هوسبازی با واژه ها

به نقل از خبرگزاریها در مورد هوسبازی با واژه ها : واژه انقل و انقل گری نیز همانند واژه های و حزب الله و دیگر واژه هایی که بار ارزشی دارند، به ویژه پس از پیروزی انقلاب ی مورد هجوم و تحریف دشمنان قرار گرفته است. به دلم شوق غزل شور و هیاهو دارد

گوشه چشمی به غزل حضرت یاهو دارد

واژه ها باز دوباره به تپش افتادند

بنویسم که چه حسی است که با او دارد

من در این سمت گرفتار ، زبانم الکن

و چه ذوقی است که هر واژه از آن سو دارد

باز لب های غزل نام تو را می خواند

نظری کن زشما خواهش جادو دارد

یا علی گفتم و این واژه به وجدم آورد

بس که امواج علی نغمه ی هوهو دارد

باید از پای شما واژه به لب برخیزد...

که یتیمان عرب را سر زانو دارد

همه ی حرف من این است اگر شاعرتان

می نویسد غزلی ، چون به شما خو دارد

ورنه هرگز به خدا وصف شما ممکن نیست

و فقط شأن تو را رتبه ی بانو دارد

آه... از واژه ی بانو دل من می لرزد

کاش می شد که بفهمم چه به پهلو دارد... «واژگان شهید» واژه هایم زهر هجران می چشند و آن سو! قلم گستاخ گستاخ قرار از واژگان ه را برده است آن سو،پیکر یک واژه ی عاشق و این سو پیکر مجروح دیگر واژه ای چه باید کرد،با خونابه ی محراب؟ کو خ تا کفن سازد پیکر بی جرم شهیدانی که بی فریاد و خاموش جان دادند؟ کنون من مانده ام تنها میان سیل خون واژه ها شگفتا! پاسبانی گیج و سردرگم تار شب را می ن. نمیدونم چی شد که من به جای هر واژه دیگری که حکایت از احساسات درونی و نا آشنایی داره، واژه درد جایگزین . خیلی هاشون با دلمشغولی، دغدغه، مشکلات روزمره، روزمرگی، بی تصمیمی، بی پولی، بی انگیزگی، یادآوری گذشته تلخ، فکر به تلخی های پیش رو و سایر از این دست امور قابل جایگزینی هست. لذا خودم فقط میفهمم این دردها چیه واژه در برابرت محو می شوند وقتی تو گام می گداری به میانشان زمان به احترامت می ایستد آنقدر وصف ناپذیری که در توصیفت عاجزم عشق فرشته آسمانی بهشتی نهههههه در ادبیات هم جا نمی شوی نمی توانم ،نمی خواهم در این واژه ها تکرارت کنم تکرارشدنی نیستی ،دردانه ی آفرینش! "مادرم "! قلم در دستانت بیهوده می چرخد؛ واژه ها از روی احساست سُر می خورند و فرو می افتند؛ دوباره واژه واژه می نویسی، دوباره ... چقدر با "کلمات" بیگانه ام؛ چقدر از "واژه ها" گریزانم ... چقدر این واژه ها تنگ اند؛ اصلا تاب معانی را ندارند و خیلی زود فرو می ریزند. دلم می گیرد وقتی که ناچار می شوم جرعه های ناب معانی را در جام های حقیر واژگان بریزم. آه! ا. فرهنگستان زبان وادب فارسی،پیوسته نوشتن واژه « فناوری » را درست می داند تا با واژه «فن آوری » به معنای« انتقال تکنولوژی »اشتباه نشود. واژه فناوری برآمده از چهار است:فن + میاوند الف + پسوند - ور + ی مصدری این واژه بر بنیاد کلمات دیگر زبان فارسی مانند دلاوری، تناوری و جن ری ساخته شده است و معنی آ ن «فَنوَری» است. آوردن تشدید بر روی کلمه ی . چشم نبند کاسه ی امید من از باران مهر مژگان تو پر از واژه های ستاره ای عشق می شود چشم نبند درخشش نوشته هایم پرتو ستاره های چیده شده از آسمان دیدگان توست چشم نبند واژه های شی من از مرکب دریای دیدگانت است بیاد تو از قلم من چو ستاره می چکد چشم نبند تا فردا راهی نیست خواهی دید من..... همان کویر خشک، شاعر لال بی زبان و تو..... همان باران مهر، واژ. واژه " بانو " در اصل برگرفته از واژه پهلوی " ریتا با گیانو " به معنی پرتوی یزدانیست بانو یک واژه پارسی کهن است . (بان + و = بانو ) بان در نام شهر بانه هنوز به کار می رود . بان یعنی بالا و بانو به معنی ی است که در بالا جا دارد و این به نشانه گرامی داشتن بانوان اس .... اما واژه خانم مغولی است و ریشه پارسی ندارد . خان و خانم و بیگ و بیگم نام های مغولی.
دیگر نوشته هایم

