یه خوشه انگور

به نقل از خبرگزاریها در مورد یه خوشه انگور : می گویند ابلیس، زمانی نزد فرعون آمد در حالیکه فرعون خوشه ای انگور در دست داشت و می خورد، ابلیس به او گفت: آیا ی می تواند این خوشه انگور را به مروارید خوش آب و رنگ مبدل سازد؟ فرعون گفت: نه. ابلیس با شیوه مخصوص خودش (جادوگری و سحر) آن خوشه انگور را به دانه های مروارید تبدیل کرد. پس فرعون تعجب کرد و گفت: آفرین بر تو که و ماهری. ابلیس سیلی ای . (( خوشه چین )) من که فرزند این سرزمینم ، در پی توشه ای ، خوشه چینم شادم از پیشه ی خوشه چینی ، رمز شادی بخوان از جبینم

من که فرزند این سرزمینم ، در پی توشه ای ، خوشه چینم شادم از پیشه ی خوشه چینی ، رمز شادی بخوان از جبینم

قلب ما ، بود مملو از شادی بی پایان سعی ما ، بود بهر آبادی این سامان خوشه چین ، کجا اشک محنت به دامن ریزد خوش. حکایت آموزنده فرعون پادشاه مصر ادعای خ میکرد. روزی مردی نزد او آمد و در حضور همه خوشه انگوری به او داد و گفت اگر تو خدا هستی پس این خوشه را تبدیل به طلا کن. فرعون یک روز از او فرصت گرفت. شب هنگام در این شه بود که چه چاره ای بین د و همچنان عاجز مانده بود که ناگهان ی درب خوابگاهش را به صدا در آورد. فرعون پرسید کیستی؟ ناگهان دید که وارد شد. گ. فرعون پادشاه مصر ادعای خ میکرد.
روزی مردی نزد او آمد و در حضور همه خوشه انگوری به او داد و گفت: اگر تو خدا هستی پس این خوشه را تبدیل به طلا کن.
فرعون یک روز از او فرصت گرفت. شب هنگام در این شه بود که چه چاره ای بین د و همچنان عاجز مانده بود که ناگهان ی درب خوابگاهش را به صدا در آورد.
فرعون پرسید کیستی؟ ناگهان دید که وارد شد.
گفت: خ. فرعون پادشاه مصر ادعای خ میکرد.
روزی مردی نزد او آمد و در حضور همه خوشه انگوری به او داد و گفت: اگر تو خدا هستی پس این خوشه را تبدیل به طلا کن.
فرعون یک روز از او فرصت گرفت. شب هنگام در این شه بود که چه چاره ای بین د و همچنان عاجز مانده بود که ناگهان ی درب خوابگاهش را به صدا در آورد.
فرعون پرسید کیستی؟ ناگهان دید که وارد شد.
گفت: خ. چه می گویید ؟

کجا شهد است این آبی که در هر دانه شیرین انگور است ؟

کجا شهد است ؟ این اشک است ،

اشک باغبان پیر و رنجور است

که شب ها راه پیموده ،

همه شب تا سحر بیدار بوده

تاک ها را آب داده ،

پشت را چون چفته های مو دو تا کرده ،

دل هر دانه را از اشک چشمان نور بخشیده

تن هر خوشه را با خون دل شاداب پرورده

چه م. یکى از اصحاب جعفر صادق علیه السلام حکایت کند: روزى در مِنى و عرفات در حضور آن حضرت مشغول خوردن انگور بودیم، که فقیرى آمد و تقاضاى کمک کرد.
حضرت یک خوشه انگور به آن فقیر داد، فقیر گفت : انگور نمى خواهم ، چنانچه درهم و دینارى دارید، کمک نمائید.
صادق علیه السلام فرمود: خداوند به تو کمک نماید. فرعون پادشاه مصر ادعای خ میکرد. روزی مردی نزد او آمد و در حضور همه خوشه انگوری به او داد و گفت: اگر تو خدا هستی پس این خوشه را تبدیل به طلا کن.
فرعون یک روز از او فرصت گرفت. شب هنگام در این شه بود که چه چاره ای بین د و همچنان عاجز مانده بود که ناگهان ی درب خوابگاهش را به صدا در آورد.
فرعون پرسید کیستی؟ ناگهان دید که وارد شد. گفت: خاک بر سر خ که نمیداند پشت در کیست. سپس وردی بر خوشه انگور خواند و خوشه انگور طلا شد!
بعد خطاب به فرعون گفت: من با این همه توانایی لیاقت بندگی خدا را نداشتم آنوقت تو با این همه حقارت ادعای خ می کنی؟
پس عازم رفتن شد که فرعون گفت: چرا انسان را سجده نکردی تا از درگاه خدا رانده شدی؟
پاسخ داد: زیرا میدانستم که از نسل او همانند تو به وجود می آید.

