نباید با از اقتصاد مقاومتی غافل شویم

به نقل از خبرگزاریها در مورد نباید با از اقتصاد مقاومتی غافل شویم : رئیس امور اقتصاد مقاومتی، عزم ت را برای تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی جدی خواند و افزود: در بسیاری از بخش ها اقتصاد مقاومتی نتایج قابل قبولی داشته است. اقتصاد صادق (ع) با بیان این که ت نه تنها در اقتصاد مقاومتی عملکرد قابل دفاعی نداشته است بلکه با تغییر مفهوم اصلی اقتصاد مقاومتی به آن ظلم می کند. جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان اصفهان با حضور امور اقتصادی و دارایی و جانشین فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی، معاونین ، برخی مدیران عامل بانکها و مدیران ستادی در حال برگزاری است. ادامه: برگزاری جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی با حضوز اقتصاد معاون امور اقتصادی و برنامه ریزی اتاق اصناف ایران اقتصاد مقاومتی را بالاترین سند استراتژیک در حوزه اقتصاد دانست و گفت: بزرگ ترین فرصت ما برای تحقق اقتصاد مقاومتی است که با شناسایی و بهره گیری از… برخی هر چند به سختی اقتصاد ی را می پذیرند و این عنوان را معنادار می دانند و قید ی بودن را مانع معناداری آن ندانسته و آن را جزو ترکیبات بی معنا نمی شمارند، ولی اقتصاد مقاومتی را عنوان فاقد معنا دانسته و نظریه اقتصاد مقاومتی را که از سوی معظم انقلاب ی ارایه شده، فاقد بنیادهای علمی و عملی دانسته و آن را به شدت رد و انکار می کنند. در پاسخ . فرمانده قرارگاه اقتصاد مقاومتی اسدآباد تولید ملی را پاشنه آشیل اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: امسال 140 میلیارد ریال تسهیلات اقتصاد مقاومتی برای اجرای طرح های اشتغا ا و تولیدی پرداخت شده است. درحالی در آستانه سومین سال ابلاغ سیاست های «اقتصاد مقاومتی» قرار داریم که قرائن نشان می دهد ت یازدهم بیشتر از مدل «توسعه» برای تحقق اقتصاد مقاومتی استفاده کرده است. از عملکرد ت در حوزه اقتصاد مقاومتی انتقاد دارد و بر این باور است که اقدامی از ت در مورد اقتصاد مقاومتی ندیدم و این روش برخورد صحیح نیست چون نمی توان اسم هر اقدامی را اقتصاد مقاومتی گذاشت. ت در نظر دارد در پایان سالی که معظم انقلاب ی، آن را سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نام نهادند، گزارش جامعی از اقدامات ت در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به استحضار مردم شریف ایران… مشهد گفت: آنچه امسال صورت گرفت انحراف از اقتصاد مقاومتی بود، برنامه براساس اقتصاد مقاومتی بود اما اجرا به نحوی بود که در اقتصاد مقاومتی انحراف شکل گرفت
مولفه ها وشاخصهای اقتصاد مقاومتی
اقتصاد تاب آور یا اقتصاد مقاومتی با سه توانایی شامل قابلیت بازگشت به ح اولیه بعد از وارد شدن شوکهای خارج از سیستم، توانایی ایستادگی و مقابله در مقابل تکانه ها یعنی جذب شوک و سوم توانایی اجتناب از شوک تعریف می گردد. در حقیقت اقتصاد مقاومتی میزان توانایی اقتصاد برای بازگشتن به کارکرد عادی خود پس . رئیس دفتر بازرسی ی گفت:هر نوع برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت در ت و مجلس شورای ی باید همسو با سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی باشد. دبیر علمی همایش ملی اقتصاد مقاومتی گفت: اگر فرهنگ سازی در مقوله اقتصاد مقاومتی صورت نگیرد، در حد شعار مطرح خواهد شد. در حالی که این بحث، تمدنی است و تمنای ۲۰۰ ساله ملت ما است. گفتمان