من همانم که شبوروز تورا می جوید

به نقل از خبرگزاریها در مورد من همانم که شبوروز تورا می جوید : رمان جدید یادم تورا فراموش کتاب یادم تورا فراموش رمان یادم تورا فراموش رمان فراموش رمان یادم فراموش رمان یادم تورا
ادامه مطلب بسم الله مهربون :)
+ سوگند به روز وقتی نور می گیرد و به شب وقتی آرام می گیرد که من نه تو را رها کرده ام و نه با تو دشمنی کرده ام( ضحی 1-2)
+ایا من برنداشتم از دوشت باری که می ش ت پشتت؟ (سوره شرح 2-3)
+غیر از من خ که برایت خ کرده است ؟ (اعراف 59)
+پس کجا می روی؟ (تکویر26)

+من همانم که وقتی می ترسی به تو امنیت می دهم. (قریش 3)
+برگرد، مطم. تلخ باش دختر ِ پاییز.. بسانِ قهوه ای که تلخی اش سکر آور است برای آنکه تورا می خواهد.. سرد باش دخترِ پاییز.. همچون سردی جمله ی آن معشوقی که تورا برای همیشه تمام کرده است.. دلت، هوای خواندن پستِ آن مردِ نارنجی را نکند، که تمامِ واقعیتِ تورا به نگارش در آورده بود.. یک بار دیگر اینجایم، تنها، باچشمانی خیس، که همه ی دردهایم را بی وقفه می بارد. صورتم و آسمان دست به دست هم داده اند و فرصت دیدن موج های دریا را از من ربوده اند. نمیدانم چرا بارها این راه تکراری وپوچ را رفته و برگشته ام. نمی دانم جواب چه چیز را نمی دانم، نمی دانم چه چیز را باور ندارم که سرگردان این مسیر اشتباه و تکراریم. وقت رفتن آرام آرا. در خانه ی کوچک ما امید جوانه می دهد پرستوها خبر می دهند که در باغچه ی کوچک ما گل های شقایق که نشان از عشق دارند باز شدند شبنم اشک شوق اش را روی گلبرگها می ریزد بلبلان مست از برای تو میخوانند جویبارها از برای تو جاری میشوند من عشق تورا همچو سرمه به چشم میکشم که از مزگان به چشم نزدیکتر باشند ای تنها نگین ام عشق تورا فریاد خواهم زد و تا بی. ای گل تازه که بویی ز وفا نیست تورا
خبر از سرزنش خار جفا نیست تورا
رخت بر بلبل بی برگو نوا نیست تورا
فاتی به اسیران بلا نیست تورا
ما اسیر غمو اصلا غم ما نیست تورا
با اسیر غم خود رحم چرا نیست تورا
فارغ از عاشق غمناک نمیباید بود
جان من این همه بی باک نمیباید بود طو !!! مقصری اگر من دیگر "من سابق" نیستم...! من را به من نبودن محکوم نکن! من همانم که درگیر عشقش بودی...! یادت نمی آید؟! من همانم...! حتی اگر این روزها هر دویمان بوی بی تفاوتی بدهیم...! دلت که پیش ی باشد هر قدر هم نامهربانی ببینی هر قدر هم که ش ته بشوی هر قدر تلاش کنی که تمام علاقه ات را جمع کنی و از کنارش بروی نمی شود! دل خوش "کوچک ها" می شوی حرف ها. سرفرو کرده بینِ تنهایی
دل من با همیشه می سازد چشم من هم به راه چیزی نیست!
بی تو عمری به رنگ می بازد

دست هایم به بند می مانند
روی دستم تو راه می افتی بندبازی که روی موج نگاه
از زمین روی ماه می افتی!

تا خدایان به پایم افتادند
راهِ خود را به عشق کج سنگ و گِل را نمی پرستیدم
با زمین و زمانه لج

من هم.

