.. معروف بود او همینطور شمشیر ش بی
چون…. همه به دنبال آموزش بی چون و یدن آن شمشیر بودند که در یکی از این
شب ها خدا پسری به او میبخشد این بزرگ همراه با معشوقه اش نام او را
چین-ها میگذارند… و در همان شب دشمنانی که به دنبال آنها بودند سر می ر
سند با تمام وجود از خودش و معشوقه اش دفاع میکند اما سرانجام…
میمیرد و آن نوزاد کوچک چین ها به دست یکی از محافظین با وفای میافتد
و این خدمتگذار با خود عهد میبندد تا از چین-ها نگهداری و محافظت کند….
چین ها بزرگ میشود و حال این خدمتگذار با وفا را عموی خود میداند و سال ها ی
سال این خدمتگذار این راز را نگه میدارد… او به چین-ها به آموزش بی چون را
یاد میدهد و سرانجام همه چیز برای او روشن میشود… در این حین با دختری
آشنا میشود و داستان از اینجا رقم می خورد و چین-ها با اتفاقات جدید و… claude theberge painting:
ما را هوس کعبه و بتخانه

به سر نیست

هرجا که بود خانه ی معشوقه

دل آنجاست
#گیتی_رسائی
وقتی ک صبح اول صبح پام رسید اینجا نم بارون منو مثه بچه بغل کرد و گذاشت تو طاقچه کنار گل شب بو تا مست کنم،بوی بهار اومد...:-)
ولی من معشوقه ی پاییزم!:-) منتخب اخبار باشگاه شبانه در این بسته خبری جمع آوری شده اند. بسم الله مهربون :) من هرگز بلد نبودم معشوقه ی خوبی باشم،چون معشوقه های خوب مدام ناخن هایشان را سوهان میکشند و با لاک های رنگی تزئینشان می کنند ،حواسشان به پوست دستشان هست که مبادا زبر باشد و خشک ، من اما ناخن های یکی درمیان کوتاه و بلندم را هرگز سوهان نمی کشم،حتی گاهی که یکیشان می شکند خودم را لوس نمی کنم و ناراحت نمی شوم،اضافه هایش ر. نسل ما با سیگار و دیا امو کدئین و ایبوپروفن بیشتر خو ره تا با معشوقه اش. . . . خدایا ایوب را به زمین بفرست,می خواهم از صبز بزایش بگویم..... . . . ادعای بی تفاوتی سخت است آن هم نسبت به ی که زیباترین حی دنیا را با او تجربه کرده ای........... . . . نیوتن اگر جاذبه را درست می فهمید
معشوقه اش از درخت متنفر نبود
و در دفتر خاطراتش نمی نوشت :
اشک های من هم
به زمین می افتد
اما تو سیب را ترجیح دادی مردای انگلیسی 1 زن دارن، 1 معشوقه؛ اما معشوقه شون رو بیشتر دوست دارن ! مردای آلمانی 1 زن دارن، 1 معشوقه؛ اما زنشون رو بیشتر دوست دارن !!
و اما مردای ایرانی ... . . . 1 زن دارن، 3 معشوقه، 6 ای و 7 ! آ سر هم ننه شون رو بیشتر از همه دوست دارن! " منصور " بنا به ادعای این مرد زمانی که تمام راهها برای قانع نامزدش برای ازدواج جواب نداد وی تصمیم به این کار احمقانه گرفت. کنجکاوی درباره سرگذشت اوا براون زمانی شروع شد که این زن جوان در کنار آ ف هیتلر زندگی می کرد و هنوز به همراه "پیشوا" خودکشی نکرده بود. مراحل عشق55درصد افراد توسط زبان جسمانی عاشق میشوند. 38درصد افراد توسط زبان گفتاری لحن و ح صدا سرعت سخن گفتن عاشق میشوند. فقط8درصد از طریق گفتگو عاشق میشوند. مراحل عاشق شدن:روانشناسان عاشق شدن را طی 3مرحله عنوان کرده اند مرحله اول -مرحل دوم مجذوبیت -مرحل سوم تعلق مرحله اول :در اثر ترشح هورمون های تستسترون واستروژن حس یا پدید می آید.اولین مرحله عشق است. مرحله دوم مجذوبیت :هنگامی که مجذوب وعاشق معشوقه تان شده ایدبه غیر از او به هیچ چیز وهیچ دیگری نمیتوانیدفکرکنید خواب وخوراک نداریدکم اشتها شده اید.سه هورمون یا انتقال دهنده پیام رسان عصبی بنام آدرنالین ؛دوپامین؛سروتونین موجب ایجاد این مرحله میشوند. مرحله سوم تعلق:مرحله آ تعلق یا حس وابستگی است .وابستگی حسی است که بعداز مجذوب شدن وجذب وعاشق معشوقه تان شدید در شما ایجاد میشود به معشوقه تان حس وابستگی دارید و او را متعلق به خودتان میدانید اگر این حس ادامه یابد ممکن است منجر به ازدواج وتولیدمثل شود.دو هورمون ا ی توسین و وازوپرسین در این مرحله نقش دارند.وازوپرسین سبب افزایش وفاداری و حس وابستگی بین زوجین میشود.ا ی توسین در لحظه اورگاسم و اوج لذت در زوجین ترشح میشود موجب محکم تر شدن وپایدار شدن رابطه بین زوجین میشود.وحس تعلق و وابستگی را بیشتر نموده موجب صمیمیت بیشتر زوجین خواهدشد.
