و باز چند کلمه ای با جفت نداشته ام

به نقل از خبرگزاریها در مورد و باز چند کلمه ای با جفت نداشته ام : جالب ترین کلمات : سازنده ترین کلمه ((گذشت)) است...آن را تمرین کن.

پر معنی ترین کلمه ((ما)) است...آن را به کار بر.
عمیق ترین کلمه ((عشق)) است...به آن ارج بده.

بی رحم ترین کلمه (( تنفر)) است...با آن بازی نکن.

خودخواهانه ترین کلمه ((من)) است...از آن حذر کن.

نا پایدارترین کلمه ((خشم)) است...آن را فرو بر.

بازدارنده ترین کلمه ((ترس)) است...با . پر معنی ترین کلمه" ما" است...آن را بکار ببند. عمیق ترین کلمه "عشق" است... به آن ارج بنه. بی رحم ترین کلمه" تنفر" است...از بین ببرش. سرکش ترین کلمه" هوس" است...بآ آن بازی نکن. خود خواهانه ترین کلمه" من" است...از ان حذر کن. ناپایدارترین کلمه "خشم" است...ان را فرو ببر. بازدارترین کلمه "ترس"است...با آن مقابله کن. با نشاط ترین کلمه "کار"است... به آن بپرداز. پ. پنج جمع انتقال ۵ تفریق قرض ۵ فرایندی مشق کن پنج کلمه بی نقطه ۵ کلمه ۳ نقطه ۵ کلمه چهار نقطه بنویس با ۱۵ کلمه که پیدا کردی جمله سازی کن موفق باشی سست ترین کلمه "شانس"است.............. به امید آن نباش.
محکم ترین کلمه "پشتکار"است.............. آن را داشته باش.
سالم ترین کلمه "سلامتی"است............. به آن اهمیت بده.
شایع ترین کلمه "شهرت"است........................ دنبالش نرو.
ضروری ترین کلمه "تفاهم"است.................. آن را ایجاد کن.
دوستانه ترین کلمه "رفاقت"است..... از آن سوءاستفاده نکن.
اصلی ترین کلمه "اطمینان"است.............. به آن اعتماد کن.
ضعیف ترین کلمه "حسرت"است....................... آن رو نخور.

آفتاب سوزان یک کلمه بود گیاه تشنه یک کلمه بود آسمان یک کلمه بود بدون ابرهایش چشم در چشم بیابان ایستاده بودم و آفتاب پرست کلمه ای بود که از سنگی به سنگی می رفت و رنگ عوض می کرد. (محمد بهبودی نیا) دعا بیش از این که کلمه باشد، یک صداست. در گوش می پیچد و حواس دیگر را از کار می اندازد... اگر دعاکارگر افتد، چشم دیگر سطر ها را نمی بیند، ذهن دیگر کلمه ها را پردازش نمی کند، دست دیگر کتاب دعا را اینور و انور نمی کند، تنها یک صداست که در تو پیچیده است. یک منادی ست که در جانت رسوخ می کند، چیزی از تو نمی ماند. یک تن فریاد می شوی. یک حجم ِ گنده ی . زیباترین کلمه؟...... عشق
زشت ترین کلمه؟....بی وفایی
پاک ترین کلمه؟.................اشک
بی همتاترین کلمه؟............تنهایی
بی معناترین کلمه؟.......ج
جذاب ترین کلمه؟....آشنایی زیباترین کلمه؟...... عشق
زشت ترین کلمه؟....بی وفایی
پاک ترین کلمه؟.................اشک
بی همتاترین کلمه؟............تنهایی
بی معناترین کلمه؟.......ج
روی گفتنِ حقیقتم نیست. که دوستت نداشته ام. که در بارانی به تو فکر نکرده ام. در نهان خانه ی جانم گلِ یادِ تو نمی درخشد. و آن شب، نوشتم که خوش حال نیستم. دل تنگِ ب شدم. دل تنگِ حرف های بیهوده ای که برای هزار سال گفتن داشته ایم. بی کلمه گی ش ت مفتضحانه ایست. آنگاه که نگاه جز پرتوی سردی نیست که می رسد و خواسته نمی شود. هزار درِ بیهوده را کوف. و انسان با یک کلمهسقوط می کند و با یک کلمه به معراج می رود: کلمه می تواند تو را مشتاق کند مثل "دوستت دارم" تو را ویران کند مثل "از تو بیزارم" تو را تلخ کند مثل "خسته ام" تو را سبز کند مثل "خوشحالم" تو را زیبا کند مثل. "سپاسگزارم" تو را سست کند مثل. "نمی توانم" تو را پیش ببرد مثل. "ایمان دارم" تو را خاموش کند مثل. "شانس ندارم" کلمه می تواند تو را آغاز کند مثل:
از همین لحظه شروع میکنم،
ازهمین نقطه تغییر میکنم،
ازهمین دم یک طرح نو میزنم، می توانم.
می خواهم.
می شود. " نام دیگر مردیست
که در حیاط کوچک زندان قدم می زند"

