کردبچه نقد

به نقل از خبرگزاریها در مورد کردبچه نقد : دوستت دارم با صدای بلند

دوستت دارم با صدای آهسته

دوستت دارم

و خواستن تو جنینی ست در من

که نه سقط می شود،

نه به دنیا می آید.لیلا کردبچه
مبل ها را چیدم ها را کنار پنجره قاب ها را به دیوار آویختم بعد دو فنجان چای ریختم و فکر به ۳۶۵ روزِ دیگر که می توانم با چیدمانی دیگر دوستت بدارم .
لیلا کردبچه ‏‎
به خاطر مردم است که می گویم ‏‎گوش هایت را کمی نزدیک دهانم بیار، ‏‎دنیا دارد از شعرهای عاشقانه تهی می شود ‏‎و مردم نمی دانند ‏‎چگونه می شود بی هیچ واژه ای ‏‎ ی را که این همه دور است ‏‎این همه دوست داشت...
لیلا کردبچه به هیچ نخواهم گفت
چگونه می شود اینهمه سال
به فنجانی چای
سند بود
به سکوتی که لای چین ها مرتب نشسته است
به مدادی تراشیده ، کاغذی سپید
به پنجره ای که گاهی
صدای پیر آوازخوانی دوره گرد
با دست های بلندش باز می کند
به چند عاشقانه ی قدیمی بی مجوز
و دستمالی
که تاب هق هقم را بیاورد .. { لیلا کردبچه } چرا هرچه کانال های این تلویزیون لعنتی را عوض می کنم جنگ تمام نمی شود؟ و هرچه روی شیشه اش دستمال می کشم رد اشک از صورت مادرانِ بی فرزند پاک نمی شود گناه ما چه بود؟ که تاوانش را هواپیماهای جنگی پسِمان دادند و تانک هایی که نمی گذارند این شامِ زهرماری از گلویمان پایین برود تلویزیون را تو خاموش کن با همین انگشتی که معلوم نیست فردا را با ک.
صبح، دختری ست که ساعت های جهان، پشت پلک هایش زنگ می زنند شب، زنی که دست هایش هنوز بوی نان می دهد بوق ماشین ها به گوش هایش آویخته اند و می داند تهران با طای دسته دار هم اگر باشد ماشینِ دودی اش چراغ می زند پیاده روهای خسته تا پشتِ در دنبالش می افتند و ش را نمی شود از چشم پنجره ها ندید بلند شو زن! گاهی باید ب ی و کوچه باغی ترین آوازها را به گل های پیراهنت بفهمانی ها را بکش چشم هایت را به روی خودت نیاور و به ندیده های بهتری فکر کن تهران از هر زاویه ای نگاه کنی ساعت بزرگی ست که هیچ صبحی خواب نمی ماند. .
لیلا کردبچه بسم الله بعضی چیزها را نه میشود گفت چه اینکه احساس پشتشان آنقدر پیچیده و مبهم و آنقدر سخت و بزرگ است که نمی شود جملات مناسبی را برای بیانشان پیدا کرد ، نمی توان حقشان را تمام و کمال ادا کرد و نه میشود نگفتشان که گره شده اند در تو ، که غمباد شده اند در تو ، حیرت شده اند در تو , خشم شده اند در تو، تو با آنها میخو ، خواب می بینی، بیدار می شوی. نمی خواهم نگرانت کنم امّا

هنوز زنده ام

و این روزها هربار حواسم را پرت کرده ام در خیابان

بوق اولین ماشین، عقب عقبم رانده استنمی خواهم نگرانت کنم امّا

این شب ها هربار

ناامیدی مرا به پشت بامِ خانه رسانده است

با احتیاط پله ها را

یکی

یکی

یکی

پایین آمده ام

ب. از تو می خواهم سند یک اتاق را به نامم بزنی ، ششدانگ ، پر نمی کنمش از سفال از گلیم گبه ، از شعرهای کردبچه و یونان ، می خواهم در ششدانگ خودم تمام دیوارها را خط خطی کنم و برای تمام فصول فریاد بکشم فریاد ! _ ملیحه ترکمن زاده _
میگن دارید فکر می کنید؟می نویسم: تفکر در تنهایی، کار عرفا و پیغمبرهاست برای خودشناسی. برای شناخت آدم ها، باید باهاشون معا داشت.؛ پاک می کنم.می نویسم: وقتی آدم توی تنهایی با خودش فکر می کنه، خیلی هم از اوضاعش راضیه و دلیلی برای ترک تنهاییش نمی بینه. فقط یک ارتباط قوی و مثبت، میتونه انگیزه لازم رو برای کنار گذاشتن تنهایی ایجاد کنه.؛. پیــراهــن هیــچ فصلــی، خیــس تــر از بهــاری نخــواهــد بــود کــه عــاشقــت شــدم . . . لیلا کردبچه http://s4.picofile.com/file/7838168709/angelina_by_dinara_zaynullina_igalery_blogfa_com_2_.jpg من که دربندم کجا؟ میدان کجا؟ کاش راه خانه ات این قدر طولانی نبود...

علیرضا بدیع این ماه عادتم شده در وا نمی کنم از پشت شیشه برف تماشا نمی کنم از ترس زرد بودنشان پشت پنجره یک لحظه هم نگاه به گل ها نمی کنم آوازهای رادیو مستم نمیکنند اخبار صلح وجنگ ، تماشا نمی کنم این روزها از آینه ها طفره میروم با حرفهای راست مدارا نمی کنم بیرون از این اتاق مکرر نرفته ام پرواز از این قفس به تماشا نمی کنم در کفش هام شوق سفر خاک می خور. لیلا کردبچه بر کتاب "پنگوئن ها خانه را پر کرده اند" اثر قائم عظیمی در رو مه قدس نقدی نوشته است؛ وارد عرصه ادبیات (به معنای مکتوبِ آن) شده است، باید از آن دست اتفاقاتِ خوشایندی دانست که برای شاعرانی که نخستین مجموعه شعر خود را منتشر می کنند، کمتر پیش می آید. به اعتقاد نگارنده، «پنگوئن ها خانه را پر کرده اند» در کارنامه شعریِ قائم عظیم. حمید کردبچه عضو هیات علمی اقتصاد ا هرا در سرمقاله امروز رو مه دنیای اقتصاد درباره اجرای نرخ جدید سود بانکی توسط ت نوشت: جمله ای است معروف که اجرای یک سیاست درست در زمان نادرست می تواند به معنای اجرای یک سیاست نادرست باشد. در چند روز گذشته برخی از صاحب نظران و مدیران اقتصادی کشور با استناد به کاهش نرخ تورم، از ضرورت بررسی کاهش نرخ سو. مه آفرید خسروی شد. بلا ه نفس فاسد اقتصادی قطع شد. میتوان گفت دیگر فساد مالی اتفاق نخواهد افتاد ؟! یکی از هزاران رفت. هزاران هم خواهد رفت؟ http://www.shabestan.ir/images/news/larg_pic/2-3-1393/image635365126576118247.jpg آیا سایر متهمین به فساد مالی: فاضل خداداد، خاوری، جزایری، برادران افراشته، کردبچه، بابک زنجانی و... تنشان لرزید؟ هر شب خواب مرده ها را می بینم هر روز بیداری مرده ها را، و چشم هایم به گورهای دسته جمعی بدل شده اند با مرده ها... حرف هایی درباره ی مرده ها می زنم دهانم بوی کافور می دهد دماغشان را می گیرند و مرده های بی دماغ دلی برای شنیدن حرف های بودار ندارند چگونه به آنان بگویم هر روز در تمام صف های طولانی نانوایی ی هست که آ ین نان زندگی اش را می د؟ چگو. در کشور من مردم با نفرت بیشتری به صحنه ی بوسیدن دو عاشق نگاه می کنند تا صحنه ! زیستن با این مردمان دردناک است ! " علی شریعتی " تلخ می گذرد این روزها را می گویم که قرار است از تو که آرام جان لحظه هایم بوده ای برای دلم یک انسان معمولی بسازم ! " ؟ "
انسان در حال گریه به دنیا می آید

و وقتی به اندازه کافی گریه کرد

از دنیا می رود...

" مارتین ترمن "
حاصل بوسه های تو اکنون منم

شعری

که از شکوفه های بهاری سنگین است

و سر به سجده بر آب فرود آورده

دعا می خواند.
"شمس لنگرودی " عشق این روزها نفس گیر شده کاش داور سوت پایان را بزند.
" کاوه دار "

همـــــه چیز

از جایی شروع شد که ...

گفتــــی دوستم داری !

گاهــــی

برای یک عمــــر بلاتکلیفی

بهـــــانه ای کافی است ! " لیلا کردبچه "
در کشور من مردم با نفرت بیشتری به صحنه ی بوسیدن دو عاشق نگاه می کنند تا صحنه ! زیستن با این مردمان دردناک است ! " علی شریعتی " تلخ می گذرد این روزها را می گویم که قرار است از تو که آرام جان لحظه هایم بوده ای برای دلم یک انسان معمولی بسازم ! " ؟ "
انسان در حال گریه به دنیا می آید

و وقتی به اندازه کافی گریه کرد

از دنیا می رود...

" مارتین ترمن "
حاصل بوسه های تو اکنون منم

شعری

که از شکوفه های بهاری سنگین است

و سر به سجده بر آب فرود آورده

دعا می خواند.
"شمس لنگرودی " عشق این روزها نفس گیر شده کاش داور سوت پایان را بزند.
" کاوه دار "

همـــــه چیز

از جایی شروع شد که ...

گفتــــی دوستم داری !

گاهــــی

برای یک عمــــر بلاتکلیفی

بهـــــانه ای کافی است ! " لیلا کردبچه "
در کشور من مردم با نفرت بیشتری به صحنه ی بوسیدن دو عاشق نگاه می کنند تا صحنه ! زیستن با این مردمان دردناک است ! " علی شریعتی " تلخ می گذرد این روزها را می گویم که قرار است از تو که آرام جان لحظه هایم بوده ای برای دلم یک انسان معمولی بسازم ! " ؟ "
انسان در حال گریه به دنیا می آید

و وقتی به اندازه کافی گریه کرد

از دنیا می رود...

" مارتین ترمن "
حاصل بوسه های تو اکنون منم

شعری

که از شکوفه های بهاری سنگین است

و سر به سجده بر آب فرود آورده

دعا می خواند.
"شمس لنگرودی " عشق این روزها نفس گیر شده کاش داور سوت پایان را بزند.
" کاوه دار "

همـــــه چیز

از جایی شروع شد که ...

گفتــــی دوستم داری !