فرعون پادشاه مصر ادعای خ میکرد. روزی مردی نزد او آمد و در حضور همه خوشه انگوری به او داد و گفت: اگر تو خدا هستی پس این خوشه را تبدیل به طلا کن.
فرعون یک روز از او فرصت گرفت. شب هنگام در این شه بود که چه چاره ای بین د و همچنان عاجز مانده بود که ناگهان ی درب خوابگاهش را به صدا در آورد.
فرعون پرسید کیستی؟ ناگهان دید که وارد شد. گفت: خاک بر سر خ که نمیداند پشت در کیست. سپس وردی بر خوشه انگور خواند و خوشه انگور طلا شد!
بعد خطاب به فرعون گفت: من با این همه توانایی لیاقت بندگی خدا را نداشتم آنوقت تو با این همه حقارت ادعای خ می کنی؟
پس عازم رفتن شد که فرعون گفت: چرا انسان را سجده نکردی تا از درگاه خدا رانده شدی؟
پاسخ داد: زیرا میدانستم که از نسل او همانند تو به وجود می آید.

یک خوشه انگور ژاپنی امروز به مبلغ بی سابقه یک میلیون ین( ۷۴۶۰ یورو معادل۲۷ میلیون تومان) به فروش رسید که به این ترتیب یدار برای هردانه آن مبلغ ۲۸۷ یورو پرداخت کرده است. این قیمت برای یک خوشه انگور حتی در ژاپن که در آن میوه ها کالاهای لو محسوب می شوند، بسیار بالا است.

این خوشه 26 دانه ای انگور از نوع انگور قرمز که در نخستین مزایده امسال کانازاوا واقع در 300 کیلومتری شمال غربی توکیو عرضه شد ، رکورد 550 هزار ینی سال گذشته برای یک خوشه انگور را ش ت .
انگور ۲۷ میلیون تومانی (+ع )
بنابراعلام اداره محلی کشاورزی ، هر دانه این انگور به اندازه یک توپ پینگ پنگ بود و دست کم 20 گرم وزن داشت.

ماسایوکی هیراییmasayuki hirai سرآشپز هتل نیکو کانازاوا و یدار این خوشه انگور در گفتگو با خبرنگاران گفت مقامات بخش گردشگری به او دستور داده اند برای جلب توجه افکار عمومی به این منطقه به مناسبت ورود نخستین قطار پرسرعت ژاپنی ، به هرقیمتی در این مزایده به پیروزی برسد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از توکیو ، همین امسال ، یک جفت طالبی یوباریyubari هوکایدو در شمال ژاپن که نشانه ای از جایگاه اجتماعی محسوب می شود به قیمت یک و نیم میلیون ین به فروش رفت .

ژاپنی ها غالبا میوه های ظریف را به عنوان هدیه می دهند و مغازه های خاصی برای فروش این نوع میوه ها وجود دارد .

هندوانه های مربع شکل و حتی به شکل قلب تقاضا زیادی دارد و یک هلوی سفید رنگ به اندازه سر یک نوزاد تا حدود 2000 ین ( 15 یورو ) قیمت دارد.
می گویند رانده شده ، زمانی نزد فرعون ستمکار و ظالم آمد در حالی که فرعون خوشه ای انگور در دست داشت و می خورد ابلیس به او گفت : هیچ می تواندکه این خوشهء انگور را به مروارید خوش آب و رنگ مبدل سازد؟ فرعون گفت: نه. ابلیس با جادوگری و سحر ، آن خوشهء انگور را به دانه های مروارید خوشاب تبدیل کرد. فرعون تعجب کرد و گفت : آفرین بر تو که و ماهری. ابلی. همزمان با نزدیک شدن به فصل سرما، برداشت خوشه های زرین انگور از تا تان های شهر بجنورد اسان شمالی در حال پایان است. چه می گویید ؟ کجا شهد است این آبی که در هر دانه شیرین انگور است ؟