اقتصاد مقاومتی:۱-_شناسایی٬جذب و سازماندهی ۲-تبین عمومی و فراگیر ابعاد نظریه اقتصاد مقاومتی. ۳-اصلاح فرهنگ و تربیت اقتصادی اقشار. مبنای تعارض غرب با انقلاب ی :۱-تحریم یکجانبه امریک . ۲- تحریم های چند جانبه اتحادیه اروپا ۳-تحریم های شورای امنیت سازمان ملل. رهیاب ت یازدهم در :همه تحریم ٬روز اجرا به صورت یکجا ٬لغو میشود نه تعلیق. ا. ژولین پولیسه (یاسین علی) در مصاحبه ای تعریف خود از اقتصاد مقاومتی را به همراه م ومات و ویژگی های آن ارائه کرد و گفت: اقتصاد مقاومتی نیازمند دیدی فراملی است. همشهری آنلاین: کنفرانس ملی و اقتصاد مقاومتی با هدف بررسی دستاوردهای و فرصت های پیش رو در افق اقتصاد مقاومتی دهم اسفندماه گشایش می یابد. معاون اول رئیس جمهور اقدامات صورت گرفته در سال 95 برای اجرای اقتصاد مقاومتی را مثبت ارزی کرد و گفت: مجموعه عملکرد اقتصاد مقاومتی در سال 95 قابل دفاع و برای کشور افتخار آفرین است. معاون اقتصادی کشور گفت: چشم انداز مورد نظر وزارت کشور در ارتباط با قرارگاه مردمی اقتصاد مقاومتی، تحقق حداکثری اه مصرح در بندهای 24گانه سیاست های کلّی اقتصاد مقاومتی و مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است. سید محمد بهشتی، رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی د ر نشست تخصصی اقتصاد مقاومتی ؛ اقتصاد گرد شگری و مناطق آزاد و ویژه اقتصاد ی که د ر سازمان میراث فرهنگی برگزار شد ، گفت: باید بد انیم منظور از اقتصاد مقاومتی چیست؟ آیا به اقتصاد ی می گوییم که د رها را ببند یم و ریاضت بکشیم؟ درد بی درمان مشکلات اقتصادی این روزها دامنه و ریشه گسترده تری در جان بی رمق ایران وارده کرده است، دردی که به فرمان ی تنها داروی « اقتصاد مقاومتی» می تواند درمان مناسبی برای آن باشد. رییس مجلس شورای ی با اشاره به فرمایشات معظم انقلاب ی و نامگذاری سال جدید با عنوان اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، گفت: قطعا محور حرکت ملت ایران در سال 96 اقتصاد مقاومتی خواهد بود. ی در ابتدای سال 1395، ده اقدام اساسی جهت نجات اقتصاد کشور در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی به ت و مسئولین اقتصادی پیشنهاد دادند.  هفت وظیفه ت در قبال اقتصاد مقاومتی اقتصاد تی را می توان از دو منظر مورد توجه و تمییز قرار داد. ابتدا از جهت نقش مردم در ساختارسازی و زیربنای اقتصادی و وجه دوم که می تواند نقش ت در اقتصاد را حداکثری در نظر گرفت و پایه ریزی سیستم اقتصادی را بر پایه ی نقش ت و بخش عمومی بنا نهاد. در مقاله ی قبل، سعی بر آن داشتیم تا نقش مردم را در اقتصاد مقاومتی مد نظر قرار دهیم و در آن، با پرداختن به نقش مردم، به تمایزات اقتصاد تی و اقتصاد مقاومتی اشاره نمودیم. رئیس ستاد زکات کشور گفت: اقتصاد مقاومتی اقتصاد ریاستی نیست بلکه باید درست مصرف کرد و بهره وری را افزایش داد.  

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] مردم اسفراین در مجلس گفت: اگر به اه اقتصاد مقاومتی می رسیدیم، جلوی وج ارز از کشور گرفته می شد. مسئول بسیج سازندگی فتح کهگیلویه و بویراحمد گفت: با هدف ارایه محصولات تولید داخلی و ترویج اقتصاد مقاومتی نمایشگاه اقتصاد مقاومتی با ۹ غرفه در محل ورزشگاه تختی یاسوج گشایش یافت. رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت:اگر قرار است از اقتصاد مقاومتی به رشد8درصدی دست ی م تنها باید به فکر مالیات باشیم چرا که با اقتصاد نفتی این امر میسر نیست.