***************** کلمه ***
گفته بودی پرستار می تواند
کلمه ای باشد
وبیمار کلمه ای دیگر...

روی تخت دراز کشیده ای
و کلمه ای بر بالین کلمه ای دیگر ایستاده است
از پنجره به بیرون خیره شدی
من کلمه بودم
تو کلمه بودی
درختها
ماشین ها
زنجیر
اسارت
زندانحالا اصل کلام اینکه کلمه ها از آدم به آدم معنی های متفاوت می گیرن و حس های متفاوت میدن، حس خوب، حس دوست داشتن، حس دوست داشته شدن، حس خاطره(اگر خاطره حس داشته باشه)، حس اعتماد، حس غم.... آدم واسه کلمه ها هم دلش تنگ میشه. برای همین کلمه های معمولی معمولی معمولی.#ف. پر معنی ترین کلمه" ما" است...آن را بکار ببند
عمیق ترین کلمه "عشق" است... به آن ارج بنه
بی رحم ترین کلمه" تنفر" است...از بین ببرش

سرکش ترین کلمه" هوس" است...بآ آن بازی نکن
خود خواهانه ترین کلمه" من" است...از ان حذر کن
ناپایدارترین کلمه "خشم" است...ان را فرو ببر

چگونه چند کلمه چهار حرفی توانسته اند در میان هزاران کلمه چهار حرفی تا این حد تاثیرگذار ظاهر شوند؟ دوستان خوشنویسم بر این باورند که خط درس می دهد... درس زندگی... میگویند اگر در نوشتن حروف و کلمات شروع خوبی نداشته باشی پایان خوبی هم نخواهی داشت نمی توانی برگردی و کلمه ی اب نوشته شده ات را درست کنی چه یا اب تر می شود چه آنقدر دست کاریت ب چشم می آید ک ترجیح میدادی این کار را نکرده بودی و این اساسی ترین وجه زندگی است اگر شروع خوبی نداشته ب. بازی به این صورته: من تمام حروف الفبارو بصورت جداگانه مینویسم. شما هر کلمه ای رو که میخواین بهم بگین،حروفشو کپی میکنین.من میرم تو مالکیت معنوی میخونمش^_^ مثلا ب چ ه. :)) کاریتونم نباشه چطوری میخونم و از کجا میفهمم کی ماله چیه: ا-آ-ب-پ-ت-ث-ج-چ-ح-خ-د-ذ-ر-ز-ژ-س-ش-ص-ض-ط-ظ-ع_غ-ف-ق-ک-گ-ل-م-ن-و-ه-ی. بعدا هم کلمه هارو میزارم^_^ پ.ن:«هر ی هم که کپی کرد کلمه ش. 4 روش بسیار ساده برای مودبانه کلمه «نه» یکی از کوتاهترین و ساده ترین کلمات برای تلفظ در فارسی است. اما گاهی دقیقاً همین کلمه، به زبان آوردنش بسیار سخت می شود.
کلمه «نه» یکی از کوتاهترین و ساده ترین کلمات برای "تلفظ" در فارسی است. اما گاهی دقیقاً همین کلمه، به زبان آوردنش بسیار سخت می شود.

وقتی میخواهیم به دیگران «نه» بگوییم، میترسیم که احساساتشان را جریحه دار کرده یا ناامیدشان کنیم یا حتی بدتر، دیگر دوستمان نداشته باشند.

