موفقیت موفق تعریف

به نقل از خبرگزاریها در مورد موفقیت موفق تعریف : اولین گام موفقیت این است که بتوانی موفقیت دیگران را تحمل کنی.دومین گام موفقیت این است که بتوانی موفقیت دیگران راتحسین کنی.سومین گام موفقیت این است که بتوانی موفقیت دیگران را تقلید کنی.ا ین گام موفقیت این است که بتوانی به شیوه خودت موفق شوی. موفق باشید .دوستان ماه را نشانه بگیرید اگر به هدف نزنید حتما یکی از ستاره ها را خواهی زد شاید فکر کنید که آدم های موفق، از اول موفق بوده اند اما اینطور نیست. بسیاری از آنها سختی های زیادی را تحمل کرده و پله های زیادی را پشت سر گذاشتند تا به به اوج برسند. پس یادمان نرود که ش ت انتهای راه نیست بلکه پلی است به سوی موفقیت های بیشتر. اگر از انسان ها سئوال کنی که از زندگی خود چه می خواهند پی خواهی برد که همه دوست دارند موفق شوند. گروهی از انسان ها مایلند در رشته کاری خود موفق شوند و گروه دیگر در دنیای ورزش؛ گروهی دوست دارند پدر و مادرهای موفقی باشند، عده ای دیگر دوست دارند که موفقیت را در هماهنگی با اعتقادهای درونی خود ببینند و بعضی هم دوست دارند که در زمینه معنوی و مذهبی موفق شوند. اگر از همه این انسان ها بخواهی موفقیت را تعریف کنند هرکدام تعریف متفاوتی ارائه خواهند داد.تعریف دنیای مصرفی از یک فرد موفق، دربرگیرنده درآمد، لقب ها و ثروت است.

اگر ما می خواهیم موفقیت حقیقی ب کنیم، ابتدا باید به طور واضح و مشخص موفقیت را برای خود تعریف کنیم. موفقیت چیزی است که در درون ما اتفاق می افتد. دید ما نسبت به چیزهائی که هم اکنون داریم، تعیین کننده این است که ما خودمان را موفق می بینیم یا نه. موفقیت یک احساس روحی است و نه دریائی از اثاثیه، عنوان ها و لقب ها. وقتی که ما موفقیت خود را فقط از لحاظ مالی اندازه گیری می کنیم این خطر وجود دارد که از ترس این که چیزی را که داریم از دست بدهیم همیشه در اضطراب باشیم و همه وقت در تلاش که مبادا ثروتمان را از دست بدهیم و برع با وضع اقتصادی بد، خود را ناموفق ببینیم.
موفقیت، طرز فکر ما نسبت به آن چه که داریم است. اگر امروز احساس نمی کنی که موفق هستی، ممکن است با ید مثلاً یک موبایل و یا اتومبیل آن چنانی خودت را برای مدت کوتاهی موفق احساس کنی. در ضمن این مست م این است که ی به موبایل و یا اتومبیل شما توجه کند و از آن مهم تر درباره آن نیز نظر مثبتی بدهد.

