مهلت انتخاب رشته کنکور ارشد ۹۷ دوباره تمدید شد

به نقل از خبرگزاریها در مورد مهلت انتخاب رشته کنکور ارشد ۹۷ دوباره تمدید شد : مشاور عالی سازمان سنجش گفت: مهلت انتخاب رشته آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۶ تا ساعت ۲۴ روز یکشنبه ۲۸ داد ۹۶ تمدید شد. ایسنا نوشت: معاون آموزشی علوم از تمدید مجدد مهلت انتخاب رشته داوطلبان آزمون ارشد آزاد ی خبرداد. مشاور عالی سازمان سنجش گفت: شنبه ۱۹ داد آ ین فرصت انتخاب رشته داوطلبان مجاز در آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ است. مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه فردا آ ین مهلت انتخاب رشته برای داوطلبان کارشناسی ارشد است، گفت: مهلت باقیمانده قابل تمدید نیست. مهلت انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۶ و دوره های بدون آزمون (استعدادهای درخشان) این مقطع تا پایان روز شنبه ۱۷ تیرماه تمدید شد. مهلت انتخاب رشته آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۶ تا ساعت ۲۴ روز یکشنبه ۲۸ داد تمدید شد. مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: ساعت ۲۴ امشب ۲۰ مرداد آ ین مهلت داوطلبان مجاز کنکور ۹۷ برای انتخاب رشته است و تاکنون ۴۰ درصد واجدین شرایط انتخاب رشته د. مهلت انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۶ و دوره های بدون آزمون (استعدادهای درخشان) آزاد تا پایان روز شنبه ۱۷ تیر ماه تمدید شد. معاون آموزشی علوم از تمدید مجدد مهلت انتخاب رشته داوطلبان آزمون ارشد آزاد ی خبرداد. مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از انتخاب رشته بیش از ۵۶ درصد داوطلبان مجاز در آزمون ارشد خبر داد و گفت: مهلت انتخاب رشته ساعت ۲۴ امروز پنج شنبه ۲۴ داد ماه پایان می پذیرد. مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور با تاکید بر اینکه بیش از ۵۴۸ هزار داوطلب در انتخاب رشته داوطلبان کنکور سراسری ۹۷ ثبت نام نمودند، گفت: مهلت ثبت نام در رشته های بدون آزمون کنکور نیز فردا ۲۴ مرداد پایان می پذیرد. همشهری آنلاین: مهلت انتخاب رشته داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۶ و دوره های بدون آزمون (استعدادهای درخشان) این مقطع در آزاد ی تا پایان روز شنبه ۱۷ تیر ماه تمدید شد. مهلت داوطلبان کارشناسی ارشد برای انتخاب رشته تا یک شنبه ۲۸ داد تمدید شد. مهلت انتخاب رشته دوره های با آزمون و بدون آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۶ آزاد تا ساعت ۲۴ روز شنبه ۱۷ تیر ماه تمدید شد. داوطلبان مجاز کنکور سراسری سال ۹۷ از امروز برای مراجعه به سایت سازمان سنجش و انتخاب رشته های مورد علاقه خود مهلت دارند. سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه متقاضیان رشته های بدون کنکور سال 97 که صرفا براساس سوابق تحصیلی اقدام به انتخاب رشته می کنند می توانند تا 24 مردادماه ثبت نام کنند، گفت: احتمال تمدید ثبت نام انتخاب رشته تمامی داوطلبان تا 24 مرداد وجود دارد. مهلت انتخاب رشته آزمون ارشد آزاد تا 21 تیرماه مجددا تمدید شد. مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه امشب آ ین مهلت انتخاب رشته داوطلبان مجاز کارشناسی ارشد است، گفت: تا ۸ صبح امروز تعداد ۲۳۴ هزار و ۳۲ نفر برای انتخاب رشته اقدام د. داوطلبان مجاز آزمون کارشناسی ارشد تا فردا شنبه 19 داد 97 برای انتخاب رشته مهلت دارند. داوطلبان کارشناسی ارشد سال ۹۷ آزاد تا پایان امروز برای انجام ویرایش و انتخاب رشته مهلت دارند. مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت مهلت