گزارش تخصصی با موضوع بهبود سطح یادگیری دانش آموزان پایه ششم در درس ریاضی با روش های خلاقانه

به نقل از خبرگزاریها در مورد گزارش تخصصی با موضوع بهبود سطح یادگیری دانش آموزان پایه ششم در درس ریاضی با روش های خلاقانه : اختصاصی از اینو دیدی گزارش تخصصی با موضوع بهبود وضعیت درس ادبیات فارسی دانش آموزان سال چهارم باوسیله تکنیک های خلاقیت وموثر با و پر سرعت .
 گزارش تخصصی با موضوع بهبود وضعیت درس ادبیات فارسی دانش آموزان سال چهارم باوسیله تکنیک های خلاقیت وموثر
 گزارش تخصصی با موضوع بهبود وضعیت درس ادبیات فارسی دانش آموزان سال چهارم باوسیله تکنیک های خلاقیت وموثر گزارش تخصصی با موضوع بهبود وضعیت درس ادبیات فارسی دانش آموزان سال چهارم باوسیله تکنیک های خلاقیت وموثرفرمت فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات 30قیمت 2000 تومان قسمتی از مجموعهچکیده :هدف این پژوهش بهبود وضعیت یادگیری درس ادبیات دانش آموزان چهارم دبیرستان به روش تلفیق تکنیک های خلاقیت با روش های تدریس است .در این پژوهش ، تکنیک های خلاقیت (از جمله یورش فکری, تکنیک دلفی , تکنیک خلاقیت طرح شبکه ای مغز و تکنیک شوخی ) , را با روش های تدریس (از جمله روش تدریس مباحثه و مناظره ,روش تدریس فراگیری مشترک , روش تدریس تشکیل تیم های کلاسی و تدریس از طریق پرسش موثر ) ,تلفیق کرده و نهایتا منجر به یادگیری اثر بخش درس ادبیات دانش آموزان سال چهارم دبیرستان شد . بدین ترتیب با درک کامل مطلب و دریافت نمره های بالا ,توسط دانش آموزا ن علاقه آنها به یادگیری و فعال بودن در کلاس افزایش یافته و منجر به افزایش اعتماد به نفس و انگیزه یادگیری آنها شد. همچنین مشارکت در فعالیت های گروهی و تعامل با گروه نیز در آنها تقویت یافت .
با
گزارش تخصصی با موضوع بهبود وضعیت درس ادبیات فارسی دانش آموزان سال چهارم باوسیله تکنیک های خلاقیت وموثر
گزارش تخصصی آموزگار پایه اول(تقویت و بهبود نظم دانش آموزان پایه اول ابت با را ارهای مناسب)گزارش تخصصی آموزگار اول ابت : تقویت و بهبود نظم دانش آموزان پایه اول ابت با را ارهای مناسب   فهرست مقدمه (بیان و طرح موضوع ) 4 ارزی از وضع موجود : 5 اه گزارش تخصصی : 5 هدف اختصاصی : 5 اه جزئی : 5 مقایسه با شاخص : 6 بررسی موانع و مشکلات بی انضباطی در دان. مقطع ابت زیر بنای مقاطع دیگر تحصیلی می باشد و در مقطع ابت نیز پایه اول اساس پایه های دیگر می باشد و هر چقدر دانش آموزان در این پایه بهتر آموزش ببینند در پایه های دیگر راحت تر هستند و بالع ; در پایه اول دو درس ریاضی و فارسی ( قرائت فارسی و املای فارسی کلیدی هستند و بیشترین ساعات به این دو درس اختصاص می یابد و از بین دو درس ذکر شده درس فار. اختصاصی از یاری فایل اقدام پژوهشی با موضوع چگونگی علاقمند دانش آموزان به ورزش و فعالیت های بدنی با روش های خلاقانه با و پر سرعت .
 اقدام پژوهشی با موضوع چگونگی علاقمند دانش آموزان به ورزش و فعالیت های بدنی با روش های خلاقانه
 گزارش تخصصی با موضوع چگونگی علاقمند دانش آموزان به ورزش و فعالیت های بدنی با روش های خلاقانه گزارش تخصصی با موضوع چگونگی علاقمند دانش آموزان به ورزش و فعالیت های بدنی با روش های خلاقانهفرمت فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات 33قیمت 2000 تومان قسمتی از مجموعهمقدمه ورزش مدارس پس از سالها رکود داشته و نتوانسته است به ماهیت اصلی خود برسد و آنچه در زنگ ورزش دیده میشود چیزی نیست که به هدف اصلی نزدیک باشد و حتی میتوان گفت گاهی زنگ ورزش در مدارس قربانی دشواری دروس ریاضی، علوم و... میشود. در حالی که برای رشد ورزش قهرمانی در کشور توجه به ورزش دانش آموزی نوعی ا ام و اجبار است و زمان شروع ورزش برای بسیاری از رشته ها مقطع ابت است اما دانش آموزان ابت تا پایه سوم حتی معلم ورزش هم ندارند و نبود امکانات و فضای ورزشی مدارس هم به مشکلات دامن میزند. براساس نتایج تحقیقی در 120 شهر کشور درصد زیادی از دانش آموزان با مشکل قامتی و اندامی مواجهند. نتایج این پژوهش روی 174 هزار و 191 دانش آموز دختر دوره راهنمایی نشان داد که 69 درصد آنها ناهنجاری قامتی دارند. در دوره متوسط این ناهنجاری 4/72 درصد افزایش مییابد. بین پسران از 173 هزار و 491 دانش آموز پسر دوره راهنمایی، 6/57 درصد و در متوسطه 5/58 درصد اختلالات فیزیکی و اسکلتی دارند. میانگین این اختلالات در کل دانش آموزان کشور حدود 64 درصد برآورد شده است.این اعداد و ارقام میتواند یک یادآوری جدی برای اهمیت دادن به ورزش مدارس باشد. به طور حتم یک دانش آموز به موازات تمرینهای خود میتواند مفاهیم درسی را به خوبی یاد گرفته و آنها را در مدت زمان کوتاه تری به خاطر بسپارد.
با
اقدام پژوهشی با موضوع چگونگی علاقمند دانش آموزان به ورزش و فعالیت های بدنی با روش های خلاقانه
اختصاصی از اینو دیدی گزارش تخصصی آموزگار اول ابت : تقویت و بهبود نظم دانش آموزان پایه اول ابت به را ارهای مناسب با و پر سرعت .
گزارش تخصصی آموزگار اول ابت : تقویت و بهبود نظم دانش آموزان پایه اول ابت به را ارهای مناسب
گزارش تخصصی آموزگار اول ابت : تقویت و بهبود نظم دانش آموزان پایه اول ابت به را ارهای مناسب معرفی :   گزارش تخصصی آموزگار اول ابت : تقویت و بهبود نظم دانش آموزان پایه اول ابت به را ارهای مناسب  -  بصورت ورد و قابل ویرایش - تعداد صفحات بیست وچهار  صفحه   فهرست مطالب در زیر آمده است :     فهرست   مقدمه(بیان و طرح موضوع )   ارزی از وضع موجود :   اه گزارش تخصصی :   هدف اختصاصی :   اه جزئی :   مقایسه با شاخص :   بررسی موانع و مشکلات بی انضباطی در دانش آموزان   علل بی انضباطی دانش آموزان   الف :علل مربوط به دانش آموزان مانند   دانش آموزان که مشکلات خاصی ایجاد می کنند در نظر فونتاناشامل دو دسته اند   ب)علل مربوط به معلم   ج)علل مربوط به کلاس درس:   تأثیر محیط عاطفی کلاس :   د)علل مربوط به خانواده:   شرایط ناسالم خانوادگی:   فقدان والدین:   عدم ثبات قوانین و معیارهای اخلاقی:   ه)علل مربوط به روابط اجتماعی   عوامل روانی :   جمع آوری اطلاعات   مقالات در این زمینه :   تحلیل یافته های علمی وبیان راه حل:   دلایل بی انضباطی دانش آموزان:   کوچک بودن فضای کلاس   فقدان یکی از والدین   مشاوره و مذاکره با دانش آموز نامنظم :   انتخاب راه حل موقی و اجرای نظارت بر آن   ارزی بعد از اجرای طرح (نقاط قوت )   ارزشی ونتیجه گیری و گزارش نهایی:   منابع و مأخذ مورد استفاده:
با
گزارش تخصصی آموزگار اول ابت : تقویت و بهبود نظم دانش آموزان پایه اول ابت به را ارهای مناسب
اختصاصی از فایلکو گزارش تخصصی آموزگار سوم ابت : بهبود تمرکز حواس دانش آموزان پایه سوم با راه حل های مناسب با و پر سرعت .
گزارش تخصصی آموزگار سوم ابت : بهبود تمرکز حواس دانش آموزان پایه سوم با راه حل های مناسب
گزارش تخصصی آموزگار سوم ابت : بهبود تمرکز حواس دانش آموزان پایه سوم با راه حل های مناسب معرفی :   گزارش تخصصی آموزگار سوم ابت : بهبود تمرکز حواس دانش آموزان پایه سوم با راه حل های مناسب - بصورت ورد و قابل ویرایش - تعداد صفحات بیست و دو  صفحه   فهرست مطالب در زیر آمده است :     فهرست مطالب   مقدمه( بیان مساله و سابقه موضوع )   بیان مسـئله   اه گزارش تخصصی :   هدف اصلی :   اه جزئی :   مقایسه با شاخص :   مختصری راجع به تمرکز حواس :   تمرکز حواس   جمع آوری مطالب   شاخص های کیفی وضع موجود   شـاخص هـای کـمی وضـع موجـود   راه حـل هـای پیشـنهادی   اجـرای راه حـل هـا   نتیجه گیری و ارزی بعد از اجرای طرح   روش های تقویت تمرکز حواس :   1-آمادگی برای مطالعه:   2-داشتن علاقه به مطالعه:   3- تعیین زمان و مکان مطالعه:   4- یادبگیر که بگویی «نه»:   5- ترک افکار منفی و داشتن افکار مثبت:   6- طرح سئوال:   7- آگاهی از شیوه های صحیح مطالعه و یادگیری:   8- جدیت در مطالعه   9- استفاده از راهنما:   10- خط کشیدن زیر مطالب مهم:   11- یاداشت برداری هنگام مطالعه:   نقاط قوت اجرای طرح :   نقاط ضعف اجرای طرح  :   پیشنهادا ت:   منابع و ماخذ
با
گزارش تخصصی آموزگار سوم ابت : بهبود تمرکز حواس دانش آموزان پایه سوم با راه حل های مناسب
اختصاصی از یاری فایل گزارش تخصصی با موضوع افزایش مهارت انشاء نویسی در دانش اموزان با روش های خلاقانه با و پر سرعت .
