هوای تهران باز هم ناسالم است هوا در هفته گذشته فقط یک روز سالم بود

به نقل از خبرگزاریها در مورد هوای تهران باز هم ناسالم است هوا در هفته گذشته فقط یک روز سالم بود : مدیر واحد مدل سازی و پیش بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران از برقراری هوای سالم در تهران طی روز جاری خبر داد و گفت: فردا هوای تهران بین هوای سالم و ناسالم برای گروه های حساس در نوسان خواهد بود. همشهری آنلاین: کیفیت هوای استان تهران که در طول هشت روز گذشته در شرایط ناسالم قرار داشت، سرانجام با وزش باد در شرایط سالم قرار گرفت؛ امروز شهر ری آلوده ترین و عبدل آباد پاک ترین مناطق تهران هستند. عصر خودرو- کیفیت هوای استان تهران که در طول هشت روز گذشته در شرایط ناسالم قرار داشت، سرانجام با وزش باد در شرایط سالم قرار گرفت؛ امروز شهر ری آلوده ترین و عبدل آباد پاک ترین مناطق تهران هستند. مدیر واحد مدل سازی و پیش بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: وضعیت کیفی هوای پایتخت طی امروز به دلیل افزایش نسبی غلظت ذرات معلق، در آستانه شرایط ناسالم به ویژه برای گروه های حساس است و انتظار می رود تا فردا شرایط کیفی هوای بیشتر مناطق شهر تهران در محدوده شرایط سالم و ناسالم برای گروه های حساس قرار گیرد. بر اساس آ ین اطلاعات ایستگاه های سنجش کیفیت هوای تهران، وضعیت کیفی هوای تهران در 24 ساعت گذشته در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس بوده است. مدیر واحد مدل سازی و پیش بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: نتایج پیش بینی کیفیت هوا برای امروز نشانگر برقراری کیفیت هوای سالم است و انتظار می رود تا فردا وضعیت کیفیت هوای بیشتر مناطق شهر تهران در محدوده شرایط سالم و ناسالم برای گروه های حساس باشد. مدیر واحد مدل سازی و پیش بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با اشاره به اینکه در حال حاضر کیفیت هوای تهران با شاخص میانگین 96 در شرایط سالم است، گفت: امروز هوای تهران در محدوده سالم و ناسالم برای گروه های حساس خواهد بود اما برای فردا هوای بهتری پیش بینی می شود. در حالی از روزهای گذشته رئیس و معاونان محیط زیست مشغول برگزاری همایش روز هوای پاک هستند که امروز چهارشنبه بیست و نهم دی همزمان با روز هوای «پاک»، بازهم مردم تهران در هوای ناسالم و ناپاک ، نفس می کشند! بر اساس آ ین اطلاعات ایستگاه های سنجش کیفیت هوای تهران، میزان غلظت آلاینده ها در هوای تهران همچنان فراتر از حد مجاز گزارش شده است و ه. مرکز کنترل و پایش محیط زیست کشور هوای کلان ای کشور در ۲۴ ساعت گذشته را اعلام کرد که بر این اساس تنها شیراز هوای پاک داشته، ۱۷ کلانشهر هوای سالم و پنج کلانشهر هوای ناسالم داشتند. بر اساس آ ین اطلاعات دریافتی از ایستگاه های سنجش کیفیت هوای تهران، هوای تهران در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۸ صبح مورخ ۲۶ آذر ماه در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس است. در این بازه زمانی وضعیت آلاینده مونو ید کربن: (۵۴) پاک، ذرات معلق با قطر کمتر از ۱۰ میکرون: (۸۶) سالم، ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون: (۱۴۳) ناسالم برای گروه های حس. مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۱۰۰ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد. عدد ۱۰۰ به عنوان مرز میان هوای سالم و ناسالم تعریف می شود. ۱۶ روز پی در پی هوای تهران در شرایط ناسالم قرار داشت، ۲ روز تعطیلی اخیر در تهران شاخص آلودگی را در شرایط سالم قرار داد. مرکز پایش آلودگی هوا شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۹۶ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد. شاخص هوای تهران روز گذشته ۱۰۰ اعلام شده بود. عدد ۱۰۰ به عنوان مرز