معهد اللغة العربیة

به نقل از خبرگزاریها در مورد معهد اللغة العربیة : یقال أن رجلا من فارس
یجید اللغة العربیة بطلاقة
حتى أن العرب عندما یکلمهم
یسألونه من أی قبائل العرب أنت ؟
فیضحک ،،،،
ویقول : أنا فارسی
وأجید العربیة أکثر من العرب !
فذات یوم وکعادته ....
وجد مجلس قوم من العرب...
فجلس عندهم وتکلم معهم : -
وسألوه : من أی قبائل العرب أنت ؟!
فضحک ....
و قال : أنا من فارس
وأجید . سلام من از کتاب عین تا تاج العروس رو بصورت شعر منظم . برای تفریح خوبه ! ( البته از جهت قافیه مرخصه ، ولی برای تمرین بد نیست ) کتاب العین خلیل ، دارد ترتیبی عجیب تقلید ازاو نموده ، الازهری در تهذیب بر حسب مَ جِ حرف ، داده کتابش ترتیب با اشتقاق کبیر ، کاری کرده بس عجیب جمهرة اللغة را ، نوشت ابن دُرَید همچون خلیل ، اما او ، الفبا را حاکم کرد . ترجمه کلمات و عبارات متداول در زبان عربی به فارسی مکالمات اولیه ممنونم، سپاسگزارم شکرا لک، شکرا. خیلی ممنون شکرا جزیلا. خوش آمدید اهلا و سهلا لطفا رجاء، من فضلک بله نعم خیر، نه لا، کلا ببخشید، معذرت می خواهم عفوا، عذرا شرمنده انا اسف نمی فهم لا افهم من عربی صحبت نمی کنم أنا لا أتکلم العربیة. من به خوبی عربی صحبت نمی کنم أنا لا أتکلم العربیة جیدا. آیا فارسی صحبت می کنید؟ هل تتکلم اللغة الفارسیة؟ لطفا شمرده تر صحبت کنید. یتکلم ببطء، رجاء. اسم شما چیست؟ ما اسمک؟ حال شما چطور است؟ کیف حالک؟ ایستگاه مترو کجاست؟ أین مترو الانفاق؟ رستوران خوب کجاست؟ هل هناک معطم جیدا؟ تلفن عمومی کجاست؟ هل هناک هاتف عمومی هنا؟ آیا می توانم به اینترنت وصل شوم؟ هل یمکننی الحصول على الإنترنت؟ می توانی به من کمک کنی؟ هل تستطیع مساعدتی؟ دوبی تعارفات سلام سلام صبح به خیر صباح الخیر عصر به خیر مساء الخیر خوش آمدید، خیر مقدم مرحبا سلام دوست من! أهلا صدیقی /صدیقتی! دلم برات تنگ شده بود. إشتقت إلیک کثیرا چه خبر؟ مالجدید؟ خبری نیست، سلامتی لا شیء جدید شب بخیر، شب خوش تصبح/ تصبحین على خیر بعدا می بینمت أراک فی مابعد خدا نگهدار مع السلامة اهرام مصر راهنمایی من گمشده ام. أضعت طریقی! می توانم کمکتان کنم؟ هل بإمکانی مساعدتک؟ می توانی کمکم کنی؟ هل بإمکانک مساعدتی؟ دستشویی کجاست؟ أین أجد (المرحاض/ الصیدلیة)؟ مستقیم برو! بعد دست چپ/راست برو! أمشٍ على طول ثم عرّج یمینا/ شمالا! من دنبال ماجد می گردم. أبحث عن ماجد لطفا یک لحظه صبر کنید. لحظة من فضلک گوشی را نگه دارید لطفا. إبقى/ أبقی علی الخط رجاءا! قیمت این چند است؟ کم هو ثمنه؟ ببخشید...(در ادامه سوال می آید.) من فضلک ببخشید...(برای رد شدن از کنار ی) المعذرة دنبالم بیا تعال معی! سوالات شخصی آیا عربی/فارسی بلد هستید؟ هل تتکلم اللغة الفارسیه /العربیة؟ به میزان کم! قلیلا! اسم شما چیست؟ ما إسمک؟ اسم من احمد است. إسمی احمد. از آشنایی شما خوشوقتم. متشرف / متشرفة بمعرفتک نظر لطف شماست! أنت لطیف! أنتِ لطیفة! اهل کجا هستید؟ من أین أنت؟ من اهل ایران هستم. أنا من ایران من ایرانی هستم. أنا ایرانی کجا زندگی می کنید؟ أین تسکن؟ أین تسکنین؟ من در ایران زندگی می کنم. أعیش فی ایران شغل شما چیست؟ ما مهنتک؟ من مترجم/بازرگان هستم. أعمل کمترجم/ کرجل أعمال من عربی دوست دارم. أحب اللغة العربیة من یک ماه است که عربی می خوانم. أدرس اللغة العربیة منذ شهر شما چند ساله هستید؟ کم هو عمرک؟ من باید بروم. یجب أن اذهب الآن سریع بر می گردم! سأرجع حالا آرزوها موفق باشید! ب وفیق! تولدت مبارک! عید میلاد سعید سال نو مبارک! سنة سعیدة کریسمس مبارک! أعیاد میلاد سعید! عید فطر مبارک! عید مبارک! رمضان مبارک! رمضان مبارک تبریک! مبروک! نوش جان! شهیة طیبة سلام من را به ماجد برسان. سلِّم على ماجد من أجلی عافیت باشد. رحمک الله خوب بخو ! لیلة سعیدة و أحلام لذیذة! توضیح خواستن معذرت می خواهم (نفهمیدم مطلب) عفوا! متاسفم! أسف! اشکالی ندارد. لامشکلة می شود تکرار کنید؟ أعد من فضلک می شود شمرده بگویید؟ تکلم ببطء من فضلک لطفا بنویسید! أکتبها من فضلک! / أکتبیها من فضلک! من نمی فهم! لا أفهم من نمی دانم! لآ أعرف! نظری ندارم. لاأدری این به عربی چه می شود؟ ما أسمه بالعربیة؟ این چیست؟ ما هذا؟ عربی من خوب نیست. لغتی العربیة لیست کما یجب من باید تمرین عربی کنم. حتاج ان اتدرب على العربیة نگران نباش! لاتقلق/ لا تقلقی! خوب/بد/متوسط جید / سیء / عادی بزرگ/کوچک کبیر / صغیر امروز/اکنون الیوم / الآن فردا/دیروز غدا / البارحة بله/نه نعم / لا بفرمایید! (دادن چیزی به ی) خد! آیا دوستش داری؟ هل أعجبک؟ من خیلی دوستش دارم! أعجبنی حقا من گرسنه/تشنه هستم. أنا جائع/ أنا عطشان هنگام صبح/عصر/شب صباحا/ مساءا/ لیلا این/آن، اینجا/آنجا هذا /ذلک. هنا/هناک واقعا! حقا! نگاه کن! أنظر! أنظری! چه؟ کجا؟ ماذا؟ أین؟ ساعت چند است؟ کم الساعة؟ ساعت ۱۰ است. ساعت هفت و نیم عصر است. إنها العاشرة. إنها السابعة و النصف مساءا این را بده من! أعطنی هذه! دوستت دارم! أحبک من مریض هستم. أنا مریض. به نیاز دارم. أحتاج طبیبا! ترجمه کلمات و عبارات متداول در زبان عربی به فارسی مکالمات اولیه ممنونم، سپاسگزارم شکرا لک، شکرا. خیلی ممنون شکرا جزیلا. خوش آمدید اهلا و سهلا لطفا رجاء، من فضلک بله نعم خیر، نه لا، کلا ببخشید، معذرت می خواهم عفوا، عذرا شرمنده انا اسف نمی فهم لا افهم من عربی صحبت نمی کنم أنا لا أتکلم العربیة. من به خوبی عربی صحبت نمی کنم أنا لا أتکلم العربیة جیدا. آیا فارسی صحبت می کنید؟ هل تتکلم اللغة الفارسیة؟ لطفا شمرده تر صحبت کنید. یتکلم ببطء، رجاء. اسم شما چیست؟ ما اسمک؟ حال شما چطور است؟ کیف حالک؟ ایستگاه مترو کجاست؟ أین مترو الانفاق؟ رستوران خوب کجاست؟ هل هناک معطم جیدا؟ تلفن عمومی کجاست؟ هل هناک هاتف عمومی هنا؟ آیا می توانم به اینترنت وصل شوم؟ هل یمکننی الحصول على الإنترنت؟ می توانی به من کمک کنی؟ هل تستطیع مساعدتی؟ دوبی النحو والدلالة - مدخل لدراسة المعنى النحوی -الدلالی ثورة الحروف - العالم السری للحروف اعراب الجمل و اشباه الجمل