از نظر من ما موقعی موفق می شویم که موفقیت برای ما یک هدف و یا یک نیاز نیست، بلکه این هدف و یا نیاز به یک هدف تبدیل شده تا دیگران را موفق کنیم. زمانی که به نقطه ای رسیدیم که می توانیم خودمان باشیم و کارهائی را انجام دهیم که لذت می بریم، باعث می شود افراد در مجاورت ما احساس رشد کنند و در این صورت است که ما موفق هستیم. زمانی که طرز فکری را که متأثر از رقابت، مبارزه، کمبود، ترس و اضطراب است، کنار گذاشتیم آن وقت موفق می شویم. برای داشتن مدرسه موفق ، معلم و مدرسه نقش اساسی دارند . گلاسر به عنوان یک روانپزشک معتقد است اگر یک کودک صرف نظر از سابقه زندگیش ، بتواند در مدرسه موفق شود ، برای موفقیت در زندگی نیز شانس فوق العاده ای دارد و در صورتی که در یکی از مراحل آموزشی خود با ش ت مواجه شود ( مدرسه ابت ، دبستان ، دبیرستان یا ) شانس او برای موفقیت در زندگی به مقدار . 37 پیشنهاد هایی برای هجوم به قلب موفقیت شما لایق بهترین ها هستید درسهای بزرگی که می توان از مورچه ها آموخت ! آرام و شـاد باشیـد هشت اصل مهم برای یک زندگی بیست برندگان و بازندگان «نـمی تــوانــم» وجود ندارد 7 روش رسیدن به آرزوها ده کلید طلائی عزت نفس راز های موفقیت راه های ایجاد موفقیت در زندگی را بدانید! عادات اصلی برای رفتن به سمت مو. من معتقدم آدم باید رمز موفقیتشو به دیکران بکه و با این حرکت اخلاقی باعث رشد و موفقیت دیکران بشه. اینم رمز موفقیت من : ۹۸۸۸۷۸۸۹۸۷۵۴۳۴۵۶۷۷۵۴۵۸۹۷۶۶۴۳۱۳۴۶-۸۹۹۸۷۷۸۷۶۷۶۶۷۷۷۶۵۴۴۴۳۲۲۷۷۸۹۸۷۶۴۳۲۱۱۲۳۴۳۲۳۴۳۲۶۷۸۹۷۵۴۳۷۸۹۹۸۷۶۵۴۳۲۴۵۷۸۹۹۰۹۸۷۸۷۶۵۷۵۳۲۳۴۵۵۶۶۷۸۸۹۹۰۰۷۷۹۸۸۷۶۵۴۴۴۳۲۱۲۳۴۳۴۴۱۲۴۵۹۸۷۷۸۷۷۸,۴۴۴۳۲۴۳۴۳۲!۱۵۵۴۵۴۵۷۷۸۹۷۶۵۴۵۶۷۷۸۸۹۹۹۷۶. رکنا: افراد موفق در هر عرصه و حوزه ای که باشند، اغلب وقتی درباره راز و رمز موفقیتشان از آن ها سوال می کنید، از تلاش و پشتکار خود به نیکی یاد می کنند و به نوعی موفقیتشان را مدیون این پشتکار و پیگیری می دانند. زنی از خانه بیرون آمد و سه پیرمرد را با چهره های زیبا جلوی در دید.
به آنها گفت: « من شما را نمی شناسم ولی فکر می کنم گرسنه باشید، بفرمائید داخل تا چیزی برای خوردن به شما بدهم.»
آنها پرسیدند:« آیا شوهرتان خانه است؟»
زن گفت: « نه، او به دنبال کاری بیرون از خانه رفته.»
آنها گفتند: « پس ما نمی توانیم وارد شویم منتظر می مانیم.»
ع. شاید موفقید ولی خبر ندارید! شاید موفقید ولی خبر ندارید! 1 -منتظر تعریف و تمجید دیگران نیستید: تایید طلبی از دوستان و همکاران حسی است که از سنین نوجوانی در ما شکل می گیرد.2 -زندگی آرام و دور از هیاهویی دارید: اگر این طور است، شاید بتوان گفت که زندگی شما کاملا موفق است.3 -برای زندگی خود برنامه دارید: موفقیت براساس برنامه ریزی و داشتن یک بر. اگرمی خواهید به موفقیت برسید اشتباهاتی که مرتکب می شوید را ۳ برابر کنید.

کنجکاوی را دنبال کنید

“من هیچ استعداد خاصی ندارم. فقط عاشق کنجکاوی هستم“

چگونه کنجکاوی خودتان را تحریک می کنید؟ من کنجکاو هستم. مثلا پیدا علت اینکه چگونه یک شخص موفق است و شخص دیگری ش ت می خورد.