اما نه گفتن هم مهارت هایی نیاز دارد مثل هر کار دیگری و قرار نیست با یک نه گفتن دنیا تمام شود. اگر مایلید به راز چند مهارت ساده از این نوع پی ببرید این مطلب را از دست ندهید: همیشه اول متن بود .. بعد سر متن .. اما حالا تکرار سر متن معلوم است .. این کلمه واژه روزگاری ست که در سر من میچرخد ... و حرفی که باز تا بنویسم .. آن کلمه رفیق است .. وقتی مادرت یا پدرت .. یا ات .. یا عزیزانت .. کلمه های زیبایی به کار میبرن در صدا ت .. یا سر رویت را میبوسند .. کیف میکنی .. حال خدا که آفریدگار این مخلوقات است .. و میگویند جنسش لطیف .. ببین . این آقای فلسفه که می آید شبکه ی چهار و هی حرف می زند و حرف می زند و باز هم حرف می زند و گاهی خودش هم گیج می شود و از مجری می پرسد که چی بود؟چی شد؟ ب باز هم داشت حرف می زد! کلمه ی جالبی گفت میان حرف هایش: سبُکدوش! بحث این بود که معنا از قبل در ذهن هست و انسان از آن استفاده می کند. مثالش این بود که کلمه سازهای فرهنگستان از قبل یک معنا و یا کلمه . همشهری آنلاین: به تازگی کتاب چین در ۱۰ کلمه به قلم یوهوآ با ترجمه سعید مقدم و به همت نشر مرکز منتشر شده است. پیشنوشت: بعضی وقتها میشه که میخوای چیزی بنویسی اما هی پاک میکنی و دوباره مینویسی. داشتم پیش خودم دعا می کاش چیزی مثل استفراغ واسه فکر بود که باهاش کل فکراتو با این که ملغمه ای از چیزای عجیب و غریبه اما همشون یه چیزه، میریختی بیرون. اونطوری که به نظرم میرسه، بزرگترین(یا حداقل لاینحل ترین) دغدغه بعضی از ماها این سواله که "آمدنم بهر چه ب. عاقلانه ترین کلمه " احتیاط" است * حواست را جمع کن ... تاریک ترین کلمه " نادانی " است * آن را با نور علم روشن کن ... صبورترین کلمه " انتظار " است * همیشه منتظر بمان ... با ارزش ترین کلمه " بخشش " است * سعی خود را ... سازنده ترین کلمه " گذشت " است * آن را تمرین کن ... پر معنی ترین کلمه " ما " است * آن را به کار ببر ... عمیق ترین کلمه " عشق " است * به آن ارج بده ... بی رحم ترین کلمه " تنفر " است * با آن بازی نکن ... منبع''''وبلاگ سلام پنجمی ها''' شاید وقت گرانبهای خوانندگان ارزشش را نداشته باشد، اما بعضی مواقع، باید جمله های یک نفر را کلمه به کلمه مورد ارزی قرار داد تا معنی انحراف را به صورت روشن درک کرد. حتی ممکن است آن یک نفر خودش هم حرفهای خودش را خیلی جدی نگرفته و پرداختن به سخنان او حتی مایه ی نشاط خود او را هم فراهم کند. محمد رفسنجانی، برادر اکبر رفسنجانی که روزگاری در صدا و سیمای این کشور، اجازه ی کوچکترین انتقادی به عملکرد ت برادر نمی داد، در مورد نقل خاطرات هاشمی رفسنجانی سخنانی مطرح کرده است که مرور آن جالب توجه است. اما این کتاب نیز با برخی از اشکالات تایپی روبه رو است که لازم است همکاران آنها را ویرایش نمایند . این اشکالات به شرح زیر می باشد . اشکالات تایپی در کتاب عربی هفتم چاپ 93 این اشکالات لازم است که توسط دانش آموزان و دبیران اصلاح گردد . 1- صفحه 4 تمرین اول , ویرگول بعد از هذه برداشته شود . 2- صفحه 19سطر دوم به جای کلمه صورة ، کلمه اولئک نوشته شود . ک با خوندن و شنیدن و دیدن میپاشه بیرون اصن!
شما اینطور فکر کن کلمه ب کلمه از ذهن،عصب ب عصب از دست،حرف ب حرف از کیبرد!
