یاددهی ویادگیری ک ن

به نقل از خبرگزاریها در مورد یاددهی ویادگیری ک ن : آ ین جلسه دوره ضمن خدمت " روشهای فعال یاددهی-یادگیری" روز شنبه مورخه 1393/12/16 ساعت 17 تا 19 در محل پژوهسرا برگزار خواهد شد. لازم است همکاران گرامی کار عملی خود (گزارش و درس پژوهی /یا/ تدریس با روشهای فعال) را در این جلسه ارائه دهند. گفتنی است تنها همکارانی گواهی ضمن خدمت دریافت خواهند کرد که کار عملی خوبی ارائه کنند و غیبت آنها مجاز باشد(یکی. اختصاصی از یاری فایل پاو وینت چالش ها و چشم اندازها در فرایند یاددهی و یادگیری تعادل های شیمیایی - 23 اسلاید با و پر سرعت .
 پاو وینت چالش ها و چشم اندازها در فرایند یاددهی و یادگیری تعادل های شیمیایی - 23 اسلاید
 پاو وینت چالش ها و چشم اندازها در فرایند یاددهی و یادگیری تعادل های شیمیایی - 23 اسلاید    øتعادل شیمیایی برای آشنایی دانش آموزان با سایر مفاهیم شیمی از جمله هیدرولیز، عملکرد اسیدها و بازها، واکنشهای ا ایش- کاهش و محلولها خیلی ضروری است و تسلط بر مفهوم تعادل شیمیایی، تسلط بر سایر مفاهیم شیمی را تسهیل می کند.øپیدایش نظریه های حاکم بر تعادل شیمیایی به سالهای 1860 و فعالیتهای وانت هوف، گیبس، لوشاتلیه و دیگران در زمینه واکنشهای ناکامل و برگشت پذیر بر می گردد. طرح بحث تعادل های شیمیایی در کتابهای درسی مدارس به سالهای 1960 بر می گرددبرای کل پاو وینت از لینک زیر استفاده کنید:
با
پاو وینت چالش ها و چشم اندازها در فرایند یاددهی و یادگیری تعادل های شیمیایی - 23 اسلاید
جشنواره ای برای تمرین ویادگیری آداب ورسوم بازیهای بومی ومحلی وفرهنگ فولکلور... محاسن طرح ارزشی توصیفی : 1 – کاهش استرس و اضطراب دانش آموزان از ب نمرات کمی احتمالی و ایجاد آرامش روحی و روانی در آنان و کشیدن خط بطلانی بر پدیده ی تاسف بار بیست گرایی . 2 – تقویت عزت و اعتماد به نفس ، خود باوری و خود اتکایی بیش از پیش در دانش آموزان در فرایند یاددهی – یادگیری 3 – توجه به تمامی ابعاد شخصیتی دانش آموزان 4 – استفاده ی منا. اختصاصی از ژیکو حافظه ویادگیری با و پر سرعت .
حافظه ویادگیریروش های نوین در آموزش بزرگسالان16صفحهیادگیری: از آنجا که رفتار و ع العملهای فعلی ما نتیجه ی یادگیری و تجربیات گذشته مان است یادگیری گاه به عنوان فرایندی که تغییر نسبتاً دائمی در رفتار ما به وجود می آورد تعریف شده است، یعنی توانایی و کارایی ما نتیجه ی برخوردهای گذشته ما . دوازدهمین کنفرانس یادگیری الکترونیکی ایران ۱۳ و ۱۴ اسفند در دانشکده مدیریت تهران برگزار خواهد شد. سید امید فاطمی در  آستانه برگزاری دوازدهمین کنفرانس یادگیری و یاددهی الکترونیکی تهران اعلام  کرد: ۱۱۰ مقاله به دوازدهمین کنفرانس یادگیری و یاددهی الکترونیکی ایران ارسال شده که ۴۲ مقاله پذیرفته شد با این وجود ۲۲ مقاله به صورت ش. اختصاصی از ژیکو تجربیات مدون آموزشی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر میزان یادگیری و بهبود فرایند یاددهی یادگیری .. با و پر سرعت .
 تجربیات مدون آموزشی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر میزان یادگیری و بهبود فرایند یاددهی یادگیری ..
 تجربیات مدون آموزشی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر میزان یادگیری و بهبود فرایند یاددهی یادگیری ..  تجربیات مدون آموزشی ( ویژه ارتقاء به رتبه خبره )  تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر میزان یادگیری دانش آموزان و بهبود فرایند یاددهی یادگیریفرمت فایل: وردتعداد صفحات: 43    فهرست مطالب چکیده..................................................................................................................... 1مقدمه...................................................................................................................... 2بیوگرافی................................................................................................................ 4بیان مساله............................................................................................................ 6فناوری اطلاعات وارتباطات........................................................................... 10مفهوم سواد اطلاعاتی....................................................................................... 15نقش و تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نظام آموزشی              20کاربرد فناوری اطلاعات................................................................................... 22موانع و مشکلات............................................................................................... 28محدودیت ها....................................................................................................... 32توصیه ها و را ارها...................................................................................... 34نتیجه گیری ....................................................................................................... 35فهرست منابع .................................................................................................... 37 

چکیده                                       در جهان امروز استفاده از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات و نیز نفوذ آن در زوایای مختلف زندگی بشری، موجب تحولات بزرگی در مناسبات حاکم بر جامعه بشری و انسانی شده است که از آن به عنوان انقلاب اطلاعات یاد می شود. توسعه روزافزون فناوری اطلاعات و استفاده از این فناوریها موجب شده است عصر جدیدی در زندگی جوامع بشری آغاز گردد که جامعه اطلاعاتی نامیده می شود. ورود به این دوره نیاز به تمهیدات و امکانات لازم است که مهمترین آن بسترسازی مناسب فرهنگی است که نخستین اقدام در این خصوص لحاظ نمودن موضوع چگونگی استفاده بهینه از نرم افزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه آموزش عمومی است.در این مقاله سعی شده است نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر میزان یادگیری و سواد اطلاعاتی بررسی شود و نیز مزیتها،  موانع و مشکلات استفاده از فناوری اطلاعات و توصیه ها و را ار ها نیز بیان شده است.
با
تجربیات مدون آموزشی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر میزان یادگیری و بهبود فرایند یاددهی یادگیری ..
جلسه اول ضمن خدمت روشهای نوین یاددهی و یادگیری در جغرافیا .اختصاصی از ژیکو فایل تجربیات مدون آموزشی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر میزان یادگیری و بهبود فرایند یاددهی یادگیری با و پر سرعت .
 فایل تجربیات مدون آموزشی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر میزان یادگیری و بهبود فرایند یاددهی یادگیری
 فایل تجربیات مدون آموزشی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر میزان یادگیری و بهبود فرایند یاددهی یادگیری  تجربیات مدون آموزشی ( ویژه ارتقاء به رتبه خبره )  تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر میزان یادگیری دانش آموزان و بهبود فرایند یاددهی یادگیریفرمت فایل: وردتعداد صفحات: 43    فهرست مطالب چکیده..................................................................................................................... 1مقدمه...................................................................................................................... 2بیوگرافی................................................................................................................ 4بیان مساله............................................................................................................ 6فناوری اطلاعات وارتباطات........................................................................... 10مفهوم سواد اطلاعاتی....................................................................................... 15نقش و تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نظام آموزشی              20کاربرد فناوری اطلاعات................................................................................... 22موانع و مشکلات............................................................................................... 28محدودیت ها....................................................................................................... 32توصیه ها و را ارها...................................................................................... 34نتیجه گیری ....................................................................................................... 35فهرست منابع .................................................................................................... 37 

چکیده                                       در جهان امروز استفاده از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات و نیز نفوذ آن در زوایای مختلف زندگی بشری، موجب تحولات بزرگی در مناسبات حاکم بر جامعه بشری و انسانی شده است که از آن به عنوان انقلاب اطلاعات یاد می شود. توسعه روزافزون فناوری اطلاعات و استفاده از این فناوریها موجب شده است عصر جدیدی در زندگی جوامع بشری آغاز گردد که جامعه اطلاعاتی نامیده می شود. ورود به این دوره نیاز به تمهیدات و امکانات لازم است که مهمترین آن بسترسازی مناسب فرهنگی است که نخستین اقدام در این خصوص لحاظ نمودن موضوع چگونگی استفاده بهینه از نرم افزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه آموزش عمومی است.در این مقاله سعی شده است نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر میزان یادگیری و سواد اطلاعاتی بررسی شود و نیز مزیتها،  موانع و مشکلات استفاده از فناوری اطلاعات و توصیه ها و را ار ها نیز بیان شده است.
با
فایل تجربیات مدون آموزشی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر میزان یادگیری و بهبود فرایند یاددهی یادگیری
اختصاصی از رزفایل جایگاه و نقش ارزشی پیشرفت تحصیلی در آموزش و یادگیری فرایند - مدار با و پر سرعت .
جایگاه و نقش ارزشی پیشرفت تحصیلی در آموزش و یادگیری فرایند - مدار
جایگاه و نقش ارزشی پیشرفت تحصیلی در آموزش و یادگیری فرایند - مدار جایگاه و نقش ارزشی پیشرفت تحصیلی در آموزش و یادگیری فرایند - مدارفرمت فایل: وردتعداد صفحات: 6    هدف نهایی تعلیم و تربیت ، انسان سازی و آینده سازی است . از آنجا که آینده ی جوامع به دست انسانها ساخته می شود ،هدف و رس اصلی تعلیم و تربیت را باید در انسان سازی جستجو
کرد …… که بخش عمده ی آن به نهاد رسمی آموزش و پرورش و مدرسه س شده است .

مهم ترین مسوولیت مدرسه برنامه ریزی برای آموزش ویادگیری است .

برای آنکه آموزش به یادگیری منتج شود باید برای آن برنامه ریزی شود .

طراحی آموزشی شامل کلیه ی تجارب و فرصتهای یاددهی و یادگیری است که از جانب معلم به منظور ایجاد تغییرات مطلوب در رفتار فراگیران طراحی واجرا می شود و بازده آن مورد ارزشی قرار
می گیرد .

ارزشی پیشرفت تحصیلی به عنوان جزیی جدا ناشدنی از فرایند یاددهی و یادگیری محسوب
می شود که هدف آن کشف مشکلات آموزش و یادگیری و برنامه ریزی برای رفع این مشکلات
می باشد .3

بد نیست در اینجا به تفاوت دیدگاه رفتارگرایان و دیدگاه شناختی پیرامون ارزشی بپردازیم .

در رویکردهای رفتارگرایی ، ارزشی بیشتر به نتیجه ی بازده یادگیری توجه دارد و برای تعیین
میزان پیشرفت یادگیرندگان و رسیدن به هدفهای آموزشی به کار گرفته می شود .


با
جایگاه و نقش ارزشی پیشرفت تحصیلی در آموزش و یادگیری فرایند - مدار
اختصاصی از فایلکو مقاله درباره رابطه بین تدریس ویادگیری با و پر سرعت .
مقاله درباره رابطه بین تدریس ویادگیری
مقاله درباره رابطه بین تدریس ویادگیری لینک پرداخت و در "پایین مطلب" فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحات:274روابط بین تدریس و یادگیری: می توان با عمل تدریس کمیت و کیفیت و سرعت یادگیری را افزایش داد و یا شرایط را برای یادگیری اموری که در شرایط معمولی امکان پذیر نیت فراهم نمود. تفاوت بین تدریس و یادگیری: 1- یادگیری در همه جا و همیشه و فنی بدون تدریس صورت خواهد گرفت یا در حالی که هر تدریسی یاد داده نمی شود.2- نظریه های دیگری، صرفاً به پدیده های یادگیری توجه دارد و همیشه معطوف به شاگرد است؛ به عبارت دیگر، نظریه های یادگیر، تبیین کننده ی چگونگی یادگیری و توصیف کننده ی شرایطی است که با حصول آن ها یادگیری صورت می گیردو در حالی که نظریه های تدریس باید به بیان کننده، پیش بینی کننده و کنترل کننده موقعیتی باشد که در آن، رفتار معلم موجب تغییر رفتار آن  می شود. نظریه های یادگیری راه های یادگیری شاگرد را بیان می کند. در صورتی که نظریه های ما تدریس توصیف کننده روش هایی است که برای، وسیله معلم شاگرد را تحت تأثیر قرار می دهد و سبب می شود که او یاد بگیرد. 3- نظریه های یادگیری بر اثر تحقیقات کشف شده است و توصیف کننده روابط تغییرهای مختلف یادگیری است، در حالی که نظریه های تدریس به وسیله علمای تعلیم و تربیت وضع می شود. 4- وقتی که تدریس می کنیم، فعالیت هایی را انجام می دهیم؛ اما وقتی یاد می دهیم ما شاگردان را به انجام فعالیت هایی وادار می کنیم. 5- اگر بخواهیم آن چه درس می دهیم یاد بدهیم، باید قادر باشیم شاگردان را درک کنیم و از آن چه در رفتار آنان اثر می گذارد آگاهی ی م. نتیجه این که اگر فعالیتی منجر به یادگیری نشود تدریس نیست. روش تدریس در مکاتب فلسفی: 1- آرمان گرایی:[1] روش تدریس با تأکید بر خ ری شاگرد، به تشویق محصلان به تفکر و راهنمایی آنها در انتخاب موضوع های  تفکر می پردازند و فرصت هایی فراهم می آورند که محصلان معرفت های آموخته شان را در حل مسائل اخلاقی و اجتماعی مورد استفاده قرار دهند و ارزش ها و تمدن انسانی را بپذیرند. در نتیجه روش دیالکتیک مخصوصاً در موضوعاتی که تفکر در آن دخ دارد ترجیح دارد. روش پروژه که در آن شاگردان به صورت انفرادی یا گروهی، ضمن برخورد با مسئله، از روی طرح و نقشه به آزمایش و مطالعه می پردازند جزء رو ش های آموزشی می باشد. اهمام روش عدم، در تحریک یادگیری مانند روش منطقی، روش مشمول و زیبا شناسی، روش ؟ و زیباشناسی، روش به کاربردن مجاز و روش آزمایشی قابل قبول است. به طور کلی موضوع درس از روش تدریس جدا می باشد
با
مقاله درباره رابطه بین تدریس ویادگیری
دبیرکل شورای عالی وزارت آموزش وپرورش گفت:تغییر بنیادین در فرایند یاددهی و یادگیری، دانش آموزان را برای خوب زیستن آماده می کند. #filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} رابطه بین تدریس ویادگیری   فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات253 روابط بین تدریس و یادگیری: می‌توان با عمل تدریس کمیت و کیفیت و سرعت یادگیری را افزایش داد و یا شرایط را برای یادگیری اموری که در شرایط معمولی امکان پذیر نیت فراهم نمود. تفاوت بین تدریس و یادگیری: 1- یادگیری در همه جا و همیشه و فنی بدون تدریس صورت خواهد گرفت یا در حالی که هر تدریسی یاد داده نمی‌شود.2- نظریه‌های دیگری، صرفاً به پدیده‌های یادگیری توجه دارد و همیشه معطوف به شاگرد است؛ به عبارت دیگر، نظریه‌های یادگیر، تبیین کننده‌ی چگونگی یادگیری و توصیف کننده‌ی شرایطی است که با حصول آن‌ها یادگیری صورت می‌گیردو در حالی که نظریه‌های تدریس باید به بیان کننده، پیش‌بینی کننده و کنترل کننده موقعیتی باشد که در آن، رفتار معلم موجب تغییر رفتار آن می‌شود. نظریه‌های یادگیری راه های یادگیری شاگرد را بیان می‌کند. در صورتی که نظریه‌های ما تدریس توصیف کننده روش‌هایی است که برای، وسیله معلم شاگرد را تحت تأثیر قرار می‌دهد و سبب می‌شود که او یاد بگیرد. 3- نظریه‌ه ...
دریافت فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] مقاله درباره تأثیر یاددهی مهارت های اداره و کنترل رفتار به مادران مضطرب دارای ک ن پیش دبستانی مبتلا به گوشه گیری- بازداری مقاله درباره تأثیر یاددهی مهارت های اداره و کنترل رفتار به مادران مضطرب دارای ک ن پیش دبستانی مبتلا به گوشه گیری- بازداری لینک پرداخت و در "پایین مطلب" فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحات:25 چکیده این پژوهش به منظور بررسی تاثیر یاددهی مهارت های اداره و کنترل رفتار بر کاهش اضطراب مادران دارای ک ن مبتلا به گوشه گیری- بازداری انجام شده است. جامعه آماری در این تحقیق کلیه ک ن پیش دبستانی مبتلا به گوشه گیری- بازداری شهرستان اصفهان و والدین آنها در سال تحصیلی 83 ـ 1382 بوده است . شیوه نمونه گیری به صورت تصادفی خوشه ای انجام گرفت . برای اجرای تحقیق ، از بی ...
دریافت فایل

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] اختصاصی از نیک فایل مقاله در مورد رابطه بین تدریس ویادگیری با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 275 موضوع تحقیق :رابطه بینتدریس ویادگیریروابط بین تدریس و یادگیری:می توان با عمل تدریس کمیت و کیفیت و سرعت یادگیری را افزایش داد و یا شرایط را برای یادگیری اموری که در شرایط معمولی امکان پذیر نیت فراهم نمود.تفاوت بین تدریس و یادگیری:1- یادگیری در همه جا و همیشه و فنی بدون تدریس صورت خواهد گرفت یا در حالی که هر تدریسی یاد داده نمی شود.2- نظریه های دیگری، صرفاً به پدیده های یادگیری توجه دارد و همیشه معطوف به شاگرد است؛ به عبارت دیگر، نظریه های یادگیر، تبیین کننده ی چگونگی یادگیری و توصیف کننده ی شرایطی است که با حصول آن ها یادگیری صورت می گیردو در حالی که نظریه های تدریس باید به بیان کننده، پیش بینی کننده و کنترل کننده موقعیتی باشد که در آن، رفتار معلم موجب تغییر رفتار آن می شود. نظریه های یادگیری راه های یادگیری شاگرد را بیان می کند. در صورتی که نظریه های ما تدریس توصیف کننده روش هایی است که برای، وسیله معلم شاگرد را تحت تأثیر قرار می دهد و سبب می شود که او یاد بگیرد.3- نظریه های یادگیری بر اثر تحقیقات کشف شده است و توصیف کننده روابط تغییرهای مختلف یادگیری است، در حالی که نظریه های تدریس به وسیله علمای تعلیم و تربیت وضع می شود.4- وقتی که تدریس می کنیم، فعالیت هایی را انجام می دهیم؛ اما وقتی یاد می دهیم ما شاگردان را به انجام فعالیت هایی وادار می کنیم.5- اگر بخواهیم آن چه درس می دهیم یاد بدهیم، باید قادر باشیم شاگردان را درک کنیم و از آن چه در رفتار آنان اثر می گذارد آگاهی ی م. نتیجه این که اگر فعالیتی منجر به یادگیری نشود تدریس نیست.روش تدریس در مکاتب فلسفی:1- آرمان گرایی: روش تدریس با تأکید بر خ ری شاگرد، به تشویق محصلان به تفکر و راهنمایی آنها در انتخاب موضوع های تفکر می پردازند و فرصت هایی فراهم می آورند که محصلان معرفت های آموخته شان را در حل مسائل اخلاقی و اجتماعی مورد استفاده قرار دهند و ارزش ها و تمدن انسانی را بپذیرند. در نتیجه روش دیالکتیک مخصوصاً در موضوعاتی که تفکر در آن دخ دارد ترجیح دارد.روش پروژه که در آن شاگردان به صورت انفرادی یا گروهی، ضمن برخورد با مسئله، از روی طرح و نقشه به آزمایش و مطالعه می پردازند جزء رو ش های آموزشی می باشد.اهمام روش عدم، در تحریک یادگیری مانند روش منطقی، روش مشمول و زیبا شناسی، روش ؟ و زیباشناسی، روش به کاربردن مجاز و روش آزمایشی
با
مقاله در مورد رابطه بین تدریس ویادگیری
نویسنده: محمود مهرمحمدی
انتشارات : مدرسه تعداد صفحات : 186"نقش معلمان در تدریس، همچنین روش شناسی انواع تدریس، موضوعی است که شرح آن در کتاب آمده است .نگارنده بر این باور است" : آنچه دانش آموزان از مقوله رشد و کمال ب می کنند، بیش از هر چیز، تحت تاثیر خصوصیات، کیفیات و شایستگی های علمی، فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی و معنوی معلمان است ."وی در پایان مطالب، سه نتیجه به دست می دهد که عبارت اند از" : نمی توان به تحقیق عملی هیچ هدف یا نوآوری در آموزش و پرورش دل بست"، "زمان ساده شی و برخورد ساده لوحانه با امر خطیر معلمی به سر آمده است "و "سرمایه گذاری مادی و معنوی در تربیت معلم و همچنین افزایش توان حرفه ای معلمان شاغل باید متناسب با چنین نگرشی، دستخوش تحول شده و عزمی جدی از سطوح ملی تا محله به عنوان پشتوانه دائمی این حرکت در طی نسل ها، استقرار یافته و نهادینه شود ."عناوین فصل های کتاب عبارت اند از : مباحث مبنایی (ماهیت تدریس و رابطه آن با یادگیری، ماهیت مبنای علمی تدریس، و تفکرز در پوشش پژوهش مداری) ;روش ها و رویکردهای یاددهی ـ یادگیری (ابعاد نظری و عملی تعلیم و تربیت سوال محور، فلسفه علم معاصر، تربیت فرهنگی، دیدگاه های برنامه درسی و الگوهای تدریس، رویکردهای یاددهی ـ یادگیری مکاتب رفتارگرایی، شناخت گرایی و انسان گرایی) ;تربیت معلم (تربیت معلم پیش از خدمت : مقایسه ایران و آلمان و شیوه های جدید در تربیت معلم) ." فهرست مطالب و مقدمه کتاب اختصاصی از سورنا فایل روش های تدریس 18ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 19 مقدمهاز زمانی که انسان خلق شده بشر همواره دنبال دانش اندوزی و ب علم بوده و با طراحی برنامه ها و آموزش های گوناگون پرورش و آموزش همواره با موفقیت ها و فراز و نشیب هایی در آموزش روبرو شده با تحلیل وقاع گ. اختصاصی از رزفایل روش های تدریس با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 19 مقدمهاز زمانی که انسان خلق شده بشر همواره دنبال دانش اندوزی و ب علم بوده و با طراحی برنامه ها و آموزش های گوناگون پرورش و آموزش همواره با موفقیت ها و فراز و نشیب هایی در آموزش روبرو شده با تحلیل وقاع گذشته دو. اختصاصی از فایلکو اقدام پژوهی بهبود فرایند یاددهی و یادگیری در کلاسهای چند پایه مدرسه با و پر سرعت .
اقدام پژوهی بهبود فرایند یاددهی و یادگیری در کلاسهای چند پایه مدرسه
اقدام پژوهی بهبود فرایند یاددهی و یادگیری در کلاسهای چند پایه مدرسه اقدام پژوهی بهبود فرایند یاددهی و یادگیری در کلاسهای چند پایه مدرسه فرمت فایل: ورد تعداد صفحه: 37       مقدمه: آموزش و پرورش یک حقوق عمومی است و هر کودکی حق دارد که از آموزش بهره مند گردد لذا ایجاد کلاس های چند پایه فرصت یادگیری برای بسیاری از ک ن مناطق و روستایی و عشایری را فراهم می سازد . توسعه  مدارس با کلاسهای چند پایه بنا به دلایلی هم چون کاهش جمعیت دانش آموزی ،موقعیت و ... اجتناب ناپذیر است کلاس های چند پایه به عنوان ابزاری جهت خدمت به انسان های محروم و مراکزی جهت ایجاد آگاهی اجتماعی ، پیشرفت اقتصاد و ...به شمار می آید . تدریس کلاس های چند پایه یکی از روش های آموزشی است که می توان نیاز های بسیاری از واجب علیم در مناطق محروم تامین نماید ، نگاه های مختلفی به کلاس های درسی چند پایه وجود دارد ، برخی از این کلاس ها را جزو معضلات آموزشی می دانند و برخی دیگر وجود این کلاس ها را به مشابه فرصتی برای یک عمل آموزشی و پرورشی بهینه به شمار می آورند . بررسی ها و تحقیقات انجام گرفته نشان می دهد که میان دانش آموزان کلاس های چند پایه با دانش آموزان کلاس های تک پایه از جهت توانایی شناختی تفاوت معنی داری وجود ندارد . افزون بر این دانش آموز کلاس های چند پایه نسبت به دانش آموزان تک پایه از نظر رشد اجتماعی ، سازگاری محیطی ، بیان عواطف ، روحیۀ همکاری ، بهداشت روانی ، پختگی رفتار و ... برتری نشان می دهند ،تدریس در کلاس های درسی چند پایه و دانش آموزی در این کلاس ها تجارب فراوانی به بار می آورد . تجارب برآمده از کلاس های درس چند پایه برای معلمان ،افزایش توانایی حرفه ای و دل بستگی به دانش آموزان است . در عصری که مسائل مثل کنترل جمعیت به دلیل انفجار و در نتیجه کاهش زاد و کاهش دانش آموزان جامعه آموزشی از راه دور مطرح است ، ضرورت تشکیل کلاس های چند پایه در مدارس امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد و این در حالی است که انتظار والدین و جامعه از مدارس برای تربیت و آموزش مناسب فراگیران با توجه به مقتضیات زمان بالا بوده و این مهم را می طلبد که مسئولین مربوطه بررسی موقانه ای را در مورد کلاس های چند پایه ، نقاط ضعف و قوت آنها ، نحوه تشکیل ، ، اداره و مدیریت و کاهش نقاط ضعف آنها انجام دهد.
با
اقدام پژوهی بهبود فرایند یاددهی و یادگیری در کلاسهای چند پایه مدرسه
اختصاصی از نیک فایل اقدام پژوهی بهبود فرایند یاددهی و یادگیری در کلاسهای چند پایه مدرسه با و پر سرعت .
اقدام پژوهی بهبود فرایند یاددهی و یادگیری در کلاسهای چند پایه مدرسه
اقدام پژوهی بهبود فرایند یاددهی و یادگیری در کلاسهای چند پایه مدرسه اقدام پژوهی بهبود فرایند یاددهی و یادگیری در کلاسهای چند پایه مدرسهفرمت فایل: وردتعداد صفحه: 37   مقدمه: آموزش و پرورش یک حقوق عمومی است و هر کودکی حق دارد که از آموزش بهره مند گردد لذا ایجاد کلاس های چند پایه فرصت یادگیری برای بسیاری از ک ن مناطق و روستایی و عشایری را فراهم می سازد . توسعه  مدارس با کلاسهای چند پایه بنا به دلایلی هم چون کاهش جمعیت دانش آموزی ،موقعیت و ... اجتناب ناپذیر استکلاس های چند پایه به عنوان ابزاری جهت خدمت به انسان های محروم و مراکزی جهت ایجاد آگاهی اجتماعی ، پیشرفت اقتصاد و ...به شمار می آید . تدریس کلاس های چند پایه یکی از روش های آموزشی است که می توان نیاز های بسیاری از واجب علیم در مناطق محروم تامین نماید ، نگاه های مختلفی به کلاس های درسی چند پایه وجود دارد ، برخی از این کلاس ها را جزو معضلات آموزشی می دانند و برخی دیگر وجود این کلاس ها را به مشابه فرصتی برای یک عمل آموزشی و پرورشی بهینه به شمار می آورند .بررسی ها و تحقیقات انجام گرفته نشان می دهد که میان دانش آموزان کلاس های چند پایه با دانش آموزان کلاس های تک پایه از جهت توانایی شناختی تفاوت معنی داری وجود ندارد . افزون بر این دانش آموز کلاس های چند پایه نسبت به دانش آموزان تک پایه از نظر رشد اجتماعی ، سازگاری محیطی ، بیان عواطف ، روحیۀ همکاری ، بهداشت روانی ، پختگی رفتار و ... برتری نشان می دهند ،تدریس در کلاس های درسی چند پایه و دانش آموزی در این کلاس ها تجارب فراوانی به بار می آورد . تجارب برآمده از کلاس های درس چند پایه برای معلمان ،افزایش توانایی حرفه ای و دل بستگی به دانش آموزان است . در عصری که مسائل مثل کنترل جمعیت به دلیل انفجار و در نتیجه کاهش زاد و کاهش دانش آموزان جامعه آموزشی از راه دور مطرح است ، ضرورت تشکیل کلاس های چند پایه در مدارس امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد و این در حالی است که انتظار والدین و جامعه از مدارس برای تربیت و آموزش مناسب فراگیران با توجه به مقتضیات زمان بالا بوده و این مهم را می طلبد که مسئولین مربوطه بررسی موقانه ای را در مورد کلاس های چند پایه ، نقاط ضعف و قوت آنها ، نحوه تشکیل ، ، اداره و مدیریت و کاهش نقاط ضعف آنها انجام دهد.
با
اقدام پژوهی بهبود فرایند یاددهی و یادگیری در کلاسهای چند پایه مدرسه
اختصاصی از اینو دیدی اقدام پژوهی بهبود فرایند یاددهی و یادگیری در کلاسهای چند پایه مدرسه با و پر سرعت .
اقدام پژوهی بهبود فرایند یاددهی و یادگیری در کلاسهای چند پایه مدرسه
اقدام پژوهی بهبود فرایند یاددهی و یادگیری در کلاسهای چند پایه مدرسه اقدام پژوهی بهبود فرایند یاددهی و یادگیری در کلاسهای چند پایه مدرسهفرمت فایل: وردتعداد صفحه: 37   مقدمه: آموزش و پرورش یک حقوق عمومی است و هر کودکی حق دارد که از آموزش بهره مند گردد لذا ایجاد کلاس های چند پایه فرصت یادگیری برای بسیاری از ک ن مناطق و روستایی و عشایری را فراهم می سازد . توسعه  مدارس با کلاسهای چند پایه بنا به دلایلی هم چون کاهش جمعیت دانش آموزی ،موقعیت و ... اجتناب ناپذیر استکلاس های چند پایه به عنوان ابزاری جهت خدمت به انسان های محروم و مراکزی جهت ایجاد آگاهی اجتماعی ، پیشرفت اقتصاد و ...به شمار می آید . تدریس کلاس های چند پایه یکی از روش های آموزشی است که می توان نیاز های بسیاری از واجب علیم در مناطق محروم تامین نماید ، نگاه های مختلفی به کلاس های درسی چند پایه وجود دارد ، برخی از این کلاس ها را جزو معضلات آموزشی می دانند و برخی دیگر وجود این کلاس ها را به مشابه فرصتی برای یک عمل آموزشی و پرورشی بهینه به شمار می آورند .بررسی ها و تحقیقات انجام گرفته نشان می دهد که میان دانش آموزان کلاس های چند پایه با دانش آموزان کلاس های تک پایه از جهت توانایی شناختی تفاوت معنی داری وجود ندارد . افزون بر این دانش آموز کلاس های چند پایه نسبت به دانش آموزان تک پایه از نظر رشد اجتماعی ، سازگاری محیطی ، بیان عواطف ، روحیۀ همکاری ، بهداشت روانی ، پختگی رفتار و ... برتری نشان می دهند ،تدریس در کلاس های درسی چند پایه و دانش آموزی در این کلاس ها تجارب فراوانی به بار می آورد . تجارب برآمده از کلاس های درس چند پایه برای معلمان ،افزایش توانایی حرفه ای و دل بستگی به دانش آموزان است . در عصری که مسائل مثل کنترل جمعیت به دلیل انفجار و در نتیجه کاهش زاد و کاهش دانش آموزان جامعه آموزشی از راه دور مطرح است ، ضرورت تشکیل کلاس های چند پایه در مدارس امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد و این در حالی است که انتظار والدین و جامعه از مدارس برای تربیت و آموزش مناسب فراگیران با توجه به مقتضیات زمان بالا بوده و این مهم را می طلبد که مسئولین مربوطه بررسی موقانه ای را در مورد کلاس های چند پایه ، نقاط ضعف و قوت آنها ، نحوه تشکیل ، ، اداره و مدیریت و کاهش نقاط ضعف آنها انجام دهد.
با
اقدام پژوهی بهبود فرایند یاددهی و یادگیری در کلاسهای چند پایه مدرسه
اختصاصی از فایلکو تحقیق روش های تدریس با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 19 مقدمهاز زمانی که انسان خلق شده بشر همواره دنبال دانش اندوزی و ب علم بوده و با طراحی برنامه ها و آموزش های گوناگون پرورش و آموزش همواره با موفقیت ها و فراز و نشیب هایی در آموزش روبرو شده با تحلیل وقاع گذشته دو مشکل اساسی جهت توسعه و غنی سازی برنامه های مذکور قابل مشاهده است:1) عدم تأثیر فعالیت های پرورشی بر سرنوشت دانش آموزان2) نقصان اثر بخشی نظام برنامه ریزی درسی در حوزه آموزش و پرورش که حل دو مشکل یاد شده در گرو اقدامات متنی بر یافته های عملی و تجر بی متکی برارزش های دینی و ملی است.در نظام آموزش و پرورش کشور برنامه درسی به غلط در کتاب درسی خلاصه گردیده و به تدریج «محتوی محوری» سیطره سنگین خود را بر اغلب فعالیت های مدرسه ای تحمیل نموده و تقریباً تمام وقت دانش آموزان با کتابهای درسی پر می شود و یقیناً در چنین فضایی تغییر و تحول در جهت افزایش اثربخشی فعالیت های درسی و چشاندن حلاوت و شیرینی و تلاش کوششهای علمی به صورت فردی و اجتماعی به دانش آموزان بسیار دشوار بوده و راه ساختن انسان های مطلوب برای آینده را بس طولانی خواهد نمود که همواره باید با همت معلمان، مربیان وکارشناسان متعهد تغییرات بنیادی و مطلوب در نظام برنامه ریزی درسی و نظام ارزشی تحصیلی شاهد باشیم و این کار جز با روش های فعال و نقطه اثرات، پیشنهادات، انقادات میسر نمی شود.پیش گفتارزندگی بدون یادگیری و آموزش همچون مرد در حال تقلیل وفساد است. از زمانیکه آموزش و یاد دادن شروع شد نحوه انجام دادن این فعالیت یعنی چگونگی آموختن و روش های تدریس مورد توجه دست اندرکاران قرار گرفت. هنر معلم در انتخاب این شیوه ها و روش مؤثر می باشد. از آجا که توانایی های افراد متفاوت است نحوه یادگیری و چگونگی آموزش نیز متفاوت خواهد بود.روش های تدریسیکی از عناصر اصلی دربرنامه درسی وطراحی آموزش، موضوع روش های یاددهی، یادگیری است. کلیه اقدامات، تصمیمات، ضمن اجرای روش به مرحله ظهورمی رسد ویادگیری اتفاق می افتد.درطراحی آموزشی، موضوعاتی چون اه ، روش های ارزشی ، وسایل آموزش .... تدوین واز طریق روش تدریس به راه کارهای عملی تبدیل می شود. اگر روش تدریس مورداستفاده به خوبی انتخاب واجرا شود بدون شک خلاقیت دانش آموزان نیز مجال پرورش پیدا می کنند.درنتیجه روش های یادگیری دردانش آموزان آموزش داده می شود وآنان می دانند چگونه یادبگیرند که یادبگیرند.(یادگیریِ یادگیری )معلمان درمقام برنامه ریز وطراح آموزش درچند گروه قرارمی گیرند که با شناخت ویژگی های خاصی، حرفه ای یا غیرحرفه ای بودن آن ها مشخص می گردد.1- معلمان حافظه گرا (غیرحرفه ای)2- معلمان معلم مدار (غیرحرفه ای )3- معلمان عمل گرا (حرفه ای )4- معلمان شاگردمدار (حرفه ای )روش های تدریس از زوایای گوناگون قابل تقسیم بندی است .الف ) روش تاریخی که شامل: 1- روش سقراطی 2- نظام مکتبی (درایران)ب) روش های جدید که شامل: 1- روش توضیحی 2- روش سخنرانی3- روش اکتشافی 4- حل مسئله 5- مباحثه ای 6- پرسش وپاسخ7- انفرادی 8- واحدکار(پروژه) 9- روش نمایشی 10- روش بدیعه پردازی11- روش بازیهای تربیتی 12- روش ایفای نقش13- روش دریافت مفهوم 14- روش استقرایی15- روش آزمایش وکاوشگری و....یاددهی – یادگیری فعالبا عنایت به اینکه امروزه یادگیری رویکردی اکتشافی تلقی می شود واز طریق مشارکت فعال معلم ودانش آموزصورت می گیرد. ضرورت شناخت روابط فعال بین عوامل تدریس اهمیت بسیار دارد. ب تجربه به وسیله یک فردیک فعالیت دوجانبه است . فراگیران باید خود را دربطن فرآیند آموزش ببینند ونقش راهبردی ‹‹ اکتشاف مفاهیم وعلوم›› را درک کنند دراین صورت باعلم تولید شده شریک می شوند و با کمال میل از آن دفاع می کنند.برای نیل به این اه ورویکردها مربیان، معلمان باید ویژگی ما وخصوصیات روش های تدریس یاددهی ویادگیری فعال را بدانند. وبرای دستی به آن ها کوشش ورزند دراین روش ها :
با
تحقیق روش های تدریس
مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: فاطمه شیخ پور، معاون مرکز آموزش استثنایی صبای کرمان موفق به ب رتبه سوم جشنواره کشوری الگوهای برتر یاددهی،یادگیری شد. (portfolioکارنما) یا «پوشه کار» شاه ابزار ارزش ی کیفی – توصیفی است که هویت دانش آموزان را در همه ی ابعاد شخصیتی با هدف و سازمان منظمی در خود نگهداری می نماید. مفهوم پوشه کار (پورت فولیو)، از لحاظ تاریخی عبارت بوده است از کیف چرمی که نقاشان، هنرمندان، موزیسین ها، نامه نویس ها و ... که معمولاً با کار عملی سروکار داشته اند، نسخه های پیش نویس . اختصاصی از یاری فایل روش های تدریس با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 18   مقدمه از زمانی که انسان خلق شده بشر همواره دنبال دانش اندوزی و ب علم بوده و با طراحی برنامه ها و آموزش های گوناگون پرورش و آموزش همواره با موفقیت ها و فراز و نشیب هایی در آموزش روبرو شده با تحلیل وقاع گذشته دو مشکل اساسی جهت توسعه و غنی سازی برنامه های مذکور قابل مشاهده است: 1) عدم تأثیر فعالیت های پرورشی بر سرنوشت دانش آموزان 2) نقصان اثر بخشی نظام برنامه ریزی درسی در حوزه آموزش و پرورش که حل دو مشکل یاد شده در گرو اقدامات متنی بر یافته های عملی و تجر بی متکی برارزش های دینی و ملی است. در نظام آموزش و پرورش کشور برنامه درسی به غلط در کتاب درسی خلاصه گردیده و به تدریج «محتوی محوری» سیطره سنگین خود را بر اغلب فعالیت های مدرسه ای تحمیل نموده و تقریباً تمام وقت دانش آموزان با کتابهای درسی پر می شود و یقیناً در چنین فضایی تغییر و تحول در جهت افزایش اثربخشی فعالیت های درسی و چشاندن حلاوت و شیرینی و تلاش کوششهای علمی به صورت فردی و اجتماعی به دانش آموزان بسیار دشوار بوده و راه ساختن انسان های مطلوب برای آینده را بس طولانی خواهد نمود که همواره باید با همت معلمان، مربیان وکارشناسان متعهد تغییرات بنیادی و مطلوب در نظام برنامه ریزی درسی و نظام ارزشی تحصیلی شاهد باشیم و این کار جز با روش های فعال و نقطه اثرات، پیشنهادات، انقادات میسر نمی شود. پیش گفتار زندگی بدون یادگیری و آموزش همچون مرد در حال تقلیل وفساد است. از زمانیکه آموزش و یاد دادن شروع شد نحوه انجام دادن این فعالیت یعنی چگونگی آموختن و روش های تدریس مورد توجه دست اندرکاران قرار گرفت. هنر معلم در انتخاب این شیوه ها و روش مؤثر می باشد. از آجا که توانایی های افراد متفاوت است نحوه یادگیری و چگونگی آموزش نیز متفاوت خواهد بود. روش های تدریس یکی از عناصر اصلی دربرنامه درسی وطراحی آموزش، موضوع روش های یاددهی، یادگیری است. کلیه اقدامات، تصمیمات، ضمن اجرای روش به مرحله ظهورمی رسد ویادگیری اتفاق می افتد. درطراحی آموزشی، موضوعاتی چون اه ، روش های ارزشی ، وسایل آموزش .... تدوین واز طریق روش تدریس به راه کارهای عملی تبدیل می شود. اگر روش تدریس مورداستفاده به خوبی انتخاب واجرا شود بدون شک خلاقیت دانش آموزان نیز مجال پرورش پیدا می کنند. درنتیجه روش های یادگیری دردانش آموزان آموزش داده می شود وآنان می دانند چگونه یادبگیرند که یادبگیرند.(یادگیریِ یادگیری ) معلمان درمقام برنامه ریز وطراح آموزش درچند گروه قرارمی گیرند که با شناخت ویژگی های خاصی، حرفه ای یا غیرحرفه ای بودن آن ها مشخص می گردد. 1- معلمان حافظه گرا (غیرحرفه ای) 2- معلمان معلم مدار (غیرحرفه ای ) 3- معلمان عمل گرا (حرفه ای ) 4- معلمان شاگردمدار (حرفه ای ) روش های تدریس از زوایای گوناگون قابل تقسیم بندی است . الف ) روش تاریخی که شامل: 1- روش سقراطی 2- نظام مکتبی (درایران) ب) روش های جدید که شامل: 1- روش توضیحی 2- روش سخنرانی 3- روش اکتشافی 4- حل مسئله 5- مباحثه ای 6- پرسش وپاسخ 7- انفرادی 8- واحدکار(پروژه) 9- روش نمایشی 10- روش بدیعه پردازی 11- روش بازیهای تربیتی 12- روش ایفای نقش 13- روش دریافت مفهوم 14- روش استقرایی 15- روش آزمایش وکاوشگری و.... یاددهی – یادگیری فعال با عنایت به اینکه امروزه یادگیری رویکردی اکتشافی تلقی می شود واز طریق مشارکت فعال معلم ودانش آموزصورت می گیرد. ضرورت شناخت روابط فعال بین عوامل تدریس اهمیت بسیار دارد. ب تجربه به وسیله یک فردیک فعالیت دوجانبه است . فراگیران باید خود را دربطن فرآیند آموزش ببینند ونقش راهبردی ‹‹ اکتشاف مفاهیم وعلوم›› را درک کنند دراین صورت باعلم تولید شده شریک می شوند و با کمال میل از آن دفاع می کنند. برای نیل به این اه ورویکردها مربیان، معلمان باید ویژگی ما وخصوصیات روش های تدریس یاددهی ویادگیری فعال را بدانند. وبرای دستی به آن ها کوشش ورزند دراین روش ها : 1- فراگیرندگان روشهای یادگیری را می دانند ونقش مربی ومعلم تسهیل یادگیری وراهنمایی است. 2- بیشتر فعالیت ها بصورت گروهی است وفعالیت فرددرگروه معنا پیدا می کند. 3- دانش آموز ومعلم هردو مسئول یادگیری اند.
با
روش های تدریس
اختصاصی از رزفایل مقاله درباره روش های تدریس 18 صفحه به صورت ورد با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 18   مقدمه از زمانی که انسان خلق شده بشر همواره دنبال دانش اندوزی و ب علم بوده و با طراحی برنامه ها و آموزش های گوناگون پرورش و آموزش همواره با موفقیت ها و فراز و نشیب هایی در آمو.
1. درامرتدریس بایدسعی شود میان موضوع تدریس ویادگیریهای قبلی شاگردان رابطه ای منطقی برقرار شود؛برای مثال ،درتدریس مثلث باید مطمئن باشیم که دانش آموز نقطه ،خط وزاویه قبلا"به خوبی یاد گرفته باشد. 2. درامرتدریس باید سعی شود ازواقعیتهای شناخته شده وواقعیتهای محسوس کمک گرفته شود؛برای مثال درکلاس هندسه ،برای تدریس دایره می توان به . شمندان و صاحبنظران حوزه یادگیری الکترونیکی در دوازدهمین کنفرانس یادگیری و یاددهی الکترونیکی ایران گرد هم می‌آیند. پونه مهرتاش دبیر اجرایی دوازدهمین کنفرانس یادگیری و یاددهی الکترونیکی ایران گفت: این کنفرانس به میزبانی تهران و توسط مرکز یادگیری الکترونیکی تهران برگزار می شود. وی افزود: امسال کنفرانس در روزهای سیزدهم و چهارده.
تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر میزان یادگیری دانش آموزان و بهبود فرایند یاددهی یادگیریتأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر میزان یادگیری دانش آموزان و بهبود فرایند یاددهی یادگیریچکیده در جهان امروز استفاده از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات و نیز نفوذ آن در زوایای مختلف زندگی بشری، موجب تحولات بزرگی در مناسبات حاکم بر جامعه بشری و انسانی شده است که از آن به عنوان انقلاب اطلاعات یاد می شود. توسعه روزافزون فناوری اطلاعات و استفاده از این فناوریها موجب شده ...دریافت فایل اختصاصی از هایدی درس پژوهی مطالعات اجتماعی پایه ی سوم ابت , جهت های اصلی با و پر سرعت .
درس پژوهی مطالعات اجتماعی پایه ی سوم ابت , جهت های اصلی
درس پژوهی مطالعات اجتماعی پایه ی سوم ابت , جهت های اصلی درس پژوهی مطالعات اجتماعی پایه ی سوم ابت , جهت های اصلیفرمت فایل: وردتعداد صفحه: 42   مقدمه:نظریه ی بهسازی مدارس ،چندین سال است که توسعه یافته است .اما این ایده که مدرسه ای بسازیم که بتواند یادبگیرد ،پس ازترویج نظریه ی سازمان یادگیرنده توسط پیترسنگه مورد توجه قرارگرفته است .اوبراین باوراست که مدارس می توانند ازنوبازسازی شوندودرفرایند ی مداوم ،منظم وخود پایدار بهسازی شوند.نظریه ی سازمان یادگیرنده ارزش های فرهنگی لازم برای فراهم سازی فرصت های یادگیری مشارکتی مانند مشاهده ی فعال ،باز شی و... رادرمحیط مدرسه ترویج می کند لیبرمن ،لازمه ی پرورش حرفه ای موثرمعلمان رامشارکت آن ها د ژوهش های حین عمل ،بازخورد وباز شی های برگرفته ازتجربیات همکاران درگفت وگوی چند جانبه وحرفه ای می داند.اوبراین فرایندعنوان معلم پزوهشگر راپیشنهاد می دهدفبه زعم اومعلمان دراین فرایند قادربه تفکرعمیق تردرباره ی تجربه ها ی آموزشی فردی وگروهی یکدیگربوه وآموختن برای بهترزیستن راازطریق تعامل بایکدیگرترویج می کنند.درس پژوهی مدل ژاپنی ،تبدیل مدارس به سازمان های یادگیرنده است .دردهه ی گذشته درس پژوهی نظ ژوهشگران آموزشی ،کارگزاران بهسازی آموزش ویادگیری درسراسر جهان رابه خود جلب کرده است .کنفرانس های سالانه ی انجمن جهانی درس پژوهی درآ ین نشست خوددر سنگاپور بیش از1200 شرکت کننده ازسراسرجهان داشت ؛درس پژوهی ،پژوهش مشارکتی معلمان درمدرسه وکلاس درس است. این مدل پژوهش معلمان بابهره گیری ازحلقه های کیفی پژوهش ،آموزش ویادگیری تلاش می کند معلمان رادرفرایندطرح سوال ،برنامه ریزی،عمل ،مشاهده ی فعال ،بازخورد وباز ش ویادگیری گردهم آوردوبه تبادل نظر،تجربه ،عمل ویادگیری ازیک دیگرترغیب سازد. این الگو ی پژوهش درآموزش ویادگیری تاثیر زیادی بر پرورش حرفه ای معلمان ،بهبود کیفیت تدریس،تداوم تغییربرای بهسازی مدرسه ،بهبود یادگیری دانش آموزان وجلب مشارکت فعال معلمان درتبیین آرمان وبرنامه ،عمل واداره اثربخش مدرسه برای بازسازی آن به مثابه سازمان یادگیرنده دارد.به کارگیری درس پزوهی ،برای بازسازی مدارس به عنوان سازمان های یادگیرنده به توسعه فرهنگ حرفه ای نوینی درمدرسه یاری می دهد.فعالیت های مشارکتی ،سهیم شدن درتجربه های یکدیگر،ترویج تصمیم گیری مشارکتی،آموختن ازیکدیگر،ترویج تفکرانتقادی فغلبه برترس از یادگیری وهراس ازاصلاح ،بهسازی ی آموزشی ،طراحی واجرای طرح درس های نوآورانه برای ترویج آموختن برای زیستن ،تامل در شه ونیازدانش آموزان ومشاهده وثبت دقیق داده ها ی مربوط به پژوهش درکلاس درس برای بهسازی سبک های آموزش ویادگیری ،مهمترین عناصر فرهنگ حرفه ای تازه است.
با
درس پژوهی مطالعات اجتماعی پایه ی سوم ابت , جهت های اصلی
اختصاصی از هایدی درس پژوهی مطالعات اجتماعی پایه ی سوم ابت , جهت های اصلی با و پر سرعت .
درس پژوهی مطالعات اجتماعی پایه ی سوم ابت , جهت های اصلی
درس پژوهی مطالعات اجتماعی پایه ی سوم ابت , جهت های اصلی درس پژوهی مطالعات اجتماعی پایه ی سوم ابت , جهت های اصلیفرمت فایل: وردتعداد صفحه: 42   مقدمه:نظریه ی بهسازی مدارس ،چندین سال است که توسعه یافته است .اما این ایده که مدرسه ای بسازیم که بتواند یادبگیرد ،پس ازترویج نظریه ی سازمان یادگیرنده توسط پیترسنگه مورد توجه قرارگرفته است .اوبراین باوراست که مدارس می توانند ازنوبازسازی شوندودرفرایند ی مداوم ،منظم وخود پایدار بهسازی شوند.نظریه ی سازمان یادگیرنده ارزش های فرهنگی لازم برای فراهم سازی فرصت های یادگیری مشارکتی مانند مشاهده ی فعال ،باز شی و... رادرمحیط مدرسه ترویج می کند لیبرمن ،لازمه ی پرورش حرفه ای موثرمعلمان رامشارکت آن ها د ژوهش های حین عمل ،بازخورد وباز شی های برگرفته ازتجربیات همکاران درگفت وگوی چند جانبه وحرفه ای می داند.اوبراین فرایندعنوان معلم پزوهشگر راپیشنهاد می دهدفبه زعم اومعلمان دراین فرایند قادربه تفکرعمیق تردرباره ی تجربه ها ی آموزشی فردی وگروهی یکدیگربوه وآموختن برای بهترزیستن راازطریق تعامل بایکدیگرترویج می کنند.درس پژوهی مدل ژاپنی ،تبدیل مدارس به سازمان های یادگیرنده است .دردهه ی گذشته درس پژوهی نظ ژوهشگران آموزشی ،کارگزاران بهسازی آموزش ویادگیری درسراسر جهان رابه خود جلب کرده است .کنفرانس های سالانه ی انجمن جهانی درس پژوهی درآ ین نشست خوددر سنگاپور بیش از1200 شرکت کننده ازسراسرجهان داشت ؛درس پژوهی ،پژوهش مشارکتی معلمان درمدرسه وکلاس درس است. این مدل پژوهش معلمان بابهره گیری ازحلقه های کیفی پژوهش ،آموزش ویادگیری تلاش می کند معلمان رادرفرایندطرح سوال ،برنامه ریزی،عمل ،مشاهده ی فعال ،بازخورد وباز ش ویادگیری گردهم آوردوبه تبادل نظر،تجربه ،عمل ویادگیری ازیک دیگرترغیب سازد. این الگو ی پژوهش درآموزش ویادگیری تاثیر زیادی بر پرورش حرفه ای معلمان ،بهبود کیفیت تدریس،تداوم تغییربرای بهسازی مدرسه ،بهبود یادگیری دانش آموزان وجلب مشارکت فعال معلمان درتبیین آرمان وبرنامه ،عمل واداره اثربخش مدرسه برای بازسازی آن به مثابه سازمان یادگیرنده دارد.به کارگیری درس پزوهی ،برای بازسازی مدارس به عنوان سازمان های یادگیرنده به توسعه فرهنگ حرفه ای نوینی درمدرسه یاری می دهد.فعالیت های مشارکتی ،سهیم شدن درتجربه های یکدیگر،ترویج تصمیم گیری مشارکتی،آموختن ازیکدیگر،ترویج تفکرانتقادی فغلبه برترس از یادگیری وهراس ازاصلاح ،بهسازی ی آموزشی ،طراحی واجرای طرح درس های نوآورانه برای ترویج آموختن برای زیستن ،تامل در شه ونیازدانش آموزان ومشاهده وثبت دقیق داده ها ی مربوط به پژوهش درکلاس درس برای بهسازی سبک های آموزش ویادگیری ،مهمترین عناصر فرهنگ حرفه ای تازه است.
با
درس پژوهی مطالعات اجتماعی پایه ی سوم ابت , جهت های اصلی
اختصاصی از فایل هلپ درس پژوهی مطالعات اجتماعی پایه ی سوم ابت , جهت های اصلی با و پر سرعت .
درس پژوهی مطالعات اجتماعی پایه ی سوم ابت , جهت های اصلی
درس پژوهی مطالعات اجتماعی پایه ی سوم ابت , جهت های اصلی درس پژوهی مطالعات اجتماعی پایه ی سوم ابت , جهت های اصلیفرمت فایل: وردتعداد صفحه: 42   مقدمه:نظریه ی بهسازی مدارس ،چندین سال است که توسعه یافته است .اما این ایده که مدرسه ای بسازیم که بتواند یادبگیرد ،پس ازترویج نظریه ی سازمان یادگیرنده توسط پیترسنگه مورد توجه قرارگرفته است .اوبراین باوراست که مدارس می توانند ازنوبازسازی شوندودرفرایند ی مداوم ،منظم وخود پایدار بهسازی شوند.نظریه ی سازمان یادگیرنده ارزش های فرهنگی لازم برای فراهم سازی فرصت های یادگیری مشارکتی مانند مشاهده ی فعال ،باز شی و... رادرمحیط مدرسه ترویج می کند لیبرمن ،لازمه ی پرورش حرفه ای موثرمعلمان رامشارکت آن ها د ژوهش های حین عمل ،بازخورد وباز شی های برگرفته ازتجربیات همکاران درگفت وگوی چند جانبه وحرفه ای می داند.اوبراین فرایندعنوان معلم پزوهشگر راپیشنهاد می دهدفبه زعم اومعلمان دراین فرایند قادربه تفکرعمیق تردرباره ی تجربه ها ی آموزشی فردی وگروهی یکدیگربوه وآموختن برای بهترزیستن راازطریق تعامل بایکدیگرترویج می کنند.درس پژوهی مدل ژاپنی ،تبدیل مدارس به سازمان های یادگیرنده است .دردهه ی گذشته درس پژوهی نظ ژوهشگران آموزشی ،کارگزاران بهسازی آموزش ویادگیری درسراسر جهان رابه خود جلب کرده است .کنفرانس های سالانه ی انجمن جهانی درس پژوهی درآ ین نشست خوددر سنگاپور بیش از1200 شرکت کننده ازسراسرجهان داشت ؛درس پژوهی ،پژوهش مشارکتی معلمان درمدرسه وکلاس درس است. این مدل پژوهش معلمان بابهره گیری ازحلقه های کیفی پژوهش ،آموزش ویادگیری تلاش می کند معلمان رادرفرایندطرح سوال ،برنامه ریزی،عمل ،مشاهده ی فعال ،بازخورد وباز ش ویادگیری گردهم آوردوبه تبادل نظر،تجربه ،عمل ویادگیری ازیک دیگرترغیب سازد. این الگو ی پژوهش درآموزش ویادگیری تاثیر زیادی بر پرورش حرفه ای معلمان ،بهبود کیفیت تدریس،تداوم تغییربرای بهسازی مدرسه ،بهبود یادگیری دانش آموزان وجلب مشارکت فعال معلمان درتبیین آرمان وبرنامه ،عمل واداره اثربخش مدرسه برای بازسازی آن به مثابه سازمان یادگیرنده دارد.به کارگیری درس پزوهی ،برای بازسازی مدارس به عنوان سازمان های یادگیرنده به توسعه فرهنگ حرفه ای نوینی درمدرسه یاری می دهد.فعالیت های مشارکتی ،سهیم شدن درتجربه های یکدیگر،ترویج تصمیم گیری مشارکتی،آموختن ازیکدیگر،ترویج تفکرانتقادی فغلبه برترس از یادگیری وهراس ازاصلاح ،بهسازی ی آموزشی ،طراحی واجرای طرح درس های نوآورانه برای ترویج آموختن برای زیستن ،تامل در شه ونیازدانش آموزان ومشاهده وثبت دقیق داده ها ی مربوط به پژوهش درکلاس درس برای بهسازی سبک های آموزش ویادگیری ،مهمترین عناصر فرهنگ حرفه ای تازه است.
با
درس پژوهی مطالعات اجتماعی پایه ی سوم ابت , جهت های اصلی
اگر آموزش را یادگیری شناختی ، اجتماعی ، عاطفی ، معنوی واخلاقی بدانیم درآن صورت نقش معلمان در به کارگیری بهترین تجربیات ، بهترین منابع وبهترین محیط در محقق شدن امر یادگیری واضح وبسیار مهم است . نقش معلم در هر نظام آموزشی ، راهنمایی وسازماندهی در فرایند آموزش ویادگیری است ، به طوری که تغییرات مطلوب وآشکاری در رفتار و گفتار دانش آموزان پدید آورد(لاولس 1384 ) قابل توجه مدیرآموزگاران و مدیران مدارس ابت منطقه با آرزوی قبولی عزاداری همکاران محترم دفاتر مدیریت فرایند یاددهی و یادگیری(دفاتر کلاسی) - پوشه کار و محتوا بر حسب آمار ارسالی مدارس آماده توزیع می باشد. مدیران محترم می توانند طبق لیست پیوستی و پس از پرداخت هزینه سفارش مدرسه خود دفاتر نمره، پوشه کار و محتوای پوشه کار مدرسه شان را دریافت کنند.(جهت دریافت شماره حساب ؛با کارشناس آموزش ابت تماس بگیرید ) جهت پرداخت هزینه دفاتر و پوشه کار به اداره کل توسط اداره آموزش و پرورش منطقه، لازم است مدیران محترم حداکثر تا 12 مهرماه اقدام فرمایند. لازم به یادآوری است که قیمت هر دفتر کلاسی 1500 تومان، پوشه کار 9500 تومان و محتوای پوشه کار 1500 تومان می باشد. آمار درخواست مدارس منطقه برنامه عملیاتی درس دین وزندگی استان هرمزگان درسال تحصیلی 95-96
باسمه تعالی ردیف قلمرو فعالیت برنامه های مورد انتظار زمان اجرا توضیحات 1 راهبری حرفه ای معلمان ونظارت برعملکرد آنان باتاکید برنظارت بالینی تنظیم وارسال برنامه زمان بندی حضور نظام مند سرگروه های درسی درمدارس وکلاسهای درس به منظور کمک به فرایند یاددهی ویادگیری ارسا.
برای دست ی به اطلاعات جامع از فرایند یاددهی – یادگیری ، محققان علوم تربیتی استفاده از ابزار های مختلف را توصیه می نمایند . یکی از این ابزار ها، پوشه ی کار است که هویت فردی دانش آموزان را مورد توجه قرار می دهد . پوشه کار یکی از بهترین شیوه های ارزشی مستمر ، پویا و سازنده است که به معلم ، والدین و دانش آموز اطلاعات کافی از میزان پیشر. یکی از مهم ترین موضوعاتی که امروزه دست اندرکاران تعلیم و تربیت کشور را به خود مشغول کرده است، نحوه ی مواجه شدن آموزش و پرورش با فرصت ها و تهدید های حاصل از گسترش و توسعه ی فناوری اطلاعات و ارتباطات و برنامه ریزی دقیق و اصولی برای بهره بردای و استفاده از آن است به ویژه ، با توجه به تاثیر این فناوری های نوین در شیوه های یاددهی - یادگیری . اختصاصی از نیک فایل ارزشی در آموزش و پرورش 26 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 25 ارزشی در آموزش و پرورشمقدمه باید این مطلب مهم را در نظر داشت که جوامع پیشرفته بشری با عنایت به توسعه آموزش و پرورش خود توانسته اند پله های ترقی و توسعه همه جانبه را به پیمایند.در توسعه آموزش و پرورش ملاکها و فاکتورهای متعددی نقش دارند .مهمترین آن نظام ارزشی در آموزش می باشد .آموزش را می توان به عنوان فرایند کنش متقابل معلم و دانش آموز تعریف کرد که به موجب آن تجارب مناسب یادگیری برای رسیدن دانش آموزان به هدف های آموزش و پرورش فراهم می شود . در آموزش و پرورش سنتی ارزشیلبی به عنوان آ ین حاقه های فرایند یاددهی ،یادگیری تلقی می شود که در پایان دوره آموزشی برای جدا دانش آموزان با توانایی یادگیری متفاوت به کار می رفت . امروزه ارزشی را بخش ج ناپذیر فرایند یاددهی - یادگیری می داند که همراه با آموزش و در ارتباط تنگا نتگ با آن ، به گونه ای مستمر انجام می گیرد و به جای تاکید بر طبقه بندی دانش آموزان و مقایسه آنان با یکدیگر ، هدایت یادگیری آنان را مرکز توجه خود قرار می دهد. به منظورنظام بخشی به فعالیت های ارزشی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با توجه به رویکردها ونگرش های نوین درتعلیم وتربیت.اصول زیرتحت عنوان (اصول حاکم برارزشی پیشرفت تحصیلی ) تعیین شده است. 1- ج ناپذیری ارزشی ازفرایند یاددهی-یادگیری: ارزشی دانش آموزان باید به عنوان بخش ج ناپذ یر فرآیند یاددهی-یادگیری ونه به عنوان نقطه پایانی آن تلقی شود. 2- استفاده ازنتایج ارزشی دربهبود فرآیند یاددهی-یادگیری واصلاح برنامه ها وروشها. هدف غایی ارزشی ، اصلاح وبهبود فرآیند یاد دهی-یادگیری است ونتایج ارزشی ها بایددراصلاح برنامه ها وروشها مورداستفاده قراگیرد. 3- هماهنگی میان هدف ها محتوا روش های یاددهی-یادگیری و فرآیند ارزشی : در ارزشی باید تناسب و هماهنگی بین هدف ها، محتوا و روش های یاددهی-یادگیری مربوط به هردرس مورد توجه قرار گیرد. 4- توجه به آمادگی دانش آموزان: در طراحی و اجرای انواع برنامه های ارزشی باید به آمادگی های جسمانی ، عقلی ، عاطفی و روانی دانش آموزان توجه شود0 5- توجه به رشد همه جانبه دانش آموزان: در ارزشی باید به جنبه های مختلف رشد بدنی، عقلی ،عاطفی، اجتماعی، اخلاقی و حرکتی دانش آموزان توجه شود0 6- توجه همه جانبه به دانش ها، نگرش ها و مها رت ها: در ارزشی ، متناسب با محتوای آموزش و پرورش باید به حیطه دانش ها، نگرش ها و مهارتهای دانش آموزان توجه شود0 7- توجه به ارزشی دانش آموز از یادگیری های خود (خود ارزشی ): در ارزشی باید شرایطی فراهم شود که دانش آموز نیز بتواند از یادگیریها و عملکرد های خود و دیگر دانش آموزان ارزشی کند0 8- ارزشی از فعالیتهای گروهی: در نظام ارزشی ،علاوه بر ارزش ی فردی، باید از فعالیتهای گروهی نیز ارزشی به عمل آید0 9- توجه به فر آیند های فکری منتهی به تولید پاسخ: در ارزشی باید علاوه بر پاسخ نهایی، به فرآیندی که منجر به تولید پاسخ شده است توجه کرد0 10- ( تاکید بر نو آوری و خلاقیت ): در ارزشی باید با تاکید بر روش حل مساله ، زمینه رشد و شکوفایی دانش آموزان را فراهم کرد. 11- تنوع روش ها و ابزار های اندازه گیری و سنجش پیشرفت تحصیلی: با توجه به اه ، ماهیت و نوع موارد ارزشی ، از انواع مختلف روش ها و ابزارهای ارزشی (مانند پرسش های شفاهی ،آزمون های عملی ،انواع پرسش های عینی و انشایی، روشهای مشاهده رفتار ، پوشه های مجموعه کار ، ارایه مقالات و طرح ها ، گزارش مربوط به فعالیت های تحقیقاتی ، ارزشی عملکردی ، ارزشی مستمر ، انواع دست ساخته ها ، روش خود سنجی و ...) استفاده می شود. 12- استفاده از انواع ارزشی : در فر آیند یاددهی- یادگیری لازم است با توجه به هدف ها ، محتوا و روش های تدریس از انواع ارزشی ها ( از قبیل تشخیصی، تکوینی، مجموعی، هنجار مرجع، هدف مرجع ، درونی، بیرونی ، ملی و ...) استفاده شود. 13- استقلال مدرسه ومعلم در فرآیند ارزشی : در فرآیند ارزشی باید استقلال مدرسه و معلم در چار چوب سیاست های کلی آموزش و پرورش حفظ شود.
با
ارزشی در آموزش و پرورش 26 ص
نگاهی به فرایند ارزشی در فرآیند یاددهی ـ یادگیری، نقش معلم از انتقال دهنده به تسهیل کننده یادگیری تغییر یافته و فراگیر جستجوگر، خود ، محقق، خلاق و تصمیم گیرنده است. در کلاس های درس فعالیت های فردی جای خود را به فعالیت های تیمی و گروهی داده و باتوجه به پیشرفت های گوناگون، جامعه از دانش آموزان انتظار دارد که در پی ب مهارت های اجتماعی. اختصاصی از یاری فایل مدیریت معلم در کلاس درس چگونه باشد با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 12   فهرست مطالب مقدمه ............................................................................................................................................................2 مدیریت کلاس چیست؟ 3 مفهوم مدیریت کلاس 4 مدیریت در کلاس و ویژگی های معلم 5 اه مدیریت کلاس 6 اصول مدیریت کلاس 7 مهارت های مدیریت کلاس 8 روش های مدیریت کلاس 9 منبع: 12 مدیریت معلم درکلاس درس چگونه است؟ مقدمه امروزه با وجود ایجاد تغییرات عمیق در نظام آموزش و پرورش و تغییر در سیاست ها و برنامه ریزی های آموزشی، بعضی از معلمان در رویارویی با مسائل و مشکلات آموزشی فاقد توانایی های لازم و اساسی هستند و از روش های قدیم و مهارت های سنتی و انفرادی برای اداره ی کلاس خود استفاده کنند. همین امر باعث کندی شکل گیری فرایند یاددهی- یادگیری و آسیب پذیری امر آموزش شده است. تحقیقات بی شمار نشان داده اند، بعضی از مشکلات اخلاقی و اجتماعی نوجوانان ما حاکی از جذاب نبودن محیط مدرسه و کلاس درس و کشمکش های این گونه دانش آموزان با معلمان و در نتیجه افت تحصیلی آنان بوده است. لذا وجود مدیریت کارآمد معلمان و ایجاد شرایط لازم برای تسهیل در امر یادگیری در کلاس درس که مطابق نیازها و ویژگی های فراگیران باشد، لازمه ی جامعه ی امروزی و راه گشای بسیاری از مشکلات نوجوانان است. در این نوشتار، ضمن ارائه ی تعاریفی از مدیریت، اصول و هدف های آن، مهارت ها و روش های مدیریتی کلاس درس معرفی و مورد بحث قرار گرفته اند. بعضی عقیده دارند، مدیریت کلاس درس فقط با حفظ نظم و انضباط کلاس قابل طرح است، اما مدیریت کلاس درس سخنی بس فراتر از آن است. معلم موفق ی است که کلاس درس را به گونه ای آماده سازد تا پاسخ گوی تمامی چالش ها در طول تدریس باشد. معلم باید توانایی های خود را بشناسد، روش تدریس خود را ارزی کند و اگر روش ها قدیمی و کهنه باشند روش پویا و زنده ای را پیش گیرد تا روحیه ی خلاقیت و نوآوری را در نهاد دانش آموزان شکوفا سازد. او باید روش های برخورد با مشکلات درس را بشناسد و راهبردی را اتخاذ کند که فرایند یاددهی- یادگیری را مختل نسازد و مشکلات جزئی کلاس او، به مشکلات کلی و وخیم تبدیل نشود. هم چنین باید رفتاری داشته باشد که دانش آموختگان کلاس درس او، مسائل آموزشی و مشکلات رفتاری خود را در محیطی آرام و سرشار از محبت و غیر تهدیدآمیز حل کنند. به گفته ی ایرنز، برخی از معلمان در هنر معلمی استعداد بیش تری دارند؛ اگرچه ممکن است ضرورتاً در علم معلمی استعداد خوبی نداشته باشند. این گروه از معلمان می توانند، فضای کلاس را به صورتی ماهرانه برای یادگیری، مساعد و دل انگیز کنند و مسائل و مشکلات انضباطی آن را به حداقل برسانند. معلمان، علاوه بر ب مهارت های مربوط به هنر معلمی، یعنی تسلط بر کلاس و داشتن مهارت های آموزشی باید واکنش ها و راهبردهای معین دیگری را نیز برای اداره ی کلاس درس یاد بگیرند. مطالعات متعدد نشان داده است، معلم کارآمد و فعال معلمی است که می تواند براساس توانایی خود، به هدف های مورد نظر یادگیری و نیز دو مهارت زیر دست یابد: 1. مدیریت اداره ی کلاس 2. تدریس کارآ مدیریت کلاس چیست؟ مهم ترین دغدغه ی معلمان مبتدی، از اداره ی کلاس و یا به تعبیری مدیریت اداره ی کلاس درس ناشی می شود. برقراری نظم و کنترل کلاس و تدریس موفق، مجموعه نگرانی های این گونه معلمان است. بنابراین آگاهی از مفهوم مدیریت کلاس و راهبردهای آن، راهی برای رفع این نگرانی هاست. در تعریف مدیریت کلاس درس گفته شده است: «مدیریت کلاس درس ایجاد شرایط لازم برای تحقق یادگیری است.» بر این اساس می توان استنتاج کرد، مهارت های مدیریت کلاس درس، سنگ بنای کل موفقیت در تدریس است. این امر به ویژه در کلاس های درس مدرسه های ایران که مملو از دانش آموزانی است که گاهی شمار آنان بالاتر از حد استاندارد است، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از عواملی که امروزه معلمان، مدیران وسیاست گذاران آموزش و پروش به عنوان موضوعی مهم و اساسی بدان توجه دارند، عامل مدیریت کلاس است که از دیرباز به عنوان پیچیده ترین موضوع در بهبود کیفیت آموزش شناخته شده است تشکیل و اداره ی کلاس از وقت گیرترین فعالیت های حرفه ی معلمی تلقی می شود. هنگامی که بیش تر وقت کلاس صرف مشکلات انضباطی شود، به طور عملی زمان کم تری برای تدریس ویادگیری دروس باقی می ماند. بدین جهت کمیسیون یاد دهی ویادگیری نکاتی را که نتیجه مطالعات محققین این امر بوده است بیان می دارد: مفهوم مدیریت کلاس مجسم کنید معلمی به کلاس وارد می شود واز دانش آموزان می پرسد جلسه ی قبل تا چه صفحه ای یا موضوعی تدریس صورت گرفت ودانش آموزان پاسخ دهند فلان صفحه، معلم به کنار تابلو می رود ومشغول تدریس می شود. در این صورت، معلم هدفمند نیست زیرا طرح و برنامه ی مشخصی ندارد. حال این پرسش مطرح است که معلم به عنوان یک عنصر هوشمند کلاس درس، اگر فراگیرنده، رسانه، وسایل آموزشی، محتوا، روش ها و... در اختیار قرار
با
مدیریت معلم در کلاس درس چگونه باشد
باسمه تعالی با سلام خدمت همکاران گرامی ودانش آموزان پایه نهم با اطلاع می رساند در dvdتحویل گرفته شده توسط دانش آموزان نرم افزارها و ها وسایر مطالب مورد نیاز درس کاروفناوری به همراه دروس فارسی ،قرآن ،عربی وزبان انگلیسی موجود است که پیشنهاد می شود در تدریس ویادگیری این درس استفاده شود. نهمین کنفرانس سالانه یادگیری الکترونیکی ایران http://icelet2015.khu.ac.ir/sites/default/files/14_0.jpg سخنران های کلیدی: پیربرگی: رئیس بخش اطلاعات، ارتباطات و تکنولوژی آموزشی سوئیس دانیال شیندر: دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ژنو محورهای کنفرانس این کنفرانس مرتبط با محورهای زیر برگزار می گردد: نظریات و تجارب یادگیری / یاددهی در طراحی و تالیف محتوا ودرس افزار الکترونیکی نظریات و تجارب یادگیری/ یاددهی در ارزشی یادگیرنده مدلسازی کاربر برای محیط های یادگیری الکترونیکی سکوها و ابزارهای نرم افزاری در طراحی و تالیف محتوا و درس افزار الکترونیکی هوش و رایانش نرم در طراحی و تالیف محتوا و درس افزار الکترونیکی طراحی واسط های هوشمند برای محیط های یادگیری الکترونیکی شبکه های یادگیری اجتماعی و ابزارهای راهنما راهبردها و را ارهای استقرار و پیاده سازی محیط های یادگیری الکترونیکی سایت: http://icelet2015.khu.ac.ir/?q=fa #filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} مقاله اقدام پژوهش رویکردی جدید در آموزش   مشخصات این فایل عنوان:اقدام پژوهش رویکردی جدید در آموزش فرمت فایل: word(قابل ویرایش) تعداد صفحات:30 این مقاله در مورد اقدام پژوهش رویکردی جدید در آموزش می باشد.    بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از مقاله اقدام پژوهش رویکردی جدید در آموزشاقدام پژوهش (پژوهش عمل نگر)تعاریف مختلفی از پژوهش عمل نگر به عمل آمده که در زیربه برخی از آنها اشاره می‌شود.1- اقدام پژوهی نوعی فعالیت علمی است که طی آن افراد درگیر در کار می‌شوند تا مساله شناسی کرده و راه حل مساله را یافته و وضعیت نامطلوبی را به مطلوب تبدیل کنند.2- اقدام پژوهی یا پژوهش عمل گرا، رویکردی آموزشی- پژوهشی است که هدف از آموزش و بکارگیری آن حل چالش‌ها و مسایل است که آموزشیاران و آموزگاران در حین عمل و به ویژه طی فرآیند یاددهی ویادگیری با آنان مواجه می‌شوند....(ادامه دارد ) چگونه موضوع تحقیق را انتخاب کنیمموضوع تحقیقانتخاب یک موضوع برای تحقیق تقریباً آسان است مثل انتخاب یک شخص مثلاً لیکن پاول و.. یا انتخاب بعضی از مناطقی که جالب هستند عاملی برای موضوعات ذیل می‌شود:- آموزش و پرورش- م ...
دریافت فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ارزشی کیفی و بازخوردهای یادگیری-یاددهی ارزشی -کیفی-و-بازخوردهای-یادگیری-یاددهیمشکلات ارزشی سنتی یا بهتر بگوییم روش اندازه گیری و سنجش موجود با جو نمره گرایی و پاسخ مداری و حافظه سنجی موجود در مدارس که فراگیران اسیر چنبره ی «داده» و «ستانده» یا «محرک و پاسخ» یا امتحانهای مکررند که سلامت روانی و جسمی آنان را تهدید می کند. فایل اختصاصی از نیک فایل اقدام پژوهی با موضوع: حل مشکل روخوانی دانش آموز پایه پنجم با و پر سرعت .
 اقدام پژوهی با موضوع: حل مشکل روخوانی دانش آموز پایه پنجم
 اقدام پژوهی با موضوع: حل مشکل روخوانی دانش آموز پایه پنجم موضوع اقدام پژوهی : حل مشکل روخوانی دانش آموز پایه پنجم               فرمت فایل word تعداد صفحات17 بیان مسئله (توصیف وضع موجود)  چکیده:  با توجّه به اهمیّت خواندن در این مقاله موارد ذیل ذکر شده است : - اه خواندن -راه کارهایی جهت بهتر خواندن -راه حل ها و چگونگی اجرای راه حل ها  -چگونگی به دست آوردن اطّلاعات در رابطه با مشکل دانش آموز هدف های  انجام این پژوهش :  -آشنایی بیشتر با روش ها وراه کارها یی جهت بهتر خواندن . -پی بردن به نقش خواندن در پیشرفت دروس دیگر. _کمک به دانش آموزی که مشکل خواندن دارد و این مشکل باعث افت تحصیلی او شده است _مطالعه وتحقیق بیشتر جهت بهتر شدن امر یاددهی ویادگیری .  در این پژوهش سعی شده با استفاده ازنظر همکاران و کمک مادر و کمک دانش آموزان دیگر در کارهای تیمی تا حدودی مشکل دانش آموزپایه ی پنجم که در روخوانی ضعف شدیدی داشته و این ضعف روی دروس دیگر او نیز تأثیر داشته بررسی شود و تا حدودی هم مؤثر بوده است .
با
اقدام پژوهی با موضوع: حل مشکل روخوانی دانش آموز پایه پنجم
خط خوب یکی از مهارت هایی است که باید از سن کم یعنی از دوره پیش دبستانی به دانش آموزان آموخته شود درغیر این صورت بخشی از فرایند یاددهی و یادگیری دچار نقص خواهد شد. آموزش خط باید از دسالی شروع شود زیرا پایدارتر خواهد بود. از این رو درک صحیح مکانیسم ها و عواملی که می توانند باعث مشکلات دست خط شوند ضروری به نظر می رسد. در بسیاری موارد دیده شده که مشکلات خوانایی دست خط بدون مداخلات درمانی برطرف نمی شود. شناخت ویژگی های دانش آموزان سرآغاز تنظیم فعالیت های یاددهی توسط معلم بر مبنای تفاوت های فردی دانش آموزان و توجه به ویژگی های خاص گروه های دانش آموزی، راهبردی بسیار مؤثر برای تسهیل امر یاددهی و به تبع آن، تسهیل یادگیری برای دانش آموزان است. در این مقاله، به نوعی خاص به ویژگی های دانش آموزان توجه و الگویی از گروه بندی آن ها ارائه شده است.هم چنین در چگونگی برخورد با هر گروه، را ارهایی پیشنهاد شده اند. مقاله آماده در مورد ویژگیهای تدریس فعال عنوان : ویژگیهای تدریس فعال فرمت : word - doc - ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها ) تعداد صفحات : 8 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه فونت های استفاده شده : b titr و b trafic ( فونت های مورد نیاز) پشتیبانی : 09393453403 - 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم - محمدی فهرست : مقدمه 3 اه در فرایند یاددهی . همکار محترم به منظور معرفی شیوه های جدید تدریس و آشنا ساختن دبیران زبان انگلیسی با روشهای فعال یاددهی و در راستای برگزاری جشنواره تدریس برتر گروه زبان انگلیسی منطقه 12 اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی با محوریت اموزش لغات درس 1 زبان 3نموده است .جلسه مذکور روز 4 شنبه 24/10/1393راس ساعت13:30در دبیرستان حضرت فاطمه(س) برگزار می گردد. حضور به موقع. آیا فن آوری های جدید قرار است نقش معلمان را کم رنگ کنند؟ آیا کنارگذاشته شدن معلمان از فرایند یاددهی- یادگیری یک توهم است یا واقعیت؟ منکه فکر کنم تا انتهای تاریخ چنین چیزی عملا امکانپذیر باشد. این جذاب جهان دانش را ببینید: منبع : وبلاگ آموزش ،پژوهش ،پرورش( صفایی موحد)