وکتور کالیگرافی ی

به نقل از خبرگزاریها در مورد وکتور کالیگرافی ی : اختصاصی از ژیکو وکتور برگ آبی با و پر سرعت .
وکتور برگ آبی
وکتور برگ آبی وکتور برگ آبی
با
وکتور برگ آبی
اختصاصی از فایل هلپ وکتور رنگ با و پر سرعت .
وکتور رنگ
وکتور رنگ وکتور رنگ
با
وکتور رنگ
اختصاصی از فایل هلپ وکتور رنگ با و پر سرعت .
وکتور رنگ
وکتور رنگ وکتور رنگ
با
وکتور رنگ
اختصاصی از نیک فایل وکتور برگ با و پر سرعت .
وکتور برگ
وکتور برگ وکتور برگ
با
وکتور برگ
اختصاصی از هایدی وکتور رنگ سبز با و پر سرعت .
وکتور رنگ سبز
وکتور رنگ سبز وکتور رنگ سبز
با
وکتور رنگ سبز
اختصاصی از ژیکو وکتور رنگ با و پر سرعت .
وکتور رنگ
وکتور رنگ وکتور رنگ
با
وکتور رنگ
اختصاصی از ژیکو وکتور برگ با و پر سرعت .
وکتور برگ
وکتور برگ وکتور برگ
با
وکتور برگ
اختصاصی از ژیکو وکتور رنگ با و پر سرعت .
وکتور رنگ
وکتور رنگ وکتور رنگ
با
وکتور رنگ
اختصاصی از هایدی وکتور رنگ با و پر سرعت .
وکتور رنگ
وکتور رنگ وکتور رنگ
با
وکتور رنگ
اختصاصی از فایلکو وکتور برف با و پر سرعت .
وکتور برف
وکتور برف وکتور برف
با
وکتور برف
اختصاصی از یاری فایل وکتور برگ سیاه با و پر سرعت .
وکتور برگ سیاه
وکتور برگ سیاه وکتور برگ سیاه
با
وکتور برگ سیاه
اختصاصی از یاری فایل وکتور پروانه با و پر سرعت .
وکتور پروانه
وکتور پروانه وکتور پروانه
با
وکتور پروانه
اختصاصی از یاری فایل وکتور گیاه با و پر سرعت .
وکتور گیاه
وکتور گیاه وکتور گیاه
با
وکتور گیاه
اختصاصی از یاری فایل وکتور پروانه با و پر سرعت .
وکتور پروانه
وکتور پروانه وکتور پروانه
با
وکتور پروانه
اختصاصی از هایدی وکتور پروانه 2 با و پر سرعت .
وکتور پروانه 2
وکتور پروانه 2 وکتور پروانه 2
با
وکتور پروانه 2
اختصاصی از فایلکو وکتور پروانه با و پر سرعت .
وکتور پروانه
وکتور پروانه وکتور پروانه
با
وکتور پروانه
اختصاصی از فایلکو وکتور پروانه با و پر سرعت .
وکتور پروانه
وکتور پروانه وکتور پروانه
با
وکتور پروانه
اختصاصی از هایدی وکتور گیاه با و پر سرعت .
وکتور گیاه
وکتور گیاه وکتور گیاه
با
وکتور گیاه
اختصاصی از ژیکو وکتور گل قرمز با و پر سرعت .
وکتور گل قرمز
وکتور گل قرمز وکتور گل قرمز
با
وکتور گل قرمز
اختصاصی از فایل هلپ وکتور خورشید با و پر سرعت .
وکتور خورشید
وکتور خورشید وکتور خورشید
با
وکتور خورشید
اختصاصی از فایل هلپ وکتور پروانه با و پر سرعت .
وکتور پروانه
وکتور پروانه وکتور پروانه
با
وکتور پروانه
اختصاصی از فایل هلپ وکتور سیاه سفید با و پر سرعت .
وکتور سیاه سفید
وکتور سیاه سفید وکتور سیاه سفید
با
وکتور سیاه سفید
تجربه ۳ رو یادتونه؟ که برای یه آرایه نامشخص انجام دادیم. یگ مشکل اساسی اون روش، این بود که برای یه آرایه دو بعدی یا بهتر بگم در کار من، آرایه ی آرایه، این روش بسیار پیچیده و بیشتر شبیه به ماست مالی میشد. و اینجا بود که به یاد دوست قدیمیمون وکتور افتادم. وکتور خیلی از مشکلات از قبیل سایز و ... رو نداره و خلاصه خیلی کارو راحت میکنه. میشه ر. اختصاصی از فایل هلپ وکتور طراحی خوشنویسی الحمدلله رب العالمین با و پر سرعت .
وکتور طراحی خوشنویسی الحمدلله رب العالمین
وکتور طراحی خوشنویسی الحمدلله رب العالمین وکتور خوشنویسی الحمدالله رب العالمین
ابعاد 80x34 سانتیمتر
قابل تغییر به هر سایز دلخواه
شامل فایلهای
cdr eps ai
لایه باز
با
وکتور طراحی خوشنویسی الحمدلله رب العالمین
اختصاصی از هایدی وکتور گل و گلدان دکوراتیو با و پر سرعت .
وکتور گل و گلدان دکوراتیو
وکتور گل و گلدان دکوراتیو وکتور گل و گلدان دکوراتیوتمام تصاویر به کار رفته در این فایل لایه باز بوده و بدون افت کیفیت تا اندازه دلخواه بزرگنمایی میشوند.این تصاویر کاملا قابل ویرایش در نرم افزار illustrator میباشند.