هرازنیوز - عبدالله عبدی : منظور از اقتصاد مقاومتی واقعی، یک اقتصاد مقاومتی فعال و پویاست نه یک اقتصاد منفعل و بسته، چنانچه مقاومت برای دفع منافع پیشرفت و کوشش در مسیر حرکت و پیشرفت تعریف می شود مهمترین مشکل اقتصاد مقاومتی غلبه بر تفکر غلط در سیاستگذاران اقتصاد کشور است. ادامه مطلب در حالی سال جاری با عنوان اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامگذاری شد که در نامگذاری سال گذشته هم اقتصاد مقاومتی محور قرار گرفته بود اما اه و محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی نه تنها در سال 95 محقق نشد بلکه… عضو هیئت علمی صادق (ع) گفت: ت افتخار می کند که حامل های انرژی را افزایش قیمت نداده اما در زمینه اقتصاد مقاومتی چه کرده اید؟ همچنین ت گزارش اقتصاد مقاومتی را به مردم ارائه دهد. کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس گفت: قهرمانی پرسپولیس مسجل نشده و استقلال و تراکتور خوب بازی می کنند و نباید از آنها غافل شد. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این که تا مردم وسط نیایند و بسیج مردمی درست نکنیم، اقتصاد مقاومتی شکل نمی گیرد، در مورد شاگرد اول اقتصاد مقاومتی در ت گفت: شاگرد اول نفت بوده، چرا که رشد، عمدتا ناشی از رشد نفت است. بازیکن پیشین تیم فوتبال ذوب آهن گفت: در بازی برگشت استقلال از حمایت هوادارانش برخوردار است اما نباید از ذکاوت قلعه نویی و ترکیب تیمش که برای هر تیمی خطرناک است غافل شویم.
نقدی در افتتاحیه همزمان 23 هزار طرح اقتصاد مقاومتی: در اقتصاد مقاومتی همه شعار دادند اما بسیج سازندگی عمل کرد/ شعار بسیج، در اقتصاد مقاومتی؛ هر ایرانی یک تولیدگر و هر خانه یک کارخانه تولیدی است رییس سازمان بسیج مستضعفین گفت: پس از تدبیر در خصوص اقتصاد مقاومتی خیلی ها، خیلی سخنرانی کرده، کتاب نوشته و یا شعار داده اند اما تنها بسیج سازندگی بود که این شه را عملی کرده و خط شکن و پیشتاز تحقق اقتصاد مقاومتی گردید.
http://basij.ir/attachment/6534077.jpg معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان این که مقوله اقتصاد مقاومتی را باید در ابتدا مسئولین و مردم باور کنند، گفت: برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید زیرساخت ها در کشور مهیا شود و در سالی که گذشت عملکرد ت و مجلس در این زمینه مطلوب نبود. معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کردستان گفت: مردمی شدن اقتصاد را یکی از پایه های اقتصاد مقاومتی است و هر اندازه پایه های اقتصادی، مردمی باشد، آن اقتصاد مقاوم تر خواهد بود عضو هیئت علمی صادق(ع) گفت: برنامه های اقتصاد مقاومتی ت در هشت محور از اقتصاد مقاومتی انحراف دارد و ت نظریه توسعه وابسته را به عنوان مفهوم اقتصاد مقاومتی جا زده است. با رسیدن به روزهای پایانی سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل»، بحث بر سر ارزی عملکرد ت در اجرایی اقتصاد مقاومتی بالا گرفته است. دبیرعلمی همایش ملی اقتصاد مقاومتی؛ پیوند سیاست، فرهنگ، اقتصاد گفت:اقتصاد مقاومتی بحثی صرفاً اقتصادی نیست وشاید نقطه ضعف اجرای اقتصاد مقاومتی درایران این است که آن را صرفاً اقتصادی می بینیم. دبیر شورای اقتصاد سازمان صداوسیما با بیان اینکه برخی از کارهای ت ضد اقتصاد مقاومتی است گفت: ادبیات سبب ? کند شدن یام اقتصاد ایران شد. امریکا همیشه به دنبال حیله و نیرنگ است/باید جدای از به اقتصاد مقاومتی هم توجه کنیم سرتیپ "محمدحسن نامی"
رئیس کارگروه ژئوپلتیک مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی  درباره و اینکه آیا این
توافق انتظارات را براورده کرده و به چه میزان توانسته در معیشت مردم تاثیر بگذارد
و ایالات متحده تا چه حد به تعهدات خود در این معاهده عمل کرده  عنوان داشت:
یی‌ها همیشه دشمن هستند و دشمن همواره به فکر حیله و  نیرنگ
است.