به همین دلیل است که من سال ها وقت صرف مطال. شما موفقیت را چطور تعریف می کنید؟ ثروت است؟ خوشبختی ست؟ فرهنگ لغت وبستر سه تعریف مجزا برای کلمه ی موفقیت ارائه داده است. ۱-رسیدن یا دستی به ثروت، احترام و شهرت.
۲-نتیجه صحیح یا مورد نظر که از یک تلاش بخصوص حاصل می شود.
۳-فرد یا چیزی که موفق است: یک انسان یا چیزی که موفق شده است. زیگ زیگلار یکی از محترم ترین کارشناسان عصر مدرن در حو. اولین گام موفقیت، این است که بتوانی موفقیت دیگران را تحمل کنی. دومین گام موفقیت، این است که بتوانی موفقیت دیگران را تحسین کنی. سومین گام موفقیت، این است که بتوانی موفقیت دیگران را تقلید کنی. آ ین گام موفقیت این است که بتوانی به شیوه خودت موفق شوی... ماه را نشانه بگیرید، اگر به هدف نزنید، حتما یکی از ستاره ها را خواهید زد. سرگذشت یاگر، یک داستان موفقیت واقعی از فقر تا ثروت است؛ او یکی از موفق ترین افراد در صنعت " mlm" است این داستان هدیه به انی است که دوست دارند راه موفقیت دیگران را بدانند و از آن به نفع خود استفاده کنند، مخصوصا داستانهایی درباره ی که به معنای واقعی کلمه هیچکاره و بدون هیچ مهارت و تخصص از صفر تبدیل به یک غول درامدسازی شد.ادامه در اینجا ویژگی های رفتاری انسانهای موفق انسان موفق انسانهای موفق چه تفاوت هایی با دیگران دارند؟ آیا استعداد موفقیت در وجود برخی انسانها بیش از دیگران نهادینه شده است؟ اگر این طور است شما چقدر برای موفقیت استعداد دارید؟ اکنون این امکان برای تان فراهم شده است که مهم ترین ویژگی های رفتاری انسانهای موفق را بشناسید و به این وسیله نقاطِ ضعف و قدرت خود را تخمین بزنید. اگر برخی از این ویژگی ها را نداشتید ناامید نشوید، همیشه برای اصلاح خودتان فرصت دارید اما بهتر است وقت را تلف نکنید و زودتر دست به کار شوید. ادامه مطلب را در اینجا بخوانید... در مسیر موفقیت 1. موفقیت افراد بیش از آنکه به میزان هوش آنها بستگی داشته باشد به میزان اشخاص بستگی دارد.
2. همه ما بیش از آنکه متوجه خود باشیم محصول تفکرات پیرامون خویش هستیم پس باید این تفکرات را تقویت کنیم.
3. امرسون می گوید : مردان بزرگ انی هستند که می دانند شه ها بر جهان حکم می رانند.
4. میلتون در بهشت گمشده می گوید : ذهن بر تخت خود نشسته است و می تواند درون خود بهشتی از جهنم و جهنمی از بهشت بر پا کند.
5. انی که خود را در رده دوم می بینند ، زندگی و کارهایشان هم در رده دوم باقی می ماند.
6. نگذارید فکرتان علیه شما به کار افتد ، در عوض کوشش کنید که آنرا به خدمت بگیرید.
7. اولین رمز موفقیت ایمان و اعتقاد به تواناییهای خویش است.
8. افراد موفق آدمهای معمولی هستند که از اعتماد به نفس و ایمان بیشتری برخوردارند.
9. پایداری و پشتکار95% از توانایی را تشکیل می دهد.
10. از انیشتین پرسیدند : یک مایل چند فوت است؟ پاسخ داد :چرا باید مغزم را از اطلاعاتی پر کنم که می توان در عرض دو دقیقه از هر کتاب مرجعی یافت. پس اطلاعات بهینه و به جا را در فکر خود جایگزین اطلاعات بیهوده سازید.
11. ذهن انسان برای فکر است نه برای انبار اطلاعات.
12. اقدام ترس را از میان بر می دارد.
