یک قدم مانده به صبح

به نقل از خبرگزاریها در مورد یک قدم مانده به صبح : سربه مهررازهستی لای مویش مانده است شبچراغ دیده ای داردکه سویش مانده است درمیان عصرتکنیک ورباط وعلم کور اوهنوزم آدم است وخلق وخویش مانده است کرده عمرش رافدای چشمه ی آب حیات روی دوش خسته طرحی ازسبویش مانده است اونمیداندکه بایدتاکجاباخودکشد لاشه ی سنگین مردی راکه رویش مانده است آفت قرن پلیدوروسیاه بیست ویک ازتمام خصلت زنها هلویش م. شهر آیینه های قُر مانده، شهر افکار فولکلور مانده، عمق آرامش بم بلمش در تن تنگه ی تِنور مانده. مستی از قصه ها گریخته است. داستان هاش نیم خور مانده. استکان های خالی اش پیداست، چندتا استکان پر مانده؟ چند بازیگر جدید هنوز پشت آرامش دکور مانده؟ قبل از این چند بغض مشت شده، چند تار لند و غُر مانده؟ طاقت خار طاق شد، اما قدری از طاقت شتر مانده. رمان صوتی به یاد مانده رمان صوتی به یاد مانده رمان صوتی به یاد مانده رمان صوتی به یاد مانده رمان صوتی به یاد مانده ادامه مطلب

همرهان رفتند و من از کاروان جا مانده ام

وای من کز کاروان رفته بر جا مانده ام

دوستان با صفا رفتند و من دربین خلق

چون صفا و راستی مهجور و تنها مانده ام

هردم از سرگشتگی چون گرد میپیچم به خویش

همرهان رفتند و من تنها به صحرا مانده ام

چار موج غم ز هرسو در میان دارد مرا

چون خسی حیران و سرگردان . دست ما گرچه جوانیم
در تمنای آرزوهای دور کودکی
روبه بالا مانده است
قلب ما گرچه جوانیم
در اشتیاق و شور کودکی
جا مانده است
چشم ما گرچه جوانیم
در حسرت دیدار آشنای کودکی
به در مانده است
روح ما گرچه جوانیم
در شه ی پرواز پرستو
خیره به آسمان مانده است
و مرگ گرچه جوانیم
پشت دیواری که دور نیست
منتظر مانده است ((رد پای خاطره))

می ســــــوزم از سردی آه ،در حنجره جا مانده است
نـــــقـــشی پر از خاطره ها، ردی که از پا مانده است آن قــــلــــب حــکـــاکـــی شــده بر تک درخت خاطرات
در بـــــاور پــیـر درخــت ،عشقی که یکتا مانده است در پــــیـــچ و تـــاب واژه هــا ، آغــاز و پــایـان با تو بود
مـــتـنی پر از حاشیه ها ، چیزی که ا. برای خاطر تو چشم من به در مانده به مادری که نداری نگو پدر مانده شبیه معجزه بودی که مدتی با تو ... ز روزگار بدم خوشترین اثر مانده کنون که رفته ای از دیار تشنگی ام ز خیل حادثه ها خطی از خبر مانده نمی رسد به هوایم هوای تازه ز تو برای بارش باران دو چشم تر مانده زندگی ام را من از تو می دانم برای لغزش من از تو یک نظر مانده اگر نزول من از منتهای . اما آنچه اکنون پس از مرگ فیدل کاسترو مهم است این است که کوبای به جا مانده از عملکرد فیدل چگونه است؟ دمکراتیک؟ پیشرفته؟ عقب مانده؟ برای خاطر تو چشم من به در مانده به مادری که نداری نگو پدر مانده شبیه معجزه بودی که مدتی با تو ... ز روزگار بدم خوشترین اثر مانده کنون که رفته ای از دیار تشنگی ام ز خیل حادثه ها خطی از خبر مانده نمی رسد به هوایم هوای تازه ز تو برای بارش باران دو چشم تر مانده زندگی ام را من از تو می دانم برای لغزش من از تو یک نظر مانده اگر نزول من از منتهای .
ای دوستان از کربلا جا مانده ام من ...
با حسرت شش گوشه تنها مانده ام من

