پرسشنامه میزان علاقه دانشجویان به رشته تحصیلی خود

به نقل از خبرگزاریها در مورد پرسشنامه میزان علاقه دانشجویان به رشته تحصیلی خود :

پرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلی (هارتر، 1980)
پرسشنامه-استاندارد-انگیزش-تحصیلی-(هارتر-1980) پرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلی (هارتر، 1980)، در قالب word و در 8 صفحه، قابل ویرایش. توضیحات: پرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلی هارتر شامل 33 گویه و هدف آن بررسی انگیزش تحصیلی در بین دانش ­آموزان می­ باشد. این ابزار شکل فایل


فرم پرسشنامه هوش فرهنگی فرم-پرسشنامه-هوش-فرهنگی فرم پرسشنامه هوش فرهنگی در قالب فایل ورد با قابلیت ویرایش متن در حجم 3 صفحه ،مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته مدیریت در ادامه توضیحات پرسشنامه را مشاهده میکنید... فایل این پرسشنامه توسط گریگوری، سی، پتی در سال 1990 ساخته شده است. ابعاد چهارگانه اخلاق کار از نظر پتی (1990) عبارت اند از: دلبستگی و علاقه به کار، پشتکار و جدیت در کار، روابط سالم و انسانی در محل کار، روح جمعی و مشارکت در کار و شامل 23 گویه می باشد.

مولفه های پرسشنامه

مولفه ها سوالات
دلبستگی و علاقه به کار 6-1
پشتکار و جدیت در . اختصاصی از یارا فایل نمونه پرسشنامه مشغولیت تحصیلی تینیو (aes) با و پر سرعت .
نمونه پرسشنامه مشغولیت تحصیلی تینیو (aes)
نمونه پرسشنامه مشغولیت تحصیلی تینیو (aes) پرسشنامه حاضر با هدف بررسی فعالیت های تحصیلی-اجتماعی یا فوق برنامه محصلین توسط تینیو (2009)، طراحی شده که به صورت فرمت pdf در 102 سوال در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، لازم به ذکر است این پرسشنامه کاملا استاندارد بوده و همراه با پایایی و روایی و شیوه نمره گذاری سوالات ارائه شده است در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه یداری و نمایید.
با
نمونه پرسشنامه مشغولیت تحصیلی تینیو (aes)

پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی
1395-11-16 توسط bahareh دسته دسته‌بندی نشده
پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی به صفحه پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی خوش آمدید . فایل ی با عنوان ((پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی)) می تواند شما را در جهت رسیدن به اه تحقیقاتتان یاری رساند . این . اختصاصی از یاری فایل نمونه پرسشنامه عادت های مطالعه دانشجویان با و پر سرعت .
نمونه پرسشنامه عادت های مطالعه دانشجویان
نمونه پرسشنامه عادت های مطالعه دانشجویان پرسشنامه حاضر با هدف انجام پروژه ای تحت عنوان بررسی عادت های مطالعه در دانشجویان، طراحی شده  که به صورت فرمت pdf در 45 سوال در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه یداری و نمایید.
با
نمونه پرسشنامه عادت های مطالعه دانشجویان