گمونم مودبانه تره... بایاداویی که دلم را از او دارم... این روزها مردم تنها با کلمه ی شانس به زندگی امیدوار یا از آن ناامید می شوند.ولحظه های خودشان را با این کلمه،تفسیر می کنند. این مسئله،مشکل بسیاربزرگی است که بین مردم رایج است و حتی عده ای را به خودکشی که در دین حرام اعلام شده است،وادار می کند. در واقع این کلمه،یک کلمه ی بیهوده ای است که در میان مردم رواج. این جمله با یک کلمه یک حرفی اغاز میشود کلمه دوم دو حرفیست کلمه سوم سه حرفی و......بیستمین کلمه بیست حرفی!! i do not know where family doctors acquired illegibly perplexing handwriting nevertheless,extraordinary pharmaceutical intellectuality counterbalancing indecipherability,transcendentalizes intercommunications incomprehensibleness حالا معنیش: نمیدانم این های خانوادگی این دست خط های گیج کننده را از کجا ب میکنند.با این حال سواد پزشکی ا. عاقلانه ترین کلمه احتیاط است.....حواست را جمع کن.دست و پاگیر ترین کلمه محدودیت است.....اجازه نده مانع پیشرفتت شوند سخت ترین کلمه غیرممکن است.....اصلا وجود ندارد م ب ترین کلمه شتابزدگی است .... مواظب پل های پشت سرت باش تاریک ترین کلمه نادانی است .... آن را با نور علم روشن کن کشنده ترین کلمه اظطراب است .... آن را نادیده بگیر صبورترین کلمه انتظار است .... همیشه منتظرش بمان بقیه در ادامه مطلب.. کانون ادبی – فرهنگی کلمه ویژه شاعران و نویسندگان افغانستانی مقیم استان قم شهریور ماه سال جاری دومین جشنواره ی استانی کلمه ویژه ی شعر را در دو رشته آزاد و کلاسیک برگزار می کند. انسان قدرت زیادی در به بند کشیدن دیگران و نیز محصولات خودش دارد. کلمه یکی از مهم ترین اختراعات بشر است و اگر کلمه نبود، ارتباطات انسانی نیز پیشرفت نمی کرد تا حالا زیاد دیده ایم که تحت مطالبشان ذکر میکنند مسئولیت مطالب برعهده مدیر یا سردفتر یا ... فلان جا نمی باشد بنظر شما این چند کلمه رفع کننده مسئولیت است و ایا نمیتوان از باب مسئولیت مدنی مطالبه خسارات کرد؟و ایا معاونت پیشگیری از جرم نباید در این موارد دخ کند و تارنما مورد این ویژگی مسدود کند؟چرا نه بلکه شخص منتشر کننده مسئول مطالب م. سازنده ترین کلمه" گذشت" است ... آن را تمرین کنیم . عمیق ترین کلمه "عشق" آست ... به آن ارج نهیم . بی رحم ترین کلمه "تنفر" است ... آن را از بین ببریم. سرکش ترین کلمه "هوس" است ... با آن بازی نکنیم. خودخواهانه ترین کلمه "من" است ... از آن حذر کنیم . ناپایدارترین کلمه "خشم" است ... آن را فرو ببریم . بازدارنده ترین کلمه "ترس" است ... با آن مقابله کنیم . بانشاط ترین کلمه " کار" است ... به آن بپردازیم . پوچ ترین کلمه "طمع" است ... آن را بکشیم . سازنده ترین کلمه "صبر" است ... برای داشتنش دعا کنیم . روشن ترین کلمه "امید" است ... به آن امیدوار باشیم . ضعیف ترین کلمه "حسرت" است ... آن را نخوریم . تواناترین کلمه "دانش" است... آن را فراگیریم . محکم ترین کلمه "پشتکار" است ... آن را داشته باشیم . سمّی ترین کلمه "غرور" است ... آن را بشکنیم . سست ترین کلمه "شانس" است ... به امید آن نباشیم . شایع ترین کلمه "شهرت" است. .. دنبالش نرویم . لطیف ترین کلمه "لبخند" است ... آن را حفظ کنیم . حسرت انگیزترین کلمه "حسادت" است ... از آن فاصله بگیریم. ضروری ترین کلمه "تفاهم" است ... آن را ایجاد کنیم. سالم ترین کلمه "سلامتی" است ... به آن اهمیت دهیم . اصلی ترین کلمه "اطمینان" است ... به آن اعتماد کنیم . بی احساس ترین کلمه "بی تفاوتی" است ... مراقب آن باشیم . دوستانه ترین کلمه "رفاقت" است ... از آن سوءاستفاده نکنیم . زیباترین کلمه "راستی" است ... با آن روراست باشیم . زشت ترین کلمه "دورویی" است ... یک رنگ باشیم . ویرانگرترین کلمه "تمس " است ... دوست داری با تو چنین کنند؟ موقّرترین کلمه "احترام" است ... برایش ارزش قائل شویم . آرام ترین کلمه " آرامش" است ... به آن برسیم . عاقلانه ترین کلمه "احتیاط" است ... حواسمان را جمع کنیم . دست و پاگیرترین کلمه "محدودیت" است ... اجازه ندیم مانع پیشرفت ما بشود. سخت ترین کلمه "غیرممکن" است ... وجود ندارد. م ّب ترین کلمه "شتابزدگی" است ... مواظب پل های پشت سرمان باشیم. تاریک ترین کلمه "نادانی" است ... آن را با نور علم روشن کنیم. کشنده ترین کلمه "اضطراب" است ... آن را نادیده بگیریم. صبورترین کلمه "انتظار" است ... منتظرش باشیم. بی ارزش ترین کلمه "انتقام" است ... بگذاریم و بگذریم. ارزشمندترین کلمه "بخشش" است ... سعی خود را . قشنگ ترین کلمه "خوشروئی" است ... راز زیبائی در آن نهفته است!. تمیزترین کلمه "پاکیزگی" است ... اصلآ سخت نیست!. رساترین کلمه "وفاداری" است ... سر عهدمان بمانیم. تنهاترین کلمه "گوشه گیری" است ... همیشه جمع، بهتر از فرد بوده و خواهد بود . محرّک ترین کلمه "هدفمندی" است ... زندگی بدون هدف، روی آب است. هدف مندترین کلمه "موفّقیّت" است ... پــــس پـــیـــش بــــه ســــوی آن.
      یادم هست اول دبستان که بودم اولین کلمه ای را که با حروف الفبا شروع به نوشتن آب بود و از آن روز به اهمیت آب پی بردم و دانستم که در آینده این ، بسیار کلمه ی معروفی خواهد بود و بر سر زبانها در تمام دنیا خواهد افتاد. و همین اتفاق هم افتاد و امروز شاهد این موضوع در شهرم، استانم، کشورم، کره خاکی که در آن زندگی می کنم هستم. همان انی که آن روز ای. سوالی که من از او  داشتم این بود: چطور می توانی اینقدر اَس باشی؟ برمی گشتم نگاهش می و کلمه ای خارج نمی شد. یعنی کلمه ی قابلِ شنیدنی . کلمه های قابل دیدن و لمس شدنی از من خارج می شد. تصور کنید کلمات از توی چشم هایم بیرون می آمدند و در هوا شناور می ماندند تا چند ثانیه. و بعد پووف. اما او اَس بود و نمی دید و نمی فهمید. من خودم را می دادم که ن. مولای ما نمونهء دیگر نداشته است
اعجاز خلقت است و برابر نداشته است وقت طواف دور حرم فکر می کنم
این خانه بی دلیل ترک برنداشته است دیدیم در غدیر که دنیا به جز علی
آیینه ای برای پیمبر نداشته است سوگند می خورم که نبی، شهر علم بود
شهری که جز علی در دیگر نداشته است طوری ز چارچوب در قلعه کنده است
انگار قلعه هیچ زمان در نداشته اس. از یه جایی هم شروع هر کی الکی از رفتارم دلخور شد یا حرفم بهش برخورد یه کلمه هم توضیح ندم علت حرف و رفتارمُ براش فقط یه «به درک» تو دلم بگم و تو روش هیچ ع العملی نشون ندم آدمی که بعد چند سال دوستی هنوز اخلاقم دستش نیومده باشه و ندونه چیزی تو دلم نیست میخوام صد سال رفاقتی نداشته باشم باهاش والا 13 تیرماه مصادف است با درگذشت بزرگمرد کلمه و فرهنگ . معین در تاریخ 13 تیرماه 1353 بعد از چند سال اغما و بیهوشی به دیار کلمه بازگشت . سیبستان درگذشست این فزرانه مرد فرهنگ و لغت را به دوستداران ادب و فرهنگ این دیار کهن تسلیت می گوید . یادش در حافظه زمانه و فرزندانش مانا باد. ز له ای به بزرگی 3 درجه در مقیاس امواج درونی زمین شهر کلمه در بخش بوشکان شهرستان دشتستان را لرزاند. توی کتابخونه نشستم. مجبور می شم معنی یه کلمه ای رو از دیکشنری مس ه ی تبلتم چک کنم. یه دفعه دستم می خوره به گزینه تلفظ کلمه و تلفظ اون کلمه با صدای بلند پخش می شه. صدای خیلی بلند. من دیگه توان بلند سرمو از روی تبلت دارم. برای یه مدت طولانی. خیلی طولانی... همشهری آنلاین: رو مه نیویورک پست در سرمقاله ای سه کلمه ای به فعالیت های توئیتری دونالد ترامپ، رئیس جمهور واکنش نشان داد. نمیدانست که تو احمق نبودی و فقط به او اعتماد داشتی و نمیدانست هر شب که به خانه میرفتی صدای پای غریبه ای که به سمت پشت بام میدوید را میشنیدی و نمیداند هنوز هم در دلت میگویی: اذیتش باآنکه دوستم داشت تنهایم گذاشت..... رفتم رفتی رفت... رفت... رفت... تنها کلمه ای که میتونه شور و عشق و زندگی رو به همراه داشته باشه کلمه ی ببخشیده.میدونم که من باره. یک کاربر شبکه های اجتماعی با استفاده از یک الگوریتم، 3 کلمه محبوب به کار رفته برای تیم های لیگ برتر را منتشر کرده است.
تمرینات تقویت حافظه فعال