گاهــــی

برای یک عمــــر بلاتکلیفی

بهـــــانه ای کافی است ! " لیلا کردبچه "
با شاعران امروز: *** چه ازدحامی به پا کرده ای در من همین تو یک نفر ! فریبا عبدی *** لیلی؛
نام ِ دیگر ِ پاییز است زیباست، عاشق می کند، می کشد! عباس حسین نژاد *** با من مدارا کن بعدها
دلت برایم تنگ خواهد شد . . . سیدعلی صالحی *** اگر موهــــایت نبود باد را چگونه نقاشی می ؟؟!؟ احسان پرسا *** کجا را نشانه گرفته ای ؛ که به میدان نرفته ،
زخم ب. تمرین4: همانند تمرین قبلی ر گروه یک خبر از وب سایت ویکی تور را انتخاب کرده و سرگروه پیگیر باشد تا روز 30 فروردین ماه 1396 خبر مذکور با ذکر منبع و عنوان مناسب و با همان تصویر مندرج در سایت به صورت یک پست در وبلاگ همه اعضای آن گروه درج شود. همچنین همانطور که در کلاس مورخه 24 فروردین ماه 1396 تاکید شد اعضای کلیه گروهها موظف هستند پیوند به سایت م. کارگاه جوش
ردیف نام و نام خانوادگی

1 اسماعیلی داوود 7 2 اقتداری نیلوفر 6.5 3 باقری امین میثم 4.5 4 بهرامی سجاد 7.5 5 پارسی لیلا 5.6 6 دانایی عباس 4.75 7 رجبی داریوش 4.5 8 روندی مریم 6 9 زهره وندی مهدی 5.6 10 ساعدی ابراهیم 6.5 11 شایان علی 7.25 12 شیخ محسن 5 13 صوری محسن 7.25 14 طلوعی منصور 7.5 15 عامری مسعود 8.25 16 علیدادی علیرضا 6.1 17 فتوحی احمد 3 18 قانبیلی 3 19 کا.  گل های پیراهنم سال هاستمسئولیت جنون دسته جمعی پروانه ها را نمی پذیرندو تارهای مویم دیگربا آوازهای شب ماندۀ بیات ترک، بلند نمی شوند شبیه تصویر زنی روی قلمدانمکه صدای لب پریدۀ خنده هایش، تنهاپشت نقاش بیچاره اش را می لرزانَدهربار یادش می افتد زن رادیگر توانِ تصاحب سمرقند و بخارا به خال و خطی نیست من، تصویر غمگین زنی هستمکه . مونا فرجاد و علیرضا جلالی تبار مهمان رادیو 7 می شوند تاریخ انتشار این خبر ۱۶ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۷:۳۰ مونا فرجاد و علیرضا جلالی تبار امشب در برنامه رادیو 7 متن خوانی می کنند. فرشاد حسنی دستیار تهیه کننده برنامه رادیو 7 در گفتگو با خبرنگار رادیو تلویزیون باشگاه خبرنگاران گفت: در برنامه امشب رادیو 7 بازیگران و هنرمندانی چون مونا فرجاد، سعید معروف، رحیم نوروزی، سعید شیخ زاده، علیرضا جلالی تبار و لیلا کردبچه به متن خوانی در برنامه خواهند پرداخت.

وی اظهار داشت: طبق معمول 5 شنبه شب ها آیتم ثابت قصه های موبایل توسط بهاره رهنما اجرا می شود.

حسنی بیان کرد: در بخشی دیگر از این برنامه پلی بک در خصوص بچه های غزه توسط سروش کریمی اجرا می شود.

وی یادآور شد: در آیتمی دیگر از برنامه رادیو 7 کامران رسول زاده و فاتح نورایی از خوانندگان خوب کشورمان به اجرای قطعاتی از آلبوم خود می پردازند.

وی خاطر نشان کرد: برنامه رادیو 7 امشب با اجرای منصور ضابطیان ساعت 23 از شبکه آموزش به روی آنتن می رود. آیه هفته: دوزخ را بی عقلان پر کرده اند. چنان که می فرماید: وَقَالُوا لَوْ کُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا کُنَّا فِی أَصْحَابِ السَّعِیرِ: و گویند اگر شنیده بودیم یا تعقل کرده بودیم در [میان] دوزخیان نبودیم (ملک-۱۰) داستانک: پادشاهی پس از اینکه بیمار شد گفت:«نصف قلمرو پادشاهی ام را به ی می دهم که بتواند مرا معالجه کند». تمام آدم های . نمایش "یک ساعت آرامش" گروه تئاتر نیمکت نویسنده: فلوریان زلر مترجم: حمیدرضا امان پور قرایی، حامد امان پور قرایی بازنویسی برای اجرا: حامد امان پور قرایی طراح و کارگردان: سحر رضوانی بازیگران (به ترتیب ورود به صحنه) : سروش طاهری، مانلی حسین پور، حسین شفیعی، بهادر اورعی، امید مصباحی، صحرا رمضانیان. و محمد احمد کردبچه. دستیار کارگردان: فرزاد علوی مدیر صحنه: امین عبداللهی صحنه: علی مشهدی طراح صحنه و نور: حامد امان پور قرایی، وحید امان پور قرایی طراح لباس: سحر رضوانی طراح گریم: حسین طراح پوستر و بروشور: سینا افشار عکاس: مصطفی بذری مشاور صحنه و اجرای دکور: مهدی امان پور قرایی مدیر روابط عمومی: میثم رضوانی مدیر تبلیغات: مینو بوذرجمهری، میثم خویی یازدهم بهمن ماه نودوسه- ساعت 18:30 و 20:30 سالن چهارسو- مجموعه ی تئاتر شهر سی وسومین جشنواره ی بین المللی تئاتر فجر- تهران همه چیز از جایی شروع شد، که گفتی دوستم داری گاهی برای یک عمر بلاتکلیفی بهانه ای کافیست.... لیلا کردبچه http://upsara.com/images/9w04o2aemuy63r2040t.jpg 71 بالشم پر در آورده برای موهایت، خو که بغلم کرده بوی تو را دارد، رویایت تا چند خواب آن طرف تر را دیوانه کرده بغلی کرده ای مرا، رویایم را خیس می کنم! جلیل صفر بیگی http://s3.picofile.com/file/7922605799/black_and_white_dream_face_fashion_ _igalery.jpg

فراموش می شومراحت تر از رد پایی روی برف که زیر برفی تازه دفن می شود،راحت تر از خاطره عطر گیجی در هوا که با رهگذری تازه از کنارت رد می شودو راحت تر از آن که فکر کنی،فراموش می شومو چقدر دروغ گفتن در پاییز راحت است!وقتی یادت نمی آیدکدام یک شنبه عاشق ترین زن دنیا بودمو کدام یک شنبه پیراهنت آنقدر آبی بود.یادت نمی آیدو سال هاست کنار همین شع. طرح تحول در نظام سلامت از ابتدای سال جاری با سه منبع مالی و پشتوانه های قوی آغاز شد و در مدت کوتاهی توانست به بخشی از اه خود در رابطه با تجهیز بیمارستان ها، اصلاح تعرفه پزشکان عمومی و متخصص و بیمه همگانی دست یابد.
سوالی که در رابطه با این طرح پیش روی اقتصاددانان و صاحب نظران قرار گرفته این است که آستانه تداوم این طرح تا کجا خواهد . ردیف نام و نام خانوادگی پروژه ارائه پایانترم نمره نهایی از 5 نمره از 5 نمره از 10 نمره 1 افسون بهزاد 4 2.5 3.5 10.00 2 اقتداری نیلوفر 5 0 6.25 11.25 4 باقری امین میثم 3 1.5 2.5 7.00 5 بهرامی سجاد 5 5 7 17.00 6 پارسی لیلا 5 4.5 4.75 14.25 7 دانایی عباس 4 3 4 11.00 8 رجبی داریوش 4.25 2.5 3.25 10.00 9 روندی مریم 4 2.5 4 10.50 10 زهره وندی مهدی 2 2 4.25 8.25 11 ساعدی ابراهیم 5 5 6.75 16.75 12 شایان علی 4 2.5 7.25 13.75 . خودم را در شلوغی گم کرده ام قدس آنلاین- فرهنگ/ لیلا کردبچه: «بیدارخو » نام نخستین مجموعه شعر محسن بیدوازی است که ۲۹ قطعه شعر آزاد را در ۵۶ صفحه در بر گرفته است؛ مجموعه ای با تخیلی سرشار و مثال زدنی، و شعرهایی که از منظر شه و مضمون پردازی، زبان، موسیقی، تصویرسازی، ساختار و... حرف های زیادی برای گفتن دارد. توجه به ساختار اشعار مجموعه «ب. سلام این برنامه تقدیم شد به تمام نان این کره ی خاکی مجری : شاهین شرافتی آیتمها : نباشی » محسن یگانه متن خوانی نیکی مظفری/ دلواپسی ها » محمد اصفهانی صدای بچه متن خوانی سعید داخ/ ع یادگاری » مازیار فلاحی متنی راجع به ک شان با صدای شاهین شرافتی متنی به نام دوستت دارم با صدای پرویز پرستویی شعر خوانی لیلا کردبچه/ مادربزرگ » حسن همایونفال م. حل المسائل کتاب مبانی نظریه الکترومغناطیس ریتس میلفورد
solution manual for foundations of electromagnetic theory نویسندگان : john r. reitz , frederick j. milford , robertd
حل المسائل الکترومغناطیس ریتس به زبان فارسی در سایت موجود می باشد ولی به درخواست دوستان حل المسائل دیگری (یکی به زبان انگلیسی و دیگری به زبان نامشخص(فرانسوی و یا اسپانیایی)) نیز اضافه گردید. مشخصات ک.
اشعار بیش از صد زن ایرانی توسط آقای هاشم خسروشاهی به زبان ترکیه ای برگردانده شد . این کتاب با عنوان "dolunayda kızıl tef çalan kadınlar" به مفهوم " نی که هنگام بدر بر دف سرخ می کوبند" منتشر شده است .
اسامی شاعرانی که نمونه شعرهایشان در این کتاب آمده است (به ترتیب الفبای اسم کوچک)به شرح زیر است :