کجا شهد است ؟ این اشک است ،

اشک باغبان پیر و رنجور است

که شب ها راه پیموده ،

همه شب تا سحر بیدار بوده

تاک ها را آب داده ،

پشت را چون چفته های مو دو تا کرده ،

دل هر دانه را از اشک چشمان نور بخشیده

تن هر خوشه را با خون دل شاداب پ. یکی دیگر از خواص شیره انگور بازکنندگی گرفتگی هاست و از این رو برای اینکه در مجاری کبد، انسداد ایجاد نشود، می توان شیره انگور را همراه با سرکه انگور مصرف کرد.
*من که فرزند این سرزمینم , در پی توشه ای خوشه چینم*
*شادم از از پیشه ی خوشه چینی , رمز شادی بخوان از جبینم*
*قلب ما بود مملو از شادی بی پایان , سعی ما، بود بهر آبادی این سامان*
*خوشه چین کجا اشک محنت به دامن ریزد , خوشه چین کجا دست حسرت زند بر دامان*
*ای خوشا پس از لحظه ای چند آرمیدن همره دلبران خوشه چیدن*
*از شعف گهی همچو بلبل نغمه خواندن گه از این سو به آنسو پ *
*****قلب ما بود******
*ب ا بود جشن انگور، ای افسونگر نغمه پرداز*
*در کشور سبزه و گل، با شور و شعف نغمه کن ساز*
*قلب ما*با صدایبنانسالار عقیلی مهدیه محمد خانیایرج بسطامی وحید تاج کنید چه می گویید ؟
کجا شهد است این آبی که در هر دانه ی شیرین 
انگور است؟
کجا شهد است؟ این اشک است
اشک باغبان پیر رنجور است
که شبها راه پیموده
همه شب تا سحر بیدار بوده
تاکها را آب داده
پشت را چون چفته های مو دوتا کرده
دل هر دانه را از اشک چشمان نور بخشیده
تن هر خوشه را با خون دل شاداب پرورده.
چه می گوئید؟
کجا. شعر زیبای خوشه چین با صدای شادروان غلامحسین بنان تقدیم به شاهد عزیز و تمامی بینندگان گلمون من که فرزند این سرزمینم ، در پی توشه ای ، خوشه چینم
شادم از پیشه ی خوشه چینی ، رمز شادی بخوان از جبینم

قلب ما ، بود مملو از شادی بی پایان
سعی ما ، بود بهر آبادی این سامان
خوشه چین ، کجا اشک محنت به دامن ریزد
خوشه چین ، کجا دست حسرت زند بر دامان

ای خوشا پس از لحظه ای چند آرمیدن ، همره دلبران خوشه چیدن
از شعف گهی همچو بلبل نغمه خواندن ، گه از این سو به آن سو پ
قلب ما ، بود مملو از شادی بی پایان
سعی ما ، بود بهر آبادی این سامان
خوشه چین ، کجا اشک محنت به دامن ریزد
خوشه چین ، کجا دست حسرت زند بر دامان