تـــو مقصری اگر مـــن دیگر ” مــن سابــق ” نیستـــم !
مــن را به مــن نبودن محکـــوم نکن !
مــن همانم که درگیـــر عشقش بــــودی !
یادتـــــــــ نمی آید ؟!
مــــن همانم ! حتـــی اگر این روز هــا هر دویــــمان بـــوی بی تفاوتـــی بدهیم ! کوتاه شود parsa khosravi: نیازهای امروزم را لیست قدم زدن با تو حرف زدن باتو شعر خواندن با تو کتاب خواندن دیدن خو دن بیدار شدن کار ...... می بینی در کنار تمام نیاز های من یک تو کم است این روزها به شدت تورا کم می آورم.. #پارسا_خسروی پندهای قرآنی....(2)

این عادت دیرینه ات بوده هرگاه که خوشح ازمن روی برگرد ورویت راآن طرف طرف کردی،وهروقت سختی به تورسیدازمن ناامیدشدی(اسراء/83) آیامن برنداشتم ازدوشت باری که میش ت پشتت؟(سوره شرح/2و3) غیرازمن کدام خ است که برایت خ کرده است؟(اعراف/59) پس کج وی؟(تکویر/26) پس ازاین سخن دیگربه کدام سخن میخواهی ایمان بیاوری؟(مرسلات/50) چه چیز. به نسیمی همه ی راه بهم می ریزد! کی دل سنگ تورا آه بهم می ریزد؟!سنگ دربرکه می اندازم و می پندارم باهمین سنگ زدن ماه بهم می ریزدعشق برشانه ی هم چیدن چندین سنگ است! گاه می ماند و ناگاه بهم می ریزد!!آنچه را عقل به یک عمر بدست اورده است! دل به یک لحظه ی کوتاه بهم می ریزد!آه یک روز همین آه تورا می گیرد! گاه یک کوه به یک کاه بهم می ریزد"فاضل نظری" تورا میخواهم

تنها تورا می خواهم...

تنها صدایت را میخواهم تا موسیقی سکوت لحظه هایم باشد...

نگاهت را می خواهم تا روشنی چشمهای خسته ام باشد...

وجودت را می خواهم تا گرمای آغوشم باشد...

دستهایت را می خواهم تا نوازشگر بی ی اشک هایم باشد...

و

تنها خنده هایت را میخواهم تا مرحم کهنه زخم های زندگی ام باشد...

آری

تنها تو را می خواهم ع در حال بارگذاری است. لطفا چند لحظه صبر کنید. از تو یک عمر شنیدیم و ندیدیم تورا / زهر حجر تو چشیدیم و ندیدیم تورا گاهی اندازه یک فقط فاصله بود / را نیز کشیدیم و ندیدیم تورا مدتی در پی تو رند و نظر باز شدیم / همه را غیر تو دیدیم و ندیدیم تورا سعی کردیم تو را خواب ببینیم شبی / سحر از خواب پریدیم و و ندیدیم تورا مگر ایام کهن سالی ما جلوه کنی / در جوانی که دویدیم و و ندیدیم تورا فکر کردیم ک.  
بازکن بند ،
ازسرگیسوی کمند و
رهاکن که دلم ،
به اوبند است بند
 
