۲۲ بهمن امسال برای انقلاب و ایران ی مایه آبرو شد

به نقل از خبرگزاریها در مورد ۲۲ بهمن امسال برای انقلاب و ایران ی مایه آبرو شد :
 هزاران نفر از اقشار مختلف مردم استان آذربایجان شرقی با انقلاب دیدار ددر آستانه‌ی سالگرد قیام مردم تبریز در ۲۹ بهمن ۱۳۵۶، هزاران نفر از اقشار مختلف مردم استان آذربایجان شرقی، صبح امروز (چهارشنبه) با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای انقلاب ی دیدار د. انقلاب در دیدار مردم آذربایجان شرقی فرمودند: امسال ۲۲ بهمن برای کشور آبرو شد؛ بنده زبانم قاصر است از اینکه از ملت تشکر کنم؛ خدا را باید شکر کرد. این نسل سوم و چهارم انقلاب است که می‌آید مقابل دشمن می‌ایستد و حرف قاطع خود را می‌زند.مسئولین، این حضور مردمی را به حساب گلایه نداشتن آن‌ها از فعالیت‌های ما مسئولین به حساب نیاورند؛ مردم گله‌مندند؛ مردم با تبعیض و کم‌کاری و بی‌اعتنایی به مشکلات، میانه‌ای ندارند.
ایشان تاکید د: ملت با انیکه در روز عاشورا جوان را کتک زدند آشتی نمی‌کنند، یک عده‌ای تعبیر «آشتی ملی» را می‌گویند؛ اینها به نظر من معنی ندارد؛ مردم با هم متحدند؛ چرا می‌گویید آشتی؟ مگر مردم باهم قهرند؟
بله، مردم با آن انی که روز عاشورا آمدند وسط خیابان و با قساوت و بی‌حیایی، جوان را در خیابان د و کتک زدند، قهرند و آشتی هم نمی‌کنند. هزاران نفر از اقشار مختلف مردم استان آذربایجان شرقی با انقلاب دیدار ددر آستانه ی سالگرد قیام مردم تبریز در ۲۹ بهمن ۱۳۵۶، هزاران نفر از اقشار مختلف مردم استان آذربایجان شرقی، صبح امروز (چهارشنبه) با حضرت آیت الله انقلاب ی دیدار د. انقلاب در دیدار مردم آذربایجان شرقی فرمودند: امسال ۲۲ بهمن برای کشور آبرو شد؛ بنده زبانم قاصر است از اینکه از ملت تشکر کنم؛ خدا را باید شکر کرد. این نسل سوم و چهارم انقلاب است که می آید مقابل دشمن می ایستد و حرف قاطع خود را می زند.مسئولین، این حضور مردمی را به حساب گلایه نداشتن آن ها از فعالیت های ما مسئولین به حساب نیاورند؛ مردم گله مندند؛ مردم با تبعیض و کم کاری و بی اعتنایی به مشکلات، میانه ای ندارند.
ایشان تاکید د: ملت با انیکه در روز عاشورا جوان را کتک زدند آشتی نمی کنند، یک عده ای تعبیر «آشتی ملی» را می گویند؛ اینها به نظر من معنی ندارد؛ مردم با هم متحدند؛ چرا می گویید آشتی؟ مگر مردم باهم قهرند؟
بله، مردم با آن انی که روز عاشورا آمدند وسط خیابان و با قساوت و بی حیایی، جوان را در خیابان د و کتک زدند، قهرند و آشتی هم نمی کنند.  هزاران نفر از اقشار مختلف مردم استان آذربایجان شرقی با انقلاب دیدار ددر آستانه ی سالگرد قیام مردم تبریز در ۲۹ بهمن ۱۳۵۶، هزاران نفر از اقشار مختلف مردم استان آذربایجان شرقی، صبح امروز (چهارشنبه) با حضرت آیت الله انقلاب ی دیدار د. انقلاب در دیدار مردم آذربایجان شرقی فرمودند: امسال ۲۲ بهمن برای کشور آبرو شد؛ بنده زبانم قاصر است از اینکه از ملت تشکر کنم؛ خدا را باید شکر کرد. این نسل سوم و چهارم انقلاب است که می آید مقابل دشمن می ایستد و حرف قاطع خود را می زند.مسئولین، این حضور مردمی را به حساب گلایه نداشتن آن ها از فعالیت های ما مسئولین به حساب نیاورند؛ مردم گله مندند؛ مردم با تبعیض و کم کاری و بی اعتنایی به مشکلات، میانه ای ندارند.
ایشان تاکید د: ملت با انیکه در روز عاشورا جوان را کتک زدند آشتی نمی کنند، یک عده ای تعبیر «آشتی ملی» را می گویند؛ اینها به نظر من معنی ندارد؛ مردم با هم متحدند؛ چرا می گویید آشتی؟ مگر مردم باهم قهرند؟
بله، مردم با آن انی که روز عاشورا آمدند وسط خیابان و با قساوت و بی حیایی، جوان را در خیابان د و کتک زدند، قهرند و آشتی هم نمی کنند. عضو جبهه مردمی انقلاب ی افزود: عده ای که به خاطر انقلاب آبرویی دارند فکر می کنند این آبرو اگر برای دین و اعتقادات هزینه نشود این آبرو شفیعشان در آن دنیا خواهد بود. انقلاب: انتخابات چه زمان میتواند مایه آبرو و عزت و چه زمان مایه ایجاد مشکلات بشود. ۹۶/۲/۲۰
ی - دهه فجر و 22 بهمن را قدر بدانید .