ب ا بود جشن انگور ، ای افسون گر نغمه پرداز

ب ا بود جشن انگور ، ای افسون گر نغمه پرداز
در کشور سبزه و گل ، با شور و شعف نغمه کن ساز
قلب ما ، بود مملو از شادی بی پایان
سعی ما ، بود بهر آبادی این سامان
خوشه چین ، کجا اشک محنت به دامن ریزد
خوشه چین ، کجا دست حسرت زند بر دامان
خوشه چین ، کجا دست حسرت زند بر دامان
شعر:کریم فکور
آهنگساز:روح ا... خالقی
خواننده: شادروان بنان
نوازنده پیانو:حریر شریعت زاده
آواز:اصفهان لینک این تصنیف پاو وینت کرم خوشه خوار انگورعنوان :کرم خوشه خوار انگور حجم :۱٫۳۶ mb تعداد اسلایدها:۳۲ ...دریافت فایل فرعون پادشاه مصر ادعای خ میکرد. روزی مردی نزد او آمد و در حضور همه خوشه انگوری به او داد و گفت: اگر تو خدا هستی پس این خوشه را تبدیل به طلا کن. فرعون یک روز از او فرصت گرفت. شب هنگام در این شه بود که چه چاره ای بین د و همچنان عاجز مانده بود که ناگهان ی درب خوابگاهش را به صدا در آورد.
فرعون پرسید کیستی؟ ناگهان دید که وارد شد. گفت: خاک بر س. پاو وینت کرم خوشه خوار انگور lobesia botrana اولین بار در ایران در سال 1324 از موستانهای ارومیه جمع آوری شده است در ایران فقط بر روی مو ولی در کشورهایی دیگر میزبانهایی از قبیل درختچه های زینتی نیز وجود دارد دسته بندی پاو وینت فرمت فایل pptx حجم فایل 1390 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 33 دریافت فایل پاو وینت کرم خوشه خوار انگور lobesia botrana فروشنده فایل کد کاربری 8025 تمام فایل ها بزرگترین آفت انگور می باشد .
بیشترین خسارت در موستانهای آذربایجان غربی و همچنین زنجان ، قزوین ، تهران و اصفهان می باشد . مورفولوژی ه ی کامل شب پره ایست که عرض آن با بال باز 13-12 میلیمتر می باشد . * رنگ عمومی بدن قهوه ای و روی بالها نوار ها و لکه های روشن دارد * تخم صدفی زرد متمایل به سفید . لارو سن 1 سفید مایل به خا تری . لارو سن آ به رنگ سبز یا خا تری مایل به قرمز . کرم،خوشه خوار،انگور
بجنورد- ایرنا- مدیرتنظیم بازار محصولات و نهاده های سازمان جهاد کشاورزی با بیان اینکه تجار برای ید انگور ورود پیدا ن د، گفت: در سال زراعی جاری 182 هزار تن انواع انگور از باغ های استان برداشت شد. اختصاصی از فایل هلپ پاو وینت کرم خوشه خوار انگور (lobesia botrana) با و پر سرعت .
 پاو وینت کرم خوشه خوار انگور (lobesia botrana)
 پاو وینت کرم خوشه خوار انگور (lobesia botrana) تاریخچه:اولین بار در ایران در سال 1324 از موستانهای ارومیه جمع آوری شده است.در ایران فقط بر روی مو ولی در کشورهایی دیگر میزبانهایی از قبیل درختچه های زینتی نیز وجود دارد . بزرگترین آفت انگور می باشد .
بیشترین خسارت در موستانهای آذربایجان غربی و همچنین زنجان ، قزوین ، تهران و اصفهان می باشد .مورفولوژی:  ه ی کامل شب پره ایست که عرض آن با بال باز 13-12 میلیمتر می باشد . رنگ عمومی بدن قهوه ای و روی بالها نوار ها و لکه های روشن دارد .* تخم صدفی زرد متمایل به سفید . لارو سن 1 سفید مایل به خا تری . لارو سن آ به رنگ سبز یا خا تری مایل به قرمز .زیست شناسی:این آفت در مناطق سردسیر سه نسل در سال و در مناطق معتدله و گرمسیر چهار نسل در سال دارد.دوره جنینی 10-8 روز ، دوره لاروی 18-17 و 4 سن لاروی دارد ، شفیرگی 8-7 روز و دوره رشد و نمو و نشو و نمو برای یک نسل 36-32 روز می باشد.این ه زمستان را به صورت لارو سن آ (لارو کامل) داخل پیله در پناهگاه های طبیعی (زیر پوستک‎ها و برگ های ریخته شده در سطح خاک) سپری می‎کند. اوایل بهار تبدیل به شفیره شده و 10-15 روز بعد، ة کامل نسل اول همزمان با باز شدن جوانه‎های برگی از پوستة شفیرگی خارج می‎شود. پروانة بالغ پس از تغذیه از شهد و شبنم و جفتگیری، بر روی بند خوشه و حبه و گاهی روی حبه‎های تازه تشکیل شدة انگور تخم ریزی می‎کنداز این تخم ها بسته به درجه حرارت پس از یک هفته تا ده روز لارو ها یا کرمینه هایی که اندازه آنها به حدود 2 میلی متر می رسد خارج میشوند. لاروهای نوزاد وارد خوشه های گل شده و با تنیدن تارهایی به شکل تار عنکبوت و در هم فشردن غنچه ها از آنها تغذیه می نمایند .لارو ها در زیر پوست درختان و یا زیر گیاهان خشگ و پوسیده سطح زمین و یا در همان محل تغذیه در داخل پیله سفید رنگ پنبه ای مانند به شکلی در می ایند که به آنها شفیره می گویند .حدود یک هفته بعد از شفیره ها که اندازه آنها کمی از یک سانتی متر کوچکتر است پروانه ها ظاهر شده و تخم ریزی جدید شروع می شود . لارو ها ی به وجود آمده از این تخم های جدید از این غورها تغذیه می کنن .شامل 34 اسلاید powerpoint