اعراب الجمل واشباه الجمل ابن یعیش النحوى: دراسة ابن هشام النحوى 708-761هـ: عصره, بیئته, فکره, مؤلفات, منهجه و مکانته فى النحو ابن هشام و اثره فى النحو العربى ابو القاسم السهیلى و مذهبة النحوى الالغاز النحویة الالسنیه و ول. ۱-مغنى اللبیب عن کتب الاعاریب - ابن هشام ۲-المقتضب فی اللغة -المبرد ۳-جمهرة اللغة - ابن درید ۴-الصاحبی فی فقه اللغة -ابن فارس ۵-الکتــــــــــاب -سیبویه ۶-أساس البلاغة -ا مخشری ۷-مجمع الأمثال - الإمام أبو الفضل المیدانی ۸-البلاغة الواضحة - علی الجارم - مصطفى أمین ۹-جواهر البلاغة فی المعانی والبیان والبدیع -السید أحمد الهاشمی ۱۰-شرح اب. کتب و مقالات عربی مورد استفاده دانشجویان رشته زبان وادبیات عربیسوالات ارشد زبان عربی سال ۹۱ با تحمیل کتاب الأیام لطه حسین (فی مجلد واحد) کتاب النحو الوافیبخش 1 -- 10.7mb بخش 2 -- 10.7mb بخش 3 -- 10.7mb بخش 4 -- 10.7mb بخش5 -- 8.2mb القواعد الأساسیة فی النحو والصرف لطلاب المرحلة الثانویة المؤلف: یوسف الحمادی وآ ون
الإعراب المیسر فی قواعد اللغة العربیة . المعجم الوسیط + معجم مقاییس اللغة + معجم الأمثال + مفردات کلمات قرآن راغب اصفهانی همه در یک برنامه کوچک موبایلی! به نظرم این برنامه اولین فرهنگ لغت عربی موبایل است که به خوبی ساخته شده و اشتباه ندارد. در ضمن استفاده از آن نیز آسان است. این برنامهمعجم عربی موبالیل دیکشنری عربی موبایل اندروید چهار بخش دارد که عبارتند از : 1- المعجم الوسیط ( با حدود 40 هزار کلمه) 2- معجم مقاییس اللغة ( تالیف ابن فارس) 3- معجم الأمثال ( برگرفته از کتاب مجمع الأمثال میدانی با حدود 4500 ضرب المثل) 4- مفردات قرآن ( برگرفته از کتاب مفردات راغب اصفهانی) برای یافتن کلمات در این برنامه کافیست که وارد بخش مورد نظر شده و ریشه کلمه مورد نظر را بنویسید تا بخش مربوط به آن در هر کتاب نمایش داده شود. مثلا با نوشتن " قعد" توضیح این کلمه در المعجم الوسیط و مقاییس اللغة نمایش داده می شود و در بخش امثال همه ضرب المثلهای عربی که این کلمه یا مشتقاتش در آن هست همراه با شرح ضرب المثل، نشان داده می شود و در بخش مفردات قرآن همه آیاتی که این کلمه یا مشتقاتش را در خود دارند همراه با شرح معنای آنها نمایش داده می شود. http://axgig.com/images/73150146513767555076.gif کت مفصل در مورد قواعد زبان عربی ( صرف و نحو) با تقسیم بندی مباحث و استفاده از نمودار.نمودار آموزش صرف و نحو نام کتاب: قواعد اللغة العربیة فرمت: پاو وینت مولف: یوسف الملا برای از یکی از لینکهای زیر استفاده کنید (حجم: دو مگابایت) از پیکو فایل از پرشین گیگ منبع: عربی برای همه ومَن یُرِدْ أَن یُضِلَّهُ یَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَیِّقاً حَرَجاً کَأَنَّمَا یَصَّعَدُ فِی السَّماءِ(انعام/ 125)؛ «و هر را که بخواهد (به خاطر اع ) در گمراهى‏اش وا نهد، ‏اش را تنگِ تنگ مى‏کند؛ گویا مى‏خواهد در آسمان بالا برود».اقیانوسی از هوا به نام جوّ، پیرامون کره زمین را احاطه کرده است. هوایی که جوّ را تشکیل داده، مخلوطی از چند گاز است؛ البته نه به صورت ترکیب شیمیایی. 71% حجم این مخلوط نیتروژن و21% آن ا یژن و کمتر از 1% آن آرگون است و مقدار بسیار کمی گاز کربنیک و بخار آب دارد (اتمسفر، ص 29 و سیارات و ا ، ص63).نیمی از جوّ تا ارتفاع 5/5 کیلومتری قرار دارد و به طور کلی کل جوّ در ارتفاع 10 کیلومتری از زمین قرار دارد. گازهای تشکیل دهنده جوّ به علت نیروی گرانش، وزن و فشار دارند و لایه های بالایی بر لایه های پایینی فشار می آورند و غلظت آن را افزایش می دهند؛ بنابراین میزان فشار در لایه های پایینی بیش از لایه های بالایی است (عد ی، ص 253؛ مایر، نجوم به زبان ساده، ص224؛ مبانی هواشناسی، ص 100).آیت الله مکارم تشبیه در آیه را از قبیل تشبیه معقول به محسوس و معجزه ای علمی می داند؛ زیرا قرآن جمود فکری و تعصب گمراهان لجوج در پذیرش را، به تنگی نفس حاصل از کمبود ا یژن برای ی که به آسمان صعود می کند، تشبه کرده است (تفسیرنمونه، ج5، ص435؛ پیام قرآن، ج8، ص179). با توجه به اینکه برخی از لغوی ها سختی و مشقت را نیز جزء معانی مادّه صعد معرفی می کنند (ازهری، تهذیب اللغة، ج2، ص6؛ ابن فارس، مقاییس اللغة، ج2، ص9) و واژه «الصُعَداء» را از همین ماده و به معنای نفس کشیدن با سختی، عمیق و طولانی می دانند (مقاییس اللغة، ج2، ص9؛ فیروزآبادی، همان، ج1، ص 428) و نیز با عنایت به دقت در تشبیه در آیه، و به کار رفتن حرف جرّ «فی» به جای «الی»، می توان آیه را اشاره به یافته های جدید علمی پیرامون کمبود ا یژن در طبقات بالای جوّ دانست و آن را اعجازی علمی از قرآن شمرد. عن منشورات ضفاف، صدر حدیثاً فی بیروت، کتاب "آلیات عبیر فی شعر أدیب کمال الدین" للناقد والأکادیمی الدکتور رسول بلاوی (أستاذ مساعد فی جامعة خلیج فارس/ إیران؛ وعضو الجمعیة العلمیة الإیرانیة للغة العربیة وآدابها). وهو کتاب نقدی تناول تجربة الشاعر أدیب کمال الدین بالدراسة و حلیل، عبر المنهج الوصفی– حلیلی، مُرکّزاً، على مجامیع الشاعر الأخیرة: النقطة، أقول الحرف وأعنی أصابعی، أربعون قصیدة عن الحرف، ة الحرف الأخیرة، الحرف والغراب. احتوى الکتاب على ستة فصول مع مقدمة هی: اللغة الشعریّة، واصل بالرموز (الحروف) ودلالاتها، استدعاء الشخصیات اریخیة، کرار، ناص، الألوان؛ یقع الکتاب فی 152 صفحة من القطع المتوسط. نرجو للدکتور بلاوی عضو هیئة دریس بجامعة خلیج فارس فی بوشهر مزیدا من وفیق والنجاح. awt image یه جمله ای هست از این خارجکیا (که یه وقتا برا کار چاپ میان ) خیلی میشنوم و جدیداً از شنیدنش خیلی شرمنده میشم !!!! can u speak english ???????????!!!!!!!!!!!!!! no no no no no be jone khodam karhaye ....b....o...0...o...0....o...g...h... jamo jor beshe miram kelas آقای عرب میگه : لماذا الإیرانیین لا تعلم اللغة الإنگلیش javabe mr j be mr arab : inja teacher no english che berese be ma هر سرسختی که از حق و حقیقت روگردان باشد، چه از افراد انسان، چه از جن و چه از حیوانات، است. " " از ماده ی "شطن" به معنای دوری گرفته شده است. چون از کارهای خیر فاصله گرفته و از رحمت خدا دور شده، به این نام خوانده شده است.[1]
اسم جنس (عام) است و ابلیس اسم خاص و علم. به عبارت، دیگر به هر موجود موذی، منحرف کننده، سرکش و طغیانگر خواه از نوع انسان باشد یا غیر انسان گفته می شود. ابلیس نام ی است که حضرت آدم را فریب داد و اکنون هم با لشکریان خود در کمین انسان هاست.[2]
صحاح اللغة می گوید: هر سرسختی که از حق و حقیقت روگردان باشد، چه از افراد انسان، چه از جن و چه از حیوانات، است.[3] avacs live chat - mobile version برای آوا برای کامپیوتر بر روی لینک زیر کلیک کنید.
(latest computer version:avacs live chat for computer)