آزاده دواچی، آزیتا قهرمان، آسیه چنگیزی، آ. اختصاصی از فایل هلپ بودجه 84 و ابهامات آن با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 29 بودجه 84 و ابهامات آناساس لایحه بودجه 157 هزار میلیارد تومانی سال 84 که چندی پیش به مجلس شورای ی ارائه شد، سهم بودجه عمومی بالغ بر 52 هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت های تی 105 هزار میلیارد تومان تعیین . اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درمورد بودجه 84 و ابهامات آن با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 29 بودجه 84 و ابهامات آناساس لایحه بودجه 157 هزار میلیارد تومانی سال 84 که چندی پیش به مجلس شورای ی ارائه شد، سهم بودجه عمومی بالغ بر 52 هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت های تی 105 هزار میلیارد تومان تعیین شده است.این لایحه از آنجا که نخستین بودجه ارائه شده در چارچوب برنامه چهارم و سند چشم انداز ۲۰ ساله است از اهمیتی دوچندان برخوردار می باشد. اکنون کار بررسی این لایحه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای ی آغاز شده و نمایندگان مجلس پیشنهادهای اصلاحی خود در این زمینه را ارائه کرده اند.عمده ترین مباحث پیرامون لایحه بودجه سال آینده تنظیم آن بر مبنای طرح تثبیت قیمت ها و آثار و نتایج این طرح بر روند تدوین و تصویب لایحه بودجه سال ۸۴ است. بررسی اجمالی لایحه بودجه سال آینده نشان می دهد که این لایحه با چالش هایی مواجه است.با محمد کردبچه مدیر کل دفتر برنامه  ریزی اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پیرامون چالش های پیش روی لایحه بودجه سال ۸۴ و اقداماتی که برای تدوین و عملیاتی تر شدن این لایحه صورت گرفته به گفت وگو نشستیم که در زیر می خوانید: تأثیر طرح تثبیت قیمت ها بر روند تدوین و بررسی لایحه بودجه سال ۸۴ چگونه بوده است؟در خصوص طرح تثبیت قیمت ها به نظر می رسد اختلاف برداشت داریم و می توان گفت بین ت و مجلس در این زمینه دو برداشت کاملاً متفاوت وجود دارد چرا که ت به دنبال اجرای برنامه چهارم بر مبنای ج شماره ۴ این برنامه در بودجه سال آینده است، اما طراحان طرح تثبیت قیمت ها و کاهش سود بانکی یا اعتقادی به برنامه چهارم نداشته و یا نمی خواهند توجه کنند. این ادعا را بر مبنای این استدلال مطرح می کنم که وقتی مبنای بودجه سال آینده را ج شماره ۴ برنامه قرار می دهیم در این ج به طور مشخص منابع حاصل از ماده ۳ برنامه و منابع و مصارف آن را قید کرده ایم. بنابر این وقتی به این موضوع اشاره می کنیم بدان معنی است که اگر سال ۸۴ را حذف کنیم می بینیم که با ۲۹ هزار میلیارد ریال کاهش درآمد و عدم تعادل در بودجه مواجه خواهیم بود، اما طراحان طرح تثبیت قیمت ها می گویند اصلاً کاهش درآمد وجود ندارد و از این موضوع به عنوان عدم نفع یاد می کنند و اعتقادی به کاهش درآمد ندارند. اینها حرف هایی است که به راحتی می توان مطابق با جداول برنامه در رابطه با آن استدلال کرد و در جلسات مجلس نیز مطابق با این جداول رقم به رقم و ردیف به ردیف توضیح داده شد منتهی تعمداً یا سهواً آنها اصرار دارند تا حرف خودشان را تکرار کنند. به چه میزان در تدوین بودجه سال آینده دقیقاً مطابق برنامه چهارم توسعه عمل کرده اید؟ در تنظیم و تدوین بودجه سال ۸۴ تا جایی که امکان پذیر بوده بر مبنای ج شماره ۴ برنامه چهارم ستون سال ۱۳۸۴ عمل کرده ایم. وقتی طرح تثبیت قیمت ها مطرح و ماده ۳ برنامه نیز قبلاً حذف شده بود، ۳۷۰ هزار میلیارد ریال منابع در نظر گرفته شده از محل ماده ۳ این برنامه بود که در مقابل آن ۲۰۰ هزار میلیارد ریال هزینه های جبرانی در ماده مذکور پیش بینی شده بود (مواردی مانند مقاوم سازی ساختمان ها در برابر ز له، ساماندهی حمل و نقل عمومی) و با این روند ۱۷۰ هزار میلیارد ریال مازاد منابع ناشی از ماده ۳ را داشتیم که این اعتبار برای تأمین سرمایه گذاری مورد نیاز برنامه مورد توجه قرار گرفته و رقم آن نیز سالانه مشخص بود.از سال ۱۳۸۳ مبلغ ۲۹ هزارمیلیارد ریال منابع ناشی از این محل را داشته و می توانستیم از آن استفاده کنیم که عملاً با ارائه طرح تثبیت قیمت این اعتبار از بین خواهد رفت.نکته دیگر، در خصوص ماده ۳ برنامه چهارم آن است که در هیچ جای آن عنوان نشده که قیمت ها معادل قیمت های فوب خلیج فارس تعیین شود، بلکه عنوان شده که بر مبنای این قیمت ها باشد و باید توجه کرد که بر مبنا به هیچ وجه به معنای معادل نیست بلکه بدان معنا است که باید این
با
تحقیق درمورد بودجه 84 و ابهامات آن
اختصاصی از فایلکو بودجه 84 و ابهامات آن با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 24 بودجه 84 و ابهامات آناساس لایحه بودجه 157 هزار میلیارد تومانی سال 84 که چندی پیش به مجلس شورای ی ارائه شد، سهم بودجه عمومی بالغ بر 52 هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت های تی 105 هزار میلیارد تومان تعیین شده است.این لایحه از آنجا که نخستین بودجه ارائه شده در چارچوب برنامه چهارم و سند چشم انداز ۲۰ ساله است از اهمیتی دوچندان برخوردار می باشد. اکنون کار بررسی این لایحه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای ی آغاز شده و نمایندگان مجلس پیشنهادهای اصلاحی خود در این زمینه را ارائه کرده اند.عمده ترین مباحث پیرامون لایحه بودجه سال آینده تنظیم آن بر مبنای طرح تثبیت قیمت ها و آثار و نتایج این طرح بر روند تدوین و تصویب لایحه بودجه سال ۸۴ است. بررسی اجمالی لایحه بودجه سال آینده نشان می دهد که این لایحه با چالش هایی مواجه است.با محمد کردبچه مدیر کل دفتر برنامه  ریزی اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پیرامون چالش های پیش روی لایحه بودجه سال ۸۴ و اقداماتی که برای تدوین و عملیاتی تر شدن این لایحه صورت گرفته به گفت وگو نشستیم که در زیر می خوانید: تأثیر طرح تثبیت قیمت ها بر روند تدوین و بررسی لایحه بودجه سال ۸۴ چگونه بوده است؟در خصوص طرح تثبیت قیمت ها به نظر می رسد اختلاف برداشت داریم و می توان گفت بین ت و مجلس در این زمینه دو برداشت کاملاً متفاوت وجود دارد چرا که ت به دنبال اجرای برنامه چهارم بر مبنای ج شماره ۴ این برنامه در بودجه سال آینده است، اما طراحان طرح تثبیت قیمت ها و کاهش سود بانکی یا اعتقادی به برنامه چهارم نداشته و یا نمی خواهند توجه کنند. این ادعا را بر مبنای این استدلال مطرح می کنم که وقتی مبنای بودجه سال آینده را ج شماره ۴ برنامه قرار می دهیم در این ج به طور مشخص منابع حاصل از ماده ۳ برنامه و منابع و مصارف آن را قید کرده ایم. بنابر این وقتی به این موضوع اشاره می کنیم بدان معنی است که اگر سال ۸۴ را حذف کنیم می بینیم که با ۲۹ هزار میلیارد ریال کاهش درآمد و عدم تعادل در بودجه مواجه خواهیم بود، اما طراحان طرح تثبیت قیمت ها می گویند اصلاً کاهش درآمد وجود ندارد و از این موضوع به عنوان عدم نفع یاد می کنند و اعتقادی به کاهش درآمد ندارند. اینها حرف هایی است که به راحتی می توان مطابق با جداول برنامه در رابطه با آن استدلال کرد و در جلسات مجلس نیز مطابق با این جداول رقم به رقم و ردیف به ردیف توضیح داده شد منتهی تعمداً یا سهواً آنها اصرار دارند تا حرف خودشان را تکرار کنند. به چه میزان در تدوین بودجه سال آینده دقیقاً مطابق برنامه چهارم توسعه عمل کرده اید؟ در تنظیم و تدوین بودجه سال ۸۴ تا جایی که امکان پذیر بوده بر مبنای ج شماره ۴ برنامه چهارم ستون سال ۱۳۸۴ عمل کرده ایم. وقتی طرح تثبیت قیمت ها مطرح و ماده ۳ برنامه نیز قبلاً حذف شده بود، ۳۷۰ هزار میلیارد ریال منابع در نظر گرفته شده از محل ماده ۳ این برنامه بود که در مقابل آن ۲۰۰ هزار میلیارد ریال هزینه های جبرانی در ماده مذکور پیش بینی شده بود (مواردی مانند مقاوم سازی ساختمان ها در برابر ز له، ساماندهی حمل و نقل عمومی) و با این روند ۱۷۰ هزار میلیارد ریال مازاد منابع ناشی از ماده ۳ را داشتیم که این اعتبار برای تأمین سرمایه گذاری مورد نیاز برنامه مورد توجه قرار گرفته و رقم آن نیز سالانه مشخص بود.از سال ۱۳۸۳ مبلغ ۲۹ هزارمیلیارد ریال منابع ناشی از این محل را داشته و می توانستیم از آن استفاده کنیم که عملاً با ارائه طرح تثبیت قیمت این اعتبار از بین خواهد رفت.نکته دیگر، در خصوص ماده ۳ برنامه چهارم آن است که در هیچ جای آن عنوان نشده که قیمت ها معادل قیمت های فوب خلیج فارس تعیین شود، بلکه عنوان شده که بر مبنای این قیمت ها باشد و باید توجه کرد که بر مبنا به هیچ وجه به معنای معادل نیست بلکه بدان معنا است که باید این قیمت ها را هدف قرار داده و به طرف رسیدن به این میزان حرکت کنیم. این نکته ای است که به اشتباه تکرار و عنوان می شود که بر اساس ماده ۳ از سال اول برنامه  می خواسته ایم قیمت برخی حامل های انرژی را ۳۰۰ الی ۳۵۰ تومان در نظر بگیریم که صحت ندارد بلکه مبنایی را که مورد نظر قرار داده ایم ۱۸۰ تومان بود و به دنبال ارقام مذکور نبوده ایم و این موضوع نیز برای همه حامل های انرژی مطرح نبود، بلکه در ماده مذکور قید شده که این قیمت در زمینه حامل هایی مانند نفت کوره، نفت گاز و بنزین مصداق خواهد داشت و همچنین مسائلی که در زمینه  آثار تورمی این ماده مطرح کنند نیز باید با توجه به این سه نکته مطرح شود.آیا اجرای تدریجی ماده ۳ مد نظر بوده است؟اعلام شده بود که برمبنای فوب خلیج فارس و این به معنای معادل نیست پس اجرای تدریجی برای رسیدن به معادل قیمت های خلیج فارس مدنظر بوده است.این دیدگاه جدیدی نیست که مطرح می شود؟نه قبلاً نیز رسیدن تدریجی به قیمت های فوب خلیج فارس مد نظر بوده و دلیل آن نیز این است که در سال اول برنامه قیمت ها را بر مبنای ۱۸۰ تومان قرار دادیم. از سوی دیگر قیمت بنزین حتی قبل از افزایش شدید قیمت ها در فوب خلیج فارس بیش از این مبلغ و حدود ۲۷۰ تومان بود.نکته دیگری که با ارائه طرح تثبیت قیمت ها مطرح می شود آن است که ۸ قلم کالای مدنظر در این طرح مربوط به شرکت هایی می شود که سهم عمده ای در کل بودجه شرکت های تی دارند بنابر این اگر منابع این شرکت ها با مشکل مواجه شود، شرکت های مذکور زیانده شده و یا سود دهی کمتری خواهند داشت. چرا که شرکت های مذکور دو نوع پرداخت تحت عنوان مالیات و سود سهام را به ت دارند که وقتی سود ویژه آنها کاهش پیدا کند موجب می شود تا مازاد سود
با
بودجه 84 و ابهامات آن
اختصاصی از فایلکو بودجه 84 و ابهامات آن با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 24   بودجه 84 و ابهامات آن اساس لایحه بودجه 157 هزار میلیارد تومانی سال 84 که چندی پیش به مجلس شورای ی ارائه شد، سهم بودجه عمومی بالغ بر 52 هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت های تی 105 هزار میلیارد تومان تعیین شده است. این لایحه از آنجا که نخستین بودجه ارائه شده در چارچوب برنامه چهارم و سند چشم انداز ۲۰ ساله است از اهمیتی دوچندان برخوردار می باشد. اکنون کار بررسی این لایحه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای ی آغاز شده و نمایندگان مجلس پیشنهادهای اصلاحی خود در این زمینه را ارائه کرده اند .عمده ترین مباحث پیرامون لایحه بودجه سال آینده تنظیم آن بر مبنای طرح تثبیت قیمت ها و آثار و نتایج این طرح بر روند تدوین و تصویب لایحه بودجه سال ۸۴ است. بررسی اجمالی لایحه بودجه سال آینده نشان می دهد که این لایحه با چالش هایی مواجه است. با محمد کردبچه مدیر کل دفتر برنامه  ریزی اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پیرامون چالش های پیش روی لایحه بودجه سال ۸۴ و اقداماتی که برای تدوین و عملیاتی تر شدن این لایحه صورت گرفته به گفت وگو نشستیم که در زیر می خوانید: تأثیر طرح تثبیت قیمت ها بر روند تدوین و بررسی لایحه بودجه سال ۸۴ چگونه بوده است؟ در خصوص طرح تثبیت قیمت ها به نظر می رسد اختلاف برداشت داریم و می توان گفت بین ت و مجلس در این زمینه دو برداشت کاملاً متفاوت وجود دارد چرا که ت به دنبال اجرای برنامه چهارم بر مبنای ج شماره ۴ این برنامه در بودجه سال آینده است، اما طراحان طرح تثبیت قیمت ها و کاهش سود بانکی یا اعتقادی به برنامه چهارم نداشته و یا نمی خواهند توجه کنند. این ادعا را بر مبنای این استدلال مطرح می کنم که وقتی مبنای بودجه سال آینده را ج شماره ۴ برنامه قرار می دهیم در این ج به طور مشخص منابع حاصل از ماده ۳ برنامه و منابع و مصارف آن را قید کرده ایم. بنابر این وقتی به این موضوع اشاره می کنیم بدان معنی است که اگر سال ۸۴ را حذف کنیم می بینیم که با ۲۹ هزار میلیارد ریال کاهش درآمد و عدم تعادل در بودجه مواجه خواهیم بود، اما طراحان طرح تثبیت قیمت ها می گویند اصلاً کاهش درآمد وجود ندارد و از این موضوع به عنوان عدم نفع یاد می کنند و اعتقادی به کاهش درآمد ندارند. اینها حرف هایی است که به راحتی می توان مطابق با جداول برنامه در رابطه با آن استدلال کرد و در جلسات مجلس نیز مطابق با این جداول رقم به رقم و ردیف به ردیف توضیح داده شد منتهی تعمداً یا سهواً آنها اصرار دارند تا حرف خودشان را تکرار کنند. به چه میزان در تدوین بودجه سال آینده دقیقاً مطابق برنامه چهارم توسعه عمل کرده اید؟ در تنظیم و تدوین بودجه سال ۸۴ تا جایی که امکان پذیر بوده بر مبنای ج شماره ۴ برنامه چهارم ستون سال ۱۳۸۴ عمل کرده ایم. وقتی طرح تثبیت قیمت ها مطرح و ماده ۳ برنامه نیز قبلاً حذف شده بود، ۳۷۰ هزار میلیارد ریال منابع در نظر گرفته شده از محل ماده ۳ این برنامه بود که در مقابل آن ۲۰۰ هزار میلیارد ریال هزینه های جبرانی در ماده مذکور پیش بینی شده بود (مواردی مانند مقاوم سازی ساختمان ها در برابر ز له، ساماندهی حمل و نقل عمومی) و با این روند ۱۷۰ هزار میلیارد ریال مازاد منابع ناشی از ماده ۳ را داشتیم که این اعتبار برای تأمین سرمایه گذاری مورد نیاز برنامه مورد توجه قرار گرفته و رقم آن نیز سالانه مشخص بود. از سال ۱۳۸۳ مبلغ ۲۹ هزارمیلیارد ریال منابع ناشی از این محل را داشته و می توانستیم از آن استفاده کنیم که عملاً با ارائه طرح تثبیت قیمت این اعتبار از بین خواهد رفت.نکته دیگر، در خصوص ماده ۳ برنامه چهارم آن است که در هیچ جای آن عنوان نشده که قیمت ها معادل قیمت های فوب خلیج فارس تعیین شود، بلکه عنوان شده که بر مبنای این قیمت ها باشد و باید توجه کرد که بر مبنا به هیچ وجه به معنای معادل نیست بلکه بدان معنا است که باید این قیمت ها را هدف قرار داده و به طرف رسیدن به این میزان حرکت کنیم. این نکته ای است که به اشتباه تکرار و عنوان می شود که بر اساس ماده ۳ از سال اول برنامه  می خواسته ایم قیمت برخی حامل های انرژی را ۳۰۰ الی ۳۵۰ تومان در نظر بگیریم که صحت ندارد بلکه مبنایی را که مورد نظر قرار داده ایم ۱۸۰ تومان بود و به دنبال ارقام مذکور نبوده ایم و این موضوع نیز برای همه حامل های انرژی مطرح نبود، بلکه در ماده مذکور قید شده که این قیمت در زمینه حامل هایی مانند نفت کوره، نفت گاز و بنزین مصداق خواهد داشت و همچنین مسائلی که در زمینه  آثار تورمی این ماده مطرح کنند نیز باید با توجه به این سه نکته مطرح شود. آیا اجرای تدریجی ماده ۳ مد نظر بوده است؟ اعلام شده بود که برمبنای فوب خلیج فارس و این به معنای معادل نیست پس اجرای تدریجی برای رسیدن به معادل قیمت های خلیج فارس مدنظر بوده است. این دیدگاه جدیدی نیست که مطرح می شود؟ نه قبلاً نیز رسیدن تدریجی به قیمت های فوب خلیج فارس مد نظر بوده و دلیل آن نیز این است که در سال اول برنامه قیمت ها را بر مبنای ۱۸۰ تومان قرار دادیم. از سوی دیگر قیمت بنزین حتی قبل از افزایش شدید قیمت ها در فوب خلیج فارس بیش از این مبلغ و حدود ۲۷۰ تومان بود.نکته دیگری که با ارائه طرح تثبیت قیمت ها مطرح می شود آن است که ۸ قلم کالای مدنظر در این طرح مربوط به شرکت هایی می شود که سهم عمده ای در کل بودجه شرکت های تی دارند بنابر این اگر منابع این شرکت ها با مشکل مواجه شود، شرکت های مذکور زیانده شده و یا سود دهی کمتری خواهند داشت. چرا که شرکت های مذکور دو نوع پرداخت تحت عنوان مالیات و سود سهام را به ت دارند که وقتی سود ویژه آنها کاهش پیدا کند موجب می شود تا مازاد سود
با
بودجه 84 و ابهامات آن
بیژن رحیمی دانش سال 61 تا 71 مدیر کل دفتر شورای اقتصاد بوده است، دورانی که کشور با جنگ و انواع تنگناها دست و پنجه نرم می کرد و طبیعتا اقتصاد، مدیریتی ویژه را می طلبید. گفت و گوی صمیمانه خبرنگاران فارس با این مدیر و کارشناس ارشد و سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی در فضایی صمیمانه همراه با پذیرایی گرم او در دفتر کارش انجام شد.

