یکی اون بیرون به فکرته باور کن

به نقل از خبرگزاریها در مورد یکی اون بیرون به فکرته باور کن : میدونی من دیگه آب از سرم گذشته ... اگه رنجوندمش حقش بود ... حقم بود .. حقمون بود ... من نمی تونم حتی به یه پسر فک کنم ، ولی گفتم با صد تا پسر لاس میزنم ... باور نمیکنه ... ولی بهش فکر که میکنه ... بزار بسوزه ... بزار فکر کنم اگه باور کرده باشه چی میشه ... دیگه واسه م مهم نیست ... هیچی ، مهم نیست ... مهم فقط اینه که درس بخونم یه خوب قبول شم تا بتونم از این . پس از پنج سال مرگ تو را می پذیرم بی آنکه باور داشته باشم اما دریغ از نداشته ها... تنها راه زندگی این است باور کنیم می میریم ! دانستن با باور فرق دارد و در کمال حیرت پس از مرگ تریلیاردها آدم هنوز هیچ کدام مان باور نکردیم که می میریم ! _ من امروز مرگ مادربزرگم را باور خود و رویاهایت را باور کن به دنبال هر رویا ، لحظاتی پیش می آید که گویی آن را از دست داده ای درست در همان لحظه است که باید خود را باور کنی باور به اینکه قادر به هموار ساختن هر مانع در راهی و آن گاه که رویاهایت به حقیقت پیوست درخواهی یافت که چقدر نیرومند شده ای در باور ما باد حرکت می کند. در باور ما باران خیس است در باور ما همیشه چیزها موادی هستند که همیشه ادامه دارمد. مثل انسان مثل دنیا و مثل مرگ و تولد. در باور ما فردا طلوع می کند و امروز غروب. چه باورهایی داریم که همه چیز را باور داریم. در باور ما حتی تز ل مرگ و تسلسل تولد هیچ وقت نه خوشحال است و نه غمگین. باور ما اینست زندگی انگیزه می خواهد و انگیزه باور ماست. باور بسیاری از ما این است که خداباوری آنها را زنده نگه داشته است.در باور ما خدا بالا نشسته است و ذره بین اش را روی ما گرفته است. باور ما همین است گاهی خدا را می بینیم و گاه نمی بینیم و خدا را با وجدان اشتباه می گیریم. و چرا خدا ما را گاهی اشتباه می گیرد.در باور ما کلاغ حیوان شومی است و کبوتر همیشه نمادی از پاکی و .این باور ماست این عادت ماست. در باور ما روز روشن تر از شب است و شب تاریکتر از بدی است.در باور ما رنگ ها وجود دارند ولی در باور من نور وجود دارد. در باور ما گرما وجود دارد و هیچ سرمایی گرم نیست.باور ما این است که باید در زمستان لباس گرم پوشید و در تابستان لباس نرم.در باور ما کشش وجود دارد. تو وجود دارد. و هر باید زوج باشد . باور من این است که فرد هم وجود دارد. در باور ما نوشته ها باید پایان داشته باشد ولی این نوشته را بی پایان می گذارم باور من یک صبح خوب ابری است که بوی دوباره می دهدباور من ابرهای بارور شده است که چه ببارند و چه نبارند حواسشان به سقف خانه همسایه ام و کفش های سوراخ من است.در باور من صبح چونان زن ایست که همیشه انتظار می کشد.اسلحه باور است وقتی بلند شده ام از خواب و روی شقیقه ام می گذارم و بازی رولت روسی را هر روز تکرار می کنم تو شا ار خالقی تحقیر را باور نکن برآسمان سرنوشت هرچیز میخواهی بکش زیبا و زشتش پای توست تقدیر را باور نکن تصویر اگر زیبا نبود نقاش خوبی نیستی ازنو دوباره رسم کن تصویر را باور نکن خالق تو را شاد آفرید آزادآزاد آفرید پرواز کن تا آرزو زنجیر را باور نکن دیروز به مادرم زنگ زدم. بعد از مرگش تلفن ثابت خانه اش را جمع نکردیم . نمی خواهم ارتباطمان قطع شود. هر وقت دلم هوایش را میکند بهش زنگ میزنم . تلفنش بوق میزند ....
بوق میزند ...
بوق میزند ...