 گزارش تخصصی با موضوع افزایش مهارت انشاء نویسی در دانش اموزان با روش های خلاقانه
 گزارش تخصصی با موضوع افزایش مهارت انشاء نویسی در دانش اموزان با روش های خلاقانه گزارش تخصصی با موضوع افزایش مهارت انشاء نویسی در دانش اموزان با روش های خلاقانهفرمت فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات 15قیمت 2000 تومان قسمتی از مجموعهمقدمه ( بیان و طرح مساله )بنویسید زیرا جز با نوشتن چیزی را به خاطر نخواهید سپرد «ه صادق علیه السلامزبان نقش مهمی در برقراری ارتباط در جامعه دارد. عدم تسلط دانش آموزان به زبان رسمی کشور چه در بیان و چه در نوشتن ، به خصوص در مناطق دوزبانه ، انشانویسی دانش آموزان را با مشکلاتی مواجه کرده است .» سخن گفتن به فارسی برای انی که این زبان را از کودکی آموخته اند کار آسانی است، اما نوشتن به فارسی به این آسانی نیست . قدرت نگارش صحیح ، نیازمند تمرین به منظور تبدیل شه به کلمات درچارچوب ادبیات خاص هرکشور است « در نظام تعلیم و تربیت کشور ما ، انشا نویسی سابقه ای دیرینه دارد ، در ادبیات قدیم کلمه ی به معنای انشا نویس، فراوان به کار رفته است و ان نقش عمده ای در مکتوب نمودن آثار ، به ویژه رسائل دیوانی داشته اند با این حال ، انشا به عنوان یک درس ، مقوله ی تازه ای است که در آموزش و پرورش جدید باب تازه ای گشوده است و با انشا نویسی ان تفاوت بسیاری دارد . انشا کلمه ای است عربی بر وزن » افعال « و در لغت به معنای ایجاد ، ابداع ، خلق ، پرورش و آفرینش است . و زبان آموزی به معنای مهارت در نوشتن مطلبی در مورد موضوعی مشخص است.
با
گزارش تخصصی با موضوع افزایش مهارت انشاء نویسی در دانش اموزان با روش های خلاقانه
اختصاصی از اینو دیدی گزارش تخصصی با موضوع جذاب ولذت بخش ساعت درس تاریخ برای دانش آموزان با را ارهای خلاقانه وموثر با و پر سرعت .
 گزارش تخصصی با موضوع جذاب ولذت بخش ساعت درس تاریخ برای دانش آموزان با را ارهای خلاقانه وموثر
 گزارش تخصصی با موضوع جذاب ولذت بخش ساعت درس تاریخ برای دانش آموزان با را ارهای خلاقانه وموثر گزارش تخصصی با موضوع جذاب ولذت بخش ساعت درس تاریخ برای دانش آموزان با را ارهای خلاقانه وموثرفرمت فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات 29قیمت 3000 تومان قسمتی از مجموعهمقدمه:تاریخ هر ملتی، نمادی از هویت آنان است که در شکل گیری شخصـیت و هویـت جوانـانش، نقـش اساسـی خواهد داشت. تاریخ یکی از مهمترین و بهترین مآخذ تعلیم و تربیت برای انسان هاست و همـانطور کـه گفتـه شده »هیچ قسمتی از فرهنگ یک جامعه به اندازهی تاریخ در هویت بخشی موثر نیست1.«این مسئله تنها با آموزش درست تاریخ میسر می شود. و در این راه باید دانش آمـوزان را بـه گونـه ای جـذب درس تاریخ و فلسفه ی حاکم بر آن کرد که بعد از پایان درس، آنان خود به دنبال چرایی مسائل برونـد و بـه غور و تحقیق در امور بپردازند.در ارائه ی درس تاریخ، چه به صورت سنتی و یا شکل نوین آن، باید روحیـه ی کنجکـاوی، حقیقـت جـویی و دنبال دلایل، علت ها و نتایج تاریخی و نقش آنها را در زندگی حال و آینده ی دانش آموزان ایجاد کنیم؛ و کاربرد تاریخ برای حال و آینده را واقعا در روح و جان آنهـا و ـانی که تـاریخ را تنهـا حـدیث گذشـتگان (مردگان) می پندارند، به صورت علمی و کاربردی تقویت کنیم بقول زرینکوب »آنچه انسان امروز از تاریخ میتواند آموخت شناخت خویش است شناخت معنی حیات خویش در واقع...تاریخ تنها محدود به دنیای حاضر- زمان جاری- هم نیست؛ با دنیای گذشته و بـا آنچـه در آینده خواهد بود نیز پیوند اتصال دارد. درس تاریخ در طی سالهای اخیر شاید برای اولین بار با رویکرد روشمداری و پیونـد دادن مباحـث تـاریخ بـا زندگی روزمره ی دانش آموزان، با طرح مباحث متفاوت و متنوع جهت بیان جایگـاه و نقـش زنـدگی تـاریخی انسان ها در رویکرد پژوهش در تاریخ و ارتباط تاریخ با علوم دیگر تدوین و تألیف شده است. که میتوان ایـن امر را نوید بخش تحولی در چگونگی تنظیم کتب درسی بحساب آورد.
با
گزارش تخصصی با موضوع جذاب ولذت بخش ساعت درس تاریخ برای دانش آموزان با را ارهای خلاقانه وموثر
#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} گزارش تخصصی دبیر ادبیات فارسی : علاقمند دانش آموزان به درس ادبیات فارسی و جلوگیری از افت تحصیلی آنها با روش های خلاقانه گزارش تخصصی دبیر ادبیات فارسی : علاقمند دانش آموزان به در. اختصاصی از ژیکو اقدام پژوهی با موضوع: بررسی علل ضعف تعدادی از دانش آموزان پایه پنجم ابت در درس ریاضی با و پر سرعت .
 اقدام پژوهی با موضوع: بررسی علل ضعف تعدادی از دانش آموزان پایه پنجم ابت در درس ریاضی
 اقدام پژوهی با موضوع: بررسی علل ضعف تعدادی از دانش آموزان پایه پنجم ابت در درس ریاضی موضوع اقدام پژوهی : بررسی علل ضعف تعدادی از دانش آموزان پایه پنجم ابت در درس ریاضی               فرمت فایل word تعداد صفحات13 بیان مسئله (توصیف وضع موجود) مقدمه  تجربه ی طولانی تدریس من و سایرهمکاران در مقطع ابت نشانگر آن است که هر ساله تعدادی از دانش آموزان نه تنها به اه کلی درس ریاضی دست نمی یابند بلکه در یادگیری بیشتر مباحث درس ریاضی نیز با مشکل روبرو هستند .کلاس پر جمعیت من در دبستان دخترانه محدثه که من در آن مشغول به تدریس می باشم نیز ازاین قاعده مستثنی نبوده ودانش آموزان این کلاس نیزدر یادگیری مفاهیم ریاضی مشکل دارند.به گفته ی مدیر مدرسه که دارای چند سال سابقه مدیریت و تدریس د ایه های مختلف آموزشگاه های دیگربوده است . دیگر دانش آموزان سال های گذشته و دوره های بالاترکه عمدتا“ از بستگان همین دانش آموزان بوده اند نیز از نظر یادگیری ریاضی دچار مشکل بوده و هستند . به همین جهت تصمیم گرفتم در صورت امکان راه حلی برای رفع مشکل بیابم .
با
اقدام پژوهی با موضوع: بررسی علل ضعف تعدادی از دانش آموزان پایه پنجم ابت در درس ریاضی
از جمله مزایای یادگیری چرتکه می توان به موارد زیر اشاره کرد: . توسعه و استفاده از تمام مغز . بهبود سرعت و دقت . بهبود اعتماد به نفس و در نتیجه عملکرد بهتر . قادر ساختن دانش آموزان به حل مسائل ریاضی در زمان کوتاه . بهبود قدرت تخیل اختصاصی از هایدی گزارش تخصصی کار و فناوری : چگونگی تشویق دانش آموزان به انجام کار گروهی و به دست آوردن مهارت عملی در درس کار و فناوری با و پر سرعت .