میان هوای سالم و ناسالم تعریف می شود. مدیر واحد مدل سازی و پیش بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: براساس نتایج پیش بینی کیفیت هوا وضعیت کیفی هوای بیشتر مناطق پایتخت طی امروز در شرایط ناسالم برای گروه های حساس خواهد بود و انتظار می رود تا روز دوشنبه (۱۸ دی ماه) وضعیت کیفی هوای بیشتر مناطق شهر تهران در محدوده بین شرایط سالم و ناسالم برای گروه های حساس قرار گیرد. مدیر واحد مدل سازی و پیش بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: وضعیت کیفی هوای پایتخت طی امروز به دلیل افزایش نسبی غلظت ذرات معلق، در آستانه شرایط ناسالم به ویژه برای گروه های حساس است و انتظار می رود تا فردا شرایط کیفی هوای بیشتر مناطق شهر تهران در محدوده شرایط سالم و ناسالم برای گروه های حساس قرار گیرد. در حالی که هوای تهران در فروردین سال گذشته حتی یک روز هم در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار نگرفته بود، شهروندان تهرانی در فروردین سال جاری، ۴ روز در هوای ناسالم برای گروههای حساس، نفس کشیدند. همشهری آنلاین: مدیر واحد مدل سازی و پیش بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با اشاره به اینکه امروز هوای تهران بین هوای ناسالم برای گروه های حساس و ناسالم برای همه گروه ها در نوسان خواهد بود، از تداوم این وضعیت برای روز دوشنبه (۱۱ دی ماه) خبر داد. کیفیت هوای استان تهران که در طول هشت روز گذشته در شرایط ناسالم قرار داشت، سرانجام با وزش باد در شرایط سالم قرار گرفت؛ امروز شهرری آلوده ترین و عبدل آباد پاک ترین مناطق تهران هستند. معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: هوای تهران با شاخص کیفی 137 در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس است. مدیرکل پیش بینی و هشدار سازمان هواشناسی کشور با اشاره به س هوا و پایداری جوی تا آ هفته گفت: کیفیت هوای استان تهران، البرز، اراک، اصفهان و تبریز برای همه افراد ناسالم می شود. آ ین اطلاعات مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران افزایش غلظت آلاینده ها در هوای تهران را نشان می دهد به طوری که هوا همچنان برای گروه های حساس در شرایط ناسالم قرار دارد. وضعیت کیفی هوای تهران در 24 ساعت گذشته منتهی به ساعت 8 صبح در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد. مدیر واحد مدل سازی و پیش بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران ضمن اشاره به بهبود احتمالی کیفیت هوای تهران طی روز جاری، گفت: هوای پایتخت فردا ( 12 آبان) در محدوده شرایط مطلوب و نامطلوب برای گروه های حساس خواهد بود. همشهری آنلاین: بر اثر گرمای هوا، آلاینده اصلی هوای تهران، گاز ازون شده است. این آلاینده در هفته گذشته ۲ روز موجب شد هوای تهران برای گروه های حساس ناسالم شود. هوای شهر تهران امروز یکشنبه با قرار گرفتن شاخص به روی عدد ۱۴۸ در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار گرفته است. طی روز های گذشته، هوای شهر تهران همواره در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار داشته و در مواردی نیز کیفیت هوا برای تمام گروه ها ناسالم شده است. شرکت کنترل کیفیت هوای تهران از ناسالم بودن هوای شهر تهران خبر داد. هوای تهران امروز با شاخص 136 در شرایط ناسالم برای گروه های حساس جامعه قرار دارد. مدیر واحد مدل سازی و پیش بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: نتایج پیش بینی کیفیت هوا بر برقراری شرایط کیفی هوای سالم در بیشتر مناطق شهر تهران طی امروز دل می کند و انتظار می رود تا فردا وضعیت کیفیت هوای بیشتر مناطق پایتخت در محدوده شرایط سالم و ناسالم برای گروه های حساس قرار گیرد. معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: هوای تهران با میانگین شاخص (114) در