و باز چند کلمه ای با جفت نداشته ام

به نقل از خبرگزاریها در مورد و باز چند کلمه ای با جفت نداشته ام : ؛ نه یک کلمه کم، نه یک کلمه بیش! این حسن ختام تمام مذاکراتی بود که از یک سو برای جمهوریت نظام تاکید داشت و از سوی دیگر فقط بر یت آن اصرار می ورزید. اما (ره) نقطه پایانی بر همه… جالب ترین کلمات : سازنده ترین کلمه ((گذشت)) است...آن را تمرین کن.

پر معنی ترین کلمه ((ما)) است...آن را به کار بر.
عمیق ترین کلمه ((عشق)) است...به آن ارج بده.

بی رحم ترین کلمه (( تنفر)) است...با آن بازی نکن.

خودخواهانه ترین کلمه ((من)) است...از آن حذر کن.

نا پایدارترین کلمه ((خشم)) است...آن را فرو بر.

بازدارنده ترین کلمه ((ترس)) است...با . پر معنی ترین کلمه" ما" است...آن را بکار ببند. عمیق ترین کلمه "عشق" است... به آن ارج بنه. بی رحم ترین کلمه" تنفر" است...از بین ببرش. سرکش ترین کلمه" هوس" است...بآ آن بازی نکن. خود خواهانه ترین کلمه" من" است...از ان حذر کن. ناپایدارترین کلمه "خشم" است...ان را فرو ببر. بازدارترین کلمه "ترس"است...با آن مقابله کن. با نشاط ترین کلمه "کار"است... به آن بپرداز. پ. پنج جمع انتقال ۵ تفریق قرض ۵ فرایندی مشق کن پنج کلمه بی نقطه ۵ کلمه ۳ نقطه ۵ کلمه چهار نقطه بنویس با ۱۵ کلمه که پیدا کردی جمله سازی کن موفق باشی سست ترین کلمه "شانس"است.............. به امید آن نباش.
محکم ترین کلمه "پشتکار"است.............. آن را داشته باش.
سالم ترین کلمه "سلامتی"است............. به آن اهمیت بده.
شایع ترین کلمه "شهرت"است........................ دنبالش نرو.
ضروری ترین کلمه "تفاهم"است.................. آن را ایجاد کن.
دوستانه ترین کلمه "رفاقت"است..... از آن سوءاستفاده نکن.
اصلی ترین کلمه "اطمینان"است.............. به آن اعتماد کن.
ضعیف ترین کلمه "حسرت"است....................... آن رو نخور.

آفتاب سوزان یک کلمه بود گیاه تشنه یک کلمه بود آسمان یک کلمه بود بدون ابرهایش چشم در چشم بیابان ایستاده بودم و آفتاب پرست کلمه ای بود که از سنگی به سنگی می رفت و رنگ عوض می کرد. (محمد بهبودی نیا) دعا بیش از این که کلمه باشد، یک صداست. در گوش می پیچد و حواس دیگر را از کار می اندازد... اگر دعاکارگر افتد، چشم دیگر سطر ها را نمی بیند، ذهن دیگر کلمه ها را پردازش نمی کند، دست دیگر کتاب دعا را اینور و انور نمی کند، تنها یک صداست که در تو پیچیده است. یک منادی ست که در جانت رسوخ می کند، چیزی از تو نمی ماند. یک تن فریاد می شوی. یک حجم ِ گنده ی . زیباترین کلمه؟...... عشق
زشت ترین کلمه؟....بی وفایی
پاک ترین کلمه؟.................اشک
بی همتاترین کلمه؟............تنهایی
بی معناترین کلمه؟.......ج
جذاب ترین کلمه؟....آشنایی زیباترین کلمه؟...... عشق
زشت ترین کلمه؟....بی وفایی
پاک ترین کلمه؟.................اشک
بی همتاترین کلمه؟............تنهایی
بی معناترین کلمه؟.......ج
روی گفتنِ حقیقتم نیست. که دوستت نداشته ام. که در بارانی به تو فکر نکرده ام. در نهان خانه ی جانم گلِ یادِ تو نمی درخشد. و آن شب، نوشتم که خوش حال نیستم. دل تنگِ ب شدم. دل تنگِ حرف های بیهوده ای که برای هزار سال گفتن داشته ایم. بی کلمه گی ش ت مفتضحانه ایست. آنگاه که نگاه جز پرتوی سردی نیست که می رسد و خواسته نمی شود. هزار درِ بیهوده را کوف. و انسان با یک کلمهسقوط می کند و با یک کلمه به معراج می رود: کلمه می تواند تو را مشتاق کند مثل "دوستت دارم" تو را ویران کند مثل "از تو بیزارم" تو را تلخ کند مثل "خسته ام" تو را سبز کند مثل "خوشحالم" تو را زیبا کند مثل. "سپاسگزارم" تو را سست کند مثل. "نمی توانم" تو را پیش ببرد مثل. "ایمان دارم" تو را خاموش کند مثل. "شانس ندارم" کلمه می تواند تو را آغاز کند مثل:
از همین لحظه شروع میکنم،
ازهمین نقطه تغییر میکنم،
ازهمین دم یک طرح نو میزنم، می توانم.
می خواهم.
می شود. " نام دیگر مردیست
که در حیاط کوچک زندان قدم می زند"