گزارش تخصصی کار و فناوری : چگونگی تشویق دانش آموزان به انجام کار گروهی و به دست آوردن مهارت عملی در درس کار و فناوری
گزارش تخصصی کار و فناوری : چگونگی تشویق دانش آموزان به انجام کار گروهی و به دست آوردن مهارت عملی در درس کار و فناوری طرح گزارش تخصصی حاضر با هدف بهبود عملکرد دانش آموزان در انجام کارگروهی در مهارتهای عملی درس کار و فناوری گردآوری شده است. ابزارهای گردآوری کارهای عملی دانش آموزانی است که به منظور تعیین سطح علاقه و نگرش دانش آموزان به انجام کار گروهی در کارهای عملی کار وفناوری بود که اعتبار آن از سوی صاحب نظران مورد تأیید قرار گرفته است. پس از تجزیه و تحلیل داده ها مشخص گردید که عملکرد دانش آموزان در سطح پایینی قرار دارد. راه حل های اعمال شده در این طرح ضمن بهره گیری از مشارکت ونظرات ذیربطان شامل آموزش مهارت کار گروهی در انجام کار عملی مطرح موضوع با مدیر مدرسه و درخواست کمک از مدرسه بود. پس از انتخاب راه حل ها با ابزارهای استفاده شده در جمع اوری اطلاعات به ارزشی اقدام پرداختیم که نتایج حاصل کار عملی دانش آموزان نشان می دهد که عملکرد آنها بعد از اجرای طرح بیشتر است.
با
گزارش تخصصی کار و فناوری : چگونگی تشویق دانش آموزان به انجام کار گروهی و به دست آوردن مهارت عملی در درس کار و فناوری
اختصاصی از اینو دیدی گزارش تخصصی با موضوع ایجادوافزایش انگیزه برای یادگیری دانش آموزان خوابگاهی در درس زبان انگلیسی با و پر سرعت .
 گزارش تخصصی با موضوع ایجادوافزایش انگیزه برای یادگیری دانش آموزان خوابگاهی در درس زبان انگلیسی
 گزارش تخصصی با موضوع ایجادوافزایش انگیزه برای یادگیری دانش آموزان خوابگاهی در درس زبان انگلیسی گزارش تخصصی با موضوع ایجادوافزایش انگیزه برای یادگیری دانش آموزان خوابگاهی در درس زبان انگلیسیفرمت فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات 31قیمت 3000 تومان قسمتی از مجموعهمقدمه :طی سالیان اخیر به دلایل مختلف علمی، ، اقتصادی و فرهنگی، زبان انگلیسی تبدیل به وسیله ی ارتباط مردمانی از فرهنگ ها و ملیت های متفاوت شده است. در دنیای امروز، اگر بخواهید در رشته ی پزشکی تحصیل کنید یا مدیری موفق باشید، دانستن زبان انگلیسی برایتان یک ضرورت به شمار می آید. چرا که در آن صورت می توانید در تجربیاتی که دیگر مردم دنیا به دست آورده اند سهیم شوید و در ارتباطی تنگاتنگ با آنان، دانش خود را به روز نگه دارید. علاوه بر آن، در دنیایی که پیشرفت وسایل ارتباط جمعی رفته رفته آن را به د ده ای فرضی بدل می کند، نیاز به زبانی مشترک برای برقراری ارتباط و پیشبرد اه علمی- اجتماعی بشر، بیش از پیش احساس می شود. بنابراین یادگیری زبان انگلیسی که خواهی نخواهی به زبان ارتباط مردم دنیا بدل شده است در اولویت کاری تاجران، دانش پژوهان و .... قرار می گیرد. البته منظور از یادگیری، ب تواناییهای لازم به اندازه ی سخن پردازانی مانند ش پیر و میلن نیست. بلکه تا حدی است که بتوان دریافت کدام واژه چه مفهومی می توا ند داشته باشد.
با
گزارش تخصصی با موضوع ایجادوافزایش انگیزه برای یادگیری دانش آموزان خوابگاهی در درس زبان انگلیسی
اختصاصی از سورنا فایل گزارش تخصصی با موضوع افزایش سطح یادگیری دانش آموزان با طرح سوالات جذاب و کاربردی و مناسب با و پر سرعت .
 گزارش تخصصی با موضوع افزایش سطح یادگیری دانش آموزان با طرح سوالات جذاب و کاربردی و مناسب
 گزارش تخصصی با موضوع افزایش سطح یادگیری دانش آموزان با طرح سوالات جذاب و کاربردی و مناسب گزارش تخصصی با موضوع افزایش سطح یادگیری دانش آموزان با طرح سوالات جذاب و کاربردی و مناسبفرمت فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات 31قیمت 2000 تومان قسمتی از مجموعهمقدمهرضایت خاطری که از انجام یک کار نیک به انسان دست می دهد، به خصوص وقتی که آن کار برای خدا و رضای او صورت می گیرد، بالاترین اجر و پاداش معنوی است. معلم نیز آنگاه به پاداش خود می رسد که نتیجه کار خود را مطلوب و مناسب یابد و این مهم میسر نمی شود مگر آنکه روی یافته های خود با اطمینان کافی در باره شاگردانش قضاوت کند.در گذشته این تصور وجود داشت که هرگاه فردی در یک موضوع دانش وتخصص لازم را دارا باشد می تواند آموزش آن را موضوع را نیز بر عهده بگیرد.امروزه داشتن دانش وتخصص در یک موضوع برای اشتغال در شغل خطیر معلمی در آن زمینه اگرچه شرط لازم به شمار می رود اما کافی نیست. ی که به کار آموزش و پرورش اشتغال می ورزد علاوه بر دانش و تخصص در موضوع مورد تدریس می باید به دانش و مهارت عملی در اصول و روش های تعلیم و تربیت نیز مجهز باشد.از جمله فنون تعلیم و تربیت که هیچ معلمی از آن بی نیاز نیست، آشنایی با شیوه های نوین ارزشی است. ارزشی از یک طرف به عنوان عامل کنترل کننده تمامی عناصر تعلیم و تربیت مانند هدف، برنامه، روش و وسایل آموزشی و از طرف دیگر به عنوان روشی برای شناخت و هدایت فعالیت های تحصیلی دانش آموزانبه شمار می رود.
با
گزارش تخصصی با موضوع افزایش سطح یادگیری دانش آموزان با طرح سوالات جذاب و کاربردی و مناسب
کار شناسان اعتقاد دارند مصرف خوراکی ها می تواند با عث افزایش سطح هوشی دانش آموزان و یا کاهش توان یادگیری آن ها در مدرسه شود. به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران، کار شناسان با مطالعه بر روی نمرات درسی دانش آموزان و همینطور مقایسه وزن آن ها با نمرات درسی دریافته اند که دانش آموزان چاق از سطح نمرات درسی کمتری به نسبت دان. #filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} گزارش تخصصی دبیر ریاضی پایه نهم : علاقمند دانش آموزان به درس ریاضی پایه نهم به کمک روش های نوین تدریس (اکتشافی و فعال ) گزارش تخصصی دبیر ریاضی پایه نهم : علاقمند دانش آموزان به در. اختصاصی از اینو دیدی گزارش تخصصی با موضوع بهبود سطح یادگیری دانش آموزان پایه ششم در درس ریاضی با روش های خلاقانه با و پر سرعت .
 گزارش تخصصی با موضوع بهبود سطح یادگیری دانش آموزان پایه ششم در درس ریاضی با روش های خلاقانه
 گزارش تخصصی با موضوع بهبود سطح یادگیری دانش آموزان پایه ششم در درس ریاضی با روش های خلاقانه گزارش تخصصی بهبود سطح یادگیری دانش آموزان پایه ششم در درس ریاضی با روش های خلاقانه   فرمت فایل word وقابل ویرایش
تعداد صفحات 33
بیان مسئله (توصیف وضع موجود)مقدمه  ریاضی معجزه خلقت است و تفکر ریاضی بهترین راه رسیدن به معرفت حق تعالی است خداوند متعال کل هستی را از نیستی خلق کرد یعنی صفر و یک پس می توان کل پدیده های هستی را با قوانین ریاضی شناخت ریاضیات بر خلاف تصور بعضی از افراد ی ری فرمول و قواعد نیست که همیشه و در همه جا بتوان از آن استفاده کرد بلکه ریاضیات درست فهمیدن صورت مساله و درست فکر برای رسیدن به جواب است. مفاهیم ریاضی، یکی از اثربخش ترین و کارآمد ترین مواد درسی می باشد. به طوری که مبینی(1380) به نقل از  ریچارد کورانت، در این زمینه می گوید: ((ریاضیات یکی از عالی ترین تراوش های شه ی آدمی است که منع کننده­ی اراده­ی انسان و نشان دهنده­ی سیر عقل و برهان و هم­چنین بیان کننده­ی میزان علاقه­ی بشر به کمال و زیبایی است ))طبق آ ین تحقیقات در زمینه ریاضی و آموزش آن همه افراد توانایی یاد گیری ریاضی را دارند ولی عده ای برای فراگیری آن باید زحمت بیشتری را متحمل شوند .بنابراین با توجه به اهمیت ریاضی و نقش آن در زندگی وبالا بردن ایجاد انگیزه و افزایش علاقه وسطح یاد گیری و پیشرفت دانش آموزان در آزمونهای مداد- کاغذی (با توجه به اه تحقیق)در صدد بر آمدم تا پژوهشی در رابطه با بهبود وارتقاء سطح یادگیری ریاضی دانش آموزان پایه ششم انجام دهم.