برای آوا برای آندروید و آوا برای موبایل جاوا بر روی لینک های زیر کلیک کنید.
18 jun, 2013
v 2.3.0 en (crypto) - english language, for mobile phones:jad, jar.
for blackberry: jad, jar, cod, cod-1
for android phones apk. you need install before app runner

v 2.3.0 ru (crypto) - russian language (русски. تمام نسخه های آوا لایوچت avacs live chat - mobile version برای آوا برای کامپیوتر بر روی لینک زیر کلیک کنید.
(latest computer version:avacs live chat for computer)

برای آوا برای آندروید و آوا برای موبایل جاوا بر روی لینک های زیر کلیک کنید.
18 jun, 2013
v 2.3.0 en (crypto) - english language, for mobile phones:jad, jar.
for blackberry: jad, jar, cod, cod-1
for android phones apk. you need install before app runner

v 2.3.0. تمام نسخه های آوا لایوچت avacs live chat - mobile version برای آوا برای کامپیوتر بر روی لینک زیر کلیک کنید.
(latest computer version:avacs live chat for computer)

برای آوا برای آندروید و آوا برای موبایل جاوا بر روی لینک های زیر کلیک کنید.
18 jun, 2013
v 2.3.0 en (crypto) - english language, for mobile phones:jad, jar.
for blackberry: jad, jar, cod, cod-1
for android phones apk. you need install before app runner

