ژیلوا

ژیلوا از بین برترین، جدیدترین و آخرین خبر و مطالب فارسی جستجو و نتیجه آن به صورت خلاصه نمایش داده شده لذا مسئولیت آن بر عهده منبع مطلب ژیلوا میباشد. هر از شغل و کارم می پرسم، می گویم مشغول « بازی» هستم. بچه بودم بازی می و همچنان هم بازی می کنم. خیلی تغییر ماهیت ندادم... دنیا واقعا همین است... فقط بچه که بودیم فکر می کردیم، باورداشتیم که دنیا و ما فیها، همه اش بازی است. بزرگتر که شدیم، همان دنیای بازی را جدی را گرفتیم، برایش دروغ گفتیم، تهمت زدیم، غیبت کردیم، زیرآب زدیم و... بسم الله قندِعسل دیگر بزرگ شده، حرف می زند، استدلال می کند، جواب می خواهد، ارتباط می گیرد، کلا اجتماعی است. پنج شنبه مهمان داشتیم، ایستاد جلوی در و به همه می گفت: سلام، خوش اومدین! و وقتی ناگهان در آسانسور باز شد و مهمان بعدی، اش بود، هر دو تا بی نهایت ذوق د... مهمانی با دسته گل وارد شد: بو کنم... دوستم با جعبه شکلات امد، آ شب، جعبه خالی ش. احتمالا اسمش می شود قندی
قُنَید به دلیل سختی تلفظ، می ماند برای زمانی که کمبود لغت قند پیدا ... :)