اه گزارش هدف اختصاصیبهبود سطح یادگیری دانش آموزان پایه ششم در درس ریاضیاه جزئیآموختن ریاضیات یک فرایند اجتماعی است و از طریق آن، دانش آموزان با همکاری یکدیگر و به طور گروهی دانش و مهارت های ریاضی خود را می سازند و فرصت های یادگیری نیز از راه گفتگوی جمعی، توضیح، توجیه و مذاکره درباره ی معنا و مفهوم، پدید می آید، (صفوی، 1389،ص20) بر این اساس، اهدف کلی از پرداختن به این پژوهش چنین می باشد :ایجاد نگرش مثبت و علاقه دردانش آموزان پایه ششم نسبت به درس ریاضیآشنا دانش آموزان با شیوه های صحیح یادگیری درس ریاضیفعال دانش آموزان در کلاس درس ریاضی4- افزایش علاقه­مندی دانش آموزان به انجام فعالیت های درس ریاضیآشنایی دانش آموزان با شیوه های فعال فرایند یاددهی– یادگیریافزایش سطح یادگیری دانش آموزان در درس ریاضی و ب نمره های خوب7-بالا بردن اعتماد به نفس وکم اضطراب ونگرانی در زنگ ریاضی وزمان امتحان فهرست مطالبچکیده : کلید واژه : مقدمه. اه گزارش... هدف اختصاصی.. اه جزئی.. ارزی از وضع موجود. جمع آوری اطلاعات.. نظر سنجی از اولیا مصاحبه با دانش آموزان. مشاهده ی رفتار دانش آموزان. بررسی نمودار درسی دانش آموزان : ( معدل هر درس ) بررسی روش های تدریس وفعالیت های یاددهی–یادگیری: گردآوری اطلاعات کتابخانه ای.. تعاریف : آموزش برای یادگیری اکتشافی : هدف ها و ویژگی های روش آموزش برای یادگیری اکتشافی.. آموزش به کمک یادگیری مشارکتی : یادگیری مبتنی بر مسأله چیست ؟. چه راهبردهایی باید برای حل مسئله تدریس شود : پیشینه نظری.. پیشینه عملی.. تجزیه و تحلیل داده ها (موانع موجود در تدریس ریاضی ) 1-    دید ونگرش منفی دانش آموزان نسبت به ریاضی.. 2-  عدم توجه به تفاوت های فردی.. 3-عدم اعتماد به نفس و وجود اضطراب در دانش آموزان خصوصا هنگام امتحان. 4-    عدم مشارکت و فعال بودن دانش آموزان در فرایند تدریس... 5- عدم استفاده وتوجه به کاربردهای ریاضی درکتاب های درسی وتدریس... 6- عدم توجه به پیش نیازهای دروس جدید : 7- بالا بودن حجم کتاب درسی : 8-    عدم انجام ارزشی های صحیح : را ارهای پیشنهادی : 1-    در زنگ ریاضی کلاسی شاد وبا نشاط داشته باشیم. 2-    به پرورش دقّت و تقویت حافظه دیداری و شنیداری دانش آموزان توجه کنیم. 3- در کلاس محیطی حمایت کننده به وجود بیاوریم تا اعتماد به نفس دانش آموزان افزایش یابد. 4- یادگیری به بهترین نحو.5-در حل مساله ها به دانش آموزان یاد بدهیم که باید قدم به قدم پیش بروند. 6- در نظر گرفتن سیر تفکر دانش آموزان. انتخاب راه حل ها : اعتبار بخشی به راه حل ها : اجرای راه حل ها : ارزی بعد اجرای طرح (نقاط قوت اجرای طرح ) نتیجه گیری : پیشنهادات :منابع : پیوست ها :پیوست 1.ج فراوانی نمرات ریاضی قبل از انجام راه حل (پیوست 3) نمونه ای از الگوریتم ضرب دو عدد اعشاری (پیوست 4) آیین نامه انجمن دانش آموزان ریاضی دان (پیوست 5) ج مقایسه فراوانی نمرات ریاضی بعد از اجرای راه حل (پیوست 7)  
با
گزارش تخصصی با موضوع بهبود سطح یادگیری دانش آموزان پایه ششم در درس ریاضی با روش های خلاقانه
گزارش تخصصی تقویت خلاقیت ادبی و پرورش ذوق هنری دانش آموزان دوره ی راهنمایی تحصیلی با روش های خلاقانه
گزارش تخصصی تقویت خلاقیت ادبی و پرورش ذوق هنری دانش آموزان دوره ی راهنمایی تحصیلی با روش های خلاقانه دسته: عمومی

فرمت فایل: rar
حجم فایل: 20 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 13بسمه تعالی گزارش تخصصی : تقویت خلاقیت ادبی و پرورش ذوق هنری دانش آموزان دوره ی راهنمایی تحصیلی با روش های خلاقانه چکیده ضعف وکم کاری که دانش آموزان مقطع .......... درساعت انشا ونگارش ازخود نشان می دادند مرابرآنداشت که این مسئله رابه صورت موشکافانه ای ،مورد کنکاش و وبررسی قرار دهم واین کلاس ها رااز یک نواختی خارج سازم.همین امر باعث شده دست به تحقیق دامنه داری بزنم به همین خاطر برای شروع به صاحبان اصلی این درس که همان فراگیران می باشند ؛رجوع نمودم که با جوابهای خود کلید خیلی ازسوالهای من شدند،سعی که ازنظرات دیگر همکارانم نیز بهره بگیرم.که بامساعدت مدیرآموزشگاه مقدور شد.همچنین طرح خودرا درانجمن اولیا ومربیان آموزشگاه ودرگروههای آموزشی منطقه نیز مطرح نمودم.که درآن جا چندتن ازهمکاران همراه وهم گام من شدند وقبول نمودند که مرایاریدهند تاشیوه های مختلف تدریس انشا رابه اجرا درآوردیم.نتایج حاصله بسیار مطلوب وحتی دربرخی موارد فراتر ازانتظار من بود وبعداز اجرا تاثیر شگرفی درکلاس های انشا به جا گذاشت.

پرداخت و بلافاصله پس از پرداخت ، لینک به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .کلمات کلیدی : گزارش تخصصی تقویت خلاقیت ادبی و پرورش ذوق هنری دانش آموزان دوره ی راهنمایی تحصیلی با روش های خلاقانه , گزارش تخصصی تقویت خلاقیت ادبی و پرورش ذوق هنری دانش آموزان دوره ی راهنمایی تحصیلی با روش های خلاقانه , گزارش تخصصی ادبیات فارسی , روش های خلاقانه , گزارش تخصصی با روش های خلاقانه , گزارش تخصصی راهنمایی , گزارش تخصصی دبیرستان
زنگ اول : امتحان ریاضی میان ترم از دانش آموزان گرفته شد و آقای بنی کریم دبیر دینی دروس 1_7 را با دانش آموزان مرور د. زنگ دوم : آقای بزرگمهر دبیر رایانه تعدادی مطالب به دانش آموزان گفتند و دانش آموزان آن را یادداشت نمودند. زنگ سوم : آقای نصرتی دبیر ریاضی برگه های ریاضی میان تر همه دانش آموزان کلاس را تصحیح د و به ان ها دادند. زنگ چهارم : آق. اختصاصی از فایلکو اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم به کمک تکنیک های خلاقیت, وضعیت درس ادبیات دانش آموزان سال سوم راهنمایی را بهبود بخشم با و پر سرعت .
 اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم به کمک تکنیک های خلاقیت, وضعیت درس ادبیات دانش آموزان سال سوم راهنمایی را بهبود بخشم
 اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم به کمک تکنیک های خلاقیت, وضعیت درس ادبیات دانش آموزان سال سوم راهنمایی را بهبود بخشم در این بخش اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم به کمک تکنیک های خلاقیت, وضعیت درس ادبیات دانش آموزان سال سوم راهنمایی را بهبود بخشم برای قرار داده شده است. این اقدام پژوهی در 31 صفحه، با فرمت word، قابل ویرایش و کاملاً فهرست و صفحه بندی می باشد.  لازم به ذکر است در این اقدام پژوهی رعایت تمامی فرمت های استاندارد رعایت فاکتورها و چارت های مورد تایید آموزش و پرورش صورت گرفته و همچنین توسط معلمین مجرب طراحی و تدوین گردیده است. در ذیل فهرست مطالب آن آورده شده است.
با
اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم به کمک تکنیک های خلاقیت, وضعیت درس ادبیات دانش آموزان سال سوم راهنمایی را بهبود بخشم
اختصاصی از ژیکو گزارش تخصصی با موضوع چگونگی کاهش تعداد غائبین در مدرسه ازطریق را ارهای خلاقانه و پیشنهادات موثر با و پر سرعت .
 گزارش تخصصی با موضوع چگونگی کاهش تعداد غائبین در مدرسه ازطریق را ارهای خلاقانه و پیشنهادات موثر
 گزارش تخصصی با موضوع چگونگی کاهش تعداد غائبین در مدرسه ازطریق را ارهای خلاقانه و پیشنهادات موثر گزارش تخصصی با موضوع چگونگی کاهش تعداد غائبین در مدرسه از طریق را ارهای خلاقانه و پیشنهادات موثرفرمت فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات 33قیمت 3000 تومان قسمتی از مجموعهمقدمه مدرسه گریزی اگر همراه با رفتارهای ضد اجتماعی و گاهی بز ارانه مثل نزاع، قشقرق راه انداختن، یاتهدید و فرار از خانه باشدمی تواند نشان دهنده یکی از اختلالات رفتاری دوران دانش آموزی به نام اختلال سلوک باشد. ویژگیهای اصلی اختلال سلوک شامل رفتارهای ضد اجتماعی،پرخاشگرانه و خودسرانه است. چنین دانش آموزانی اغلب به نظر دبیرانشان بی علاقه به مدرسه، فاقد اشتیاق به ادامه تحصیل و بی توجه به کار هستند.آنها اغلب مردود میشوند و در مقایسه با همسالان خود زودتر ترک تحصیل می کنند. همه دانش آموزان گاه و بی گاه درباره مدرسه غر می زنند اما طبق آماری که کارشناسان کلینیک اختلالات عصبی نوادا در اعلام کرده اند 5 تا 10 درصد دانش آموزان آنقدر از مدرسه بدشان می آید که نمی خواهند به مدرسه بروند. به گفته روانشناسان متخصص اگر متوجه شدید فرزندتان وقتی حرفمدرسه می شود افسرده یا مضطرب می شود ، خودش را به مریضی می زند تا مدرسه نرود و در خانه بماند، در مدرسه مدام از اتاق بهداشت یا دفتر سر در می آورد یا عمدا از صحبت درباره بخش بزرگی از اتفاقات مدرسه سر باز می زند باید مراقب باشید. خوشبختانه معمولا می توان این مشکل را حل کرد و گاهی اوقات راه حل بسیار هم ساده است. مثلا ممکن است دبیر فقط به شاگردانی که جلوی کلاس می نشینند توجه داشته باشد و از آنها سوال کند.