شرایط ناسالم است. مدیر واحد مدل سازی و پیش بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، ضمن اشاره به افزایش دمای هوا در پایتخت از سالم بودن هوای تهران طی روزهای پایانی هفته خبر داد. هوای تهران امروز در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار گرفت. هوای تهران در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار گرفت. شاخص آلودگی هوای تهران از وضعیت ناسالم برای گروههای حساس خارج و با شاخص 82 به وضعیت سالم رسید. بر اساس آ ین اطلاعات مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران کیفیت هوای تهران امروز در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار داد. ایسنا نوشت: مدیر واحد پیش بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با اشاره به اینکه هوای تهران برای گروه های حساس ناسالم است، از افزایش شاخص کیفیت هوئای این شهر تا بعدازظهر امروز خبر داد. کیفیت هوای تهران برای سومین روز مستمر و در روز «هوای پاک» در «شرایط ناسالم» قرار گرفت و به سالمندان، گروههای حساس و بیماران توصیه می شود تا از منزل خارج نشوند؛ امروز شهرری آلوده ترین و اتوبان محلاتی سالم ترین مناطق تهران هستند. مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۱۱۴ و در وضعیت «ناسالم برای گروه های حساس» اعلام کرد. آ ین اطلاعات ایستگاه های سنجش کیفیت هوای تهران نشان می دهد هوای تهران امروز در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار گرفته است. در شهر تهران روز هفته جاری به سبب آلاینده، غلظت آلاینده ها افزایش می یابد و شاخص کیفیت هوا به شرایط ناسالم برای همه گروه های سنی می رسد از این رو به بیماران قلبی و تنفسی توصیه می شود از تردد غیرضروری در شهر خود داری کنند. همشهری آنلاین: مدیر واحد پایش و پیش بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با بیان اینکه نتایج پیش بینی کیفیت هوا نشانگر برقراری وضعیت کیفی هوای سالم در بیشتر مناطق شهر تهران طی امروز است، گفت: شرایط کیفی هوا فردا(۲۵ داد) نامطلوب برای گروه های حساس خواهد بود. معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: وضعیت کیفی هوای تهران با شاخص 146 در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس است. معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت:هوای تهران در هفته سوم اردیبهشت ماه باشاخص کیفی64 در وضعیت سالم قرار دارد. کیفیت هوای شهر تهران ناسالم برای گروه های حساس جامعه است. مدیر واحد مدل سازی و پیش بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: شرایط کیفی هوای بیشتر مناطق شهر تهران طی امروز در محدوده شرایط سالم و ناسالم برای گروه های حساس است. همشهری آنلاین: مدیر واحد مدل سازی و پیش بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: وضعیت کیفی هوای بیشتر مناطق پایتخت طی امروز در محدوده شرایط سالم و ناسالم برای گروه های حساس است. معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت:وضعیت کیفی هوای تهران باشاخص کیفی 91 در آستانه وضعیت ناسالم برای گروه های حساس است. معاون نظارت و پایش محیط زسیت استان تهران گفت: وضعیت هوای تهران با شاخص 90 برای گروه های حساس جامعه ناسالم است. همشهری آنلاین: هوای تهران در شرایط ناسالم قرار دارد که با پیش بینی وزش باد و احتمال بارش پراکنده از شدت این وضعیت کاسته خواهد شد رئیس امور آزمایشگاه های محیط زیست اصفهان گفت: از اول آذر تاکنون تنها ۲ روز هوای سالم در اصفهان داشتیم و دیروز و امروز بار دیگر شاهد هوای ناسالم برای گروه های حساس هستیم. کیفیت هوای پایتخت که در یک هفته گذشته به صورت مستمر آلوده بوده است امروز به شرایط ناسالم برای همه افراد رسید و حتی نان برخی از مناطق تهران در شرایط خطر قرار دارند.