انتخاب رشته محل تحصیل و ویرایش آزمون های پذیرش دستیار تخصصی رشته های پزشکی بالینی و کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی سال 93 را تمدید کرد. به گزارش سرویس ی ایسنا، مهلت انتخاب رشته محل تحصیل دو آزمون دستیاری و ارشد علوم پزشکی تا 10 مرداد ماه تمدید شده است، لذا داوطلبان می توانند نسبت به انتخاب ر. مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: مهلت انتخاب رشته داوطلبان مجاز کنکور ۹۷ به پایان رسید و ۵۴۸ هزار نفر در این دوره انتخاب رشته د. ایسنا نوشت: مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از پایان مهلت انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ در ساعت ۲۴ فردا ۱۹ داد خبر داد. مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه فردا آ ین مهلت انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد است، گفت: تا ۸ صبح امروز تعداد ۷۴ هزار و ۳۰۹ نفر در این مرحله انتخاب رشته کرده اند. همشهری آنلاین: مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از انتخاب رشته بیش از ۲۳۴ هزار داوطلب در آزمون کارشناسی ارشد ۹۶ خبر داد و گفت: داوطلبان تا ساعت ۲۴ پنجشنبه ۲۵ داد فرصت دارند نسبت به انتخاب رشته خود اقدام کنند. همشهری آنلاین: رئیس سازمان سنجش آموزش کشور به برگزاری جلسه درباره موضوع رشته های ارشد آزاد اشاره کرد و گفت: پس از جلسه مجلس شورای ی و توافق برسه محور در مورد رشته های کارشناسی ارشد آزاد ی، آ ین نشست پنج شنبه شب با مسئولان این برگزار و روز شنبه نتیجه آن نهایی و اعلام می شود.
 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] داوطلبان کارشناسی ارشد سال ۹۷ آزاد تا پایان امروز برای انجام ویرایش و انتخاب رشته مهلت دارند. داوطلبان مجاز کنکور سراسری سال ۹۷ از امروز برای مراجعه به سایت سازمان سنجش و انتخاب رشته های مورد علاقه خود مهلت دارند. مشاور عالی سازمان سنجش گفت: داوطلبان تا ساعت ۲۴ امروز پنجشنبه ۲۷ مهر مهلت دارند در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال ۹۶ شرکت کرده و ۲۰ کدرشته انتخاب کنند. داوطلبان مجاز به انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد آزاد می توانند از امروز 21 تا پنج شنبه 25 داد انتخاب رشته های تحصیلی این آزمون را در سایت سازمان سنجش آموزش کشور انجام دهند و انتخاب رشته برای داوطلبان رشته های آزاد ی با استفاده از کد دسترسی مندرج در کارنامه اعلام نتایج اولیه آزمون، به طور مجزا و از طریق این انجام می شود. مشاور عالی سازمان سنجش گفت: دفترچه انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۶ پنجشنبه ۱۱ دادماه منتشر می شود و داوطلبان از ۲۰ داد می توانند نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند. به منظور فراهم آوردن تسهیلات لازم، مهلت انتخاب کدرشته محل های تحصیلی آزمون ی ۹۷، این مهلت تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه دهم اردیبهشت ماه تمدید می شود مشاور عالی سازمان سنجش کشور گفت: داوطلبان کارشناسی ارشد تا آ امشب فرصت انتخاب رشته دارند. مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از انتخاب رشته بیش از ۷۰ هزار داوطلب آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ خبر داد و گفت: مهلت انتخاب رشته ۱۹ داد ماه جاری پایان می پذیرد. آ ین مهلت ثبت نام تکمیل ظرفیت کنکور سراسری امروز ۱۴ آذر ماه آ ین مهلت ثبت نام تکمیل ظرفیت کنکور سراسری ، داوطلبان شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت کنکور ۹۶ تا ساعت ۲۴ امروز ۱۴ آذر برای انتخاب رشته فرصت دارند. برای مشاهده ادمه مطلب روی آ ین مهلت ثبت نام تکمیل ظرفیت کنکور سراسری کلیک کنید. مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: با توجه به مهلت تمدید شده، پایان وقت امشب آ ین مهلت انتخاب رشته برای شرکت در آزمون ورودی دوره ی (p.hd) نیمه متمرکز سال 96 است. مشاور عالی سازمان سنجش کشور از تمدید مهلت انتخاب رشته آزمون ی ۹۶ تا روز شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه خبرداد. مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از پایان مهلت انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد غیر انتفاعی تا فردا خبر داد. مهلت انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد ساعت 24 فردا پایان می یابد. جزئیات نحوه تکمیل فرم انتخاب رشته های تحصیلی برای داوطلبان مجاز در آزمون کارشناسی ارشد امسال از سوی سازمان سنجش اعلام شد. معاون آموزشی علوم در رابطه با حذف برخی کدرشته محل های کارشناسی ارشد آزاد و سرگردانی دانشجویان در انتخاب رشته، گفت: جای نگرانی برای داوطلبان آزاد نیست و تا ۱۷ تیرماه برای انتخاب رشته مهلت دارند. آهنگ کلاغ شوم شهاب مظفری دیگر اخبار : رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی با اعلام اینکه مهلت انتخاب رشته مجازین آزمون های دستیاری و کارشناسی ارشد علوم پزشکی تا ساعت 24 امروز ادامه دارد، گفت: تا کنون حدود 70 درصد مجازین آزمون های کارشناسی ارشد علوم پزشکی و دستیاری پزشکی و دندانپزشکی نسبت به انتخاب رشته خود اقدام کرده اند. محمد حسین پورکاظمی . به منظور فراهم آوردن تسهیلات لازم، مهلت انتخاب کدرشته محل های تحصیلی آزمون ی ۹۷، این مهلت تا ساعت ۲۴ فردا دوشنبه دهم اردیبهشت ماه تمدید شده است ثبت نام انتخاب رشته مرحله تکمیل ظرفیت مقاطع کارشناسی ارشد و ای تخصصی ۱۳۹۵ آزاد ی تمدید شد. آ ین مهلت انتخاب رشته کارشناسی ارشد
انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد امشب به پایان می رسد حسین توکلی مشاور عالی سازمان سنجش: اظهار کرد: انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد سال 97 از روز شنبه 12 داد ماه آغاز شده است و تا ساعت 24 امروز 19 داد ادامه دارد. وی ادامه داد: اصلاحیه رشته های آزمون کارشناسی ارشد به همراه برگ راهنما از روز یکشنبه 13 داد ماه بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفته است. توکلی عنوان کرد: تا ساعت 8 صبح امروز، 193 هزار و 400 داوطلب نسبت به انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد سال 97 از طریق سایت سازمان سنجش اقدام کرده اند. انتهای پیام / آ ین مهلت انتخاب رشته کارشناسی ارشد مشاور عالی سازمان سنجش گفت: با توجه به صدور مجوز رشته های جدید و انتشار اصلاحیه دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد ۹۷، ظرفیت پذیرش افزایش یافت.
 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] تمدید مهلت ثبت نام غیرحضوری و انتخاب واحد پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد عباس گل بداق از تمدید مهلت ثبت نام غیر حضوری و انتخاب واحد پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد رسمی خبر داد و گفت: با توجه به عدم موفقیت برخی از پذیرفته شدگان، زمان ثبت نام غیرحضوری و انتخاب واحد تا 12 آبان ماه تمدید شد. مشاور عالی سازمان سنجش گفت: دفترچه انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۶ از ساعت ۱۴ امروز ۱۱ دادماه منتشر شد و کارنامه نتایج اولیه در هفته آینده (اوایل نیمه دوم داد) اعلام می شود.