سابق ارتباطات افزود: ما
باید همیشه مراقب دشمن باشیم و توطئه‌های دشمنان را خنثی کنیم.
سابق ارتباطات با بیان اینکه یک قرارداد بین
المللی است، گفت: باید جدای از به توان درونی نیز توجه
کنیم.
سرتیپ نامی تاکید کرد:
نیروی انسانی یک مزیتی است که می‌توان از ان برای افزایش قدرت درونی جامعه استفاده
کرد.
وی در پایان با اشاره به
رهنمودهای ی درباره اقتصاد مقاومتی خاطر نشان کرد : باید به شکل ویژه
به اقتصاد مقاومتی توجه کنیم. موسی در همایش ملی «اقتصاد مقاومتی؛ پیوند سیاست، فرهنگ، اقتصاد» گفت: اقتصاد مقاومتی با دو آسیب مواجه است و آن دو، چشم انداز چپ و چشم انداز لیبرال نسبت به آن است. در حاشیه جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی که صبح امروز دوشنبه به ریاست اسحاق جهانگیری برگزار شد. رئیس جمهور گفت: امروز در مسیر اقتصاد مقاومتی حرکت می کنیم. تمام ۲۴سیاستی که در اقتصاد مقاومتی آمده است را اگر بخوانید، از ابتدا ما راهی غیر از آن چیزی را که در این سیاست ها آمده، نرفته ایم. معاون اول رئیس جمهور اقدامات صورت گرفته در سال ۹۵ برای اجرای اقتصاد مقاومتی را مثبت ارزی کرد و گفت: مجموعه عملکرد اقتصاد مقاومتی در سال ۹۵ قابل دفاع و برای کشور افتخار آفرین است. در حالی که بسیاری از اساتید و اقتصاددان های کشورهای مختلف برای آشنایی با نظریه اقتصاد مقاومتی ابراز علاقه کرده اند، معدودی از اساتید لیبرال اقتصاد از تع ری از جمله "مداحی اقتصاد مقاومتی" به ت یب این نظریه می پردازند. رییس امور اقتصاد مقاومتی سازمان برنامه و بودجه گفت:رشد اقتصادی بدون نفت طی چند سال گذشته رو به بهبود بوده و نشان می دهد کشور به سمت اقتصاد مقاومتی در حرکت است. حسین متقی طلب مولف کتاب اقتصاد کارآفرین درخصوص ضرورت کارآفرینی در جامعه کنونی ایران اذعان داشتند با توجه به اینکه در سالهای اخیر جهت رویارویی با نقشه­ها و اه شوم بیگانگان مکرراً از سوی مسئولین نظام مقدس ایران به اقتصاد مقاومتی تاکید شده است و با عنایت به سخنان ی در این خصوص که اقتصاد مقاومتی را همان کارآفرینی واقعی نامیده اند ضر. مسئول علمی بسیج دانشجویی استان اصفهان با اشاره به تشکیل قرارگاه اقتصاد مقاومتی شهید احمدی روشن گفت: این قرارگاه در 4 حوزه گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی، برطرف تخصصی مسائل کشور، مطالبه گری تخصصی و هدفمند…