وقتی جواب نمیدهد با خودم فکر میکنم یا برای ید رفته بیرون یا خانه همسایه است الان چند سال میشود هر وقت دلم هوایش را میکند دوباره زنگ میزنم. شماره . باور شماره ۱- : هر حادثه دارای دلیل و مقصودی است که به مصلحت ما است . باور شماره ۲- : چیزی به نام ش ت وجود ندارد . فقط نتایج موجودند . تردیدها به ما خیانت می کنند . ما را از کوشش برحذر می دارند و از پیروزی هایی که به احتمال زیاد نصیب ما خواهد شد محروم می سازند . (ش پیر) باور شماره ۳- : مسئولیت هر اتفاقی را به گردن بگیرید . باور شماره ۴- : برای بهر. در سال 1977م یک مرد 63 ساله، عقب یک بیوک را از زمین بلند کرد تا دست نوه اش را از زیر آن بیرون آورد. او قبل از آن هیچ چیزی سنگین تر از کیسه 20 کیلویی بلند نکرده بود. او بعدها کمی دچار افسردگی شد می دانید چرا؟ چون در 63 سالگی فهمید که چقدر تونایی داشته که باورش نداشته و عمرش را با حداقل ها گذرانده است. بنابراین نباید منتظر شد تا 63 ساله شویم و آن. همشهری آنلاین: سیل که همواره به باور می آورد، این بار با خود تاریخ هم آورده و کتیبه های زیر زمین مانده را از دل خاک بیرون کشیده است. امروز برخی از نمایندگان مجلس وارد برخی از بازی ها شده اند که آینده خطرناکی را برای مجلس ترسیم می کند/در بیرون از مجلس خیلی ها از فساد اقتصادی ها گرفته تا موارد،دیگر تماس می گیرند و عنوان می کنند که شما بیا شریک ما شوید/ به شخصه همه حرف هایی که درباره مجلس گفته می شود را باور می کنم تاثیر باور بر عملکرد

تا سال 1954، باور تمام دنیا بر این بود که یک انسان نمی تواند یک مایل را زیر ۴ دقیقه بدود. آنها باور داشتند که انسان محدودیت های فیزیکی دارد که هیچگاه نخواهد توانست یک مایل را زیر چهار دقیقه بدود.
تا اینکه سر و کله راجر بنستر پیدا شد و در مسابقه ای، یک مایل را در کمتر از ۴ دقیقه دوید. از آن به بعد در مدت ی ال، حد. مردی برای اصلاح سر و صورتش به آرایشگاه رفت.
در حال کار گفتگوی جالبی بین آنها در گرفت.
آنها درباره موضوعات و مطالب مختلف صحبت د.
وقتی به موضوع « خدا » رسیدند.
آرایشگر گفت: من باور نمی کنم خدا وجود داشته باشد.
مشتری پرسید: چرا باور نمی کنی؟
آرایشگر جواب داد: کافی است به خیابان بروی تا ببینی چرا خدا وجود ندارد. به من بگ. مردی برای اصلاح سر و صورتش به آرایشگاه رفت.
در حال کار گفتگوی جالبی بین آنها در گرفت.
آنها درباره موضوعات و مطالب مختلف صحبت د.
وقتی به موضوع « خدا » رسیدند.
آرایشگر گفت: من باور نمی کنم خدا وجود داشته باشد.