7 eps
12.8 mb
با
وکتور گل و گلدان دکوراتیو
اختصاصی از فایلکو وکتور لوازم صوت و موسیقی با و پر سرعت .
 وکتور لوازم صوت و موسیقی
 وکتور لوازم صوت و موسیقی وکتور لوازم موسیقی تمام تصاویر به کار رفته در این فایل لایه باز بوده و بدون افت کیفیت تا اندازه دلخواه بزرگنمایی میشوند.این تصاویر کاملا قابل ویرایش در نرم افزار illustrator میباشند.

4 eps
2 ai
4.59 mb

با
وکتور لوازم صوت و موسیقی
اختصاصی از سورنا فایل وکتور پترن گل گلی با و پر سرعت .
وکتور پترن گل گلی
وکتور پترن گل گلی وکتور گل گلیوکتور گل رزپترن گلدارتمام تصاویر به کار رفته در این فایل لایه باز بوده و بدون افت کیفیت تا اندازه دلخواه بزرگنمایی میشوند.این تصاویر کاملا قابل ویرایش در نرم افزار illustrator میباشند.

12 eps12 preview jpeg
32.7 mb
با
وکتور پترن گل گلی
اختصاصی از فایلکو وکتور لوگوی چای و قهوه با و پر سرعت .
وکتور لوگوی چای و قهوه
وکتور لوگوی چای و قهوه لوگوی چای و قهوهتمام تصاویر به کار رفته در این فایل لایه باز بوده و بدون افت کیفیت تا اندازه دلخواه بزرگنمایی میشوند.این تصاویر کاملا قابل ویرایش در نرم افزار illustrator میباشند.

5 eps2.90 mb
با
وکتور لوگوی چای و قهوه
اختصاصی از فایلکو وکتور پترن گلدار دکوراتیو با و پر سرعت .
وکتور پترن گلدار دکوراتیو
وکتور پترن گلدار دکوراتیو وکتور گل گلیتمام تصاویر به کار رفته در این فایل لایه باز بوده و بدون افت کیفیت تا اندازه دلخواه بزرگنمایی میشوند.این تصاویر کاملا قابل ویرایش در نرم افزار illustrator میباشند.