نه شاعرانه است

نه عاشقانه

یک مشت احساسات مردانه است

پنهان شده پشت این واژه های بیگانه

تا به نمایش بگذارم

نگفته هایی را که گفتنش فراموشمان شده است

و تو امادرسکوت بخوان و لبخند بزن

به نوشته هایی که واژه واژه اش را درد کشیدم

و یک زیبا بود بگو

به همه ی زشتی های لحظاتم... نیازمند جایگزینی یک واژه با واژه ای دیگر هستید یا قصد دارید چندین واژه و عبارت را سریعا از یک سند پاک کنید؟ ساده ترین روش استفاده از ابزار جستجو و جایگزینی (search and replace) است. تقریبا تمام سیستم عامل ها و نرم افزارها دارای این ابزار هستند. جایگزینی واژه (ها) و عبارت (ها) را[ادامه مطلب] همشهری آنلاین: زبان های مختلف هریک واژه های عجیب و غریب فراوانی دارند که یادگیری و مهمتر از آن نوشتن درست آنها به دقت بالایی نیاز دارد، و وقتی از این واژه ها برای نوشتن مقالات علمی استفاده شود، دقت نویسنده باید صد چندا باشد تا از بروز هر نوع غلط املایی جلوگیری کند. جشن نخستین واژه آب برای هزار نفر از دانش آموزان شهر هشتبندی برگزارشد. به واژه فـرَوَر نخستین بار در تاریخ ماد و سپس در کتیبه های فارسی باستان داریوش شاه بر می خوریم . فرورتی در تاریخ ماد یکی از پادشاهان ماد است که مورخان یونانی آنرا به صورت فرئورتس ضبط کرده اند و در کتیبه های پارسی باستان یکی از سرکشانی است که داریوش با او جنگیده است . این واژه دراوستا بنا بر قاعدهزبانشناسی تطبیقی ایرانی rt= s به صورت فر. بعضی وقت ها واژه ها را باید جا به جا کرد بعضی وقت ها معانی ناخواسته رنگ و بویشان عوض میشود واژه ها را باید شست باید زیر باران این بار نه با زن بلکه با واژه ها خو د مثلا همین بهار بهار را باید با تو عوض کرد باید واژه واژه هایی که در بهار تکرار میشوند را در تو خلاصه کرد اصلا بهار که خود تویی هفت سین که فقط در سلام تو هفت تکه میشود عیدی فقط . معرفی زیرساخت یک شبکه واژه زیرساخت (infrastructure) از جمله واژه هائی است که در موارد متعددی بخدمت گرفته شده و دارای معانی متفاوتی است . واژه فوق اغلب برای تشریح مراحل نصب ، آماده سازی خدمات و امکانات مربوطه در زمینه یک عملیات خاص نظیر جاده ها ، سیستمهای ارتباطی، خطوط ارتباطی برق و ... بکار گرفته می شود. در اغلب واژه نامه ها برای واژه فوق تعریفی مشابه زیر ارائه شده است : معرفی زیرساخت یک شبکه واژه زیرساخت (infrastructure) از جمله واژه هائی است که در موارد متعددی بخدمت گرفته شده و دارای معانی متفاوتی است . واژه فوق اغلب برای تشریح مراحل نصب ، آماده سازی خدمات و امکانات مربوطه در زمینه یک عملیات خاص نظیر جاده ها ، سیستمهای ارتباطی، خطوط ارتباطی برق و ... بکار گرفته می شود. در اغلب واژه نامه ها برای واژه فوق تعریفی مشابه زیر ارائه شده است : وقتی حرفها گم می شوند واژه ها فراموش می شوند ولی وقتی واژه ها گم میشوند حرف ها فراموش نمی شوند همیشه... وقتی از راه می رسی بیشتر از چتر دستانت باران نگاهت را دوست دارم که وقتی واژه هایش گم می شوند رگبار می زند! فاطمه جم راد. (رها) می دانستید که ؟؟؟؟؟
واژه « دوقلو » اصلاً ترکی است؟ و هیج ارتباطی به عدد « دو »ی فارسی ندارد؟
این واژه ، واژه ای مرکب از دو بخش است اما نه از بخش های « دو » و « قلو » که این اشتباهی است که کمتر ی به آن فکر می کند.چون ما در زبان فارسی واژه ای به نام « قلو » نداریم. بلکه در اصل ترکیبی است از بخش های « دوق » و « لو » که « دوق » زیر واژه ای اس. تاریخچه واژه : تاریخ مفهوم culture، چنان که امروزه در علم به کار می رود، داستان پدید آمدن یک مفهوم تازه است از میان معناهای نهفته ی گوناگون یک واژه ی موجود که اندک – اندک از آن بیرون تراویده است. واژه culture از زبان کلاسیک و شاید زبان پیش – کلاسیک لاتین ریشه می گیرد و در اصل به معنای کشت و کار یا پرورش بوده است. این معنا هنوز در واژه های agricul. * نحوه­ی خواندن "ه" آ هر گاه درباره­ی صامت یا مصوت بودن "ه" در پایان یک کلمه دچار تردید شدید ، "ه" را یک صامت در نظر بگیرید و به آن یک مضاف الیه یا صفت اضافه کنید . اگر دیدید که خواندن آن صحیح است پس "ه" مورد نظر صامت است .برای مثال اگر به آ "کوه" واژه ی " بلند" را اضافه کنیم ، "ه" خوانده می شود اما اگر به آ واژه­ی " دانه " واژه ی " کوچک " را اضافه ک. در قرآن کریم علاوه بر اینکه سوره ای بنام جن وجود دارد، 22 بار واژه جن و 7 مرتبه واژه جانّ و 5 بار عبارت «الجِنّه» که جمع جن است بکار رفته است. اینجا سرزمین واژه های وارونه است:
جایی که "گنج" "جنگ"میشود!
"درمان" "نامرد"
"قهقه" "هق هق"!
اما " " همان" "است،
"درد"همان "درد"است
"گرگ" همان "گرگ"!!!!!!!
آری:سرزمین واژه های وارونه،
سرزمینی که "من" "نم"زده است،
"یار""رای "عوض کردهاست،
"راه"گویی"هار" شده،
"روز"به "زور"میگذرد،
"آشنا" را جز در "انشا"نمی بینی
وچه "سرد"است این"درس"زندگی. اینجا سرزمین واژه های وارونه است:
جایی که "گنج" "جنگ" می شود!
"درمان" "نامرد"
"قهقهه" "هق هق"!
اما " " همان " " است
"درد" همان "درد" است
"گرگ" همان "گرگ" است!!!!
آری:
سرزمین واژه های وارونه، سرزمینی که "من" "نم" زده است
"یار" "رای" عوض کرده است
"راه" گویی "هار" شده
"روز" به "زور" می گذرد
"اشنا" را جز در "انشا" نمی بینی
و چه "سرد" است این "د. واژه های فارسی عربی شدهواژه های فارسی عربی شدهالسید ادی شیر ... بر اثر واژه گونی موتوردر ورودی شهر همدان - کرمانشاه یک نفر کشته بشد. واژه نوروز و نیروز بارها در کلمات و ائمه هدی آمده و به دفعات مکرر هم عید خوانده شده است.