پرسشنامه استاندارد ظرفیت جذب دانش پرسشنامه-استاندارد-ظرفیت-جذب-دانشپرسشنامه آماده مدیریت، پرسشنامه حاضر به منظور تکمیل پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی جهت طراحی مدل جامع و بومی استقرار مدیریت دانش در اداره کل گمرک تبریز طراحی شده است. این پرسشنامه دارای 57 گویه می باشد و ابعاد چهارگانه ظرفیت جذب دانش را مورد بررسی و سنجش قرار می دهد.  فایل
پرسشنامه استاندارد مدیریت ارتباط با مشتری پرسشنامه-استاندارد-مدیریت-ارتباط-با-مشتریاین پرسشنامه یک پرسشنامه آماده و استاندارد می باشد که متشکل از 14 سوال به طیف 5 درجه ای لیکرت به قرار زیر است: جذب، حفظ، گسترش روابط با مشتری: سوالات 1 تا 5، زیر ساختاری: سوالات 6 تا 7، مشتری گرایی: سوالات 8 تا 14 ، منبع پرسشنامه در متن آورده شده است این سنجش مناسب دانشجویان رشته مدیریت می باشد. فایل یکی از بخش های مهم پایان نامه مدیریت، تهیه پرسشنامه برای تحقیق های مختلف می باشد. پرسشنامه مدیریت با توجه به موضوع تحقیق می تواند پرسشنامه استاندارد و یا محقق ساخته باشد. موسسه sibfam با دارا بودن اساتید مجرب در این زمینه می تواند پرسشنامه های پایان نامه مدیریت را متناسب با موضوع تحقیق برای دانشجویان ارائه کند و روایی و پایایی آن را ن. پرسشنامه هوش اجتماعیپرسشنامه-هوش-اجتماعیپرسشنامه آماده مدیریت، این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد میباشد که پایایی و روایی آن تایید شده است. پرسشنامه دارای 36 سوال و طیف 5 درجه ای لیکرت می باشد. منبع اصلی پرسشنامه در درون متن آورده شده است. پایایی این پرسشنامه با استفاده از ضریب الفای کرونباخ برابر با 78/ محاسبه شده است. برای برآورد ... فایل معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش گفت: 30 درصد ملاک انتخاب رشته دانش آموزان مربوط به آزمون های مشاوره ای، 35 درصد بر حسب فرم نظرسنجی علاقه دانش آموزان به رشته تحصیلی و 35 درصد، عملکرد و سوابق تحصیلی است. آزمون سازگاری دانشجویان (فرحبخش،1390)
پذیرفته شدندر وانتقالازدورهدبیرستانبه برایبسیاریازجوانانتغییر بزرگوعمدهدرزندگیآنانمحسوبمیشود. ورودبه فرصتیبراییادگیریبیشتر ورشدروانیمی باشد. امادرعینحالبرایعدهاییکمنبع،استرسبودهوموجببروزواکنشهایناسازگارانهدرآنانمیگردد. زمانیکهفردیبهعنوان دانشجوپسازگذراندنآزمونسراسریوارد. آن دسته از شرکت کنندگان آزمون سراسری سال 1393 که متقاضی رشته های تحصیلی مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش (به صورت آزاد ) و یا شاغلین رسمی و پیمانی وزارت آموزش و پرورش متقاضی رشته های تحصیلی ویژه فرهنگیان، در پردیس های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی تهران می باشند، می توانند بر اساس نتیجه کارنامه اولیه و شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه ر. چهار فاکتور اصلی در انتخاب رشته حتما باید مورد توجه قرار گیرند. از جمله اینکه شخص باید استعداد، هوش و توان تحصیل در یک رشته را داشته باشد. رشته تحصیلی انتخ باید مورد علاقه داوطلب بوده و شخصیت داوطلب باید با رشته سازگاری داشته باشد. از سوی دیگر لازم است محیط کار آینده رشته تحصیلی با روحیات شخص هماهنگ باشد.
پرسشنامه سنجش میزان بهره وری در سازمان
1395-10-29 توسط bahareh دسته دسته‌بندی نشده
پرسشنامه سنجش میزان بهره وری در سازمان به صفحه پرسشنامه سنجش میزان بهره وری در سازمان خوش آمدید . فایل ی با عنوان ((پرسشنامه سنجش میزان بهره وری در سازمان)) می تواند شما را در جهت رسیدن به اه تحقیقاتتان یاری رساند . این فایل توسط گروه محققین آفمَس آماد. اختصاصی از اینو دیدی پرسشنامه تفاوت میزان باروری در طبقات اجتماعی شهر با و پر سرعت .
پرسشنامه تفاوت میزان باروری در طبقات اجتماعی شهر
پرسشنامه تفاوت میزان باروری در طبقات اجتماعی شهر این پرسشنامه دارای 41 سوال بصورت طیف لیکرت می باشد. نوع فایل: word ..
با
پرسشنامه تفاوت میزان باروری در طبقات اجتماعی شهر