6 eps6 jpeg preview
3.1 mb
با
وکتور پترن گلدار دکوراتیو
اختصاصی از یارا فایل وکتور گل و پرنده با و پر سرعت .
وکتور گل و پرنده
وکتور گل و پرنده وکتور گلوکتور گلوکتور پرندهوکتور پرندهوکتور گل و پرندهتمام تصاویر به کار رفته در این فایل لایه باز بوده و بدون افت کیفیت تا اندازه دلخواه بزرگنمایی میشوند.این تصاویر کاملا قابل ویرایش در نرم افزار illustrator میباشند.
5 eps 5 jpeg preview
23.1 mb
با
وکتور گل و پرنده
اختصاصی از رزفایل وکتور بک گراند رنگارنگ با و پر سرعت .
وکتور بک گراند رنگارنگ
وکتور بک گراند رنگارنگ استوکتمام تصاویر به کار رفته در این فایل لایه باز بوده و بدون افت کیفیت تا اندازه دلخواه بزرگنمایی میشوند.این تصاویر کاملا قابل ویرایش در نرم افزار illustrator میباشند.

10 eps19.7 mb
با
وکتور بک گراند رنگارنگ
اختصاصی از فایلکو وکتور پس زمینه کریسمس با و پر سرعت .
وکتور پس زمینه کریسمس
وکتور پس زمینه کریسمس وکتور کریسمسوکتور کریسمستمام تصاویر به کار رفته در این فایل لایه باز بوده و بدون افت کیفیت تا اندازه دلخواه بزرگنمایی میشوند.این تصاویر کاملا قابل ویرایش در نرم افزار illustrator میباشند.
5 eps 21.1 mb
با
وکتور پس زمینه کریسمس
اختصاصی از فایل هلپ وکتور گل گلی با و پر سرعت .
وکتور گل گلی
وکتور گل گلی وکتور گل گلیوکتور گل گلیتمام تصاویر به کار رفته در این فایل لایه باز بوده و بدون افت کیفیت تا اندازه دلخواه بزرگنمایی میشوند.این تصاویر کاملا قابل ویرایش در نرم افزار illustrator میباشند.
14 eps
1 ai
15 jpeg preview
33.6 mb
با
وکتور گل گلی
اختصاصی از رزفایل وکتور کارتونی عاشقانه با و پر سرعت .
وکتور کارتونی عاشقانه
وکتور کارتونی عاشقانه وکتور عاشقانهوکتور کارتونی رومانتیکتمام تصاویر به کار رفته در این فایل لایه باز بوده و بدون افت کیفیت تا اندازه دلخواه بزرگنمایی میشوند.این تصاویر کاملا قابل ویرایش در نرم افزار illustrator میباشند.
11 eps4.75 mb
با
وکتور کارتونی عاشقانه
اختصاصی از رزفایل وکتور بک گراند ماه تولد با و پر سرعت .
وکتور بک گراند ماه تولد
وکتور بک گراند ماه تولد وکتور ماه تولدماه تولد یونانیماه تولدماه تولدتمام تصاویر به کار رفته در این فایل لایه باز بوده و بدون افت کیفیت تا اندازه دلخواه بزرگنمایی میشوند.این تصاویر کاملا قابل ویرایش در نرم افزار illustrator میباشند.