با
گزارش تخصصی با موضوع چگونگی کاهش تعداد غائبین در مدرسه ازطریق را ارهای خلاقانه و پیشنهادات موثر
اختصاصی از سورنا فایل گزارش تخصصی با موضوع علاقمندی وجذاب درس فلسفه برای دانش آموزان به کمک روش های تدریس ایفای نقش با و پر سرعت .
 گزارش تخصصی با موضوع علاقمندی وجذاب درس فلسفه برای دانش آموزان به کمک روش های تدریس ایفای نقش
 گزارش تخصصی با موضوع علاقمندی وجذاب درس فلسفه برای دانش آموزان به کمک روش های تدریس ایفای نقش گزارش تخصصی با موضوع  علاقمندی وجذاب درس فلسفه برای دانش آموزان به کمک روش های تدریس ایفای نقشفرمت فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات 17قیمت 3000 تومان قسمتی از مجموعهمقدمه (طرح موضوع وبیان مساله ) از وقتی درآموزش و پرورش بعنوان دبیر درس فلسفه مشغول به کارشده ام هر وقت پای صحبت دبیران این درس نشسته ام ازگله و شکایت آنها مبنی بر اینکه دانش آموزان نسبت به این درس علاقه نشان نمی دهند رنج برده ام و همیشه این سوال مرا به خود مشغول کرده است که چرا دانش آموزان نسبت به این درس خاص اینگونه رفتارمی کنند؟ و با توجه به آمارهای موجود درصد قبولی و میانگین نمرات این درس نیز پایین است؟ در ذهن خودم تحلیل ها و دلایل خاصی هم برای این رفتار دانش آموزان پیدا می . مانند اینکه:-این درس برای دانش آموزان خشک و بی جاذبه است.-کلمات آن سخت و غیر قابل فهم و درک است.-این درس در سالهای قبل از پایه سوم پیش نیازی ندارد.-این دو کتاب عاری از ع و تصاویر جذاب برای جلب توجه دانش آموزان است.-تدریس این دو کتاب در بیشتر مواقع توسط دبیران غیرمتخصص انجام گرفته است که آنها هم در تدریس این دو کتاب دچار مشکل بوده اند و یا حتی خودشان نیز به تدریس این درس علاقه ای ندارند و به خاطر پر ساعات موظف خود مجبور شده اند که در این کلاسها تدریس کنند.-دانش آموزان با الفاظ و مفاهیم فلسفه آشنا و مأنوس نیستند و کلماتی که در آن استفاده می ش ملا تخصصی و دور از ذهن دانش آموزان می باشد.
با
گزارش تخصصی با موضوع علاقمندی وجذاب درس فلسفه برای دانش آموزان به کمک روش های تدریس ایفای نقش
ویزیت پرشکی دانش آموزان بمناسبت روز دانش آموز در دیر برگزارشد به گزارش خبرنگاری پانا –به مناسبت هفته بسیج دانش آموزی و روز دانش آموز ، برنامه ویزیت رایگان دانش آموزان در آموزشگاه دخترانه دیر برگزار شد . رئیس سازمان دانش آموزی شهرستان دیر در این برنامه گفت : این برنامه با همکاری شبکه بهداشت و درمان شهرستان و بسیج دانش آموزی شهید فه. اختصاصی از فایلکو گزارش تخصصی با موضوع برطرف سازی افت تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم با روش های مناسب با و پر سرعت .
 گزارش تخصصی با موضوع برطرف سازی افت تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم با روش های مناسب
 گزارش تخصصی با موضوع برطرف سازی افت تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم با روش های مناسب گزارش تخصصی با موضوع برطرف سازی افت تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم با روش های مناسبفرمت فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات 29قیمت 2000 تومان قسمتی از مجموعهمقدمه تربیت فرزند با همه سادگی و طبیعی بودن از کارهای دشوارومسؤلیت های سخت وسنگین است. تا روزی که طفل د سال و در آغوش مادر است نگهداری او برای والدین یک مشکل است، روزی که به راه می افتد این دشواری به گونه ای دیگر رخ می نمایدوزمانی که به مدرسه وکلاس درس وارد می شود وآغاز فراگیری علم و دانش های گونا گون می رسد ،این سختی دو چندان می شود.همهً آنهایی که به مدرسه میروند به یک میزان توفیق پیشرفت ندارندوهمه آنان که در سایه لطف و عنایت و زحمت والدین و مربیان قرار می گیرند، به یک درجه رشد نمی کنند. برای عده ای مسأله افت تحصیلی پیش می آید که علت آن خواه موجه ویا غیرموجه برای والدین و مربیان مشکل آفرین است وطبیعی است که باید در این مورد تد ر خاصی شیده ومشکل بر طرف شود. اساس این پژوهش دانش آموزانی را در بر می گیرد که دلیل عقب ماندگی درسی آن ها ذهنی وارثی نبوده ، بلکه در عین داشتن هوش و استعداد کافی از دروس و برنامه های تحصیلی عقب مانده اند و نمی توانند همگام با دیگر دانش آموزان پیش بروند ودر به دست آوردن موفقیت های تحصیلی دشواری هایی برای خود و دیگران می آفرینند. به کار گیری روش های متعدد وابتکاری می تواند با توجه به موقعیت های مختلف زمانی ومکانی نقش مهمی در پیشرفت دانش آموزان داشته با شد و آینده ی تاریک وبی روح آنان را به دنیایی روشن وزیبا تبدیل نماید
با
گزارش تخصصی با موضوع برطرف سازی افت تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم با روش های مناسب
اختصاصی از فایل هلپ گزارش تخصصی دبیر ریاضی پایه نهم : علاقمند دانش آموزان به درس ریاضی پایه نهم به کمک روش های نوین تدریس (اکتشافی و فعال ) با و پر سرعت .
گزارش تخصصی دبیر ریاضی پایه نهم : علاقمند دانش آموزان به درس ریاضی پایه نهم به کمک روش های نوین تدریس (اکتشافی و فعال )
گزارش تخصصی دبیر ریاضی پایه نهم : علاقمند دانش آموزان به درس ریاضی پایه نهم به کمک روش های نوین تدریس (اکتشافی و فعال ) معرفی :   گزارش تخصصی دبیر ریاضی پایه نهم : علاقمند دانش آموزان به درس ریاضی پایه نهم به کمک روش های نوین تدریس (اکتشافی و فعال  )- بصورت ورد و قابل ویرایش - تعداد صفحات بیست و هشت صفحه فهرست مطالب در زیر آمده است :     فهرست مطالب   چکیده   مقدمه   بیان مسـئله   ارزی از وضع موجود   اه گزارش اختصاصی :   هدف اصلی :   اه جزئی :   جمع آوری اطلاعات   شاخص های کیفی وضع موجود   شـاخص هـای کـمی وضـع موجـود   راه حـل هـای پیشـنهادی   اجـرای راه حـل هـا   اصول آموزش ریاضی در کلاس درس   روش کلامی (زبانی)   روش اکتشافی   محاسن روش اکتشافی از دیدگاه برونر:   روش فعال   سه اصل آموزش به روش فعال:   ارزی بعد از اجرای طرح :(نقاط قوت )   منشاء حواس پرتی و عدم تمرکز   حواس پرتی یا منشاء ذهنی و درونی دارد و یا منشاء بیرونی و محیطی.   1-آمادگی برای مطالعه:   2-داشتن علاقه به مطالعه:   3- تعیین زمان و مکان مطالعه:   4- یادبگیر که بگویی «نه»:   5- ترک افکار منفی و داشتن افکار مثبت:   6- طرح سئوال:   7- آگاهی از شیوه های صحیح مطالعه و یادگیری:   تند خوانی :   عبارت خوانی :   خواندن اجمالی:   خواندن تجسسی:   پیشنهادا ت:   منابع و ماخذ
با
گزارش تخصصی دبیر ریاضی پایه نهم : علاقمند دانش آموزان به درس ریاضی پایه نهم به کمک روش های نوین تدریس (اکتشافی و فعال )
اختصاصی از اینو دیدی گزارش تخصصی با موضوع بهبودوتقویت مهارت نوشتن (انشاء) در دانش آموزان پایه دوم ابت با و پر سرعت .