پرسشنامه استاندارد افسردگی دانشجویان (کاواجا و برایدن، 2006)
1395-10-30 توسط bahareh دسته دسته‌بندی نشده
پرسشنامه استاندارد افسردگی دانشجویان (کاواجا و برایدن، 2006) به صفحه پرسشنامه استاندارد افسردگی دانشجویان (کاواجا و برایدن، 2006) خوش آمدید . فایل ی با عنوان ((پرسشنامه استاندارد افسردگی دانشجویان (کاواجا و برایدن، 2006))) می تواند شما . دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سال تحصیلی 98-97 با حذف بدون اطلاع قبلی بسیاری از رشته های پرسابقه ی، بسیاری از داوطلبانی که حدود یک سال برای انتخاب رشته های مورد علاقه خود و حضور در های خاص برنامه ریزی کرده بودند را سرگردان کرد. اختصاصی از یاری فایل پکیچ 23 پرسشنامه با و پر سرعت .
پکیچ 23 پرسشنامه
پکیچ 23 پرسشنامه پکیچ  23 پرسشنامه
تمامی پرسشنامه ها شامل سه بخش فرم داده خام، گزارش نتایج و پردازش اطلاعات می باشد که هر پرسشنامه دریک فایل ا ل قرار داده ایم.
. عناوین پرسشنامه ها: پرسشنامه خ رآمدی عمومی
پرسشنامه مینه سوتا
پرسشنامه شخصیت ایزنگ
پرسشنامه هوش هیجانی (28سوال)
پرسشنامه هوش هیجانی(90سوال)
پرسشنامه سبک تفکر
پرسشنامه سطوح نیاز
پرسشنامه خلاقیت عابدی
پرسشنامه مدیریت تعارض
پرسشنامه سلامت عمومی
پرسشنامه هوش فرهنگی
پرسشنامه هوش معنوی جامع
پرسشنامه هوش اخلاقی
پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش
پرسشنامه رغبت ‏سنج تحصیلی شغلی هالند
پرسشنامه پرسشنامه تیپ شخصیت
پرسشنامه فرسودگی شغلی
پرسشنامه سنجش صفات پنج گانه شخصیتی(neo)
پرسشنامه سبک تفکر
پرسشنامه استرس شغلی کارکنان شرکت ملی مس ایران
پرسشنامه افسردگی-اضطراب و استرس
پرسشنامه هوش هیجانی
پرسشنامه شخصیتscl90 . فهرست: فرم داده خام گزارش نتایج پردازش اطلاعات   عنوان: پکیچ 23 پرسشنامه
فرمت: ا ل تعداد صفحات: ه رسشنامه 3 صفحه ا ل
با
پکیچ 23 پرسشنامه
انتخاب رشته سال اول دبیرستان و ضوابط ورود به رشته ها(همراه با تغییرات سال 93) شیوه هدایت تحصیلی دانش آموزان و ضوابط آن ماده 74 : هدایت تحصیلی دانش آموز به شاخه ی / رشته های تحصیلی بر اساس استعداد و علاقه ی وی و به تناسب امکانات آموزشی مطابق با نمون برگ شماره ی یک هدایت تحصیلی و رعایت ضوابط ذیل انجام می شود:
پرسشنامه شایستگی های دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبت های معنوی
1395-10-29 توسط bahareh دسته دسته‌بندی نشده
پرسشنامه شایستگی های دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبت های معنوی به صفحه پرسشنامه شایستگی های دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبت های معنوی خوش آمدید . فایل ی با عنوان ((پرسشنامه شایستگی های دانشجویان پرستاری برای ا. اختصاصی از یارا فایل نمونه پرسشنامه بررسی میزان اضطراب با و پر سرعت .
نمونه پرسشنامه بررسی میزان اضطراب
نمونه پرسشنامه بررسی میزان اضطراب پرسشنامه حاضر با هدف بررسی مشکلاتی است که مردم هراز گاهی با آن مواجه می شوند، طراحی شده که به صورت فرمت pdf در 60 سوال در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، لازم به ذکر است این پرسشنامه کاملا استاندارد بوده و همراه با شیوه نمره گذاری سوالات ارائه شده است در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه یداری و نمایید. 
با
نمونه پرسشنامه بررسی میزان اضطراب
پرسشنامه سنجش هوش اخلاقی
پرسشنامه سنجش خادمیت مدیر
پرسشنامه چند عاملی ی mlq 
پرسشنامه هوش هیجانی
پرسشنامه ساختار سازمانی
پرسشنامه هوش هیجانی
پرسشنامه سرمایه اجتماعی
پرسشنامه انگیزش درونی