با
پاو وینت کرم خوشه خوار انگور (lobesia botrana)
مردم افغانستان برای هوس انگور خود از شیوه کنگینه استفاده می کنند تا انگور را در هر فصلی از سال به صورت تازه داشته باشند. فرش فانتزی برگ انگور
فرش سه بعدی
500شانه
تراکم 1000
چهار متری
1.5*2.25
تلفن تماس:09122715811
02177457712
09195578256 طبق تحقیق جدیدی انگور قرمز می تواند به کاهش افسردگی کمک کند. انگور قرمز مطالعه پزشکی که در کارولینای جنوبی انجام شد دریافت که رسوراترول (resveratrol) ، عامل ضد ه طبیعی که در پوست انگور قرمز وجود دارد، می تواند از بروز هاب و رفتارهای مرتبط با افسردگی در جوندگانی که در معرض استرس اجتماعی […] جشنواره محلی خوشه های زرین انگور در باغستان های شهرک نیکویه از توابع شهرستان تا تان در استان قزوین برگزار شد. این جشنواره قرار است هر ساله با معرفی یکی از سنت های کهن این شهرستان با هدف جذب توریست در استان قزوین برگزار شود. دهستان نیکویه و قاقازان از مراکز مهم تولید محصولات کشاورزی به خصوص انگور هستند به همین منظور محلی ها با کمک اداره میراث فرهنگی و دیگر مسئولان استانی اقدام به برگزاری جشنواره محلی انگور با هدف معرفی یکی از سنت های کهن و جذب گردشگر د. «محمد علی حضرتی ها» مشاور فرهنگی استاندار و مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اعلام این خبر گفت:«ب ایی جشن های محصول یکی ازسنت های کهن در زندگی بشر است که به شکرانه نعمت های الهی ب ا شده و درطول تاریخ با فراز و فرود نسبی، همواره ارزش و جایگاه خود را حفظ کرده است. در این میان جشنواره انگور نیز به عنوان یکی از روش های شناخته شده و جذاب برای رونق گردشگری در شهرستان نیکویه برگزار می شود». جشنواره محلی خوشه های زرین انگور در باغستان های شهرک نیکویه از توابع شهرستان تا تان در استان قزوین برگزار شد. این جشنواره قرار است هر ساله با معرفی یکی از سنت های کهن این شهرستان با هدف جذب توریست در استان قزوین برگزار شود. دهستان نیکویه و قاقازان از مراکز مهم تولید محصولات کشاورزی به خصوص انگور هستند به همین منظور محلی ها با کمک اداره میراث فرهنگی و دیگر مسئولان استانی اقدام به برگزاری جشنواره محلی انگور با هدف معرفی یکی از سنت های کهن و جذب گردشگر د. «محمد علی حضرتی ها» مشاور فرهنگی استاندار و مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اعلام این خبر گفت:«ب ایی جشن های محصول یکی ازسنت های کهن در زندگی بشر است که به شکرانه نعمت های الهی ب ا شده و درطول تاریخ با فراز و فرود نسبی، همواره ارزش و جایگاه خود را حفظ کرده است. در این میان جشنواره انگور نیز به عنوان یکی از روش های شناخته شده و جذاب برای رونق گردشگری در شهرستان نیکویه برگزار می شود». می گویند فرعون خوشه ای انگور در دست داشت و ابلیس نزد او آمد در حالیکه می خورد و خوشه ها را به گوشه ای می انداخت .ابلیس به او گفت: آیا ی هست که بتواند این خوشهء انگور را به مروارید خوش آب و رنگ مبدل سازد؟ فرعون گفت: ..... خیر ! ابلیس با جادوگری خوشه ی انگور را به دانه های مروارید تبدیل نمود ، فرعون متعجب و مبهوت اورا نگریست و گفت:آفرین بر تو که و ماهری. ابلیس پس گردنی محکمی بر او زد و گفت: مرا با این ی و مهارت به بندگی قبول ن د، تو با این حماقت چگونه دعوی خ می کنی؟ خدا در همین هاست باید بی ادعا و عمیق خود را بنده اش بدانی تا او را ببینی انگور مهمترین محصول روستای هزاوه در شهرستان اراک است ، اوا تابستان و اول پاییز فصل چیدن انگور تهیه شیره انگور و باسلوق است. دانشکده طب سنتی تهران، گفت: خوردن انگور مواد زاید موجود در خون را که باعث ایجاد رسوبات مضر در اعضای بدن می شود را دفع کرده و باعث تصفیه خون می شود. به گزارش گروه سلامت خبرگزاری دانا(دانا خبر)، غلامرضا کر شاری با بیان اینکه انگور طبیعتی گرم و تر دارد، افزود: انگور یکی از مقوی ترین میوه ها بوده و بهترین مرمت کننده اعضای بدن است و از حیث . مجموعه: داستانهای خواندنی (2)
 