 گزارش تخصصی با موضوع بهبودوتقویت مهارت نوشتن (انشاء) در دانش آموزان پایه دوم ابت
 گزارش تخصصی با موضوع بهبودوتقویت مهارت نوشتن (انشاء) در دانش آموزان پایه دوم ابت گزارش تخصصی با موضوع بهبودوتقویت مهارت نوشتن (انشاء) در دانش آموزان پایه دوم ابت فرمت فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات 14قیمت 3000 تومان قسمتی از مجموعهمقدمه ( بیان مساله و ارزی از وضع موجود )انشا در لغت به معنی سخن آف و نشو نما دادن و بزرگ گردانیدن است. و در اصطلاح ادبیات عبارت از نگارش جمله ها و عبارت هایی است که افکار و شه نویسنده را به صورتی روشن و زیبا بیان کند تا خواننده آنها را به آسانی بفهمد و برای او خوشایند باشد.یکی از عوامل متعدد ناموفق بودن درس انشا نداشتن روش مناسب است. وم به کارگیری روش مطلوب در تدریس به اندازه ای است که بعضی از دست اندرکاران علوم تربیتی بهره گیری از روش های مناسب را مهم تر از دانش آن درس دانسته اند. تلاش برای تدریس انشا امری ضروری و لازم است. در سر کلاس های ما تدریس به همان شیوه های سنتی تکرار مطالب گذشته است. و از دیدگاه علوم تربیتی هر کاری که مکانیکی انجام شود کاری آموزشی نیست. زیرا خلاقیت در آن وجود ندارد و تا خلاقیت نباشد مسائل اجتماعی، اقتصادی، صنعتی، و حل نمی شود و باید کاری کنیم که کلاس انشا تبدیل به کارگاه نوشتن شود. ارزی از وضع موجودپس از چند جلسه تدریس در درس انشا پایه دوم به این نتیجه رسیدم که در طول سال گذشته به درس انشا اهمیتی داده نشده بود زیرا دانش آموزان به آسانی نمی توانستند بنویسند و افکار خود را بیان نمایند و درس انشا برای آنها جذ تی نداشت
با
گزارش تخصصی با موضوع بهبودوتقویت مهارت نوشتن (انشاء) در دانش آموزان پایه دوم ابت
دانش آموزان برای یادگیری دارای سبکهای فراوانی می باشند اما مهمترین سبکهای یادگیری عبارتند از:1-سبک یادگیری کلامی2- سبک یادگیری تصویری3-سبک یادگیری دست ورزی بهترین روش برای آموزش به کار گیری هر سه سبک یادگیری می باشد زیرا برخی از دانش آمزان دارای هوش کلامی(یادگیری آنها بیشتر ازطریق کلامی وپرسش وپاسخ حاصل می شود)برخی دارای هوش تصویر. اختصاصی از نیک فایل اقدام پژوهشی با موضوع چگونه توانستم نظم دانش آموزان پایه دوم را تقویت کرده و بهبود بخشم ؟ با و پر سرعت .
 اقدام پژوهشی با موضوع چگونه توانستم نظم دانش آموزان پایه دوم را تقویت کرده و بهبود بخشم ؟
 اقدام پژوهشی با موضوع چگونه توانستم نظم دانش آموزان پایه دوم را تقویت کرده و بهبود بخشم ؟ اقدام پژوهشی با موضوع چگونه توانستم نظم دانش آموزان پایه دوم را تقویت کرده و بهبود بخشم ؟فرمت فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات 23قیمت 2000 تومانقسمتی از مجموعهمقدمههر رفتار انسان، از جمله محصل، هدف دارد یا هدف گردان است. دانش آموزان، عملی را بی هدف انجام نمی دهند بلکه می خواهند با آن عمل خود نیاز یا نیازهایی را کنند. بنابراین، باید هدف ها و نیازهای ایشان را شناخت و جدی گرفت. مثلاً اگر رفتار نامطلوبی از دانش آموزی سر بزند نباید تنها جلب توجه را علت آن رفتار بدانیم.کاربرد اصول و تد ری می تواند به ما کمک کند که از رخ دادن مشکلات رفتاری جلوگیری کنیم یا آن ها را به حداقل برسانیم. از جمله:از روز اول آغاز کلاس، مدیریت کامل را اعمال کنیم.  باید روز اول به گروه تازه دانش آموزان خود بگوییم که مقررات ما در اداره کلاس کدام اند و از ایشان چه انتظارهایی داریم. محیط کلاس را از هر لحاظ حتی فضا و تجهیزات، سالم گردانیم. باید مطمئن باشیم که دانش آموزان ما در کلاس راحت اند.و در مدرسه احساس آرامش می کنند. فعالیت های یادگیری را طوری طراحی کنیم که برای همۀ دانش آموزان، معنادار باشند؛ و با رغبت ها و توانایی های ایشان سازگار باشند. برای این منظور ناگزیریم اصول رشد و تکامل، خصایص رشدی هر سن، محتوای درسی خاص هر کلاس و هر مقطع، و رغبت های ویژه دانش آموزان خود را دقیقاً بدانیم. برای همۀ دانش آموزان فرصت هایی فراهم آوریم که موفقیت را تجربه کنند.به تجربه دیده ایم که برخی از دانش آموزان به زودی نشان می دهند که پیشرفت درسی دارند در صورتی که برخی دیگر دیرتر خود را آشکار می کنند. با بعضی از دانش آموزان در دروس علمی و برخی در دروس اجتماعی پیشرفت نشان می دهند. در هر صورت، معلم باید تد ر و راهبردهایی به کار ببرد که همۀ دانش آموزان، به شکلی، موفقیت را تجربه کنند.   
با
اقدام پژوهشی با موضوع چگونه توانستم نظم دانش آموزان پایه دوم را تقویت کرده و بهبود بخشم ؟
در تاریخ 93/11/29 کارگاه آموزشی انشا و نویسندگی خلّاق با حضور سرگروه های درس زبان و ادبیات فارسی نواحی و مناطق استان در محل پژوهشکده تعلیم و تربیت برگزار گردید. در این نشست، مطالبی با موضوع نگارش انشای خلّاقانه مطرح گردید و را ارهای تقویت مهارت انشا برای دانش آموزان مورد بحث و بررسی قرار گرفت؛ چند مورد از عمده ترین موضوعات مطرح شده: - ع. شرایط عضویت در خانه ریاضی 1-کپی شناسنامه،پوشه وگیره 2-رضایت نامه از اولیاء 3-شرکت در آزمون تعیین سطح اسامی مدرسان خانه ریاضی پایه اول:؟ پایه دوم:؟ پایه سوم:؟ پایه چهارم:؟ پایه پنجم:؟ پایه ششم:؟ آشنایی با فعالیت های آموزشی وپژوهشی وفرهنگی خانه ریاضی ابرکوه 1)سرگرمی ها وبازی های ریاضی این کلاس ها با هدف آشنایی دانش آموزان با جلوه های زی. ۱- کلاس درس را با جدیت شروع کنید.2-انتظارات خود را بیان کنید. 3- با تک تک دانش آموزان ارتباط برقرار کنید. این برقراری ارتباط نه تنها باعث صمیمیت و همدلی می شود بلکه موجب رفع مشکلات آموزشی و اخلاقی می َشود.4- از وضع جسمی و روحی دانش آموزان خود آگاه شوید.5- برای خود طرح درس روزانه و سالانه داشته باشید داشتن طرح درس نه تنها باعث تسلط بر موضو. اختصاصی از اینو دیدی گزارش تخصصی با موضوع کاهش اضطراب یکی از دانش آموزان با راه حل های مناسب با و پر سرعت .
 گزارش تخصصی با موضوع کاهش اضطراب یکی از دانش آموزان با راه حل های مناسب
 گزارش تخصصی با موضوع کاهش اضطراب یکی از دانش آموزان با راه حل های مناسب گزارش تخصصی با موضوع کاهش اضطراب یکی از دانش آموزان با راه حل های مناسبفرمت فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات 20قیمت 2000 تومان قسمتی از مجموعهمقدمه:رسیدن به اه آموزشی که مدارس به عنوان هدف اساسی خود به آنها توجه دارند مست م تا مین بهداشت روانی دانش آموزان است. تحقیقات متعدد نشان می دهند که سلامت روانی دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی آنها ارتباط دارد و دانش آموزانی که به نحوی از مشکلات روانی یا از نبود بهداشت روانی مناسب رنج می برند، اغلب با افت تحصیلی مواجه هستند. بنابراین ضروری به نظر می رسد جهت تا مین شرایط مناسب برای نیل به اه آموزشی، تربیتی و تضمین سلامت افراد جامعه در سنین مختلف، عوامل بازدارنده آن را مورد بررسی قرار داد.کلمه استرس را به شیوه های مختلف استفاده می کنند بعضی از استرس برای مراجعه به خواسته ها و فشارهایی استفاده می کنند که شخص با آنها روبه روست و گرفتگی و تنش را واکنش مشخصی در برابر آن موقعیت می دانند. برخی دیگر استرس را سطحی از حالات منفی که شخص با آن روبه روست می دانند و دسته سوم معتقدند اگر تقاضا از شخص بیش از توان او باشد. شخص دچار استرس می شود.
با
گزارش تخصصی با موضوع کاهش اضطراب یکی از دانش آموزان با راه حل های مناسب
سبکهای شناختی ø سبک یاد گیری کلامی ø سبک یادگیری تصویری ø سبک یادگیری دست ورزی سبک یادگیری کلامی : ž ساختار نمادین کلام نقش مهمی در تفکر و یادگیری ایفا می کند ž وقتی فکر می کنند به زبان کلمات و جملات با خود حرف می زنند و می توانند افکار خود را مستقیماً روی کاغذ بیاورند ž استدلال ریاضی را مرحله به مرحله و جزء به جزء درک می کنند و چون مر. اختصاصی از ژیکو اقدام پژوهشی با موضوع چگونه توانستم تمرکز حواس را در دانش آموزان پایه پنجم بهبود بخشم ؟ با و پر سرعت .