پرسشنامه هوش های چندگانه
پرسشنامه پنج عامل اصلی شخصیت bfi؛ جان و سریواستاوا 1999
سیاهة رویکردها و مهارت های مطالع. پرسشنامه بیگانگی سازمانیپرسشنامه-بیگانگی-سازمانیاین پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که دارای 4 سوال با طیف 5 درجه ای لیکرت است. در ایران این پرسشنامه برای اولین بار بر مبنای مبانی نظری بیگانگی سازمانی طراحی و اعتباری شده است. منبع اصلی پرسشنامه در درون متن آورده شده است. فایل هدف:هدایت دانش آموزان به مناسب ترین شاخه با رشته ی تحصیلی بر اساس استعداد و علاقه ی وی و به تناسب امکانات و نیازهای کشور ملاک های هدایت تحصیلی الف:نمرات دوره اول متوسطه و پایه اول دوره دوم متوسطه ی دانش آموزان برابر نمونه برگ شماره(1)هدایت تحصیلی(به میزان 50 امتیاز). ب:نظر مشاور براساس بررسی های مشاوره ای (به میزان 50 امتیاز) ضوابط ادام. علی اصغر محمدی: «هدایت تحصیلی» یا همان «انتخاب رشته دبیرستانی ها» سال گذشته به اندازه کافی خبرساز شد؛ آنقدر که اجبار در این موضوع پای رئیس جمهور را هم به این ماجرا باز کرد و در نهایت قرار شد هیچ دانش آموز پایه نهمی دیگر به اجبار انتخاب رشته نکند و در همان رشته ای درس بخواند که علاقه دارد. پرسشنامه فرسودگی شغلیپرسشنامه-فرسودگی-شغلیاین پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که برای سنجش فرسودگی شغلی در بین کارکنان به کار می رود. پرسشنامه پیش رو 22 سوال دارد. طیف مورد استفاده دز این پرسنامه 7 درجه ای می باشد. منبع اصلی پرسشنامه در درون متن آورده شده است.  فایل اختصاصی از نیک فایل نمونه پرسشنامه احتیاط (میزان محتاط بودن) با و پر سرعت .
نمونه پرسشنامه احتیاط (میزان محتاط بودن)
نمونه پرسشنامه احتیاط (میزان محتاط بودن) پرسشنامه حاضر با هدف انجام پروژه ای تحت عنوان بررسی مبحث احتیاط یا میزان محتاط بودن، طراحی شده  که به صورت فرمت pdf در 23 سوال در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه یداری و نمایید.نکته: در این پرسشنامه شیوه نمره گذاری بسیار کامل شرح داده شده است.
با
نمونه پرسشنامه احتیاط (میزان محتاط بودن)
پرسشنامه علاقه به ریاضی پرسشنامه علاقه به ریاضی دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل docx حجم فایل 28 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 4 دریافت فایل پرسشنامه علاقه به ریاضی فروشنده فایل کد کاربری 4674 تمام فایل ها پرسشنامه علاقه به ریاضی مشخصات « پرسشنامه علاقه به ریاضی یا پرسشنامه انگیزش ریاضی دانش آموزان » روایی و پایایی: دارد ده مقیاس ها: دارد تعداد سوال: 18 سوالی نوع فایل: word
پرسشنامه ای که در این پژوهش به منظور سنجش انگیزش ریاضی دانش آموزان به کار رفته است، شامل 18 ماده و 3 ده مقیاس که شامل «علاقه به ریاضی»، «عزت نفس ریاضی» و «انگیزش درونی» می باشد. در این پرسشنامه کم ترین نمره 18 و بیشترین نمره 82 است. ماده های 1 تا 10 مربوط به ده مقیاس علاقه به ریاضی است که توسط نعمتی (1388) با عنوان «عوامل مؤثر بر میزان علاقمندی دانش آموزان در درس ریاضی» تدوین شده است. در ده مقیاس علاقه به ریاضی کم ترین نمره 10 و بیشترین نمره 50 است. ماده های 11 تا 15 مربوط به ده مقیاس عزت نفس ریاضی و ماده های 16 تا 18 مربوط به ده مقیاس انگیزش درونی می باشند که از مقاله کورتر (2005) با عنوان «انگیزش، استقلال و عملکرد ریاضی» گرفته شده است. در ده مقیاس های انگیزش درونی و عزت نفس ریاضی از یک مقیاس لیکرت 4 درجه ای استفاده می شود. پرسشنامه علاقه به ریاضیعلاقه به ریاضی