13. برای موفقیت و نفوذ بهتر به میان دیگران اقدامات زیر را در زندگی روزمره به کار گیرید:
• همیشه در ردیف های جلو بنشینید.
• مستقیماً به چشم دیگران نگاه کنید.
• بلند و قاطع سخن بگویید.
• خنده رو باشید.
• انعطاف پذیر باشید.
14. برای نفوذ بر قلب های افراد نکات زیر را به کار گیرید:
• افراد در هر سنی که باشند تشنه تعریفند.
• در تعریف از دیگران زیاده روی و مبالغه ننمایید.
• خودتان را آنگونه که هستید بنگرید و دیگران را آنگونه که باید باشند بنگرید.
15. وقتی که فکر کنید چیزی غیر ممکن است فکرتان در پی آنست که دلایلی بیابد که این مطلب را اثبات کند ، ولی هنگامی که ایمان داشته باشید ، ایمانی حقیقتی انکار نشدنی است ، فکرتان راه های انجام آن کار را می یابد.
16. وقتی کاری را شروع می کنید ، زیاد مهم نیست که از آن چه میدانید ، مهم این است که وقتی کارتان را شروع می کنید ، چه چیزهایی یاد می گیرید و چه طور از آنها استفاده می نمایید.
17. انسان های بزرگ گوش را به انحصار خود در می آورند.
18. انسان های کوچک حرف زدن را به انحصار خود در می آورند.
19 . ان بزرگ بیشتر وقت خود را صرف نصصیحت شدن می گذرانند تا نصیحت .
20. برای به حرکت در آوردن دیگران اول باید خودتان را به حرکت در آورید.
21. برای موفق بودن باید احساس ارزشمند بودن کنید.
22. نکات مهم زیر را برای موفق شدن به کار ببندید:
• قدر دانی و تشکر را از یاد نبرید.
• تعریف و تجید از دیگران را از یاد نبرید.
• افراد را محترمانه مورد خطاب قرار دهید.
• افتخارات را در انحصار خویش قرار ندهید.
23. موفقیت هر شخص به حمایت دیگران بستگی دارد.

شکرگزاری بابت فکر به رویاها موفقیت ابزار نمی خواهد(از هرچی که داری برای موفقیت استفاده کن) هدف از مغز به قلب میره و از قلب به چشم منتقل میشه(گفتن آدمایی که تو زندگی هدف دارن و موفق هستن از چشمانشون معلومه!) برای ررسیدن به موفقیت شاخ غولتونو بشکنید هرگز به خودت و به آدمهای اطرافت اجازه نده که با گذشتت تو رو بسنجند! ی را آزار ندهید خصوص. موفقیت چیست ؟ برای رسیدن به موفقیت ایتدا باید تعریف موفقیت را دانست . موفقیت انتخاب درست هدف و رسیدن به هدف است . طبیعی است که همه ی ما اه مختلفی داریم شخصی در زندگی موفق است که اه خود را به درستی انتخاب کند و در راه آن تلاش کند . موفقیت در یک ضمینه نباید مانع موفقیت در ضمینه های دیگر شود یعنی موفقیت باید همه جانبه باشد و در تمام ضمینه ه. 1/شکرگزاری بابت فکر به رویاها 2/موفقیت ابزار نمی خواهد( از هرچی که داری برای موفقیت استفاده کن) 3/هدف از مغز به قلب میره و از قلب به چشم منتقل میشه( گفتن آدمایی که تو زندگی هدف دارن و موفق هستن از چشمانشون معلومه. گفتن من خودم وقتی تو چشماتون نگاه میکنم می فهمم که آدم موفقی هستید یا نه ) 4/برای ررسیدن به موفقیت شاخ غولتونو بشکنید 5/هرگز به . اولین گام موفقیت، این است که بتوانی موفقیت دیگران را تحمل کنی. دومین گام موفقیت، این است که بتوانی موفقیت دیگران را تحسین کنی. سومین گام موفقیت، این است که بتوانی موفقیت دیگران را تقلید کنی. آ ین گام موفقیت این است که بتوانی به شیوه خودت موفق شوی . موفق باشید دوستان... ماه را نشانه بگیرید، اگر به هدف نزنید، حتماً یکی از ستاره ها را خوا. موفقیت در پیروزی خلاصه نمی شود بلکه شامل عادات روزمره، رشد، پیشرفت و تصمیم هایی