ر. اختصاصی از ژیکو تحقیق درباره ی تاریخچه والیبال با و پر سرعت .
تحقیق درباره ی تاریخچه والیبال
تحقیق درباره ی تاریخچه والیبال  لینک پرداخت و پایین مطالب:فرمت فایل:word(قابل ویرایش)تعداد صفحه:30آموزش پرورش منطقه 6 تهرانهنرستان بزرگسالان شهید صدوقیموضوع پروژه:تاریخچه والیبالدبیر راهنما:سرکار خانم رفیعییان تهیه کننده:فاطمه نق 86-87vallyball.ir
 
تاریخچه والیبال در جهان

والیــبال در سال 1895 میلادی مطابق با سال 1274 شمسی ، یعنی 111 سال قبل توسط ویلیام . ج . مورگـان مدیر y.m.c.a در هولیوک ای ماسا چوست ابداع شد. در ابتدا این ورزش مینتونت نام گذاری شده بود و دلیل انتخاب این نام برای همگان نامعلوم بود. تحت تاثیر محبوبیت بسکتبـال در بین عامه ، مورگان تصمیم گرفت برای دانشجویان خود ، ورزشی را بوجود آورد که بازی از روی تور انجام گیرد و لذت بخش باشد. مورگان با استفاده از تور تنیس روی چمن که به دو طرف دیوار سالن ورزش بسته می شد و با استفاده از توئی توپ بسکتبال که بدلیل سبکی وزن به دستها آسیب نمی رساند ، بازی را شروع کرد. با وجود اینکه بطور آهسته و کند از y.m.c.a آغاز شد ولی طولی نکشید که در کلیه ای ماساچوست و نیوانگلاند عمومیت یافت.
در اسپرینگ فیلد ، ت ـ آ هالستید با مــشاهده بازی ، مینتونت را به والیبال تغییر نام داد ، زیرا قصد اساسی از بازی ، فرستادن و برگـشت دادن ( رد و بدل ) توپ از روی تور است که کلمه والیبال در معنا این نیت را مشخص می سازد. با اینکه والیبال در آغاز ورزش سالنی بود و در محل های س وشیده بازی آن انجام می شــد ، و اســاسا” برای فعالیت های سرگرم کننده پیشه وران و تجار اختصاص یافته بود ، ولی کم کم به زمین هــای روبـــاز کشـیده شد و بعنوان یکی از فعالیت های جالب توجه تابستانی در آمد و به شدت تعقیب می شد.
در آغاز برای بازی والیبال قوانین خاصی تدوین نشده بود ، هر فرد و در هر کشــوری بمیل خود و به طریق مختلف با توپ بازی می د. رفته رفته والیبال در مناطق و نواحی مـختلف جــــــهـان گسترش می یافت. همچنانکه هر ابداع یا اختراعی در آغاز با نواقصی همراه بوده و به مـرور زمـان تکـــــمیل و رفع نواقص می شود ، والیبال نیز از این قاعده مستثنی نبود و کم کم قوانین برای این بازی وضع شد و روشها و حرکات تکنیکی جایگزین حرکات قبلی گردید.
در سال 1900 پذیرفته شد که امتیاز هر ست بازی 21 پوان باشد.
در سال 1912 سیستم چرخش به تصویب رسید.
در سال 1917 پذیرفته شد که هر ست بازی 15 پوان ( امتیاز ) باشد.
در سال 1918 تعداد بازیکنان هر طرف زمین 6 نفر پیشنهاد شد که مورد قبول عامه قرار گرفت.
در سال 1921 موافقت شد که هر تیم با سه ضرب توپ را به طرف دیگر بفرستد.
در سال 1923 اندازه زمین بازی 9×18 متر تعیین شد.

بمرور ، در سال های بعد ، قوانین فراوانی برای این بازی وضع شد و در بسیاری از قــوانین قبلی نیز تـــغیر حاصل گشت که هنوز هم این تغییرات ( سال 2000 ) ادامه دارد و هر چــهار سال یکبار در کنگره بین المللی والیبال تغییراتی در قوانین بازی به تصویب می رسد و در کــنگره جهانی که در سال 1998 میلادی ( سال شمسی 1377 ) همزمان با برگزاری چهاردهمین دوره مســابقات والیبال جهانی مردان و سیزدهمین دوره ن در ژاپن برگزار شد با تصویب و تغییر قوانین مـــــانند روش امتیازگیری با بردرالی ، امتیازات 25 برای ست های اول ، دوم ، سوم وچهارم و امتیازات 15 برای ست پنجم و همچنین تصویب بازیکن دفاعی لیبرو ، بکار بردن روش جدید مجازات ها و تصویب بــا پـــازدن تــوپ در کـنگره قبلی که همه این قوانین جدید دگرگونی و هیجان فراوانی در بازی والیبال بوجود آورده است.
اولین کشور خارجی که والیبال را پذیرفت ، کشور کانادا و بـه ســـال 1900 بــود. اساساً نهضت y.m.c.a ( سازمان جوانان ی ) در معرفی این ورزش به دیگر کشورهای جهان و تعمیم آن سهم فراوانی دارد.
بازی والیبال در پایان سال 1900 به هندوستان و در سال 1905 به کوبا ، 1909 به پورتوریـــکـــو ، 1910 به فیلیپین ، 1912 به اوروگوئه ، 1913 به چین و 1917 به ژاپن و به تدریج از سال 1914 به بعد بتوسط سربازان قوای و مستشاران و اشخاص دیگر ، به کشورهای اروپائی از قـــبـــیل فرانسه ، چ لواکی ، لهستان ، شوروی و بلغارستان و سایر کشورهای اروپائی معرفی شد و تعمیم یافت. ولی بسبب بیگانه بودن این ورزش برای اروپائیان ، در ابتدا امر قبول آن به کندی صـــورت می پذیرفت. فرانسه ، چ لواکی و لهستان سه کشوری بودند که قبل از دیگران اقدام به تشــکیل فدراسیون ملی والیبال در کشور خود نمودند.
کشور شوروی که در سال 1923 اقدام یه تاسیس انجمن ملی والیبال نمود ، برای پــــــــیشرفت و دگرگــــونـی آن فعالیت زیادی بعمل آورد. اصولاً شوروی از کشورهائی است که در پیشرفـــت تـــکنــیک و تاکـتیک والیبال و تنظیم قوانین در جهان سهم بسزائی دارد و برای قهرمانی های در مسابقات اســت کــه قــدرت بــزرگ جهانی بحساب می آید. کشورهای فرانسه ، چ لواکی و لهستان پس از تشکیل فــدراســیــون مــلــی ، مــصــمم شــدند که با کمک کشورهای دیگر که فدراسیون بین المللی را تاسیس نمایند و در سال 1936 به هــنـگام بـــازیهای الـمـپـیـک در بـرلین آلمان ، در این زمینه فعالیت زیادی نمودند ولی باآغاز جنگ بین المللی دوم و طغیان آن در اروپا ، اقدامات آنان متوقف شد.