گل ها همه رفتند و یاد از ما ن د
خارم که در بین چمن ها مانده ام من

زخم زبان دوستان حق است آقا ... ادامه مطلب آ سال است و بی جیره مواجب مانده ایم
بازهم درکارخود از هرجوانب مانده ایم

هرچقدری که صلاح ماست آنرا لطف کن
دست خالی د ی لطفی مناسب مانده ایم

غالبا با گریه مااحساس سیری میکنیم
چند وقتی میشود بی قوت غالب مانده ایم

پای ما امسال هم درخیمه تو وا نشد
عذر میخواهیم اگر جزو اجانب مانده ایم

تو تماما سیزده ق.   برای خاطر تو چشم من به در مانده به مادری که نداری نگو پدر مانده   شبیه معجزه بودی که مدتی با تو ... ز روزگار بدم خوشترین اثر مانده   کنون که رفته ای از دیار تشنگی ام ز خیل حادثه ها خطی از خبر مانده   نمی رسد به هوایم هوای تازه ز تو برای بارش باران دو چشم تر مانده   زندگی ام را من از تو می دانم برای لغزش من از تو یک نظر مانده  . مثل ِ پیرمرد ِ متولد ِ 1300
نه لباس ِ سربازی ام مانده است نه فرمانده ام
نه متفقین مانده اند نه روسپی های لهستانی
نه پل ِ عابر ِ پیاده ی ِ مخبرال ه / نه عابرهایش
نه آن دخترکی که دستش در دست ِ مادر ِ نان ِ سنگک در دست
نه نان و نه نانواها
نه همبازی و همپالکی هایم
مثل ِ پیرمرد ِ متولد ِ 1300
از من
تنهایی مانده ا. ❤️دلنوشته
دلنوشته ای برای دختران و ن سرزمینم ایران!!!
رد شد ، ولی هنوز ردش مانده است. ای کاش پشت سرش چشمی داشت و می دید و یا دوربینی بود و از دور به او نشان می داد که هنوز ردش مانده است. یا ی جرعتش را داشت و به او می گفت که ردش مانده است. ادامه مطلب 1)باقی مانده تقسیم هر عدد بر 2 یا 5 برابراست با باقی مانده تقسیم رقم سمت راست عدد بر 2 یا 5. مثال :باقی مانده تقسیم عدد 7358 بر 5 برابر است با باقی مانده تقسیم عدد 8بر5 که برابر 3 میگردد. 2)باقی مانده تقسیم هر عدد بر 3یا 9 با باقی مانده تقسیم مجموع ارقام عدد بر 3 یا 9 برابر میباشد. 3)برای تعیین باقی مانده تقسیم هر عدد بر 11 کافی است ارقام عدد را از سم. به گزارش پایگاه خبری انصارحزب الله وبلاگ آهستان نوشت:

اگر به عیادت آمده بودم آقا

بعد از اشک و آه

سلام و دعا

بغض و بوسه

احوالپرسی و احوالپرسی

یک دنیا توبه می

از این همه ادعا

از این همه ولایت پرستی

از این همه ولایت نویسی

از این همه دیوار

از این همه سفارت

از این هم. غریبانه جه بی خبرزاحوال یاران هم خانه مانده ایم
دور از دیار خود دور زکاشانه مانده ایم
در روز گاری همه خوش باهم بوده ایم
حالا چه شد ؟ که غریبانه مانده ایم
آیند بخواب من آن یاران با وفا
در دور شمع چوپر سوخته پروانه مانده ایم
روز ی همه به سرای دگر شویم
دیدار به قیامت عزیزان خانه مانده ایم
تا هستیم ندانیم قدر این مهم
مجنون شدیم زهجران یاران.. دیوانه مانده ایم
خواهیم رفت زیاد هم و خاطرات هم
مانند دیگران نام به افسانه مانده ایم
شعر از زلیخا صبا .. تک درخت خندیله پشت
از مرگ می ترسم
و مدت هاست
چشمانم به راهش مانده است !
تا بیاید و ببرد هرآنچه را زندگی از من گرفته است
که بیاید و ببرد من باقی مانده آ و کپک زده ام را
همان منی که بوی تعفنش دم به دم ، لحظه به لحظه بیشتر می شود
بیاید و ناجی من باقی مانده من شود
(ع ن مجهول) شب یلدا - www.taknaz.irدر همین حسرت که یک شب راکنارت، مانده امدر همان پس کوچه ها در انتظارت مانده امکوچه اما انتهایش بی ی بن بست اوستکوچه ای از بی ی را بیقرارت مانده اممثل دردی مبهم از بیدار بودن خسته امدر بلنداهای یلدا خسته، زارت مانده امدر همان یلدا مرا تا صبح،دل زد فال عشقفال آمد خسته ای از این که یارت مانده امفــــــــال تا آمد مرا گفتی که دیگر،مرده دلوز همان جا تا به امشب، داغدارت مانده امخوب می دانم ی بیش این دنیا نـبودمن ولی در حسرت بُردی،خمارت مانده امسرد می آید به چشم مست من چشمت و بازاز همین یلدا به عشق آن بهارت مانده ام./ 1)باقی مانده تقسیم هر عدد بر 2 یا 5 برابراست با باقی مانده تقسیم رقم سمت راست عدد بر 2 یا 5.

مثال :باقی مانده تقسیم عدد 7358 بر 5 برابر است با باقی مانده تقسیم عدد 8بر5 که برابر 3 میگردد.

2)باقی مانده تقسیم هر عدد بر 3یا 9 با باقی مانده تقسیم مجموع ارقام عدد بر 3 یا 9 برابر میباشد.

3)برای تعیین باقی مانده تقسیم هر عدد بر 11 کافی اس. مهلت تسویه مانده بدهی اقساط سهام عد ۴ روز دیگر به پایان می رسد و در صورتی که مانده بدهی اقساط سهام عد تسویه نشود، مشمولان طرح سهام عد مالک ان نخواهند بود. با سلام

سه روش برای تهیه صورت مغایرت بانکی وجود دارد :
1) روش مبنا قرار دادن مانده صورتحساب بانک
2) روش مبنا قرار دادن مانده دفاتر شرکت
3) روش مبنا قرار دادن مانده وافعی

1) روش مبنا قرار دادن مانده صورتحساب بانک
( با انجام تعدیلاتی از مانده بانک طبق دفاتر شرکت به مانده بانک طبق صورتحساب بانک می رسیم)
--------------------. با وجود گذشت چندین روز از آغاز سال نو میلادی،تماشای تصاویر به جا مانده از جشن سال نو،خالی از لطف نیست. خوشا آرمیدن به بازوی عشق