پرسشنامه فاصله قدرتپرسشنامه-فاصله-قدرتپرسشنامه آماده مدیریت، این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد و دارای 27 سوال می باشد که ابعاد متغیر فاصله قدرت را مورد سنجش قرار می دهد. طیف مورد استفاده در این پرسشنامه 5 درجه ای لیکرت از کاملا موافقم تا کاملا مخالفم می باشد. منبع اصلی پرسشنامه در درون متن آورده شده است. فایل
پرسشنامه چابکی سازمانی در بخش تیپرسشنامه-چابکی-سازمانی-در-بخش- تیپرسشنامه آماده مدیریت، این فایل مربوط به پرسشنامه مورد استفاده در یک پایان نامه کارشناسی ارشد سراسری است. روایی و پایایی پرسشنامه محاسبه شده است. تعداد سوالات 16 سوالا و ابعاد مورد سنجش 5 بعد به شرح زیر می باشند. لازم به ذکر است که منبع اصلی پرسشنامه در درون متن اورده شده است. فایل تقویم آموزشی نیمسال دوم 94-93 چاپ تقویم آموزشی نیمسال دوم 94-93 به اطلاع کلیه دانشجویان عزیز می رساند انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 94- 93 به شرح زیر اعلام می گردد . از آنجائیکه کلیه مراحل ثبت نام ایـنـترنتی خواهد بود لذا دانشجویان عزیز دقت فرمایند فقط در تاریخ های یاد شده ذیل ، مجاز به انـتـخاب واحـد ازطریق سایت www.iaunour.ac.irخواهند بود و از مراجعه حضوری به آموزش اکیدأ خودداری گردد. از تاریخ تا تاریخ مدت مجاز انتخاب واحد رشته ها و ورودی های مجاز به انتخاب واحد 4/11/93 4/11/93 1 روز کلیه رشته ها ، کلیه مقاطع تحصیلی ورودی 90 و ما قبل آن 5/11/93 5/11/93 1 روز کلیه رشته ها ، کلیه مقاطع تحصیلی ورودی 91 6/11/93 6/11/93 1 روز کلیه رشته ها ، کلیه مقاطع تحصیلی ورودی 92 7/11/93 7/11/93 1 روز کلیه رشته ها ، کلیه مقاطع تحصیلی ورودی 93 8/11/93 8/11/93 1 روز کلیه رشته ها ، کلیه مقاطع تحصیلی ، کلیه ورودی ها ـ فقط دانشجویان میهمان ( عادی و ماده 55 ) و انتقالی جهت ثبت نام می توانند با در دست داشتن یک قطعه ع و کپی شناسنامه در روزهای فوق الذکر به امور آموزش مراجعه نمایند . تاریخ حذف و اضافه شنبه 18/11/93 کلیه رشته ها ، کلیه مقاطع تحصیلی ورودی 90 و ما قبل آن یکشنبه 19/11/93 کلیه رشته ها ، کلیه مقاطع تحصیلی ورودی 91 دوشنبه 20/11/93 کلیه رشته ها ، کلیه مقاطع تحصیلی ورودی 92 21/11/93 کلیه رشته ها ، کلیه مقاطع تحصیلی ورودی 93 شنبه 25/11/93 کلیه رشته ها ، کلیه مقاطع تحصیلی ، کلیه ورودی ها شروع کلاس ها : 11//11/ 1393 پایان کلاس ها : 15 /3/ 1394 شروع امتحانات : 16 /3/ 1394
براساس مصوبه هیات امنای صندوق رفاه نرخ غذای دانشجویی در سال تحصیلی جدید اعلام شد.به گزارش خبرنگار ی باشگاه خبرنگاران، همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید 94-93میزان قیمت غذای دانشجویان مشخص شد، از سوی سازمان امور دانشجویان وزارت علوم و براساس مصوبه هیات امنای صندوق رفاه وزارت علوم به شماره 6884/1/130میزان نرخ غذای دانشجویان در سال تحصیلی ج.