v 2.3.0. اگر انسان حواسش به این دنیا و آن دنیا باشد و هدفش کمال به سوی خدا باشد هیچ گاه دچار گناه نمی شود. عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ علیه السّلام أَنَّهُ قَال‏: اعْمَلْ لِدُنْیَاکَ کَأَنَّکَ‏ تَعِیشُ‏ أَبَداً وَ اعْمَلْ‏ لآِخِرَتِکَ‏ کَأَنَّکَ‏ تَمُوتُ‏ غَداً. من لا یحضره الفقیه، ج‏3 ،ص156؛ مجموعة ورام، ج‏2، ص234؛ . q مفهوم اصطلاحی: § اعتقاد و زام به پیمودن راه مسلمانان سه قرن اول، به عنوان یکی از منابع تشریع، در کنار کتاب خدا و سنت (ص). § محدوده سلف از دید سلفیه § الف- محدوده زمانی: § ابتدای قرن اول تا انتهای قرن سوم هجری. § ب- محدوده افراد: § صحابه (ص)، تابعین، و تابعین تابعین. § ویژگی مسلمانان سه قرن اول از نگاه سلفیه § 1- صفای باطن آنان § 2- خلوص دین .
هل المبدأ أفضل أم مشابه؟ فی الإسلام ، تُقاس جمیع القیم الهامة بقضیة الجهاد والاستشهاد: کما لو: إذا عمل شخص ما من أجل تکالیف المعیشة ، فهو مثل شخص جهاد فی سبیل الله. لکن رجالنا ال ون مهتمون بـ: إعطاء الناس نفس المبدأ! أی أنهم یدفعون العمل ، حتى لا یفکر أحد فی الشهادة و: الحرب والجبهة. ومن السهل تخیل أنهم سی لدیهم دخل متساوٍ. حتى أن بع. میرزا مهدیخان استرآبادی، سنگلاخ، مقدمه و تصحیح: ح. م. صدیق، نشر اختر. باب پنجم: در بیان اسم مفعول ۩ و آن مشتمل است بر دو قسم: قسم اوّل، الفاظی است که فِی نَفْسِه به معنی مفعول موضوع اند. مثل: «سینوق» sınuq به معنی: ش ته و م ور. و «بیتیک» bitik به معنی: مکتوب. و این نوع صیغ صفت مشبهه و اسم مصدر نیز واقع می شوند. مثل: «ییقوق» yıquq به معنی: اب و منهدم. میرزا مهدیخان استرآبادی، سنگلاخ، مقدمه و تصحیح: ح. م. صدیق، نشر اختر.
مبناء اوّل: در بیان وجوه صیغ و آن مشتمل بر ده باب: باب اوّل: در بیان مصادر ۩ اگرچه نظر به ضابطه ی کلیه، فعل امر چون امّ الْصیغ است، باید مقدّم ذکر شود. لیکن بنابر این که در عربیّت مصادر تقدّم داشت تا سیّاله در این لغت نیز ذکر مصادر را مصدّر ساخت و آن را مبتنی بر دو ف. به پاس زحمات و تلاش های دلسوزانه، گرامی جناب آقای محمود خورسندی، عضو محترم هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عربی سمنان و از بنیانگذاران این گروه در حاشیه همایش ملی کارآفرینی و تجاری سازی رشته زبان و ادبیات عربی با حضور ریاست محترم دانشکده علوم انسانی سمنان، معاون محترم آموزشی دانشکده، مدیر گروه زبان و ادیات عربی سمنان، و برخی از اساتید و مسؤولین رشته زبان و ادبیات عربی کشور از تلاش های آقای خورسندی از سوی گروه عربی سمنان تقدیر به عمل آمد. گروه زبان و ادبیات عربی از بیش از دو دهه تلاش دلسوزانه و همکاری مثال زدنی این گرامی، که گروه عربی سمنان در همه جا با نام ایشان شناخته می شود کمال تقدیر و تشکر را دارد و از خداوند متعال آرزوی توفیق روز افزون برای ایشان و کلیه اساتید و اعضای هیأت علمی گروه را از خداوند متعال آرزومند است. از جمله سوابق و خدمات جناب آقای خورسندی می توان به موارد زیر اشاره نمود: 1- عضو هیأت ممیزه فعلی سمنان 2- دبیر اجرایی همایش ملی کارآفرینی و تجاری سازی رشته زبان و ادبیات عربی 3- دو دوره مدیریت گروه زبان و ادبیات عربی سمنان 4- سردبیر مجله علمی پژوهشی و بین المللی دراسات فی اللغة العربیة وآدابها 5- دبیرعلمی هم شی اساتید ونخبگان سمنان 6- مدیرداخلی مجله ی انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی 7- سردبیرمجله ی زبان وادبیات عربی وعلوم قرآنی 8- معاون مالی اداری دانشکده ی ادبیات تهران 9- مدیرگروه عربی تهران 10- معاون گروه عربی تهران 11- ترجمه وتألیف چندین کتاب و مقاله علمی و... میرزا مهدیخان استرآبادی، سنگلاخ، مقدمه و تصحیح: ح. م. صدیق، نشر اختر. باب دویم: در بیان فعل ماضی ۩ و آن بر سه قسم است. قسم اوّل، علاماتی است که به معنی ماضی موضوع اند. و آن بر دونوع است: نوع اوّل، «دی»[i]di و «تی» ti است. و آن مشتمل است بر شش علامت که بر بیست و چهار وجه استعمال می شود: علامت اوّل، «دی» di و «تی» ti است که علامت مفرد مغایب است. مثل. 1- فرهنگ بزرگ جامع نوین ترجمه المنجد عربى به فارسى دردومجلد همراه سیدى در2400صفحه شامل کلیه لغات عربى به فارسى و ترجمه شیوا وروشن آن به فارسى اثر احمد سیاح (95 هزارتومان قیمت پشت جلد)
2- المنجد فی اللغة عربى به عربى حاوى کلیه لغات عربى در1056صفحه تألیف لویس معلوف (45 هزارتومان قیمت پشت جلد)
3- فرهنگ ى (1) عربى به فارسى ترجمه المنجدالابجدى در960صفحه اثر احمدسیاح (45 هزارتومان قیمت پشت جلد)
4- فرهنگ ى (2) فارسى به عربى در808صفحه باجمله بندی ها وامثله اثر احمدسیاح (45 هزارتومان قیمت پشت جلد)
5- فرهنگ دانش آموزعربى به فارسى فارسى به عربى در800صفحه اثر احمدسیاح (45 هزارتومان قیمت پشت جلد)
جهت ثبت سفارش با شماره 02136170787 - 09192923053 - 09380275118 (داوود خداوردی ) تماس حاصل فرمایید. کتاب: البدو
الجزء الرابع: القبائل العربیة فی خوزستان
المؤلفون : آرش برونیلش و فرنرکاسکل
ترجمة: محمود کبیبو
تحقیق: ماجد شبر
لتحمیل الکتاب من هنا بهشت جاوید
هر نفس آواز عشق، مى‏رسد از چپ و راست - - ما به فلک مى‏رویم، عزم تماشا که راست؟
خود زفلک برتریم، وز ملک افزون تریم - - زین دو چرا نگذریم؟ منزل ما کبریاست
((مولوى))
از ((بهشت)) در قرآن کریم و نهج البلاغه و روایات ائمه طاهرین علیه‏السلام غالبا به ((جنة)) تعبیر شده است، و درباره این واژه گفته‏اند:
جنت به فتح جیم به معنى . من القبائل القحطانیة الکبیرة ، قال البسام عنهم هم شجرة الکرم و اساد العدم و حماة الحرم یولون جمیلهم و لا یهبون قلیلهم ، خصالهم أشرف الخصال و افعالهم اکرم الفعال ورثوا المکارم و المفا کابرا عن کابر الی ان یقول نزلوا بین الحویزة و دجلة فاصفت لهم هبوبها الاجسام و ملکهم اقدامهم اقصی غایة المرام حتی انتعلوا المشتری بأقدامهم وحلوا ذرو. از زمانی که بحث احیاء و تصحیح متون تاریخی به روش جدید در میان مسلمانان پی گیری میشود شاید بیشترین تحقیقات و تصحیحات پیرامون متون ادبی، حدیثی، اعتقادی و فقهی و اصولی باشد و در این زمینه مجلات کتابها و رساله های مختلفی نگاشته شده است که برای انی که در این زمینه ها فعالیت دارند سخت نیست که بدون تأمل حداقل چندین مجله نام ببرند که در این. مع الاقتراب من حلول فصل الربیع وانبلاج الأزهار والأشجار یستعد الشعب الإیرانی للاحتفال بعیده القومی الذی یحتفل به منذ قرون الا وهو "عید النوروز" المفعم بالطقوس الوطنیة والدینیة لدى الایرانیین. فلا یحتفل الایرانیون بهذا العید فحسب بل یحتفلون به کذلک فی طاجی تان وافغانستان والعراق وترکیا وایضا بین الأکراد. إن "النوروز" کلمة مرکبة من "نو" (بمعنى جدید) و"روز" (بمعنى یوم) وهو عید یصادف أول یوم فی قویم الهجری الشمسی (21 آذار/مارس) وأصل الاسم ای الیوم الجدید یدل على بدایة جدیدة للسنة وهی أول ایام السنة. یقول الدکتور محمد ونجی أستاذ اللغة الفارسیة فی جامعة حلب أن "النوروز عید الربیع وأول السنة الشمسیة لدى الفرس، یبدأ عادة فی 21 آذار ونطقه الأصلی بالواو (نوروز) ولکن العرب عربوا اللفظ (نیروز). یقابل معنى کلمة نوروز، معنى کلمة نیسان العربیة و ی لها فی الإیرانیة القدیمة أی اللغة البهلویة (إحدى اللغات الإیرانیة القدیمة) مقابل هو (نی) أو (نوی) أی الجدید، و(أسان) ی تعنی الیوم، فیصبح المعنى "الیوم الجدید"، لأن شهر نیسان کان رأس السنة لدى الشعوب السامیة القدیمة. ویقابل کلمة "النوروز" فی اللغات الهندوأوروبیة کلمة (neusyares) کما فی الألمانیة والإنکلیزیة new واللاتینیة والإغریقیة news، ونو بالکردیة. أما فی اللغة السومریة القدیمة فهی (itu-barag-yag)، وهی تعنی شهر المزار المقدس وشهر البدء بالسنة الجدیدة وهو یوم الاعتدال الربیعی".

طبیعیاً یصادف حلول النوروز حدوث الاعتدال الربیعی (21 آذار/مارس)، ای فی نفس الوقت الذی تتم فیه الأرض دورتها السنویة حول الشمس، لتبدأ دورة جدیدة. فی ذات الوقت تعلن طلقة مدفع حصول " حویل"، کما یقال فی إیران، فتبدأ الافراح استبشاراً بحلول عهد جدید تتحول فیه الطبیعة ومعها الإنسان من فترة الفاصل الذی یمحو ا من ویضع حداً للماضی، ولکن یعلن فی آن واحد عن "العودة"، عودة الحیاة وتجددها. وفی النوروز تعطل کل الجهات الحکومیة والأهلیة فی إیران اعتبارا من 20 آذار لمدة خمسة ایام والمدارس والجامعات لمدة اربعة عشر یوما.