همیشه نشستن سر کوی عشق

کنار تو شبها سحر می شود

و من غرق بازی و جادوی عشق

نگاهت مرا متصل می کند

به دریای ژرفی فراسوی عشق

به درس عدم مانده ام سال ها

چو بستند دل را به گیسوی عشق مانده ام
بی تو چرا
باغچه ام گل دارد... در همین حسرت که یک شب راکنارت، مانده امدر همان پس کوچه ها در انتظارت مانده ام*کوچه اما انتهایش بی ی بن بست اوستکوچه ای از بی ی را بیقرارت مانده ام*مثل دردی مبهم از بیدار بودن خسته امدر بلنداهای یلدا خسته، زارت مانده ام*در همان یلدا مرا تا صبح،دل زد فال عشقفال آمد خسته ای از این که یارت مانده ام*فــــــــال تا آمد مرا گفتی که دیگر،مرده دلوز همان جا تا به امشب، داغدارت مانده ام*خوب می دانم ی بیش این دنیا نـبودمن ولی در حسرت بُردی،خمارت مانده ام*سرد می آید به چشم مست من چشمت و بازاز همین یلــــــــــ♥ــــــــــــدا به عشق آن بهارت مانده ام. با این راه کار میتوانید درصد مانده باطری را بر روی صفحه نمایش آیفون خود را مشاهده کنید. حالا من مانده ام و
پنجره ای خالی و
فنجان قهوه ای
که از حرف های نگفته
پشیمان است «رایان دیلن»، سخنگوی ائتلاف یی ضد با بیان اینکه کمتر از 1000 ی در موصل باقی مانده، اعلام کرد که فقط کمتر از 10 کیلومتر مربع در این شهر در تروریست ها باقی مانده است. تنها در میان تن ها چه عاشقانه مانده ام...
در بیهودگی انتظار پیوستن به تو،چه بی صبرانه مانده ام...
چه خوانا دوریت را بر سر در خانه نوشته اند...
و من...
در خواندن آن چه پا فشارانه مانده ام...
چه بسیار است دو رویی ها،فراموش ها،
و...گفتن ها...
و...من درین همهمه چه صادقانه مانده ام...
رفیقان همه با نا رفیقی های خود رفیقند...
من. چند روز مانده به عملیات یکی از رزمندگان آمد و درخواست مرخصی کرد. گفتم: «برادر تو که می دانی، چند روز مانده به عملیات بعضی مکالمات و مکاتبات هم محدود می شوند. بمب یک تنی به جا مانده از زمان جنگ جهانی دوم در آب های شبه جزیره کریمه منفجر شد. سرمربی تیم کشتی فرنگی بیمه رازی گفت: عب ی پس از دو دهه افتخارآفرینی و حضور در مسابقات هنوز در مسائل اولیه زندگی اش مانده است که این زیبنده ورزش ما نیست. دنیا از همه نظر پَست بوده و هست, اصلا من همه ی دنیا رو در حد و اندازه ای که دیدم هیچوقت نتونستم خوبی هاشو درک کنم , حرف خیلی زیاده , اما حرف زدن در موردش نه منو راضی میکنه نه خالی میشم , اینبار فقط دلم میخواد که بمیرم , اینجا مینویسم که ثبت بشه, دلم میخواد خیلی زودتر از این زندگی روزمره ی بی معنی راحت بشم