پرسشنامه سازمان یادگیرنده
پرسشنامه-سازمان-یادگیرنده پرسشنامه سازمان یادگیرنده، در قالب word و در 3 صفحه، قابل ویرایش. توضیحات: پرسشنامه سازمان یادگیرنده را گاردینر در سال 1999 ابداع نموده و از پرسشنامه های استاندارد می باشد. این پرسشنامه را مقیمی و رمضان در سال 1390 ترجمه کرده اند و فایل

ماده 96 - هدف :هدایت دانش‏آموز به مناسب ترین شاخه یا رشته تحصیلی ، بر اساس استعداد و علاقه وی و به تناسب امکانات و نیازهای کشور.
ماده 97- ادارات کلّ آموزش و پرورش استانها خط مشی‏های هدایت تحصیلی را باتوجه به سیاست های کلی توسعه وضوابط هدایت تحصیلی تأکید برنیازهای شغلی که توسّط وزارت متبوع به آنها ابلاغ می‏شود، به ادارات آموزش و پ. اختصاصی از ژیکو نمونه پرسشنامه سنجش میزان محبوبیت معلمان در بین دانش آموزان با و پر سرعت .
نمونه پرسشنامه سنجش میزان محبوبیت معلمان در بین دانش آموزان
نمونه پرسشنامه سنجش میزان محبوبیت معلمان در بین دانش آموزان پرسشنامه حاضر با هدف بررسی میزان محبوبیت معلمین دوره راهنمایی و ویژگی یک معلم خوب، طراحی شده  که به صورت فرمت pdf در 25 سوال در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه یداری و نمایید.
با
نمونه پرسشنامه سنجش میزان محبوبیت معلمان در بین دانش آموزان