و من الاعمال المحبوب عملها لدى الایرانیین فی النوروز و ی تعتبر من الطقوس الجمیلة هی وضع مائدة تتضمن 7 اشیاء تبدأ بحرف السین (هفت سین) وهی سیر (ثوم)، سکه (عملة نقدیة)، سنجد (فاکهه مجففه)، سنبل (الخزامی)، سماق (السماق)، سیب ( فاحة) وسَمَنو (حلاوة ایرانیة خاصة) إضافة إلى "المرآة" و"المصحف" و"دیوان حافظ" و"سمک الأوراندا" بألوان الأحمر والأبیض والذهبی.

لا یعتبر عید النوروز من الأعیاد ی ینتشر الاحتفال بها لدى العرب إلا ان أقباط مصر یحتفلون بعید مشابه له یسمى "شم النسیم" ولدى الجنوبیین فی العراق ویسمى محلیاً عید ال . وفی عید النوروز یقصد الناس مدینة المدائن قرب بغداد و ی تضم "مسجد سلمان الفارسی" والآثار الساسانیة مثل طاق رى ویحملون معهم الأطعمة وینتشرون فی الحدائق والبساتین ویحتفلون بعید النوروز وقدوم الربیع وکذلک یعرف بالنوروز أو النیروز فی شمال العراق وعادة تقوم الأسر بال وج إلى الحدائق والمساحات الخضراء فی هذا الیوم وما یرافقها من احتفالات. قد یعود الاحتفال بهذا الیوم الذی هو أیضاً یوم الاعتدال الربیعی إلى قدماء السومریین.

طقوس النوروز والربیع فی الأدب الفارسی
یذکر الفردوسی فی ملحمة الشاهنامة انه فی بدء الخلق کان هناک ملک باسم کیومرث حباه الله بعنایة فائقة.. إلخ وتستمر الملحمة بذکر ابن کیومرث واحفاده حتى تأتی على ذکر جمشید الذی حمل الجن مرکبته إلى جمیع اطراف الأرض وکان ذلک فی یوم أصبح عرفا مقدسا عند الفرس وهو یوم النوروز ای الیوم الجدید.

ویقال أن موکب الملک جمشید کان یحمل على عربة منذ ساعات الفجر الأولى ویتقدم على الموکب ألف فارس یرتدون مآزر بیضاء وخوذات من ذهب ویرکبون أحصنة بیضاء. وکان الکهنة أیضاً یرتدون الثیاب البیضاء ویرافقهم 365 فتى بعدد أیام السنة.

فقد تغنى الشعراء الفرس بفصل الربیع ونظموا قصائد سموها بقصائد "بهاریة"، نسبة إلى کلمة "بهار" وتعنی الربیع بالفارسیة. ومنها أبیات لسعدی ال تقول:
بر آمد بوى صبح و باد نوروز
به کام دوستان و بخت پیروز
بهارى م است اى گل کجایى
که بینى بلبلان را ناله و سوز
أی: تفوح رائحة الصباح وتهب ریاح النوروز ونأمل وفیق والنجاح لأصدقائنا فی هذا العید
وأین أنت یا وردتی فی هذا الربیع الأخضر المزهر لترى أحبابک کم اشتاقوا الیک

وتناول کثیر من الشعراء الفرس عید النوروز فی أوا القرن السادس الهجری، لدرجة أن ملک شاه السلجوقی أراد أن یصلح قویم الإیرانی، فطلب من عمر الخیام القیام بذلک، ما دفع بهذا الأخیر إلى تألیف کتاب سماه "نوروز نامه" (رسالة النوروز)، یتناول موضوعه عید النوروز وطقوسه. کما کتب عن النوروز کبار شعراء الفرس القدامى والمعاصرین مثل الشاعر الفارسی الکبیر سعدی ال فی کلستان وحافظ ال ومولوی والآ ین فی دواوینهم.

أما شعر النوروز فی الأدب العربی، فجاء بعد قیام ال ة العباسیة ی قامت على أکتاف الأعاجم، حیث کان الخلفاء والأمراء یتلقون الهدایا ویتبادلونها فی العهدین الأموی والعباسی. وقد تغنى شعراء کثیرون فی العهد العباسی بعید النوروز أمثال البحتری والشریف الرضی والمتنبی وابن الرومی وأبو تمام وابن المعتز وغیرهم. وفی الأدب العربی الحدیث استخدم بعض الشعراء مناسبة النوروز، رمزاً کفاحیاً وتحرریاً للشعوب ضد الاستعمار وأعوانه. ومن هؤلاء الشاعر بدر شاکر السیاب فی قصیدته "وحی النیروز"، داعیا إلى تکاتف الشعبین الکردی والعربی ضد مخططات الاستعمار فی المنطقة. ونذکر منها:
طیف تحدى به البارود والنار
ما حاک طاغ وما استنباه جبار
ذکرى من الثورة الحمراء وشحها
بالنور والقانئ المسفوک، آذار

النوروز والکِـتاب
إن وجود "المصحف الشریف" و"دیوان حافظ ال " على مائدة النوروز یدل على اهتمام الایرانیین بشیئین هامین فی احتفالهم بعید النوروز: الأول هو اصرارهم على حضور فاعل للدین فی الطقوسات الوطنیة والقومیة والثانی هو الاهتمام بالأدب الفارسی والأشعار الفارسیة. وعلاوة على ذلک یشیر هذا الوجود الى المکانة ی یحظی بها "الکتاب" لدى الایرانیین بحیث یبدأون السنة الجدیدة بتلاوة القرآن وقراءة أشعار حافظ ال وهذا یعنی الإهتمام بالکتاب وأخذه بعین الاعتبار فی جمیع شؤون الحیاة حتى فی الاحتفالات.

ومن جانب آ یتبادل الایرانیون هدایا بینهم فی ایام العید وکثیر من الأسر یفضلون الکتاب لتقدیمه هدیة لأولادهم واولاد الضیوف الذین یأتون ل یارات النوروزیة. ومنذ شهر واحد قبل حلول عید النوروز یقوم عدد کبیر من الایرانیین بشراء کتب من متاجر الکتب، ملائمة مع فئات عمریة مختلفة، ویلفونها بأوراق ملونة جمیلة لیُهدوها الی الأطفال والناشئة وحتى الکبار فی عائلاتهم.

وأوقات الفراغ فی ایام العطلة فی النوروز توفر فرصة مناسبة لیتصفح البعض کتبهم المفضلة ویستمتعوا بالمطالعة والقراءة جنبا الى زیارة الاصدقاء وا یارات الأسریة. ولعل خیر زمن لتذ هذا البیت من الشاعر "ابوالطیب المتنبی" هو ایام عید النوروز ویقول المتنبی:
أعز مکان فی الدنیا سرج سابح
وخیر جلیس فی ا مان کتاب

کل عام وأنتم بخیر http://www.ibna.ir/ar/doc/book/164192 شما اول باید ثبت نام کنید ! البته جایی که من رفتم اسمش "معهد الامارات" یا همون" emirates institute " که چون زیر نظر rta (راه و ترابری که همه ی گواهینامه ها زیر نظر اون صادر میشه) یه ذره سخت گرفتن اما می تونید آموزشگاه های دیگه برید پس این چیزی که توضیح میدم مربوط به امارات هستش :

