یه خوشه انگور

به نقل از خبرگزاریها در مورد یه خوشه انگور : فرعون پادشاه مصر ادعای خ می کرد. روزی مردی نزد او آمد و در حضور همه خوشه انگوری به او داد و گفت: «اگر تو خدا هستی پس این خوشه را تبدیل به طلا کن.» فرعون یک روز از او فرصت گرفت. شب هنگام در این شه بود که چه چاره ای بین د و همچنان عاجز مانده بود که ناگهان ی درب خوابگاهش را به صدا در آورد. فرعون پرسید: «کیستی؟» ناگهان دید که وارد شد و گفت: «خا. فرعون پادشاه مصر ادعای خ میکرد. روزی مردی نزد او آمد و درحضور همه خوشه انگوری به او داد و گفت: اگر تو خدا هستی پس این خوشه را تبدیل به طلا کن. فرعون یک روز از او فرصت گرفت. شب هنگام در این شه بود که چه چاره ای بین د و همچنان
عاجز مانده بود که ناگهان ی درب خوابگاهش را به صدا در آورد. فرعون پرسید کیستی؟
ناگهان دید که وارد شد. گفت خاک ب. فرعون پادشاه مصر ادعای خ میکرد.
روزی مردی نزد او آمد و در حضور همه خوشه انگوری به او داد و گفت: اگر تو خدا هستی پس این خوشه را تبدیل به طلا کن.
فرعون یک روز از او فرصت گرفت. شب هنگام در این شه بود که چه چاره ای بین د و همچنان عاجز مانده بود که ناگهان ی درب خوابگاهش را به صدا در آورد.
فرعون پرسید کیستی؟ ناگهان دید که وارد شد.
گفت: خ. فرعون پادشاه مصر ادعای خ میکرد.
روزی مردی نزد او آمد و در حضور همه خوشه انگوری به او داد و گفت: اگر تو خدا هستی پس این خوشه را تبدیل به طلا کن.
فرعون یک روز از او فرصت گرفت. شب هنگام در این شه بود که چه چاره ای بین د و همچنان عاجز مانده بود که ناگهان ی درب خوابگاهش را به صدا در آورد.
فرعون پرسید کیستی؟ ناگهان دید که وارد شد.
گفت: خ. فرعون پادشاه مصر ادعای خ میکرد.
روزی مردی نزد او آمد و در حضور همه خوشه انگوری به او داد و گفت: اگر تو خدا هستی پس این خوشه را تبدیل به طلا کن.
فرعون یک روز از او فرصت گرفت. شب هنگام در این شه بود که چه چاره ای بین د و همچنان عاجز مانده بود که ناگهان ی درب خوابگاهش را به صدا در آورد.
فرعون پرسید کیستی؟ ناگهان دید که وارد شد.
گفت: خ. داستان کوتاه و آموزنده فرعون و ! پادشاه مصر “فرعون” ادعای خ میکرد. روزی مردی نزد او آمد و در حضور همه خوشه انگوری به او داد و گفت اگر تو خدا هستی پس این خوشه را تبدیل به طلا کن. فرعون یک روز از او فرصت گرفت. شب هنگام در این شه بود که چه چاره ای بین د و همچنان عاجز مانده بود که ناگهان ی درب خوابگاهش را به صدا در آورد. فرعون پرسید کیستی؟
. ابلیس و فرعون می گویند ابلیس، زمانی نزد فرعون آمد در حالیکه فرعون خوشه ای انگور در دست داشت و می خورد، ابلیس به او گفت: آیا هیچ می تواند این خوشه انگور را به مروارید خوش آب و رنگ مبدل سازد؟
فرعون گفت: نه.
ابلیس با شیوه مخصوص خودش (جادوگری و سحر) آن خوشه انگور را به دانه های مروارید تبدیل کرد.
پس فرعون تعجب کرد و گفت: آفرین بر تو که و. فرعون پادشاه مصر ادعای خ میکرد. روزی مردی نزد او آمد و در حضور همه خوشه انگوری به او داد و گفت: اگر تو خدا هستی پس این خوشه را تبدیل به طلا کن.
فرعون یک روز از او فرصت گرفت. شب هنگام در این شه بود که چه چاره ای بین د و همچنان عاجز مانده بود که ناگهان ی درب خوابگاهش را به صدا در آورد.
فرعون پرسید کیستی؟ ناگهان دید که وارد شد. گفت: خاک بر سر خ که نمیداند پشت در کیست. سپس وردی بر خوشه انگور خواند و خوشه انگور طلا شد!
بعد خطاب به فرعون گفت: من با این همه توانایی لیاقت بندگی خدا را نداشتم آنوقت تو با این همه حقارت ادعای خ می کنی؟
پس عازم رفتن شد که فرعون گفت: چرا انسان را سجده نکردی تا از درگاه خدا رانده شدی؟
پاسخ داد: زیرا میدانستم که از نسل او همانند تو به وجود می آید.

و فرعون تصویر: http://rezap502.epage.ir/images/rezap502/news/f3(1).jpgفرعون پادشاه مصر ادعای خ میکرد.روزی مردی نزد او آمد و در حضور همه خوشه انگوری به او داد و گفت: اگر تو خدا هستی پس این خوشه را تبدیل به طلا کن.فرعون یک روز از او فرصت گرفت. شب هنگام در این شه بود که چه چاره ای بین د و همچنان عاجز مانده بود که ناگهان ی درب خوابگاهش را به صدا در آورد. فرعون پرسید کیستی؟ ناگهان دید که وارد شد. گفت: خاک بر سر خ که نمیداند پشت در کیست. سپس وردی بر خوشه انگور خواند و خوشه انگور طلا شد! بعد خطاب به فرعون گفت: من با این همه توانایی لیاقت بندگی خدا را نداشتم آنوقت تو با این همه حقارت ادعای خ می کنی؟ پس عازم رفتن شد که فرعون گفت: چرا انسان را سجده نکردی تا از درگاه خدا رانده شدی؟ پاسخ داد: زیرا میدانستم که از نسل او همانند تو به وجود می آید. داستان وفرعون فرعون پادشاه مصر ادعای خ میکرد. روزی مردی نزد او آمد و در حضور همه خوشه انگوری به او داد و گفت: اگر تو خدا هستی پس این خوشه را تبدیل به طلا کن. فرعون یک روز از او فرصت گرفت. شب هنگام در این شه بود که چه چاره ای بین د و همچنان عاجز مانده بود که ناگهان ی درب خوابگاهش را به صدا در آورد.
فرعون پرسید کیستی؟ ناگهان دید که وارد ش. فرعون پادشاه مصر ادعای خ میکرد.
روزی مردی نزد او آمد و در حضور همه خوشه انگوری به او داد و گفت: اگر تو خدا هستی پس این خوشه را تبدیل به طلا کن.
فرعون یک روز از او فرصت گرفت. شب هنگام در این شه بود که چه چاره ای بین د و همچنان عاجز مانده بود که ناگهان ی درب خوابگاهش را به صدا در آورد.
فرعون پرسید کیستی؟ ناگهان دید که وارد شد. گفت: خاک بر سر خ که نمیداند پشت در کیست. سپس وردی بر خوشه انگور خواند و خوشه انگور طلا شد!
بعد خطاب به فرعون گفت: من با این همه توانایی لیاقت بندگی خدا را نداشتم آنوقت تو با این همه حقارت ادعای خ می کنی؟
پس عازم رفتن شد که فرعون گفت: چرا انسان را سجده نکردی تا از درگاه خدا رانده شدی؟
پاسخ داد: زیرا میدانستم که از نسل او همانند تو به وجود می آید. منبع:http://mstory.mihanblog.com/post/tag/

یکى از اصحاب جعفر صادق (ع) حکایت کند: روزى در مِنى و عرفات در حضور آن حضرت مشغول خوردن انگور بودیم، که فقیرى آمد و تقاضاى کمک کرد. حضرت یک خوشه انگور به آن فقیر داد، فقیر گفت : انگور نمى خواهم ، چنانچه درهم و دینارى دارید، کمک نمائید. صادق (ع) فرمود: خداوند به تو کمک نماید. و فقیر مقدارى راه رفت و سپس بازگشت و همان مقدار انگور را درخو. یکی دیگر از خواص شیره انگور بازکنندگی گرفتگی هاست و از این رو برای اینکه در مجاری کبد، انسداد ایجاد نشود، می توان شیره انگور را همراه با سرکه انگور مصرف کرد. موضوع: #انگور  #دوشاب_شیره انگور   همیشه وقتی یه انگور میفته زمین و پیداش نمی کنین، از خودتون بپرسین : اگه انگور بودم الان کجا می رفتم ؟ در این نمای زیبا، دنباله دار آبی رنگ c/2016r2 پن ستارس را می بینید که ظاهرا در حال برخورد رودررو با ستارگان آبی رنگ خوشه پروین است. خوشه پروین، یکی از زیباترین و جوان ترین خوشه های ستاره ای باز است که با چشم غیرمسلح دیده می شود. شیره انگور سرشار از خواصی است که در فصل پاییز نباید از خوردن آن غافل شد. شیره که از انگور گرفته می شود، دارای قند بالایی بوده و بسیار مقوی و مغذی است. از منظر طب سنتی، شیره انگور خصلت های زیادی دارد: یکی دیگر از فواید دوشاب، غلیظ شیر مادر است، به همین […] پاو وینت کرم خوشه خوار انگور عنوان :کرم خوشه خوار انگور حجم :۱٫۳۶ mb تعداد اسلایدها:۳۲ ...
دریافت فایل هوا گرم بود. سلوان داشت انگور می خورد. نمی توانستم نگاهش نکنم. وقتی انگور می خورد، دهانم آب می افتاد. سلامت نیوز: بدون شک با شروع روزهای گرم تابستان برای اغلب شما دیدن خوشه های رنگارنگ و دلپذیر انواع انگور در مغازه های میوه فروشی صحنه ای بسیار وسوسه انگیز است. در تا تان های ایران نیز انواع مختلفی از این میوه پرورش داده می شود که رایج ترین آنها عبارتند از انگور عسگری، بی دانه، یاقوتی، لعل حسینی، مسکه، نباتی، کشمشی، رازقی و... است. شای. انگور میوه ای بهشتی است که سرشار از ویتامین است و خواص زیادی دارد اما زیاده روی در مصرف انگور بیماری هایی را به دنبال دارد. نکته هایی از خواص انگور و موارد احتیاط مصرف آن انگور یکی از میوه های شیرین و بسیار مقوی در میان میوه های دیگر است که دارای رنگ و […] انگور یک میوه است، اما بیش تر از آن چه که فکر می کنیم کاربرد دارد. در مرند یکی از استفاده هایی که از انگور می شود، گرفتن شیره ی آن است. این کار واقعاً پرزحمت است، اما ارزشش را دارد. انگور میوه ای است که بهترین فصل آن تابستان است. البته نوع قرمز آن در زمستان و پائیز هم یافت می شود. انگور منبع غنی از ویتامین c بوده و دارای مقدار کمی اسید است. به همین دلیل به عنوان سفید کننده و پاک کننده به کار میرود. از انگور در تهیه ژله و انواع سالاد استفاده می شود. خوردن این میوه خوشمزه را با پنیر و دانه های روغنی فراموش نکنید. انگو. (باغداری- قسمت پنجم): تهیه شیره انگور ( دوشاب): از دیگر محصولاتی که باغداران تولید می د تهیه شیره انگور(دوشاب) می باشدکه از دیرباز در باروق متداول بوده و هنوز هم کم و بیش ادامه دارد و این محصول طرفداران زیادی هم دارد . باغداران از اوا شهریور تا پایان فصل برداشت انگور با شیوه های خاص خود به تهیه دوشاب اقدام می کنند. شیره انگور به دو روش ت. شیره انگور دارای خواص بسیاری برای بدن بوده و آن را تقویت می کند، ضعف عمومی بدن را نیز از بین می برد. شیره انگور برای چه افرادی مضر است؟ ولی همین شیره انگور پرخاصیت، برای افراد دیابتی ها مضر است و برای اشخاصی که اضافه وزن بالا دارند و یا همچنین افراد گرم مزاج باید […] جشنواره محلی خوشه های زرین انگور در باغستان های شهرک نیکویه از توابع شهرستان تا تان در استان قزوین برگزار شد. این جشنواره قرار است هر ساله با معرفی یکی از سنت های کهن این شهرستان با هدف جذب توریست در استان قزوین برگزار شود. دهستان نیکویه و قاقازان از مراکز مهم تولید محصولات کشاورزی به خصوص انگور هستند به همین منظور محلی ها با کمک اداره میراث فرهنگی و دیگر مسئولان استانی اقدام به برگزاری جشنواره محلی انگور با هدف معرفی یکی از سنت های کهن و جذب گردشگر د. «محمد علی حضرتی ها» مشاور فرهنگی استاندار و مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اعلام این خبر گفت:«ب ایی جشن های محصول یکی ازسنت های کهن در زندگی بشر است که به شکرانه نعمت های الهی ب ا شده و درطول تاریخ با فراز و فرود نسبی، همواره ارزش و جایگاه خود را حفظ کرده است. در این میان جشنواره انگور نیز به عنوان یکی از روش های شناخته شده و جذاب برای رونق گردشگری در شهرستان نیکویه برگزار می شود». چه بر سر خوشه گلوله آمده است؟ این خوشه پرجرم ک شانی یک عدسی گرانشی بزرگ درست کرده و نور ک شان های پشت خود را کج و معوج کرده است. می گویند فرعون خوشه ای انگور در دست داشت و ابلیس نزد او آمد در حالیکه می خورد و خوشه ها را به گوشه ای می انداخت .ابلیس به او گفت: آیا ی هست که بتواند این خوشهء انگور را به مروارید خوش آب و رنگ مبدل سازد؟ فرعون گفت: ..... خیر ! ابلیس با جادوگری خوشه ی انگور را به دانه های مروارید تبدیل نمود ، فرعون متعجب و مبهوت اورا نگریست و گفت:آفرین بر تو که و ماهری. ابلیس پس گردنی محکمی بر او زد و گفت: مرا با این ی و مهارت به بندگی قبول ن د، تو با این حماقت چگونه دعوی خ می کنی؟ خدا در همین هاست باید بی ادعا و عمیق خود را بنده اش بدانی تا او را ببینی «پریسکه ای از آقای عبدالملک مالی»      خداوند گندم  را خوشه ای آفرید       انگور را خوشه ای    این بشر بمب را خوشه ای  خوشه قلائص، مجموعه ای از ستارگان به شکل v است که به واسطه ستاره پرنور و نارنجی رنگ دبران، این شب ها به سادگی در آسمان قابل تشخیص است. در حال حاضر، این خوشه میزبان دنباله دار c/2016 r2 پن ستارس است. سرکه سرکه انگور به طور کلی از تخمیر میوه هایی که دارای گلوکز می باشند تهیه میشود .برای تهیه سرکه انگور ، آب انگور را گرفته و صاف کرده و یا بدون صاف و به همراه تفاله ها، داخل ظرف چینی یا خم لعاب دار میریزیم و یک دهم این مقدار با سلام می توان به جای استفاده از داروهای شیمیایی برای رفع کم خونی و ضعف عمومی بدن از انگور یا آب انگور و در فصولی که انگور وجود ندارد، از شیره انگور استفاده کرد. دانشکده طب سنتی تهران، گفت: خوردن انگور مواد زائد موجود در خون را که باعث ایجاد رسوبات مضر در اعضای بدن می شود را دفع کرده و باعث تصفیه خون می شود. غلامرضا کر شاری در گفت وگو . سلام عزیزم امروز یه دفعه یاد یکی از حاضر جو ات افتادم و تصمیم گرفتم واست بنویسمش نازگلم. دو یا سه ماه پیش یه سرماخوردگی مختصر داشتی و سرفه اذیتت میکرد. رفتی سراغ یخچال و گفتی مامان من انگور میخوام. از اونجایی که به انگور حساسیت داری و سرفه تو رو بیشتر میکرد بابایی بهت گفت انگور نخور یه میوه دیگه بخور و تو خیلی جدی به بابایی جواب دادی و گفتی خوب انگور هم جزء میوه هاست چرا نباید انگور بخورم. و جوابت آنچنان قاطع بود که ما تسلیم حرف حق شدیم و ظرف انگور رو تقدیمت کردیم. انگور انگور میوه ای است بهشتی که شامل ویتامین های آ، ب، و ث می باشد هم چنین دارای مقداری منیزیم، کلسیم، آهن، فسفر، پتاسیم و آلبومین است . امروزه در طب درمان های طبیعی (نتروپت), از رژیم های مختلف انگور استفاده می کنند. همچنین این میوه را برای درمان بیماری های یبوست، عوارض رماتیسم، کم خونی و حتی پیشگیری از سرطان سودمند می دانند . انگور . مواد لازم:انگور و روغن حیوانیطرز تهیه:انگور را در ظرفی ریخته و به آن حرارت میدهیم..بعد از اینکه آب انگور خشک شد مقداری روغن حیوانی ریخته و آن را سرخ مینماییمکچر برشته معمولا با پلو مصرف میشود..مانند مرجو پلو یا گورس (ارزن و بلغور و برنج) پلو. انگور مهمترین محصول روستای هزاوه در شهرستان اراک است. حسن اکبری، محقق طب ی ایرانی با اشاره به اینکه انگور دارای مقدار زیادی پتاس و مواد دیگر مثل آهن، ید، منگنز، کلر، فسفر و سیلیس است، گفت: این میوه دارای مقدار زیادی قند، تانن و اسید تارتاریک و غیره است. فروکتوز انگور به طور مستقیم و آسان وارد خون شده و در عضلات و کبد ذخیره می شود در حالی که سایر قندها باید ابتدا تبدیل شده و سپس جذب خون ش.      خداوند گندم را خوشه ای آفرید      انگور را خوشه ای    این بشر بمب را خوشه ای «عبدالملک مالی»     انگور حاوی مواد مغذی گیاهی برای حفظ سلامت قلب از جمله پلی فنول ها و اسید فنولیک است. افراد کم خون، انگور و مویز بخورند خوردن انگور مواد زاید خون را که باعث ایجاد رسوبات مضر در اعضای بدن می شود، دفع می کند و باعث تصفیه خون می شود. غلامرضا کر شاری متخصص طب سنتی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه انگور طبیعتی گرم و تر دارد، افزود: انگور یکی از مقوی ترین میوه هاست و بهترین مرمت کننده اعضای بدن است و از حیث تولید انرژی در بدن بسیار قابل توجه است.کر شاری توصیه کرد: می توان به جای استفاده از داروهای شیمیایی برای رفع کم خونی و ضعف عمومی بدن، از انگور یا آب انگور و در فصولی که انگور وجود ندارد، از شیره انگور استفاده کرد.وی همچنین به خواص انگور رسیده به درخت و خشک شده (مویز) نیز اشاره کرد و گفت: بهترین مویز نوع چاق و پرگوشت، شیرین و کم دانه آن و بدترین مویز نوع خشک و کم گوشت و پردانه آن است. این متخصص طب سنتی گفت: طبیعت مویز گرم و مایل به اعتدال است، اعصاب و قلب را تقویت می کند و مواد نامناسب و غلیظ را آماده دفع و از بدن خارج می کند. این متخصص طب سنتی معتقد است: روزانه مصرف یک استکان آب هویج همراه با کمی عسل نیز در تامین خون مورد نیاز بدن موثر است. انگور؛ سم زدای قوی برای بدن یک محقق طب ی گفت: انگور میوه ای پرخاصیت، سم زدای بدن و تقویت کننده معده است.به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، محمد امین افرا محقق طب ی اظهار کرد: انگور میوه ای تابستانی است که یبوست را برطرف کرده و نیز تقویت کننده سیستم عصبی بدن است. وی با اشاره به خواص دیگر انگور، تصریح کرد: انگور میوه ای پرخاصیت، سم زدای بدن، تقویت کننده معده و مناسب برای دستگاه گوارش است.

افرا تصریح کرد: انگور دارای مقادیر زیادی ویتامین است که مصرف آن نیازهای بدن را به برخی ویتامین ها تامین می کند. فایده های آب انگورفایده های آب انگور , آب انگور تیره حاوی آنتی ا یدانی به نام رزوراتول بوده که در بهبود جریان خون به سراسر بدن، کاهش کلسترول نوع بد، فشارخون سالم و کاهش خطر ه شدن خون و آسیب عروق خونی موثر است.اما در صورت ابتلا به کم خونی نوشیدن آب انگور کمکزیادی به شما نخواهد کرد، زیرا آب انگور تیره و روشن حاوی میزان کمی از این ماده م. دوست دارم سیب قرمزم را با کرم کوچک داخل آن قسمت کنم دوست دارم گندمهای مزرعه را با مورچه ها شریک شوم دلم میخواهد کلاغ از گردوهای باغ من سهمی برد، دوست دارم در بیابان تشنه مثل کاکتوس باشم میخواهم زندگی را با طبیعت قسمت کنم یا بمانند خوشه های انگور دل گنجشکها را شاد کنم ... شهردار ارومیه گفت: در چند روز برگزاری جشنواره ملی انگور در شهر ارومیه،۸ هزار و ۲۰۰ نفر میهمان و گردشگر در هتل ها و مهمانسراهای ارومیه قبل از جشنواره انگور اسکان یافته اند. ناسا به تازگی تصویر خارق العاده ای از یک ک شان موسوم به ngc 7640 را منتشر کرده است. خوشه ک شانی آندرومدا یکی از 88 خوشه مدرن و متمایز از ک شان آندرومدا در همسایگی راه شیری است. ک شان ngc 7640 نیز در این خوشه قرار گرفته است. اختصاصی از رزفایل مقاله آفت خوشه خوار انگور با و پر سرعت .
 مقاله آفت خوشه خوار انگور
 مقاله آفت خوشه خوار انگور انگور یکی از محصولات مهم و با ارزش کشور است که به صورت های تازه (مجلسی)کشمش و یا فرآورده هایی مثل شیره و آب انگور مورد استفاده قرار می گیرد. تولید سالیانه این محصول در ایران حدود دو میلیون تن است که پس از سیب و مرکبات در رتبه سوم قرار دارد. بزرگترین آفتی که این محصول را تهدید مینماید آفت خوشه خوار است که تقریبا در کلیه موارد موستانها  فعالیت دارد و در برخی از مناطق مانند آذربایجان غربی خسارت وارده توسط این آفت بسیار چشم گیر است . در سال های طغیانی خسارت آن حدود 90 درصد بیان شده است . در بعضی از موارد این آفت در داخل حبه های کشمش نیز دیده می شودکه در این مقاله سعی ب آن است که مشخصات ظاهری آفت.طرز زندگی .علایم خسارت و نحوه مبارزه با آن به بیانی ساده و روشن و در عین اختصار برای بهره برداران عزیز مورد بحث قرار میگیردمشخصات آفت:آفت خوشه خوار انگو لارو یا کرمینه ای است که از تخم یک پروانه به وجود می آید.اندازه لاروها ییکه تازه از تخم خارج میشود به حدود 2میلیمتر است .
رنگ این لارو ها سفید متمایل به خا تری است . با تغذیه از جوانه های خوشه.غوره و حبه های انگور کم کم رشد کرده و در نهایت به حدود 1 سانتی متر می رسد . در این موقع رنگ آنها سبز یا خا تری مایل به قرمز است .لاروها پس از انکه به رشد کامل رسیدند تغییر شکل می دهند و در محل تغذیه و یا در زیر پوست و یا در سطح خاک در زیر باقی مانده های گیاهی در داخل توده سفیدی ازتار به صورت شفیره در می آید . پس از مدتی پروانه ها ظاهر می شوند . اندازه این پروانه ها با بال های باز به حدود 1 سانتی متر می رسد و روی بال های آن نوار پهن قهوه ای روشن به چشم می خورد طرز زندگی :همانطوری که گفته شد آفت لاروی است که از تخم یک پروانه به وجود میاید . در فطل بهار هم زمان باز شدن جوانه ها پروانه های کوچکی با بال های دارای نوار های قهوه ای روشن ظاهر می شود . تخم این آفت ها به زحمت با چشم دیده می شود و رنگ آن زرد مایل به سفید است . پروانه ها تخم های خود را به صورت انفرادی روی جوانه ها ی گل می گذارند . برخی از موارد این تخم ها روی جوانه های برگ نیز گذاشته می شود. از این تخم ها بسته به درجه حرارت پس از یک هفته تا ده روز لارو ها یا کرمینه هایی کهاندازه آنها به حدود 2 میلی متر می رسد خارج میشوند. لاروهای نوزاد وارد خوشه های گل شده و با تنیدن تارهایی به شکل تار عنکبوت و در هم فشردن غنچه ها از آنها تغذیه می نمایند .تا هنگام باز شدن گل ها لارو ها کاملا رشد کرده و به حدود 1 سانتی متر و یا کمی بیشتر می رسد . پس لارو ها در زیر پوست درختان و یا زیر گیاهان خشگ و پوسیده سطح زمین و یا در همان محل تغذیه در داخل پیله سفید رنگ پنبه ای مانند به شکلی در می ایند که به آنها شفیره می گویند .حدود یک هفته بعد از شفیره ها که اندازه آنها کمی از یک سانتی متر کوچکتر است پروانه ها ظاهر شده و تخم ریزی جدید شروع می شود . لارو ها ی به وجود آمده از این تخم های جدید از این غورها تغذیه می کنند .این لارو ها نیز پس از گذشت حدود سه هفته تبدیل به شفیره می گردنند . که از آنها پروانه های جدید ظاهر می شود . از تخم های این پروانه ها لاروهای به وجود می آید که از حبه انگور تغذیه کرده و همین لارو ها هستند که بیشترین خسارت را به بار میاورند که در اصطلاح لارو های نسل سوم گفته می شود. آفت در فصل زمستان به صورت شفیره است و به صورت عمده در زیر پوست درختچه ها قرار میگیرد . علائم خسارت :در اوایل بهار موقعی که خوشه های گل ظاهر می شود در لابه لایی این خوشه ها تار هایی به شکل تار عنکبوت ظاهر و به به وسیله آنها غنچه ها به هم فشرده و در هم پیچیده شده و لاروهایی که در بین غنچه ها در هم پیچیده شده است پنهان شده اند از آنها تغذیه می نمایند. این تغذیه در بعضی مواقع چنان شدید است که تمام که تمام غنچه ها از بین می روند . در موقع ظهور غنچه ها به خصوص موقعی که  غور ها به اندازه عدس یا نخود شده باشده اند لارو ها سوراخ هایی در آنها ایجاد کرده و از داخل آنها تغذیه میکنند. شامل 6 صفحه فایل word قابل ویرایش
با
مقاله آفت خوشه خوار انگور
روزی یکی از دوستان بهلول گفت : ای بهلول! من اگر انگور بخورم آیا حرام است؟
بهلول گفت : نه!
پرسید : اگر بعد از خوردن انگور در زیر آفتاب دراز بکشم آیا حرام است؟
بهلول گفت : نه!
پرسید : پس چگونه است که اگر انگور را در خمره ای بگذاریم و آن را زیر نور آفتاب قرار دهیم و بعد از مدتی آن را بنوشیم حرام می شود؟ ادامه مطلب پیش بینی می شود امسال ۱۵۰ هزار تن انگور از تا تان های استان برداشت شود. همشهری آنلاین: انگور حاوی مواد مغذی گیاهی برای حفظ سلامت قلب از جمله پلی فنول ها و اسید فنولیک است. علی خادمی صبح امروز در جمع خبرنگاران در پلدختر اظهار داشت: شهرستان پلدختر به دلیل تنوع آب و هوایی، خاک حاصل‎خیز و ... یکی از مناطق مستعد در زمینه کشت انگور یاقوتی است. وی افزود: کار برداشت انگور در پلدختر نیمه دوم داد ماه آغاز و تا اوایل تیرماه ادامه دارد. رئیس جهاد کشاورزی پلدختر میزان باغات انگور در این شهرستان را حدود 150 تار بیان ک.