پرسشنامه هدف محوریپرسشنامه-هدف-محوریپرسشنامه آماده مدیریت، این پرسشنامه استاندارد می باشد و حاوی 13 است که ابعاد زیر را مورد سنجش قرار می دهد: هدف محوری یادگیرانه: 1 تا 5 هدف محوری در جهت اثبات عملکرد: 6 تا 9 هدف محوری در اجتناب از عملکرد: 10 تا 13 فایل
پرسشنامه نگرش به ریاضی ایکنپرسشنامه-نگرش-به-ریاضی-ایکنپرسشنامه نگرش به ریاضی ایکن، در قالب فایل word، شامل 16 گویه، بهمراه روایی و پایایی، معرفی آزمون و فهرست منابع. پرسشنامه نگرش به ریاضی (atmi) در سال 1979 بوسیله ایکن تدوین شد. این پرسشنامه دارای 16 سوال است که آزمودنی باید میزان توافق خود را، با هر یک از گویه‏ ... فایل
پرسشنامه استاندارد انضباط اداری و مالی در سازمانهای اداری کشور پرسشنامه-استاندارد-انضباط-اداری-و-مالی-در-سازمانهای-اداری-کشور نمونه پرسشنامه استاندارد آماده و کامل انضباط اداری و مالی در سازمانهای اداری کشور به صورت فایل word قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات این سنجش سه صفحه می باشد، این ارزی مناسب دانشجویان رشته مدیریت می باشد همچنین در ادامه میتوانید توضیحات کامل این پرسشنامه انضباط اداری را مشاهده نمائید. فایل پرسشنامه خدمات ت الکترونیک ایران که پژوهش مشترک مرکز پژوهشی سیاست های فضای مجازی تهران و مرکز ملی فضای مجازی می باشد روی اینترنت قرار گرفت. متن زیر برگرفته از "مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی تهران" می باشد و برای استفاده دانشجویان محترم علی الخصوص دانشجویان رشته فناوری اطلاعات در این پست گنجانده شده است . مشاهده و پر این فرم را ب. اختصاصی از هایدی پرسشنامه و مد با و پر سرعت .
پرسشنامه و مد
پرسشنامه و مد این پرسشنامه دارای 36 سوال بصورت طیف لیکرت می باشد. نوع فایل: word.  
با
پرسشنامه و مد


پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد (gbi)
پرسشنامه-فرسودگی-شغلی-گلدارد-(gbi) پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد (gbi)، در قالب word و در 6 صفحه، قابل ویرایش. توضیحات: پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد شاخصی برای تعیین میزان فرسودگی شغلی مشاوران و روان­درمانگران است و توسط دیوید گلدارد (1989) ساخته شده است. فایلپرسشنامه عملکرد شغلی هرسی و گلداسمیت
پرسشنامه-عملکرد-شغلی-هرسی-و-گلداسمیتپرسشنامه آماده مدیریت، این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که در تحقیقات مختلف داخلی و خارجی استفاده شده است. پرسشنامه پیش رو در سال 1981 توسط هرسی و گلداسمیت طراحی و اعتباری شده است. تعداد سوالات این پرسشنامه 16 سوال می باشند فایل


پرسشنامه تاثیر گذراندن دوره پیش دبستانی بر میزان رشد اجتماعی دانش آموزان
1395-11-08 توسط bahareh دسته دسته‌بندی نشده
پرسشنامه تاثیر گذراندن دوره پیش دبستانی بر میزان رشد اجتماعی دانش آموزان به صفحه پرسشنامه تاثیر گذراندن دوره پیش دبستانی بر میزان رشد اجتماعی دانش آموزان خوش آمدید . فایل ی با عنوان ((پرسشنامه تاثیر گذراندن دوره پ. نحوه تحصیل همزمان دانشجویان در پیام نور(نقل از میگنا)
دانشجویان پسر که از معافیت تحصیلی استفاده می نمایند می توانند تحصیلات در رشته دوم را بر اساس معافیت تحصیلی صادر شده در رشته / اول ادامه دهند. پیام نور جزئیات و نحوه تحصیل همزمان دانشجویان در یک رشته دیگر در این اعلام شد. رئیس صنعتی کبیر از روش جدید وزارت علوم برای پذیرش دانشجوی کارشناسی در رشته های با گرایش خبر داد و گفت: دانشجویان پس از دو سال از تحصیل می توانند گرایش انتخاب کنند. احمد معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طبق برنامه جدید وزارت علوم که از مهرماه سال جاری در اجرا می شود دانشجویان در ابتدای ورود به رشته کلی را انتخاب و پس از گذراندن دو .