- خاطره دهه فجر بزرگترین خاطره ملت ما بعد از ورود به به سرزمین ما است .

- 22 بهمن روز تجدید عهد با انقلاب و و است .

- 22 بهمن روز ولادت تازه این ملت شد .

- فجر انقلاب دمیدن خورشید استقلال و و دمیدن روز است .

- ایام فجر ، فجر یقی زندگی نوینی برای ملت ما بود .

- باید تمام. هزاران نفر از اقشار مختلف مردم استان آذربایجان شرقی با انقلاب دیدار ددر آستانه ی سالگرد قیام مردم تبریز در ۲۹ بهمن ۱۳۵۶، هزاران نفر از اقشار مختلف مردم استان آذربایجان شرقی، صبح امروز (چهارشنبه) با حضرت آیت الله انقلاب ی دیدار د. انقلاب در دیدار مردم آذربایجان شرقی فرمودند: امسال ۲۲ بهمن برای کشور آبرو شد؛ بنده زبانم قاصر است از اینکه از ملت تشکر کنم؛ خدا را باید شکر کرد. این نسل سوم و چهارم انقلاب است که می آید مقابل دشمن می ایستد و حرف قاطع خود را می زند.مسئولین، این حضور مردمی را به حساب گلایه نداشتن آن ها از فعالیت های ما مسئولین به حساب نیاورند؛ مردم گله مندند؛ مردم با تبعیض و کم کاری و بی اعتنایی به مشکلات، میانه ای ندارند.
ایشان تاکید د: ملت با انیکه در روز عاشورا جوان را کتک زدند آشتی نمی کنند، یک عده ای تعبیر «آشتی ملی» را می گویند؛ اینها به نظر من معنی ندارد؛ مردم با هم متحدند؛ چرا می گویید آشتی؟ مگر مردم باهم قهرند؟
بله، مردم با آن انی که روز عاشورا آمدند وسط خیابان و با قساوت و بی حیایی، جوان را در خیابان د و کتک زدند، قهرند و آشتی هم نمی کنند. عضو جامعه ت مبارز با تأکید بر اینکه ملت ایران در روز ۲۲ بهمن ندای انقلاب را اجابت می کند، گفت: انقلاب ما مردمی است و مردم تصمیم دارند انقلاب خود را حفظ کنند و به همین دلیل ش ت ناپذیرند. معظم انقلاب فرمودند: مسئولین، این حضور مردمی را به حساب گلایه نداشتن آن ها از فعالیت های ما مسئولین به حساب نیاورند؛ مردم گله مندند؛ مردم با تبعیض و کم کاری و بی اعتنایی به مشکلات، میانه ای ندارند. در ۲۰ بهمن و در آستانه برگزاری پیروزی انقلاب، پربازدیدترین خبرها همچنان به مرور خاطرات رجال مملکتی از دوران پیش از انقلاب مربوط است.  هزاران نفر از اقشار مختلف مردم استان آذربایجان شرقی با انقلاب دیدار ددر آستانه ی سالگرد قیام مردم تبریز در ۲۹ بهمن ۱۳۵۶، هزاران نفر از اقشار مختلف مردم استان آذربایجان شرقی، صبح امروز (چهارشنبه) با حضرت آیت الله انقلاب ی دیدار د. انقلاب در دیدار مردم آذربایجان شرقی فرمودند: امسال ۲۲ بهمن برای کشور آبرو شد؛ بنده زبانم قاصر است از اینکه از ملت تشکر کنم؛ خدا را باید شکر کرد. این نسل سوم و چهارم انقلاب است که می آید مقابل دشمن می ایستد و حرف قاطع خود را می زند.مسئولین، این حضور مردمی را به حساب گلایه نداشتن آن ها از فعالیت های ما مسئولین به حساب نیاورند؛ مردم گله مندند؛ مردم با تبعیض و کم کاری و بی اعتنایی به مشکلات، میانه ای ندارند.
ایشان تاکید د: ملت با انیکه در روز عاشورا جوان را کتک زدند آشتی نمی کنند، یک عده ای تعبیر «آشتی ملی» را می گویند؛ اینها به نظر من معنی ندارد؛ مردم با هم متحدند؛ چرا می گویید آشتی؟ مگر مردم باهم قهرند؟