1-     یادآوری عدد به صورت مستقیم( از 3 عدد شروع شده و گسترش می یابد)

2-     یادآوری عدد به صورت مع ( از 3 عدد مع شروع شده و گسترش می یابد)

3-     یادآوری کلمه به صورت مستقیم( از 3 کلمه شروع شده و گسترش می یابد)

4-     یادآوری کلمه به صورت مع ( از 3 کلمه مع . نکته1: برای تشخیص صفت در جمله از دو روش می توانیم استفاده کنیم: الف) قبل از آن، یک «اسم » بیاوریم و بعد از آن، فعل ربطی« است» را بیاوریم اگر جمله از نظر معنی درست بود تا حدی می توانیم آن را صفت بنامیم. مانند: کلمه پادشاه تقی پادشاه است. تقی: اسم پادشاه: صفت است: فعل ربطی علی خوب است . علی: اسم خوب: صفت است: فعل ربطی ب) بعد از صفت پسوند «تر» ا. قدح [ ɢædæh ] 1 اسم کاسه که دو را سیر گرداند یا عام است . کلمه قدح از کلمه sudac لاتینی گرفته شده است و آن را نخست از خزف میساختند و پس از چوب و سپس از مس نیز معمول گردید. نام قدح در قصیده ارخیلوقس دفاروس sorep ud euqolifcra متوفی 660 ق. م. برده شده است، پس از او هرودت مورخ متوفی 308 ق. م. این کلمه را به کار برده و سپس معنای آن توسعه یافته و به شسب و برنی و جر. چکیده: کلمه حجاب هم به معنی پوشیدن است و هم به معنی و حاجب. بیشتر استعما لش به معنی است. این کلمه از آن جهت مفهوم پوشش می دهد که وسیله پوشش است و شاید بتوان گفت که بر حسب اصل لغت هر پوششی حجاب نیست آن پوشش حجاب نامیده می شود که از طریق واقع شدن صورت گیرد. استعمال کلمه حجاب در مورد پوشش زن یک اصطلاح نسبتا جدید است در قدیم و مخصوصا در اصطلا.