مشتری پرسید: چرا باور نمی کنی؟
آرایشگر جواب داد: کافی است به خیابان بروی تا ببینی چرا خدا وجود ندارد. به من بگ. از آدم ها ع نگیرید را در خیلی جاهاخواندم اما باور ن ...خیلی وقت بود که باور نکرده بودم. اما امروز ع ها آدم را روانی میکنند...آدم های تویِ ع میروند و تویِ آسمان ها گم میشوند...میروند و تو دیگر نمیتوانی هیچ چا پیدایشان کنی(!) آدم ها میمانند تویِ ع ها و برایِ همیشه همانجا میمانند و بیرون نمی آیند و تو میمانی و یک ع که هر روز بیشتر روانی ات میکند ... آیا ی باور می کند که پس از مذاکرات صلح و دقیقا بعد از اینکه کاخ سفید گفت مردم باید ان خود را انتخاب کنند ، اسد حمله شیمیایی انجام بدهد که کل دنیا را علیه خودش کند؟ ما هم باور نمی کنیم. سراسر بغض،سراسر غمسراسر کینه و ماتمسراسر داغ رنجورینوای بی نفس ماتم-------------------------------------------------من مات نگاهت شده بودم که کیشم کردیمن انسانم.به هوای دانه نیامده بودمنگاهم معصوم است اما کبوتر نیستمباور کن...من انسانم...فقط همین یکی را باور کن...ایمان بیاور به نوای جامانده در گلوهیچ یاوری نمی خواهمتنهاتوباور کنباور یک سریالی باعث شده عمیقا دلم اتفاقات دلی بخواد!نگاه کی! انتظارهای دل لرزونکی! حرفای ترد و تازه ای که خاص خودت از دهن ی میاد بیرون. چشم تو چشم شدنایی که عادی نیستن! ازینجور چیزها که همه میگن. عمرشون کوتاهه و زودم عادی میشن!!!خلاصه من با آقایون دست نمیدم! به دلیل اعتقادات شخصی و دینیم.(وسواسم بذارید کنارش:پی . علاقه ای به دست دادن با خا. باور کن به چشمانت قسم , بی تو دلم تنهاست باور کن برایم روز روشن چون شب یلداست باور کن دل دریائی ام را بر نگاه آبی ات دادم نگاه من پر از دلشوره دریاست باور کن نیازی نیست تا آن که بگویم عاشقت هستم همه چیز از نگاه آبی ام پیداست باور کن تو که عاشق نبودی تا بدانی حجم دردم را بدون تو دلم زندانی غم هاست باور کن چنان خوب و عزیزی از برای من که نا. 7 باور غلط در مورد بدن انسان انسان فقط از 10 % توان مغرش استفاده می کند. این یک باور غلط است مغز انسان حتی در هنگام خواب هم از تمام توانش استفاده می کند. این باور غلط و شش باور غلط دیگر در مورد بدن انسان را در ویدیو اختصاصی گجت نیوز تماشا کنید. نوشته 7 باور غلط رایج در مورد بدن انسان (گجت تی وی) اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد. برترین ها - مطمئنا در صورتی که تیتر را نمیخو د با دیدن ع ها متوجه موضوع نمی شدید. شرکت شکلات سازی ایتالیایی به نام آفیشینا دل چوکولاتو به تازگی شکلات هایی به شکل ابزار آلات تولید کرده و در بسته بندی هایی شبیه به جعبه ابزار به مشتریانش می فروشد. ایده ای جالب مخصوصا اگر قرار باشد میهمان های خود را غافلگیر کنید.

شکلات از نوع باور ن ی (ع )

شکلات از نوع باور ن ی (ع )

شکلات از نوع باور ن ی (ع )

شکلات از نوع باور ن ی (ع ) 5 باور غلط که های سینمایی سبب آن شده اند از کودکی تاکنون ذکاوت قهرمان های سینمایی و کارهایشان در ذهن هایمان نقش بسته است؛ اما وقت آن فرا رسیده بدانیم، بعضی از آن ها فقط یک باور غلط بوده برای فروش بیشتر بلیط در گیشه ها. با ما همراه باشید با 5 باور غلط که های سینمایی به ما القا کرده اند. نوشته 5 باور غلط که های سینمایی به ما القا کرده اند (گجت تی وی) اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد. نداشتن باور در حکم سقفی برای استعداد است. توانمندی بالقوه شما تصویری است که از خود دارید باور به شما کمک می­کند این تصویر را ببینید و در مسیر آن به حرکت درآیید. توماس ادیسون: اگربتوانیم همه کارهایی را که توان انجام دادنش را داریم انجام بدهیم ازکار خود شگفت زده می­شویم. سرخی گل سرخ به باور ست! وگرنه همه خوب میدانند که زرد بودن نه باور میخواهد نه چیزی. همین که جوری نگاهش کنی که انگار سرخ نیست، باورش زرد میشود. می شکند. تمام میشود. باور کن سرخی گونه هایت را! من هنوز امید دارم. دلم عجیب روشن است.