بله، مردم با آن انی که روز عاشورا آمدند وسط خیابان و با قساوت و بی حیایی، جوان را در خیابان د و کتک زدند، قهرند و آشتی هم نمی کنند. اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل شورای هماهنگی تبلیغات ی در اطلاعیه ای اعلام کرد که ستاد دهه فجر انقلاب ی، با توجه به نامگذاری سال 1393 از سوی ی و رویکردهای داخلی و خارجی نظام مقدس ایران و با عنایت به تعیین سیاست ها، رویکردها، خط مشی ها و اصول حاکم بر بـرنامه های آئـیـن بزرگداشت عـیــد انـقـلاب؛ شعار اصلی و محوری دهه فجر امسال را «پیشرفت و عد در پرتو اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» بیان و عناوین روزها و اسامی ایام الله دهه فجر انقلاب ی را به شرح زیر اعلام کرد. اسامی روزهای دهه فجر انقلاب ی در سال جاری به شرح زیر است: **یکشنبه دوازدهم بهمن، انقلاب ی، (ره)، و ی **دوشنبه سیزدهم بهمن، انقلاب ی، مردم سالاری دینی، مدیریت جهادی و اقتصاد مقاومتی ** چهاردهم بهمن، انقلاب ی، جوانان، هویت ملی، علم و فناوری **چهارشنبه پانزدهم بهمن، انقلاب ی، استحکام خانواده، ن و سبک زندگی ایرانی – ی **پنجشنبه شانزدهم بهمن، انقلاب ی، ایمان، جهاد و شهادت ** هفدهم بهمن، انقلاب ی، بیداری ی، عدا لت گستری و حکومت جهانی حضرت مهدی(عج) **شنبه هجدهم بهمن، انقلاب ی، توسعه فرهنگی، عد و تمدن ی **یکشنبه نوزدهم بهمن، انقلاب ی، اقتدار ملی، استکبار ستیزی و مقابله با افراط گرایی و تروریسم **دوشنبه بیستم بهمن، انقلاب ی، خودباوری، جامعه دینی و حاکمیت ارزش های ی ** ، بیست و یکم بهمن، انقلاب ی، اتحاد و عزم ملی، وحدت و انسجام امت ی **چهارشنبه بیست ودوم بهمن، انقلاب ی، استقلال، ، هزاران نفر از اقشار مختلف مردم استان آذربایجان شرقی با انقلاب دیدار ددر آستانه ی سالگرد قیام مردم تبریز در ۲۹ بهمن ۱۳۵۶، هزاران نفر از اقشار مختلف مردم استان آذربایجان شرقی، صبح امروز (چهارشنبه) با حضرت آیت الله انقلاب ی دیدار د. انقلاب در دیدار مردم آذربایجان شرقی فرمودند: امسال ۲۲ بهمن برای کشور آبرو شد؛ بنده زبانم قاصر است از اینکه از ملت تشکر کنم؛ خدا را باید شکر کرد. این نسل سوم و چهارم انقلاب است که می آید مقابل دشمن می ایستد و حرف قاطع خود را می زند.مسئولین، این حضور مردمی را به حساب گلایه نداشتن آن ها از فعالیت های ما مسئولین به حساب نیاورند؛ مردم گله مندند؛ مردم با تبعیض و کم کاری و بی اعتنایی به مشکلات، میانه ای ندارند.ایشان تاکید د: ملت با انیکه در روز عاشورا جوان را کتک زدند آشتی نمی کنند، یک عده ای تعبیر «آشتی ملی» را می گویند؛ اینها به نظر من معنی ندارد؛ مردم با هم متحدند؛ چرا می گویید آشتی؟ مگر مردم باهم قهرند؟بله، مردم با آن انی که روز عاشورا آمدند وسط خیابان و با قساوت و بی حیایی، جوان را در خیابان د و کتک زدند، قهرند و آشتی هم نمی کنند. مردم در ۲۲ بهمن قدرت و اقتدار ملی را نشان دهند تا دشمنان لحظه ای به فکر نباشندبه گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج، سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به در آستانه فرا رسیدن 22 بهمن خاطرنشان کرد: حضور مردم انقل و با ایمان در 22 بهمن امسال نشان دهنده بصیرت بالای مردم انقل و مسلمان ایران ی است.