***************** کلمه ***
گفته بودی پرستار می تواند
کلمه ای باشد
وبیمار کلمه ای دیگر...

روی تخت دراز کشیده ای
و کلمه ای بر بالین کلمه ای دیگر ایستاده است
از پنجره به بیرون خیره شدی
من کلمه بودم
تو کلمه بودی
درختها
ماشین ها
زنجیر
اسارت
زندانحالا اصل کلام اینکه کلمه ها از آدم به آدم معنی های متفاوت می گیرن و حس های متفاوت میدن، حس خوب، حس دوست داشتن، حس دوست داشته شدن، حس خاطره(اگر خاطره حس داشته باشه)، حس اعتماد، حس غم.... آدم واسه کلمه ها هم دلش تنگ میشه. برای همین کلمه های معمولی معمولی معمولی.#ف. پر معنی ترین کلمه" ما" است...آن را بکار ببند
عمیق ترین کلمه "عشق" است... به آن ارج بنه
بی رحم ترین کلمه" تنفر" است...از بین ببرش

سرکش ترین کلمه" هوس" است...بآ آن بازی نکن
خود خواهانه ترین کلمه" من" است...از ان حذر کن
ناپایدارترین کلمه "خشم" است...ان را فرو ببر

چگونه چند کلمه چهار حرفی توانسته اند در میان هزاران کلمه چهار حرفی تا این حد تاثیرگذار ظاهر شوند؟ دوستان خوشنویسم بر این باورند که خط درس می دهد... درس زندگی... میگویند اگر در نوشتن حروف و کلمات شروع خوبی نداشته باشی پایان خوبی هم نخواهی داشت نمی توانی برگردی و کلمه ی اب نوشته شده ات را درست کنی چه یا اب تر می شود چه آنقدر دست کاریت ب چشم می آید ک ترجیح میدادی این کار را نکرده بودی و این اساسی ترین وجه زندگی است اگر شروع خوبی نداشته ب. بازی به این صورته: من تمام حروف الفبارو بصورت جداگانه مینویسم. شما هر کلمه ای رو که میخواین بهم بگین،حروفشو کپی میکنین.من میرم تو مالکیت معنوی میخونمش^_^ مثلا ب چ ه. :)) کاریتونم نباشه چطوری میخونم و از کجا میفهمم کی ماله چیه: ا-آ-ب-پ-ت-ث-ج-چ-ح-خ-د-ذ-ر-ز-ژ-س-ش-ص-ض-ط-ظ-ع_غ-ف-ق-ک-گ-ل-م-ن-و-ه-ی. بعدا هم کلمه هارو میزارم^_^ پ.ن:«هر ی هم که کپی کرد کلمه ش. 4 روش بسیار ساده برای مودبانه کلمه «نه» یکی از کوتاهترین و ساده ترین کلمات برای تلفظ در فارسی است. اما گاهی دقیقاً همین کلمه، به زبان آوردنش بسیار سخت می شود.
کلمه «نه» یکی از کوتاهترین و ساده ترین کلمات برای "تلفظ" در فارسی است. اما گاهی دقیقاً همین کلمه، به زبان آوردنش بسیار سخت می شود.