16 eps7.23 mb
با
وکتور بک گراند ماه تولد
اختصاصی از فایلکو وکتور نقوش اسلیمی با و پر سرعت .
وکتور نقوش اسلیمی
وکتور نقوش اسلیمی وکتور نقوش اسلیمیتمام تصاویر به کار رفته در این فایل لایه باز بوده و بدون افت کیفیت تا اندازه دلخواه بزرگنمایی میشوند.این تصاویر کاملا قابل ویرایش در نرم افزار illustrator میباشند.
9 eps 9 jpeg preview
19.5 mb
با
وکتور نقوش اسلیمی
اختصاصی از فایلکو وکتور میوه های متنوع با و پر سرعت .
وکتور میوه های متنوع
وکتور میوه های متنوع وکتور میوهوکتور استوک میوهوکتور میوه های متنوع تمام تصاویر به کار رفته در این فایل لایه باز بوده و بدون افت کیفیت تا اندازه دلخواه بزرگنمایی میشوند.این تصاویر کاملا قابل ویرایش در نرم افزار illustrator میباشند.20 eps 20 jpeg preview
91.4 mb
با
وکتور میوه های متنوع
اختصاصی از فایلکو وکتور قاب عینک طبی با و پر سرعت .
وکتور قاب عینک طبی
وکتور قاب عینک طبی قاب عینکتمام تصاویر به کار رفته در این فایل لایه باز بوده و بدون افت کیفیت تا اندازه دلخواه بزرگنمایی میشوند.این تصاویر کاملا قابل ویرایش در نرم افزار illustrator میباشند.1 ai 1 png1.11 mb
با
وکتور قاب عینک طبی
اختصاصی از نیک فایل وکتور مخصوص روز زن با فرمت esp برای استفاده در طرح های گرافیکی با و پر سرعت .
وکتور مخصوص روز زن با فرمت esp برای استفاده در طرح های گرافیکی
با
وکتور مخصوص روز زن با فرمت esp برای استفاده در طرح های گرافیکی
اختصاصی از سورنا فایل وکتور پترن هندسی با و پر سرعت .
وکتور پترن هندسی
وکتور پترن هندسی پترن هندسیتمام تصاویر به کار رفته در این فایل لایه باز بوده و بدون افت کیفیت تا اندازه دلخواه بزرگنمایی میشوند.این تصاویر کاملا قابل ویرایش در نرم افزار illustrator میباشند.
9 eps5.04 mb
با
وکتور پترن هندسی
اختصاصی از فایل هلپ وکتور پروانه با و پر سرعت .
وکتور پروانه
وکتور پروانه وکتور پروانهاستوک پروانهتمام تصاویر به کار رفته در این فایل لایه باز بوده و بدون افت کیفیت تا اندازه دلخواه بزرگنمایی میشوند.این تصاویر کاملا قابل ویرایش در نرم افزار illustrator میباشند.15 eps 15 jpeg70 mb
با
وکتور پروانه
وکتور زیبا
لینک کانال آموزش
https://t.me/phsdesign
اختصاصی از فایل هلپ وکتور گردنبند و ریز طلا و جواهر نشان با و پر سرعت .
وکتور گردنبند و ریز طلا و جواهر نشان
وکتور گردنبند و ریز طلا و جواهر نشان وکتور مدال طلاوکتور گردنبند طلا ریز جواهروکتور ریزتمام تصاویر به کار رفته در این فایل لایه باز بوده و بدون افت کیفیت تا اندازه دلخواه بزرگنمایی میشوند.این تصاویر کاملا قابل ویرایش در نرم افزار illustrator میباشند.13 eps 13 jpeg38.4 mb
با
وکتور گردنبند و ریز طلا و جواهر نشان
اختصاصی از یاری فایل وکتور کارتونی پری صورتی زیبا با و پر سرعت .
وکتور کارتونی پری صورتی زیبا
وکتور کارتونی پری صورتی زیبا پری صورتیوکتور پری صورتیتمام تصاویر به کار رفته در این فایل لایه باز بوده و بدون افت کیفیت تا اندازه دلخواه بزرگنمایی میشوند.این تصاویر کاملا قابل ویرایش در نرم افزار illustrator میباشند.
13 eps5.20 mb
با
وکتور کارتونی پری صورتی زیبا
اختصاصی از یاری فایل وکتور کارتونی کودک و جغد و گوش از سایت شاتر استوک با و پر سرعت .
وکتور کارتونی کودک و جغد و گوش از سایت شاتر استوک
وکتور کارتونی کودک و جغد و گوش از سایت شاتر استوک وکتور کارتونوکتور کودکوکتور کارتونی جغدتمام تصاویر به کار رفته در این فایل لایه باز بوده و بدون افت کیفیت تا اندازه دلخواه بزرگنمایی میشوند.این تصاویر کاملا قابل ویرایش در نرم افزار illustrator میباشند.
20 eps16.2 mb
با
وکتور کارتونی کودک و جغد و گوش از سایت شاتر استوک
اختصاصی از نیک فایل وکتور زیبای رز صورتی با و پر سرعت .
وکتور زیبای رز صورتی
وکتور زیبای رز صورتی رز صورتیرز صورتیوکتور رز صورتیتمام تصاویر به کار رفته در این فایل لایه باز بوده و بدون افت کیفیت تا اندازه دلخواه بزرگنمایی میشوند.این تصاویر کاملا قابل ویرایش در نرم افزار illustrator میباشند.
3 ai41 mb
با
وکتور زیبای رز صورتی
اختصاصی از رزفایل وکتور نقوش ی و تذهیب و گره چینی با و پر سرعت .
وکتور نقوش ی و تذهیب و گره چینی
وکتور نقوش ی و تذهیب و گره چینی وکتور اسلیمیوکتور یوکتور تذهیبوکتور سنتیگره چینیتمام تصاویر به کار رفته در این فایل لایه باز بوده و بدون افت کیفیت تا اندازه دلخواه بزرگنمایی میشوند.این تصاویر کاملا قابل ویرایش در نرم افزار illustrator میباشند.  مجموعه ی یکصد وکتور تذهیب و اسلیمی و گره چینی به همراه نمونه ی سیاه و سفید هر وکتور
برای و مشاهده پیشنمایش تمام یکصد تصویر اینجا کلیک کنید