وی افزود: 22 بهمن روز وحدت مردم می باشد، وحدتی که آن را وحدت کلمه نامید و با حضور مردم در صحنه انقلاب به نمایش درآمد، 22 بهمن یادآور حماسه مشت ها و فریادهای تاریخ ساز ملت است. روز انفجار نور، روز مطلع فجر و آغاز بهار ، بهاری که در آن جای ی انقلاب خالی بود، بهار سراسر افتخار و بشارت.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از مردم شریف و خانواده نیروهای مسلح دعوت کرد تا با حضور در 22 بهمن امسال یاد ی انقلاب را گرامی بدارند و به دشمنان نظام مقدس ، قدرت و اقتدار و بصیرت ملی را نشان دهند تا دشمنان حتی لحظه ای به فکر به میهن ی نباشند.  هزاران نفر از اقشار مختلف مردم استان آذربایجان شرقی با انقلاب دیدار ددر آستانه ی سالگرد قیام مردم تبریز در ۲۹ بهمن ۱۳۵۶، هزاران نفر از اقشار مختلف مردم استان آذربایجان شرقی، صبح امروز (چهارشنبه) با حضرت آیت الله انقلاب ی دیدار د. انقلاب در دیدار مردم آذربایجان شرقی فرمودند: امسال ۲۲ بهمن برای کشور آبرو شد؛ بنده زبانم قاصر است از اینکه از ملت تشکر کنم؛ خدا را باید شکر کرد. این نسل سوم و چهارم انقلاب است که می آید مقابل دشمن می ایستد و حرف قاطع خود را می زند.مسئولین، این حضور مردمی را به حساب گلایه نداشتن آن ها از فعالیت های ما مسئولین به حساب نیاورند؛ مردم گله مندند؛ مردم با تبعیض و کم کاری و بی اعتنایی به مشکلات، میانه ای ندارند.
ایشان تاکید د: ملت با انیکه در روز عاشورا جوان را کتک زدند آشتی نمی کنند، یک عده ای تعبیر «آشتی ملی» را می گویند؛ اینها به نظر من معنی ندارد؛ مردم با هم متحدند؛ چرا می گویید آشتی؟ مگر مردم باهم قهرند؟
بله، مردم با آن انی که روز عاشورا آمدند وسط خیابان و با قساوت و بی حیایی، جوان را در خیابان د و کتک زدند، قهرند و آشتی هم نمی کنند. «جبهه مردمی نیروهای انقلاب ی» در آستانه 22 بهمن، سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب ی ایران، بیانیه ای صادر کرد. ۱- انقلاب های رنگی و انقلاب ی ایران، شعیب بهمن
۲- انقلاب ی و انقلاب های جهان، قدرت ا... بهرامی و مهدی نظ ور
۳- انقلاب ی و چرایی و چگونگی رخداد آن، جمعی از نویسندگان
۴- درآمدی بر انقلاب ی ایران، روح ا... حسینیان
۵- درآمدی تحلیلی بر انقلاب ی، محمّدرحیم عیوضی و محمّدجواد هراتی
۶- انقلاب ی ایران، محمّدجواد نوروزی
۷- گفتمان هویّت و ا.
پیروزی شکوهمند انقلاب ی ایران دریچه ای روشن برای تحقق اه و آرمانهای الهی ملت بزرگ ایران و به واقعیت پیوستن آرزوهای تمام آزاد شان و مجاهدین سراسر دنیا بود. دریچه ای که اثرات روح بخش شمیم ی آن موج عظیم بیداری سایر ملل را در امروز و فردای رقم زده است. انقلاب ی ما که تجلی میثاق مقدس ملتی متدین و مذهبی به زعامت را در گوش جهانیان طنین ا. فرمانده کل قوا فرمودند: انتخابات یکی از زمینه هایی است که هم میتواند مایه ی اعتلا و آبرو بشود هم میتواند مایه ی ضعف و سستی و ایجاد مشکلات بشود. همدان - مدیرکل تبلیغات ی استان همدان گفت: کنگره شعر فاطمی بهمن ماه امسال در استان همدان برگزار می شود. ادامه: کنگره شعر فاطمی بهمن ماه امسال در استان همدان برگزار می شود معاون جذب اهداکنندگان انتقال خون استان تهران عنوان کرد: اهدای خون در بهمن امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۱۰ درصد رشد داشته است. همشهری آنلاین: حضور گسترده و میلیونی مردم سراسر ایران در ۲۲ بهمن، سالروز پیروزی انقلاب شکوهمند ی در رسانه های اروپایی و یی بازتاب گسترده ای داشت به طوری که خبرنگاران این رسانه ها با نشان دادن گوشه هایی از حماسه وحدت ملی ایران به عظیم و گسترده تر بودن راهمپیایی امسال نسبت به سال های قبل اذعان د. مشهد گفت: مردم از مسؤولین گله مندند اما پای انقلاب ایستاده اند و امسال 70 درصد بیشتر از سال های گذشته در 22 بهمن شرکت د. همشهری آنلاین: جانشین فرمانده کل گفت: ۱۹ بهمن ۵۷ و بیعت تاریخی کارکنان نیروی هوایی با (ره) نقطه عطفی در تاریخ انقلاب ی و غیور ایران است.
معظم انقلاب در مراسم دانش آموختگی دانشجویان افسری و تربیت پاسداری حسین (ع) در مورد نقاط قوت و آفت‌های انتخابات در کشور سخن گفتند.