گفت: امسال میری نمایشگاه؟ و من بعد از هشت سال گفتم نه. گفت چرا؟ توضیح دادم که کتاب نخونده زیاد دارم و حسش هم نیست. پرسید: باور کنم؟ و این باور کنم یکی از سخت ترین و تلخ ترین سوال هایی بود که شنیدم . اما جوابش از خودش هم بدتر بود: آره نه همسفر خوش باور! / دنیا هرگز کوچک نمی شود! / ما کوچک شده ایم... / .../ دلخوشیم که در نیمه ی تاریک دنیا / ی ما را . همیشه زحل را از بیرون دیده ایم اما تا به حال از داخل این سیاره به بیرون و به حلقه های گازی آن نگاه نکرده ایم که حالا می توانیم این تجربه را نیز به دست بیاوریم. در این نوشتار در باره ۵ باور غلط در مورد خلاقیت و نیز حقیقت آن ها بحث می شود. ۵ باور غلط در مورد خلاقیت کافی است واژه ی خلاقیت را به زبان بیاورید تا آدم ها در صندلی شان شروع به پیچ و تاب خوردن ند. فکر آن حتی برای موفق ترین کارشناس ها اضطراب، ترس و تردید می آورد. بیایید […] در به خود آمدن های کوچک بود که این را دانستم به هیچ جای آدم نبودن هم، ح های مختلفی دارد! به چشم ها و نگاه ها باور باید داشت... می گذرم و در گذرم بر من می گذرد این مکث ابد! به هیچ جای یکی نیست آدم ها و به هیچ جای همان یکی نیست آدم ها راه که هموار شد به هیچ جا نبودن ها به وضوح برای یکی نمود میکند... راه که هموار شد به هیچ جا نبودن ها به وضوح برای. دیالوگ بی نظیر انیمیشن rango :
شهردار :اونارو میبینی آقای رنگو.
اون ها دوست هام و همسایه هام هستن. زندگی اینجا سخته , خیلی سخت!!! میدونی اونا چجوری تا الان دوام آوردن؟؟؟
اونا باور دارن !!!باور دارن بالا ه اوضاع بهتر میشه , اونا باور دارن برخلاف همه ی شواهد و قراین فردا بهتر از امروز میشه مردم باید به یه چیزی باور داشته باشن تا دووم . امروز من کلا خونه بودم...به دوستم اس دادم که دو روز دیگه بریم بیرون؟ میگه من به مامانم گفتم امروز باهات بیرون بودم! :/ ببینید چطور از ادم استفاده ابزاری میکنن:/ امروز بیرون بودم و خودم خبر نداشتم من کلی حرف دارم باهاش،ولی وقتی گو بسته باشه معنی خودشو از دست میده... از کما که اومد بیرون ی حرفشو باور نکرد و سر از تیمارستان بیرون آورد... در جواب نامه ی تو / نارفیق از تو نوشتم... چیزی توی تصویرت هست که ادمو خیالاتی میکنه،شاید خیال من تصویر تو باشه... اونیکه خاطراتت هر لحظه روبه روشه / دیدار اتفاقیت هر لحظه آرزوشه آسون نبود یه عمری بی تو تنها/به امید یه فردا که با تو روبرو شه... بی تو هنوز/دلش بیقراره/بمون تا بازم زیرو رو شه مرا اینگونه باور کن : کمی خسته کمی تنها کمی از یاد رفته ٬ کمی مغرور کمی بی ٬ کمی گستاخ کمی سر خوش کمی….. کمی باور م سخت است !!؟؟ و دوری و من ناگزیر با یاد تو سر می کنم
ناباورانه دوری رو دور از تو باور می کنم
دور از تو باور می کنم تنهایی از من دور نیست
محکوم بیداری شدم اینجا که حتی نور نیست
***
تو دوری و امروز من با یاد دیروزم گذشت
امروز باور می کنم دیروز رفت و برنگشت
تو دوری و امروز من با یاد دیروزم گذشت