ما مانده ایم و غریبانه رفتنت
. عناوین رو مه ایران ورزشی در روز ۴ مهر به شرح زیر است : تکرار خاطره در همان ورزشگاه — دو قدم مانده به صبح برانکو : طارمی برای ما مثل ادواردو برای الهلال است دیاز : هر دو تیم لیاقا فینال را دارند مک در موت : به من ایمان داشته باشید ، من سرمربی استقلال هستم نوشته رو مه ایران ورزشی ، ۴ مهر ؛ دو قدم مانده به صبح ! اولین بار در پارس فوتبال خبر. بهار آمده و برگ ریز مانده دلم
دلم ش ت خدا ریز ریز مانده دلم هوای عربده در کوچه های شب دارم
ولی خمار ی غلیظ مانده دلم سرم هوای “سرم چرخ می زند ” دارد
در آرزوی ” عزیزم بریز!” مانده دلم به این امید که شاید به دیدنم آیی
به رغم حرف پزشکان مریض مانده دلم به آن هوا که بلندش کنی مگر از خاک
هنوز روی زمین خیز مانده دلم تو آمدی و به زندان عشق افتادم
به لطف نام تو اما عزیز مانده دلم صدای تو ، نفس تو، نگاه تو
هنوز عاشق این چند چیز مانده دلم هنوز مانده تصرف کنی دلاور من
تنم لبم غزلم مانده، نیز مانده لیم به خنده گفت: تنت نه! لبت نه! شعرت نه!
گزینه ای است که بر روی میز مانده دلم آرش شفاعی در همین حسرت که یک شب راکنارت، مانده ام
در همان پس کوچه ها در انتظارت مانده ام
کوچه اما انتهایش بی ی بن بست اوست
کوچه ای از بی ی را بیقرارت مانده ام
مثل دردی مبهم از بیدار بودن خسته ام
در بلنداهای یلدا خسته، زارت مانده ام
در همان یلدا مرا تا صبح،دل زد فال عشق
فال آمد خسته ای از این که یارت مانده ام
فــــــــال تا آمد مرا گفتی که دیگر،مرده دل
وز همان جا تا به امشب، داغدارت مانده ام
خوب می دانم ی بیش این دنیا نـبود
من ولی در حسرت بُردی،خمارت مانده ام
سرد می آید به چشم مست من چشمت و باز
از همین یلدا به عشق آن بهارت مانده ام. چطور می شود بعضی ها در سن 20 سالگی می شوند محمد رضا دهقانی...؟.... چطور می شود حضرت رب بعضی ها را در سن 20 سالگی برای خود برمی گزیند؟... چطور می شود بعضی ها در 20 سالگی خدا شهیدشان می کند؟... . . بعد بعضی ها مثل من 20 سالگی هایش اندر خم یک کوچه مانده است که مانده است که مانده است؟...
رئیس جمهور گفت: ما اشکالاتی از زمان تحریم داریم و این اشکالات برخی از بین رفته و برخی باقی مانده، از جمله مواردی که هنوز باقی مانده است مسئله ارتباط ما با بانک های منطقه و جهان است که این ارتباط هنوز به مرحله ایده ال نرسیده است. امسال یکصدمین سال پایان جنگ جهانی اول است. در تصاویر زیر آثار به جا مانده از میادین نبرد این جنگ در کشورهای فرانسه و بلژیک را می بینید.
بین رفتن و ماندن مانده بود. با خودش گفت از آدم­ها که آبی گرم نمی­شود، اگر ازشان بپرسی بروم یا… اینجانب خواب مانده و کلاس ساعت یازده و نیم خود را نرفته ام، در حال آماده شدن بوده هستم که ببینم به کلاس دوم و سوم میرسم یا خیر؟ با سپاس رئیس موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی تهران گفت:از سال 1301 تاکنون سهم مالیات ها در بودجه ثابت باقی مانده است. آنتونیو ته، سرمربی ایتالیایی چلسی معتقد است هنوز هم راه زیادی تا قهرمانی در لیگ برتر باقی مانده است. ... هزار شب شد و یک شب ز غصه های نهانی
نشد که قصه بخوانم، نشد که قصه بدانی مگر همین شب مانده، هزارباره بگویم
اگر به خلوت گفتن مرا شبانه بخوانی کلاف درهم لافم، همین حکایت باقی
خدا کند که نپیچد به عقده های زبانی شبیه شب زدگانم، پر از تلاطم هذیان
به همزبانی صبح ت، مگر مرا برسانی دوباره جنس کلامم غریبه می شود اینجا
شعور سا. نان موصل پس از محله هایشان و بازگشت دوباره به خانه هایشان، ابتدا لباس و وسایلی از که از تروریستهای ی بجای مانده را آتش زده سپس به کارهای دیگرشان می رسند. اگر تنها یک دقیقه از عمر شما باقی مانده باشد ترجیح می دهید به چه ی زنگ بزنید؟ ائتلاف یی ضد اعلام کرد که کمتر از هزار جنگجوی گروه تروریستی در و عراق باقی مانده اند. با تو هستم دلبر افسانه ام درمیان ای شهر پر آوازه ام شهر من ای شهر شیرین و ختن با تو هستم شهر اشعار کهن شهر من تو شهر لامع بوده ای بس عظیمی ها و وامق دیده ای دلبر من جان من ،افسون من با تو هستم دلبر اکنون من مردمانت سخت و زیبا سیرتند در میان غصه ها با غیرتند درمیان خویشتن جا مانده ای لیکن از عالم تو تنها مانده ای درمیان ای کودک آزاد من شع. سازمان تجارت جهانی به عنوان بزرگترین سازمان اقتصادی جهان، که ۱۶۴ عضو دارد و تنها اقتصاد قدرتمندی که پشت در این سازمان مانده است و به عضویت این سازمان درنیامده ایران است.