200 eps 100 jpeg preview
64.4 mb
با
وکتور نقوش ی و تذهیب و گره چینی
اختصاصی از سورنا فایل وکتور کارتونی س های رمانتیک از شاتر استوک با و پر سرعت .
وکتور کارتونی س های رمانتیک از شاتر استوک
وکتور کارتونی س های رمانتیک از شاتر استوک وکتور س تدی س رمانتیکتمام تصاویر به کار رفته در این فایل لایه باز بوده و بدون افت کیفیت تا اندازه دلخواه بزرگنمایی میشوند.این تصاویر کاملا قابل ویرایش در نرم افزار illustrator میباشند.
10 eps 11.7 mb
با
وکتور کارتونی س های رمانتیک از شاتر استوک
اختصاصی از هایدی وکتور پترن love 2 با و پر سرعت .
وکتور پترن love 2
وکتور پترن love 2 پترن loveتمام تصاویر به کار رفته در این فایل لایه باز بوده و بدون افت کیفیت تا اندازه دلخواه بزرگنمایی میشوند.این تصاویر کاملا قابل ویرایش در نرم افزار illustrator میباشند.1 eps1 jpeg preview12 patterns4.82 mb
با
وکتور پترن love 2
اختصاصی از نیک فایل وکتور پس زمینه گل دار طرح 5 با و پر سرعت .
وکتور پس زمینه گل دار طرح 5
وکتور پس زمینه گل دار طرح 5    عنوان فایل: وکتور پس زمینه گل دار طرح 5   دسته بندی: وکتور > پس زمینه گل و انتزاعی   فرمت فایل: eps   قابل استفاده در نرم افزارهای: p oshop و illustrator و سایر نرم افزارهای طراحی برداری  توضیحات فایل:این فایل شامل طرحی زیبا از پس زمینه با گل های رنگارنگ جهت استفاده از آن در طرح های گرافیکی می باشد. این طرح به صورت وکتور eps طراحی شده است.این طرح به صورت لایه باز بوده و با استفاده از نرم افزار adobe illustrator می توانید توسط پنجره layers اجزای مختلف طرح و قسمت هایی مورد نظر موجود در طرح را پنهان کنید و یا به ویرایش کلی طرح بپردازید و سپس از آن در طرح های گرافیکی خود استفاده نمایید.
با
وکتور پس زمینه گل دار طرح 5