وقتی میخواهیم به دیگران «نه» بگوییم، میترسیم که احساساتشان را جریحه دار کرده یا ناامیدشان کنیم یا حتی بدتر، دیگر دوستمان نداشته باشند.

اما نه گفتن هم مهارت هایی نیاز دارد مثل هر کار دیگری و قرار نیست با یک نه گفتن دنیا تمام شود. اگر مایلید به راز چند مهارت ساده از این نوع پی ببرید این مطلب را از دست ندهید: همیشه اول متن بود .. بعد سر متن .. اما حالا تکرار سر متن معلوم است .. این کلمه واژه روزگاری ست که در سر من میچرخد ... و حرفی که باز تا بنویسم .. آن کلمه رفیق است .. وقتی مادرت یا پدرت .. یا ات .. یا عزیزانت .. کلمه های زیبایی به کار میبرن در صدا ت .. یا سر رویت را میبوسند .. کیف میکنی .. حال خدا که آفریدگار این مخلوقات است .. و میگویند جنسش لطیف .. ببین . این آقای فلسفه که می آید شبکه ی چهار و هی حرف می زند و حرف می زند و باز هم حرف می زند و گاهی خودش هم گیج می شود و از مجری می پرسد که چی بود؟چی شد؟ ب باز هم داشت حرف می زد! کلمه ی جالبی گفت میان حرف هایش: سبُکدوش! بحث این بود که معنا از قبل در ذهن هست و انسان از آن استفاده می کند. مثالش این بود که کلمه سازهای فرهنگستان از قبل یک معنا و یا کلمه . همشهری آنلاین: به تازگی کتاب چین در ۱۰ کلمه به قلم یوهوآ با ترجمه سعید مقدم و به همت نشر مرکز منتشر شده است. پیشنوشت: بعضی وقتها میشه که میخوای چیزی بنویسی اما هی پاک میکنی و دوباره مینویسی. داشتم پیش خودم دعا می کاش چیزی مثل استفراغ واسه فکر بود که باهاش کل فکراتو با این که ملغمه ای از چیزای عجیب و غریبه اما همشون یه چیزه، میریختی بیرون. اونطوری که به نظرم میرسه، بزرگترین(یا حداقل لاینحل ترین) دغدغه بعضی از ماها این سواله که "آمدنم بهر چه ب. عاقلانه ترین کلمه " احتیاط" است * حواست را جمع کن ... تاریک ترین کلمه " نادانی " است * آن را با نور علم روشن کن ... صبورترین کلمه " انتظار " است * همیشه منتظر بمان ... با ارزش ترین کلمه " بخشش " است * سعی خود را ... سازنده ترین کلمه " گذشت " است * آن را تمرین کن ... پر معنی ترین کلمه " ما " است * آن را به کار ببر ... عمیق ترین کلمه " عشق " است * به آن ارج بده ... بی رحم ترین کلمه " تنفر " است * با آن بازی نکن ... منبع''''وبلاگ سلام پنجمی ها''' ای ی که پای کامپیوترت نسشتی و فکر میکنی که خیلی زرنگی…
اما جمله ای که خوندی کلمه ی نشستی اش غلط بود…
ههههههه
دیدی رزنگ نبودی؟
ای بابا باز هم که اشتباه خوندی کلمه ی بالا زرنگه نه رزنگ…
ای دل غافل…فارسی بلد نستی بخونی؟!
آخه نخبه، کلمه ی بالا نیستیه نه نستی…
دلنبدم، فارسی بلد نیستی…چرا می خونی؟!!
اه اه اه… بابا . اما این کتاب نیز با برخی از اشکالات تایپی روبه رو است که لازم است همکاران آنها را ویرایش نمایند . این اشکالات به شرح زیر می باشد . اشکالات تایپی در کتاب عربی هفتم چاپ 93 این اشکالات لازم است که توسط دانش آموزان و دبیران اصلاح گردد . 1- صفحه 4 تمرین اول , ویرگول بعد از هذه برداشته شود . 2- صفحه 19سطر دوم به جای کلمه صورة ، کلمه اولئک نوشته شود . ک با خوندن و شنیدن و دیدن میپاشه بیرون اصن!
شما اینطور فکر کن کلمه ب کلمه از ذهن،عصب ب عصب از دست،حرف ب حرف از کیبرد!