داستانهای جذاب
داستانهای خواندنی
 
می گویند ابلیس، زمانی نزد فرعون آمد در حالیکه فرعون خوشه ای انگور در دست داشت و می خورد.ابلیس به او گفت: هیچ می تواندکه این خوشهء انگور را به مروارید خوش آب و رنگ مبدل سازد؟ فرعون گفت: نه.

ابلیس با جادوگری و سحر، آن  خوشهء انگور را به دانه های مروارید خوشاب تبدیل کرد.

فرعون تعجب کرد و گفت:

آفرین بر تو که و ماهری. ابلیس سیلی ای بر گردن او زد و گفت: مرا با این ی به بندگی قبول ن د، تو با این حماقت چگونه دعوی خ می کنی؟ چرا در مرکز این خوشه ی ستاره ای پلی از ستارگان آبی رنگ دیده می شود؟ در ابتدا ، بهتر است بدانید خوشه ک شانی sdss j1531+3414, از تعداد زیادی ک شان های بیضوی زرد رنگ تشکیل شده است.همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید مرکز این خوشه با رشته های غیر معمول ، نازک و خمیده احاطه شده . این رشته ها در حقیقت ک شانهایی در دوردست هستند که به واسطه اثر لنز گرانشی این خوشه پرجرم بزرگنمایی شده اند.غیر معممول ترین بخش این تصویر ، رشته های آبی در هم تنیده ای است که در مرکز خوشه و در . . . انگور یکی از میوه هایی است که از زمانهای بسیار قدیم مورد استفاده قرار میگرفته است.به طور کلی 2نظریه متفاوت در مورد انگور وجود دارد،عده ای معتقدند که حتی پیش از پیدایش غلات مورد استفاده بشر قرار گرفته است.عده ای دیگر دیرینگی انگور را در حدود 6تا7هزارسال تخمین میزنند. انگور درختچه ای بالارونده که به کمک پیچک های خود به سهولت از موانع . سلام عزیزم امروز یه دفعه یاد یکی از حاضر جو ات افتادم و تصمیم گرفتم واست بنویسمش نازگلم. دو یا سه ماه پیش یه سرماخوردگی مختصر داشتی و سرفه اذیتت میکرد. رفتی سراغ یخچال و گفتی مامان من انگور میخوام. از اونجایی که به انگور حساسیت داری و سرفه تو رو بیشتر میکرد بابایی بهت گفت انگور نخور یه میوه دیگه بخور و تو خیلی جدی به بابایی جواب دادی و گفتی خوب انگور هم جزء میوه هاست چرا نباید انگور بخورم. و جوابت آنچنان قاطع بود که ما تسلیم حرف حق شدیم و ظرف انگور رو تقدیمت کردیم. فرعون پادشاه مصر ادعای خ میکرد. روزی مردی نزد او آمد و در حضور همه خوشه انگوری به او داد و گفت اگر تو خدا هستی پس این خوشه را تبدیل به طلا کن.فرعون یک روز از او فرصت گرفت. شب هنگام در این شه بود که چه چاره ای بین د و همچنان عاجز مانده بود که ناگهان ی درب خوابگاهش را به صدا در آورد. فرعون پرسید کیستی؟ ناگهان دید که وارد شد. گفت خاک بر سر خ ک. هسته این میوه را حتما بجوید(خواص روغن هسته ی انگور) چند سالی است که استفاده از روغن هسته انگور، زیاد تبلیغ می شود در حالی که مصرف هسته انگور، خواص بیشتری را شامل می شود. هسته انگور+انگور برای دیدن کامل متن به ادامه مطالب مراجعه نمایید معصومه خنفری فرماندار شهرستان کارون گفت: شهرستان کارون با انواع انگور به مدت دو روز در روزهای 14 و 15 ماه جاری میزبان جشنواره برداشت انگور است. حسن اکبری، محقق طب ی ایرانی با اشاره به اینکه انگور دارای مقدار زیادی پتاس و مواد دیگر مثل آهن، ید، منگنز، کلر، فسفر و سیلیس است، گفت: این میوه دارای مقدار زیادی قند، تانن و اسید تارتاریک و غیره است. فروکتوز انگور به طور مستقیم و آسان وارد خون شده و در عضلات و کبد ذخیره می شود در حالی که سایر قندها باید ابتدا تبدیل شده و سپس جذب خون ش.      خداوند گندم را خوشه ای آفرید      انگور را خوشه ای    این بشر بمب را خوشه ای «عبدالملک مالی»     انگور حاوی مواد مغذی گیاهی برای حفظ سلامت قلب از جمله پلی فنول ها و اسید فنولیک است. افراد کم خون، انگور و مویز بخورند خوردن انگور مواد زاید خون را که باعث ایجاد رسوبات مضر در اعضای بدن می شود، دفع می کند و باعث تصفیه خون می شود. غلامرضا کر شاری متخصص طب سنتی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه انگور طبیعتی گرم و تر دارد، افزود: انگور یکی از مقوی ترین میوه هاست و بهترین مرمت کننده اعضای بدن است و از حیث تولید انرژی در بدن بسیار قابل توجه است.کر شاری توصیه کرد: می توان به جای استفاده از داروهای شیمیایی برای رفع کم خونی و ضعف عمومی بدن، از انگور یا آب انگور و در فصولی که انگور وجود ندارد، از شیره انگور استفاده کرد.وی همچنین به خواص انگور رسیده به درخت و خشک شده (مویز) نیز اشاره کرد و گفت: بهترین مویز نوع چاق و پرگوشت، شیرین و کم دانه آن و بدترین مویز نوع خشک و کم گوشت و پردانه آن است. این متخصص طب سنتی گفت: طبیعت مویز گرم و مایل به اعتدال است، اعصاب و قلب را تقویت می کند و مواد نامناسب و غلیظ را آماده دفع و از بدن خارج می کند. این متخصص طب سنتی معتقد است: روزانه مصرف یک استکان آب هویج همراه با کمی عسل نیز در تامین خون مورد نیاز بدن موثر است. انگور؛ سم زدای قوی برای بدن یک محقق طب ی گفت: انگور میوه ای پرخاصیت، سم زدای بدن و تقویت کننده معده است.به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، محمد امین افرا محقق طب ی اظهار کرد: انگور میوه ای تابستانی است که یبوست را برطرف کرده و نیز تقویت کننده سیستم عصبی بدن است. وی با اشاره به خواص دیگر انگور، تصریح کرد: انگور میوه ای پرخاصیت، سم زدای بدن، تقویت کننده معده و مناسب برای دستگاه گوارش است.

