من وکنکور

به نقل از خبرگزاریها در مورد من وکنکور : سلام ؛ نمیدانم چه بگویم بعد از دو سال اصلا چه دارم برای گفتن دوستانی داشنم که مرتبا احوالات مرا جویا میشدند و عده ایی هم مثل من اینجا را ترک کرده بودند سال92-93سال سختی بود والبته پرفشار از همه جهات ، منی که اینجا را ترک کرده بودم 17ساله تازه شده بودم والان 19سالمم منیکه ازاینجا وقتی میرفتم تازه به سوم دبیرستان میرفتم الان پیش ی هم تمام.