بطور کلی تغییرات و پیشرفت والیبال را می توان به سه دوره تقسیم نمود. دور اول از سال آغاز تا 1918 ، دوره دوم از سـال 1919 تا سال 1946 و دوره سوم از سال 1947 به بعد که تــغــیــیرات و پیشرفت اساسی والیبال در دوره سوم صورت پذیرفته است.
پــس از جــنـگ بــین المللی دوم ، فعالیت های فراوان برای حرکت جدید به والیبال مجدداً آغاز
شـــد و اولـــــین مــسـابـقه یین المللی در قاره اروپا بین دو کشور فرانسه و چ لواکی و در شهر پـــاریس برگزار گردیــد. پـیـگـری برای تاسیس فدراسیون بین المللی والیبال ادامه یافت. مذاکرات بین سه کشور فرانسه ، چک و لهستان منتج به موافقت در جهت تشکیل گــنـگره ویــژه بــرای تــاسـیـس اتحادیه بین المللی والیبال گردید. ســرانـجـام در تـاریـخ آوریل 1947 کنگره با شرکت نمایندگان چهارده کشور از سراسر جهان در پاریس برگزار شد و مـوافـقـت شـد فـدراسـیـون بـیـن الـمـلـلـی والیبال (f.i.v.b) تـاسـیـس گـردد که این فدراسیون در پاریس تشکیل شد و آقای پل لیبود از کشــور فرانسه بعنوان اولین رئیس فدراسیون بین المللی والیبال انتخاب شد.
بزودی کشورهای زیادی در خواست عضویت خود را برای پیوستن به فدراسیون بین المللی اعلام نمودند که امروز این فدراسیون حدود 218 کشور عضو دارد ( سال 2006 ) و بیش از 250 میلیون نفر از مردم جهان والیبال بازی می کنند. اولین رئیس انتخ فدراسیون بین المللی والیبال آقای پل لیبود از کشور فرانسه تا سال 1984 ( یعنی 37 سال تمام ) ریاست فدراسیون بین المللی را با قدرت بــرعــهـده داشــت و تــوانــست بــا کــمک سایر اعضاء ، این فدراسیون را در ردیف فعال ترین فدراسیون ها و والیبال را در زمره بزرگترین ورزشهای جهانی در آورد.
پــس از تــاسیس فدراسیون یبن المللی ، کمیته های مختلفی در داخل آن بوجود آمد و بـــرنـامـه مسابقات رسمی بین المللی تنظیم و آغاز شد.
در سال 1949 اولین دوره مسابقات جهانی والیبال بــرای مــردان در پراگ و در سال 1952 دومین دوره مسابقات جهانی مردان و اولین دوره مسابقات جهانی ن در مسکو برگزار شد.
بــرنامه مسابقات والیبال بطور منظم هرچهار سال یکبار تاکنون در کشورهای مختلف انجام شده است . در ســال 2006 دوره شــانـزدهم مسابقات والیبال جهانی مردان با شرکت 24 تیم و دوره پانزدهم مسابقات جــهانی ن با شرکت 24 تیم در کشور ژاپن انجام یافت.
تیم ملی والیبال بزرگسالان مردان ایران در این مسابقات شرکت نمود . بسبب اهمیتی که والیبال در بین ورزشها بدست آورد ، در سال 1964 مسابقات والیبال مردان و ن به برنامه بازیهای

الــمـپـیــک توکیو اضافه شد که تاکنون (سال 2006 ) در ده دوره از بازیهای المپیک برنامه های آن با اهمیت خاصی انجام شده است.
علاوه بر مسابقات قهرمانی جهان و المپیک ، مسابقات والیبال مردان و ن در سراسر جـــهـان با عنوان ، جام جهانی ، لیگ جهانی ، قهرمانی اروپا ، پان آمریکن ، قهرمانی آسیا ، بازیهای آسیائی ، والیبال ساحلی ، جهانی دانشجویان ( یونیورسیاد ) ، قهرمانی آفریقا ، های جهان ، گراند پــری ن ، راه آهن های جهان ، قهرمانی ناشنوایان ، قهرمانی معلولین ، پارالمپیک ، قهرمانی کشورهای
عربی ، چهار تیم برتر ، جایزه بزرگ ، ستاره ها و تورنمنت های بین المللی و دوستانه و غــیـره در گروههای سنی نوجوانان ، جوانان و بزرگسالان و مینی والیبال بطور منظم انجام می شود.
در تاریخچه والیبال جهان باید ژاپن را بعنوان دگرگون کننده تکنیک ها ، تاکتیک ها و آمــادگی جسمانی در والیبال معرفی نمود ( دگرگون کننده در سرویس ، ساعد ، انواع پاس ها ، توپ گیری ، و انواع آبشارهای سرعتی با پاس های کوتاه الف و ب و ترکیبی و بویژه بدنسازی ). انجمن های والیبال ژاپن از سال 1961 فـــعالـیت های بین المللی خود را و به همراه تیم های ملی ن و مردان این کشور در کلــیه مسابقات رسمی تحت نظر فدراسیون بین المللی و کنفدراسیون آسیائی انجام داده اند. مــربــی تیم ملی والیبال ژاپن آقای یاسوتاکاماتسودایرا با تنظیم یک برنامه هشت سـاله و مــنـطـقی از سال 1965 تا 1972 توانست مدال طلای المپیک مونیخ را به سال 1972 برای کــشور خود بدســـت آورد. ماتسودایرا یکی از بزرگترین مردان والیبال جهان بحساب می آید و سمــت هائی را با عـنوان رئیس فدراسیون والیبال ژاپن ، رئیس کنفدراسیون والیبال آسیا و نایب رئــیـس فـــدراســیــون بــین المللی و رئیس کمیته لیگ جهانی والیبال داشته است. ایشان سهم بسزائی در پیشرفت والیبال جهان دارد.
ماتسودایرا اولین دوره کلاس مربیگری بین المللی والیبال را در سال 1971 در دوکاتاگوری 1 و 2 در توکیو تشکیل داد که قریب 60 نفر از کشورهای مختلف جهان در این کلاس شرکت داشـتـند (ازکشورمان آقایان: ابراهیم نعمتی ، رضا هدایتی و داود دار ان در میان شرکت کنندگان بودند ).
از دیگر مردان والیبــال ژاپن که در این تاریخچه میتوان از وی نامبرد ، آقای تویودا از کشور ژاپن می باشد ، ایشان از لـحـاظ تئوری امور فنی و ارائه تکنیک ها و تاکتیک های والیبال در جهان سهم موثری داشته است ، ضمناً آقای تویودا سمت هائی در فدراسیون بین المللی و کنفدراسیون والیبال آسیا و ژاپن داشته اند و هنوز هم دارند (سال 2006 ).
آقای هورست باکه از کشور آلمان شرقی نیز در پیش برد امور فنی والیبال جهان و آموزش ، نقش

بسزائی داشته است و آغاز مینی والیبال برای ک ن از سن 9 تا 12 سال از ابـتکارات این شخص است.
تیم های صاحب نام ن و مردان دنیا که از اولین مسابقات جهانی و المپیک و جام جــهــانـــی تا
کنون توانسته اند مقام های اول تا ششم را در جهان بدست آورند عبارتند از : کشورهای شوروی ، ایتالیا ، ژاپن ، چ لواکی ، ، لهستان ، بلغارستان ، رومانی ، مجارستان ، آلمان شرقــــــی ، کوبا ، برزیل ، آرژانتین ، کره جنوبی ، چین ، پرو ، فرانسه ، کره شمالی ، هلند ، سوئد و کانــــادا.
امروزه فدراسیون بین المللی والیبال با سازمان مرکب از یک رئیس ، دو نایب رئیس ، پنج نـــائب
رئــیـس از کــــنــفدراسیون های والیبال قاره های جهان ، یک مدیر فنی ، یک خزانه دار ، سیزده عــضــــو و کمــیــتــه هــای مسابقات ، مربیان ، داوری ، قوانین ، پزشکی ، گسترش و فعالیت ها ، شــــناســـائـــی بـــازیــکـــان ، اطــلاعات ، حقوقی ، تشریفات ، والیبال ساحلی ، لیگ جهان و هــمــچــنــین حـدود 218 کشور عضــو و پنــج کــنـفدراسیون والیبال قاره ها با سازمانی منظم و تعدادی مدرسین بــیــن الــمـللی در امور آموزش داوری و مــــربیگری ، برنامه های والیبال را در سراسر جهان هدایت کرده و به پیش می برد.
در تاریخچه والیبال جــهان از آقای روبن آکــوســـتـــا کـه از سال 1984 در کنگره والیبال لوس آنجلس به ریاســت فدراسیون بین المللی انتخاب شده است به بزرگی باید یاد کرد. ایشان مدیری لایق و شایسته و دارای ابــــتــکـارات بــــرجســـتــه ای در زمــیـنه پیشرفت والیبال می باشند. و به جرات میتوان گفت که امروزه بــه هــمــت ایشان والیبال بعنوان یکی از سه ورزش بزرگ جهانی معرفی شده است.
مقر فدراسیون بین المللی والیبال در شهر لوزان سوئیس قرار دارد و در اداره امور جاری فدراسیون بـیـن الـمللی و سیستم اداری و ارتباطی با جهان ورزش با والیبال ، خانم مالوآ تا همسر رئیــس فدراسیون بین المللی ، سهم ارزنده ای داشته و دارد.
از رویـداد های مهم والیبال بغیر از المپیک ، می توان قهرمانی جهان و جام جهانی لیگ سراســری مــردان جهـان را نام برد.اولین دوره لیگ جهان در سال 1990 با شرکت هشت تیم و جــایــزه ای معــادل یـک مـیـلـیـون دلار آغـاز شد و به ترتیب دومین دوره به سال 1991 و باشرکت 10 تیم و دومیلیون دلار جایزه و سومین دوره در سال 1992 با شرکت دوازده تیم و سه میلیون دلار جایزه و بالا ه دهمین دوره آن در سال 1999 و جــایــزه ای معادل هفت میلیون دلار و باشرکت 12 تیم برگزار شده است. جایزه دوره یازدهم در سال 2000 ، یازده میلیون دلار است. که در سال 2006

به پانزده میلیون دلار ارتقاء یافته است.
تــیم ملی والیبال ایتالیا در ده دوره شرکت در مسابقات لیگ جهان جمعاً در هفت دوره و طــــی ســــال های 90 ، 91 ، 92 ، 94 ، 95 و 1997 و 1999 مقام قهرمانی و در سال 1996 به مقام دوم و ســــال 1993 مقــــام سـوم و سال 1998 مقام نایب قهرمانی و از بهترین تیم های لیگ بشمار رفته است. اما در دوره ی چهارم بـــرزیل و در دوره ی هفتم هلند و در دوره ی نهم کوبا مقام قهرمانی لیگ جهان را بدست آوردند.
از دیگر نکات مهم و موفقیت آمیز والیبال در سال های اخیر پیشرفت های سریع والیبال ســاحـلـی است که به ســبــب اهــمــیت آن و با درایت و مدیریت آ تا ، کمیته بین المللی المپیک تصویب نمود که مسابقات والیبال ساحلی به برنامه هــای الــمپیک اضافه شود که مسابقات آن در المپیک 1996 آتلانتا برگزار گردید و هنوز هم در المپیک ها ادامه دارد.
تاریخچه والیبال جهان دارای جزئیات فراوان و مهمی است که از ذکر آنها صرف نظر می شود که انشاء الله در کتاب ویژه ای در آینده به همه آن ها اشاره خواهد رفت.

