159ام

159ام از بین برترین، جدیدترین و آخرین خبر و مطالب فارسی جستجو و نتیجه آن به صورت خلاصه نمایش داده شده لذا مسئولیت آن بر عهده منبع مطلب 159ام میباشد. قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات ی با اشاره به اهمیت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب ی گفت: مقطع فعلی، حساس ترین زمان تاریخ بشریت از آدم تا به امروز است. دفاع با اشاره به اقدامات وزارت دفاع درصورت وج از ، گفت: قطعاً همه کشور منسجم و یکپارچه دارای برنامه بوده و در صورت وج از ، برنامه وزارت دفاع نیز به موقع انجام می شود. دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان گفت: حامیان گروه های تروریستی ش ت خورده در به دنبال ناامن سازی افغانستان و انتقال بقایای تروریست های ش ت خورده در به این کشور هستند.