پرسشنامه مقیاس کمال گرایی هیل
پرسشنامه-مقیاس-کمال-گرایی-هیل پرسشنامه مقیاس کمال گرایی هیل، در قالب word و در 3 صفحه، قابل ویرایش. توضیحات: پرسشنامه به بررسی ابعاد مختلف کمال گرایی در افراد می پردازد. این مقیاس 59 سوال و 8 بعد دارد. شیوه نمره گذاری و روایی و پایایی پرسشنامه و منبع پرسشنامه فایل

اختصاصی از ژیکو نمونه پرسشنامه سرمایه فرهنگی بوردیو با و پر سرعت .
نمونه پرسشنامه سرمایه فرهنگی بوردیو
نمونه پرسشنامه سرمایه فرهنگی بوردیو پرسشنامه سرمایه فرهنگی بوردیو 22 سوال داشته و هدف آن سنجش ارزشها و نمودهای فرهنگی و هنری در سه شاخص: 1- تجسم یافته یا سرمایه بدنی و فردی (مهارت ذهنی، مهارت در بیان مطالب درسی) 2- عینی (مصرف کالاهای فرهنگی، تملک کالاهای فرهنگی، علاقمندی به هنر)  3- نهادی (مدارک تحصیلی) می باشد. لازم به ذکر است پرسشنامه حاضر به صورت فرمت word و همراه با توضیح روایی و پای - تفسیر میزان نمرات و منبع در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه یداری و نمایید.
با
نمونه پرسشنامه سرمایه فرهنگی بوردیو
باور صاد احمدی اظهار داشت: افرادی که به این رشته وارد می شوند باید شرایط سازگاری بدن، میزان دید چشم، قد و سلامت گوش حلق و بینی را دارا باشند. پرسشنامه درگیری والدین در امور تحصیلی پرسشنامه درگیری والدین در امور تحصیلی دسته بندی پرسشنامه بازدید ها 3 فرمت فایل docx حجم فایل 8 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 3  پرسشنامه درگیری والدین در امور تحصیلی گزارش تخلف برای پرسشنامه درگیری والدین در امور تحصیلی پرسشنامه درگیری والدین در امور تحصیلی فروشنده فایل کد کاربری 4674 تمام فایل ها کاربر پرسشنامه درگیری والدین در امور تحصیلی پرسشنامه درگیری والدین در امور تحصیلی، ابزاری محقق ساخته می باشد که مشتمل بر 15 سوال می باشد. این پرسشنامه به صورت لیکرت پنج درجه ای که به صورت موافقم(5)، کمی موافقم(4)، نظری ندارم(3)، کمی مخالفم(2) و مخالفم(1) نمره گذاری می شود. ب نمره بالاتر از میانگین در این پرسشنامه نشان دهنده درگیری مثبت والدین در امور تحصیلی فرزندانشان است و ب نمره پایین تر از میانگین نشان دهنده عدم توجه و درگیری والدین در مور تحصیلی فرزندانشان می باشد. جهت بررسی روایی این پرسشنامه سعی شد از پنج تن از اساتید کمک گرفته شود ابتدا سوالات پرسشنامه 20 مورد بودند که این اساتید روایی این پرسشنامه را مورد تایید قرار دادند و تعداد سوالات را به 15 مورد تقلیل دادند. جهت بررسی پایایی این پرسشنامه بر روی 100 نفر از دانش آموزان اجرا شد و آلفای کرونباخ برابر86/. برای کل آزمون به دست آمد که مورد قبول است. پرسشنامه درگیری والدین در امور تحصیلیدرگیری والدین در امور تحصیلی
اعتماد شما سرمایه ما