تاریخچه والیبال در ایران  


ورزش والیـــبال حـــدود ســــال 1299 شــمــسی یعنی 86 سال قبل ، ( در سال 1385 ) توســــط جناب آقای میرمهدی ورزنده بزرگ ورزش ، بــه ایـران آورده شد و از دارالمعلمین ورزش آغــاز بــه تــعــلــیــم گـردید. بازی والیبال در ایران در ابتدای امر دارای قواعد خاصی نبود و به شــکــل های مختــلف آن را بـــازی می د. فنون و تاکتیک های والیبال نیز مانند قوانین آن پایه واساس اصولی نداشت و هر بازیکن به ابتکار شخصی و اختصاصی خود که اکثراٌبا مشت زدن یا سمبه زدن همراه بود با تــوپ بازی می کرد. لیکن در سال 1302 شمسی با استفاده از تــرجــمـه مجلات خارجی قوانینی که در آن زمان در کشورهای دیگر اجراء می شد ، در ایران نیزتاحدودی از آن پیروی گردید.
طول و عرض زمین درآن موقع 10×20 متر بود و در هر طرف زمین 9 تا 11 نفر با استفاده از سر و دست ، با توپ بازی می د. گردش یا چرخش بازیکنان به طور جدی وجود نــداشــت و هـر کــس در هـر محلی که بیشتر تخصص داشت به طور ثابت در آن محل بازی میکرد از سال 1304 توجه بیشتری از جانب علاقمندان نسبت به این ورزش معطوف گردید و ظرف مـــدت کــمــی

طرفداران بسیاری جذب این ورزش شدند ، به طوری که تمرینات والیبال در سه محل ، به طــور جدی و مستمر شروع و دنبال شد.
این سه محل عبارت بودند از :
1. دارالنعلمین ورزش 2. کلوپ شایسته یا اجتماعیون 3. کلوپ ورزشی کالج البرز.
محل سوم درای امکانات و زمینهای زیادتری بود و در نتیجه جوانان بیشتری به تمـریـنـات اشـتغال داشـتند. پس از چند ماه تمرین ، اولین مسابقه والیبال در سال 1304 بین دو تیم دارالمعلمین ورزش و کـــلوپ شایسته انجام گردید که باهیجان فراوان توام بود. چون مسابقه برای مردم تازگی داشت لذا حضور آنان باعث شد که رقابت بیشتری بین دو تیم مسابقه دهنده بوجود آمده و بر هیجان آن افزوده شود. این مسابقه مقدمه ای برای توسعه روز افزون این ورزش گردید.
برای تــمــریــنــات و آماده نمودن افراد کلوپ شایسته یا اجتماعیون ، مرحوم آقای شمس الدین شایسته که سالیان دراز خدمات ارزنده ای در ورزش کشور انجام داده اند ، تلاش بسیار می نمــود و خود نیز یکی از بازیکنان ورزیده آن دوره محسوب می شد.
از بازیکنان خوب دوران قدیم میتوان آقایان : حسن گوشه _ بدیع الله مجذوب _ ناصرخان رفیعا _ علی کنی _ علی یوسفی _ علی اکبر همایونی _ حاجی مقدم _ نصراله مقــــدم _ صادق ریاحی و چارلی اسمعیل زاده _ اوشار _ نقابت و پالیزی را نام برد.بازی والیبال به تــدریج بمدارس راه یافت و در اندک زمانی توسط مربیان فارغ حصیل دارالمعلمین ورزش در مدارس و همچنین در شهرستانهای کشور رواج و عمومیت یافت.
شهرستان اصفهان اولین شهری بود که بعد از تهران در امر توسعه این ورزش فعالیت داشت. اولین مــســـابـقه شهرستان های ایران بین دو تیم والیبال کالج اصفهان و کالج البرز تهران ، برگزارشــد.
تهیه توپ والیبال یکی از مشکلات آن زمان بود و برای بازی والیبال اکثراً از توپ فوتبال استفاده می شد. سرانجام اولین توپ والیبال توسط شخصی به نام قمشه ای ساخته شد.
در سال 1314 یکدوره مسابقه باشگاهی در تهران برگزار گردید که تیم والیبال باشگاه دربند برنده جـام قهرمانی گردید. در همین سال نیز چند مسابقه دوستانه و تشویقی بین تیمهای بانوان تــهـــران انجام شد.
در سال 1318 اولین دوره مسابقات والیبال قهرمانی ایران همزمان با مسابقات ســـایـر رشــــته های ورزشی برگزار شد. در ابتدای تاسیس فدراسیون های ورزشی ( سال 1324 ) ، والیبال وبـســکـتبال دارای فدراسیون مشترک و تا سال 1336 به همین نحو ادامه داشت و همه ساله مسابقاتی تـــحــت

عنوان قهرمانی باشگاهها ، دستجات آزاد ، انتخ ، قهرمانی مدارس و دانشکده های هر شهرستان و نهایتاً قهرمانی کشور انجام می گرفت.
اشــــغــال ایران توسط نیروهای متفقین در جنگ جهانی دوم ، ارتباط ورزشی کشور ما به ویژه تیم های والیبال را با سربازان این نیروها بهمراه داشت و راهی برای آشنا شدن با والیبال خارج از کـشــور بــود. در آن زمــان یــک مسابقه دوستانه بین یک تیم از کشورمان با روســیــه در بنــدر انـزلی انجام شد که بنفع ایران خـــاتــمه یافت ( بازیکنان این تیم عبارت بودند از : شاملو _ هاکوپیــان _ چـــارلی _ احـمدی نیا _ شادمان _ بزرگمهر _ خاتم _ ..... ). مسافرت ورزشکاران ایــن رشته چه به صورت شخــصــی و یـــا ورزشـی به خارج از کشور و مشاهده مسابقات والیبال خـــارجی تاثیر فراوانی برای والیبال ایران در بر داشــت و ایــن تغییرات از سال 1331 به بعدکاملاً محسوس بود و پاس های قوسی بلند به ابتکار آقای محمد حسن اشــتــری ، و آبـشار زدن با روش جفت در والیبال ثمره این مسافرت ها بود که در آن زمان آبشار زدن با روش لنــــگ رواج داشت ( یعنی پرش به بالا به وسیله یک پا انجام می شد) و انی که با روش جفت آبشار می زدند مورد پسند جامعه مربیان آنروز ایران قرار نمی گرفتند و مخالف آبشار زدن با روش جفت بودند.
ترجمه کتاب قوانین والیبال در سال 1333 توسط سید ضیاءالدین شادمان رئیس فـــدراسیون والــیــبال و بسکتبال وقت و تهیه و تنظیم آن به توسط آقای کاظم ی رئیس تربیت بـــدنـــی آموزشگاه هــای پــایــتــخت که از داوران ممتاز والیبال و چند رشته ورزشی در کشورمان بودند اقدامات ارزنده ای بود که شــکـل مــنظمی را در برگزاری مسابقات والیبال آن زمان فراهم نمود.
همچنین تمرینات منظمی در تهران و شهرستانها آغاز شد و برگزاری مسابقات شکل مناسب تــری پیدا کرد. تمرینات و مسابقات ادامه داشت.
در پــایـــان سال 1336 ، والیبال دارای فدراسیون مستقل شد و آقای عباس امین بسمت اولیــن رئیس فدراسیــون والیبال منصوب گردید. علاقمندی و دلسوزی آقای امین موجب شد که فعالیت اساسی والیبال و رقــابت بین تیم ها از این زمان در کشور آغاز شود. آغاز والیبال نوین را می توان از بدو ریاست عباس امین و دبیر فدراسیون والیبال آقای حسین جبارزادگان که از مربیان لایق و با قدرت والیبال و بسکتبال بود بحساب آورد. مسابقات و برنامه های تمرینی تیمها به صـــورت وسیع تر و با کیفیت بیشتری تعقیب می شد.
در سال 1337 برای اولین بار تیم ملی والیبال مردان پا تان به تهران دعوت شد و چند مســابــقه دوستانه با تیمهای ملی وباشگاهی و انجام گرفت که پا تان در چهار مسابقه پیاپی با تیــم

ملی و تیمهای دیگرمان سه بر صفر پیروز شد ولی در پنجمین مسابقه با تیم که در هــــوای آزاد و با توپ لاستیکی انجام شد سه بر دو ش ت خورد. تیم ملی والیبال مردان کشورمان برای اولین بار در این سال تشکیل شد. ش ت در این مسابقات ، والیبال ما را از خواب بیدار کرد و با بهره گیری از این تجربه ، تمرینات تیم ها ، با شکل منظم تری ادامه یافت.
چند ماه بعد تیم ملی مردان ایران به مسابقات والیبال بازیهای آسیائی 1958 توکیو اعزام شد. اعضاء تیم را هشت بازیکن به ترتیب کمال پورهاشمی ، عبدالمنعم کمال ، محمد اسمعیل اشتری ، محمد شریف زاده ، عــبــاس تــهــرانی ، مـحمود عدل ، حسینعلی ی و سیاوش فرخی و مربی تـــیم آقای فــریــدون شریف زاده که از ان بزرگ والیبال ، بسکتبال و فوتبال بودند و قبلاًعضویت در تیم های گالاتا سرای ترکیه را داشتــنــد و یـــک ســ ــرســت آقای عباس امین تشکیل می دادنـــد و داور همراه تیم ، آقای ابراهیم نعمتی و بازیکن نهم تیم آقــای شــعــبـان محمدی از لیست 125 نــفـری اعزامی به بازیهای آسیائی توکیو بدون علت حذف شــدنــد. این تیم که برای اولین بار در چــنیـــن رویداد مهمی شرکت کرده بود ، توانست در میان کلیه تیمهای شـــرکـــت کـننده با افتخار و سربلندی مقام دوم مسابقات را ب نموده و مدال نقره اولین دوره مسابــقــات والیبال بازیهای آسیائی را بــه ارمغان آورد. پس از این مسابقات ، فعالیت بیــن الــمللی بیشتری در ورزش والیبال ایران آغاز شد. اعزام مربیان و داوران به کلاسهای بین المللی ، دعوت از تیم هــای ن و مردان خارجی به کشور و اعزام تیمهای ملی ن و مردان به تورنمنت ها و مسابقات رسمی بین المللی مانند بازیهای آسـیائی ، مسابقات قهرمانی آسیا ، قهرمانی جهان ، دانشجویان جهان ، های جهان ، ناشنوایان جــهـان ، معلولین جهان و راه آهن های جهان و جام های جمهوریت ترکیه و غیره ، از اهم این فعالیــت هـا می باشد ، که در این تاریخچه از مربیان و داوران بین المللی ایران بازیکنان تیمهای ملی نـام بــرده خواهد شد. مسابقات مهم بین المللی که تیمهای ملی و دیگر تیمهای نهادها و ارگانها کشور ما در هر رده سنی چه در داخل و چه در خارج کشور انجام داده اند بهمراه اسامی کلیه بازیکنان تــیــم مـــلی در رده های سنی مختلف که از سال 1337 تاکنون ( سال 1379 ) با تیمهای مختلف بــازی کرده اند در این تاریخچه به ترتیب با نام معرفی می شوند.
در رویـداد های داخلی ، برگزاری مسابقات والیبال لیگ سراسری ایران با عنوان جام پاسارگـــارد که در سالهای 1353 ، 1354 و 1355 انجام شد و مسابقات بین المللی دهه فجر و لیگ های برتر و دسته اول باشگاهها که از سال 1372 تاکنون سال 1385 انجام می شوداز اهمیت ویژه ای برخوردار