ازسرآن جامه برون آر ، 
که ببویم چوگل
تا بنوشم ،
شهد شیرین لبهای تورا
 
تابه کی درد. عطش ،
 بس کن
همه شب به سرآرم ،
 یاد تورا
 
تومرا مبرزیاد ،
که خوب دانی
که من ازدل نکنم ،
بنیاد تورا
 
باده ای زده ام ،
ازجام لبت
که . مرداد هم رو به پایان است ... و من هنوز هم روح و افکارم بیمار است ... درد دارد نتوانستن ... درد دارد از خود نا امید شدن ... درد دارد تنفر از خود ... درد دارد شرمندگی ... گویی این درد نتوانستن سخت در وجودم ریشه دوانده و دارد تا مغز استخوانم را می سوزاند ... روحم از درد به خود می پیچد ... حالم هیچ خوب نیست ... دیگر خود را نمی شناسم ... من این نیستم ... نه ای. سلام ای غروب غریبانه من سلام ای طلوع سحرگاه رفتن خداحافظ ای شادی زندگانی سلام ای غم لحظه های ج خداحافظ ای شعر شبهای رفتن خداحافظ ای قصه عاشقانه خداحافظ ای عطر شعر شبانه خداحافظ ای آبی روشن عشق خداحافظ ای باغ دل گلشن عشق خداحافظ ای ه ن شب و روز فتاده ز فقدان تو در دلم سوز سلام ای پدر داغ بر دل نشسته تورا می سپارم به دلهای خسته اگر شب نشینم اگر دلش ته تورا می سپارم به مینای مهتاب تورا می فشارم به چشمان بی خواب به اشکم به دامان دریا تورا می سپارم به رویای فردا به شب می سپارم تورا تا نسوزد به دل می سپارم تورا تا نگیرد اگر چشمه ی واژه از غم نخشکد اگر روزگار این صدا را نگیرد.ع جالب و زیبا از گل رز آبی خوشگل در حال درخشش با پس زمینه مشکی و سیاه - زیباترین ع زمین های گل رز تورا من دوست میدارم که جانان را خ تو دوعایت میکنم هر شب سزاوار ثنایی تو خداوند جهانی ,ملک و هستی را تو پروردی حکیم و حاکم وسالاری و مایی تو زمین و آسمان را تو پر از نور و صفا کردی چه شی و شوریده چه پر شور و صفایی تو تویی معشوق بی همتا تویی آرامش دلها تویی معبود جانفرسا چه با مهر و وفایی تو ز کوی عشق میگیرم سراغ آن بت رعنا به هر جا پا نهم م. نمیدانم تورا به اندازه ی نفسم دوست دارم... یا نفسم را به اندازه ی تو؟! نمیدانم چون تورا دوست دارم نفس میکشم... یا نفس میکشم که تورا دوست بدارم؟! نمیدانم زندگی من تکرار دوست داشتن توست... یا دوست داشتن تو زندگی من؟! تنها میدانم:که دوست داشتنت... لحظه لحظه ی زندگیم را می سازد!! و عشقت... ذره ذره ی وجودم را...!! مخاطب خاصم..."bhr" axgig,ع گیگ پایگاه آپلود ع ویژه وبلاگنویسان من همانم که بودم ساده و صمیمی از جنس خودمانی ها از جنس چادر گلی مادر بزرگ از جنس شوق و ذوق های بی خودی از جنس دل خوشی های ساده و کوچک از جنس دوستی ها و دوست داشتن های پاک و بی ریا دوستی های ساده بدون حاشیه و بدون راه راه هر چه هم عوض بشود من همانم بسم الله الرحمن الرحیم خداوندا آمد آن بنده ای که ی ال فراری بود. ی ال در ملک تو بودم و روزیم می دادی و مرا می دیدی اما گناه می و من به همه این مطالب آگاه بودم. خداوندا نیاز به معرفی نیست اما میگویند اقرار کننده را عف دهند. من همانم که دیگران را نصیحت کرده و خود نصیحت قبول نمی ، من همانم که سخن زاهدانه نسبت به دنیا می گفتم و من همانم که دی. یک: نبرد من وتو ...جنگ ستارگان نبود ... چشم به چشم خشم می خوردیم ...هضم رقیب سخت است !!! دو: باران بهار را شاد کرد ... توهم بودی ...تا بیایی و بفهمی الماس تقلب یعنی چه؟... کلی خوش حال می شدی !!! سه: بوسیدم دو چشم تورا و آسمان ع گرفت ... برق زد ...ومن ... ترسیدم که ابر باز گریه کند!!! چهار: دریا دیگر نمی بینم تورا و دیدارمان به بعد ... وقتی که خورشید رفت و ماه داشت پشت ابر ...می خو د !!!

شعر تو را در زیر باران میسرایمدر بوق ماشین و خیابان میسرایم
تا لذت دنیا تو را از من نگیردشعر تو را با چشم گریان میسرایم
با لهجه ی مازندرانی صاف و سادهدر روستا همراه چوپان میسرایم
به اسم رب بعداز تلاوتشعر تو را همراه قرآن میسرایم
تا کشورم در عشق پاینده بماند

شعر تو را با نام ایران میسرایم
رفتی تو تا ایران ما ایران. یک مقام امنیتی افغانستان اعلام کرد نیروهای افغانستان منطقه تورا بورا در استان ننگرهار را بازپس گرفتند. آلبوم موسیقی «من همانم» با صدای هوتن هنرمند که به تازگی منتشر شده است، در ج فروش آلبوم های… من تورا می خواهم
و همین ساده ترین قصه یک انسان است
تو مرا می خوانی
من تو را ناب ترین شعر زمان می دانم
و تو هم می دانی
تا ابد در دل من می مانی
از تو گفتن کار هر نیست ای زیبا غزل
از برای گفتنت باید که مولانا شوم
تا کی به خلاف قلب خود کار کنم
عاشق شوم و دوباره انکار کنم
این بار به جای نان و ما بگذار
با بو. بازدرخلوت من دست خیال