 اقدام پژوهشی با موضوع چگونه توانستم تمرکز حواس را در دانش آموزان پایه پنجم بهبود بخشم ؟
 اقدام پژوهشی با موضوع چگونه توانستم تمرکز حواس را در دانش آموزان پایه پنجم بهبود بخشم ؟ اقدام پژوهشی با موضوع چگونه توانستم تمرکز حواس را در دانش آموزان پایه پنجم بهبود بخشم ؟فرمت فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات 23 قیمت 2000 تومانقسمتی از مجموعهمقدمهتمرکز در لغت یعنی تراکم ، فشردگی مجموعه، چکیده، تمرکز در اصطلاح یعنی حفظ و نگهداری توجه و تمرکز حواس، روی موضوعی معین، بدون تمرکز حواس، یادگیری مثمر ثمر نخواهد بود. بنابر این همه افراد توانایی تمرکز دارند و تمرکز نسبی است یعنی ی نمی تواند ادعا کند کاملا حواس پرت است ویا همیشه تمرکز حواس دارد.تمرکز گاهی ساده است و گاهی مشکل. تمرکز در موضوع هایی که نیاز به تفکرو تجزیه و تحلیل دارند مشکل و تمرکز در موضوع هایی که جنبه ی تفریحی و سرگرمی دارند، بسیار آسان است.یعنی عوامل حواس پرتی را به حد اقل رساندن… تمرکز هر شخص به نسبت کاهش عوامل حواس پرتی او افزایش می یابد و بنا به تغییرات موقعیت ذهنی و محیطی او تغییر می کند. بیشتر افراد گمان می کنند که تمرکز یک امر ذاتی و تغییر آن ناممکن است، در حالی که تمرکز یک امر اکتس است و باید هر روز پرورش و جهت داده شود و هر با هوش عادی خود می تواند به آن دست یابد. پس برقراری تمرکز حواس به میزان کاهش عوامل حواس پرتی بستگی دارد. یعنی هر چه عوامل مزاحم و مخل تمرکز بیشتر باشند توانایی حفظ تمرکز حواس کمتر است و بر ع . لذا حواس پرتی؛ یعنی خارج شدن از روند مطالعه یا جریان کاری و فرو رفتن در افکار و تخیلات و یا انجام کار دیگر.رهایی از حواس پرتی و ایجاد تمرکز حواس در افراد مختلف، متفاوت است و به ح درونی، تجربه ها مکان و موقعیت آن ها بستگی دارد.
با
اقدام پژوهشی با موضوع چگونه توانستم تمرکز حواس را در دانش آموزان پایه پنجم بهبود بخشم ؟
اختصاصی از ژیکو اقدام پژوهی با موضوع: چگونه وضعیت انضباطی دانش آموزان پایه دوم راهنمایی را بهبود بخشیدم با و پر سرعت .
 اقدام پژوهی با موضوع: چگونه وضعیت انضباطی دانش آموزان پایه دوم راهنمایی را بهبود بخشیدم
 اقدام پژوهی با موضوع: چگونه وضعیت انضباطی دانش آموزان پایه دوم راهنمایی را بهبود بخشیدم موضوع اقدام پژوهی :  چگونه وضعیت انضباطی دانش آموزان پایه دوم راهنمایی  را بهبود بخشیدم       فرمت فایل word تعداد صفحات30 بیان مسئله (توصیف وضع موجود)   چکیده اینجانب ………….. دارای مدرک ………………، معاون آموزشی مدرسه ………. شهرستان ……… ، دارای …………… سابقه خدمت در آموزش وپرورش هستم . شاکر خداوند مهربانی هستم که لطفش را هیچ وقت از بنده اش دریغ نمی ورزد و افتخار می کنم که بتوانم راهرو و ادامه دهنده راه انبیا و اولیای الهی باشم و نور دانش و توانایی را در این دانش آموزان میهن ی شعله ور نمایم. با نام و یاد یگانه ایزد توانا از آنجا که مسأله اخلاق و تربیت از نظر اجتماعی و آموزشی و از دیدگاه دین مبین بسیار مورد اهمیت می باشد و اینجانب نیز نسبت به این موضوع حساسیت خاص خصوصاً در زمینه ی دانش آموزان داشته ام و از آنجایی که رشته مورد تدریسم نیز دینی وعربی است که خود اخلاق و تربیت سرلوحه کارش می باشد و از جهت دیگر دانش آموزان کلاس دوم سال تحصیلی 91-92 را از این نظر ضعیف و کم انگیزه دیدم و برخی کارهای غیر هنجار از جمله تقلب در کلاس، بی انگیزگی در یادگیری و بی حوصلگی در تحمل کلاس و . . . در بین این دانش آموزان دیده می شد، بر آن شدم تا منشأ این مشکلات را پیدا کنم. و در این راه از راه های متفاوتی استفاده و اقداماتی انجام دادم از جمله تهیه تعدادی ع از وضع نامطلوب و مطلوب کلاس، گرفتن آزمون هایی در زمان وضع نامطلوب و مطلوب، گرفتن نظر دانش آموزان در هر دو شرایط، نظرخواهی از همکاران و مدیریت به طریقه پرسشنامه در رابطه با این موضوع، رفتن به اردو همراه با بچه ها در جهت رفع مشکل، تشکیل جلسه شورای اولیاء و مربیان این کلاس و کمک گرفتن از والدین این بچه ها. و با توجه به شواهد موجود و وقت اندکی که در این راه در اختیار داشتم شروع به کار و متأسفانه آن تغییر شگرف حاصل نشد اما تغییرات نسبی بدست آمد.  
با
اقدام پژوهی با موضوع: چگونه وضعیت انضباطی دانش آموزان پایه دوم راهنمایی را بهبود بخشیدم
پان پراگ (بی تیbt) نام محصولی که بارها بسته خالی سبز رنگش را در خیابان می دیدم و نمی دانستم چیست، ماده ای که ظاهرا مخدری جدید برای نابودی دانش آموزان؛ دانشجویان و قشر جوان است.گزارشی که در ادامه مطلب خواهد آمد از سایت آفتاب می باشد . گرچه وبلاگ ما به صورت تخصصی به مطالب جغرافیایی می پردازد اما اهمیت موضوع باعث شد جهت اطلاع همکاران ودا. اختصاصی از رزفایل گزارش تخصصی دبیر ادبیات فارسی دبیرستان : بهبود وضعیت درس ادبیات فارسی دانش آموزان سال چهارم با کمک تکنیک های خلاقیت با و پر سرعت .
گزارش تخصصی دبیر ادبیات فارسی دبیرستان : بهبود وضعیت درس ادبیات فارسی دانش آموزان سال چهارم با کمک تکنیک های خلاقیت
گزارش تخصصی دبیر ادبیات فارسی دبیرستان : بهبود وضعیت درس ادبیات فارسی دانش آموزان سال چهارم با کمک تکنیک های خلاقیت معرفی :   گزارش تخصصی دبیر ادبیات فارسی دبیرستان : بهبود وضعیت درس ادبیات فارسی دانش آموزان سال چهارم  با کمک تکنیک های خلاقیت . بصورت ورد و قابل ویرایش - تعداد صفحات بیست و هفت   صفحه   فهرست مطالب در زیر آمده است :     فهرست مطالب   چکیده :   مقدمه (بیان و طرح موضوع )   ارزی از وضع موجود   اه گزارش تخصصی :   هدف اصلی   اه فرعی   مقایسه با شاخص :   جمع آوری اطلاعات   پیشینه تحقیق:   تدریس :   مفهوم خلاقیت :   فرایند خلاقیت :   آموزش پرورش و خلاقیت :   منظور از افت تحصیلی چیست؟   خسارت های ناشی از افت تحصیلی:   عوامل موثر بر افت تحصیلی:   تجزیه و تحلیل اطلاعات   تقاضاها:   پس از جمع بندی اطلاعات و داده ها متوجه تقاضاهای زیر شدم :   شاخص های کلاس فعال   ویژگی های یک معلم خوب :   ویژگی تدریس خوب:   انتخاب راه حل های جدید موقتی (راه حل های پیشنهادی):   اجرای روش پیشنهادی و نظارت برآن :   برخوردهای عملی با شیوه های رفتاری دانش آموزان:   شیوه برخورد با دانش آموزانی که به درس گوش نمی دادند :   شیوه برخورد با دانش آموزانی که تمایل به مشارکت در کلاس نداشتند :   شیوه برخورد با دانش آموزانی که با هم صحبت می د و مزاحم دیگران میشدند :   شیوه برخورد با دانش آموزانی که در کلاس حظور ذهن نداشتند :   مشخص قواعد حاکم برکلاس :   ارزی بعد از اجرای طرح (نقاط قوت طرح )   نقاط ضعف اجرای طرح :   نتیجه گیری :   منابع :
با
گزارش تخصصی دبیر ادبیات فارسی دبیرستان : بهبود وضعیت درس ادبیات فارسی دانش آموزان سال چهارم با کمک تکنیک های خلاقیت
شیخ ال گفت:بایدعلومی که به دانش آموزان یاد داده می شود به رفتارقابل لمس در سطح جامعه تبدیل شده و وجی های خود رانشان دهد. آموزش و پرورش که پیش از این قول داده بود مانع از عدم تحصیل دانش آموزان افغانستانی شود، امروز در توییتی جزئیات این موضوع را گزارش داد. آموزش معلم باید به دانش آموزان با ناتوانی های یادگیری که در حافظه ، یادگیری و انگیزش مشکل دارند ، کمک کند تا برای ب دانش ، راهبردهای موثر و کارآمدی را بیاموزند . این رفتارها شامل موارد زیر هستند : 1-پیش سازمان دهنده تهیه کنید .(به دانش آموزان کمک می کند تکلیف و چیزی که تکلیف از آنها می خواهد را درک کنند تا بهتر بتوانند ابزارهای مناسب ب. نرم افزار بسیار جذاب و کاربردی تمرین ریاضی پایه چهارم (فصل اول): این نرم افزار تمرینی بسیار عالی و جذاب رو تقدیم میکنم به همه ی همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز پایه چهارم دبستان ... برنامه تمرین های ریاضی پایه چهارم (فصل اول) با شیوه ای جذاب و زیبا برای یادگیری عمیق تر و تمرین بیشتر دانش آموزان تهیه شده و شیوه کلی این برنامه به این شکل هست که دانش آموزان برای رسیدن به سرگرمی های مورد نظر خود می بایست تمرین های مربوط به هر موضوع درسی را انجام دهند تا سکه های مورد نیاز برای فعال شدن سرگرمی ها را بدست آورند. براساس گزارش آتش نشانی نیروهای آتش نشان و اورژانس برای امدادرسانی به این دانش آموزان اعزام شده و اقدامات لازم برای رهاسازی دانش آموزان را اجرا کرده اند. براساس گزارش آتش نشانی نیروهای آتش نشان و اورژانس برای امدادرسانی به این دانش آموزان اعزام شده و اقدامات لازم برای رهاسازی دانش آموزان را اجرا کرده اند. تاثیر فضای کلاس بر موفقیت تحصیلی دانش آموزانکارشناسان آموزشی تاکید د که نوع طراحی کلاس درس تاثیر چشمگیر بر بهبود بازده تحصیلی و موفقیت دانش آموزان دارد. کارشناسان در این مطالعه اظهار داشتند: برای آنکه دانش آموزان از تمام قوای خود برای آموزش بهره ببرند محیط کلاس درس باید حداقل کیفیت ساختاری را دارا باشد و شرایطی داشته باشد که به همه دانش آموزان حس ارزشمند بودن را القا کند. به گفته کارشناسان، دو ویژگی مهم کلاس های درس متناسب بودن میزان روشنایی و درجه حرارت است که تاثیر به سزایی بر بهبود روند یادگیری دانش آموزان و موفقیت آنان دارد. در این مطالعه آمده است دانش آموزان باید بیشتر در معرض نور طبیعی قرار گیرند تا عملکرد و یادگیری بهتری داشته باشند. هرچند این روزها شاهد آن هستیم که دانش آموزان در کلاس ها بیشتر در معرض نورهای هستند. همچنین دمای مناسب برای فضای کلاس بین 20 تا 23 درجه سانتی گراد در نظر گرفته شده است. علاوه بر این شکل ظاهری کلاس درس و چگونگی طراحی آن بر عملکرد بهتر دانش آموزان تاثیرگذار خواهد بود. کارشناسان همچنین معتقدند اشیاء و وسایل چیده شده در کلاس که یادآور موفقیت عملی گروه هایی است که با موانع آموزشی و تحصیلی روبرو بوده اند در تشویق و ترغیب دانش آموزان برای افزایش تلاش ها و فعالیت های آموزشی شان مفید و موثر است.