لینک خبر
 

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات ی استان یزد از تشکیل 100 ستاد اصلی و 24 کمیته تخصصی دهه فجر یزد خبر داد و گفت: 22 بهمن امسال در 70 نقطه یزد برگزار می شود. یوم الله 22 بهمن ماه سال 1395 از ساعت 9 صبح امروز همزمان در سراسر کشور با حضور گسترده ملت ایران برای برگزاری جشن سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب ی و پاسداشت این حماسه بی بدیل آغاز شد. کرج - ایرنا - مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز حضور گسترده و یکپارچه ملت ایران را در 22 بهمن نشانه وفاداری مردم به انقلاب و دانست. معرفی کتاب معارف انقلاب مروری بر دیدگاه های حضرت آیت الله العظمی (مدّظلّه العالی) معظّم انقلاب ی پیرامون انقلاب ی توسط انتشارات انقلاب ی به چاپ رسیده است .
فرازی از کتاب
22بهمن تجّلی اعیاد دینی .بیست و دوم بهمن، عید حقیقی برای ملّت ماست. بیست و دوم بهمن، برای ملّت ما در حکم عید فطری است که ملّت در آن، از یک دوران روزه ی سخت خارج شد؛ دورانی که محرومیت از تغذیه ی معنوی و مادّی را بر ملّت ما تحمیل کرده بودند. بیست و دوم بهمن، در حکم عید قربان است؛ زیرا در آن روز و به آن مناسبت بود که ملّت ما اسماعیلهای خودش را قربانی کرد. بیست و دوم بهمن، در حکم عید غدیر است؛ زیرا در آن روز بود که نعمت ولایت، اتمام نعمت و تکمیل نعمت الهی، برای ملّت ایران صورت علمی و تحقق خارجی گرفت. معاون - امنیتی استانداری زنجان با اشاره به اینکه 22 بهمن، نماد انقلاب و نظام و روز پیروزی انقلاب ی است، گفت: انقلاب همانند یک کشتی است و هر ضربه و خدشه ای که به انقلاب وارد شود، بی شک همه مردم ضربه و آسیب آن را خواهند دید.
گفته بودم بهمن خوب است؟ مهربان است؟ و فلان و بهمان است؟ نه... باید پس بگیرم حرفم را... جای سیلی دست های سرد بهمن امسال هنوز روی صورتم مانده است... بی رحم ترین ماه بود بهمن... پر از درد بود... پر از درد... و من نمیدانم بزرگ شدم یا آب...