اگر تا حالا گواهینامه ندارید باید مراحل زیر را طی کنید در آموز.
کتاب "العربیة بین یدیک" از جمله کتاب های بسیار ارزشمند و مؤثر در زمینه آموزش و یادگیری زبان عربی می باشد که در بسیاری از ها و مدارس علوم شرعی غیر عرب همچون:جنوب،جنوب شرق و شرق آسیا و شرق اروپا(کشورهای اندونزی،ما ی،پا تان،بوسنی،ترکیه و...) مورد استفاده قرار می گیرد و تدریس می شود و در ایران نیز علاقه مندان بسیاری دارد.کت ارزشمند که بیشتر متوجه نو مسلمانان است.این کتاب گام به گام خواننده اش را با زبان عربی آشنا می کند و او را به فراگیری هرچه سریعتر و بهتر زبان عربی سوق می دهد.از جمله مزیت های "کتاب العربیة بین یدیک" به روز بودن و مصور بودن آن است و دانش آموز برای استفاده از کتاب نیاز زیادی به مدرس ندارد.در این پست از مطالب وبلاگ،لینک های نسخه پی دی اف این کتاب به همراه فایل های صوتی آن از سایت آرشیو تقدیمتان می گردد که می توانید از بخش options به راحتی بفرمائید.
    نسخه پی دی اف کتاب          فایل های صوتی کتاب - بخش اول           فایل های صوتی کتاب - بخش دوم           فایل های صوتی کتاب - بخش سوم         همانطور که میدانیم : تلاوت قران ایرانی ها از روی تلاوت مصری ها بود، که در قرن گذشته از طریق گرامافون، یا نوار ضبط صوت به دستشان می رسید، و از روی آن تمرین می د. البته در ایران هم در مکتب خانه ها، یا بر سر مزار فوت شدگان، تلاوت قران انجام می شد ولی، مانند کتابت قران، مورد هجوم فرهنگی قرار گرفت، و به فراموشی س شد. هجوم فرهنگی را آل سعود، . أبو پریسا (2) لا تظن أن أبا پریسا شخص أمی لا یقرأ الجرائد والصحف ولا یتابع الأخبار من الشبکة العنکبوتیة، بل لدیه اشتراک (أی دی إس إل) من شرکة الاتصالات وخطه الإنترنت سریع للغایة، لکنه لا یستخدمه لبرامج فتح المواقع المحجوبة ی تتطلب سرعة فائقة؛ هو لا یدخل ال أصلا، لأن الحکومة أحجبته ولا یرید أن یخالف ما تقننه الحکومة. اقترحت علیه مرارا أن یزور المواقع الأهوازیة کی یتعرف على الأنشطة الثقافیة ویتثقف بثقافتنا العربیة، لکنه فاجأنی بسؤاله الذی جعلنی أشک أنه أمی رغم أنه یحمل شهادة الدبلوم:
وهل توجد مواقع أهوازیة فی الإنترنت؟ أجبته بمرارة : لا أقول لک أن تجازف بزیارة المواقع ال ة والثقافیة ی أنشئت فی الخارج، فهاهنا موقع بروال وفلاحیتی وأدب الأهواز وتراث العرب ومجلة إلیک أکتب ومدونة شیبان.
وهناک المئات بل آلاف المواقع العربیة ی تکتب وتنشر بلغتک وثقافتک. واعدنی أن یزورها کل یوم، لکنه عدل عن قراره بعد یوم واحد وعاتبنی قائلا:
أترید أن تورطنی مع الاستخبارات؟!
ألا تدری أنهم یراقبون جمیع المتصلین بالإنترنت؟ ضحکت من قوله ثم حزنت لجهله وجبنه وقلت له:
صحیح أن الحکومة لا تدعمنا ولا تسمح لنا أن ننشر صحفا عربیة، لکنها لا تمنعنا من أن نقرأ بلغتنا الصحف المجازیة. لم یقـتـنـع من قولی واقترح علی أن أتابع الأخبار ال ة والاجتماعیة والثقافیة... من موقع جریدة (کیهان) الإیرانیة کما هو یفعل کل یوم.
توادعنا بعد أن بدأت الشمس تلسعنی وبدا له أنه ب معرکة حوار الیوم! فکیف لی أن أدنی أبا پریسا القاصی عنا وعن ثقافته إلى أصله وعروبته؟! القبائل العربیة فی ایران -الاهواز

قبیله الجواد-بیت احمیرـقبیله ا یرج ـ عشیره الازارقه ـ قبیه بنی اسد ـ الانصاریه ـ الاماره ـ عشیره اوس ـ عشیره الباجی ـ قبیله الباوی ـ عشیره الجاجره ـ عشیره البحارنه ـ عشیره البخات ـعشیره البروایه ـ عشیره البهادل ـ ال البطاط ـ عشیره البغلانیه ـ عشیره البنده ـ البوبصیری ـ عشیره البو بالد ـ عش. جمهرة اللغة مشخصات کتاب ج 1:مشخصات کتاب جمهرة اللغة نام کتاب جمهرة اللغة مولف ابن درید، محمد بن حسن‏ تاریخ وفات مولف 321 ه.ق موضوع‏ معجم لفظى‏ زبان‏‏ عربى‏ تعداد جلد 3 ناشر دار العلم للملایین‏ مکان چاپ بیروت‏ سال چاپ‏ 1988 م‏ نوبت چاپ‏ اول‏ معرفى اجمالى مولف « ابن دُرَید، ابوبکر محمد بن حسن بن درید ازدى»( 223- 321 ق)، لغت‏شناس، نحوى،. بسم الله الرحمن الرحیم
300) سوره معارج (70) آیه 29   
وَ الَّذینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ


ترجمه

و آنان‌اند که نگهدارنده اندام‌های خویش‌اند،

نکات ترجمه

«فُرُوجِ»