دلم برای "دزیره" معشوقه ی کمتر زیبای دو مرد بزرگ تاریخ دنیا، و دوره ای از تاریخ که در آن می زیسته است، تنگ خواهد شد! ع سو جی هیه بازیگر نقش هیو هوانگ اوک سرزمین آهن howang yekdost.ir ع سو جی هیه بازیگر نقش هیو هوانگ اوک سرزمین آهن سو جی هیه بازیگر کره ای متولد ۲۴ آگوست ۱۹۸۴ میباشد . قدش ۱۷۰ سانتی متر است . و در سریال سرزمین آهن نقش یکی از معشوقه های کیم سورو ، به نام هیو هوانگ اوک را دارد ، در ۲۱ دسامبر ۲۰۱۲ جایزه بهترین بازیگر زن درام را برای سریال ” ماه و ستاره ها تقدیم به تو” از شبکه kbs را برد و در ها و سریال های زیادی ایفای نقش کرده است . در زیر تعدادی از ها و سریال های او آمده است . howang yekdost.ir 1 ع سو جی هیه بازیگر نقش هیو هوانگ اوک سرزمین آهن ها
the suicide forecast soosanghan gogaekdeul (2011) – hye-in
a lone tree seoseo janeun namoo (2010) – kim sun-yeong
the mafia, the salesman sangsabuilche (2007) – soo-jung
voice yeogo goedam 4: moksori (2005) – seon-min howang yekdost.ir 2 ع سو جی هیه بازیگر نقش هیو هوانگ اوک سرزمین آهن سریال ها
noblewoman gwibooin (jtbc / 2014) – yoon shin-ae
moon and stars for you byeoldo daldo ddajoolge (kbs / 2012) – han chae-won howang yekdost.ir 4 ع سو جی هیه بازیگر نقش هیو هوانگ اوک سرزمین آهن 49 days 49 il (sbs / 2011) – shin in-jung
kim su-ro, the iron king kim su-ro (mbc / 2010) – heo hwang-ok
chun ja’s happy events chunjane kyeongsanatnye (mbc / 2008)
i love you (2008)
hyangdan (2007) howang yekdost.ir 5 ع سو جی هیه بازیگر نقش هیو هوانگ اوک سرزمین آهن over the rainbow(2006)
shin don (mbc / 2005-2006) – princess no-kook / ban-ya
she has come back! keunyeoka dolawatda (kbs2 / 2005)
my 19 year old sister in law hyeolsunimeun yeolah heop (sbs / 2004)
all in (sbs / 2003) howang yekdost.ir 3 ع سو جی هیه بازیگر نقش هیو هوانگ اوک سرزمین آهن اعتراض به پخش سریال سرزمین آهن از شبکه سه سیما داشتم پست های نیکولا رو می خوندم که نوشته بود" معشوقه نبودن یه عبارت دو کلمه ای هستش که می شه براش دو هزار سال غصه خورد."  در کتاب فیه ما فیه مولانا داستان بسیار تأمل برانگیزی به صورت شعر درباره جوان عاشقی است که به عشق دیدن معشوقه اش هر شب از این طرف دریا به آن طرف دریا می رفته و سحرگاهان باز می گشته و تلاطم ها و امواج وشان دریا او را از این کار منع نمی کرد. دوستان و آشنایان همیشه او را مورد ملامت قرار می دادند و او را به خاطر این کار سرزنش می د اما آن جوان .
انریکه ایگلسیاس خواننده 42 ساله و سرشناس, صاحب دو فرزند دوقلو شد. از ی که غم داره میشه انتظار بهبود داشت . اما از ی که غم داره و سعی میکنه انکار کنه نه . نمیشه ازش انتظار داشت که یازده ِ صب بیدار نشه . نمیشه بهش گف انقد پای اون کوفتی نشین . نمیشه ازش خواست بره پارک و رو به دنیا لبخند بزنه . نمیشه ازش خواست روزه بگیره . چون حوصله نداره . چون انگار یه چیزی یه جایی گم کرده . انگار همه چیز محو شده . فقط داره نقطه های رنگی محو میبینه . انگار یکی چراغارو خاموش کرده . یه جوری خاموش کرده که لامپا سوخته . اون فقط میخوابه . خواب میبینه که معشوقه ـش تیر خورده . میفهمی ؟ معشوقه مرده . چراغا خاموشه . دنیا خو ده . بچه ها دارن می میرن .الله اکبر. کتابا ته کشیدن. آب داره تموم میشه . رفقا خستن. موشکا گنبد اهنی شدن . علیخانی دیگه بغض نداره . حوصله نداره . بچه ها دارن می میرن... آ ف هیتلر حزب نازی بیش از ده معشوقه در زندگی شخصی خود داشته است، در این مقاله به معرفی برجسته ترین آنها می پردازیم.