بوده و در رواج و گسترش و پیشرفت والیبال در کشور تاثیر فراوان برجای گذارده است.
مسابقات رسمی تا کنون ( سال 1385 ) تیمهای ملی والیبال ن و مردان و سایر تیمهای والــیــبال نهادها و ارگانهای ایران شرکت نموده و توانسته اند مقام قابل معرفی را در آسیا یا جهان بدســـت آورند به ترتیب زیر اعلام می شود :
1. مقام دوم بازیهای آسیائی 1958 میلادی در توکیو مردان ، مدال نقره.
2. ب مقام قهرمانی ( اول ) های جهان ( سیزم ) و مدال طلا در تهران سال 1347 شــمــسی ( مردان ).
3. رتبه سوم در مسابقات والیبال بازیهای آسیائی بانکوک بسال 1966 ( ن و مردان ).
4. رتبه پنجم در مسابقات والیبال بازیهای آسیائی بانکوک سال 1970 ( مردان ).
5. رتبه چهارم در مسابقات والیبال بازیهای آسیائی بانکوک سال 1970 ( ن ).
6. رتبه پنجم در مسابقات والیبال بازیهای آسیائی تهران سال 1974 ( ن ).
7. رتبه چهارم در مسابقات والیبال بازیهای آسیائی تهران سال 1974 ( مردان ).
8. مقام قهرمانی ناشنوایان جهان سال 1976 ( مدال طلا ) (مردان ).
9. مقام قهرمانی های جهان ( سیزم ) سال 1979 ( مدال طلا ) ( مردان ).
10. مقام قهرمانی معلولین جهان در سال 1985 ( مدال طلا ) ( مردان )
11. مقام قهرمانی معلولین جهان در سال 1986 ( مدال طلا ) ( مردان )
12. مقام قهرمانی مسابقات والیبال معلولین جهان در سال 1989 در تهران ( مدال طلا )
13. مقام قهرمانی مسابقات ناشنوایان جهان.
14. رتبه ششم مسابقات والیبال قهرمانی آسیا در بحرین سال 1981 ( مردان ).
15. مقام چهارم در اولین دوره مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان در دوبی سال 1990 ( مردان ) که بسیار ارزشمند است.
16. مقام پنجم در مسابقات قهرمانی باشگاههای آسیا در هیروشیما سال 1992 تیم باشگاه بنیاد شهید ( مردان ).
17. مقام چهارم در مسابقات قهرمانی جوانان آسیائی در تهران سال 1993 ( مردان ).
18. مقام پنجم در مسابقات قهرمانی باشگاههای آسیائی در هیروشیما سال 1993 تیم باشگاه بانک ملی ایران ( مردان ).
19. مقام اول در مسابقات انتخ جوانان جهان در تایلند سال 1993 ( مردان ).

20. مقام پنجم در مسابقات قهرمانی آسیا در تایلند سال 1993 ( مردان ).
21. مقام قهرمانی جوانان آسیا در تهران سال 1998 ( مدال طلا ) مردان از وقایع مهم است.
22. مقام اول مسابقات والیبال آسیای میانی – بزرگسالان ( مدال طلا ) مردان در سال 1998 در تهران.
23. مقام اول تورنمنت انتخ جوانان جهان در منطقه آسیا که تیم ملی جوانان برای شرکت در مسابقات قهرمانی جوانان جهان در بحرین انتخاب شد سال 1377 شمسی.
24. مقام دوم تورنمنت انتخ قهرمانی جهان – بزرگسالان در تهران _ تیم ملی برای شرکت در مسابقات قهرمانی جهان در ژاپن انتخاب شد 1376 شمسی.
25. مقام نهم قهرمانی نوجوانان جهان در تهران سال 1997.
26. مقام نهم قهرمانی جوانان جهان بحرین سال 1997.
27. مقام هشتم قهرمانی جوانان جهان در تایلند سال 1999.
28. مقام پنجم قهرمانی بزرگسالان آسیا در تهران سال 1378 شمسی.
29. مقام دوم قهرمانی باشگاههای آسیا در سال 1998 در لبنان ، تیم باشگاه پیکان تهران.
30. مقام سوم قهرمانی باشگاههای آسیا با عنوان اولین دوره کاپ کنفدراسیون والیبال آسیا در سال 1999 در چین ، تیم باشگاه پیکان تهران.
31. مقام دوم قهرمانی باشگاههای آسیا با عنوان دومین دوره کاپ کنفدراسیون والیبال آسیا در سال 2000 در تایلند _ تیم والیبال باشگاه پیکان تهران.


والیبال بعد از پیروزی انقلاب ی ایران  


در سالهای اول پیروزی انقلاب ی ایران ، بعلت تعویض های پی در پی رئیس فدراســیــون و تـغییرات وسیع در کادر هیئت رئیسه ، برنامه های والیبال شکل پایداری نداشت و مــســابــقـــات بــیــن الــمـللی چه در داخل و چه در خارج از کشور متوقف گردید و فقط کوشش می شــد در زمیــنــه ورزش عــمــومــی گـسترش وسیع تری بوجود آید و مسابقات قهرمانی کشور نیز همــه ساله انجام گردد. اعزام داوران به کلاسهای داوری بین المللی تقریباً شکل منظمی داشــت ، امــا اعزام مربیان به کلاسهای بین المللی قطع گردید.
کم کم برنامه ها و مسابقات والیبال در سراسر کشور شکل بهتری بدست آورد. از لحاظ کــیـفیت تــعــداد تیمهای بیشتری در مسابقات شرکت نمودند ، ولی تماسهای بین المللی به ویژه تیم هــای

قدرتمنــد بــه هـمان ترتیب متوقف باقی مانده بود. با فعالیتی که طی چند سال اخیر از سال 1368 تا کنون 1385 آغاز شده است و با استعدادی که جوانان کشور در این رشته از خود نشان داده اند ، به ویژه در مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان که در دوبی برزگزار شد ، و تیم ملی نوجوانان کشورمـان با سربلندی کامل مقام چهارم این مسابقات را بدست آورد. و همچنین مقام چهارم قهرمانی جــوانـان آسیائی در تهران و ب مقام اول در مسابقات انتخ جوانان جهان در تایلند که انعکاس جهانی فراوانی داشت و از همه مهمتر طی سه سال گذشته ( سالهای 76-77و 78 ) مـــوفــقــیــت هـــای چــشــمــگــیری نـصیب تیم های ملی ما شد بویژه ب مقام قهرمانی تیم ملی والیبال جوانان در مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا که در سال 1377 در تهران برگزار شد علاقمندان این رشته را چند برابر نمود.
طرح و آغاز برنامه مسابقات والیبال بین المللی دهه فجر انقلاب ی از سال 1365 تا سال 1379 از دیـگـر رویــدادهــای ارزنده والیبال بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند ی اســت که دگرگونی فراوانی در والیبال کشورمان بوجود آورده است.
امید می رود که آینده بهتر و روشن تری در انتظار والیبال کشورمان باشد که بــایـــد بـه حــسـاب برنامه ریزی صحیح و دقیق فدراسیون والیبال گــذارده شـود ، به ویژه حضور مســتـمر و ارائه خط مشی های صحیح و کمک های بسیار ارزنده آقای حاجـــی مــحـمدرضا یــزدانـی م رئیــــس فدراسیون والیبال ایران که در همه زمینه ها در ب موفقیت هـــای یاد شـــده سهم اصلی و گرانبهائی داشته است. آقای یزدانی م از اوا سال 1368 به ریاست فــدراسـیون والیبال منصوب شده اند. که تا این فعالیت تا نیمه سال 1385 ادامه داشت.
در رویــداد هـــای داخــلــی ، بــرگــزاری مــسابقات لیگ های سراسری برتر ( لیگ ) ، لیگ دســـته اول ، دسته دوم ، دسته سوم بزرگسالان و جوانان بشکل نوین و با هــمـکاری مدیران کل تربـیت بـــدنی و روسای هیئت های والیبال استانهاکه زحــمــات آنــهــا قابل تقدیر است و با همیاری صمیمانه مدیران و روسای باشگاههای شرکت کننده در لیگ ها و سایر مسابقات قهرمانی کشور از اهمیت خــاصـی برخوردار بوده و اثـــرات جــالــب توجهی را بهمراه داشته که در سال 1378 این اثرات کاملاً محسوس و نــتیجه بخش بوده است ( ب مقام قهرمانی توسط تــیم ملی جوانان کشورمان در چندین نوبت و شرکت تـــیــم های ملی جوانان و بزرگسالان کشورمــان در قهرمانی های جهان ). امید است بــرگــزاری ایــنگونه مسابقات موجب درخشش بیشتر والــیــبـال کشورمان در آینده در جهان گردد.

تشکیل کلاس های داوری و مربیگری بین المللی در طول 10 سال و سالهای قبل از آن ثــمــرات نیکوئی برای والیبال در برداشته است.روسای فدراسیون والیبال از اوا سال 1336 تاکنون  


آقایان :
1. عباس امین از سال 1336 الی 1342
2. کاظم ی از اوا سال 1342 الی 1346
3. علی اکبر میر ف ائی حدود 8 ماه سال 1347
4. کمال خانلی 1347 الی 1348
5. فریدون فرخ نیا از 1349 تا 1351
6. تیمسار سرلشگر مهدی خزائی 1351 تا 1353
7. فرهاد مسعودی از 1353 تا 1356
8. سرکار سرهنگ منوچهر شاپوری از اوا سال 1356 الی 1357
9. محمود عدل سال 1358
10. غلامرضا جباری از اوا سال 1358 تا 1360
11. جابر خلف زاده از 1360 تا اول سال 1361
12. حسین علیرضائی تهرانی از نیمه اول سال 1361 تا 1363
13. غلامرضا جباری از نیمه دوم سال 1363 تا 1365
14. پرویز خاکی از حدود پایان سال 1365 تا 1368
15. محمدرضا یزدانی م از اوا سال 1368 تاکنون کنون طولانی ترین زمان ریاست.
16. محمدرضا داورزنی از 20 آبانماه سال 1385
بازیکنان تیم ملی از سال 1338 تا اول سال 13791379  
بازیکنان دیگری علاوی بر هشت یازیکن شرکت کننده در بازیهای آسیائی 1958 توکیو که در صفحات قبل از آنها نام برده شده و از سال 1338 تا کنون 1379 عضویت در تیم های ملی مردان در رده بزرگسالان ، جوانان و نوجوانان را داشته اند بشرح زیر معرفی می شوند :