اشعار مداحی های سیدرضانریمانی, [۱۶.۰۳.۱۷ ۲۱:۵۶]
سلام شاه کرم آبرو بده گدا / #سبک_تک / مداحی های کربلایی سیدرضا نریمانی

سلام شاه کرم آبرو بده گدا
ش ته بال و پرم آبرو بده گدا
چه میشود که شب زائرت باشم
دوباره کنج حرم آبرو بده گدا

"کاسه به دست آمدنم عیب نیست
کاسه ی خالی بروم نارواست"

@seyedrezanarimani

گرفته حالم و دلتنگ روضه . مسئول شورای هماهنگی تبلیغات ی آذربایجان شرقی گفت: یوم الله 22 بهمن امسال نیز همچو ن سال های گذشته با حضور پرشکوه مردم استان از ساعت 10 صبح روز انجام خواهد شد. «انقلاب ی کشورمان نتیجه و ثمره خون پاک بهترین فرزندان این ملت در راه رسیدن به ناب محمدی(ص) است. انقل که با معماری بنیانگذار انقلاب، نماد مبارزه با ظلم ستیزی و مبارزه با استکبار برای جهانیان شد. مردم همیشه در صحنه روستای دویره همگام با هموطنان سرتاسر ایران همواره در سی و شش سالی که از عمر پر فروغ انقلاب ی می گذرد با حضور در 22 بهمن پایبندی آگاهانه خویش را به آرمان های راحل(ره) و ی ( حفظ ا ... ) و ارزش های انقلاب ی نشان داده اند. روستای دویره 22 بهمن 1393 شهردار تهران گفت: بنده از نوکر مردم هم پایین ترم و از آبرو و جانم هم برای خدمت به مردم می گذرم ولی به رفتارهای و دشمنان انقلاب باج نمی دهم. جانشین فرمانده کل گفت: 19 بهمن و بیعت تاریخی کارکنان نیروی هوایی با (ره) نقطه عطفی در تاریخ انقلاب ی و غیور ایران است. دههٔ فجر انقلاب ی به روزهای ۱۲ تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ گفته می شود که طی آن سید روح الله بعد از تبعید پانزده ساله در دوازدهم بهمن سال ۱۳۵۷ به ایران وارد و در نهایت با اعلام بی طرفی شاهنشاهی، سلطنت پهلوی در بیست و دوم بهمن ماه منقرض شد و انقلاب ی ایران به پیروزی رسید. فرمانده نیروی دریایی پاسداران انقلاب ی حضور مردم در ۲۲ بهمن امسال را بی نظیر و شکوهمند توصیف کرد و گفت: امسال دیوانگی های ترامپ انگیزه بیشتری را برای مردم درست کرد. بسمه تعالی سالروز پیروزی انقلاب ی و 22 بهمن ماه در حالی فرا می رسد که ایران ی در اوج اقتدار علمی و فناوری در عرصه های ملی، منطقه ای و جهانی قرار دارد.اکنون در آستانه یوم الله 22 بهمن و در دهه چهارم از حیات پربرکت و طیبه نظام مقدس ایران «دهه پیشرفت و عد » قرار گرفته ایم هیئت جوانان ثارالله شهرستان بروجرد با گرامیداشت یاد و خاطره راحل (ره) و ی انقلاب و جنگ تحمیلی، از تمامی دانشجویان، اساتید، فرهیختگان، فرهنگیان، اصناف، بازاریان و ...دعوت به عمل می آورد تا یکبار دیگر با حضور پر شور و حماسی تحت هدایت های داهیانه معظم انقلاب ی حضرت آیت الله العظمی (مدظله العالی) با نمایش وحدت ملی خود در عظیم 22 بهمن، ضمن خنثی سازی توطئه دشمنان قسم خورده ملت ایران، مشت محکمی بر دهان یاوه گویان بکوبند و ادامه دهنده راه همرزمان شهید خود در عرصه های علم و فناوری باشند. فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشاره به اتمام ۲۲ بهمن