گمونم مودبانه تره... بایاداویی که دلم را از او دارم... این روزها مردم تنها با کلمه ی شانس به زندگی امیدوار یا از آن ناامید می شوند.ولحظه های خودشان را با این کلمه،تفسیر می کنند. این مسئله،مشکل بسیاربزرگی است که بین مردم رایج است و حتی عده ای را به خودکشی که در دین حرام اعلام شده است،وادار می کند. در واقع این کلمه،یک کلمه ی بیهوده ای است که در میان مردم رواج. این جمله با یک کلمه یک حرفی اغاز میشود کلمه دوم دو حرفیست کلمه سوم سه حرفی و......بیستمین کلمه بیست حرفی!! i do not know where family doctors acquired illegibly perplexing handwriting nevertheless,extraordinary pharmaceutical intellectuality counterbalancing indecipherability,transcendentalizes intercommunications incomprehensibleness حالا معنیش: نمیدانم این های خانوادگی این دست خط های گیج کننده را از کجا ب میکنند.با این حال سواد پزشکی ا. عاقلانه ترین کلمه احتیاط است.....حواست را جمع کن.دست و پاگیر ترین کلمه محدودیت است.....اجازه نده مانع پیشرفتت شوند سخت ترین کلمه غیرممکن است.....اصلا وجود ندارد م ب ترین کلمه شتابزدگی است .... مواظب پل های پشت سرت باش تاریک ترین کلمه نادانی است .... آن را با نور علم روشن کن کشنده ترین کلمه اظطراب است .... آن را نادیده بگیر صبورترین کلمه انتظار است .... همیشه منتظرش بمان بقیه در ادامه مطلب.. سلام ✋دوستان ⭕ بیاین به این کار نداشته باشیم که سفیانی همون ه یا نه.... ⭕به این کار نداشته باشیم که یمانی اومده یا نه.... ⭕ به این کار نداشته باشیم اسانی همونیه که ما فک میکنیم یا نه.... انسان قدرت زیادی در به بند کشیدن دیگران و نیز محصولات خودش دارد. کلمه یکی از مهم ترین اختراعات بشر است و اگر کلمه نبود، ارتباطات انسانی نیز پیشرفت نمی کرد تا حالا زیاد دیده ایم که تحت مطالبشان ذکر میکنند مسئولیت مطالب برعهده مدیر یا سردفتر یا ... فلان جا نمی باشد بنظر شما این چند کلمه رفع کننده مسئولیت است و ایا نمیتوان از باب مسئولیت مدنی مطالبه خسارات کرد؟و ایا معاونت پیشگیری از جرم نباید در این موارد دخ کند و تارنما مورد این ویژگی مسدود کند؟چرا نه بلکه شخص منتشر کننده مسئول مطالب م. به این آزمایش توجه کنید: گروهی از دانشجویان هجده تا بیست و ی ال را در یک سالن جمع می کنند و به آنها مجموعه هائی از پنج کلمه می دهند تا با چهار کلمه از هر مجموعه جمله ای بسازند. در این مجموعه ها کلمه هائی وجود دارد که دل به سن و سالخوردگی می کند. مانند عصا، دندان ، از کار افتادگی، موی سفید و از این دست. ادامه مطلب محمدجواد آذری جهرمی با عدم تایید قطعی کلمه عبور میلیون ها اکانت اینستاگرام به کاربران ایرانی توصیه کرد کلمه عبور خود را تغییر دهند. آیه 9 سوره حجر: خدا قرآن را حفظ می کند و این امری عقلی است. به چند دلیل می گوییم قرآن حاضر تحریف شده نیست: 1- به این علت که حکمت خدا اقتضا می کند که خدا بندگانش را از انحراف نجات دهد. بنابراین معارف را به صورت رمزی در قرآن قرار داده تا حاکمین ظالم رغبت نداشته باشند تا قرآن را تحریف کنند. 2- تغییر در کلمه ای در قرآن معنی جمله را به طور کامل ع. یک فعال اصولگرا گفت: بیانات ی در چارچوب قانون است و منظور ایشان از کلمه آتش به اختیار کاملا روشن است نباید با سوء تفسیر از این کلمه دست به اقدامات خودسرانه زد. فلان کلمه فصیح نیست! چه ی فصاحت یک کلمه را مشخص می کند؟ درک این مطلب برای عموم بلاغتیون دشخوار است که نظام و کُلِ یک مجموعه را در نظر بگیرند، از این رو، دچار ایراداتی از این نوع اند. اگر فلان کلمه در گویشی خاص در متن معیار از فصاحت کلام می کاهد، دلیل بر عدم فصاحت کلمه نیست! درک هارمونی و تناسب، نیاز به ادراک ِ سیستم هاست. براطلاق، جنون. جمله های ناب و پر معنا در زندگی سازنده ترین کلمهگذشت است آن را تمرین کن پرمعنی ترین کلمه ما است آن را به کار بر عمیق ترین کلمه عشق است به آن ارج بده بی رحم ترین کلمه تنفر است با آن بازی نکن خودخواهانه ترین کلمه من است از آن حذر کن
ناپایدارترین کلمه خشم است آن را فرو بر بازدارنده ترین کلمه ترس است با آن مقابله کن با نشاط ترین کلمه ک. ♦ آرام ترین کلمه "آرامش"است... برای رسیدن به آن تلاش کن . ♦ عاقلانه ترین کلمه "احتیاط"است... حواست را جمع کن. ♦ تاریک ترین کلمه "نادانی"است...آن را با نور علم روشن کن. ♦ رساترین کلمه "وفاداری"است... سر عهدت بمان. ♦ سخت ترین کلمه "غیرممکن"است... وجود ندارد. ♦ م ب ترین کلمه "شتابزدگی"است...مواظب پلهای پشت سرت باش. و... ای ی که پایه اینترنت نسشتی فکر میکنی که خیلی زرنگی اما جمله ای که خوندی کلمه ی نشستی اش غلط بود ههههههه دیدی رزنگ نبودی ای بابا باز هم که اشتباه خوندی کلمه ی بالا زرنگه نه رزنگ ای دل غافل فارسی بلد نستی اخه نخبه کلمه ی بالا نیستیه نه نستی مجید جان دلنبدم بلد نیستی فارسی چرا می خونی اه اه اه بابا اون کلمه ی بالا دلبندم نه دلنبدم فارسی چ. کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس گفت: کاش سرمربی الجزیره از کلمه من استفاده نمی کرد. همشهری آنلاین: رو مه نیویورک پست در سرمقاله ای سه کلمه ای به فعالیت های توئیتری دونالد ترامپ، رئیس جمهور واکنش نشان داد. نمیدانست که تو احمق نبودی و فقط به او اعتماد داشتی و نمیدانست هر شب که به خانه میرفتی صدای پای غریبه ای که به سمت پشت بام میدوید را میشنیدی و نمیداند هنوز هم در دلت میگویی: اذیتش باآنکه دوستم داشت تنهایم گذاشت..... رفتم رفتی رفت... رفت... رفت... تنها کلمه ای که میتونه شور و عشق و زندگی رو به همراه داشته باشه کلمه ی ببخشیده.میدونم که من باره. یک کاربر شبکه های اجتماعی با استفاده از یک الگوریتم، 3 کلمه محبوب به کار رفته برای تیم های لیگ برتر را منتشر کرده است.
تمرینات تقویت حافظه فعال

1-     یادآوری عدد به صورت مستقیم( از 3 عدد شروع شده و گسترش می یابد)

2-     یادآوری عدد به صورت مع ( از 3 عدد مع شروع شده و گسترش می یابد)

3-     یادآوری کلمه به صورت مستقیم( از 3 کلمه شروع شده و گسترش می یابد)

4-     یادآوری کلمه به صورت مع ( از 3 کلمه مع . نکته1: برای تشخیص صفت در جمله از دو روش می توانیم استفاده کنیم: الف) قبل از آن، یک «اسم » بیاوریم و بعد از آن، فعل ربطی« است» را بیاوریم اگر جمله از نظر معنی درست بود تا حدی می توانیم آن را صفت بنامیم. مانند: کلمه پادشاه تقی پادشاه است. تقی: اسم پادشاه: صفت است: فعل ربطی علی خوب است . علی: اسم خوب: صفت است: فعل ربطی ب) بعد از صفت پسوند «تر» ا.