11. مسعود ماتابانی 12. خسرو ایمر احمدی 13. حسن کرد 14. محمود مطلق 15. مجتبی مرتضوی 16. محمد البرز 17. جهانگیر قوام 18. چنگیز انصاری 19. اکبر قادری 20. مسعود صالحیه 21. خسرو گلستانی 22. فاروق ف الدینی 23. حسین جهانشاه 24. حسین درستیان 25. جعفر طاهری 26. خلیل پاک نظر 27. حسین علیرضائی تهرانی 28. بهمن بهشتین 29. محمد همت یار 30. قربانعلی شقاقی زاده 31. مقصود حاج جعفر 32. یحیی مستوفی 33. اکبر تنها 34. محمد قنبریان 35. مسعود فرهید 36. بیژن روحی 37. شهریار ملک ایمن 38. حسن کبیری 39. هادی نوریان 40. ناصر خوئی 41. خسرو ابراهیم 42. محمود نظامی 43. نادر پاکر 44. یداله کارگر پیشه 45. محمدکریمی 46. حسین بهرام صفت47. نامدار 48. جمس پارسیان 49. محمد علی حیدرخان 50. حسن انصاری 51. ناصر میر خزائی 52. محمدرضا قاصدی 53. مسعود میربابا 54. عباس شریفی 55. جمشید قدیری 56. محمد مهدی نیاکان 57. خسرو ملک پور 58. محمد ملک لو 59. فریبز است ی 60. مهدی صابر پور 61. مصطفی ذوقی نژاد 62. ماشااله فرخ منش 63. محمود میرفتاحی 64. حسن کیوان 65. رضا چیتگر 66. احمد پورکاشیان 67. محمود چایچی 68. محمد طاهری 69. علی طاهری 70. حسن شمشیری 71. عزیز پرتوی 72. محمود محب 73. ابراهیم حیدری 74. علی تازرونی 75. منوچهر آخشین 76. اسماعیل حبییبی 77. جلال شاه حسینی 78. بهمن نایب اصل 79. مهدی رزاقی 80. ارژنگ مهاجر 81. علی صبوحی 82. رحیم قارصی 83. پرویز کاظمی 84. جلال شاهسون 85. ناصر نظافت دوست 86. احمد نعمت زاده87. بیژن کاظمی 88. جاوید 89. داود اللهیاری 90. ابراهیم وطن پرست 91. علی موذن 92. قاسم تاجری 93. حسین آبادی 94. بهمن سلطانی 95. حسین رجائی 96. مجید اسکوئی 97. بای محمد دوجی 98. جواد محتشمیان 99. مجید آزمون
100. مرتضی بهرامی نیا 101. مجید ساداتی 102. حجازی نو 103. توحید جمالی 104. حبیب کوزه لی 105. خلیل آزمون106. محمدرضا سیف نوری 107. جهانگیر تراب پور 108. حمیدرضا ی نیا 109. محمد معصومیان 110. فرزین خسروی اسکوئی 111. حسین همادی 112. بهنام جلوه 113. غلامرضا جاویدی 114. اکبر نائینی 115. احمد لاهوتی 116. غیاث الدین صحنه 117. اصغر نائینی 118. ایرج مظفری 119. سعید حجازیان 120. جاوید محسنی نیا121. محمدرضا زاده 122. مسعود آمارت 123. محمد مستوفی 124. ارسلان درگاهی 125. عبدالعلی نبی 126. محمدرضا دامغانی سید مهدی ابوتر ان 128. منصور احمدی 129. فرزاد فرهادیان 130. بهرامی راد 131. بابک مظفری رضا نوری133. فرشاد سعیدی 134. رحمت نوری 135. محمد صادق شعبان خمسه 136. بهروز امکانی سید مهدی امکانی 138. نادر عزیزیان 139. امید عقیلی 140. حسین نفر 141. حسین مرسلی ( ملی جوانان )
142. کیوان مجردی 143. مرتضی حق شناس ( ملی جوانان ) 144. مرتضی اکبری فر ( ملی جوانان ) کریم کیا ( ملی جوانان ) 146. آرش طبیب زاده ( ملی جوانان ) 147. عبدالرضا فرجی ( تیم ملی جوانان )
148. بهروز عطائی 149. حمیدرضا عقیلی ( تیم ملی جوانان ) 150. حسین اولادی ( ملی جوانان )
151. مهران فرجی ( ملی جوانان ) 152. حشمت اله امیدی ( تیم ملی جوانان ) 153. فریبرز امیدوار 154. عباسعلی میرحسینی 155. جلال لطیف زاده 156. ساسان خداپرست 157. علیرضا امانی 158. عظیم جزیده 159. محمد حسین نجاتی حسین معدنی 161. حسین منظمی 162. محمدرضا تندروان 163. رضا عصاری نائینی ( ملی جوانان ) پیمان اکبری 165. محمدرضا تابعی 166. عباس قاسمیان 167. محمد ترکاشوند 168. سعید رضائی 169. علی نقدی 170. بهنام محمودی 171. رضا شه 172. غلامرضا مومنی مقدم راد 173. اسفندیاری ( جوانان ) علی خبارگه ( جوانان ) 175. احمد مساجدی 176. محمد مهدی شریعتی ( جوانان ) 177. حسین یعقوب نژاد ( جوانان ) 178. رضا رنجبر 179. غلامحسین مدنی 180. مجید تابش نژاد 181. محمد عمده یاثی 182. رضا ابراهیمی 183. بهرام جعفر پور
184. سید احمدی ( جوانان ) 185. فرهاد کاوه آهنگران ( جوانان ) 186. علیرضا بهبودی 187. علی خبارگه ( جوانان )
188. عباس فتحی ( نوجوانان ) 189. محمدرضا جودکی ( نوجوانان ) 190. مهرداد سلطانی ( نوجوانان ) نصیر جزیده ( جوانان ) 192. حسین مقدم راد ( جوانان ) 193. مصطفی مظفری ( نوجوانان ) مرتضی شیاری ( جوانان ) 195. افشین علیائی ( جوانان ) 196. علیرضا نادی ( جوانان ) 197. مهدی صادقی ( جوانان )
198. آق محمد لاق ( جوانان ) 199. فرامرز سمیعی 200. حسین پرموز 201. کیانوش سلیمانی 202. عبداللحد ارمغی علیرضا افشاری

مهم :
تیم ملی نوجوانان ایران در سال 1989 میلادی مقام چهارم اولین دوره مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان را که در دوبی برگزار شد ب نمود. این اولین موفقیت در صحنه قهرمانی جهان بود که نوجوانان ما توانستند برای والیبال کشور ایران افتخار بزرگی را به ارمغان آورند.
1. س رست : حسین بهرام صفت
2. سرمربی : حسین مهرانپور
3. مربی : جعفر هوتهم
4. ابراهیم سن سبیلی : بازیکن ( ابراهیم سن سبیلی در مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان در دوبی بعنوان کامل ترین بازیکن نوجوانان جهان انتخاب شد).
5. محمد حسین نجاتی بازیکن
6. حسین ذوالنوریان بازیکن
7. علیرضا امانی بازیکن
8. اردشیر کریم یار بازیکن
9. عثمان سن سبیلی بازیکن
10. علی میرعابدی بازیکن
11. جلال لطیف زاده بازیکن
12. محمد عمده غیاثی بازیکن
13. طواق ایزدی بازیکن
14. علی صادقیان بازیکن
15. علی اصغر حجازی نو بازیکن


اعضاء تیم ملی والیبال جوانان ایران که مقام چهارم قهرمانی آسیا را در سال 1371 شمسی ( 1992 میلادی ) در تهران ب نمودند :

1. س رست کل : حسین حسینی
2. سرمربی : ایوان بو نکوف( از کشور لتونی )
3. سرمربی : یداله کازگر پیشه
4. مربی : علیرضا معمری

بازیکنان :
5. محمد عمده غیاثی (کاپیتان تیم )
6. محمد حسین نجاتی
7. جلال لطیف زاده
8. مهدی ایمانی
9. حسن شاهسون
10. ساسان خداپرست
11. عظیم جزیده
12. منصور محسنی
13. امید عقیلی
14. اردشیر کریمیار
15. رضا بنیادی
16. محمود علی

تیم ملی جوانان ایران در سال 1993 میلادی ( مطابق با 1372 شمسی ) در مسابقات انتخ قهرمانی جوانان جهان ( منطقه آسیا در تایلند ) مقام نخست.

مربیان بین المللی ایران از شروع والیبال تا سال 1379 شمسی
1. ابراهیم نعمتی اولین مربی بین المللی _ دارای کاتاگوری 1 و 2 از کلاسهای بین المللی والیبال در کشور ژاپن و چ لواکی.
2. داود دار ان
3. رضا هدایتی
4. حسن کرد
5. مسعود صالحیه
6. فریده فرزام
7. ماری تت
8. نسرین بختیاری
9. فاروق ف الدینی
10. محمد درانی
11. غلامرضا صابر
12. سید حسین صفاری
13. حسین بهرام صفت
14. اشرف وحیدیان
15. جمشید آیریا
16. خسرو قبادی
17. رضا مهربان
18. بیژن نوذری
19. رحمت اله مصلائی
20. حبیب اله فروزنده
21. حسن کبیری
22. ماشااله فرخ منش
23. غلامحسین فرجامی
24. آقایان : بوش آریا ، محمود چایچی ، غلامرضا توانائی و غلامرضا عناصری نیز در کشور ژاپن و کره دوره های تمرینی را با مربیان این کشورها گذرانده اند.
25. حسین مهرانپور
26. حسن منصوری
27. حسین توسلی
28. امیدوار حاتمی
29. مهدی صاب ور
30. محمدعلی حیدر خان
31. جواد محتشمیان
32. حسن کوچک زاده
33. یداله کارگر پیشه
34. علیرضا معمری
35. محمد حسین عمده غیاثی
36. فرهاد اعر
37. هوشنگ حق شناس
38. حسن رهنما
39. جعفر رهنما
40. مجید ارگی
41. رضا ی فرجاد
42. رسول بنائی
43. اسماعیل حبیبی
44. قاسم توکلی
45. اسماعیل حاج قاسم
46. پرویز میرزائی
47. علی ستوده روان
48. سید محمد دلاورخان
49. محمدکاظم بازرگانی گلشن
50. بهمن سلطانی
51. حسن شالیسی
52. عباس امانی شهرک
53. ابراهیم حیدری
54. بهمن دلقندی
55. محمد صادق ی
56. عطاءاله صادقی
57. میررحیم میرحیدر قارصی
58. ابراهیم وطن پرست
59. نوری آزمون
60. ابوالقاسم کردبچه
61. ولی اله برق لشگری
62. سید جواد محمدی
63. رحیم حجار
64. فرید صائبی
65. حسین نژاد
66. حسین حسینی
67. ابراهیم ابارشی
68. میترا روحی د ردی
69. سیما صدیقی
70. خسرو ابراهیم
71. پرستو سادات صفی زاده
72. طوبی بهپوری
73. عزت ا مان بازیاری
74. فرشته روان شاد
75. حسن لبلانی
76. خسرو سلفی
77. حسین علیرضا تهرانی
78. خوشگلدی صحنه
79. حسن معئن نژاد
80. قاسم تاجری
81. محمود درستی
82. محمد صادق پشنگ
83. جعفر هوتهم
84. غفار درخشنده
85. مینا فتحی
86. خدیجه شپنجی
87. باقر سلیمان نژاد
88. حمید موحدی
89. محمد رضائی
90. بهرام سپه پناه
91. ناصر شهنازی
92. یوسف نعلبندی
93. احمد پورکاشیان
94. میر ابوالحسن واحدی
95. حسین ودیعتی
96. هاشم صفائیانپور
97. احمد نیمافر
98. محمود عبداللهیان
99. آلبرت عیسی قولیان
100. منصور ربیعی
101. علی پرویزی
102. محمد صادق میر شمسی
103. محمدرضا فتوت
104. اکبر نائینی عصاری
105. عباس برقی خامنه
106. بیژن کاظم جو
107. جمشید قدیری شاد
108. محمدحسین کوشکی
109. عزیز پرتوی
110. نادر شاوندی
111. حسین آبادی قلعه
112. کریم قصاب تبریزی
113. خلج آقائی
114. علی اکبر محمدمرادی
115. انوشیروان شریف نیا
116. بهروز شاه غیبی
117. فرهاد داخم
118. علی پور عروجی
119. جواد پرورش
120. مسعود کامروامنش
121. بیوک عالمیه
122. حامد شادمند
123. حسین دهقانی
124. محسن قهرمانی
125. سعید عقیلی
126. منصور اسانی
127. یحیی قلی یزدان ستا
128. بهزاد بزرگزاد مقیم
129. کریم نگهبانب راد
130. مصطفی ذوقی نژاد
131. علی اصغر میرعابدی
132. گیتا نادر پور
133. خدیجه نامدار
134. سهیلا برمور
135. منیژه منصور صادقی
136. رضا ی فرجاد
137. حسن رستمی نژاد
138. علی موذن
139. علیرضا خوشروئی
140. اسداله شاهمرادزاده
141. سید نظام الدین رضوانی
142. بهمن تاروردی زاده
143. حسین سالاری
144. جواد گلگار
145. حسین جانبخش
146. سعید حجازیان
147. مصطفی کارخانه
148. سید تقی محمودی
149. نادر ناصری اصل
150. حمید ساداتی
151. محمد میری دوماری
152. غلامعلی روستائی
153. غلامرضا مددپور
154. قاسم ابراهیم زادگان
155. اباصلت عابد
156. محمدرضا علیجانی
157. علی یاوری
158. فتح اله سید حسینی
159. کیوکرث کرده
160. سیف الدین آذر هوش
161. محمود نظافت
اشتراک بگذارید: