ید بز نر سانن

به نقل از خبرگزاریها در مورد ید بز نر سانن : شرکت فنی ی بهدام کشت اقدام به فروش تعداد 30 راس از بزهای سانن شرکت را به روش مزایده در مورخ 1395/4/20 دارد ... علاقه مندان جهت ید با تلفن های 09155238116 یاسر 09155743686 تماس بگیرند اسان رضوی .شهرستان مشهد ،بخش احمد آباد ایستگاه دامداری بهدام روستای فرزنی معاون جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: همزمان با دهه فجر یک واحد پرورش بز شیری نژاد سانن در آرادان به بهره برداری رسید. فروش فوق العاده 6 راس بز شیری سانن بالغ 2-3 ساله با ترکیب 5 ماده و 1 نر که تعدادی آبستن و تعدادی شیرده می باشند ،میانگین تولید با تغذیه خوب 2-3 کیلو در روز با دو بار دوشش می باشد و حدود 65 درصد دوقلوزایی و چند قلوزایی داشته با خلوص بالای 87 درصد،با قیمت مناسب یکجا به فروش می رسد 09155238116 یک کارآفرین با دریافت 30 میلیون تومان تسهیلات به کمک بسیج سازندگی به پرورش بز سانن نژاد فرانسوی اقدام کرد و توانست درامد مناسبی به دست آورد. مقدمه: هر سازمان، شخصیتی به نام فرهنگ سازمانی دارد (ر نز، اعر و پارسائیان، 1374: 80). فرهنگ سازمانی قسمتی از محیط داخلی سازمان را توصیف می کند که در حقیقت ترکیبی از مجموعه تعهدات، اعتقادات و ارزش های مشترک بین اعضاء سازمان می باشد و برای راهنمایی کارکنان در انجام وظایفشان استفاده می شود ( گوردن[1]، 1999: 342). در سازمان هایی که فرهنگ آنها قوی.