صورت شاد تورا نقش نمود

بر لبانت هوس مستی ریخت

در نگاهت عطش توفان بود

یاد آن شب که تورا دیدم وگفت

دل من با دلت افسانه ی عشق

چشم من دید در آن چشم سیاه

نگهی تشنه و دیوانه ی عشق

رفتی و دردل من ماند بجای

عشقی آلوده به نومیدی و درد

نگهی گمشده در ی اشک

حسرتی یخ زده در خنده ی . «آن گاه که عشق تورا می خواند، به راهش گام نه! هرچند راهی پرنشیب. آنگاه که تورا زیر گستره بال هایش پناه می دهد، تمکین کن! هرچند تیغ پنهانش جانکاه. آن گاه که باتو سخن آغاز کند، بدو ایمان آور! حتی اگر آوای او رؤیای شیرینت را درهم کوبد، مانند باد شرطه که بوستانی را.»
آلبوم موسیقی «من همانم» با صدای هوتن هنرمند که به تازگی منتشر شده است، در ج فروش آلبوم های… دلتنگم برای نبودنت . دلتنگی من از بودن یا نبودنت نیست . دلتنگی من از بغضی ایست که در گلو دارم از اینکه تورا عاشقانه دوست دارم اما صدایم خاموش است . دلم تورا عاشقانه و بی بهانه می خواهد . واژه هایم را نمیدانی کبوتر احسام دست نوازشگر تورا میخواهد اما دیواری از جس باید و ترس مرا به کنج دلتنگی میکشاند .
دلم این روزها تورا عاشفانه میخواهد. تورا نزدیک تر از یک حرف درگوشی میخواهد. من از تو دورم فقط گاهی مرا در خلوت خویش عاشقانه در نیمکت مهربانیت بنشان.این عشق است لحظه های دلتنگیم از روی عادت نیست.

تصاویر عاشقانه زیبا,ع عاشقانه جدید از دوستی هایی که پشت آنها مصالح شخصی و اغراض نادرستی پنهان است باید فاصله گرفت تو احتیاجی به این افراد نداری! چون انی هستند که صمیمانه و صادقانه تورا دوست داشته باشند... چون انی هستند که صمیمانه و صادقانه تورا دوست داشته باشند... چون انی هستند که صمیمانه و صادقانه تورا دوست داشته باشند... خدا وحی کردبه حضرت موسی( ع):ای موسی ! دوست داری که عطش قیامت تورا در نیابد و در مواقف آن روز تشنه نباشی؟عرض کرد:بله. خطاب رسیدامروزدردنیابرحبیب من صلوات فرست تافردا ازتشنگی قیامت ایمن باشی امشب به بالین خیالم باز..
عطر تورا انه میبویم
دست هوس آلوده ات راباز
در دست یک بیگانه میجویم

ای عشق ای حس بلوغ درد
ای آتش انداز درون سرد
لعنت به تو لعنت به این اشعار
شعری که من را باز مجنون کرد

سرکش میان دستهای شب
امشب خیالم باز بی تاب است
ای عشق از جانم چه میخواهی
چشمان من درحسرت خواب است
رویای. وقتی تورا درجا م ارزو ان روز نمیدانستم امروز بسیار از من دوری،، ان قدر دور که حتی گوشه ای از یاد صدفهارا هم در ساحل ذهن نداری،از عشق رسیده ام به فراموشی باران واز فراموشی باران به تنهایی،راستی من گذرم که به خیابانهای تهی از تو می افتد، به ساحل های سفیدپوش،به ریزش نم نم باران به هر انچه تورا تمدید میکند میگویم یادت به خیر وقتی که دوس. خیلی راحت 10 روز از مرخصی من گذشت!
در این ده روز سال 95 تمام شد و سال 96 شروع! عید امد! من گوشی یدم! صادق نامزد کرد و خیلی اتفاقای دیگه! ولی من هنوز همانم و هیچ اتفاق خاصی در زندگی ام رخ نداده است . کتر از ده روز دیگر باید به پادگان بروم و ادامه دوره تکاوری ام را بگذرانم! خدایا این 96 رو بهترین کن!
در آسمان غزل عاشقانه بال زدم
به شوق دیدن تو پرسه در خیال زدم

در انزوای خودم با تو عالمی دارم
به لطف قول و غزل قید قیل و قال زدم

کتاب حافظم از دست من کلافه شدست
چقدر آمدنت را چقدر فال زدم !