امسال، گفت: خوشبختانه به دنبال تلاش های انجام گرفته، امسال نیز بدون هرگونه مشکل، ترافیکی، امنیتی و انتظامی برگزار شد و در امنیت کامل به اتمام رسید. در بیست و دوم بهمن ماه سال 1357 سرانجام مبارزات مردم ایران به ی ( ره ) به بار نشست و با اعلام بی طرفی ، حکومت 57 ساله پهلوی فروپاشید و اساس نظام در ایران شکل گرفت. * خاطره دهه فجر بزرگترین خاطره ملت ما بعد از ورود به سرزمین ماست.*دهه فجر مقطع رهایی ملت ایران است . *زنده نگه داشتن یاد ی انقلاب باعث تداوم حرکت انقلاب است . *دهه فجر آئینه ای است که خورشید در آن درخشید و به ما منع شد . *انقلاب ی با اتکاء به قدرت مردم ، آسیب ناپذیر است . *ملت ما باید قدرت و عظمتی را که در سایه و وحدت و مجاهدت به آورده حفظ کن. جبهه مردمی نیروهای انقلاب ی با صدور پیامی، حضور حماسی مردم شریف ایران در 22 بهمن را خنثی کننده توطئه دشمنان و موثر در معادلات قدرت عنوان کرد. به فضل الهی ملت بزرگ ایران با وحدت دشمن شکن خود در تبعیت از ی این توطئه را نیز خنثی خواهد کرد. بر این اساس حضور مقتدرانه در 22 بهمن امسال و طنین انداز مرگ بر و مرگ بر مفهوم و پیام دیگری خواهد داشت. ملت بزرگ و سربلند ایران ی اگرچه همواره نشان داده است در پرتو حضور ارزش مند و رهنمودهای جهت بخش ی همیشه با حضوری شکوه مند در صحنه های مختلف دسیسه ها و صف آرایی دشمنان را در هم خواهند ش ت اما این حضور و هم ص بی تردید در یوم الله ۲۲ بهمن امسال مفهوم و پیام دیگری خواهد داشت. دوستای مشق عشقی و اهالی شعر و ادبیات نیز در این روز همگام با صفوف به هم پیوسته ملت غیرت مند و عزت مدار ایران در یوم الله 22 بهمن در سراسر کشور با شرکت عظیم و دشمن شکن خویش از آرمان های انقلاب و دستاوردهای نظام ایران دفاع خواهند کرد. تغییرات کتاب های پایه 4 و 8 درسی تا پایان بهمن امسال انجام می شود خبرگزاری فرهنگیان: مدیرکل دفتر تالیف کتاب های درسی ابت و متوسطه نظری وزارت آموزش و پرورش گفت: اصلاحات و تغییرات کتاب های پایه چهارم و هشتم تا پایان بهمن ماه امسال به اتمام رسیده و برای چاپ و ارایه در سال تحصیلی آینده آماده می شود. تصویری از حضور فرزند ی تصویری از حضور فرزند در 22 بهمن انتشار یافت. ع / فرزند انقلاب در 22 بهمن گلچینی از تصاویر خبرگزاری های اخلی از میلیونی مردم ایران در روز 22 بهمن ماه سال 1395 را مشاهده می کنید. جشنواره نمایشی "شهر خوب شهروند خوب" از ۵ دی شروع شده و تا ۵ بهمن ماه امسال ادامه دارد. برنامه های سالگرد پیروزی انقلاب ٥٧ دیروز در حالی آغاز شد که انقلاب یکی از مهم ترین چهره های خود را از دست داده است، آیت اللهی که برای نظام جدید برآمده از انقلاب ی، تاریخ سازی های مهمی را انجام داده بود. هنوز هم به سختی بر باور می نشیند اما زنگ انقلاب امسال بدون هاشمی به صدا درآمد. نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب ی به مدت ۶ روز از ۲۴ بهمن در بوستان گفت وگو با بیش از ۳۰۰ غرفه برگزار می شود.