افرا تصریح کرد: انگور دارای مقادیر زیادی ویتامین است که مصرف آن نیازهای بدن را به برخی ویتامین ها تامین می کند. فایده های آب انگورفایده های آب انگور , آب انگور تیره حاوی آنتی ا یدانی به نام رزوراتول بوده که در بهبود جریان خون به سراسر بدن، کاهش کلسترول نوع بد، فشارخون سالم و کاهش خطر ه شدن خون و آسیب عروق خونی موثر است.اما در صورت ابتلا به کم خونی نوشیدن آب انگور کمکزیادی به شما نخواهد کرد، زیرا آب انگور تیره و روشن حاوی میزان کمی از این ماده م. دوست دارم سیب قرمزم را با کرم کوچک داخل آن قسمت کنم دوست دارم گندمهای مزرعه را با مورچه ها شریک شوم دلم میخواهد کلاغ از گردوهای باغ من سهمی برد، دوست دارم در بیابان تشنه مثل کاکتوس باشم میخواهم زندگی را با طبیعت قسمت کنم یا بمانند خوشه های انگور دل گنجشکها را شاد کنم ... شهردار ارومیه گفت: در چند روز برگزاری جشنواره ملی انگور در شهر ارومیه،۸ هزار و ۲۰۰ نفر میهمان و گردشگر در هتل ها و مهمانسراهای ارومیه قبل از جشنواره انگور اسکان یافته اند. ناسا به تازگی تصویر خارق العاده ای از یک ک شان موسوم به ngc 7640 را منتشر کرده است. خوشه ک شانی آندرومدا یکی از 88 خوشه مدرن و متمایز از ک شان آندرومدا در همسایگی راه شیری است. ک شان ngc 7640 نیز در این خوشه قرار گرفته است. اختصاصی از رزفایل مقاله آفت خوشه خوار انگور با و پر سرعت .
 مقاله آفت خوشه خوار انگور
 مقاله آفت خوشه خوار انگور انگور یکی از محصولات مهم و با ارزش کشور است که به صورت های تازه (مجلسی)کشمش و یا فرآورده هایی مثل شیره و آب انگور مورد استفاده قرار می گیرد. تولید سالیانه این محصول در ایران حدود دو میلیون تن است که پس از سیب و مرکبات در رتبه سوم قرار دارد. بزرگترین آفتی که این محصول را تهدید مینماید آفت خوشه خوار است که تقریبا در کلیه موارد موستانها  فعالیت دارد و در برخی از مناطق مانند آذربایجان غربی خسارت وارده توسط این آفت بسیار چشم گیر است . در سال های طغیانی خسارت آن حدود 90 درصد بیان شده است . در بعضی از موارد این آفت در داخل حبه های کشمش نیز دیده می شودکه در این مقاله سعی ب آن است که مشخصات ظاهری آفت.طرز زندگی .علایم خسارت و نحوه مبارزه با آن به بیانی ساده و روشن و در عین اختصار برای بهره برداران عزیز مورد بحث قرار میگیردمشخصات آفت:آفت خوشه خوار انگو لارو یا کرمینه ای است که از تخم یک پروانه به وجود می آید.اندازه لاروها ییکه تازه از تخم خارج میشود به حدود 2میلیمتر است .
رنگ این لارو ها سفید متمایل به خا تری است . با تغذیه از جوانه های خوشه.غوره و حبه های انگور کم کم رشد کرده و در نهایت به حدود 1 سانتی متر می رسد . در این موقع رنگ آنها سبز یا خا تری مایل به قرمز است .لاروها پس از انکه به رشد کامل رسیدند تغییر شکل می دهند و در محل تغذیه و یا در زیر پوست و یا در سطح خاک در زیر باقی مانده های گیاهی در داخل توده سفیدی ازتار به صورت شفیره در می آید . پس از مدتی پروانه ها ظاهر می شوند . اندازه این پروانه ها با بال های باز به حدود 1 سانتی متر می رسد و روی بال های آن نوار پهن قهوه ای روشن به چشم می خورد طرز زندگی :همانطوری که گفته شد آفت لاروی است که از تخم یک پروانه به وجود میاید . در فطل بهار هم زمان باز شدن جوانه