جمع «فَرج» است. ماده «ف‌ر ج» در اصل به معنای «گشودگی» و شکافی است که در چیزی یا بین دو چیز افتاده باشد، چن. اجتماع الحکومة الصهیونیة فی الجولان یؤکد عدوانیتهم ی یجب مواجهتها بالمقاومة • سی اس لند     اجتماع الحکومة الصهیونیة فی الجولان یؤکد عدوانیتهم ی یجب مواجهتها بالمقاومة • سی اس لند اشار حزب الله فی بیان له الى ان “اجتماع الحکومة الصهیونیة فی الجولان هو تأکید على العدوانیة الصهیونیة بحق أمتنا وشعوبها ودلیل على … أفاد موقع رحماء ابع لاتحاد طلاب العالم
ال ی أنه دان حزب الله الخطوة الوقحة ی قامت بها قیادة العدو ال ی الاحد
و ی تمثلت بعقد اجتماع للحکومة الصهیونیة فی هضبة الجولان السوریة المحتلة. کما دان
الحزب “ صریحات ی رافقت هذه الخطوة و ی أطلقها رئیس وزراء العدو بنیامین نتانیاهو”. واشار حزب الله فی بیان له الاثنین الى ان “هذه الخطوة هی تأکید على العدوانیة
الصهیونیة بحق أمتنا وشعوبها ودلیل على طبیعة هذا الکیان وسعیة”، ولفت الى ان “هذه
الخطوة تؤکد ان عامل مع العدو لا ی   إلا
بالمقاومة المستمرة عبر استخدام کل الوسائل فی مواجهته وفی مقدمها الانتفاضة الشعبیة
ی شهدنا بعض فصولها أمس(الاحد) فی تحرک أبناء الجولان رفضاً للاجتماع الصهیونی”. واکد حزب الله ان “هذه الخطوة ال یة تؤکد سعی الحرکة الصهیونیة الدائم للتدخل
فی الشأن السوری وسعیها إلى تقسیم سوریا واقتطاع الجولان المحتل وإبقاء الأصابع الصهیونیة
متحرکة فی الداخل السوری مباشرة أوعبر تعاونه مع قوى الإرهاب و کفیر”. وفی سیاق متصل، سأل حزب الله عن “موقف الجامعة العربیة وال العربیة من هذا الاعتداء
على سیادة ووحدة ة عربیة فی الوقت الذی لا تکف بعض هذه ال عن زرع الفتن والأحقاد
ودعم الإره ین بالسلاح والمال وتوفیر الغطاء ال والفکری لهم بما یحقق غایات
العدوان الصهیونی الجدید وأه ه”. عید مبعث النبوی الشریف (ص)إننی فی هذه الأیام المبارکة من السنة الجاریة (1435 ه ق) کنت فی مدینة استکهلم فی السوید. فحضرت حفل الذکری السنویة بهذه المناسبة والذی أقامه الجالیة العربیة فی المرکز الإمام علی (ع) هناک. کانت قاعة المرکز ملیئة بالإخوة و الأخوات المؤمنین و المؤمنات. وألقی عدد من الشعراء أشعارهم القیمة حول هذه المناسبة و قام أح. لطفا چند دقیقه وقت بذارید و بخونید ... سپاس آیا میدانستید در قرآن کریم واژه هایی با ریشه ی پارسی وجود دارند ؟ 0line_21149139282366326559.jpg برخی از این واژه ها : فردوس : عربی شده ی پردیس فیل : عربی شده ی پیل استبرق : عربی شده ی اِستَبرگ یا سِتَبرَگ :ابریشم ضخیم سِجّیل : عربی شده ی سَنگ گِل مقالید : جمع مقلاد , که از ریشه ی کلید است اباریق : جمع اِبریق که عربی شده ی آبریز به معنی پارچ است تنّور جهنم : (77 مرتبه در قرآن آمده است) عربی شده ی گهنام است دینار زنجبیل جُناح : ( 25 بار در قرآن رفته است ) عربی شده ی گناه است الاریکة : عربی شده ی اورنگ برزخ : عربی شده ی پرزک زور زمهریر : واژه ی زم به معنى سرما در ترکیبات فارسى بسیار آمده است . از جـمـلـه در لفظ : زمستان و سمیرم و سمیران ( نام کوهى بوده در شمال بندر سیراف قدیم ) و شمیران و دیگرها دیده مى شود. زرابى : فرشهاى با شکوه . عربی شده ی زرآب زبانیة : عربی شده ی زبان . ( از واژه پهلوى زبان به معنى زبان گرفته شده است ) رزق : عربی شده ی روچیک به معنی روزى جُند: [ 21 بار به صورت مفرد و جمع ( جنود ) در قرآن به کار رفته است. از جمله : یس , 38 ]. عربی شده ی [ گند در زبان پهلوى ] تنور کلماتى که به گفته ی جلال الدین سیوطى در اتقان فارسی هستند عبارت است از : «أباریق » ، «بِیَع » ، «تَنُّور» ، «جهنّم » ، «دینار» ، «الرَّس » ، «زَنْجَبیل » ، «سجّیل» ، «سُرادِق » ، «سندس » ، «قُفل» ، «کافور» ، «کنز» ، «مِسک » ، «مَقَالید» ، «یاقوت » . برخی با استناد به یکی از آیات قرآن کریم , وجود واژه های غیر عربی را در قرآن انکار کرده اند , اما باید توجه داشت که این کلمات معرب ( عربی شده ) هستند ! یعنی با وجود ریشه ی غیر عربی به صورت عربی در قرآن بکار رفته اند که با نص قرآن در تضاد نیست . منابع : (ادی شیر) «الالفاظ الفارسیة المعرب» ( محمد ونجی)«معجم المعربات الفارسیه» (آرتور جفری) «واژه های معرب در قرآن» (موهوب بن احمد) «المعرب» (ثعالبى) «فقه اللغة»
منجی در ادیان 3: فلسفه موعود یهود shia muslim « مٰاشٖیَح » کلمهٔ عِبری و معادل واژهٔ فارسی است. به معنای «مَسح شده» فلسفه موعودِ یهود

« مٰاشٖیَح » کلمهٔ عِبری و معادل واژهٔ فارسی است. به معنای «مَسح شده». بنی مقداری روغن بر سر پادشاهان میریختند و مسح می د، لذا آن پادشاه را ماشیح میگفتند و اطاعتش را واجب میدانستند. ماشیح، ابتدا لقبِ پادشاهان بود و کم کم به واژه نجات بخش برای آنها تبدیل شد.

بنی که در اوج گرفتاریها دست به دامن سَموئیل( ) شدند، او طالوت را مَسح نمود، و این شد که لفظِ ماشٖیَح برای اولین بار بر «طالوت» اطلاق شد.
ولی آیا موعود، طالوت بود؟ [ادامه دارد]

منجی در ادیان، شاکری، ص۳۶
سموئیل اول، باب۲۴، آیه۶
_________________________________________________________________ فلسفة الموعود عند الیهود

کلمة ماشیح کلمة عبریة و هی تعنی ال فی اللغة الفارسیة . و هی تعنی المسح . بنی إسرائیل کان یصبون قلیلاً من ا یت على رؤوسهم و یمسحونها لذلک کانوا یطلقون على ملکهم "ماشیح" و کانوا یعتبرون إطاعته واجباً . ماشیح کان لقب ملکهم فی البدایة و ب دریج تبدلت هذه الکلمة وأصبحت کلمة تعبر عن النجاة بالنسبة لهم .

استجدى بنی بالنبی صموئیل فی أوج مصائبهم ، و قام بالمسح على رأس طالوت ، و بذلک أطلق لقب ماشیح لأول مرة على " طالوت" . و لکن هل کان الموعود هو طالوت ؟ [لها بقیة]

المخلص فی الأدیان، شاکری، ص۳۶
صموئیل الأول ، باب ۲۴ ، الآیة ۶
_________________________________________________________________ the philosophy of the jewish messiah

the literal meaning of the hebraic term for messiah is “anointed”. israelites used to pour some oil on the kings’ head and anoint it and therefore referred to the king as “messiah” and considered obeying him as an obligation. “messiah” was first the title of the kings and over the time its meaning was changed to the “savior”

israelites sought the help of samuel (the prophet) during the worst troubles, he anointed king saul and therefore the term messiah as “anointed” was first used for king saul. but was king saul really the messiah (meaning the promised one)? [to be continued]

savior in the religions, shakeri, p.36
first samuel, chapter 24, verse 6 و در ا ین روز ماه شهریور چند کتاب خوب برای فروش عرضه می کنم.کتاب فرهنگ تاریخی زبان فارسی که در سال هزار و سیصد و پنجاه و هفت چاپ شده می باشد.این اثر توسط پرویز ناتل خانلری نوشته شده است.که انتشارات آن بنیاد فرهنگ ایران می باشد. از کارهای بسیار زیاد پرویز ناتل خانلری داخل بنیاد فرهنگ طرح ریزی نوشته و چاپ فرهنگ تاریخی زبان فارسی بود.کتا.
علی عبدالله خلیفة (البحرین). ولد عام 1944 فی المحرق. درس فی کتّاب البحرین 1951 وحصل على الثانویة العامة 1962. أسس دار الغد للنشر و وزیع فی البحرین 1974, ومجلة (کتابات) الأدبیة الفصلیة, ورأس تحریرها 76-1985, ومجلة (المأثورات الشعبیة), ورأس تحریرها 85-1987, کما أشرف على تأسیس مرکز راث الشعبی ل الخلیج العربیة, وتولى إدارته لخمس سنوات 82-1987. دواوینه ا. بسم الله الرحمن الرحیم
392) سوره قیامت (75) آیه 34  
أَوْلی‏ لَکَ فَأَوْلی