غرور کاذب مهتاب ناگزیر ش ت
همان شبی که برایش تورا مثال زدم

غزال من غزلم، محو خط و خال تو شد
چه شاعرانه بدون خطا به خال زدم

. می کنند در گوش باد تورا ... پیش از اینکه دیده باشند. و می نویسند به سنگ پیش ازاینکه مرده باشی . آه... عروسک تنهایی من چشم هایت چرا مرا همراه نمی شوند ؟ وقتی بازوان پراز امیدمن تو را هم آغوش می شود. و لبان خشکیده من تورا لای لای ... مادرم قران می خواند. وبرادرم ...!، درقاب کوچکی که زنجیر تانک صورتش را تتوکرده، مادر را به نگاه گرفته . آ ین لبخند. تورا دیده ام در طلوع هرروز خورشید از پس کوههای مشرق در سکوت شبانه مهتاب در طنین امواج سنگین دریا در پرواز مرغان دریایی بر فراز ابها در چک چک قطره های باران در شبنم نشسته بر گلبرگهای اطلسی ها در اولین گریه نوزاد در نم اشک چشمان مادر در دستان گرم پدر در ارامش در لبهای خشکیده کویر در برکت نان در نوازش سحرگاهان ودر همه هستی تورا دیده ام . فروغ صبح دانایی انیس روز نادانی چگونه پاس دارم تورا اینک که می دانم خدا هم نیز چون من تورا بسیار دوست می دارد من هم چون خدایم تو را دارم. ......................................................... چگونه می توانم تمام لحظه هایی که چون سرو در مقابلم ایستادی و با شور عشقت مرا سیراب کردی جبران کنم جز اینکه بهترین درود ها و دعاهای خیرم را بدرقه راهت کنم . . . .................. اس ام اس بسیار زیبای عاشقانه, اس ام اس زیبای عاشقانه, اس ام اس عاشقانه, اس ام اس عاشقانه سال 93, اس ام اس عاشقانه مرداد 93, اس ام اس عاشقانه و احساسی, اس ام اس عاشقانه و بسیار زیبا, اس ام اس عاشقانه و زیبا, بهترین اس ام اس عاشقانه, جدید ترین اس ام اس های عاشقانه, زیباترین اس ام اس, زیباترین اس ام اس های عاشقانه, زیباترین پیامک های عاشقانه, عاشقانه مرداد 93, پیامک های عاشقانه و رمانتیک تورا به یاد آن روز ، تورا به یاد گلبرگ های خشک آن روز خشکیده ، تورا به روز اول بار دیدنت ، تورا به اولین نگاه عاشقانه ، تورا به یاد باران روز نیامده ات ، تورا به تنهایی روز رفتنت ، تورا به باران روز برگشتنت ، تنهایم مگذار دیگر فرازهایی از دعای ابوحمزه.. من از اینکه تومن را خواستی ،زبان باز درحالیکه سزاوار این نبودم که حرفم را بشنوی..! " معرفتی یامولای ،دلیلی علیک "..من تورا شناختم .. یعنی تو خودت جلوه کردی.اگر تو جلوه نمیکردی ،من نمیتونستم تورابشناسم.. اینکه من توراشناختم،این دلیل و استشهاد منه که تو منتظر منی! "و حبی لک ،شفیعی الیک "..و اینکه من تورا دوست دار. وقتی میگویم : دیگر به سراغم نیا ! فکر نکن که فراموشت کرده ام... یا دیگر دوستت ندارم! نه.... من فقط فهمیدم : وقتی دلت با من نیست ؛ بودنت مشکلی را حل نمی کند ؛ تنها دلتنگترم میکند...! تو مقصری اگر من دیگر "من سابق" نیستم پس من را به "من" نبودن محکوم نکن! من همانم.. همان دختر مهربون و صبور و پر محبت.. یادت نمی آید؟ من همانم حتی اگر این روز ها بوی بی تفاوتی بدهم... ازآغاز عالم تورا دوست دارم !
من ازعهدآدم تورادوست دارمازآغازعالم تورا دوست دارم
چه شبهامن وآسمان تادم صبحسرودیم نم نم تورا دوست دارم
نه خطی نه خالی نه خواب وخیالیمن ای حس مبهم تورا دوست دارم 
سلامی صمیمی ترازغم ندیدمبه اندازه غم تورا دوست دارم
بیا تاصدا ازدل سنگ خیزدبگوئیم باهم تورا دوست دارم
جهان یک دهان شد هم آوازباماتورا دوست دارم , تورا دوست دارمقیصر امین پورhttp://b2n.ir/29936
چارلی چاپلین می گوید : همیشه آنچه که درباره من می دانی ، باور کن . نه آنچه که پشت سر من شنیده ای . من همانم که دیده ای ، نه آنکه شنیده ای . شبی از دریچه ی ماه به این برکه بنگر
فرضیه ی دوری نیست که نیلوفران مرداب
با فات سرانگشتهایت
راهی دریا شوند
بسکه طعم آبیت در فضا پراکنده
و سرچشمه هایت ، غوغاوش حضوری ممتد ست
حواسم را از چشم هایت پرکن
هوای بارش ِبارانت به جان کویر افتاده
و تمنای رویش سبزت بر تن تبدار پاییز
با رویایم یکی باش
که این آشفتگی را ب.  
له های من همراز و ، بگوش
ه نمی بینم چشم تورا و ، گوش
 