اقدام پژوهی آموزگارابت چگونه توانستم نظم دانش آموزان پایه اول را تقویت کرده و بهبود بخشم اقدام-پژوهی-آموزگارابت -چگونه-توانستم-نظم-دانش-آموزان-پایه-اول-را-تقویت-کرده-و-بهبود-بخشم فایل اقدام پژوهی آموزگارابت چگونه توانستم نظم دانش آموزان پایه اول را تقویت کرده و بهبود بخشم با بهترین کیفیت در قالب word و قابل ویرایش. فایل اختصاصی از ژیکو اقدام پژوهی با موضوع: چگونه مانع افت درسی دانش آموزان پایه دوم دبیرستان در درس عربی شدم؟ با و پر سرعت .
 اقدام پژوهی با موضوع: چگونه مانع افت درسی دانش آموزان پایه دوم دبیرستان در درس عربی شدم؟
 اقدام پژوهی با موضوع: چگونه مانع افت درسی دانش آموزان پایه دوم دبیرستان در درس عربی شدم؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه مانع افت درسی دانش آموزان پایه دوم دبیرستان در درس عربی شدم؟ فرمت فایل word تعداد صفحات25 بیان مسئله (توصیف وضع موجود) چکیده: افت تحصیلی کاهش عملکرد دانش آموز از رضایت بخش به نامطلوب است،  اگر بین استعداد بالقوه و بالفعل دانش آموزی فاصله ای ایجاد شود، از آن به عنوان افت تحصیلی یاد می شود و بهترین شاخص در این زمینه مقایسه عملکرد قبلی و فعلی است  دراین پژوهش که در مدرسه متوسطه ومقطع دوم متوسطه در درس عربی صورت گرفته دلایل افت درسی دانش آموزان با استفاده از روش پرسش نامه ومصاحبه بااولیاء مورد بررسی قرارگرفته است . ارتباط بین آموخته های قبلی دانش آموزان با مطالب درس جدید وجود دارد. مشارکت دانش آموزان در تدریس ها به تعمیق آموخته های اوکمک شایانی می کند. انجام بازی فردی وگروهی کلاس راشاداب وازد دگی نسبت به درس عربی می کاهد. عامل تشویق تاثیر محسوسی در بهبود فرآیند یادگیری دارد. استفاده از وسایل کمک آموزشی در یادگیری دانش اموزآن نقش مثبت دارد.
با
اقدام پژوهی با موضوع: چگونه مانع افت درسی دانش آموزان پایه دوم دبیرستان در درس عربی شدم؟
چکیده پژوهش حاضربه منظور بررسی تاثیر هوشمندسازی کلاس درس در تعمیق یادگیری وافزایش سرعت یادگیری دانش آموزان انجام گرفت. در این پژوهش از ابزار و منابع کتابخانه ای، مجلات و سایت های معتبر علمی برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که با استفاده از محتوای چندرسانه ای،طیف وسیع تری از حواس دانش آموزان در فرآیند یاد. اختصاصی از ژیکو گزارش تخصصی با موضوع مقابله و جلوگیری از ی وسایل دیگران توسط یکی از دانش آموزان با روش های مناسب با و پر سرعت .
 گزارش تخصصی با موضوع مقابله و جلوگیری از ی وسایل دیگران توسط یکی از دانش آموزان با روش های مناسب
 گزارش تخصصی با موضوع مقابله و جلوگیری از ی وسایل دیگران توسط یکی از دانش آموزان با روش های مناسب گزارش تخصصی با موضوع مقابله و جلوگیری از ی وسایل دیگران توسط یکی از دانش آموزان با روش های مناسبفرمت فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات 26قیمت 3000 تومان قسمتی از مجموعهمقدمهبسیار طبیعی است که کودک دو ساله، درک صحیحی از اهمیت درستی و راستی نداشته باشد و بدون اجازه اسباب بازی خواهر یا برادرش را بردارد. اما همین کودک اگر در ده سالگی به وسایل دوستش در مدرسه، بدون اجازه دست بزند یا بردارد، به دردسر می افتد و متهم به ی میشود. بنابراین انتظار میرود که او تفاوت بین راستی و نادرستی را درک کند. بیشتر ک ن در دوران کودکی یکی دو بار دست به ی میزنند. ولی اگر با کودکی سر و کار دارید که ماهی یک بار یا بیشتر ی میکند، کودکی است دارای مشکل و باید به او یاد بدهید که ی نکند. بسیاری از ما در طی چندین سال خدمت خود با دانش آموزانی برخورد کرده ایم که در کلاس،دست به ی ازوسایل دیگران و یا برداشتن وسایل دوستان خود می کنند. رفتار هر کدام از ما با چنین دانش آموزانی چگونه بوده؟ آیا نسبت به رفتار زشت آنها ، ما درست رفتار کرده ایم؟ آیا پیگیر این عمل آنها بوده ایم و ریشه ی کرده ایم؟ ی متداولترین جرم جوانان است. مؤفت 500 (moffatt1969) جوان را مورد مطالعه قرار داده است.
با
گزارش تخصصی با موضوع مقابله و جلوگیری از ی وسایل دیگران توسط یکی از دانش آموزان با روش های مناسب


تحقیق تأثیر الگوهای تدریس بر یادگیری دانش‌آموزان
تحقیق-تأثیر-الگوهای-تدریس-بر-یادگیری-دانش‌آموزان تحقیق با موضوع تأثیر الگوهای تدریس بر یادگیری دانش‌ آموزان، در قالب word و در 42 صفحه، قابل ویرایش، شامل فصل اول: کلیات پژوهش، چکیده، مقدمه، بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اه تحقیق، اه کلی، اه جزئی، سوالات تحقیق، تعاریف فایل

اختصاصی از یاری فایل گزارش تخصصی درس دین و زندگی چگونگی علاقه مند نمودن دانش آموز به درس دین و زندگی با روشهای خلاقانه با و پر سرعت .
گزارش تخصصی درس دین و زندگی چگونگی علاقه مند نمودن دانش آموز به درس دین و زندگی با روشهای خلاقانه
 گزارش تخصصی درس دین و زندگی چگونگی علاقه مند نمودن دانش آموز به درس دین و زندگی با روشهای خلاقانه معرفی : گزارش تخصصی درس دین و زندگی : چگونگی علاقه مند نمودن یکی از دانش آموزان به درس دین و زندگی با روش های خلاقانه -  بصورت ورد و قابل ویرایش - تعداد صفحات 29 فهرست مطالب در زیر آمده است :   فهرست مطالب چکیده مقدمه اه کلی گزارش : اه جزئی : تشریح کلیات (بیان مساله ، گرداوری اطلاعات ) توصیف مشکل گردآوری اطلاعات : الف. شاخص های کیفی وضع موجود الف. مشاهده ( observation ) ب. پرسش نامه پرسش نامه (questionnaire) ج. مصاحبه (interview ) تجزیه و تحلیل اطلاعات گرد آوری شده موانع و مشکلات و نقاط ضعف تدریس دین و زندگی ارائه را ارهای مناسب انتخاب راه حل جدید اجرای راه حل جدید در مجموع معیارهای اجرای راه حل به شرح زیر بوده است : ارزی اقدامات انجام شده ارزشی و تاثیر اقدام جدید نتیجه گیری: پیشنهادات استفاده از روش های فعال تدریس در درس دین و زندگی و قرآن را ارهایی برای مشارکت مذهبی  دانش آموزان در مدرسه راهبردهای فضاسازی تربیتی را ارهایی برای تعمیق و تقویت آموزه های دینی منابع :
با
گزارش تخصصی درس دین و زندگی چگونگی علاقه مند نمودن دانش آموز به درس دین و زندگی با روشهای خلاقانه