است که در زندگی می گیرید. تعجب ندارد اگر تمام افراد موفق، خصوصیاتی مشابه داشته باشند. در بسیاری از فعالیت های کارشناسی از نوع ارزی کارشناسان ناچار به تعریف شاخص هایی هستند که با استفاده از آنها کار سنجش را انجام دهند. همیشه این پرسش مطرح است که برای تعریف شاخص برای واحدهای سازمانی چه رویکردی داشته باشیم. در این مطلب قصد دارم که به یکی از تجربیات موفق خودم اشاره کنم. در یک پروژه ارزی عملکرد که با یکی از سازمانها داشتم . راز موفقیت در جوانان هدف ما در این کتاب بیان گوشه اى از علل پیروزى مردان موفق جهان و راز خوشبختى آنهاست تا نسل جوان از برنامه سودمند و تجربیات آنها حداکثر استفاده را بنمایند. در جاده اى قدم بگذارند که قبلا همواره است و از راههاى پر پیچ و خم و سنگلاخها و بیراهه هاى زندگى بپرهیزند.
راز موفقیت مردان بزرگ و سر کامیابى آنها یکى دوتا نی. ۱۳ آبان: اولین کپی برداری موفق از کامپیوتر شخصی ibm
۳۵ سال پیش در چنین روزی، اولین کپی موفق از کامپیوتر شخصی شرکت ibm عرضه شد. این موفقیت ظهور شرکت‌های رقیب ibm را به همراه داشت. به مناسبت ایام الله دهه فجر یکدوره مسابقه شطرنج میان همکاران فرهنگی برگزار شد که در پایان آقایان محمد باجولوند ،بهمن چهارمحالی و غلامعباس پارسی موفق به ب رتبه های اول تا سوم شدند ، روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان دورود ب این موفقیت را به این عزیزان تبریک عرض نموده و برای آنان موفقیت در تمام مراحل زندگی را آرزومند است. این عبارت ها شما را از موفق شدن باز می دارد
اولین قدم برای موفقیت این است که به خودتان دروغ‌هایی نگویید که برداشتن گام بعدی در راه درست را دشوار کند. موفقیت در پیروزی خلاصه نمی شود بلکه شامل عادات روزمره، رشد، پیشرفت و تصمیم هایی است که در زندگی می گیرید. تعجب ندارد اگر تمام افراد موفق، خصوصیاتی مشابه داشته باشند. لوازمی که افراد موفق در خانه هایشان دارند تعجب ندارد اگر تمام افراد موفق، خصوصیاتی مشابه دشته باشند. همه آنها لوازمی در خانه خود […] بسیاری را می بینم که دنبال آن هستند که یک شبه موفق شوند و پولدار ! آدم های زیادی بر این باورند که می توان ره صد ساله را یک شبه طی کرد ! تعداد کانال ها و سایتهایی که در این زمینه تبلیغ می کنند ، نیز کم نیستند! اما به شخصه بر این باورم و به این نتیجه رسیده ام که همه آنهایی که ما امروز از آنها به عنوان آدم های موفق یاد می کنیم ، رنج دوران برد. بسیاری را می بینم که دنبال آن هستند که یک شبه موفق شوند و پولدار ! آدم های زیادی بر این باورند که می توان ره صد ساله را یک شبه طی کرد ! تعداد کانال ها و سایتهایی که در این زمینه تبلیغ می کنند ، نیز کم نیستند! اما به شخصه بر این باورم و به این نتیجه رسیده ام که همه آنهایی که ما امروز از آنها به عنوان آدم های موفق یاد می کنیم ، رنج دوران برد. 21. زندگی کوتاه است این جمله کلیشه ای و تکراری را زیاد شنیده یا گفته ایم. اما واقعا باید باور کنید که زندگی کوتاه است و باید از آن به بهترین شکل ممکن استفاده کنید. به جای ناراحتی، غم یا ناامیدی، بیشتر تلاش کنید و اگر در مسیری از کار با مانع روبه رو شدید، مسیری دیگر را امتحان کنید. 22. چیزهای زیادی هست که نمی دانید در زندگی مسایل و دانش بس. همه چیز از فکرتان شروع می شود. این سیستم اعتقادی شما و طرز تفکرتان است که زندگی امروزتان را شکل می دهد.