تحقیق بررسی واژه رحمت در قرآن و نقد دیدگاه‌ های مفسران
تحقیق-بررسی-واژه-رحمت-در-قرآن-و-نقد-دیدگاه‌-های-مفسران تحقیق در مورد بررسی واژه رحمت در قرآن و نقد دیدگاه‌ های مفسران، در قالب doc و در 14 صفحه، قابل ویرایش، شامل چکیده، تاریخچه واژه رحمت، تعریف واژه رحمه، وجه دوم: معنای اصطلاحی رحمت خدا، مقایسه واژه‌ های رحمان و رحیم و وجوه اشتراک فایل

یکی از پرتکرارترین واژه ها در مجموعه بیانات و بیانیه های بنیانگذار انقلاب ی حضرت (ره)، واژه «مردم» است. عنوان کتاب : کهن واژه های گویش دزفولی در زبان عربی . مؤلف : احمد لطیف پور . سال چاپ : 1380 . انتشارات : دارالمؤمنین . تیراژ : 1500 نسخه . تعداد صفحات : 125 صفحه . قیمت : 12000 ریال چکیده : این کتاب که در دو فصل به شرح زیر توسط مؤلف کتاب تدوین شده ، از کتب تخصصی و مرجع زبان و ادبیات فارسی و ادبیات عرب است . پیشگفتار ، زبان و منشأ آن ، زبان فارسی ، خط فارسی ، گویش دزفولی و تاریخچة آن ، فرایند وام گیری [ در واژه ها ] ، علل و انگیزه های تبادل فرهنگ ها، نفوذ زبان فارسی در عربی ، واژه های معرّب ، تاریخ ورود واژه های فارسی در زبان عربی ، چگونگی شکل گیری واژه های معرّب ، راه شناخت واژه های اصیل عربی ، تغییرات در حروف صامت معرّبات ، واژه های فارسی در قرآن مجید ، تأثیر فرهنگ فارسی در نظم و نثر عربی ، پیشگامان این راه . فصل دوم : در این فصل گزیده ای از واژه های گویش دزفولی که در فرهنگ های معتبر عربی و فارسی کاربرد بیشتری دارند با توضیحات و شواهد کافی مناسب درج شده است . سوال: آیا در واژه ی «گوناگون» تکواژ آزاد قاموسی «گون» به آن معنایی که در این واژه به کار رفته امروزه فعال است؟«گون»در «گلگون،سرخگون و موارد مشابه به معنای شباهت است وبا «گون» در« گوناگون »فرق دارند. پاسخ: - واژه ی "گوناگون" که صورت های دیگر آن (گونه گون ) و ( گونه گونه ) است ، به معنی رنگارنگ و مختلف و متعدد است . «گون» در پایه ی آن امروزه. خوشا پرنده که بی واژه شعر می گوید
گذر به سوی تو ز کوچه ی کلمات
به راستی که چه صعب است و مایه ی آفات
چه دیر و دور و دریغ!
خوشا پرنده که بی واژه شعر می گوید
ز کوچه ی کلمات
عبور گاری شه است و سدّ طریق
تصادفاتِ صداها و جیغ و جار حروف
چراغِ قرمزِ دستور و راهبند حریق
تمام عمر بکوشم اگر شتابان، من
نمی رسم به تو هرگز از. کاش در خلوتم امشب تو فقط بودی و من

آگه از این دل پر تب تو فقط بودی و من

کاش هنگام دعا لب ز میان برمیداشت

بی میانجیگری لب تو فقط بودی و من

روز ها کاش نبودند همه دم شب بود

شب بی اختر و کوکب تو فقط بودی و من

کاش حتی دو ملک را ز برم میبردی

در حرم خانه ام امشب تو فقط بودی و من

من هم از دل هرزه برون می

این دل صد . پیرامون واژه