ترجمه
سزاوارتر است برای تو، و سزاوارتر؛
نکات ترجمه‌ای و نحوی
«أَوْلی‏ لَکَ»
وقتی تعبیر «فلانٌ أولی لـ ...» به کار می‌رود در مقام مقایسه است و می‌خواهند بگویند شخصی از یک بُعد خاصی بر دیگران سزاوارتر است و در آن مورد اولویت . نفاق در لغت از مادة نفق گرفته شده است و در «اصل از نافقاء الیربوع (حفره های خانة موش) گرفته شده است.»(1) نافقاء نیز جمع نفقاء است که بمعنی «یکی از حفره های موش است که موش (بمنظور تد ر امنیتی) آن را پنهان می کند و دیگری را آشکار می گرداند.»(2) (تا هنگام احساس خطر از حفره پنهانی داخل شود.) بمنظور این شباهت کار منافق را نفاق نامیدند، چرا که منا. لغات پر کاربرد عربی این برنامه در عین رایگان بودن بسیار عالی و پرکاربرد است. با استفاده از این برنامه که در محیط فلش اجرا میشود میتوانید حدود 1000 لغت پرکاربرد عربی را به صورت تصویری و با تلفظ واژه عربی و ترجمه انگلیسی آن یاد بگیرید. لغتهای موجود در برنامه بر اساس موضوع به 25 دسته طبقه بندی شده اند. مانند: شغلها، میوه ها، غذا ها، سبزیجات، لباسها، اعضای بدون و ... این برنامه ساخت سایت المدینة العربیة بوده و استفاده از آن رایگان میباشد. نرم افزار دیدگاه روستایی یا یت جهانی؟ در حالیکه مردم ایران، یت جهانی دارند، غرب زدگان در پی آن هستند که: با توهین و تحقیر، دیدگاه روستایی به آنها بدهند! وقتی حتی آب خوردن ما، زیر نظر رسانه ها و مورد توجه: مردم جهان و افکار عمومی کلان است، آنها به ما می گویند: کلاه خودت را محکم نگهدار، باد نبرد! البته برخی ها شان با ادب تر هستند، و می گویند لوطی ت. یکی از بحث هایی که در باب مطرح است ادله ی اثبات این ولایت است. احادیث فراوانی در این زمینه وارد شده که نشان دهنده دغدغه ی ائمه اطهار (علیهم السلام) و توجه آنها به این امر خطیر بوده است. یکی از این روایات که در اثبات مورد استفاده فقهای عالی مقام قرار گرفته است حدیث معروف «العلماء ورثة الانبیاء» می باشد. «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله علیه و آله: إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِیَاءِ؛ إِنَّ‏ الْأَنْبِیَاءَ لَمْ یُوَرِّثُوا دِینَاراً وَ لَا دِرْهَماً، وَ لکِنْ وَرَّثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَ مِنْهُ‏، أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ»[1]. از این حدیث شریف که صادق (علیه السلام) از پیغمبر (صلى الله علیه و آله) نقل نموده و دارای سندی صحیح می باشد، مطالب زیر قابل برداشت است: 1- علماء، وارثان انبیاء هستند. 2- انبیاء، دینار و درهم به ارث نگذاشتند. 3- انبیاء، علوم الهى را به ارث گذاشتند. 4- علوم الهى انبیاء (علیهم السلام)، به صورت احادیث، به علماء دینى توریث و به ارث گذاشته شده است. بنابر آنچه گفته شد همانگونه که انبیاء دارای مقام خلافت و حاکمیت و ولایت بر مردم بودند؛ علماء نیز بعد از آنها این مقام و ولایت را از آنها ارث می برند چون به تصریح حدیث مذکور علماء وارث انبیاء هستند. علامه آیت الله جوادی آملی در این باره می گوید: «آنچه از حدیث معروف ان العلماء ورثة الانبیاء بر می آید، همانا جعل وراثت و دستور جانشینى و فرمان وارث بودن علماى دین نسبت به احکام الهى است و جعل وراثت و انشاء جانشینى، غیر از نصب فقیهان دین شناس، چیز دیگرى نخواهد بود»[2]. ممکن است ی اشکال کند و بگوید آنچه علماء از انبیاء ارث می برند، علوم انبیاء است نه خلافت و ولایتشان. ارث بردنِ علمِ انبیاء چه ربطی به خلافت و حکومت علماء بر مردم دارد؟ در جواب این گروه باید گفت علومى که در ضمن احادیث ماثور، به عالمان دین می رسد، وظیفه علما را مشخص می کند؛ یعنى علومى که درباره تهذیب و تزکیه نفوس به علماى اخلاق منتقل می شود، وظیفه آنان را در تزکیه نفوس خود و تربیت نفوس دیگران معین می نماید و علومى که درباره وجوب و حرمت، حلال و حرام، قصاص و حدود و تعزیرات، جهاد، دفاع و مانند آن به فقهاء منتقل می شود، رس آنان را در عمل و اِعمال، و در قبول و اجراى آن احکام معلوم می کند؛ زیرا ارثِ چنین احکام اجرائى، بدون اِعمال و اجراى آنها معنا نخواهد داشت و همان گونه که (صلى الله علیه و آله و سلم) آن احکام را از طریق وحى به منظور اجرا دریافت کرد، عالمان دین، آنها را از طریق ارثِ حدیث، براى عملى ساختن، فرا می گیرند، وگرنه آنچه به عالمان دین می رسد، صرف تلاوت آیات احکام و قرائت احادیث جهاد، دفاع، حدود، تعزیرات، و نظایر آن خواهد بود و هیچ یک از این امور مزبور را «ارث» نمی گویند. «در ارث، همواره یک نوع خلافت و جانشینى وارث نسبت به مورث مطرح است. بنابراین، احکام فقهى که در زمان انبیاء (علیهم السلام) به منظور عمل و اِعمال تلقى می شد، اکنون که آن ذوات نورانى رحلت فرموده اند و عالمان دینى به وراثت آنان قیام کرده اند، باید همانند مورثانشان اقدام کنند تا احکام دینى، در بوته ذهن و موطن کتاب و معهد درس و قلمرو زبان، محصور نگردند؛ بلکه از علم؛ به عین آید و از گوش؛ به آغوش».[3] پاورقی: [1] کافی (طبع دارالحدیث)، ج‏1، ص 77 [2] ولایت فقاهت و عد ، چاپ دهم نشر اسراء، ص 190 [3] همان، ص 189
پاورقی: [1] کافی (طبع دارالحدیث)، ج‏1، ص 77 [2] ولایت فقاهت و عد ، چاپ دهم نشر اسراء، ص 190 [3] همان، ص189 منبع : رهروان ولایت

بسم الله الرحمن الرحیم
395) سوره قیامت (75) آیه 37
أَ لَمْ یَکُ نُطْفَةً مِنْ مَنِیٍّ یُمْنی[1]


ترجمه

آیا نطفه‌ای نبود از منی‌ای که مقدر می‌شود؟!

سالروز برانگیخته  شدن برترین پیام‌آور راه زندگی برای ابلاغ برترین پیام خدا به انسان بر همه رهپ‍ویان راه دوست مبارک باد.

نکات ترجمه‌ای و نحوی

«مَنِی. نرم افزار آموزش 1000 لغت پرکاربرد عربی به صورت صوتی و تصویری این برنامه درعین رایگان بودن بسیار عالی و پرکاربرد است. با استفاده از این برنامه که در محیط فلش اجرا می شوید می توانید حدود 1000 لغت پرکاربردعربی را به صورت تصویری و با تلفظ واژه عربی و ترجمه انگلیسی آن یاد بگیرید. لغتهای موجود در برنامه بر اساس موضوع به 25 دسته طبقه بندی شده ان. بسم الله الرحمن الرحیم
355) سوره علق (96) آیه 8 
إِنَّ إِلى‏ رَبِّکَ الرُّجْعى‏


ترجمه

بی‌تردید رجوع [تنها] به سوی پروردگار توست.

نکات ترجمه‌ای و نحوی

«الرُّجْعى»

از ماده «رجع» است که اصل این ماده به معنای «رد» (برگرداندن) و «تکرار» (معجم المقاییس اللغة، ج‏2، ص490) و «برگشت (عو.