اگر زندگی متوسط الحالی را می گذرانید به خاطر تصمیمات بدی است که اتخاذ کرده اید.و تصمیمی که گرفتید هم از طرز تفکر و باورهایتان سرچشمه می گیرد.درنتیجه، اگر می خواهید به موفقیت دست پیدا کنید، باید اول از فکرتان شروع کنید. طرز تفکر افر. قدم اول برای موفق بودن این است که افکار منفی را از خود دور کنید؛ افراد موفق این اصل را به خوبی رعایت می کنند. 20 جمله ای که هرگز از یک فرد موفق نمی شنوید حتما این سؤال برای شما هم پیش آمده که چه چیزی افراد موفق را از بقیه متمایز می‎کند؟ در حالی که بسیاری از افراد مدام شکایت می کنند و اجازه می دهند افکار منفی در ذهنشان لانه کند، ساختار فکری افراد موفق بسیار تز ل ناپذیر است؛ این دسته از افراد هیچگاه اجازه نمی دهند ذهنیات منفی بر آنها غلبه کند. اگر دقت کنید این تفکرات منفی است که شما را عقب نگه می دارد. بنابراین قدم اول در مسیر موفقیت این است که این افکار منفی ذهنتان را بشناسید.  

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] موضوع مقاله این هفته را به اه کلیدی اختصاص دادم، دلیلش این است که … اصلا اجازه بدهید از اول تعریف کنم.
چند روز پیش داشتم کت مطالعه می که نویسنده یک بخش از کتاب را به موضوع هدف گذاری اختصاص داده بود و البته این را هم بگویم، نویسنده کتاب خودش یکی از اساتید حوزه موفقیت است، وی معتقد بود که موفقیت، یعنی موفقیت همه جانبه، یعنی موفقیت د. با شروع سال میلادی صاحبان ب و کار به فکر برنامه ریزی های جدید میفتند. اما کمتر ی از میان آنان می داند که برای موفقیت در ب و کار باید چه کرد. ادامه: افراد موفق چه می کنند؟ بعضی ها رمز موفقیت را فقط امکانات میدانند، غافل از اینکه چه بسا افرادی امکانات فراوانی هم داشتند ولی به جایی نرسیدند و آدم موفقی نشدند. و چه بسا افرادی با کمترین امکانات به بالاترین مراحل رشد و ترقی رسیدند و بسیار هم موفق هستند. پس رمز موفقیت چیست؟! " (ص) فرمودند: موفقیت و کامی مرهون اراده قوی و دور شی است"1 پس : اراده قوی + برنامه ریزی د. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: همان طور که در مسائل ، دفاعی و امنیتی به ارزشهای تکیه کردیم و موفق شدیم، در عرصه اقتصاد و تحریمها با بکار گیری همین فرمول می توانیم موفق شویم. بازاریاب موفق و خصوصیات بازاریاب موفق و بازاری موفق به هنگام استخدام، مدیران اجرایی و استخدام می خواهند بدانند که ویژگیهای مدیریت بازاری موفق چه هستند، و بازاریابان حرفه ای اگر بخواهند در حرفه شان به پیش بروند باید این ویژگیها را داشته باشند. به گفته کارشناسان حوزه صنعت، مدیران بازاری موفق نیاز به داشتن 7 ویژگی ضروری دارند: 1- رؤی. موفق ترین افراد چگونه تصمیم می گیرند؟ تا به حال فکر کرده اید افراد موفق چطور مهمترین اولویت های زندگی شان را کشف می کنند و بعد بی وقفه به آن عمل می کنند؟ همه درباره افراد خیلی موفق زیاد خوانده ایم و حالا دیگر وقتش شده به تصمیماتی که آنها را موفق می کند بارسلونا موفق شد نتیجه دیدار رفت مقابل پاری سن ژرمن را جبران کند تا همچنان موفق شود برای دهمین سال پیاپی به هشت تیم نهایی لیگ قهرمانان اروپا صعود کند. بارسلونا برای نخستین بار در تاریخ این مسابقات موفق… موفقیت یعنی : از م وبه های ش ت ، کاخ پیروزی ساختن .....
موفقیت یعنی : خندیدن به آنچه دیگران مشکلش میپندارند ......
موفقیت یعنی : از تجارب انسان های موفق درس گرفتن ......
موفقیت یعنی : خسته نشدن از مبارزه با دشواری ها ......
موفقیت یعنی : همیشه جانب حق را نگاه داشتن .........
موفقیت یعنی : اشتباه را پذیرفتن و تکرار ن آن .......
موفقیت یعنی : با شرایط مختلف خود را وفق دادن ......
موفقیت یعنی : حفظ خونسردی در شرایط دشوار ......
موفقیت یعنی : از ناممکن ها ، ممکن ساختن ........
موفقیت یعنی : نا کامی ها را جدی نگرفتن ........
موفقیت یعنی : تکیه گاه بودن برای دیگران ......
موفقیت یعنی : توانایی دوست داشتن ......
موفقیت یعنی : عاشق زندگی بودن ......
موفقیت یعنی : با آرامش زیستن ......
موفقیت یعنی : قدردان بودن ......
موفقیت یعنی : صبور بودن ...... آقای محمد نصیری همراه با تیم ملی کوهنوردی "امید" موفق به صعود قله آرارات در روز 24 بهمن شدند. این موفقیت را به ایشان و تمامی اعضا تیم تبریک گفته و آرزوی سلامتی و موفقیت روز افزرون برایشان داریم. لازم به ذکر است کلیه نفرات تیم پس از صعود، شب را در کمپ دوم به سر برده و روز شنبه به شهر دوبایزید بازخواهند گشت. مشهر - ایرنا – کارآفرین موفق مشهری تولید کننده گل و گیاه زینتی ، این روزها به جای فروش فلافل و فست فود، کارآفرین موفق شده و زمینه اشتغال دیگران را نیز فراهم کرده است. با این نشانه ها، یک کارآفرین موفق خواهید شد
شروع یک ب‌و‌کار بسیار پراسترس است و شاید بارها از خودتان پرسیده باشید که آیا شما هم ویژگی‌های لازم برای موفقیت در کارآفرینی را دارید یا خیر؟ اسید و باز لوئیس طور کلی اسیدها موادی ترش مزه با ph کمتر از 7 و باز(قلیا)ها موادی تلخ مزه با ph بیش تر از 7 هستند. واکنش بین اسید و باز را خنثی شدن می نامند که فراورده ی آن آب و یک ترکیب یونی(نمک) است.اما برای بررسی شیمی اسیدها و بازها به تعریف دقیق و جامعی از این مواد نیاز داریم .در مورد اسیدها و بازها تعاریف متعددی ارائه شده است که شیمیدانان بنا به وم ازیکی از آنها استفاده می کنند ... چهار تعریف اصلی اسید-باز عبارتند از : 1-تعریف آرنیوس 2-تعریف برونستد-لوری 3-تعریف لوئیس 4-سیستم حلالی 1-تعریف آرنیوس : این تعریف توسط سوانت آرنیوس دانشمند سوئدی در سال 1887 ارائه شد.در این تعریف اسید ماده ای است که در آب یون هیدروژن (+h) تولید کند و باز ماده ایست که بتواند در آب یون هیدرو ید (-oh) تولید کند.