معنای لغوی «صلاه» در عربی، دعا است.با این حال واژه? « » واژه ای پارسیست که ایرانیان برای واژه «صلاه» عربی به کار بردند. این واژه به معنای خم شدن و سر فرود آوری برای سنایش و احترام است.فرهنگ فارسی معین ریشه این واژه را از پارسی پهلوی می داندهرچند در برخی منابع ریشهواژه از واژه «ناماسته» در زبان سانسکریت آریاییان دا. .
« نهار » کلمه عربی به معنای روز است اما واژه ی« ناهار» که در اصل « ناآهار» بوده ،یک واژه ی فارسی است. آهار به معنای خوراک می باشد و ناهار ضدآهار یعنی گرسنه و چیزی نخورده است. همچنین در معنای خوراکی آمده که بعد از مدتی چیزی نخوردن، بخورند .
فرهنگ نویسان این واژه را به معنای چاشت و ناشتایی هم ضبط کرده اند. +
در مکتب ، سعید نفیسی،. پدر خوب واژه ای است که امروزه زیاد می شنوید و اصطلاح آن را زیاد بر تابلوها و نمای شهر می بینید. در حالی که این واژه تنها به چند کلمه خلاصه نمی شود و دال بر مسئولیتی سنگین دارد. واژه پارتیانا را خودم ساختم
سال 1384 بود و می خواستم یک سایت با محتوای بسازم با عنوان آریانا اما وقتی سرچ این نام وجود داشت و قبلا ساخته شده بود از این رو به فکر ساختن واژه ای نزدیک به این معنا افتادم وبا توجه به این که در تواریخ آمده است که ایرانیان از دو قوم اریاییان و پارتیان بودند و اریانا به عنوان یکی از نماد های مفهومی این قوم. پدر خوب واژه ای است که امروزه زیاد می شنوید و اصطلاح آن را زیاد بر تابلوها و نمای شهر می بینید. در حالی که این واژه تنها به چند کلمه خلاصه نمی شود و دال بر مسئولیتی سنگین دارد. واژه فتنه؟ برای فهمیدن منظور و معنای فتنه در دیدگاه ی ابتدا باید معنا و مفهوم قرآنی آن را مورد توجه قرار داد. اینکه فتنه چیست، مفسران و ارباب لغت، درباره آن بحثهایى دارند، این واژه در اصل از فتن (بر وزن متن) گرفته شده ریشه ی برخی از واژه های رایج ... ۱ - میزبان : میز ( مهمان ) + بان ( پسوند دارندگی)۱ = ی که دارای مهمان است. ۲- : گو ( جانور اهلی ) + سپند ( مقدس، پاک ) = جانور اهلی پاک *جز اول ( گو ) در واژه های گوساله و نیز به کار رفته است. ۳ - میرزا : میر ( مخفف ) + زا ( مخفف زاده) = زاده * این واژه ظاهراً از زمان تیموریان رواج یافته است در عهد قاجار هرگاه پیش از نام افراد . همشهری آنلاین: رئیس اتحادیه های غیرانتفاعی گفت: علوم در نامه ای به شورای عالی انقلاب فرهنگی خواستار تسریع رسیدگی به موضوع حذف واژه غیرانتفاعی از نام ها شد. اختصاصی از فایلکو پاو وینت معنی واژه ولی در فرهنگ خلفا با و پر سرعت .
 پاو وینت معنی واژه ولی در فرهنگ خلفا
 پاو وینت معنی واژه ولی در فرهنگ خلفا پاو وینت معنی واژه ولی در فرهنگ خلفا
با
پاو وینت معنی واژه ولی در فرهنگ خلفا
او ، دوستم ،ندارد سه واژه،