امروز باور می کنم دیروز رفت و برنگش. نایب رئیس دفتر حماس که به ایران سفر کرده، در نشستی اعلام کرد: باور به سلاح مقاومت، باور به ایجاد کشور تاریخی فلسطین و باور به نابودی رژیم ، اعتقاد ذاتی ماست و ما نمی توانیم نسبت به این باورها تغییری ایجاد کنیم. عایا دلتون می خاد اینا رو بخورید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/........ شکلات از نوع باور ن ی (ع )شکلات از نوع باور ن ی (ع )

شکلات از نوع باور ن ی (ع ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .اگه بگم اینا شکلاته باور می کنین؟ شرکت شکلات سازی ایتالیایی به نام آفیشینا دل چوکولاتو به تازگی شکلات هایی به شکل ابزار آلات تولید کرده و در بسته بندی هایی شبیه به جعبه ابزار به مشتریانش می فروشد. ایده ای جالب مخصوصا اگر قرار باشد میهمان های خود را غافلگیر کنید. . . . . . .شکلات از نوع باور ن ی (ع ) 7 باور غلط در مورد حیوانات اکثر ما شیفته حیوانات هستیم و سعی می کنیم به نحوی آن ها را در زندگی هایمان قرار دهیم اما باورهای غلطی هم نسبت به دنیای آن ها داریم که در ویدیو اختصاصی امروز گجت نیوز به 7 باور غلط در مورد دنیای حیوانات می پردازیم. نوشته 7 باور غلط در مورد دنیای حیوانات (گجت تی وی) اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد. آیت الله مجتهدی :ما باید در کارها باور کنیم که خدا وجود دارد و اگر به این باور برسیم کارهایمان درست می شود 5 باور غلط و تاثیر آن بر بدن انسان.jpg 2 شکر برای سلامتی مضر است؛ این واژه ای است که تاکنون آن را بسیار شنیده ایم؛ اما جالب است بدانید، هرآنچه که در مورد شکر شنیده ایم ا اما درست نیست. در گجت تی وی امروز به 5 باور غلط در مورد شکر و تاثیرات آن بر بدن انسان پرداخته ایم. نوشته 5 باور غلط در مورد شکر و تاثیرات آن بر بدن انسان (گجت تی وی) اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد. رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: چه ی باور می کرد که مردم عراق بتوانند کشورشان را با این قدرت اداره و اجانب را بیرون کنند و بر توطئه بیگانگان برای تأسیس گرو تروریستی فائق آید. به نام او چشم هایم باد کرده اند . خواب هایم حداکثر یک ساعت می شوند .نمی دانم چه شده است که حتی پوستم کم کم دارد میافتد و رنگ عوض می کند. لب هایم اما قفل شده اند و اخم هایم محکم .راستش خیلی مشتاقم که باز یک دل سیر گریه کنم علی الخصوص که این روزها باز هم رضا را دیده ام دارد مثل تو می شود . دارد وجودم را رنگ می دهد دارند میخنداند اما باور کن نم. افتاده اگر بخاک دیدی از شاخه جدا شقایقی را یا در دل موج سهمناکی توفان بش ته قایقی را ای عشق مرا نکرده باور آن لحظه مرا به خاطر آور گر صبح بهار جای شبنم بر گونه گل تگرگ دیدی یا صید بخون کشیده  ای را افتاده به دام مرگ دیدی ای عشق مرا نکرده باور آن لحظه مرا به خاطر آور چون من به نگاه دلفریبی گر عاشق و بی قرار گشتی در دشت جنون بی کرانه سر . تصحیح یک باور غلط آیا فرقی بین تناسب و مراعات نظیر وجود دارد ؟ علیرغم آن که گاهی باور های غلطی در این باره مطرح شده است که اگر دو مورد باشد تناسب است در غیر این صورت مراعات نظیر و ...... باید دانست که این دو عنوان ، نام یک آرایه هستند و هیچ فرقی با هم ندارند .
مسئول بازرسی سازمان امداد و نجات هلال احمر به جزئیات بیرون کشیدن پیکرهای معدنچیانی پرداخت که جسد ۱۳ نفر از آنان به صورت عمودی از عمق ۱۰۰ متری بیرون کشیده شدند. مردی برای اصلاح سر و صورتش به آرایشگاه رفت در بین کار گفت و گوی جالبی بین آنها در گرفت. آنها در مورد مطالب مختلفی صحبت دوقتی به موضوع خدا رسید آرایشگر گفت:من باور نمی کنم که خدا وجود دارد. مشتری پرسید:چرا باور نمی کنی؟ آرایشگر جواب داد:کافیست به خیابان بروی تا ببینی چرا خدا وجود ندارد؟ شما به من بگو اگر خدا وجود داشت این همه مریض می ش. در مدرسه به ما چیزهای زیادی یاد می دهند که بسیاری از این مطالب را باور می کنیم اما واقعا چقدر از این آنها درست هستند؟ همسر شهید حمید باکری : حمید بعد از این که از مشهر برگشت گفت فاطمه من تاریخ را دیدم گفت من حببیب بن مظاهر دیدم قاسم دیدم فاطمه تاریخ آنجا بود من همه را باور بعد ها من فکر می کنم می بینم من هم باور من فکر کنم کربلا را باور من کربلا را باور که حتما در آنجا ادب حاکم بوده همه انی که آنجا حضور داشتند با ادب بودند من حضرت عباس و حسین را واقعا باور فهمیدم یک برادر چه جوری می توانه به برادر دیگرش با ادب و محترم باشه و چه جوری آن را به ولایت قبول کنه من واقعا باور که پیام رسان کربلا حتما باید یک زن باشه من حضرت رقیه را باور بعدا وقتی اشک های آسیه[دختر شهید] قطع نمی شد باور که یک ی باید رقیه باشه من باور من خیلی چیز ها را باور شاید باور نکنید اما هر لحظه امکان دارد که در نتیجه ی یک اتفاق ساده ولی غیر مترقبه جان خود را از دست بدهید، برای مثال برخورد با اتوبوس، برخورد صاعقه یا برخورد وسیله ای که از یک هواپیما یا بالن به بیرون پرتاب می شود، مشغول توپ بازی بودند به قول مهدی هوتبال هادی هم همزمان با بازی داشت تند و تند ادای گزارشگرها رو در می آورد و گزارش می کرد: خطا... خطا می کنه... داور ا اجش می کنه... باید بره بیرون. هادی: برو بیرون! مهدی! برو بیرون! مهدی (با نگاهی فیلسوفانه): آخه اگه برم بیرون دیگه هیشکی تو بازی نمی مونه! باور کن ، صدامو باور کن
ص که تلخ و خسته ست
باور کن ، قلبمو باور کن
قلبی که کوهه اما ش ته ست
باور کن ، دستامو باور کن
که ساقه ی نوازشه
باور کن ، چشم منو باور کن
که یک قصیده خواهشه
وسوسه ی عاشق شدن ، هاب لحظه هامه
حسرت فریاد ، اسم ی با صدامه
اسم تو ، هر اسمی که هست
مثل غزل ، چه عاشقانه ست
پر وسوسه ، مثل سفر
مثل غربت ، صادقانه ست ‫#‏شعر‬ باور کن ‫#‏اردلان_سرفراز‬ کتابکده نادری ‎باور کن ، صدامو باور کن ص که تلخ و خسته ست باور کن ، قلبمو باور کن قلبی که کوهه اما ش ته ست باور کن ، دستامو باور کن که ساقه ی نوازشه باور کن ، چشم منو باور کن که یک قصیده خواهشه وسوسه ی عاشق شدن ، هاب لحظه هامه حسرت فریاد ، اسم ی با صدامه اسم تو ، هر اسمی که هست مثل غزل ، چه عاشقانه ست پر وسوسه ، مثل سفر مثل غربت ، صادقانه ست #شعر باور کن #اردلان_سرفراز کتابکده نادری‎ هر موقع ی از ما می پرسد: : «خوش میگذره؟» می گوییم: «خوش که نمیگذره ولی ما خوش می گذرونیم!»راستش این روزها خوش هم نمی توان گذراند!شاید انی که از نزدیک من را می شناسند و در جریان احوال شادی ک نه و همیشگیم هستند باورشان نشود:ولی واقعا نگرانم! نگران آینده! و بیشر از همیشه! نگران اینکه چه بر سر این کشور خواهد آمد! 50 سال دیگر! 100 سال دیگر! چه خو. به گلهای تراس کوچولوی خانه که آب می دادم نسیم، صورت را و دست هایم را قلقلک داد و خواند: "شکوفه می د از باد بهاری ..."
به آسمان آبی آبی نگاه . به سکوت گوش . زیر لب گفتم: «سر به سرم می گذاری باد بهاری؟ باور کن 26 دی ماه است. باور کن! شکوفه و باد و بهارت بماند سه ماه دیگر. برفت کجاست نازنینم؟»
برف و سرما و سرخ شدن نوک دماغ و دست ها را از خاطر.