در این تعریف .... عملیات رمضان در تایخ 23/4/1361، پس از عملیاتهای موفق و چشم گیر ثامن الائمه، طریق ، طریق القدس، فتح المبین و بیت المقدس انجام شد و قرین موفقیت نبود. از آنجا که چهار عملیات موفق مزبور توقع فرماندهان و مسئولان یگانهای سازمان رزم را به شدت افزایش داده بود، ش ت و عقب نشینی در عملیات رمضان برای آنها تحمل ناپذیر بود. در واقع، عدم موفقیت در این . شاگردان پور موفق شدند با پیروزی در برابر ماشین سازی روند موفقیت آمیز خود را حفظ کنند، آنها با جوانان خود در این بازی موفق شدند سومین پیروزی پیاپی خود را در لیگ برتر و لیگ قهرمانان به دست بیاورند. برای نابودی یک ملّت نیازی به بمب هسته ای یا موشک های دور برد نیست ! فقط کافیست سطح و کیفیت آموزش را پایین آورد و اجازه تقلّب را به دانش آموزان داد ..! مریض، به دست پزشکی که بتواند تقلّب کند خواهد مرد ..! خانه ها، به دست ی که موفّق به تقلّب شده ویران خواهند شد..! منابع مالی، را به دست حسابداری که موفّق به تقلّب شده از دست خواهیم داد..! و انسانیت، به دست عالم دینی که موفّق به تقلّب شده می میرد ..! و عد ، به دست قاضی که موفّق به تقلّب شده ضایع می شود ..! و جهل، در ذهن فرزندانمان که موفّق به تقلّب شده اند ، فرو می رود ..! سقوط آموزش = سقوط یک ملت سوره مبارکه انشراح : افراد موفق علی الدوام مشغول به کارند.آنان طالب کارند نه طالب فراغت و استراحت از همین رو هرگاه از کاری فارغ شدند به کار دیگری می پردازند (فاذا فرغت فانصب). افراد موفق مشتاق تربیت الهی اند. آنان رشد فعلی شان را کافی نمی دانند لذا از ربّ العالمین می خواهند آنان را مورد تربیت ربوبی اش قرار دهد (و الی ربّک فارغب). داشتن یک مطالعه ی موفق ،تنها نیاز دانش آموزان نیست بلکه ما در طول زندگی برای انجام فعالیت های خود نیازمند مطالعه و شرکت درآزمون هستیم .


پس بهتر است بدانیم چگونه از مطالعه ی خود بیشترین استفاده را ببریم.


مطالعه فرایند مداومی است که نیازمند برنامه ریزی و ب مهارتهای مطالعه و فراگیری عوامل کمک کننده است. عوامل موفقیت زا و کمک کننده در امر مطالعه موارد بسیاری است که در اینجا به چند مورد از آن اشاره می شود: تنظیم وقت، کنترل رفتار خود، ارزی خود یا خود نظارتی، خودگویی، استراحت. همه ما افرادی را می شناسیم که به زعم ما بسیار موفق هستند. اگر ویژگی های شخصیتی این افراد را بررسی کنید،به این نتیجه می رسید که این افراد بسیار موفق از تعدادی عادات مشترک برخوردارند که آنها را از افراد… فایل سخنرانی حاج آقا هاشمی با موضوع خانواده موفق با تغییر سرور ، اصلاح شد ... به زودی متن پیاده سازی شده سخنرانی هم بارگذاری می شود . مباحث مطرح شده : تشکیل خانواده موفق در دانش دین ، انتخاب همسر در دانش دین ، مدیریت خانواده موفق در سه بخش : 1. ایجاد خانواده موفق 2. ابقاء موفقیت 3. اغناء موفقیت ، مدیریت نحوه نگرش در زندگی ،مدیریت نحوه تجزی.