ها پروانه های کوچکی با بال های دارای نوار های قهوه ای روشن ظاهر می شود . تخم این آفت ها به زحمت با چشم دیده می شود و رنگ آن زرد مایل به سفید است . پروانه ها تخم های خود را به صورت انفرادی روی جوانه ها ی گل می گذارند . برخی از موارد این تخم ها روی جوانه های برگ نیز گذاشته می شود. از این تخم ها بسته به درجه حرارت پس از یک هفته تا ده روز لارو ها یا کرمینه هایی کهاندازه آنها به حدود 2 میلی متر می رسد خارج میشوند. لاروهای نوزاد وارد خوشه های گل شده و با تنیدن تارهایی به شکل تار عنکبوت و در هم فشردن غنچه ها از آنها تغذیه می نمایند .تا هنگام باز شدن گل ها لارو ها کاملا رشد کرده و به حدود 1 سانتی متر و یا کمی بیشتر می رسد . پس لارو ها در زیر پوست درختان و یا زیر گیاهان خشگ و پوسیده سطح زمین و یا در همان محل تغذیه در داخل پیله سفید رنگ پنبه ای مانند به شکلی در می ایند که به آنها شفیره می گویند .حدود یک هفته بعد از شفیره ها که اندازه آنها کمی از یک سانتی متر کوچکتر است پروانه ها ظاهر شده و تخم ریزی جدید شروع می شود . لارو ها ی به وجود آمده از این تخم های جدید از این غورها تغذیه می کنند .این لارو ها نیز پس از گذشت حدود سه هفته تبدیل به شفیره می گردنند . که از آنها پروانه های جدید ظاهر می شود . از تخم های این پروانه ها لاروهای به وجود می آید که از حبه انگور تغذیه کرده و همین لارو ها هستند که بیشترین خسارت را به بار میاورند که در اصطلاح لارو های نسل سوم گفته می شود. آفت در فصل زمستان به صورت شفیره است و به صورت عمده در زیر پوست درختچه ها قرار میگیرد . علائم خسارت :در اوایل بهار موقعی که خوشه های گل ظاهر می شود در لابه لایی این خوشه ها تار هایی به شکل تار عنکبوت ظاهر و به به وسیله آنها غنچه ها به هم فشرده و در هم پیچیده شده و لاروهایی که در بین غنچه ها در هم پیچیده شده است پنهان شده اند از آنها تغذیه می نمایند. این تغذیه در بعضی مواقع چنان شدید است که تمام که تمام غنچه ها از بین می روند . در موقع ظهور غنچه ها به خصوص موقعی که  غور ها به اندازه عدس یا نخود شده باشده اند لارو ها سوراخ هایی در آنها ایجاد کرده و از داخل آنها تغذیه میکنند. شامل 6 صفحه فایل word قابل ویرایش
با
مقاله آفت خوشه خوار انگور
مراسم عید تبرک انگور و عروج مریم مقدس با حضور جمعی از ارامنه در کلیسای تاریخی مریم مقدس تهران برگزار شد. در فرهنگ یان انگور مقدس ترین میوه و نماد دگرگونی و تغییر در زندگی انسان است. روزی یکی از دوستان بهلول گفت : ای بهلول! من اگر انگور بخورم آیا حرام است؟
بهلول گفت : نه!
پرسید : اگر بعد از خوردن انگور در زیر آفتاب دراز بکشم آیا حرام است؟
بهلول گفت : نه!
پرسید : پس چگونه است که اگر انگور را در خمره ای بگذاریم و آن را زیر نور آفتاب قرار دهیم و بعد از مدتی آن را بنوشیم حرام می شود؟ ادامه مطلب فرشتۀ با مزه و محافظ دست هما را مانند بچه ای کوچک می کشید و با خودش ذکرهایی می گفت که برای هما عجیب بود .شاید هم ذکر نبود شعری بود و سفارشی هما نمی توانست سریع تحلیل کند اما یک دریافت سریع داشت اینکه در مورد این جملات بعداً با او صحبت خواهد شد .مامائیل به دری کوتاه رسید که این در جنسش معلوم نبود که از چیست بسیار زیبا و فانتزی بنظرش آمد ..