به سنگینی تمام غم دنیاسه واژه،
برای تعریف تنهایی

سه واژه،
و دنیایی درد


«او دوستم ندارد»


یعنی ش تنیعنی اشک


یعنی آه<. #ترانه #جدید #بهنام #واژه
شوق منو شور منو #عشق منو #شاه منی#شب منو #شمع منو شیطنتو #شرم منی
ستارمو سیارمو سیاحتو سهم منیساز منو سوز منو سرا پای وجودمی
خوبه منو، خون منو، تو خلسه ی خیالمیخواهی نخواهی خواهشه خماریه خو
مال منو فال منو حال منو علاقمیروز منو ماه منو سال منو طالعمی
تو از منی نام منی، خود منی کنارمیوجود من، تو ج. گوگل، واژه عربی «قُدسنا» را «اورشلیمِ ما» ترجمه می کند.
ادامه خبر salijoon.info - گروه اینترنتی سالیجون هم اکنون دارد برف می بارد/ در گوش دانه های محجوب برف واژه ای را شاید واژه ام قبل از آب شدن به صاحبش برسد/ شاید این دانه ها که از سوی دوست می آیند رس شان ارسال پیغام من استبرف دلم را آرام می کند آرام و خنک/ ای دانه عزیز شاید بار واژه ام بر دوشت سنگینی کند یا اینکه حر .../ اما خواهش میکنم استوار باش آب نشو/ من به خالقمان ایمان دارم انسان هایی در جهان وجود دارند که "غیرممکن" برای آنها یک واژه تعریف نشده است که شهید مجید شهریاری یکی از این انسان ها بود. برای واژگان مرکبی که به شکل تک واژه نوشته می شوند، معمولا بخش آ شکل جمع را ایجاد می کند. مانند: schoolchild یعنی دانش آموز که به شکل جمع آن schoolchildren است. در اسامی مرکبی که جدا از هم یا با خط ربط نوشته می شوند، واژه اصلی آن واژه ای است که به شکل جمع در می آید. مثال: جمع sister-in-law یعنی خواهر زن/شوهر sisters-in-law است.

پاو وینت واژه شناسی لغات معماری ی و ایرانی
پاو وینت-واژه-شناسی-لغات-معماری- ی-و-ایرانی پاو وینت با موضوع واژه شناسی لغات معماری ی و ایرانی، در قالب ppt و در 97 اسلاید، قابل ویرایش. توضیحات: این پکیج شامل 4 فایل پاو وینت است که هرکدام حاوی کلماتی است که با حروف "الف و ب"، "پ و ت"، "س و ش" و "ص و ف" آغاز فایل

بنی » از اقوام یهودی است که در قرآن کریم به صورت مفصّل به بیان زندگی، ویژگی ها و نوع برخورد آنان با ان پرداخته شده است. در قرآن کریم، 41 بار از این قوم نام برده شده؛ همچنین در عهدین، سیر تحوّلات و اوصاف آنان در اسفار گوناگون بیان شده است. در این پژوهش، تلاش کرده ایم تا گزارش کوتاهی از این قوم در عهدین و قرآن کریم عرضه گردد.
« » واژه ا.