مراببخش مثل کله ی گرک زدام
نهفتم ونالیدم و ، هستم گوش
 
چومرغ شبم و ، له جانسوز
امشب به طریقی ، زمیخانه بیاموز
 
تب وچون ، شعله سوزم
یارب توطبیم شو و ، درمان بیاموز
 
آوخ زسیاهئ  دل ، امشب
من باخته ام رنگ و ، توبی رنگ
 
رنجورم وتو ، آگاه ز د. هم سفرم با ...خودم...تنها... به کجاست مقصد ...؟ نمی دانم...اما به سوی توست... تو کجایی... که جستجو کرده ام تورا...ز هر رهگذر پرسیده ام تورا...که خواسته ام تورا... توکجای...نباشی گمم در باورم...در زندگی، در زیستن بی تو... بیا هم سفرم که در دل من صمیمیتی است ناب که با تو به اوج می رسد...رها می شود شکفتن را معنا می کند... چیزی نمی دانم...اما می دانم که همچنا. روزهایم را نفهمیدم از این بودن نمیشناسم تلاشی بیهوده بسی که باز هم من آشنایم سکوتی ساده دارم مثل سرد سراسر کتمانم از زخم های شبیه درد روزهایم فردایم مرا میشماسی بسیار به م میسپارمت آنچه بردی به دیار هنوزم همانم پراز حال هوای پرواز سکوتم را بگیر ازمن میخواهم آواز سکوت ببارانه به خلوت درد بیمارم هنوز نیمکت های تنها ونگاه دیوارم 。。. در ابتدای سفر گفت بی سبب نگرانیبه بوسه گفتمش اما تو نیز چون دگرانی
به یوسف تو هزاران عزیز دست به دامانتو مثل برده فروشان به فکر سود و زیانی
گل شکفتهء خود را س ام به تو ای رودبه شرط اینکه امانت به آشنا برسانی
مرا در آینه  می بینی و هنوز همانم...تو را آینه می بینم و هنوز همانی
هزار صبح توانستی و نخواستی امارسیدنی ست شبی که ب. خدایا تو را غریب دیدم و غریبانه غریب شدم تورا بخشنده پنداشتم و گنه کار شدم تو را وفادار دیدم و هر جا که رفتم بازگشتم تورا گرم دیدم و در سردترین لحظه ها به سراغت آمدم تو مرا چه دیدی که وفادار م …..؟ …………………… یادمان باشد پیمانی را که در طوفان با خدا میبندیم در آرامش فراموش نکنیم….. به خدا گفتم : به من همه چیز بده تااز زندگی لذت ببرم .